علاقه مندیم که روابط تهران – بغداد در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد


رئیس جمهور عصر چهارشنبه با حضرت آیت الله العظمی بشیر نجفی در نجف اشرف دیدار و در فضایی معنوی به گفت و گو پرداخت.