داستان پرغصه «احزاب» در دولت «تدبیر»؛ از رویای شیرینی که بر باد رفت تا «امید»هایی که ناامید شدند


«حال احزاب خوش نیست»، جمله‌ای که مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری بیان داشته نشان از آن دارد دولت نتوانسته آن‌جور که باید و شاید دلِ احزاب را طی این پنج سال گذشته به دست آورد!