باید حضوری هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشیم


رییس سازمان فضای مجازی بسیج گفت: جوانان بسیجی موازنه جریان ضدانقلاب در فضای مجازی را به هم زده‌اند.