آغاز رسمی ساخت پایگاه فضایی جدید، جانشین ایستگاه فضایی بین المللی


درسال‌های نه چندان دور فضانوردان برای اقامت دائم یا موقت درفضا به ایستگاه فضایی جدیدی نیازخواهند داشت که دانشمندان ساخت آن را به تازگی شروع کرده اند.