فراخوان اولین دوره انتخاب کتاب سال استان بوشهر منتشر شد


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر فراخوان اولین دوره انتخاب کتاب سال استان را منتشر کرد.