فعالیت ۱۸ هزار خانه بهداشت در کشور/ ارائه خدمات مراقبتی سطح یک در مناطق محروم و صعب‌العبور


معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار خانه بهداشت خدمات مراقبتی سطح یک به مردم ارائه می‌دهند.