مناطق آزاد کشور ، یکی از نقاط مهم در رونق اقتصادی کشور


مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مناطق آزاد کشور به خصوص منطقه آزاد اروند ظرفیتی برای کمک به رونق اقتصادی کشور در شرایط تحریم می باشند.