همایش از نسل آفتاب با حضور دختر رهبر انقلابیون نیجریه در زنجان


دختر شیخ ابراهیم زکزاکی در زنجان گفت:امام خمینی الگوی پدرم است.