۱۲ هزار خانوار حاشیه‌نشین چابهار بزودی ساماندهی می‌شوند


فرماندار چابهار گفت: افزون بر ۱۲ هزار خانوار حاشیه‌نشین در چند ماه گذشته در چابهار شناسایی شده و بزودی کار ساماندهی آن‌ها آغاز می‌شود.