تصادف تریلی و زانتیا در گردنه شهیدآباد با ۶ مصدوم


مسئول اورژانس صفاشهر از برخورد تریلی و خودرو زانتیا در گردنه شهیدآباد و مجروح شدن ۶ تن خبر داد.