بیانیه مشترک آلمان و امارات درباره ایران


آلمان و امارات در بیانیه مشترکی از افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کردند.