بازدید رایگان از موزه‌های گیلان در روز جهانی موزه


۲۸ اردیبهشت ماه در روز جهانی موزه بازدید از موزه‌های گیلان رایگان است.