یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری


یورش نظامیان رژیم اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد.