افغانستان نا امن‌ترین کشور برای کودکان


صندوق بین المللی حمایت از کودکان اعلام کرد یک سوم تلفات غیرنظامیان در افغانستان کودکان هستند.