فتح‌الله‌زاده:شان باشگاه استقلال را پایین آورده‌ایم/ هیچ قصد و غرضی نداریم/ چرا باید فایل صوتی مجیدی پخش شود؟


فتح‌الله‌زاده:شان باشگاه استقلال را پایین آورده‌ایم/ هیچ قصد و غرضی نداریم/ چرا باید فایل صوتی مجیدی پخش شود؟