بی احتیاطی و سرعت غیرمجاز علت تصادفات هفته گذشته شهر تهران


رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در رابطه با علت تصادفات هفته گذشته پایتخت توضیحاتی داد.