بهسازی و آسفالت جاده‌های منطقه اورامانات


معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت : برای بهسازی و آسفالت جاده‌های منطقه اورامانات پنج میلیارد ریال اعتبار اختصاص خواهیم داد .