روند افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد


روند افزایش دمای هوا تا پایان هفته جاری در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.