عراقچی هرگونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم ایران با آمریکا را رد کرد


معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هرگونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم ایران با آمریکا را رد کرد.