رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳       شماره دادنامه: ۱۳۲۶      کلاسه پرونده: ۸۱۴/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ …

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.