کاهش قتل در شرق و جنوب استان کرمان


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: ۱۸ درصد وقوع قتل در جنوب و ۱۷ درصد قتل در شرق استان طی ۴ ماهه امسال نسبت به پارسال کاهش داشته ایم.