تصویب‌نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال

تصویب‌نامه درخصوص واریز کمک‌جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی‌میلیون ریال مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ …

تصویب‌نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.