سومین فصل تئاتر بچه‌های مسجد در خراسان شمالی کلید خورد


هشت نمایش سومین فصل تئاتر بچه‌های مسجد در خراسان شمالی اجرا می‌شود.