سومین گل ذوب آهن به الاتحاد عربستان در ۲۱ مرداد ۹۸ + فیلم


کریستانتوس زننده سومین گل ذوب آهن به الاتحاد عربستان بود.