بعيدى‌نژاد: افكار عمومى جهان دروغ‌هاى آمريكا درباره ايران را باور نكرده است


سفیر جمهوری اسلامی در انگلیس در واکنش به اتهام‌زنی‌های آمریکا علیه ایران در موضوع اخیر انفجار نفتکش‌ها، تأکید کرد افكار عمومى جهان دروغ‌هاى آمريكا درباره ايران را باور نكرده است.‌