محمد معتمدی آغازگر کنسرت‌های ارزان/اعتراض مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری به یک قانون


مهمترین اخبار موسیقی از ۱۸ تا ۲۴ اسفند ماه را با یک کلیک مشاهده کنید.