تعبیر خوابسرگرمیمتن

تعبیر خواب کلاغ چیست و دیدگاه معبران درباره آن چیست؟


تعبیر خواب کلاغ چیست و دیدگاه معبران درباره آن چیست؟

دیدن خواب های مختلف همیشه مارا به فکر وا می دارد که آیا این خواب معنی خاصی دارد؟ تعبیر خواب کلاغ یا پرنده های دیگر چیست؟ فکر کردن به معنی و مفهوم رویا هایی که ما در خواب می بینیم در طول روز فکر ما را به خود مشغول می سازد. از نظر معبران تعبیر خواب کلاغ مرده ، تعبیر خواب کلاغ سفید و تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز و آواز خواندن متفاوت می باشد.

تعبیر خواب جغد چیست؟ (جغد سفید ،سیاه، قهوه ای)

تعبیر خواب کلاغ چیست ؟

نمیتوان گفت که دیدن کلاغ در خواب شوم است ولی این خواب جزو خواب هایی است که نمی توان گفت خوب است. اما در ادامه این مطلب تعبیر خواب کلاغ از دید امام صادق(ع) و حضرت یوسف(ع) و دیگر معبران را بخوانید و متوجه مفهوم خوابتان شوید.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

اگر کسی در خواب ببیند که کلاغی را کشت و آن را از بین برد، تعبیر آن نیکوست و به معنی عزمی جدی برای مبارزه کردن با سختی می باشد.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه حضرت یوسف (ع)

دیدن کلاغ در خواب به مردی در اطراف شما اشاره دارد که دروغ می گوید او مردی درو و فاسد است ولی در ظاهر اظهار راستگو نشان می دهد و خود را می خواهد خوب نشان دهد. در کل دیدن زاغ و کلاغ مرد دروغگویی است کـه بـه شخص اظهار دوستی می کند.

تعبیر خواب کلاغ چیست و دیدگاه معبران درباره آن چیست؟

تعبیر خواب کلاغ از دید لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو یکی از معبران صاحب منصب است که معتقد است تعبیر خواب کلاغ به معنای باخت یا گم کردن است و او تعبیر شنیدن قارقار کلاغ در خواب را نشانه ای از بدبختی و نکبت می داند. و همچنین از نظر او معنی خواب کلاغ در حال پرواز مرگ می باشد. اگر در خواب ببیند کلاغ را ترسانده اید یعنی شخصی قصد کلاشی از شما را دارد.

تعبیر خواب یاکریم از دیدگاه امام صادق و دیگر معبران بزرگ

تعبیر خواب کلاغ در روایات ابن سیرین 

در این بخش از مقاله ، به بررسی تعبیر خواب کلاغ از زبان ابن سیرین می پردازیم. ابن سیرین بر این باور است که اگر کسی در خواب جمعی از کلاغ ها را ببیند ، به این معنی است کـه در آنجا دزدان جمع گردند. اگر شخصی در خواب ببیند کلاغی را شکار کرد، به این معنی اسـت که از جایگاهی باطل نعمت می یابد.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

  • اگر در خواب ببینید که کلاغی را شکار کرده اید، به این معنی می باشد که با حیله و مکر مال مردم را بگیرد.
  • اگر در خواب بیند که پوست کلاغی را کند، به این معنی است کـه با زن ناشناسی زنا کند.
  • اگر در خواب بیند کـه زاغی را کشت، تعبیرش آن است که اهل بیت او را مصیبت رسد.

تعبیر خواب کلاغ چیست و دیدگاه معبران درباره آن چیست؟

تعبیر خواب کلاغ از دید منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی در رابطه با تعبیر خواب قار قار و صدای کلاغ های زیاد می گوید که اگر صدای کلاغ را بشنود و خودش را نبیند نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اما اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها را نبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید.

دیدن خواب کلاغ در قفس به این معنی است که اگر کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بدگویی را گرفته‌اید و اگر در خواب ببیند کلاغ چیزی ربود و با خود برده به این معناس که دزد به مال شما یا به خانه شما می‌زند.

تعبیر خواب ققنوس، پرنده افسانه ای چیست؟

تعبیر خواب کلاغ از نظر آنلی بیتون 

  • شنیدن قارقار کلاغ در خواب، به این معنی اسـت کـه تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست میدهید.
  • اگر شخصی در خواب بیند کـه کلاغی را شکار کرد، تعبیرش آن است که با حیله مال مردم را می گیرد.
  • تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه آنلی بیتون، اختلاف و جر و بحث می باشد.
  • اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه ان اسـت کـه فریب زنی را خواهد خورد.
تعبیر خواب کلاغ چیست و دیدگاه معبران درباره آن چیست؟نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا