راه اندازی تیم امداد و نجات بین المللی در هلال احمر مازندران


مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تیم امداد و نجات بین المللی برای اولین بار در مازندران راه اندازی شد.