بخشنامه رییس قوه قضائیه در مورد دعاوی مرتبط با تصمیمات بانک مرکزی

بخشنامه رییس قوه قضاییه

بخشنامه رییس قوه قضائیه در مورد دعاوی مرتبط با تصمیمات بانک مرکزی پایگاه خبری اختبار- رییس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای از روسای دادگستری سراسر کشور خواست، دعاوی مطروحیه مربوط به تصمیمات بانک مرکزی را پیش از هر اقدامی به اطلاع وی برسانند. علت این تصمیم در این بخشنامه مصوبات «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» …

بخشنامه رییس قوه قضائیه در مورد دعاوی مرتبط با تصمیمات بانک مرکزی در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.