اکسسوریترند 2020-1399

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)


مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه

وقتی هوا شروع به سرد شدن می‌کند، تمایل ما به استفاده از پوشیدنی‌های مثل پاپوش زیاد می‌شود، به خصوص که پاها زودتر از بقیه بدن دمای هوا را تشخیص می‌هند! جوراب‌ها، پاپوش‌ها و تمام اکسسوری‌های این دسته می‌توانند بهترین گزینه برای گرم نگه داشتن پا‌ها باشند. پاپوش زنانه پوششی شبیه به جوراب است و طرفداران زیادی در فصل زمستان دارد. این پاپوش‌های زنانه که به آن‌ها جوراب روفرشی نیز می‌گویند، معمولا از جنس کاموا و بافتنی هستند. خوشبختانه امروزه پاپوش‌هایی مناسب روز‌های بهاری نیز مورد استفاده زنان و دختران قرار می‌گیرد. جنس این پاپوش‌ها صرفا به ضخامت بافتنی نیست، بلکه جنس لطیف‌تری دارند. این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه علاوه بر پوشش روی فرش، تا حدودی جنبه زیبایی هم دارند. پاپوش‌ها در جنس‌ها و رنگ‌های متنوعی به بازار عرضه می‌شوند و قابل شستشو هستند.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل جدید پاپوش چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل جدید پاپوش

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای دخترانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای دخترانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای خز دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار حوله ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش زنانه ساق دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش زنانه ساق دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش زنانه خز دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش زنانه عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کالج

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق بلند جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کالج زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش مجلسی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش مجلسی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کاموایی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کاموایی کالج

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق دار کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق بلند کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای شیک زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کالج زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق بلند کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق بلند کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش مجلسی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کاموایی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش مجلسی زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کالج زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش شیک زنانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل کالج پاپوش زنانه و دخترانه

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل ساق دار پاپوش

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش مجلسی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش چکمه ای

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش مجلسی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش ساق بلند

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش چکمه ای جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش چکمه ای جدید

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

مدل پاپوش زنانه و دخترانه

جنس پاپوش

به جز تنوع طراحی، هر مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه با متریال‌های مختلفی تولید می‌شود. به خاطر این گوناگونی متریال شما می‌توانید با توجه به فصل، هر آیتمی را  که پاهای شما در آن احساس راحتی بیشتری دارد، بپوشید. علاوه بر جنس پاپوش‌ها، متریال استفاده شده در کفی‌ها نیز متفاوت است. برای مثال، یکی از بهترین متریال‌های به کار گرفته شده در کفی‌ پاپوش‌ها، چرم و لاستیک است که به خوبی از لیز خوردن شما روی کف‌پوش جلوگیری می‌کند و قالب محکم‌تری دارد.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش مخملی

پاپوش، برای تمام فصول

بر أساس متریال پاپوش‌ها، انتخاب‌های زمستانه شما می‌تواند پاپوش چرمی، حوله‌ای، زبرا، پشمی، خزدار، بافتنی (با انواع کاموا) و … باشد که همگی آن‌ها هم‌پای خوبی برای روزهای سرد شما هستند. اما برای روزهایی که هوا کمی متعادل‌تر است، مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه نخی، جیر، کتان، توری و دانتل، آیتم‌های مناسب برای فصل بهار محسوب می‌شوند.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش زمستانی

پاپوش‌های راحتی

این نوع از مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه معمولا برای استفاده روزانه در خانه استفاده می‌شوند. اغلب آن‌ها جنس و بافت راحت و لطیفی دارند، به همین دلیل می‌توانند گزینه خوبی برای پوشیدن در طول روز و در حین انجام کار خانه باشند. شما می‌توانید به جای دمپایی ساده از این مدل پاپوش به عنوان روفرشی استفاده کنید. این پاپوش‌های راحتی با پوششی فانتزی‌تر نسبت به جوراب، علاوه بر گرم نگه داشتن پا‌ها، شما را کمی استایلیش‌تر در محیط خانه نشان می‌دهد.

از آنجایی که تنوع طرح و جنس پاپوش‌های راحتی خانگی بسیار زیاد است و تقریبا به هر سلیقه‌ای این امکان را می‌دهد که با هر طرح، رنگ و جنسی که مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه خود را بخرد. اگر به دنبال آیتمی مناسب برای فصول سرد هستید، می‌توانید جنس‌های ضخیم‌تر و بافتنی را از میان انواع مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه انتخاب کنید که پاهای شما را کاملا گرم نگه دارد.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش راحتی

پاپوش‌های مجلسی

این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه جنسی ظریف‌تر و ظاهری آراسته‌تر و شیک‌تر از مدل پاپوش راحتی دارد. به همین علت علاوه بر پوششی برای پا می‌تواند انتخابی برای مراسم‌های مختلف باشد. پاپوش مجلسی برای راه رفتن روی کف‌پوش و فرش از کفش و سندل راحت‌تر هستند و آسیب‌های احتمالی کفش و سندل را برای پا ندارد.شاید گاهی پیش آمده باشد که بدون اطمینان از گرم ماندن پاهایتان اصلا رغبت نکرده باشید که به مهمانی یا مراسمی بروید، پاپوش‌های مجلسی در خدمت شما هستند! این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه با طراحی زیبا و برازنده برای پوشش پا‌های شما در مجالسی صمیمی بهترین گزینه است. بنابراین اگر به جشنی دعوت شدید اما راضی به پوشیدن کفش‌هایتان در هوای سرد نیستید، پیشنهاد می‌کنیم ایده استفاده از مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه مجلسی را امتحان کنید.

خوشبختانه این مدل پاپوش‌ها هم تنوع بالایی دارند و اگر نگاهی به مدل‌های مختلف و مجلسی آن داشته باشید، آیتم‌های زیادی را می‌بینید که با خرج کارهای زیبایی مانند نگین، مروارید، گل‌های پارچه‌ای و روبان دیزاین شده‌اند. از انواع مدل جدید پاپوش‌ زنانه و دخترانه مجلسی که در بازار عرضه می‌شوند، می‌توان به آیتم‌های دانتل‌دار، توری، چرمی، نگین‌دار و منگوله‌دار اشاره کرد.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش‌های مجلسی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش‌های مجلسی

پاپوش عروسکی

این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه با پترن‌های مختلف حیوانات (مثل خرس، گربه، پاندا، موش، بره و …)، ایموجی و شخصیت‌های کارتونی (مثل پو، مینیون و …) تولید می‌شوند. متریال استفاده شده برای پاپوش‌های مدل عروسکی معمولا پشمی، پنبه‌ای، مخمل و گاهی بافت است. این پاپوش‌ها علاوه‌بر گرم نگه داشتن پاهای شما، احساس خوبی همراه با تازگی به استایل راحتی شما می‌دهند.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش عروسکی

پاپوش ساق‌دار

پاپوش‌های ساق‌دار اکثرا بافتنی هستند. مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه ساق‌دار در دو نوع ساق بلند و ساق کوتاه دوخته می‌شوند. شما می‌توانید در صورت تمایل، اگر مدل یا طرح دلخواه خودتان را در بازار پیدا نکردید، با کمی سرچ در اینترنت آن را ببافید و برای روزهای سرد کنار بگذارید. پاپوش‌های ساق بلند زمستانه معمولا تا زیر زانو یا بالای زانو هستند. پیشنهاد می‌کنیم که برای داشتن استایلی زیبا و کژوال در خانه پاپوش‌ ساق بلند را با یک تی‌شرت بلند اورسایز یا پیراهن کوتاه (آستین بلند) بپوشید تا اوقات خوب و راحتی را بعد از گذراندن یک روز کاری در خانه داشته باشید. اما برای دورهمی دوستانه ترکیب پیراهن و تی‌شرت بافتنی با پاپوش ساق‌ بلند ایده عالی به نظر میرسد. اگر بخواهید پاپوش‌های ساق‌دار را از لحاظ جنسِ کفی مقایسه کنیم، باید بگویم که کفی کاموا بهترین جایگزین جوراب برای شما در فصل زمستان، در هنگام پوشیدن بوت و چکمه است.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق‌دار

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش ساق‌دار

پاپوش‌های چکمه‌ای

در طراحی این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه، از ترکیب متریال‌هایی مانند خز، مخمل و بافت برای رویه و همچنین پشم و خز برای داخل پاپوش استفاده می‌شود. این مدل پاپوش چکمه‌ای انتخاب بسیار مناسبی برای پوشیدن با شلوار‌های چسبان یا پیژامه‌های راحتی است. میتوانید برای گرم ماندن بیشتر پاها، به محض پوشیدن این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه پاچه‌های شلوار را درون فضای نرم و پشمی آن جای دهید. کفی این پاپوش‌ها عمدتا چرمی، پلاستیکی یا عایقی با خاصیت ضد لغزش است که برای استفاده روی کفپوش و سرامیک بهترین گزینه است.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش‌های چکمه‌ای

پاپوش کالج

اگر تنها دنبال یک جایگرین ساده برای دمپایی هستید، این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه را انتخاب کنید. مدل کالج بسته به متریال تولیدی در فصول مختلف می‌تواند کاربرد‌های متفاوتی داشته باشد. از آنجایی که پاپوش کالج فقط روی انگشتان شما را می‌پوشاند، نمی‌توانید انتظار گرم شدن زیادی را نسبت به مدل‌های دیگر در فصل زمستان احساس کنید. اما از طرفی راحتی بالای این مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه، باعث می‌شود که به جای دمپایی در خانه مورد استفاده قرار بگیرد و ساعت‌ها بدون درد در پایتان باقی بماند. این مدل پاپوش‌ها با توجه به حجم کم، مدل مناسب‌تری نسبت به دیگر پاپوش‌ها برای همراهی در سفر هستند.

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

پاپوش کالج

از کجا پاپوش زیبا و مناسب را  با تخفیف‌های بالا بخرم؟

اگر می‌خواهید از بین مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه، پاپوش مناسب خود را انتخاب کنید، بهتر است از جایی خرید کنید که گزینه‌های متنوعی داشته باشد. پیشنهاد ما خرید آنلاین از اپلیکیشن دخترانه کمدا است. وقتی در خانه استراحت می‌کنید، اپلیکیشن کمدا را باز کنید و متنوع‌ترین مدل‌های جدید پاپوش‌ را با یک سرچ ساده ببینید و حداقل یکی را انتخاب کنید. با خرید از کمدا می‌توانید از تخفیف‌های بالای ٪۵۰ برخوردار شوید. در ادامه چند نمونه از مدل‌های پاپوش زنانه و دخترانه موجود در کمدا را می‌بینید:

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه (۶ مدل ترند جوراب روفرشی زمستانی و بهاری)

خرید پاپوش زنانه از اپلیکیشن کمدا

 

شما کدام مدل جدید پاپوش زنانه و دخترانه را پسندیدید؟

می‌توانید نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

پاپوش چیست؟

پاپوش زنانه پوششی شبیه جوراب است و اکسسوری مناسبی برای گرم نگه داشتن پا‌ها است. این پاپوش‌های زنانه که به آن‌ها روفرشی نیز می‌گویند و در تمام فصول استفاده می‌شوند.

پاپوش ها با چه متریالی تولید می شوند؟

پاپوش‌های معمولا چرمی، حوله‌ای، زبرا، پشمی، خزدار، بافتنی(با انواع کاموا) و … هستند و پاپوش های بهاری و تابستانی از جنس نخی، جیر، کتان، توری و دانتل و… دوخته می‌شوند.

از کجا پاپوش زیبا و مناسب خود را  با تخفیف‌های بالا بخرم؟

پیشنهاد ما خرید آنلاین از اپلیکیشن دخترانه کمدا است. در اپلیکیشن کمدا متنوع‌ترین مدل‌های جدید پاپوش‌ را با یک سرچ ساده ببینید و با خرید از کمدا از تخفیف‌های بالای ٪۵۰ برخوردار شوید.نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن