تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟


تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟

پول ، مال و ثروت زیاد در بیداری و دنیای واقعی بسیار خوشحال کننده است ولی گویا در خواب تعبیر خوبی ندارد!!! در طول روز درگیر کسب درآمد ، پول و سرمایه هستیم و برای بدست آوردنش تلاش می کنیم ولی دیدن پول در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ با خواندن ادامه این مطلب می توانید تعبیر خواب پول (کاغذی و سکه) از دید معبران بزرگ را بخوانید.

تعبیر خواب انگشتر چیست؟ دیدن خواب انواع انگشتر در شرایط مختلف چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پول از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

دیدن پول از نظر امام صادق (ع) معانی مختلفی دارد، تعبیر خواب پول می تواند نشانه برآورده کردن حاجت و خواسته، حکومت ، اندوختن مال و ثروت ، دوست و رفیق ، فرزند رزق و روزی زیاد، سلامتی و ایمنی و کنیز جوان ، دست یافتن به مقام و منزلت می باشد.

  • از دیدگاه امام صادق (ع) اگر کسی در خواب ببیند ۴ اسکناس دارد به این معنا است که جاه و مقام خود را از زنان به دست آورده است.
  • اگر کسی در خواب پنج اسکناس ببیند تعبیر خواب آن نمازهای یومیه است.
  • اگر تعداد اسکناس ها زوج باشد دین و علم پاک و روزی حلال است و اگر تعداد اسکناس ها فرد باشد بالعکس است.
  • اگر شخصی در خواب ببیند پول هایش را از دست داده است و یا از او گرفته و یا دزدیده اند تعبیر خواب این است که غم و غصه ات تمام می شود.
  • اگر در خواب پول های زیاد ببینی معنی خواب این است که مال و اموالی را با سختی و زحمت کشیدن و درگیری و دشمنی به دست خواهی آورد.

تعبیر خواب پول از دیدگاه ابن سیرین چیست؟

در دیدگاه ابن سیرین تعبیر خواب پول بسته به خصوصیات اخلاقی هر فرد متفاوت می باشد. در صورتی که شخصی در خواب پول کم ببیند یعنی حرفهای خوب و خوشحال کننده ای می شنود. یا آنکه در رابطه با شناخت خدا صحبت می کند، خصوصاً اگر پول سفید باشد.

اگر در خواب پول طلا ببینید معنی خواب شما این است که اجناس گران می شوند. اگر بیننده خواب رنگ درهم را سیاه ببیند و روی آن عکس صورت ‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی است. اگر ببیند درهم در ترازو دارد، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهد داشت.

تعبیر خواب یاکریم از دیدگاه امام صادق و دیگر معبران بزرگ

تعبیر خواب پول از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟

از دیدگاه اسماعیل بن اشعث دیدن پول در خواب خوب است و به دین داری و راه درست تعبیر می شود به شرط آن که روی پول ها عکس صورت نباشد.

اگر در خواب پولی را ببیند که در یک طرف آن نقش صورت و در طرف دیگر نام خدا نوشته شده باشد معنی خواب این است که اگر مسلمان است کافر می شود و اگر کافر است مسلمان می شود.

تعبیر خواب پول به روایت دانیال نبی 

اگر کسی در خواب بیش از چهار عدد دینار ببیند، یـعـنـی به اندازه دینار هایی که دیده‌ است مسئله ناخوشایندی برایش به وجود می آید، یا حرف تلخ و سنگینی می شنود و اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می‌باشد.

تعبیرخواب پول از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

در کل پول نشان ناراحتی و عامل بدبختی است خصوصاً اگر که به صورت سکه و خرد باشد. تعبیر دیگری از پول به  صورت سکه و خرد این است که در طول روز با ناراحتی هایی مواجه خواهید شد که زود به فراموشی خواهید سپرد.

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و  شب هنگام فراموش می‌شود ولی به طور کلی پول نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته پول به معنی چرک و ابتلا و بدبختی است.

اگر در خواب ببینید که از کسی پول گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خواب ببینید که خودتان به کسی پول دادید شما برای آن شخص ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید.

تعبیر خواب پول از دیدگاه ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب پول از دیدگاه ابراهیم کرمانی این است که اگر شخصی در خواب ببیند که درهم به دست آورده‌، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاورد و اگر کسی در خواب ببیند که دینار به دست آورده‌، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آورد.

اگر کسی ببیند یک دینار به دست آورده‌ یا کسی آن را به تو داده، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزند خود دچار مصیبت می‌شوی.

تعبیر خواب پول از دیدگاه جابر مغربی

تعبیر خواب پول از دیدگاه جابر مغربی دو حالت دارد :

  • اگر کسی در خواب ببیند درهم به دست آورده‌، یـعـنـی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست آورد،
  • اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

تعبیر خواب آرایش کردن چیست؟

تعبیر خواب پول از دید معبران غربی

لیلا برایت ، آنلی بیتون و کارل گوستاو یونگ از معبران بزرگ غربی می باشند که در ادامه به شرح نظرات آنها در رابطه با تعبیر خواب پول می پردازیم.

تعبیر خواب اسکناس لیلا برایت

دیدن اسکناس‌های زیاد در خواب، نشان دهنده‌ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‌ی آن است که چیزی موقعیت شما را تهدید می‌کند.

دیدن پول در خواب، به این معنی است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید. دیدن پول خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

تعبیر خواب پول از دیدگاه آنلی بیتون 

تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟

۱٫ اگر کسی خواب دید به کسی پول می پردازد به این معنی است که آن فرد دچار بدبختی می شود.

۲٫ اگر کسی خواب دید پول پیدا کرد به این معنی است که در مقابل نگرانی اندکی که برای وی پیش می آید شادمانی زیادی نصیب او می شود.

۳٫ اگر کسی خواب دید که پول گم کرده به این معنا است که در محیط خانوادگی اش اوقات ناخوشایندی را تجربه می کند.

۴٫ اگر کسی خواب دید که پول هایش را می شمارد به این معنی است که مقداری از پول هایش کم می شود و در پرداخت قسط هایش درمانده می شود.

۵٫ اگر در خواب دید که از جایی پول دزدیده است به این معنی است که خواب ببینده در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد که باید بیشتر مراقب اعمال خودش باشد.

۶٫ اگر خواب دیدید که پول پس انداز می کند به این معنی است که آسایش و ثروت بدست می آورد.
اگر کسی خواب دید که در جستجوی مقداری پول است به این معنی است که شادمانی و خوشبختی به وی روی خوش نشان می دهد.

۷٫ اگر کسی در خواب دید که مقداری پول پیدا کرده است و زنی جوان برای آن پول ها ادعای مالکیت می کند به این معنی است که در اثر مداخله یکی از دوستانش در کارهای او زیان و سختی زیادی می بیند.

۸٫ تعبیر خواب پول خوردن به این معنی است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

۹٫ ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، به معنای پنهان کردن چیزی است. کار کردن با ارز خارجی نشانه‌ی پیشرفت در کارها است.

۱۰٫ اگر در خواب پول پیدا کنید، به این معنی است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفت، امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است.

۱۱٫ تعبیر خواب به دست آوردن پول فراوان می تواند ناکامی در عشق باشد.

۱۲٫ اگر در خواب ببینید که دیگران پول فراوانی بدست آورده اند بدانم معناست که آنها در عشق ناکام می مانند.

۱۳٫ تعبیر خواب بهره مندی از یک منفعت مالی می تواند به معنای یک مصیبت در بیداری باشد.

۱۴٫ و اگر در خواب ببینید که می خواهی با حقه و فریب پول بدست می آورید به این معناست که شما یک رفاقت بزرگ در حقیقت دارید.

۱۵٫ تعبیر خواب پول درآوردن از راه مشکوک می تواند به معنای بهبودی از یک بیماری باشد.

۱۶٫ اگر در خواب دیدید که پولی قرض می دهید یعنی فوراً احتیاج به پول پیدا می کنید. و اگر پول قرض می کنید معنی آن ناکامی است.

۱۷٫ تعبیر نداشتن پول کافی در خواب ، احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد در بیداری می باشد.

۱۸٫ اگر در خواب دیدید که از مرده ای پول می گیرید یعنی زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید.

۱۹٫ تعبیر خواب پول خوردن به این معنی است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

تعبیرخواب پول از دیدگاه کارل گوستاو یونگ 

دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان نشان موفقیت و کامیابی شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است یعنی شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. پول نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.

خواب از دست دادن پول بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. موانعی را در زندگی و بیداری تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید و دیدن دیگران که پول دور می ریزند نشان آن است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود.

اگر در خواب ببینید پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید.

اگر در خواب ببینید پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید و تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در مورد این که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.

تعبیر خواب پول خورد (سکه) اشتباهی (کمتر یا زیادتر) دریافت میکنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است.

خواب دیدن پول با خون روی آن نشان آن است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید و کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید.

تعبیر خواب پول (اسکناس و سکه) چیست و دیدگاه معبران به آن چگونه است؟نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن