آغاز خرید توافقی پیله‌تر ابریشم / خرید یک ماه ادامه دارد


مدیرتعاون روستایی گیلان گفت: خرید توافقی پیله ترابریشم از امروز در ۴ مرکز تعاون روستایی آغاز شده است.