بشار جعفری: برای بهبود اوضاع سوریه دخالت‌های خارجی باید متوقف شوند


نماینده سوریه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت بهبود اوضاع انسانی در سوریه نیازمند مقابله با دخالت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی خارجی در امور داخلی این کشور است.