معاون موگرینی به ایران می‌آید


اتحادیه اروپا اعلام کرد هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قالب سفر به منطقه در روزهای آتی به ایران می‌آید.