فرانسه به آموزش نظامی نیرو‌های عراقی ادامه می‌دهد


یک منبع نزدیک به وزارت دفاع فرانسه گفت: پاریس در حال حاضر تصمیم ندارد فعالیت‌های آموزش نظامی را در عراق متوقف کند.