حفظ قرآن کریم تنها در سایه انس روزانه و پیوسته با قرآن میسر است


معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد گفت: بین حفظ شدن آیات قرآن و حفظ کردن آیات تفاوت‌هایی وجود دارد و همواره در تاریخ اسلام افرادی بودند که به سبب انس با قرآن این آیات الهی را حفظ می‌شدند.