رأی شماره ۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰        شماره دادنامه: ۱۴۱۱       شماره پرونده: ۸۵۵/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا رنجبرشولمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ …

رأی شماره ۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.