۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند عضو/ فقط اعضای بدن ۲۵ درصد از افراد مرگ مغزی اهدا می‌شود


شادنوش گفت: سال گذشته، تعداد ۴ هزار مرگ مغزی در کشور رخ داده است که فقط اعضای بدن ۲۵ درصد این افراد اهدا شد.