قاتل نامرئی که سالانه ۹ میلیون نفر را می‌کشد!


نتایج یک بررسی جدید بیانگر آن است که آلودگی هوا منجر به مرگ سالانه بیش از 9 میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود.