جملات انگلیسیزمستانمتنمتن ادبی

متن عاشقانه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه فارسی


متن عاشقانه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه فارسی

زمستان یکی از زیباترین فصول سال است که غالب این زیبایی بدلیل وجود بارش برف در این فصل ایجاد میشود. با نزدیک شدن به فصل زمستان، افراد در تکاپوی مهیا شدن برای تفریحات زمستانه مانند برف بازی می باشند و در فصل زمستان مشغول درست کردن آدم برفی و پرت کردن گلوله برفی به طرف یک دیگر میشوند. از بین این افراد طرفداران فضای مجازی به دنبال متن و کپشن مناسب برای استوری و پست های اینستاگرامی به خصوص جملات زیبای انگلیسی درباره زمستان و متن ادبی زیبا درباره زمستان و متن زیبا درباره ادم برفی هستند. در ادامه میخواهیم به عنوان کردن چند مورد از جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه بپردازیم.

جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با معنی


I pray for you to be drowning in  rain
Like the smell of jasmine and basil
I pray in the winter of love
Believe in the spring season

دعا میکنم غرق باران شوی، مثل بوی خوش یاس و ریحان شوی

دعا میکنم در زمستان عشق، بهاری ترین فصل ایمان شوی


You’re in the snow

It does not matter to be a street

Or madness, and a lifetime of the wilderness

Who said the winter is not beautiful

I like to be all winter year

تو در برف، مهم نیست خیابان باشد… یا جنون باشد و یک عمر بیابان باشد… چه کسی گفته زمستان خدا زیبا نیست ؟ دوست دارم همه ی سال زمستان باشد

متن زیبا درباره بافتن شال گردن مناسب روزهای زمستانی

It is so warm in here, and I cannot begin to explain how possible that is. I stare deep into your face and there is a warm feeling hurling all over my body. I finally found out why I feel this way. Your presence is my warmth even during winter. I LOVE YO

اینجا بسیار گرم است و من نمی توانم توضیح دهم که چطور چنین چیزی ممکن است. عمیقا به چهره ات خیره می شوم و احساس گرما همه وجودم را فرا می گیرد …. بالاخره کشف کردم که چرا چنین احساسی دارم. حضور تو گرمای من است حتی در طول زمستان … دوستت دارم.

جملات زیبای انگلیسی درباره زمستان با معنی فارسی

Welcome, winter. Your late dawns and chilled breath make me lazy, but I love you nonetheless

خوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم.


I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says “Go to sleep, darlings, till the summer comes again.”

من در شگفتم که آیا برف به درختان و مزارع عشق می ورزد که این چنین آن ها را به آرامی می بوسد؟ و سپس آن ها را چنین آسوده و در امنیت با لحاف سفیدی می پوشاند و شاید می گوید:”بخوابید، عزیزانم، تا تابستان دوباره بیاید.”


متن عاشقانه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه فارسی
نوشته کوتاه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی

جملات کوتاه زیبا در مورد زمستان به انگلیسی 

Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire

زمستان زمانی برای آسودن است، برای غذای خوب و گرما، برای لمس دستی دوستانه و صحبت کردن در کنار آتش.


When there’s snow on the ground i like to pretend walking on clouds

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.


Winter should not rush to pay for Autumn Leaves

فارسی:تاوان عجله زمستان را باید برگهای پاییز بدهند


God can be lived but cold winter endured * humans * throws me down …

زمستان خدا را می توان عمری تحمل کرد * ولی سرمای انسان ها * مرا از پای می اندازد …

شیک ترین مدل ژست عکس دخترانه با هودی برای استوری اینستاگرام

Winter that struck four columns I will miss you 

زمستان نیست دلتنگی توست که می لرزاند چهارستون دلم را…


Take care of your warmth, so that it does not hurt your life with the earth in the winter

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نکند …


Licking is an excuse
Hold down the hands that you like more firmly
Your beautiful winter day!

لیز خوردن بهانه ای است، تا دست هایی را که دوست داری محکمتر فشار دهی. روز زمستانی تو قشنگ

متن عاشقانه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی

When I change the season that changes clothes, I love you again …

Suppose winter is winter and I’ll walk slowly on the frozen walk!

Your love is the same wool that will warm your breath!

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم … گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم ! عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !


And without you
Even the moment my heart
Not tolerated
And the snow desperate for me
How to pass love, from my affiliations?
How do you go, even though you know what lonely you are?

و بی تو لحظه ای حتی دلم،  طاقت نمی آرد و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بار. چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟


Snow, or rain is no different from winter to believe, that empty space is not enough for you

برف ببارد، یا باران… تفاوتی ندارد؛ برای باور زمستان، همین جای خالی أت کافی ست!!!


Do not grieve for our winter ennui of the fall season is beautiful, there is little to no memory of smell can not get up

از رفتنِ پاییز غصّه نخور زمستان برای ما دلتنگ ها فصلِ زیباتری ست باران نمی بارد تا بویِ هیچ خاطره ای بلند نشود


My heart is frozen between autumn and winter / early spring although the idea or not? Tired of life I desire Judgment / sequel mine? With both, yes or no?

بین پاییز و زمستان دل من یخ بسته/ گو در اندیشه‌ی آغاز بهاری یا نه؟ خسته از زندگی‌ام میل قیامت دارم/ عاقبت مال منی؟ !با توام، آری یا نه؟


متن عاشقانه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن ادبی زیبا در مورد زمستان به انگلیسی

شعر نو و متن ادبی زیبا درباره زمستان به زبان انگلیسی

If kisses were snowflakes ,I’d send you a Blizzard

اگر بوسه ها، دانه های برف بودند برایت کولاکی از آن ها می فرستادم.


People are as cool as they are

close their bags

and disappear

One in fog

One in the mist

One in the rain

One in the wind

and their most ruthless in the snow…

آدم ها به همان خونسردی که آمده اند، چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه، یکی در غبار، یکی در باران، یکی در باد… و بی رحم ترینشان در برف…


Swear to the apostle

That you will come back

I believe in this miracle

I should wait

until winter goes

Flower buds!

به شقایق سوگند، که تو بر خواهی گشت… من به این معجزه ایمان دارم، منتظر باید بود… تا زمستان برود، غنچه ها گل بکنند…

متن عاشقانه و جملات زیبا در مورد زمستان به انگلیسی با ترجمه فارسینوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا