سرنوشت زبان فارسی از آغاز ورود به فلات ایران تا امروز چگونه بود؟


فارسی یا پارسی یکی از زبان‌های هندواروپایی در شاخهٔ زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان،تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می‌گویند.