بسیج ملی کنترل فشار خون


جلسه هماهنگی بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور مدیر شبکه، ریاست مرکز بهداشت و کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه برگزارشد.