رأی وحدت‌رویه شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰     شماره دادنامه: ۱۳۴۵      شماره پرونده: ۱۷۹۳/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت …

رأی وحدت‌رویه شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.