اعزام هیئتی از ترکیه برای بررسی حمله تروریستی نیوزیلند


دفتر ریاست جمهوری ترکیه از اعزام هیئتی به نیوزیلند برای بررسی حمله تروریستی در این کشور خبر داد.