دسته‌ها
الف جابر مغربی محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🥣 تعبیر خواب آش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آش 🥣

تعبیر دیدن آش در خواب بشارتی از رسیدن به اهداف و حاکم شدن شرایط مطلوب در زندگی دارد. رویایی که در آن آشی با طعم لذیذ و دلچسب دیده شود، به منزله جریان نیکبختی و سعادتی است که در زندگی جاری شده و اگر عاشق طعم ناخوشایند و بدی داشت، نشان دهنده انجام کارها و اموراتی است که شما با تصور رسیدن به نتایج دلخواه و ایده آل به آن اقدام میکنید. ولی متاسفانه به نتیجه مدنظر دست نیافته و حسرت و پشیمانی جایگزین آن می شود. آنچه ذکر شد مفهوم کلی است که برای دیدن همه انواع آش در خواب بیان می‌شود. ولی مواردی از قبیل آبگوشت، شوربا و حلیم که مواد خاص و متعددی در آنها به کار میرود، آنچه که بیان کننده معانی آن بوده، مزه و طعمی است که در خواب از آن مشاهده می شود. حال برای مشاهده تعبیر خواب کامل خود با تاروت رنگی همراه شوید.

تعبیر خواب آش بر‌ اساس نظر معبر 👴

🥣 تعبیر خواب آش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

آش رشته:

تعبیر دیدن رشته در خواب به معنای وفور نعمت، برکت و رزق و روزی بی حساب می باشد. از آنجا که اصولاً رشته از خمیر آرد به عمل آمده و نیز برگرفته از گندم و یا نانی است که دیدن آن در رویاها بسیار مطلوب و خوش یمن بوده، لذا تعبیری که برای رشته بیان می شود نیز به همان نسبت خیر و مطلوب می باشد. آنچه متداول است در اعیاد بزرگ مانند عید نوروز و یا شب یلدا طبخ رشته پلو و یا آش رشته بسیار مرسوم بوده و استنباط به در دست داشتن سر رشته زندگی بر وفق میل و خواسته می شود. بر اساس همین دیدگاه که ریشه در فرهنگ، سنت و مذاهب ما دارد دیدن رشته در خواب تعبیر به جریان پیوستن امورات زندگی به شکل مطلوب و برقراری رونق و برکت در احوال و روزگار می باشد. لازم به ذکر است خوابی که در آن اقدام به دور ریختن رشته نمایید، نیک و پسندیده نبوده و مفهوم خوبی از آن استنباط نمی شود.

آش شوربا:

تعبیر دیدن آش شوربا در خواب به معنای بهره مندی و رسیدن به منفعت و سودی است که عایدتان می شود. آنچه گفته شد مفهوم کلی برای مشاهده شوربا در رویا بوده است، ولی در انواع غذاهایی که موادی مشابه شوربا در آن به کار می‌رود به مانند آب گوشت، آش، حلیم و غیره تفسیری که برای این رویا ها قید می شود، بسته به مزه و شکل غذا متفاوت می باشد.

چنانچه در رویا شوربا ببینید، خواب نیکی به حساب آمده و به منزله رزق و روزی و خیر کثیر تلقی می شود. این امر در هر دو حالتی که خودتان آن را طبخ کرده و یا شخص دیگری آن را تهیه نموده بود صدق می کند. ولی در صورتی که با خوردن آن در خواب متوجه طعم ناخوشایندی از آن شوید، بیانگر پریشانی و ناراحتی است که با آن مواجه می شوید.

بسیاری از کارها، رفتارها و یا تصمیماتی که در زندگی به آن اقدام می شود، با هدف خیر و منفعتی است که برای دستیابی به آن امید بسته اید. ولی ممکن است پیش بینی ها درست از آب در نیامده و نتیجه مطلوب حاصل نشود. بدین ترتیب بحران و پریشانی نتیجه ای است که به آن می رسید. لذا دیدن آش شوربایی که طعم و مزه نامطلوب و تلخی دارد، چنین معنایی از آن حاصل می‌شود. در صورتی که شوربا مزه شور و پرنمک و یا به شدت ترش بود، نیز در همین تفسیر می گنجد.

از نظر محمد ابن سیرین

آش سرکه:

چنانچه در خواب مشاهده کنید آش سرکه را با گوشت گوسفند و مواد اولیه بسیار با کیفیت و همچنین عسل طبخ نمودید، تعبیر به این معناست که احوال و روزگارتان در وفور نعمت، رزق و روزی بیکران و دولت و منزلت سپری می شود.

اگر در رویا ببینید در آش سرکه گوشت گاو اضافه نمودید، تعبیر به آن است که صاحب عمری بلند و زندگانی طولانی خواهید بود. همچنین به واسطه حمایت برخی افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ مال و مکنت زیادی کسب می کنید.

هنگامی که مشاهده کنید آش سرکه را با گوشت نوعی پرنده پخته و همچنین مواد دیگری نیز به نسبت های مختلف در آن اضافه کرده اید، بیانگر منزلت و حشمتی است که به دست آورده و صاحب قدرت می شوید.

از نظر جابر مغربی

اگر کسی در خواب ببیند آش سماق با دورچین چیزی که طعم ترشی داشت می خورد، تعبیر بیانگر نگرانی و ناراحتی است که به او میرسد.

تعبیر خواب آش بر‌ اساس موضوع آن 📋

آش سماق (تتماج)

اگر در خواب مشاهده کنید که آش سماق را با گوشت بره و یا گوسفند طبخ نموده و در کنار ماستی با طعم شیرین میل می کنید، تعبیر  به این معناست که به هر میزان که از آن خورده اید، به همان نسبت از جانب افراد دارای قدرت و نفوذ نظامی و حکومتی خیر و بهره‌ای عایدتان می شود.

ولی چنانچه ببینید آش سماق را با گوشت گاو و یا خرگوش پخته و به همراه ماست ترش خوردید، تعبیر به آن است که به توسط مردمی بد سرشت، بی آبرو و بی اعتبار منفعتی نصیبتان می شود.

آش زیره (زیره باج)

خوابی که در آن آش زیره خورده شود، به منزله وجود دشمنانی در پیرامون شما بوده و پریشانی و ناراحتی است که مواجه می شوید.

آش نذری

اگر در خواب آش نذری دریافت کنید، تعبیر بیانگر رزق و روزی کثیری است که برشما باریده و چنانچه در حال توزیع آش نذری بودید، یعنی به مقام و جایگاه والایی دست می یابید.

پختن آش

اگر در خواب مشاهده کنید که در حال پختن آش هستید، تعبیر به این معناست که شما اهداف و مواردی در ذهنتان بوده که لازم است تا برای تحقق آنها کوشش و استمرار داشته باشید. در صورتی که ببینید آش رشته را به عنوان نذری پزید، کنید تعبیر به آن است که شما طبع بلند و قلب مهربانی دارید که حبوبات موجود در آش رشته سمبلی از این معانی دارد. نذر نیز بیانگر نگاه یکسانی است که بدون تبعیض نسبت به مردم داشته‌اید. بنابراین تعبیری که برای خواب مذکور قید میشود اشاره به دل مهربان و طبع بلندی است که به واسطه آن اطرافیان از وجودتان منفعت کسب می کنند.

طبخ آش در رویا از جمله خواب هایی است که بسیار خوش یمن بوده و تعابیر نیکی با خود به همراه دارد و به منزله موفقیت در اموری است که مدت ها برای آنها برنامه ریزی کرده و همه تلاش تان را به آن معطوف داشته اید.

کاسه ای از آش

چنانچه در رویا کاسه ای از آش را ببینید، به این معناست که در آینده ای نزدیک اقدام به خرید ملکی میکنید و یا این که هدیه ای نفیس و ذی قیمت به شما تقدیم می شود.

آش پشت پا

اگر در خواب آشی با نیت پشت پا ببینید، تعبیر به آن است که موضوعی جزو اولویت های شما بوده که قادر هستید با سعی و تلاش به آن دست یابید.

خوردن آش

اگر در خواب خود را مشغول خوردن آش ببینید، تعبیر به این معناست که شما خوشبختانه در وفور نعمت و خیر کثیر به سر می برید. بهتر است تا از امکانات و فرصت های تان به عالی ترین شکل بهره ببرید.

آش داغ

هنگامی که در خواب آش داغی ببینید، به منزله سود و منفعتی است که به نسبت فعالیت تان عاید شما می شود. به هر میزان که شما سعی و تلاش بیشتری داشته باشید سود مضاعفی نیز به دست می‌آورید.

آش سرد

زمانی که آش را در حالتی که از گرمای آن کاسته و سرد شده بود در خواب ببینید، تعبیر به آن است که مشاجرات و اختلافات در میان اعضای خانواده پایان یافته و سرانجام ختم به خیر می شود.

آش رشته

اگر در خواب آش رشته دیده شود، سرآمد بوده و تعبیر به ابن معناست که بر همه اموری که در آن ها اقدام میکنید، تسلط و کنترل کافی داشته و به همه آرزوهایتان دست می یابید. رشته بیانگر امید و آرزوی است که به موجب آن رحمت و رونق بی شماری بر خواب بیننده جاری میشود. از آنجا که خمیر مایه تهیه رشته آرد گندم و جو بوده، دیدن چنین موادی نیز در خواب مفهوم رونق و برکت دارد، لذا مشاهده رشته نیز معانی مبارک و فرخنده ای با خود به همراه دارد.

حبوبات در آش رشته

وجود حبوبات متعدد در آش رشته تعبیر به طینت پاک و قلب رئوفی است که خواب بیننده از آن برخوردار بوده و دادن نذری در رویا سمبلی از انصاف و یکسان نگریست که نسبت به اطرافیان و دیگران دارد. لذا دیدن رویایی که در آن آش رشته را به عنوان نذری پخش می کنید، به منزله وسعت دل و روح پاکی است که در وجودتان بوده و به واسطه آن خانواده و اطرافیان از آن خیر می برند.

به هم زدن آش

چنانچه کسی در خواب مشاهده کرد که مشغول هم زدن آش بود، تعبیر به آن است که در برنامه ها و اموراتی که دنبال می کند، هدف و منظور خاصی مدنظرش بوده که با پیگیری مستمر و تلاش و کوشش به آن نائل می شود.

آش دوغ

در ابتدا معنای دوغ را به تنهایی در خواب بدین گونه بیان میکنیم که نشان دهنده حسرتی است که از تفریح و خوشگذرانی در دل شما باقی مانده و یا انجام رفتار سهل انگارانه ای است که حتی سلامت جسم و جان تان را با خطر مواجه می‌کند. ولی دیدن آش دوغ به این معناست که لازم است تا به نعمت‌های پیرامونتان توجه بیشتری نشان داده و از جانب سلامتی‌تان خدا را شکر گفته و مراقبت بیشتری از خود داشته باشید.

آش در خواب زن باردار

خوابی که در آن خانم باردار و حامله آش مشاهده کند، تعبیر به موقعیت های جدیدی است که با تولد فرزندش در ابعاد مختلف زندگی حاصل شده و رونق و برکت بسیاری است که به انحای مختلف به دست می‌آورد.

در عین حال توصیه می شود خانم باردار با دیدن چنین رویایی مراجعه مجددی به پزشک داشته تا از سلامت روند بارداری و خود و فرزندش اطمینان کافی کسب کند.

آش پختن مرده

هنگامی که در رویا مشاهده کنید کسی که قبلاً دار فانی را وداع گفته در حال پختن آش بوده و آن را میان اطرافیان و مردم توزیع می کند، معنی و مفهوم بسیار خیر و نیکی داشته و به منزله جایگاه رفیع و خوشی است که از آن برخوردار است.

تفسیر دیگری که برای دیدن چنین خوابی بیان شده، تعبیر به کدورت و ناراحتی است که یکی از عزیزان و یا اعضای خانواده نسبت به شما در دل گرفته است. لازم است تا موقعیتی مهیا کنید که شرایط صلح و آشتی میان تان ایجاد شود.

آش جو دوسر

از نظر محمد ابن سیرین دیدن آشی که از جو دوسر در خواب پخته شده بود، نشان دهنده صحت و سلامتی کامل برای خواب بیننده است.

در عین حال چنین رویایی اشاره به افکار نگران کننده و یا استرسی است که او نسبت به سلامتی خود دارد.

پختن آش پیاز

به بیان محمد ابن سیرین کسی که در خواب مشاهده کند مشغول پختن آش پیاز بود، تعبیر به منزله شفا از بیماری و کسالتی است که مدتی به آن دچار شده بود.

همچنین دیدن آش، پیاز به مفهوم امنیت پایدار و شرایط ایمنی است که در حیطه شغلی و یا زندگی اش برقرار میباشد.

در عین حال مشاهده این رویا نشان دهنده تامین اقتصادی و تضمین مالی که خواب بیننده در سطح بسیار بالایی از آن بهره مند می باشد.

اگر کسی که در زندان محبوس است در رویا خود را در حال خوردن آش پیاز ببیند، به این معناست که به زودی از زندان رها می شود.

آش عدس

محمد ابن سیرین معتقد است دیدن آش عدس در خواب نشان دهنده بهره مندی از وضعیت مالی خوب و ثروت بسیار است.

چنانچه دختر مجردی در رویا آش عدس مشاهده کند، تعبیر به آن است که اموراتش به راحتی و به سهولت سپری شده و به همه آرزوها و اهدافش دست می یابد.

در عین حال دیدن آش عدس برای خانم متاهل به مفهوم دریافت نعمت بی شمار و نیکی است که حاصل می کند.

اگر خانم بارداری در خواب خود را مشغول خوردن آش عدس ببیند، تعبیر به رفاه و آسایشی است که به ‌طور مضاعف شامل حالش می شود.

آش میگو

محمد ابن سیرین بیان کرده تعبیر ۱۸خوردن آش میگو در خواب به معنای صحت کامل جسمی و روحی است که در خواب بیننده وجود دارد.

در عین حال دیدن آش میگو در رویا، اشاره به روزی فراخی است که در جنبه های مختلف به زندگی خواب بیننده سرازیر شده و همواره از آن بهره مند می شود.

همچنین چنین خوابی تعبیر به مبلغی پول و یا وجه نقدی است که بدون تلاش و یا زحمت به یکباره به دست خواب بیننده می رسد.

برخی آش میگو را دلالت بر اطلاع از اخبار خوشایندی می دانند که احوال او را دگرگون می کند.

آش ورمیشل

محمد ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب شاهد خوردن آش ورمیشل توسط خودش بود، به معنای وجود شخصی در پیرامونش بوده که در موانع و مشکلات او را مورد حمایت قرار داده و یاری اش می کند.

چنانچه خانوم متاهلی در رویا مشاهده کند مشغول خوردن آش ورمیشل بود، به این معناست که از استرس و چالش هایی که هم اکنون در زندگی با آنها دست به گریبان بوده رها میشود.

خوابی که در آن خانم باردار آش ورمیشل بخورد، نشان دهنده نزدیک شدن به زمان وضع حمل و به دنیا آمدن نوزادش دارد.

در عین حال رویت چنین خوابی بیانگر مهارت و توانمندی های ذهنی، روحی و جسمی خواب بیننده در برکناری موانع و حل مسائلی است که در زندگی با آن روبه رو می شود.دسته‌ها
آنلی بیتون آواز ابراهیم کرمانى الف کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لوک اویتنهاو لیلا برایت محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی موسیقی

🎤 تعبیر خواب آواز خواندن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آواز خواندن 🎤

معمولا آواز خواندن در خواب، تعبیر به شهرت و محبوبیت در میان مردم و جامعه دارد. همچنین نوید بخش اتفاقات خوشایند و مبارکی است که در زندگی برایتان رخ می دهد.

مفهوم خواندن آواز حتی به صورت تک نفره در خواب، به معنای گذراندن اوقاتی لذت بخش و خوش سرشار از احساسات و عواطف دلنشین و مهیج می باشد. در عین حال نوع آهنگ از لحاظ شاد و یا غمگین بودن و همچنین متن سروده تاثیر بسزایی در تفسیر آن دارد.

در حقیقت خوابی که در آن مشاهده کنید در حال خواندن آواز هستید، نشان دهنده تمایلات و عواطفی است که در باطن و ضمیر ناخودآگاه شما در جریان بوده و بروز پیدا می‌کند.

برای مشاهده تعبیر خواب دقیق خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🎤 تعبیر خواب آواز خواندن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آواز خواندن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر  محمد ابن سیرین

اگر در خواب دیده شود مردی با صدای بلند آواز می خواند، تعبیر یعنی در جامعه منزلت و محبوبیت کسب می کند.

هنگامی که کسی در رویا مشاهده کند صدای آواز خواندنش بلند شده بود، به مفهوم رسیدن به شهرت در میان اطرافیان و مردم می باشد که به نسبت و میزان بلندی و رسایی صدای آوازش در خواب، این نام آوری تغییر می کند.

چنانچه ببیند که صدای آوازش بسیار نحیف و کم بود، نشان دهنده کم شدن اعتبار و ارزش او نزد خلایق بوده، بطوری که حتی احدی از او یاد نکرده و صرافی از وی نگیرند.

از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی تعبیر صدای بلند مردان در هنگام آواز در خواب به معنای رفعت و اعتبار آنان در میان اطرافیان است. ولی درخصوص خانمها، بلند بودن صدای آوازشان مفهوم خیر و نیکویی نداشته و کاملا متضاد آنچه در مورد مردان بیان شد، می باشد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

غرض از آواز خواندن، صوت و ندایی است که در حین صحبت و گویش از دهان انسان خارج می شود. زمانی که یک مرد در خواب ببیند در حال خواندن آواز بوده و این صدا به قدری بلند و رسا است که حتی در نقاط دور افتاده و پرت نیز بانگ آن به گوش می رسد، اکثریت شنوندگان مجذوب آن شده و به تعریف و تمجید آن می پرداختند، تعبیر به داشتن طراوت و شادابی در زندگی بوده و در میان خاص و عام به دولت و شهرت می رسد.

چنانچه در خواب آوازی را با صدای شناخته شده ای بشنوید، بیانگر الفت و مهری است که میان شما و دیگران شکل می گیرد. اگر آوازی را از شخص ناشناس و بیگانه ای شنیدید، بطوری که آن شخص برایتان مشهود نبوده و نمی بینید، به معنای اخبار و اطلاعاتی است که درخصوص شخص سفر کرده ای به شما می رسد. در صورتی که شخص مسافری در زندگیتان نیست نشان دهنده اطلاع از شرایط و موضوعاتی است که محتوای خیر و خوشی دارد.

از نظر لوک اویتنهاو

ترانه:

یعنی در همه سنین و حتی تا کهنسالی نشاط و سرزندگی در احوالات شما موج می زند.

آواز خواندن:

به معنای خوشحالی و سرور می باشد.

شنیدن آواز:

نشان دهنده حضور در مراسم جشن ازدواج

آوای پرنده:

بیانگر شرکت در دورهمی و بزمی که در فضای بیرون برگزار شده، همچنین به معنای عشق و محبتی عمیق و پاک

هم خوانی آواز با دیگران:

به مفهوم داشتن احساس سرخوشی و شادی

خواندن عباراتی موزون با صدای پایین:

یعنی بروز برخی موانع و شرایط ناهموار

از نظر لیلا برایت

اگر در خواب آوازی با مضمون شاد بشنوید، به معنای اطلاع از اخبار مسرت بخش و خوشحال کننده ای است که به شما می رسد. همچنین شنیدن آواز با محتوای محزون و اندوهناک، نشان دهنده شنیدن مطالبی ناخوشایند و ناراحتی کننده می باشد.

چنانچه مشاهده کنید در یک دورهمی در کنار اطرافیان شروع به خواندن آواز به طور همزمان و دسته جمعی نمایید، بیانگر وجود دوستان و رفقایی صادق، یکرنگ و باوفا در زندگی تان بوده که همیشه حامی و پشتیبان شما در همه شرایط هستند.

زمانی که در خواب ببینید خودتان مشغول خواندن آواز با محتوای نشاط آور هستید، یعنی در آینده ای نزدیک رویدادهایی دلنشین و مسرت بخش برای تان رخ می دهد.

اگر در رویا ببینید که شما در کنار فرد دیگری آواز سر داده و مشغول خواندن هستید، به این معناست که شرایط معاشرت و مصاحبت با انسانی متشخص برایتان فراهم شده که این امر به دوستی عمیقی منجر می شود.

از نظر آنلی بیتون

از نظر آنلی بیتون آواز خواندن دو نفره در خواب و رویا، تعبیر خیر و نیکویی بر روابط انسانهای عاشق و دلداده دارد و به معنای پیوند و وصلتی مبارک بوده که در سایه آن به زندگی سرشار از عشق و آرامش می رسند‌. چنانچه در خواب مشاهده کنید دو نفر همزمان در کنار هم آوازی سر داده و می خوانند، نشان دهنده شنیدن اخباری ناخوشایند از جانب شخصی غریبه و ناآشنا می باشد. در عین حال مطالب مسرت بخشی از زبان یک دوست و آشنای قدیمی به شما می رسد که اسباب شادی شما را فراهم می کند.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب ببینید خودتان در حال خواندن آواز هستید، تعبیر به این معناست در اموری که انجام می دهید به نتایج مطلوب نرسیده که موجب عزلت و گوشه نشینی شما می شود.

چنانچه ببینید اشخاص دیگری در حال آواز خواندن هستند، یعنی به یکباره موضوعی موجب شادی و نشاط شما می شود.

زمانی که یک نفر را مشغول آواز خواندن ببینید، به مفهوم وجود افرادی است که به ارتباط عاطفی و احساسی شما رشک ورزیده و غبطه می خورند.

از نظر کارل گوستاو یونگ

تعبیر سر دادن آواز در خواب، نشان دهنده همگام شدن با شرایط، احساس خرسندی و سرمستی بوده که موجب بهره مندی از امکانات و داشتن رابطه دلچسب می شود.

اگر در خواب آواز خواندن دیگران را بشنوید، تعبیر رسیدن به آرامش روحی و تطمیع عاطفی بوده و مبین نگاه خوش بینانه و پر امید شما نسبت به مسائل و امورات زندگی می باشد.

تعبیر خواب آواز خواندن بر‌ اساس موضوع آن 📋

آواز خواندن به تنهایی

چنانچه در خواب مشاهده کنید که به تنهایی در حال قدم زدن و خواندن آواز هستید، تعبیر نشان دهنده احساس خوشنودی و رضایت شما از زندگی و احوال تان می باشد. ممکن است به زودی بصورت تک نفره عزم سفر کرده و نهایت استفاده و بهره را از آن ببرید.

آواز خواندن در مسجد یا کلیسا

هنگامی که در خواب ببینید داخل یک مکان معنوی همچون مسجد یا کلیسا در حال آواز خواندن باشید، تعبیر به معنای علاقمندی و کنکاش شما در امور دینی و معنوی می باشد. شما قصد کرده‌اید که در این راه تلاش کرده و اقدام خداپسندانه انجام دهید که به موجب آن به آرامش و تسکین فکری و روحی دست یابید.

خوابی که در آن ببینید داخل کلیسا بوده و در حال آواز خواندن هستید و یا به نوای دلنشین موسیقی کلیسا گوش فرا می دهید، به این معناست که تلاش و کوششی که برای رسیدن به مقصدی مشخص اتجام داده‌اید، سرانجام به نتیجه رسیده و بهره و منفعت بسیاری نصیبتان می شود.

معنای دیگری که برای خواندن آواز در کلیسا بیان می شود، نشان دهنده عشق پاک و خالص و علاقه ای بی قید و شرط می باشد.

آواز خواندن فرد ناآشنا

چنانچه در خواب آوازی را با صدای شخصی نا آشنا و بیگانه بشنوید، تعبیر به وجود مشکلات و مسائلی است که ممکن است مدتی برای رفع و رجوع آن اقداماتی انجام داده ولی سرانجام به حل آن موفق می شوید.

اگر در خواب ببینید که کسی در حال آواز خواندن بود و این صدا برای شما بسیار آشنا بوده، به طوری که قبلاً باب آشنایی با آن شخص برای شما فراهم گشته بود، تعبیر به اشتیاق و تمایل شدید شما برای ملاقات با او می باشد. معنای دیگری که برای این خواب متصور است، دیدار مجدد با یک دوست و یار دیرینه می باشد.

آواز خواندن در جنگل

خوابی که در آن ببینید در حال آواز خواندن در جنگل بودید، تعبیر نیکویی دارد. بدانید روزهای پیش رو که حامل رویداد های دلنشین و اتفاقات مبارکی است، آغوش خود را برای رویارویی با شما گشوده است. خواب مذکور بیانگر تحولات اساسی و عمیقی است که خط سیر زندگی شما را تغییر داده و متحول می‌کند.

آواز خواندن در مجلس ختم

زمانی که در رویا مشاهده کنید در مجلس ختمی حضور داشته و اقدام به خواندن آواز می کنید، بیانگر حزن و پریشانی عمیقی است که جسم و روح تان را آزرده و افسرده و غمگین نموده است.

آواز خواندن خارج از خانه

چنانچه مشاهده کنید در فضای بیرون از منزل در حال خواندن آواز هستید، تعبیر به شرایط سختی است که موجب اختناق محیط گشته و شما را در مضیقه قرار داده است. این موضوع بر رفتار و عملکرد شما تاثیر گذاشته و موجب تشدید روابطتان با دیگران شده است. آرامش خود را حفظ کرده و برای حل آن به تحلیل مسأله بپردازید.

آواز خواندن در جمع

هنگامی که در خواب ببینید بطور رسمی بر روی سن اجرا قرار داشته و شروع به خواندن آواز می کنید، بطوری که افراد بسیاری به آوازتان گوش فرا داده و استقبال می کنند، مفهوم آن چنین است که شما بسیار مایل هستید که اطرافیان از مکنونات قلبی تان مطلع شده و در واقع بوسیله درد و دل با آنها بار غمتان را سبک کنید. مدتی است که بعلت عدم ارتباط با نزدیکانتان به انزوای شدیدی دچار شده اید.

چنانچه در رویا ببینید به همراهی با گروه کر پرداخته و آواز می خوانید، تعبیر آن علاقه و تمایل شما به برقراری ارتباطات جمعی و معاشرت با دوستان و اطرافیان می باشد. در عین حال خواب مذکور بیانگر مهارت شما در ارتباط با افراد مختلف و حسن خلق تان در میان خانواده و اطرافیان است.

آواز خواندن دسته جمعی

هنگامی که در خواب مشاهده کنید در میان عده ای مشغول خواندن آواز بطور دسته جمعی هستید، به این معناست که در روزهای آتی دورهمی گرم و صمیمی با دوستان و رفقای چندین ساله تان خواهید داشت و این دیدار تاثیر بسزایی در تجدید روحیه و تغییر حال و هوای شما دارد.

چنانچه متوجه شوید به همراه عده کثیری از مردم شهر یا منطقه در حال خواندن آواز هستید، نشان دهنده تحرکات و فعالیتهای فردی و گروهی است که برای رسیدن به اهداف اجتماعی انجام می دهید.

آواز خواندن دیگران

زمانی که در خواب آواز اشخاص دیگر به گوشتان می رسد، به این معناست که با خواننده آواز، دیدار و ملاقاتی انجام می دهید که این مصاحبت بسیار خیر و نیکو بوده و منجر به باز شدن گره های زندگی و رفع و رجوع موانع و مشکلات تان توسط او می گردد.

برخی از مفسرین معتقدند زمانی که در رویا آوازی را از دیگران بشنوید و مضمون آن خوشایند و شاد بوده، به مفهوم رسیدن به آرامش و پیش رفتن امور و اوضاع بر وفق مرادتان است. ولی در صورتی که آواز محزون و سوزناک بود، متقابلاً نشان دهنده مواجهه با موضوعی سخت و غیرمترقبه می باشد.

همچنین تعبیر دیگری که برای گوش فرا دادن به آواز دیگران بیان کرده اند، آرامش و سعه صدری است که شما در هنگامی که اطرافیان و دوستان نزد شما درد و دل کرده و سفره دلشان را نزدتان می گشایند، از خود بروز می دهید.

آواز خواندن مذهبی

معنایی که برای آواز با محتوای دینی و مذهبی و یا نوحه در رویا بیان می شود، بیانگر تحولات عظیم و عمده ای است که احوالات و زندگی تان را دگرگون کرده و پیشرفت قابل توجه و چشمگیری را در همه ابعاد فردی، خانوادگی و کاری شاهد خواهید بود. خوشبختانه موفقیت‌های تضمین شده ای انتظار شما را کشیده و تعادل و رفاه بر اموراتتان حاکم می شود.

اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن آواز مذهبی هستید، تعبیر به ایجاد تغییرات مهم و اساسی است که در زندگی اتخاذ کرده و در پی این تصمیمات به امکانات بسیاری رسیده و ترقی می کنید.

آواز غمگین خواندن

در حالت کلی آواز با محتوای محزون و ناراحت در خواب، دارای تفسیر و تعبیر خوشایندی نیست. احتمالا در واقعیت شخصی مترصد و در کمین شماست تا در هر بعدی همچون خانوادگی، مالی یا شغلی صدماتی را به شما تحمیل کند. لازم است احتیاطات لازم را در امورتان اتخاذ کنید.

معنای دیگر چنین آوازی در خواب، خاتمه یافتن ارتباط احساسی و عاطفی بوده که از نظر فکری و روانی لطمات زیادی به شما وارد می کند. بهتر است ابتدا در خلوت، اهدافتان را از این رابطه شفاف سازی کرده و پس از آن با افزایش اعتماد به نفس و توانمندی، شرایط و موقعیتهای بهتری برای خود مهیا کنید.

چنانچه در خواب ببینید با بطور کاملا مأیوسانه و ناامید و یا احساس خستگی مفرط در حال خواندن آواز هستید، یعنی ممکن است در اموری از شغل و حرفه و یا رفتارتان مورد نقد قرار گرفته و آماج حملات قرار بگیرید، که موجب پریشانی و نگرانی تان خواهد شد.

آواز خواندن در عروسی

خوابی که در آن در مجلس بزم و ازدواج آواز و ترانه خوانده شود، خیر و نیکو بوده در حالتی که ریتم ملودی و آواز مسرور و شادی آور باشد‌. ولی چنانچه مشاهده کنید آواز دارای آهنگ و نوایی غمزده و محزون دارد، به این معناست که فردی قصد و نیت برپا کردن آشوب و بلوا در مراسم عروسی را داشته که موجب به هم خوردن جشن می شود. همچنین ممکن است نشان دهنده شیوع مرض و بیماری در بین افراد خانواده باشد.

آواز عاشقانه خواندن

رویای گوش سپردن به آوازهایی با محتوای عشق و دلدادگی، تعبیر خیر و خوبی برای خواب بیننده دارد. به زودی اخبار مسرت بخشی به شما می رسد که موجب شادی و شعفتان شده و حتی در یک ارتباط احساسی رمانتیک و پرانرژی قرار میگیرید.

آواز خواندن کودک

اگر در خواب ببینید که آوازی از نوع کودکانه می خوانید، مفهوم آن چنین است که در زندگی آرامش و صلح جاری شده و نیک بختی و سعادت بر کانون گرم خانواده و همه اعضای آن حاکم می شود.

آواز خواندن پیرمرد

زمانی که در رویا شاهد سرودن آواز توسط مردی کهنسال و تکیده باشید، احتمالا با شرایط ناخوشایند و سختی مواجه می شوید. بهتر است برای دفع آن صدقه بپردازید.

آواز خواندن پرندگان

هنگامی که در خواب بانگ و آواز مرغان و انواع پرندگان را ببینید، تعبیر بیانگر بی نظمی و آشوبی است که در محیط اطراف شما در جریان است.

آواز خواندن در خواب دختر مجرد

اگر دوشیزه ای در خواب مشاهده کند در حال خواندن آواز بود، چنانچه لحن و صدای او دلنشین و رسا بود، تعبیر نشان دهنده شرایط خوب و مساعدی است که در آن قرار می گیرد.

هنگامی که دختر مجرد آواز را با صدای ملایم و نوایی ناخوشایند سر دهد، به معنای آسیب و خسران در موضوعی است که به آن مشغول است.

چنانچه ببیند در میان مراکز خرید و مرکز شهر گردش کرده و آواز می خواند، تعبیر به داشتن صفاتی همچون خوشرویی و مهربانی در معاشرت با مردم بوده که اغلب اوقات عدم صداقت در گفتار و مطرح کردن صحبت هایی کذب جزو عادات او می باشد.

زمانی که در خواب ببیند این خوانندگی مورد تعریف و تمجید مخاطبان قرار گرفته، به مفهوم کامیابی و موفقیت در اهدافی است که برای آن تلاش می کند.

اگر دختر مجردی در خواب شخصی را ببیند که با صدای ناهنجار و نه چندان خوش در حال آواز خواندن بود، به معنای مردی است که پا به زندگی او گذاشته و وارد ارتباط می شود، اما در رفتار و کردار صداقت نداشته و قابل اعتماد نیست.

ولی در صورتی که ببیند خواننده دارای صدای رسا و خوش آهنگ است، نشان دهنده مواجه شدن با فردی است که از نظر ظاهر و رفتار بسیار مطلوب و ایده آل بوده، بطوری که ارتباط عاطفی و احساسی فوق العاده ای را با هم شروع می کنند. خوشبختانه این فرد با داشتن شخصیتی خودساخته، مثبت و پرانرژی، زندگی سرشار از موفقیت و کامیابی برای خودشان فراهم می کند.

آواز در خواب فرد متاهل

اگر مردی که دارای همسر و کاشانه است خواب آواز خواندن ببیند، تعبیر به معنای بخت بلند و شانس و فرصت عالی است که در نهایت بهره گرفتن از صدای دلنشین و رسای خود به آن می رسد‌.

در صورتی که او در حین آواز دارای صدای نخراشیده و گوش خراشی بود، به مفهوم آسیب و زیانی است که در امور مالی و دارایی خود متوجه اش می شود. او زیر بار این خسران به شکست رسیده، بطوری که نمی تواند کمر راست کند.

زمانی که مرد متاهل در خواب شنونده آواز دیگران بوده و متن و مضمون اشعار متشکل از الفاظی زیبا و دلنشین باشد، تعبیر آن چنین است که صمیمیتی عاشقانه زندگی زناشویی او را دربر گرفته و کانون خانواده با گرما و محبتی وصف ناشدنی سرشار می شود. ولی اگر متوجه شود در این بین شخص سومی در آنجا حضور دارد، چنین مفهومی دارد که از مهارت و دانش کافی برای حل مسائل برخوردار نبوده و توانایی غلبه بر آنها را در خود نمی بیند.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی الف جابر مغربی خالد بن علی العنبری عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی کتاب سرزمین رویاها کتاب فرهنگ تفسیر رویا لیلا برایت محمد ابن سیرین

📦 تعبیر خواب اسباب کشی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اسباب کشی 📦

از آنجا که جابجایی ها و اسباب کشی با هدف ارتقا و پیشرفت سطح زندگی انجام می شود، لذا تعبیر دیدن این امر در خواب و رویا هم، اغلب به معنای اخبار خوش، آشنایی با افراد جدید و ورود خیر و برکت به زندگی می باشد. برای اطلاع کامل از تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

📦 تعبیر خواب اسباب کشی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اسباب کشی بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که به منزلی بسیار فرسوده و مستعمل که در همه جای آن، آثار خرابی و کهنگی به جای مانده اسباب کشی می کنید، تعبیر به این معناست که از نظر اقتصادی ضرر هنگفتی را متوجه می شوید و این موضوع نشات گرفته از سرمایه گذاری پر خطری است که موجب از دست دادن سهم بسیار مهمی از منابع مالی شما می شود.

زمانی که شخصی در رویا دید که در حین سفر به جای بهتر و مناسب تری اسباب کشی کرد، بیانگر شرایط مساعد و مطلوبی است که بر زندگی‌اش حاکم می‌شود. ولی در صورتی که جایی که برای زندگی انتخاب کرد در رتبه پایین تری از مکان اولیه قرار داشت، نشان از تنزل و سقوطی است که در اموراتش ایجاد می شود.

از نظر خالد بن علی العنبری

چنانچه کسی در خواب خود را مشغول اسباب کشی به منزل وسیع و بزرگترین ببیند، تعبیر به منزله شور و شعف و برنامه های زیادی است که او برای افزودن به لحظات دلنشین و پررنگ کردن آن دارد.

از نظر جابر مغربی

چنانچه کسی در خواب خود را در حال جمع آوری نمودن اثاث منزل ببیند که با هدف جابجایی و اسباب کشی آنها به خانه دیگری صورت می گیرد، تعبیر آن چنین است که به زودی از اخبار مسرت بخشی مطلع می شود که تاثیر زیادی در زندگی او داشته و موجب شادی اش می شود.

در عین حال اسباب کشی به منزله معاش گسترده و دارایی زیادی است که تغییرات زیادی را به سمت بهبودی و ارتقاء برای او به همراه دارد.

از نظر علامه مدنی

زمانی که اعضای خانواده همچون پدر، مادر و یا خواهر و برادر را در رویا مشاهده کنید که تمامی اسباب منزل را جمع آوری نموده و برای جابه‌جایی به خانه و مکانی دلپذیر و زیباتر مهیا می شوند، به این معناست که بهتر است که بار و بنه سفر را برای خود ببندید، چرا که به تعبیر برخی از مفسرین دیدن نقل مکان افراد دیگر در خواب، تعبیر به سفری است که عازم آن می‌شوید.

از نظر ابراهیم کرمانی

خوابی که در آن دیده شود به منزلی قدیمی و کهنه اسباب کشی می کنید، هشداری است که خواب بیننده را متوجه رفتار یا عملی از جانب همسر و یا کیس احساسی خود می‌کند که تاکنون انتظار آن را نداشته و دیدگاه وی را نسبت به او تغییر می دهد. همچنین آرامش فکری و ذهنی رویابین را از او سلب نموده و در عین حال ممکن است بحث و اختلاف نظرات عمیقی میان او و همسرش پدید آید‌.

زمانی که شخصی در رویا شاهد جمع آوری اسباب منزل توسط همسر و فرزندانش بوده که به قصد جابجایی به منزل دیگری انجام می دهند و در این حال رویابین به طور منفعل در حال نظاره آنهاست، به مفهوم موانع و مسائلی است که در زندگی با آنها مواجه شده و او با عزم راسخ سعی در حل و رفع آنها می نماید.

از نظر آنلی بیتون

چنانچه شخصی در خواب درحال جابجایی و نقل و انتقال وسایل باشد به منزله بروز رویدادها و شرایطی است که در نتیجه آن از دوگانگی و بلاتکلیفی خارج گشته و به وضعیت پایداری می رسد.

صرفا مشاهده اسباب منزل در رویا، خبر از رویدادهایی است که مضمون خوشایندی نداشته و شرایط خاصی را با خود به همراه دارد.

در صورتی که در حال پیچیدن و جعبه گذاری وسایل بودید، بیانگر تبدیل و دگرگونی های است که در برخی امور رخ می نماید. زمانی که در رویا وسیله یا شی را کاملاً پیچیده و بسته بندی شده ببینید، خبر از تصمیم شما برای رفتن به سفرهایی است که اوقات و شرایط جدیدی را تجربه نموده و احوال تان بهتر می شود.

از نظر لیلا برایت

نظافت و پاک‌کردن اسباب منزل در رویا، دلیلی بر رسیدن به وضعیت مطلوب مالی می باشد.‌

از نظر کتاب سرزمین رویاها

در این کتاب کاملا به تفکیک جنس و کاربرد اسباب و اثاثیه، تعبیر آن را زمانی که در خواب آنها را اسباب کشی نمایید، بیان می کند.

اسباب آشپز خانه:

نشان از تنگدستی و فقدان مالی است که بروز می کند.

لوازم التحریر:

ممکن است شخصی از اطرافیان و یا افراد خانواده نسبت به شما بد عهدی و یا ناسپاسی نماید.

اسباب فلزی:

خبر از پایان عمر شخصی می دهد.

اسباب چوبی:

هشداری است که شما را نسبت به انجام هزینه های غیر ضروری حذر می دارد.

اسباب سربی:

چنانچه جنس وسایلی که در حال اسباب کشی در رویا ببینید از سرب بود، بیانگر ثروت و مال فراوانی است که به شما می رسد.

اسباب و آلات:

زمانی که اسباب و وسایلی که خودتان آنها را درست کرده اید، در حال جابجایی ببینید، به منزله ناراحتی و شکست می باشد.

اسباب چینی:

بیانگر کسالت و ناخوشی خواب بیننده است.

تجهیزات:

اگر مجموعه ای از لوازم و ساز و برگی که برای کار مشخصی بکار می رود، در حال اسباب کشی ببینید یعنی از جایی که گمان نمی برید به یکباره وجه نقدی دریافت می‌کنید.

تجهیزات بازرگانی:

دیدن جابجایی لوازمی که جهت کسب و کارتان به فروش می رود، به منزله کادوی ذی قیمتی است که به دستتان می رسد.

اثاثیه لوکس متعلق به خانم ثروتمند:

نشان از رفتار دور از عقل و شانی است که از او بروز می کند.‌

اثاثیه زیبا:

رسیدن به فرصت و موقعیت ویژه ای در امور احساسی و عاطفی، همچنین معنای دیگر آن سود و نفع در امورات مالی می باشد. در عین حال رسیدن به معاش کثیر و برکت و رونق قلمداد می شود.

اثاثیه معمولی:

یعنی موقعیت و شرایط زندگی تان کماکان ثابت می ماند.

تجهیزات برای منزل:

موقعیت های پر فایده و ویژه برایتان فراهم می شود.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

به بیان تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا، مشاهده اثاثیه زندگی در خواب به منزله انعکاسی از نوع تربیت و برخوردی است که اعضای خانواده در منزل از کودکی تا به حال داشته و شخصیت شما را شکل داده‌اند. در حقیقت زمانی که در خواب شی از وسایل منزل که در کودکی در آن زندگی کرده و یا حتی خود خانه را ببینید اشاره به دیدگاه و عقایدی است که شالوده افکار و رفتار تان زا شکل می دهد. در عین حال این خواب اشاره به باورهایی است که شما نسبت به جسم و ظاهرتان داشته و آن چیزی است که نسبت به خودتان می‌اندیشید.

از نظر عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی

شیخ عبدالغنی نابلسی از معبرین صوفی مذهب در کتاب خود در خصوص نقل مکان میان دو شهر این گونه بیان نموده است:

اگر در خواب مشاهده کنید از روستایی که در آن زندگی می کردید به شهر اسباب کشی می کنید، تعبیر بیانگر پایان سختی ها و ناملایماتی است که داشته اید. همچنین از آنچه خوف آن را درد دل داشتید به اطمینان می رسید.

در عین حال می توان تعبیری مشابه آنچه گفته شد در خصوص جابجایی از یک شهر کوچک به یک کلان شهر تعمیم داد.

زمانی که شخصی در رویا مشاهده کند از شهر خرم و زیبایی که در آن می زیسته به یک روستا منتقل شد، به مفهوم آن است که رفاه و آسایشی که داشته به مشکل و ناراحتی بدل شده و در زندگی از حالت آسودگی به عدم ثبات و تزلزل دچار می شود. بنابر آنچه ذکر شد خیر و صلاح بودن و یا ناخوشایندی رویای اسباب کشی به شهر و دیار دیگر کاملا مرتبط به سطح کیفی و رفاه منطقه ای دارد که به آنجا عزیمت می کنند.

تعبیر خواب اسباب کشی بر‌ اساس موضوع آن 📋

دیدن اسباب کشی در رویا اشاره به تغییر و تحولاتی عمده و گسترده در زندگی دارد. همچنین گاهاً بیانگر روابطی است که به هر دلیلی خاتمه می‌یابند.

معنای دیگر چنین خوابی نشات گرفته از خواسته درونی جهت آزادی و خود مختاری خواب بیننده می باشد. بدین منظور عقاید و اصول تان را جهت پیمودن مسیر پیروزی ارتقاء می دهید.

اسباب کشی در رویا نشان دهنده عدم رضایتی است که نسبت به جایگاه تان در زندگی و روابطتان با اطرافیان داشته‌اید. در عین حال این رویا بیانگر موقعیت های ویژه و فوق العاده ای است که برای پیشرفت در شغل و حرفه برای تان رخ می دهد.

همچنین رویای اسباب کشی اشاره به شخصی پیرامون شما در واقعیت دارد که مشوق شما جهت افزایش آگاهی و شناخت بیشتر برای پیمودن مسیر موفقیت است.

اسباب کشی به خانه جدید

به گفته محمد ابن سیرین:

هنگامی که شخصی در رویا ببیند به خانه ای نوساز و کاملا به روز نقل مکان نمود، به این معناست که همسری اختیار نموده و رونق و پیشرفت در کسب و کار او حاصل می شود.

اگر در خواب مشاهده کنید که کاملاً اسباب کشی نموده و به منزل نو و جدید منتقل شدید، به مفهوم نیک بختی و سعادت می باشد که در لحظات زندگیتان جریان دارد.

چنانچه در رویا مشاهده کنید بدون جابجایی وسایل و نقل و انتقال آنها به منزل جدیدی منتقل شدید، بدانید که در آینده ای نزدیک از اخبار مسرت بخش و مهمی مطلع می شوید. همچنین ممکن است به یکباره و در دقیقه نود، اسباب سفر برای شما مهیا شده و عازم شوید.

اگر در خواب ببینید با اسباب کشی به منزلی که متعلق به شخص شما بوده و به تازگی معامله خرید آن را انجام داده اید، نقل مکان نمودید، تعبیر به آن است که به زودی کسب و کارتان رونق بسیاری یافته و در شغل و حرفه به خودمختاری می رسید. بدین ترتیب شروع جدیدی در همه ابعاد زندگی خواهید داشت.

اسباب کشی به خانه بزرگتر

خالد اصفهانی معتقد است:

خوابی که در آن دیده شود به منزلی با وسعت زیاد اسباب کشی نمودند، تعبیر به منزله افکار و برنامه هایی است که با اجرای آنها شاخ و برگ زیادی به لذتهای زندگی وارد شده و ایام زیباتر می شود.‌

اسباب کشی مرده

به نقل از محمد ابن سیرین:

اگر شخصی در خواب شاهد جابجایی و اسباب کشی شخص متوفی به منزل جدیدی بود، تعبیر به آن است که شخصی با قصد و نقشه قبلی مترصد است تا در زندگی و امورات کاری رویا بین لطمات و آسیب هایی وارد نماید. همچنین زمانی که در خواب اقدام به یاری و کمک شخص متوفی برای نقل مکان و اسباب کشی به منظر جدیدش نمود، احتمال آن می رود که سلامت جسم او به خطر افتاده و به بیماری سختی مبتلا شود.

به بیان شیخ طوسی:

رویایی که در آن مرده ای در حال اسباب کشی دیده شود، معنای خیر و خوبی نداشته و نشان از بروز حوادث ناخوش دارد. هنگامی که در خواب دختر جوان و یا خانمی که فوت شده اند را مشغول اسباب کشی ببینند، اختمال بروز موانع و ناملایماتی در روند زندگی برای خواب بیننده دارد. در صورتی که در رویا مشاهده شود شخص مرده درخواست یاری و کمک برای جابجایی وسایل نمود، ممکن است در اموراتی که خواب بیننده در واقعیت برای به ثمر رسیدن آن تلاش می کند، وقفه افتاده و یا ناکام بماند. این امر بستگی به عکس العمل رویابین در خواب دارد.

اسباب کشی دیگران

چنانچه در خواب ببینید شخصی از آشنایان و یا دوستان به منزلی که شما در آن سکونت دارید اسباب کشی می کند، تعبیر آن چنین است که در موضوعی او به یاری و مدد شما چشم دوخته و نیاز دارد، تا بدین وسیله به رفع آن بپردازد. بهتر است حمایت تان را از او دریغ نکنید.

در صورتی که در خواب مذکور این جابجایی و بردن اثاثیه به طور کلی منتفی شد، به منزله تمایل قلبی شما به معاشرت و ارتباط با آن اشخاص در زندگی می باشد. لذا این موضوع افکار شما را درگیر نموده و به دنبال راهی برای مصاحبت ایشان هستید.

زمانی که در خواب ببینید شما در جابجایی و بردن اثاثبه دیگران به آنها کمک کرده و اسباب را جابجا می کنید، نشان از احساس تأسف و اندوه شدیدی است که در وجودتان با مشاهده زندگی دیگران به قلیان در می آید. در حالیکه شما شهامت اعمال تغییرات برای ترقی و بهبود اموراتتان ندارید.‌ همچنین معنای دیگری که برای این خواب متصور است، به منزله قدرت ذهنی و وجودی شما برای رویارویی با هرگونه شرایطی است که به یکباره بروز می نماید. در حقیقت شما آمادگی مقابله با هر نوع ناهمواری را در مسیر تان داشته تا با موفقیت آنها را پشت سر بگذارید.

اسباب کشی دوست

چنانچه در خواب نظاره گر جابجایی و اسباب کشی دوستی هستید که ارتباط دیرینه با او داشته و میان تان علاقه قلبی بسیاری برقرار است، تعبیر به این معناست که به دلایلی این ارتباط خاتمه یافته و به ناچار او شما را ترک می کند. همچنین ممکن است این رویا اشاره به اضطرابی باشد که در ذهن تان نسبت به جدا شدن از او داشته آید‌.

اسباب کشی به خانه قدیمی

اگر در خواب خودتان را ببینید که مشغول اسباب کشی به یک خانه قدیمی هستید، خانه ای که شباهت بسیاری به منزلی که در دوران تجرد به همراه پدرو مادرتان در آن زندگی کرده اید، دارد. چنین تعبیری دارد که به دلیل دلبستگی عاطفی که میان شما و والدینتان برقرار است، از ندیدنشان اندوهگین و ملول شده اید و این آرزو را در قلبتان مرور می کنید.‌

در عین حال رویای جابجایی و نقل مکان به یک منزل قدیمی، نشان از تعلق خاطر و علاقه شما به دورانی است که در گذشته پشت سر گذاشته اید. به طوری که تمایل دارید که آن روزها را مجدداً تجربه کنید.‌ ممکن است از زندگی فعلی تان اندوهگین و پریشان شده و تمایل دارید که به سبک گذشته زندگی کنید.

به بیان محمد ابن سیرین:

اگر ببینید خانه قدیمی که در رویا به آن اسباب کشی کرده اید، دارای اجزا و در و پیکر شکسته و آسیب دیده ای بود، بیانگر زیان کاری و یا مالی است که متحمل می شوید.

اسباب کشی به کشور دیگر

چنانچه در خواب ببینید که به کشور دیگری غیر از وطن خود جابجا شده و تصمیم برای اقامت دائم در آن جا را گرفته اید، نشان از اشتیاق شما به داشتن زندگی متنوع و بسیار متفاوت بوده که به طور مستمر با شرایط پیش بینی نشده ای سوپرایز شوید. همچنین ذهن نیمه هوشیار شما از لزوم داشتن شغل و پیشه جدید برای شما خبر داده که نسبت به روحیه شما سازگار تر باشد.

اسباب کشی کردن به شهر دیگر

تعبیر خواب که در آن دیده شود در حال اسباب کشی به شهر و دیار دیگری هستید به منزله شروع ارتباط با شخصی است که به تازگی آشنا شده اید. این خواب همچنین به مفهوم پیشرفت در جایگاه و مزایای شغلی نیز قلمداد می شود. علی الخصوص شهری که به عنوان مقصد انتخاب کرده‌اید در زمره شهرهای بزرگ و با امکانات بسیار باشد.‌

به گفته محمد ابن سیرین:

چنانچه شخص در حین سفر منطقه جدیدی را که نسبت به محل سکونتش ارجحیت بسیاری داشت، به عنوان محل زندگی انتخاب کرده و اسباب کشی کرد، به منزله بهبود وضع مالی و امورات زندگی اش می باشد. در صورتی که مکان انتخابی در سطحی پایین تر از مکان زندگی قبلی اش بود، بیانگر افتی است در کار و زندگی اش مواجه می شود.

اسباب کشی مداوم

اگر در خواب ببینید که اسباب کشی های پی در پی داشته و به طور مداوم محل زندگیتان را تغییر می دهید، تعبیر این خواب بیانگر ضعف شما در قدرت اراده و عدم استقامت در نظر و عقیده می باشد.‌ به همین دلیل قادر نیستید تا مسیر مشخصی را به انتها برسانید. در اغلب موارد شما در تصمیمات تان دچار شک و ابهام شده و آن را نیمه کاره رها نموده و سبک و سیاق جدیدی را در پیش می گیرند. این امر موجب گشته همه ابعاد زندگی تان در نابسامانی به سر برده و در هیچ زمینه ای موفق نباشید.‌

اسباب کشی به خانه خالی

چنانچه مشاهده کنید به خانه خالی از وسایل اسباب کشی نمودید، به مفهوم آن است که با برنامه هایی که در پیش گرفته اید، عزم خود را جزم نموده اید تا به عالی ترین شکل به فرد متمولی تبدیل شوید.

اسباب کشی و گشودن وسایل پس از آن

زمانی که در خواب خودتان را در حال گشودن بسته بندی وسایل و اثاث منزل پس از اسباب کشی ببینید، به منزله نیت و تصمیم شما برای خاتمه دادن به نابسامانی هایی که درگیر آن بوده و دمیدن روح زندگی و حیات به لحظات نابی که در کنار اعضای خانواده سرشار از خوشی و آرامش سپری می شود. در این حالت قادر هستید که زندگی دلخواه تان را از نو بسازید.

شروع اسباب کشی و جابه جایی وسایل

هنگامی که در رویا خودتان را مهیای شروع اسباب کشی دیده و مشغول جاگذاری بسته ها و جعبه ها بودید، به این معناست که باور شما چنین است که کتاب گذشته را با تمام اتفاقات خوب و بد، لحظات تلخ و شیرین کاملا بسته و کنار بگذارید. چرا که جریان زندگی و هستی همواره رو به جلو حرکت می کند، اگر شما با این جریان همراه شوید پیشرفت می کنید. در غیر این صورت فقط درجا زده و بلکه پس رفت هم می کنید. لذا با تدبیر و اندیشه گام های تان را انتخاب کنید.

اسباب کشی با حضور فرد دیگر

اگر ببینید که در حال اسباب کشی به منزلی دیگر با حضور فرد دیگری هستید، تعبیر به آن است که مراودات و حشر و نشر شما با اطرافیان و دوستان تان افزایش یافته تا از این طریق افق های جدیدی را برای خود گشوده و موانع را پشت سر بگذارید.

اسباب کشی به خانه نوساز

در صورتی که در خواب مشاهده کنید به مکانی اسباب کشی نمودید که از هر جهت کاملا نوساز بوده و امکانات و تجهیزات جدیدی در آن نصب بود، به مفهوم احساس رخوت و بی انگیزگی است که در شما رخنه کرده و از شرایط فعلی رضایت ندارید. به دنبال راهی هستید تا زواید را از زندگی کم کرده و براحتی زندگی کنید‌‌.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانى الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری زیگموند فروید کارل گوستاو یونگ محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🏊 تعبیر خواب استخر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب استخر 🏊

با توجه به اینکه آب اساسی ترین پارامتر و شالوده استخر بوده و مظهر پاکی و طهارت در هستی است، لذا تعبیر خواب استخر اشاره به تحولات درونی و فکری، ثروت، مال و کسب دانش و حکمت داشته و سرشار از خیر و نیکی می باشد.

عموما مشاهده استخر در خواب، نمادی از عشق و علاقه ای شدید و پر حرارت می باشد. دیدن این رویا اشاره به ارتباطی رمانتیک و عاشقانه داشته دارد که با فردی از آشنایان برقرار می شود. از دیدن استخر در رویا به عنوان خواب نیکو و خیری یاد می شود. خصوصاً چنانچه اهداف و خواسته هایی در زندگی داشته و یا شخصی مورد علاقه و مطلوبتان بوده و آرزوی رسیدن به آنها را در سر می پرورانید‌. چنانچه آن شخص دارای شخصیتی منحصر به فرد و بسیار گیرا بوده و در این زمینه تمهیداتی داشته‌اید تا نظر و علاقه او را نسبت به خود تامین کنید.

همچنین زمانی که رابطه عاشقانه و رمانتیک از جمله اولویت های شما در زندگی بوده است، دیدن این خواب اخبار مسرت بخشی را برای شما دارد. خوشبختانه شما شخصیتی هستید که دارای وجنات و حسنات بسیاری بوده، به طوری که خیلی از افراد آرزوی داشتن شما را در سر می‌پرورانند. بهتر است از ویژگی های مثبت تان استفاده نموده و با ترفندی نسبت به شخص موردعلاقه‌تان دلربایی نموده تا آغازی برای شروع رابطه تان باشد.‌

رویای استخر اصولا نشان از عواطف، حالات روحی و ذهنیات خواب بیننده دارد.

🏊 تعبیر خواب استخر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب استخر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن استخر در خواب، پدید آوردن آرزوها و تمایلات درونی انسان بوده که در جهت احتشام و بلند مرتبگی قرار دارد.‌

صرفا مشاهده استخر در رویا اصولا معنا و پیامی نداشته و در صورت داشتن آب در آن، ماهیت واقعی خود را می یابد. چرا که آب نعمت مطهری است که ذاتا زلال، روح بخش و درخشان بوده و ممکن است با هر ناپاکی کدر شده و رنگ و بوی آن تغییر کند. لذا آب موجود در استخر با

هر شکل و ظاهری که در خواب دیده شود، در بردارنده مفهوم آن رویا است.

تعبیر خواب استخر خالی که در منزل خودتان واقع گشته و از آن شما بود، به این معناست که ممکن است با موضوعی مواجه شوید کاملا عبث و بی نتیجه دنبال شده و انجام شود.

چنانچه در خواب ببینید در حال شستشوی خودتان با آب استخر و یا در ابعاد کوچکتر همچون حوض بوده و با هدف تمیزی و نظافت به آن اقدام نمودید، تعبیر به طهارت روح و جسم از هرگونه ناپاکی و کثیفی شده و به نوشته محمد ابن سیرین می توان از آن به بازگشت و توبه از تقصیر و خطا در مقابل خداوند بلند مرتبه دانست.

زمانی که در خواب مشاهده کردید در میان استخری مملو از آب زلال و درخشان در حال شنا بودید، به مفهوم گذراندن سالیان سال از زندگی، سرشار از خرمی و مسرت بوده و به سعادت می رسید. در صورتی که آب استخر را آلوده و تار ببینید، بروز مسأله ای موجب رنج و ناراحتی شما خواهد شد. چنانچه آب متعفن و گندیده بود، بیانگر ناخوشی و مرضی است که دچار می شوید.

اگر ببینی در کنار استخر گیاهی رشد نموده و یا انواع گل و گیاه بود، تعبیر به آن است که شما دست به اقدامی میزنید که اطرافیان شما نیز از آن منتفع شده و خیری شامل حالشان می شود.

هنگامی که ببینید در کنار استخر پر از آب گشت می زدید ولی به داخل آن برای شنا وارد نشدید، به منزله تردید و دودلی در افکارتان بوده که در انجام تصمیمی به قطعیت نرسیده آید.

چنانچه در خواب ببینید در میان استخری که دارای آب کثیف و انباشته از لجن و گل شنا می کنید، بیانگر کسالت و بیماری است که به آن مبتلا می شوید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

به بیان امام جعفر صادق (ع) پیشوای ششم شیعیان، مشاهده استخر در خواب بر چهار تعبیر است:

تعبیر یکم:

نشان از وجود جامعه ای است که مردم آن به یکدیگر خیر می رسانند.

تعبیر دوم:

بیانگر وارد شدن مردی متمول و ثروتمند به زندگی است.

تعبیر سوم:

به مفهوم اندوختن و ذخیره نمودن مال می باشد.

تعبیر چهارم:

اشاره به انسانی عالیقدر و اندیشمند دارد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

چنانچه استخری سرشار از آب در رویا ببینید، بیانگر لزوم توجه و موشکافی در احساسات و عواطفی است که در وجودتان انباشته شده و مجالی برای بروز نداشته اند.‌ بهتر است بیش از این به تمایلات و عواطف تان بها داده و در هر لحظه از نمود آنها لذت ببرید. همچنین معنای دیگر این خواب، اشتیاقی است که نسبت به پاکیزگی و زدودن آلودگی از خودتان دارید. قصد دارید هر آنچه بر شما گذشته کنار گذاشته و ذهنتان را درگیر آن نکنید.

در عین حال تعبیر مشاهده استخر در خواب، نشان از رسیدن به آسایش، داشتن طمانینه، حفظ جاه و جلال در رفاه می باشد. لازم است مدتی با فراغ بال به دور از دغدغه های روزمره به تعطیلات بروید.

زمانی که در رویا خودتان را مشغول شنا در داخل استخر ببینید، لازم است برای رسیدن به مفهوم خواب، عمق آن را به یاد آورید. در صورتی که در ناحیه عمیق استخر شنا میکردید، تعبیر به آن است که احساسات تان از اعماق وجود و سلول های شما برانگیخته شده، لذا از شدت بیشتری برخوردار است. خوب است با روش های مختلف و در کمال آرامش به این عواطف بپردازید.‌ ولی اگر در قسمت کم عمق استخر بودید، بیانگر شفافیت و روشنی این احساسات بوده که کار شما را راحت می کند.

خوابی که در آن ببینید داخل استخر انباشته از انواع زباله های گوناگون بود، اشاره به نوع زندگی غیر متعادلی است که در پیش گرفته و اغلب موارد زیاده روی می کنید. توصیه می شود در امورات تان اعتدال را رعایت نموده و حجم عواطف منفی و مخرب خود را کاهش دهید.
اگر استخر را کاملا خالی ببینید به این معناست که در اعماق وجودتان، احساسات سرکوب گشته و اثر و نشانه‌ای از آنها یافت نمی شود.

از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر مشاهده استخر مملو از آب شفاف در خواب، به منزله رسیدن به منفعت و نشاط می باشد.

اگر استخر محتوی ماهی های فراوانی بود، خبر از بروز وقایع اساسی و مثبت دارد.

خوابی که در آن در حال رفتن به استخر بودید، بیانگر سلامتی و صحت وجودتان است.

چنانچه استخری ببینید که دارای عمق بسیاری بود خیر بوده و به نیکی تعبیر می شود، ولی اگر از عمق کمتری برخوردار بود، به نسبت آن برکت کمتری به شما می رسد‌.

اگر استخر را با آب متعفن و آلوده ببینید، نشان از پریشانی و ناراحتی دارد.

شنا کردن در استخر، به منزله صحت جسم و رسیدن به مال کثیر می باشد. همچنین معنای دیگر آن، گذراندن روزگاری با فراغ بال و آرامش است.

زمانی که در آب تیره و تار استخر شنا میکردید، خبر از وجود موانع بر سر راه شماست.

چنانچه ببینید در میان آب استخر فرو رفته و غرق شدید، بیانگر گرفتاری و شرایط سخت می باشد.

اگر در میان آب های مواج استخر شنا می کردید، به منزله شجاعتی است که در شما موجب انجام کاری می شود.

هنگامی که بیرون از استخر ناظر شناگران داخل آن بودید، نشان از رسیدن به اهداف و خواسته هایتان می باشد.

شنا کردن در میان آب پاک و شفاف استخر، همچون غسل توبه ای است که خواب بیننده را از بدی ها و قصورات پاک کرده و با داشتن ذهن و قلبی طاهر، مهیای پذیرش و پرورش افکار و رفتار خیر و شایسته می شود. در حقیقت او با افکار و نگاهی که آلودگی ها از او زدوده شده، به استقبال روزهای آتی می رود.

از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب استخر، نشان از داشتن فرصت های استثنایی و بخت و اقبال بلند و همیشگی برای خواب بیننده است.

اگر استخر را با آبی آغشته به گل و لای ببینید، به منزله بروز اختلافات و بحث میان اهل منزل است.

از نظر جابر مغربی

اگر در خواب خودتان را در حال نوشیدن آب استخر ببینید، تعبیر اشاره به مالی دارد که از جانب مردی متمول و دولت مند به شما می رسد.

غرق شدن و یا مردن در آب استخر، اشاره به مشغول بودن به کسب و کار و حرفه ای است که همه امورات زندگی شخصی شما را احاطه نموده است.

زمانی که ببیند با شنا کردن از آب استخر خارج شده و لباس به تن نمود، بیانگر رها نمودن کسوت پادشاهی و حکومت می باشد. چنانچه کاملا عکس این موضوع را درخواب دید، یعنی همچنان در امر خلافت و حکومت باقی می ماند.

اگر در رویا ببینید به داخل آب استخر شیرجه زدید، تعبیر به آن است شما در کنکاش هستید تا به حقیقت موضوع با امری واقف گشته و پی ببرید.

از آنجا که آب ، مفهومی در قالب ذهن نیمه هوشیار و باطن انسان دارد، لذا خوابی که در بالا به آن اشاره شد را می توان تعبیر به جستجو در نهاد و ذهن نیمه هوشیار تان نیز در نظر گرفت.

از نظر ابراهیم کرمانی

چنانچه شخصی از اهل معرفت و عرفان در خواب ببیند که تن و البسه اش را در آب استخر شستشو می کرد، تعبیر به معنای انابه و بازگشت او و خانواده از خطاها و لغزش نزد خداوند بلند مرتبه دارد.‌

اگر ببیند که با شستشوی لباس در استخر، آلودگی به داخل آب منتقل شد، تعبیر به عدم استفاده از دانش و فنون بوده و یا به رفتار و ویژگی ناپسندی شهره خاص و عام می شود.

زمانی که ببیند در حال شنا در میان آب بوده و قادر به آمدن به کنار نبود، یعنی اسیر مسئله ای گشته که به راحتی خلاصی ندارد.

اگر دید که در آب دار فانی را وداع گفت، یعنی به دست دشمنان و نا اهلان نابود می شود.

از نظر خالد بن علی العنبری

اگر در خواب مشاهده کنید با آب استخر طهارت گرفته و وضو می گیرید، تعبیر به منزله پایان یافتن پریشانی و رنجی است که متحمل می شوید.

آشامیدن آب استخر، بیانگر رونق و پول و مالی است که به رویابین میرسد.

از نظر محمد ابن سیرین

اگر کسی مشاهده کند داخل استخر در میان آبی پاک و زلال شنا می کند، تعبیر نشان از عمر بلندی است که در نهایت مسرت و تندرستی خواهد داشت و سعادتمند می شود.

شنا کردن در میان آب ناصاف و تیره و تار استخر، به منزله اندوه و گرفتاری می باشد.

مشاهده چمنزار و انواع گیاهان در مجاورت استخر اخر در رویا، خبر از اقداماتی دارد که انجام داده و خیر و بهره آن نیز به خانواده و اطرافیان تان می رسد.

از نظر زیگموند فروید

از نظر فروید شیرجه زدن در خواب، به نیازها و واکنش های تن و جسم رویابین مرتبط بوده و بر گرفته از حشر و نشر و مصاحبت هایی است که با دیگران دارد.

تعبیر خواب استخر بر‌ اساس موضوع آن 📋

آب و استخر

رویای دیدن آب و استخر به منزله برقراری نیکبختی در زندگی و پول و ثروت بسیاری است که با برنامه ریزی و حرکت اصولی عایدتان می شود. این موضوع سرآغازی برای موفقیت های آتی شماست.

استخر خالی

چنانچه در خواب استخر را کاملاً خالی از آب ببینید، چنین تعبیر دارد که در موقعیت حساس و ناامیدکننده‌ای قرار دارید. چرا که با وجود تلاش هایی که انجام داده اید امورات تان طبق پیش بینی، به طور مطلوب پیش نرفته و این موضوع شما را غم زده نموده است. لازم است مجددا خودتان را بازیابی نموده و اهداف جدیدی برای خود تعیین کنید. بدین ترتیب شور و انگیزه جدیدی در شما تزریق شده که موجب تکاپو در شما می شود.

همچنین مشاهده استخر خالی از آب در رویا، به منزله سمبلی از شرایط روحی و عاطفی که در حال حاضر بر شما غالب گشته است. ممکن است در موضوعاتی به شدت بی محابا و بی پروا عمل نموده و نتیجه ای خارج از انتظار دریافت نموده اید. حتی ممکن است شکست عاطفی داشته آید که منجر به احساس بیهودگی و فرومایگی در شما شده است. در عین حال ممکن است ارتباط رمانتیک شما با شریک احساسی تان با افت و خیز های بسیاری مواجه گشته، از این رو ادامه آن را با تزلزل مواجه نموده است. لازم است کنترل افکار و احساسات تان را در دست گرفته و تکیه بر توانمندی های تان برای ادامه این زندگی زیبا که خداوند حکیم به شما هدیه نموده برنامه ریزی کنید.

زمانی که در خواب خودتان را در حال شنا در استخر بدون آب ببینید، به این معناست که سطح شناخت و آشنایی شما نسبت به محیط پیرامون تان بسیار ناچیز می باشد. فقدان آب در این رویا، اشاره به ذهنی دارد که از هر ایده و انگیزه ای برای زندگی خالی بوده و با احساس ندامت و ناامیدی از خطاهایی که شما را با شکست مواجه نموده، انباشته گردیده است.

خوابی که در آن استخر نیمه خالی ببینید، اشاره به احساسات و تمایلات شما دارد. با وجود دورانی که پشت سر گذاشته اید و شرایطی که هم اکنون در آن به سر می برید، شما را بسیار متزلزل و سست نموده است.‌ در این میان افراد سودجو از این نمد کلاهی برای خود تدارک می بینند.

شنا کردن در استخر

برخی از محققان معتقدند تعبیر دیدن خواب که در آن مشغول شنا در استخر آب باشید، هشداری است که از بروز خطر و آسیبی به شما خبر می دهد. احتمالاً شخص یا اشخاصی با برنامه های از پیش تعیین شده سعی در وارد نمودن آسیب و لطماتی به شما و شغل و حرفه تان داشته که بدین ترتیب از نفوذ و قدرت شما بکاهند.

همچنین معنای دیگر خواب مذکور به منزله شرایط سخت و تا مناسبی است که با آن مواجه می شوید. لازم است تا انجام برخی از کارهای اساسی را به زمان مناسب تری موکول نموده تا اوضاع به ثبات و امنیت برسد. احتمال آن می‌رود که پروژه ها و برنامه های کاری و حرفه شما با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردیده و حتی به شکست منجر شود. لذا اکیدا از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری جدید خودداری نموده و سعی کنید تا همه کارها طبق روال خود به آرامی طی شود. سعی کنید در ابتدا بر اعصاب، افکار و احساسات تان تسلط داشته و آرامش تان را حفظ کنید تا بدین گونه کم کم کنترل شرایط کاری نیز در دستان تان قرار بگیرد.‌

اوقاتی خوش در استخر

اگر در خواب ببینید که شرایط دلپذیر و مفرحی را در استخر گذرانده و موجب خوشحالی و نشاط شما می شود، به منزله احساس کسالت و بی رمقی است که در شما چیره شده است. کاملاً عکس آنچه در خواب مشاهده کرده اید، احساس رخوت و بی حوصلگی، توان انجام هیچ کاری را برای شما باقی نگذاشته و به تکرار مکررات خو گرفته آید. بهتر است کمی به خودتان بیایید و ابتدا از پرداختن به موضوعات مورد علاقه تان شروع کنید. اوقاتی را با دوستان به تفریح و گردش رفته تا احوال روحی تان تغییر کند. انجام کارهای مهیج را در لیست برنامه های تان جا نگذارید.‌ در پس همه آنها با تعیین هدف می توانید انگیزه و اشتیاق بسیاری برای خود تامین کنید.

در این میان اوقاتی از برنامه های تان را برای همنشینی و یا میزبانی از اهل خانواده و یا عزیزانتان اختصاص دهید، چرا که حتی با گپ و گفتی ساده و دلنشین میتوانید دلگرمی زیادی بر وجودتان حاکم کرده و انرژی مضاعفی برای حرکت فراهم کنید.

دوست نداشتن استخر

اگر در خواب دیدید که نسبت به استخر حس انزجار داشته و هیچ تمایلی به آن ندارید، تعبیر به آن است که ممکن است شخصی که نزد شما بسیار مهم و با ارزش بوده و علاقه بسیاری به او داشته‌اید، به دلایل مختلف از دست بدهید. این موضوع می تواند با مشاهده ی رفتار ناپسندی از جانب او منجر شده و یا اینکه خود راسا شما را ترک کند. احتمالاً شرایط سختی را پیش رو خواهید داشت ترس از سرزنش و ملامت کردن خودتان دست بکشید.

در عین حال تفسیر دیگر خواب مذکور، بیانگر جابجایی و یا حتی مهاجرت شخصی از نزدیکانتان بوده که موجب ایجاد فاصله مکانی زیادی خواهد شد.
این دور شدن و فاصله گرفتن می تواند از جایی که الان هستید به شهر دیگری بوده و یا حتی به مقصد کشور جدیدی باشد که بواسطه یک ماموریت کاری و یا ادامه تحصیل صورت بگیرد. ولی بدانید که به هر مدت زمانی که بیانجامد موقتی بوده و مجددا شرایط معاشرت و ارتباط فراهم می شود.

شیرجه زدن در استخر

تعبیر شیرجه زدن در استخر در خواب بیانگر بروز تغییر و تحولاتی است که زندگی خانوادگی و یا کاری شما را دستخوش تغییر نموده و با چالش هایی مواجه می کند. پس بهتر است در از همه جوانب در زندگی خود هوشیار باشید.

پیامی که از این خواب به بیننده می رسد، افزایش تمرکز و تسلط بر امور تحت سلطه بوده که بدین ترتیب توجه و مراقبت بیشتری بر کارها معطوف داشته و همچنین در امورات شخصی دقت و التفاط بیشتری نماید. بدین ترتیب در همه مسائل و موقعیت ها یکسان برخورد ننموده و گاهی با نرمش بیشتر و ملایمت آن را به نفع خود تغییر داده و برخی مواقع با بی توجهی سعی در نادیده گرفتن بازتاب منفی آن شود. با این رفتار، ذهن با آگاهی و بصیرت تا حدودی بر اوضاع و شرایط تسلط داشته و اجازه نمی دهد تا کنترل آن از دستش خارج شود.

دیدن فردی در استخر

چنانچه در خواب شخصی از آشنایان تان را داخل استخر ببینید، تعبیر به این معناست که تحولات عمده و عظیمی را خواهید داشت. احتمال بروز آن در هر بعدی از زندگی شما متصور است. امید است که بار اصلی این تغییرات جنبه مثبت و خوشایندی داشته و موجب ارتقا فکری، شخصیتی، روحی و زندگی خواب بیننده باشد. ولی آنچه مسلم است هر تغییر هر چند خوشایند، با چالش ها و پیامدهایی همراه است. پس در ابتدا ذهن تان گسترش داده و ظرفیت تان را افزایش دهید تا به نحو مطلوب از این شرایط بهره ببرید.

این تغییرات نه تنها خودتان را شامل شده بلکه خانواده و اطرافیان تان هم در بر می گیرد. گاها دید جدیدتری از اشخاص پیدا کرده و حتی شیوه رفتارتان را با آنها تغییر می دهید. البته فراموش نکنید که این رویداد فرصتی است که در وهله اول به بازسازی روح و ذهنتان کمک کرده و در ادامه زندگی تان به شرایط مناسب تری صعود کند.

آب زلال و شفاف در استخر

اگر در خواب آب موجود در استخر را بسیار درخشان و پاک مشاهده کنید، بشارتی است که از پیروزی عظیم و دستیابی به خواسته ها خبر می دهد. هر امور یا موضوعی که در این شرایط برای آن اقدام کنید، صد در صد به موفقیت رسیده و سودی چشم گیر را برای تان به ارمغان می آورد. این امر نه تنها شامل پروژه های کاری و مالی بوده بلکه همه جنبه های زندگی همچون جابجایی و روابط احساسی و ازدواج را نیز در بر می گیرد.

هم اکنون همه چیز بر وفق مرادتان بوده و ستاره بخت و دولت شما را تا رسیدن قطعی به اهدافتان یاری می کند. پس از شروع نهراسید، چرا که مسیر برای صعودتان کاملا مهیا و هموار بوده و پله های ترقی را با آسانسور طی می کنید.

غرق شدن در استخر

خوابی که در آن ببینید در حال غرق شدن در میان آب استخر هستید، چنین مفهومی دارد که لازم است در معاشرت و همنشینی با اشخاص و اطرافیان بسیار محتاط بوده و دقت و مراقبت بسیاری نمایید. چرا که هر کلامی که بر زبان می آورید به انحاء مختلف ممکن است از آن بر علیه شما استفاده کنند.

در این شرایط ناخوشایند سعی کنید به هیچ وجه به تلافی فکر نکرده و در هر لحظه ادب و نزاکت خود را حفظ نمایید. چون این موضوع به شخصیت و تربیت شما باز می گردد. با توجه به اینکه اطرافیان شما را زیر ذره بین گذاشته و حرکات شما را تحت نظر دارند، تمرکز خود را بر موضوعات مثبت نهاده و از توجه به امورات منفی به شدت اجتناب کنید. سعی کنید از درون آرامش فکری و ذهنی خود را حفظ کرده تا بدین ترتیب به رفتار شما نیز تعمیم پیدا می کند. این دوران دیری نپاید و پس از آن شما می توانید برای تحقق اهداف تان تلاش کنید.

همچنین تعبیر دیگری که برای خواب غرق شدن در استخر بیان می شود، به وجود شرایط خطیر حساسی اشاره دارد که حتی ممکن است امنیت جانی و جسمی شما را به مخاطره بیندازد. ولی در صورتی که در رویا غریق به نجات شما آمد، به این معناست که حمایت خداوند به نوعی شامل حالتان گشته و از این شرایط رهایی می یابید و همه چیز بر وفق مرادتان تغییر می کند.

پر کردن استخر

هنگامی که در رویا مشاهده کنید استخری را مملو از آب می کنید، به این معناست که شما دارای استعداد بسیاری در زمینه نوآوری و مدیریت امور هستید. چرا که در شرایطی که ممکن است ظاهراً اوضاع مساعد نباشد، شما می توانید با تکیه بر مهارت و توانایی تان با هوشمندی و ذکاوت بر اوضاع تسلط یافته و موقعیت را آرام نمایید. همچنین لازم است تا در مصارف مالی دقت بیشتری نموده و از هزینه های اضافی جلوگیری نمایید.

برخی دیگر نیز این رویا را بازتابی از خصوصیات مثبت و درخشان شما قلمداد می کنند. در این میان تدبیر و درایتی که همواره در شرایط مختلف از خود بروز می دهید، موجب می شود تا منابع مالی، نقدینگی، سعی و تلاش خود را به صورت هدفمند و کاملاً سازنده هدایت کرده تا بدین وسیله به بیشترین سود و بهره وری از موقعیت‌ها نائل شوید.

استخر بزرگ

زمانی که در خواب، استخر را در ابعاد بزرگ ببینید، چنین تعبیر دارد که به زودی دیداری مهم و سرنوشت ساز با فردی مقتدر و صاحب مقام خواهید داشت. این ملاقات از جهات مهمی شرایط زندگی و حرفه ای شما را دگرگون می کند. در این میان آن شخص شما را از نکته های ظریف و مهمی آگاه میکند که نقش تعیین کننده ای در تصمیمات شما داشته و ظرفیت و نگاه شما را نسبت به مسائل افزایش می دهد.

احتمالاً این شخص به عنوان یکی از دوستان نزدیک و یا شریک کاری در زندگی شما باقی می ماند. او با حضور و اعتبارش می‌تواند قدم بزرگی در پیشرفت و ارتقاء شما داشته باشد. توصیه می شود همچون استاد احترام ویژه ای برای او قائل شده و آموزه های او را ارج نهید. همچنین سپاسگزار محبت های او در هر زمان باشید‌.

استخر با همسر سابق

اگر در رویا خودتان را به درون استخر همراه با همسر سابقتان ببینید، به این معناست که به زودی کیس احساسی جدید به زندگی تان وارد شده و یا با شخص جدیدی ازدواج می کنید. با وجودی که در خواب کیس سابقتان را دیدید ولی ایشان بعنوان سمبلی از روابط عاشقی و رمانتیک می باشد. این شخص جدید در بسیاری از ابعاد، معیارهای شما را تامین نموده و از هر نظر حامی و پشتیبان امن و مطمئنی برایتان خواهد بود.

خوشبختانه تنها چند قدم تا رسیدن به خواسته ها و آرزوهای تان باقی مانده است. با وجود فراز و نشیب بسیاری که در زندگی روبرو بوده اید، اما استقامت و ایمان شما موجب خاتمه یافتن این شرایط سخت شده و پاداش سعه صدر و امیدتان را دریافت می کنید. با ورود این شخص جدید به زندگی تان، دروازه جدیدی از نیکبختی و سعادت بر ایامتان گشوده می شود.

خانه استخر دار

زمانی که در خواب استخر را در منزل مشاهده کنید، تعبیر به مفهوم اشتیاق و تمایل شما در به اشتراک گذاشتن احساسات شادی، غم، هیجان و … با اطرافیان و خانواده بوده و آنها را ترغیب می کنید تا در کنار شما تجربه کنند.

استخر بادی

اگر استخر را از جنس بادی در خواب ببینید، تعبیر بیانگر موانع و مشکلاتی است که بطور روزمره شما را درگیر نموده است. تکرار این مسایل شما را با بدگمانی و ظن مواجه نموده و از درستی مسیر خود اطمینان ندارید.

شنا در استخر گل آلود

چنانچه در خواب ببینید در میان استخری که مملو از آب گندیده و متعفن بوده شنا می کردید، به منزله اضطراب و نگرانی تان در مسأله ای است که هنوز افشا نشده است. در صورت اطلاع دیگران از آن موضوع، اعتبار و منزلت خود را از دست می دهید.

استخر آب داغ

هنگامی که خودتان را مشغول شنا در آبی با دمای بسیار بالا و گرم در میان استخر ببینید، تعبیر به آن است که اشتیاق و تمایل بسیاری به حضور در شرایط مهیج و غیر قابل پیش بینی دارید. در صورتی که آب استخر را سرد و یخ حس کنید، بیانگر وجود شخصیت خنثی و بی احساس شماست. در اکثر مواقع لاقید و بی علاقه نسبت به همه چیز بوده و واکنشی از خودتان بروز نمی دهید.

کوسه در استخر

اگر در رویا کوسه ای را مشغول شنا در استخر ببینید، بیانگر غضب و برافروختگی درونی تان است که آن را بروز نداده اید.

ترس از استخر

هنگامی که متوجه شوید با وجودی که کاملا بر روی سکوی استخر ایستاده آید، اما ترس و واهمه شدیدی نسبت به آن دارید، به این معناست که تمایل دارید با روحیه خوب در مقابل مسایل و ناهمواری ها مقاومت کرده و تسلیم نشوید.

آموزش شنا در استخر

چنانچه در خواب تصمیم به آموزش مهارت شنا در استخر داشته اید، به منزله قصد و نیتی است که برای اعتراف و رونمایی از میزان علاقه و احساس تان در حضور پارتنرتان دارید. در عین حال بی میل نیستید که این رابطه را به حیطه امور خصوصی و جنسی وارد نمایید.

شنا در استخر سرباز

زمانی که در خواب خود را مشغول شنا در استخر سرباز ببینید، تعبیر به منزله فرصت های استثنایی است که به شما روی آورده و با تمسک به آن رویه زندگی تان متحول می شود.

استخر به رنگ آبی

اگر در خواب استخری را به رنگ آبی ببینید، بیانگر آغازی نو و ارتباطی در نهایت پاکی و به دور از تفاخر داشته که احساسات و عواطف شما را نوازش می کند.

استخر شیشه ای

چنانچه استخر را از جنس شیشه ببینید، به منزله برقراری صحت و سلامتی کامل بر جسم و روح شماست.

افراد برهنه در استخر

هنگامی که در رویا و خواب افرادی را به صورت برهنه در میان استخر مشاهده کنید، تعبیر به آن است که نسبت به خودتان رضایت کافی ندارید. در عین حال ممکن است در گذشته خبط و خطایی داشته آید که حتی از یادآوری آن احساس شرم و گناه شما را می آزارد.

استخر در لابه لای درختان جنگل

اگر در خواب استخری در لابه لای درختان انبوه جنگل ببینید، به این معناست که بطور واقع در لحظه حال زندگی می کنید. چرا که همیشه بیشترین حض و لذت را از زندگی برده و بالاترین بهره را از موقعیت‌ها دارید.

آتش در کنار استخر

زمانی که در خواب شاهد افروخته شدن آتش در جوار استخر بودید، نشان از منش خودساخته و آزادی طلبی است که دستاوردهای بسیاری برایتان داشته و به آرامش رسیده اید.

استخر در هتل

اگر هتلی را مجهز به استخر ببینید، تعبیر به این معناست که عواطف و خواسته های تان عمق چندانی در وجودتان نداشته و به سرعت نسبت به آن تغییر عقیده می دهید. بهتر است بیشتر بر روی جنبه های مثبت و خوشایند تمرکز نموده تا به همان میزان در زندگی تان سرازیر شوند.‌دسته‌ها
آنلی بیتون الف لیلا برایت

⛷️ تعبیر خواب اسکی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اسکی ⛷️

تعبیر خواب هایی که در آن به طرق مختلف اسکی و اسکیت مشاهده شود، اشاره به کارهای پرخطر و آسیب پذیر می نماید. از برخی جهات خواب اسکی کردن بر روی یخ، تعبیر به وجود و اخلاق موزون با خصوصیات برجسته شما بوده که با دوراندیشی و درایت در رفتار، پیرامون خود را سرشار از انرژی و نشاط نموده و اعتدال را جاری می کنید. در برخی اوقات دیدن خواب اسکی سواری، به منزله بروز رفتارهایی است که به طور جاهلانه و سهل انگارانه به آن اقدام کرده و موجب آسیب زیادی به شما می شود. بهتر است اندیشه و تدبیر خود را به کار بگیرید.

مشاهده اسکی سواری در خواب به منزله توانمندی و نیروی بسیاری است که در شما وجود دارد. همچنین نشان از اراده و باور فکری است که به شما اطمینان می دهد با درایت به اهدافتان دست پیدا می کنید. دیدن رویای اسکی، نشان از توازنی است که در همه جنبه های زندگی تان برقرار نموده و با تلاشی مضاعف به نتیجه ویژه‌ای دست می یابید. از جمله ویژگی های شما رفتار با تدبیر و حساب شده در انجام امور می باشد.

رویای اسکی کردن بر روی یخ معانی گسترده و متفاوتی دارد. از جمله مهمترین آنها می توان به عنوان سمبلی از نگرانی و بیقراری فکری نام برد. در برخی مواقع اشاره به اطرافیان بدخواه و حسود دارد. در صورتی که متوجه شوید بر روی یخ دچار لغزش شدید، به منزله عدم ثبات و وجود مسائل سخت می باشد.

دیدن یخ در رویا دلالت بر اهداف شوم بدخواهان و حسودان جهت وارد کردن صدماتی به شما می باشد. در عین حال نشان از عدم استحکام در امور و تصمیمات زندگی است. در صورتی که یخ در هنگام اسکی در زیر پایتان ترک خورده و شکست، بیانگر پیام مهمی است که نسبت به سلامت جسم و روح شما ارسال می گردد.‌

در برخی مواقع تعبیر اسکی در خواب، بیانگر حالاتی از انسان است که در اثر قصور و سهل‌انگاری در انجام کارها نمایان می شود. از این قبیل موارد می توان به خواب مستمر و بیش از حد، خریدهای بی جا، تفریحات ناسالم اشاره داشت. همچنین شرایط ایده آلی که با غرور بیش از حد آن را از دست داده و یا فرصت های شغلی که بعلت زیاده خواهی از انجام آن سر باز زده آید. افراد شایسته و مطلوبی که قصد تشکیل زندگی با شما را داشته و با رویا بافی جواب منفی داده اید، مواردی که ذکر شد و امثال آنها می تواند معانی ناخوشایندی باشند که برای خواب اسکی قلمداد شود.

برای مشاهده تعبیر خواب کامل خود با تاروت رنگی همراه شوید.

⛷️ تعبیر خواب اسکی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آشپزی بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر لیلا برایت

لیلا برایت از معبرین بنام، در خصوص رویای اسکی این گونه بیان می کند:

تعبیر مشاهده چوب های اسکی در خواب و رویا، هشداری است که به داشتن احتیاط و دقت در رعایت جوانب ایمنی توصیه می نماید. زمانی که در خواب خودتان را مشغول اسکی کردن ببینید، به این معناست که به عملی اقدام می کنید که متاسفانه آسیب آن بسیار فراتر از منفعتی است که شامل حالتان می شود.

اگر رویای انجام اسکی بر روی یخ را ببینید، تعبیر به آن است که جهت ارتقاء و پیشبرد اهدافتان از دیگران مدد گرفته و از حمایت آنها بهره مند می شوید.

در صورتی که در رویا اشخاص دیگر را در حال آنجا بازی اسکی دیدید، یعنی بطور عمد میان اطرافیانتان نشات ایجاد کرده و موجب اختلاف بینشان می شوید.

از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون معتقد است چنانچه در رویا و خواب شاهد شکستن یخی باشید که بر روی آن اسکی می کردید، تعبیر اشاره به یاری و کمکی دارد که یکی از دوستان مهم و صمیمی شما در حقتان انجام می دهد.

معنای دیگر رویای اسکی، به منزله آرامش خیال و اطمینان از روند مطلوب در زندگی اشاره دارد. بطوری که بدون هیچ نگرانی و ترس و واهمه از کم و کسری، اغلب شرایط بر وفق مراد بوده و با بهترین امکانات، تعطیلات دلخواه، خریدهای عالی بدون دغدغه به زندگی بپردازد. این موضوع تمثیلی از موقعیت های خاصی همچون فارغ التحصیلی، تشکیل زندگی مشترک، فرزندآوری است که با همه تلاطم ها از آن عبور نموده و سپس به ثبات و پایداری می رسید. این موضوع همانند خرید خانه ی دلخواهی است که پس از مدتها برنامه ریزی و تامین امور مالی، به آن دست یافته و با آسودگی خیال در آن ساکن شده و لذت می برید.

تعبیر خواب آشپزی بر‌ اساس موضوع آن 📋

آنچه از رویای اسکی روی یخ استنباط می شود، یأس و دلسردی است که در رفتار و حالات فرد حاکم است. ولی در صورتی که مشاهده کنید با شتاب زیادی در حال اسکی کردن بودید، به این معناست که در واقعیت در تلاش هستید تا با برنامه ریزی و کسب آموزش، تخصص تان را به سطح بالاتری رسانده و این عمل موجب نشاط و سرزندگی در شما می شود.

کمک برای اسکی کردن

زمانی که در خواب ببینید شما برای کمک به یک شخص در اسکی روی یخ پیش قدم شده و او را راهنمایی می کنید، تعبیر به مفهوم یاری و حمایتی است که آن شخص در هنگام مواجهه شما با برخی موانع و مسائل در حق شما انجام داده و کمک تان می کند.

افراد در حال اسکی

اگر در خواب که شما دیدید افراد دیگری را مشغول اسکی ببینید، تعبیر نشان از برتری و ارجحیت خواب بیننده نسبت به حریفان و همپایان در زمینه حرفه ای که انجام داده و کارکرد و راندمانی که از خود نمایان می کند دارد.

اسکی بر روی یخ

تعبیر خواب اسکی بر روی یخ، به معنای جایگاه فعلی و عملکرد مناسبی شماست که بسیار سودمند و به جا بوده و همچون پلکانی شرایط را برای دستیابی به سایر اهداف فراهم می‌کند. چنانچه در رویا خودتان را در حال اسکی بر روی قشر نازکی از یخ مشاهده کنید تعبیر به وجود و شخصیت محکم و با انگیزه ای است که همه همت و توانتان را برای صرف انجام کارهای سودمند و مناسب می نمایید. شما فردی کوشا و فعال هستید، لذا سستی و تنبلی در ادبیات شما جایگاهی ندارد. به محض به نتیجه رساندن موضوعی، برنامه جدیدی برای خود تعیین نموده و برای آن گام بر می دارید.

با این تفاسیر اگر مشاهده کردید که در هنگام اسکی به زمین افتادید، تعبیر به لزوم احتیاط و مراقبت بیشتر از خود و اموراتی است که انجام می دهید. چرا که احتمال بروز اتفاقاتی به یکباره و خطرساز برایتان متصور است.

ماسک اسکی

زمانی که در خواب ببینید که بر صورت خود ماسک اسکی زدید، به منزله موضوع و مطلبی است که آن را از اطرافیان مخفی نگه داشته اید. این شرایط شما را خسته کرده و تمایل دارید تا آن را با شخصی معتمد درمیان گذارید.

ولی اگر در رویا شخص دیگری را با ماسک اسکی دیدید، بدانید که وجود او سمبلی از از شخصیت درونی و افکار باطنی شماست که فقط خودتان به آن اشراف دارید.

احساس شادی در اسکی

اگر در خواب احساس وجد و شعف بینهایتی از اسکی سواری در خود داشتید، تعبیر به آن است که شما دقیقا میدانید که برای رسیدن به منزل مقصود چه کارهایی لازم است انجام داده و دانش و تخصص آن را کسب نموده اید.

برقراری تعادل در اسکی

اگر در خواب ببینید که در حین اسکی لغزشی برای شما رخ داده و یا مکرراً تسلطل و تعادل تان را از دست می‌دهید، تعبیر هشداری است که از ناامیدی ها و دلسردی هایی که در برخی مواقع به وجودتان حاکم شده و در عملکرد و رفتار تان بروز می کند اشاره دارد.

اگر ببینید که در حین اسکی سواری توجه مداوم شما به کنترل و برقراری تعادل بوده تا از لغزش و افتادن جلوگیری نمایید، تعبیر به آن است که قدرت تمرکز و پایداری فکری شما بسیار کم و ناچیز است. در نتیجه رفتار و تصمیمات تان دچار تزلزل گردیده و دائما تغییر می کند.

اسکی بر روی یخ های ضخیم

اگر در خواب متوجه شوید که در حال اسکی سواری بر روی یخ هایی با ضخامت بسیار هستید، به مفهوم آن است که هر آنچه که برای زندگی و پیشرفت آن برنامه ریزی کرده کاملاً درست و به جا است. معنای دیگر آن مهارت بسیار و عزت نفس بالایی است که شما را به جلو پیش می برد.

اسکی بر روی یخ های شکسته

تعبیر خواب اسکی بر روی یخ های آسیب دیده و شکسته، دلالت بر لطمات و افت و خیز هایی دارد که احتمالاً در آینده با آن مواجه می شوید.

اسکی بر روی یخ شفاف

اسکی کردن بر روی یخ شفاف و فوق العاده صیقلی، تعبیر به پیروزی سرافرازانه و خوشحالی بسیار میشود.

اسکی در خواب دختر مجرد

زمانی که در خواب دختر مجردی را در حین اسکی روی آب ببینید که سر می خورد، تعبیر نشان از عزت نفس بالایی است که از آن برخوردار است.

ولی در صورتی که در رویا شاهد اسکی نمودن او بر روی یخ باشید، به این معناست که او طرح و برنامه مدون و جامعی را به مرحله اجرا درآورده و آن را به سرانجام می رساند.

زمانی که دوشیزه ای به انحای مختلف با دقت اسکی خود را تماشا می کند، ممکن است شرایط مخاطره آمیزی برای او ایجاد شود که در نتیجه رفتار سراسیمه و به دور از اندیشه اش در اتخاذ تصمیمات حاصل شده باشد.

اگر در خواب ببینید دختری موفق می شود با مهارت خود را از محلی با ارتفاع زیاد به زمین برساند، اشاره به عزم راسخ او داشته که باعث رسیدن به دستاوردهای زیادی در زندگی اش می شود. چنانچه این عمل را با سرعت و شتاب خیلی زیاد انجام داد، به منزله ظفرمندی و پیروزی بی قید و شرط او در رسیدن به اهدافش تلقی می شود.

اسکی در خواب خانم متاهل

اگر خانممتاهلی در خواب، خود را در حال اسکی و پایین آمدن از نقطه ای با ارتفاع زیاد به سمت پایین ببینند، تعبیر چنین مفهومی دارد که از شان و رتبه خاصی در میان جامعه و اطرافیان برخوردار است. همچنین بیانگر علاقه قلبی بسیاری است که در زندگی مشترک نسبت به همسرش داشته و بروز می دهد.

چنانچه مشاهده کنید خنده کنان و با چهره بشاش در حال پایین آمدن از بلندی با اسکی بود، نشان از مواجه شدن با موانع و مسائل در سر راهش دارد. ولی با مدیریت و تمرکز در مدت کوتاهی بر آنها غلبه کرده و عبور می کند.

زمانی که در رویا خودش را در حال اسکی بر روی یخ دید، به منزله نمایی از آینده نیک و زیبای اوست. و بیانگر رویدادهای دلنشین و خوشی است که از جهات مختلف بر او جاری شده و خوشحال می شود.

در عین حال خواب مذکور، بشارتی بر رونق بسیار و منفعت کثیری است که شامل حال او و زندگی اش می شود. چرا که خداوند بلندمرتبه رحمت و لطف خود را بر او ارزانی داشته است.

اسکی در خواب یک مرد

اگر آقایی در خواب خود را در حال پایین آمدن از مکان مرتفعی ببیند، تعبیر به آن است که در آینده ای نزدیک از اخبار خوشایند و دلپذیری در زندگی شخصی و حرفه اش مطلع شده که تحولاتی را برای او به همراه می آورد.

چنانچه در رویا مشاهده کرد در حین اسکی از این نقطه بلند، ناراحت و گریان بود، برخلاف آنچه به نظر می رسد رویایی خیر و نیک محسوب می شود. از آن جهت که خواب بیننده شخصی بسیار خوش رفتار و معتقد می باشد، لذا معنای دیگر این خواب، به منزله پایان یافتن مشکلات و سختی هایی است که تاکنون متحمل شده بود.‌

زمانی که یک مرد در خواب خودش را مشاهده کند که بدلیل برودت شدید یخ بسته بود، به مفهوم بروز موانعی است که جزیی و کلی در مقابلش قد علم می کنند.

در صورتی که در رویا ببیند مشغول جمع آوری و کنار زدن برف ها بود، به این معناست که مرد رویابین از راههای صحیح و شرعی موفقیت های مالی زیادی عایدش می شود.

اسکی در خواب زن باردار

هنگامی که خانم باردار و حامله ای در خواب، خود را مشغول اسکی و پایین آمدن از بلندی ببیند، تعبیر بیانگر منفعت و شرایط ایده آلی است که به زودی نصیبش می شود.

در صورتی که در رویا، با اسکی از ارتفاع زیادی به سمت زمین حرکت کرده و به شدت اشک می ریخت و گریان بود، خوابی زیبا و خوش یمن می باشد. مفهوم آن چنین است که با خاتمه یافتن دل نگرانی ها و دغدغه های زندگی، دروازه جدیدی از خوشبختی به رویش گشوده می شود.

اگر مشاهده کند بر فراز آبی یخ بسته و منجمد اسکی می کرد، تعبیر به قرار گرفتن او و فرزند شکمش در حصار و پناه امن الهی بوده که از هر گزند و آسیبی نگهدارش بوده و به سلامت حفظ می کند.

زمانی که در خواب دید در حین اسکی به سمت پایین، منطقه ای پرخطر و نا ایمن در سر راهش قرار داشت، اشاره و اضطراب و نگرانی است که در افکارش نسبت به موضوعی می گذرد.

اسکی در خواب جوانان

هنگامی که پسر جوانی در خواب ببیند که در حال اسکی از نقطه ای بلند و مرتفع بود، تعبیر بیانگر آرامش خیال و آسودگی است که بر او حاکم است.

زمانی که جوان در رویا شاهد به نمایش گذاشتن اسکی سرعت و شتاب بالا از جانب خودش بود، بشارتی است که بر دست یابی به اهداف و آرزوهای مطلوب و ایده آل در زندگی خبر می دهد.‌

اگر در رویا ببیند که بی محابا به جانب منطقه ای اسکی می کرد که بسیار خطرناک و پرمخاطره بود، احتمالاً به این معناست که برخی مشکلات و مسائل سد راه او گشته بو حرکت او را برای زندگی با مشقت و سختی مواجه می‌کند. اما با شخصیت مقاوم و مقتدری مه دارد، آنها را از سر راه خود کنار می زند.‌

در عین حال معنای دیگری که برای خواب مذکور متصور است اشاره به موانع زیادی است که از گذشته تا به حال با آن دست به گریبان بوده، ولی خوشبختانه در آینده ای نزدیک پایان یافته و به آسودگی می رسد.‌

هنگامی که در خواب خواب ببیند که زمان انجام اسکی از نقطه ای مرتفع به سمت پایین پرتاب شده ولی به سلامت به زمین رسیده و با هیچ مانعی برخورد نداشت، به منزله نفع زیادی است که به او رسیده و معاش پر رونقی که عایدش می شود.‌

اسکی سرعت

خوابی که در آن انجام حرکات اسکی با شتاب و بی محابا دیده شود، تعبیر به آن است که خواب بیننده طرح و برنامه های جدیدی را به مرحله اجرا می گذارد. در عین حال ممکن است از نظر احساسی شخص جدیدی در سر راه او قرار گرفته و ارتباط خوبی برقرار می کنند. در خواب مذکور توجه به طریقه رسیدن به زمین اهمیت زیادی دارد، چرا که اگر با موفقیت و بدون لغزش به زمین رسید برنامه ها و نقش هایش با موفقیت پیش می رود.

اگر در خواب مشاهده کند که در زمان انجام اسکی و طی مسیر، تعادلش را از دست داده و در بر روی زمین لیز خورد، به این معناست که لازم است با طومانینه و دقت بیشتری در مورد اموراتش اندیشیده و از اتخاذ تصمیمات شتابزده خودداری کند. و چنانچه ببینند تمام مسیر را به راحتی و در نهایت سلامت طی نمود و به زمین رسید، نشان از صحت و درستی راه و برنامه هایی است که در دست اقدام دارد.

هنگامی که در خواب ببیند چوب های اسکی را کنار گذاشته و در حال قدم زدن داخل برف ها بود، تعبیر به عدم آمادگی او از نظر فکری و شخصیتی برای شروع مرحله بعدی و شرایط جدید در واقعیت است.

اسکیت بورد

چنانچه در رویا خودتان را مشغول اسکیت بازی بر روی یخ ببینید، به این معناست که شما با اراده محکم و تصمیمات قطعی برای آنچه که مطلوب و مدنظرتان است برنامه ریزی نموده و بر این اساس تلاش می کنید.

اگر در خوابی که ذکر شد به هنگام حرکت بر روی یخ به لغزش افتادید، اشاره به شک و تردیدی است که نسبت به اقداماتی که در پیش داشته و هدفی که دنبال می‌کنید دچار شده اید. در حقیقت شما به نتیجه قطعی آن ایمان ندارید.

زمانی که در خواب اسکیت بردی را ببینید و یا نسبت به خرید آن اقدام کنید، به منزله ثبات و توازنی است که در زندگی تان حاکم کرده و یا تزلزل و عدم امنیت موجود را بیان می کند. البته این موضوع با توجه به جزئیات خواب تغییر می کند.دسته‌ها
ابراهیم کرمانى اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی شیخ طوسی محمد ابن سیرین یوسف نبی

🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب امام جماعت 🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر دقیق‌تر و جزئی‌تر خواب امام جماعت به متغیر‌های گوناگونی من جمله تعداد افراد اقتدا کننده، مکان گزاردن نماز و چگونگی به جا آوردن آن بستگی دارد. امام جماعت بودن و قرار گرفتن در جایگاه پیش‌نماز، یک نوع برتری به حساب آمده و نشانه‌ی رشد معنویّت، ارتباط و تقرّبِ صاحب خواب نسبت به خداوند است. همچنین این خواب نشانگر صلاحیّت و شایستگی فرد در خصوص رهبری و حاکمیّت مردم بوده و بیانگر توانایی او در برقراری عدل و عدالت در جامعه و یا اجتماعی هرچند کوچک می‌باشد. برای آشنایی با تعبیر بیشتر با تاروت رنگی همراه باشید.

🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب امام جماعت بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب امام جماعت دارای شش تعبیر متفاوت و مجزا می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که به‌زودی به سلطنت رسیده، به جایگاه بالایی دست پیدا کرده  و یا هدایت جمع و گروهی را به دست می‌گیرد و بر آن‌ها تسلط پیدا خواهید کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که شما با زیردستان خود با عطوفت، ملایمت و مهربانی رفتار کرده و همچنین عدالت و برابری را در خصوص آن‌ها اجرا می‌کنید. این رفتار متواضعانه‌ و انسان‌پسندانه‌‌تان سبب ایجاد روابط حسنه میان شما و دیگر مردم خواهد شد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی جویای علم، دانش و معرفت بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهید کرد. به‌علاده‌خ اشتیاقتان به فراگیری موضوعات و مسائل جدید شما را در موقعیّت‌ها و شرایطی  قابل قبول در زندگی قرار خواهد داد.

تعبیر چهارم:

نمایانگر نیّت و خواست شما به انجام کار خیری می‌باشد که مدّت‌هاست درباره‌اش فکر کرده و برنامه‌ریزی نموده‌اید. در به انجام رساندن این کار وقفه نینداخته و کار نیکتان را در کمترین زمان و بدون فته وقت به مرحله‌ی اجرا درآورید؛ تا هم در این دنیا و هم در سرای آخرت بهترین‌ها نصیبتان گردد و خداوند نیز از شما خشنود باشد.

تعبیر پنجم:

بیان‌کننده‌ی مسیری روشن پیش روی شماست که با قدم گذاشتن در آن، اوضاع اقتصادی‌تان سامان یافته، روزی‌تان چند برابر گشته و سود و منفعت بسیاری به امید خدا عاید شما خواهد شد.

تعبیر ششم:

تفسیرش این است که دعای خیر مردم و کسا‌نی‌که در طول حیات خود به آن‌ها خدمت کرده‌اید همیشه پشت سرتان بوده و شما را از بلایا، سختی‌ها و مصیبت‌ها در امان می‌دارد. همچنین شما را از شر و بدی دشمنانتان حفظ کرده و نیرنگ و حقه‌شان را آشکار خواهد ساخت.

تعبیر هفتم:

اگر در خواب مشاهده کردید که امام جماعت زن بود، حاکی از این است که به افراد و انسان‌هایی که قدرتی نداشته، مظلوم و بی‌گناه بوده و احتیاج به حمایت و یاری شما دارند، کمک می‌کنید و آن‌ها را از درد و رنج می‌رهانید.

تعبیر هشتم:

اگر در رؤیای خود دیدید که امام جماعتی از سوی آسمان به زمین آمده و وظایف امام جماعت بودن برای جمعی را به عهده گرفته، معنایش این است که خداوند به شما، اطرافیان و عزیزانتان نظر کرده و از سعادت و کامیابی در زندگی بهره‌مند خواهید گشت.

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که امام جماعت جمع و یا گروهی از مردم گشته‌اید، تعبیر بیانگر این است که شما فردی خداپسند، خوش خلق و مورد اعتماد دیگران هستید به همین علّت اطرافیان رویتان حساب باز کرده و در بسیاری از مسائل از شما حرف شنوی دارند. این میزان مقبولیّت میان مردم سبب شده تا در زندگی شخصی و اجتماعی از لطف، محبّت و حمایت مردم برخوردار شوید.

اگر در رؤیای خویش ببینید که به‌عنوان پیش نماز و یا امام جماعت در داخل مدرسه و یا مسجد شناخته می‌شوید، نشانگر این است که حاکم، مدیر و مسئول آن‌جا شما را دوست داشته، برایتان احترام زیادی قائل بوده، سخنانتان را ارج نهاده و پیشنهادات و دستورات شما را به انجام خواهد رساند.

اگر در عالم خواب ببینید که امام جماعت بوده و مردم برای به جا آوردن نماز، در حال اقتدا کردن به شما هستند، تعبیر این است که در جمعی وارد می‌شوید که با سخنان، توصیه‌ها و نصایح خویش آنان را در انجام عملی مهم کمک کرده و مسیر درست را نشان ایشان خواهید داد.

اگر در خواب دیدید پشت سر شما افرادی نماز می‌خوانند که در عالم واقع، چشم از این دنیا فرو بسته و فته شده‌اند، نمایانگر این است که خبر مرگ یکی از اعضای فامیل و خویشاوندان دور به شما رسیده که شما را ناراحت کرده و به‌زودی برای عرض تسلیت، در تشییع جنازه‌اش شرکت خواهید کرد.

اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که امام جماعت جمعی بوده و نماز خود را در حالت رکوع و یا سجده به پایان می‌رسانید، بیان‌کننده‌ی این است که به خواسته‌های قلبی و آرزو‌های دنیوی خود در آینده‌ای نزدیک‌رسیده و حاجت روا خواهید گشت.

اگر در خواب دیدید که جمعیّت زیادی در حال گذاردن نماز بوده و از شما درخواست نمودند که به‌عنوان امام جماعت و پیش نماز به جمعشان وارد شوی، نشان‌دهنده‌ی این است که مقام و جایگاهتان نزد مردم والا‌تر گشته، مسئولیّت  رهبری آنان را پذیرفته و می‌کوشید تا عدالت، نظم و درستی را بین گروه مذکور، رواج دهید.

اگر در خواب ببینید که امام جماعت بوده و در حین نماز سهواً خطایی از شما صورت می‌گیرد، معنایش این است که به اندازه‌ی بزرگی خطا  و تعداد اشتباهاتتان، افرادی با وقاحت تمام حقتان را پایمال نموده و قصد دارند با بی‌عدالتی و ستم‌‌های بسیار، به زندگی شما، آبرو و اعتبارتان آسیب رسانده و خدشه وارد کنند.

از نظر شیخ طوسی

به‌طور کلی نماز خواندن پشت سر امام جماعت و اقتدا کردن به وی در خواب، تعبیر خوشی داشته و نماد سرزندگی، عاقبت به‌خیری و سرانجامی نیکو در زندگی صاحب خواب می‌باشد.

اگر در خواب ببینید که خودتان پیش نماز بوده و مردم پشت سر شما ایستاده و نماز می‌خوانند، تفسیر مبارکی نداشته و خبر از اتفاق ناگهانی و ناگواری می‌دهد که شما را رنجانده و موجب سیه‌روزی و پس‌رفت شما در عرصه‌های مختلف زندگی خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که امام جماعت گروهی از مردم شده‌اید در حالی‌که در عالم بیداری پیش نماز نبوده و نیستید، بیانگر این است که بر آن گروه تسلط پیدا کرده، نظر و اعتماد آنان را جلب نموده و امین و حامی آنان خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که  پیغمبر شما را به مقام پیش نماز و امام جماعت برگزیده است، تعبیر نمایانگر این است که به مقامی ویژه دست پیدا کرده، قدرت یافته و به فرمانروایی می‌رسید. به نحوی که همه‌ی مردم از شما اطاعت نموده و جز از امر شما فرمان نخواهند برد.

اگر در خواب فردی را به‌عنوان پیش‌نماز ببینید نشان‌دهنده‌ی این است که به هر میزان این شخص، درست‌کردار، صادق و مؤمن باشد به همان اندازه شما بین مردم ارج و قرب یافته و نامتان به نیکویی یاد خواهد شد.

اگر در عالم خواب ببینی که در حالت نشسته در حال خواندن نماز هستی و عده‌ای به‌عنوان اقدا کننده پشت شما صف می‌بندند، نشانگر این است که ممکن است گرفتار مریضی و کسالتی موقّت و چند روزه شوید که برای مدّتی کوتاه، شما را خانه‌نشین ساخته و جسمتان را آسیب‌پذیر و ضیف خواهد کرد.

اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که بر پهلوی خود نشسته و مردم در جایگاه امام جماعت پشت سر شما نماز می‌خوانند بیان‌کننده‌ی این است که شما فردی هستید که مردم شما را دوست دارند و برایتان ارزش قائل هستند. به همین خاطر زمانی‌که دار فانی را وداع گویید همان  افرادی‌که با کمک‌های خود،زندگی‌اشان را متحوّل ساخته و یا همان اشخاصی که در خواب به شما اقتدا کردند، شب اوّل قبر به نیّت‌تان نماز خوانده و از نزد خداوند برای آرامش روحتان، طلب آمرزش و مغفرت خواهند کرد.

از نظر یوسف نبی

به‌طور کلی امام جماعت جمعی بودن در خواب تعبیر خوشایند و مبارک دارد.

اگر در خواب ببینید که امام جماعت گروهی از مردم هستید چه آن مردم را در عالم بیداری بشناسید و چه به‌نظر غریبه بیایند بیانگر این است که در میان اطرافیان و نزدیکان محبوبیّت یافته، خصلت‌های شایسته و خوب شما مورد توجه دیگران بوده و نزد آن‌ها اعتبار خواهید یافت. همچنین نشانگر رفعت و سعادت در زندگی‌تان نیز می‌باشد که تا پایان عمر خویش با آبرو و درستی زیسته و به لطف الله به‌واسطه‌ی تقرّب یافتن به او، خوشبختی را در همین جهان تجربه خواهید کرد.

از نظر جابر‌ مغربی

دیدن امام جماعت در رؤیا برای صاحب خواب نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی نزدیک او با خدای خویش و محقق گشتن آرزو‌ها، خواسته‌ها و آمال اوست.

اگر در رؤیای خویش ببینید که به مقام امام جماعت نائل گشته و در حال گذاردن نماز صبح می‌باشید، نمایانگر این است عازم سفری هستید که در آن سود و منفعت زیادی نصیبتان می‌شود و یا برای انجام کاری مسافت قابل توجهی را طی نموده و مقصود خویش نزدیک خواهید گشت.

اگر در خواب دیدید که به‌عنوان امام جماعت نماز خود را در باغ و یا فضای سبز به جا می‌آورید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که از اشتباهات و اعمال ناپسند گذشته‌ی خود پشیمان و ناراضی بوده و برای جبران آن‌ها نزد خداوند توبه نموده و از او طلب مغفرت خواهید کرد.

اگر در عالم خواب خود را در لباس امام جماعت و در حال خواندن تشهّد مشاهده کردید، معنایش این است که پس از گذراندن دوره‌ی غم و افسردگی و پشت سر نهادن اتفاقات ناخوشایند، مشکلات یک به یک رفع گردیده و روزهایی سراسر آرامش، شادی و خوشبختی انتظارتان را خواهد کشید.

اگر در رؤیای خود دیدید که همه شما را در نقش امام جماعت شناخته و پشتتان نماز می‌خوانند، و شما سلام آخر خود را با دست چپ داده و نماز را به اتمام می‌رسانید، حاکی از این است که به مصائب و مصیبت‌های زندگی‌تان افزوده گشته و دردسر‌ها و گرفتاری‌هایتان نیز بزرگ‌ترمی‌شود. اما غم به دل راه ندهید زیرا که این موقعیّت موقتی بوده و اگر ایمانتان را حفظ کرده و توکل داشته باشید، از بلا و سختی کاسته خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که مقتدای مورد اعتماد جمعی هستید و نماز خود را نشسته می‌خوانید، تفسیرش این است که حسودان و دشمنان زیادی اطراف شما را فرا گرفتند که قصدشان ضربه زدن و آسیب رساندن به وجهه و آبروی شما نزد مردم می‌باشد. اگر مواظب نبوده و در اعتماد کردن به افراد احتیاط نورزید، دشمنان و بدخواهانتان به راحتی اهداف خود را پیش برده و دیروز خواهند شد.

اگر در رؤیای خود ببینید که امام جماعت هستید و در تاریکی اتاق و یا گرگ و میش صبحگاهی نماز می‌خوانید، بیانگر این است که شانس به شما رو کرده و افرادی برای حل مسائل و مشکلات شخصی زندگی‌تان به یاری شما می‌شتابند. در نتیجه با یاری و مساعدت آن‌ها دوباره همه چیز به روال خوب گذشته بازگشته و حال روحی‌تان بهبود خواهد یافت.

اگر در خواب ببینید که اپیش نماز مردم در بیت‌المقدس هستید، نشانگر این است که از طریقی که فکرش را نمی‌کنید پول، سود و منفعت زیادی را عاید خود ساخته، در کسب و کار و شغل خویش پیشرفت چشمگیری نموده، یا میراثی گران‌بها و هنگفت به شما تعلق خواهد گرفت که زندگی‌تان را متحوّل نموده و اوضاع اقتصادی‌تان را زیر و رو خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که در کنار امام جماعت و برای پشتیبانی از او، با دشمنان در حال مبارزه بوده و سخت می‌جنگید، حاکی از این است که در رهبری، فرماندهی و یا اداره‌ی ناحیه‌ای با او همراهی نموده و شریکش خواهید شد.

از نظر خالد بن علی العنبری

اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که بعد از نیّت نمودن و وضو گرفتن، برای انجام نماز در پیشگاه همگان حاضر گشته و پیش نماز می‌شوید، بیانگر این است که خداوند به شما قدرت و ثروتی می‌دهد که با استفاده از آن به مردم کمک کرده و مشکلاتشان را حل نمایید. همچنین با پرداختن به امور خیر، تأثیر مثبت و سودآوری بر وضع و شرایط موجود جامعه‌ی خویش بگذارید.

اگر در خواب خود را امام جماعتی دیدید که بعد از وضو گرفتن به‌جای ایستادن رو به قبله، به سوی دیگری نماز خوانده و یا پشت به آن می‌ایستید، معنایش این است که اطرافیان و نزدیکان‌تان را به سبب کار‌های پلشت، نهی شده و مکروه از خویش رانده و با قدرت و مکنت خود پا در مسیر‌هایی می‌گذارید که سرانجام به بدبختی و بیچارگی منتهی خواهد شد.

اگر در خواب شاهد آن بودید که پیش نماز گروهی از زنان و با دختران گشته‌اید، نشان‌دهنده‌ی این است که وظیفه و یا مسئولیّتی سنگین در خصوص کمک به افراد ضعیف‌تر از خود و حمایت بی‌شائبه از آن‌ها را پذیرفته و از آن‌ها در برابر خطرات احتمالی مواظبت خواهید کرد.

اگر در عالم رؤیا و خواب خود را امام جماعت گروهی از زنان و مردان ببینید، تعبیر این است که یا به حدی از مقبولیّت، علم و آگاهی می‌رسید که به‌عنوان قاضی مشغول به کار شده و به امور مردم رسیدگی می‌کنید و یا به‌عنوان فردی مسئول و دغدغه‌مند، میان آن‌ها داوری کرده و حق را به حق‌دار می‌رسانید.

اگر در خواب دیدید که با اشتیاق و انکیزه‌ای فراوان، پذیرفتید که امام جماعت مردم باشید، نمایانگر این است که شما فردی هستید بسیار خوش‌بیان و خوش‌برخورد که می‌تواند به‌راحتی در قلب اطرافیان نفوذ کرده و با بیانی شیوا آن‌ها را به انجام‌کارهای نیک امر نموده و از انجام کار‌های ناپسند، گناهان بزرگ و خطاهای فاحش نهی کنید. این ویژگی شما برای هدایت دیگران به‌سوی مسیر راستی و درستی بسیار مناسب بوده و لطفی از جانب خدا می‌باشد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

اگر در خواب خود را امام جماعت درست‌کار و مؤمن دیدید که به مردم خیر رسانده و دیگران او را دوست دارند، تعبیر بیانگر این است که خداوند به شما نظر کرده و در چشم مردم به بزرگی، بخشندگی و شرافت شناخته می‌شوید. همچنین به جایگاه و منزلتی رفیع دست یافته، رهبر و مقتدای جمع و گروهی خواهید گشت.

اگر در رؤیای خویش دیدید که پیش نمازی هستید که نقص‌هایش بسیار بیشتر از خصلت‌ها و ویژگی‌های رفتاری خوب اوست، نشان‌دهنده‌ی این است که به سبب بلا و مصیبتی، ثروت و اندوخته‌ی خود را از دست داده، محتاج دیگران گشته و نزد مردم مقبولیّت خود را از دست خواهید داد.

از نظر دانیال نبی

اگر در خواب دیدید که امام جماعت عده‌ای مرد گشته‌اید و بر آن‌ها امر می‌نمایید، در حالی‌که اعمال نماز را کاملاً درست و صحیح به انجام می‌رسانیذ، تعبیر حاکی از این است که به‌زودی رفعت و شوکت یافته، قدرت و نفوذ بسیاری را کسب کرده و به هدایتگری و رهبری جمعی قدرت‌مند و صاحب بزرگی و شأن، دست خواهید یافت.

اگر در رؤیای خود ببینید که پیش نماز زنان شده‌اید، معنایش این است که بر گروهی از ضعفا، دردمندان و رنجیدگان برتری یافته و حمایت از آن‌ها را به‌عهده خواهید گرفت.

دیدن خود در نقش امام جماعت همچنین به معنای پایبند بودن به فرایض‌ مذهبی، توصیه‌های گذشتگان و دستورات دین می‌باشد که با عمل به آن‌ها از شرّ آسیب‌های دنیوی در امان مانده و گرفتار غفلت و فراموشی نخواهد گشت.

تعبیر خواب امام جماعت بر‌ اساس موضوع آن 📋

امام جماعت بودن

اگر در خواب ببینید که امام جماعت مسجد، مدرسه و یا محله‌ای شده‌اید، تعبیر نشانگر صلاحیّت، امتیازات شخصیّتی‌تان می‌باشد که همیشه میان شما و اکثریّت تفاوت زیادی را ایجاد نموده و باعث می‌شود تا مردم بتوانند به راحتی روی شما حساب باز کنند و یا برای رفع مشکلاتشان با شما مشورت نمایند.

اگر در عالم رؤیا خود را در مقام امام جماعت ببینید، آن هم در شرایطی‌که اطرافیان به شما احترام گذاشته و برایتان ارزش زیادی قائل هستند، حاکی از این است که به نیکویی‌های اخلاقی، رفتار‌های منطقی و بزرگوارانه‌‌تان طی زمان افزوده گشته و تجربیات مهم زندگی از شما انسانی خود ساخته و بزرگ خواهد ساخت.

اگر در خواب دیدید که پیش نمازی منفور، بی‌ارزش نزد مردم بودید، نمایانگر این است که شما فردی خودخواه و خود رأی می‌باشید دیگران تمایلی به مصاحبت با شما نداشته و اگر بر روی رفتار و کردار خویش تجدید نظر نکنید قطعاً از سوی دیگران طرد شده و تنها خواهید ماند.

صف نماز جماعت

به‌صورت کلی دیدن صف نمازگزاران در نماز جماعت، چه شما پیش نماز و یا امام جماعت آن جمع باشید و چه عضوی از اقتدا کنندگان، تفاسیر و تعبیر سراسر خیر، نیکی و میمنت برایتان دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که افراد حسود و بی‌پروا اطرافتان را فرا گرفته‌اند و می‌خواهند تا از شما به‌عنوان پله‌ی ترقی برای رسیدن به اهدافشان استفاده نمایند. اما شما فردی با درایت و آگاه هستید که با دقّت و وسواس اشخاص نزدیک و مورد اعتمادتان را برگزیده و به افرادی‌که در لباس دوستی وارد می‌شوند اجازه‌ی نفوذ نخواهید داد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که شما فردی هستید که آداب معاشرت دانسته و مردم از همنشینی و ارتباط با شما احساس امنیت، اعتماد و نشاط می‌کنند. به‌علاوه به‌خاطر داشتن قلبی پاک و مملوء از خیرخواهی برای دیگران، خداوند شما را نزد اطرافیان محبوب نموده و آن‌ها را جذب شما خواهد کرد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی این است که شما در دوره‌ای از زندگی خود که سختی‌ها و مصائب بسیاری را متحمّل  شده بودید، از کمک به دیگران دست برنداشته و برای خوشحال کردن و راضی ساختن آنان بر مشکلات خود چشم فرو بسته و تمرکز خویش را بر روی حل نمودن و رفع مسائل مردم معطوف ساختید. حالا جواب تمام اعمال خیر و پسندیده‌تان به شما بازگشته و دعای آن اشخاص تا پایان عمرتان تضمین کننده‌ی سعادت و خوشبختی شما خواهد بود.

تعبیر چهارم:

حاکی از این است که به‌طرز معجزه‌آسایی سختی‌ها و ناهمواری‌های مسیر زندگی‌تان هموار گشته و با توکل بر خدا دوره‌ی گرفتاری، رنج و افسردگی‌تان را پشت سر خواهید گذاشت. همچنین تفسیرش می‌تواند شروعی دوباره و از سر گرفتن تصمیمات جدید در زندگی‌تان باشد که حاجات شما را برآورده خواهد ساخت.

تعبیر پنجم:

تعبیرش این است که شما فردی هستید که به پدر و مادر خود نیکی کرده. به آنان احترام گذاشته و آن‌ها را از خویش راضی ساخته‌اید. همین امر موجب شده تا روز‌ی‌ و نعمت‌هایتان در زندگی دو چندان گشته و مورد مغفرت پروردگار قرار گیرید.

امام جماعت نشسته

اگر در عالم رؤیا و خواب مشاهده کردید که در مقام امام جماعت به‌صورت نشسته نماز می‌خوانید، تعبیر بیانگر این است که شما بنده‌ی مؤمن و متوکل خداوند بوده که در حال حاضر مورد امتحان و ابتلاء از سوی او قرار گرفته‌اید تا ایمان، شکیبایی و اخلاصتان را مورد آزمایش قرار دهد. تلاش کنید تا با غرق نشدن در مصیبت‌ها و مشکلات موجود، و توجه نکردن به وسوسه‌های شیطان، از این آزمون سربلند بیرون بیایید که نتیجه‌اش سراسر خوشی و شادکامی برایتان  خواهد بود.

امام جماعت به پهلو نشسته‌

اگر در خواب و رؤیای خود دیدید که پیش نماز عده‌ای گشته و در پیشگاه آنان به پهلو نشسته و نمازتان را به جا می‌آورید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در میان مردم فردی خوش‌نام و با آبرو هستید که اگر روزی عمرتان دیگر به دنیا نباشد، افرادی‌که شاهد درستی، پاکی، مواهب و لطف بی‌کران شما در زندگی بودند، به نیّت شما نماز خوانده و خیرات خواهند کرد.

امام جماعت تنها

اگر در خواب ببینید که امام جماعت گروهی هستید اما حین نماز هیچ‌کس به شما اقتدا نکرده و پشت سرتان خالیست، تعبیر این است که والدینتان به‌خاطر مهربانی و عطوفتی که نسبت به آن‌ها روا داشته‌اید، از شما خشنود بوده و دائماً برایتان از نزد پروردگار عاقبت به‌خیری، فراخی روزی، سعادت و رحمت فراوانی را طلب می‌کنند.

امام جماعت زن‌ها

اگر در رؤیای خویش ببینید که به مقام پیش نماز نائل گشته و امام جماعت گروهی از زنان و دختران شده‌اید، حاکی از این است که پیشوا و پشتیبان عدّ‌ه‌ای می‌شوید که به حمایت شما احتیاج داشته و نیاز به مدافع دارند تا از پس سختی‌ها، احتیاجات و ناملایمات زندگی بر بیایند.

امام جماعت مرده

اگر در خواب دیدید که به‌عنوان امام جماعت برای فرد مرده‌ای نماز خوانده و او را دعا می‌کنید، تعبیر این است که در زمینه‌ی کاری، مسئولیّتی سخت و حساس از سوی فردی دارای مقام و جایگاهی ارجح به شما محوّل گشته و آن را می‌پذیرید. همچنین در خصوص به انجام رساندن این کار و هدف مهم، تمام سعی خود را به کار می‌گیرید. زیرا موفقیّت در این امر، تأثیر به‌سزایی بر روی شرایط زندگی شما خواهد داشت.

اگر در رؤیا دیدید که پیش نماز شده و تمام دستورات نماز را کاملاً صحیح و در زمان مناسب خود عملی می‌سازید، بیانگر این است که شما فردی هستید که حد و مرز خود را شناخته و به حق و حقوق خویش واقفید. این حساسیّت و اهمیّتی که برای دیگران قائل هستید باعث می‌شود تا به‌عنوان کسی که صلاحیّت سرپرستی، رهبری و یا مدیریت را دارد، در جایی مشغول به‌کار شده و به علّت رعایت اخلاقیّات به سرعت پیشرفت کنید.

اگر در خواب ببینید که در جایگاه امام جماعت و در‌ حالی‌که عدّه‌ای پشت سر شما در حال گزاردن نماز هستند، نمازتان را با بی‌دقّتی، همراه با غلط و با شتاب تمام کردید، نشانگر این است که شما برای رهبری و یا مدیریت مناسب نبوده و همچنین به آشنایی و یادگیریِ اصول و حقوق انسانی، رعایت اصل عدالت و برابری در جامعه احتیاج وافر دارید.

امام جماعت منصوب شدن توسط شخصی بزرگ

اگر در عالم خواب دیدید که از سوی فردی دارای منسب و مقام به‌عنوان امام جماعت برگزیده و معرفی گشتید، تعبیر و تفسیرش این است که افرادی‌که با شما در ارتباط بوده و شما را می‌شناسند، بیش از پیش به نیّت خیر و موهبات بی‌دریغتان نسبت به خویش پی برده و اعتمادشان بیشتر می‌گردد. این موضوع زیر بنای روابط اجتماعی‌تان را ساخته و از شما در نظر دیگران فردی شایسته، محترم و دلسوز خواهد ساخت که در هنگام مشکلات می‌توان با تمام وجود او را محرم راز دانسته و از او طلب مساعدت داشت.

اگر در عالم خواب و رؤیا دیدید که به اصرار و امر پادشاه، رهبر و یا فرمانروا امام جماعت مردم گشته‌ای، به هر اندازه‌ای که مراحل نماز را صحیح به انجام رسانده و بدون خطا پیش می‌روید، نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک رهنمود کردن مردم را به‌عهده گرفته و پیشوای آنان می‌گردید. همچنین به سبب رفتار عادلانه و متواضعانه خویش شهره‌ی خاص و عام خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که به دستور پادشاه پیش نماز مردم شده‌اید اما مراحل نماز را به‌درستی انجام نداده و دائماً مرتکب اشتباه و شک و تردید می‌شوید، در‌ حالی‌ که رو به قبله نایستاده و جهتتان به سوی دیگر است، تفسیرش این است که بر مردم حاکمیّت و قدرت می‌یابید اما با اجحاف کردن و بی‌توجهی نمودن به عدل و عدالت در خصوص مردم، خود را از چشم آن‌ها انداخته و خوار و زبور خواهید گشت.

امام جماعتی که در عالم واقعیّت پیش نماز نیست

اگر در خواب مشاهده کردید که امام جماعت هستید در حالی‌که در عالم واقع این‌طور نبوده و نیست، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که شما می‌کوشید تا برای پذیرفته شدن توسط افراد مهم و همچنین مردم خود را به آنان ثابت کرده و توانایی‌هایتان را به عرصه‌ی ظهور برسانید. نگران نباشید زیرا به‌زودی قابلیّت‌های شما دیده و شناخته شده، مورد توجّه اطرافیان قرار گرفته و از حمایت‌هایشان در جهت رشد خویش بهره‌مند خواهید شد.دسته‌ها
آب آبیاری الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی کارل گوستاو یونگ لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین

💦 تعبیر خواب آبیاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آبیاری 💦

اگر در خواب شما آبیاری انجام و یا دیده شود، از آن رو که باعث بخشیدن جانی دوباره و احیای زندگی می شود، خوابی پر از خیر و روزی تعبیر شده و نوید بخش اتفاقاتی سراسر شادی بخش و مبارک در زندگی می باشد.

آب همان ماده حیات بخش زندگی است که همه موجودات از جمله انسان ها، گیاهان و حیوانات جهت زیستن و ادامه حیات به آن نیازمند هستند.

این ماده حیات‌بخش نه تنها برای جسم بلکه برای روح و فکر انسان نیز جلا دهنده و شفابخش می باشد به طوری که حتی نگاه کردن به امواج خروشان دریا، حرکت رودخانه ها و ریزش باران که جملگی آب هستند موجب شفای درون می شود.

از این رو برای مطالعه تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

💦 تعبیر خواب آبیاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آبیاری بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: اگر کسی در خواب دید که در حال آب دادن به خانه و کاشانه و زندگی اش بود، یعنی در تربیت فرزندانش ازذقران مدد گرفته و آنها را به حفظ قرآن تشویق می کند.

از منظر آن امام صدیق و بزرگوار، چنانچه آب دادن و آبیاری به خاک و یا باغی کوچک که حاصل ساخت دست بشر بوده و در منزل بنا شده باشد را در خواب ببینند، آن را بر ۵ قسم تعبیر می کنند:

اول: به معنای حاکمیت و ریاست در مجموعه و یا گروهی می باشد.

دوم: تعبیر به حکمت و فرزانگی و علت پیدایش می باشد.

سوم: مفهوم آن در قالب نیرنگ و فریبی است که برای نابودی افراد و متعلقاتتان بکار می برند.

چهارم: به معنای ناراحتی، رنج و مشکلی است که به دلایلی در زندگی ایجاد می شود.

پنجم: تعبیر به فرزند و یا برادری است که در شرایط مختلف به یاری شتافته و موجب روشنی دیده است.

چنانچه در رویا ببینید به باغچه ای وسیع و پوشیده شده از گل و انواع گیاهان که پلاسیده و کم آب هستند، آب می دهید. ولی متاسفانه آن گیاهان از آب سیر نشده و بالعکس خشکیده و پژمرده تر شده اند، احتمالاً به این معناست که شخصی از اعضای خانواده و یا خویشاوندان از میان تان رفته و دار فانی را وداع خواهد گفت. همچنین ممکن است خواب مذکور مفهومی در خصوص ضرر و زیان بزرگی در کار و حرفه بوده و آنچه که برای آن تلاش می کنید به نتیجه مطلوب نرسد.

اگر در خواب ببینید که به آن اندازه به خاک آب دادید که آب از میان خاک به سوی بالا فوران کرده و بر روی زمین سرریز شد، یعنی در واقعیت کارهایی را انجام میدهید که هیچکس از آنها اطلاعی نداشته و این موضوع را با کسی در میان نگذاشته اید، ولی در نهایت به نتیجه مد نظر و دلخواهتان منتهی شده و به موفقیت و پیروزی می‌رسید.‌

در صورتی که در خواب دیدید این کار را به همراه همسر و یا یکی از اعضای خانواده تان انجام دادید به این معناست که با علاقه و اراده‌ای که در این امر دارید به تدریس علوم مختلف پرداخته و به آموزش آن مشغول می شوید.

به روایت محمد ابن سیرین

دیدن اینکه در خواب در حال آبیاری باغچه ای هستید، اصولاً تعبیر به آن است که در انجام امورات دینی چنان همت گمارده اید که هم از بهره و نصیب دنیا بهره مند شده و همچنین پاداش اخروی نیز شامل حالتان می شود. در عین حال خواب مذکور می تواند به معنای کلام راستین و مصلحتی باشد که به زبان جاری می شود.

هنگامی که در رویا ببینید به قدری درختان و گل های روییده در باغچه را آبیاری می کنید که از آب سیراب و اشباع می شوند، یعنی به یاری خدا اگر در شرایط سخت و غم باری قرار داشتید، این دوران به پایان رسیده و به آرامش و نشاط دست می یابید. چنانچه از مسئله ای مضطرب و ترسان هستید به ثبات و امنیت رسیده و به پایداری می رسید.

اگر در خواب دیدید که در مقابل شما گیاهان کم آب با رنگ و روی زرد قرار داشته ولی فقط به میزان ناچیزی به آنها آب داده به طوری که تشنگی شان برطرف نمی‌شود، به این معناست که در انجام کاری به معاند و بدخواهان تان یاری رسانده و همکاری می کنید. ولی چنانچه ببینید که اشخاص دیگری چنین عملی را انجام دادند یعنی بهره و نصیب خوبی به شما رسیده و ذینفع می شوید.

به روایت جابر مغربی

تعبیر دیدن آبیاری در خواب و رویا به منزله وجود همت و اراده ای است که موجب نیروی مضاعفی در شما گشته و به واسطه آن توانایی انجام کار های صالح و خداپسندانه را پیدا می کنید. بدین ترتیب اقدام به انجام کارهایی می کنید که نه تنها موجب شادمانی و رضایت مردم گشته بلکه امنیت، آسودگی و آرامش را برای خود و دیگران مهیا می کنید.

چنانچه در خواب ببینید انسانی که فوت شده به وسیله شلنگ آب و یا آفتابه اقدام به آب دادن به باغچه و گیاهان می نماید، به معنای ضرر و زیان قابل توجهی است که اموال و یا سرمایه را هدف گرفته و به آن وارد می شود.

هنگامی که ببینید به آبیاری باغی مشغول هستید، چنین معنایی دارد که سود و منفعت مالی کسب می کنید که بواسطه آن ازدواج کرده و صاحب همسر خوبی می شوید. و یا اینکه خانمی در قالب خدمتگزار به اطاعت شما در می آید.

اگر در رویا ببینید با آبی که از قنات خارج می شود به آبیاری باغی می پردازید، مفهوم آن اینگونه است که با همسرت جماع می کنید.

به روایت کارل گوستاو یونگ

زمانی که در خواب مشاهده کنید دانه ای که در زمین کاشته و یا گیاهی را آبیاری می کنید، تعبیر آن چنین است که سلامتی کامل بر شما حاصل شده و از نظر فکری و احساسی به بلوغ کامل می رسید.

به روایت خالد بن علی العنبری

در صورتی که در خواب ببینید زمینی که به خشکسالی کامل رسیده پس از آن اقدام به آبیاری نمودند، تعبیر این خواب برای وی به این معناست که چنانچه دچار غم و مشکلی باشد، مسئله او حل شده و خوشحالی و سرور به زندگی او وارد میشود.

اگر محتاج و نیازمند بوده، به مال و ثروت رسیده و بی نیاز می شود. همچنین در صورتی که فرصت تحصیل و کسب علم از او فوت شده، به فراگیری دانش مشغول می شود. در عین حال آبیاری نمودن، به معنای اصلاح عادت های ناپسند و اخلاق ناخوشایند شخص می باشد که به خلق خوش و نیکو می رسد.

هنگامی که کسی در خواب ببیند از جوی آبی که در حال گذر است اقدام به آبیاری زمین می کند، تعبیر آن چنین است که سود و منفعت زیادی به او رسیده و صاحب زندگی سرشار از آرامش و لذت می شود.

چنانچه ببینید باغچه ای با وسعت زیاد که پوشیده شده از انواع گل، گیاه و درختان مختلف است را آبیاری می کنید و در این حالت شما سرشار از رضایت و خوشحالی از کاری که انجام می‌دهید هستید، به معنای موهبت عظیم و لطف گرانقدری است که شخص یا اشخاصی نسبت به شما انجام داده و موجب تحولات عظیمی در ابعاد مختلف زندگی تان می شود. خواب مذکور با در نظر گرفتن جزئیاتی که در آن مشاهده می‌شود تفاسیر و معانی خیر و فوق العاده خوبی دارد.

به روایت دانیال نبی

زمانی که کسی در خواب دید به وسیله جوی آب و یا رودخانه ای به آبیاری باغی پرداخت، تعبیر به معنای آن است به چنان دارایی و مکنتی می رسد که روزگار او را متحول کرده و موجب رهایی از غصه و پریشانی می شود.

ایشان می فرمایند اینکه در رویا ببینید در حال آبیاری نمودن زمین هستید و یا اینکه زمینی را مملو از آب مشاهده کنید، به معنای افزایش نعمت و رونق در زندگی تان می باشد. همچنین به چنان دولت و سعادتی دست می یابید که اوقات تان لبریز از لذت و شادکامی می شود.

به روایت لوک اویتنهاو

آب دادن به گلها در خواب و رویا، به منزله تفریح و مشغولیت هایی است که با تفنن همراه بوده و موجبات لذت شما را فراهم می کند.

به روایت معبرین غربی

معبرین غربی بر این باورند تعبیر خواب اینکه در حال آبیاری درختی هستید، به این معناست که شما اغلب در زندگی اقدام به انجام کارهای نیکو و خداپسندانه نموده که این امر موجب رفع نیاز بسیاری از نیازمندان و همچنین باز شدن گره از کار دیگران می‌شود. همچنین این گونه رفتار به خشنودی و رضایت مردم منجر شده، به قدری که همواره دیگران از آن یاد کرده و نقل مجالس می شوید.

اگر ببینید که در حال آبیاری زمین‌های کشاورزی هستید ولی هنوز محصولاتی در آن به بار نیامده است، به معنای اجرای مراحل اولیه پروژه هایی است که بر روی آن سرمایه گذاری نموده و شروع به کار می نمایید. در عین حال معنای دیگر آن در خصوص آغاز یک رابطه نو و جدید است که اقدام می نمایید.

چنانچه در رویا ببینید زمین خشک و مرده ای را که مدت های مدیدی بدون آب مانده و به خشکسالی رسیده است را آبیاری می کنید، تعبیر چنین خوابی بسیار فرخنده و نیکوست. به قدری که همه ابعاد زندگی شخصی، امور مالی، حرفه و کار، روابط اجتماعی، کسب علوم و تحصیل دانش و حتی خلق و خو و عادت های شما را تعمیم داده و به سمت تحولات مثبت و شیرین سوق می دهد. به فاصله نه چندان زیادی از دیدن این خواب، موانع و مشکلات از سر راه شما برداشته شده و به آرامش و شادی می رسید. همچنین از نظر مالی پول و دارایی بسیاری کسب کرده و این امر موجب رونق و پیشرفت شما می شود. در عین حال با تحصیل علم و دانش سطح علمی خود را افزایش داده و منجر به افزایش فضائل اخلاقی و رفتاری در شما می شود.

هنگامی که خانمی در خواب مشاهده کند که درحال آبیاری زمینی می باشد، به این معناست که در زندگی شخصی و خانوادگی خود نقش های متعددی را به بهترین شکل ایفا کرده و در هرکدام سرآمد می باشد. در درجه اول نقش یک انسان فهیم، دانا و مدبر را در کلیه امور به جا آورده، همچنین همسری دلسوز و کاردان برای شوهرش و مادری با تدبیر، آگاه و راهنمای خوبی برای فرزندانش می باشد. که در نتیجه موجب گرم شدن کانون زندگی و شعف و دلگرمی را برای تمام اعضای خانواده به ارمغان می آورد.

اگر مردی در خواب دید که به آبیاری زمین مشغول است، به معنای عزم و اراده راسخ او در رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی است که آگاهانه و با تدبیر برای خود انتخاب نموده و به سمت آنها گام برمی دارد. او با جسارت و بسیار هوشمندانه برای علایق و تمایلات خود هدف گذاری کرده و با انرژی وافر برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند. به این ترتیب آینده پرافتخاری را برای خود رقم می زند.

تعبیر خواب آبیاری بر‌ اساس موضوع آن 📋

دیدن گیاهانی که ماحصل آبیاری شما بوده و به رشد رسیده و پرورش یافته‌اند، بیانگر اعمال صالح و نیکی است که خواب بیننده نه تنها در خصوص امورات فردی انجام می دهد بلکه در سطح عام المنفعه بوده و دیگران نیز از آن بهره مند می شوند.

یکی از معبرین معاصر عرب بیان می کند، تعبیر آبیاری کردن در خواب عموماً به معنای پیشرفت و موفقیتهای بسیاری است که در حیطه تخصص کاری و مالی شخص خواب بیننده حاصل می شود.

آبیاری یونجه

اگر در خواب ببینید که یک دسته علف بسیار تازه و سرسبز از زمین چیده و در آغوش دارید که قبلاً به آبیاری آن پرداخته بودید، مفهوم آن چنین است که به میزان علف هایی که دارید منفعت کسب کرده و بهره و نصیب عایدتان می شود.

آبیاری توسط مرد

چنانچه آقایی در خواب دید در حال آبیاری گیاهانی است که در منزلشان قرار دارند، تعبیر به این معناست که به زودی همسر او باردار شده و خداوند به آنها فرزندی عطا می کند.

شخصی که در واقعیت دچار اختلاف و عدم تفاهم با همسرش گشته، به طوری که زندگی مشترک آنها با بحران و فرو ریختگی مواجه گشته باشد، اگر در خواب دیدید که به آبیاری گیاهانی تازه و سرسبز مشغول بود، یعنی در آینده ای نزدیک آشتی و صلح میان آنها برقرار شده و به تفاهم می رسند.

آبیاری گیاهان توسط مرده

چنانچه در خواب ببینید کسی که از دنیا رفته است، مشغول آبیاری می باشد، تعبیر به این معناست که آن شخص کارهای صالح و اعمال نیکی که در زمان حیاتش در زندگی انجام داده نه تنها در آخرت از خیرات و برکات آن بهره مند شده و بلکه آثار باقی آن همچنان در دنیا پایدار بوده و مردم از آن بهره مند می شود.

اگر شخص مرده ای را در خواب دیدید که در حال آبیاری دادن به گیاهان بوده در حالی که پوست روشن و سفیدی دارد، به این معناست که شخص متوفی برای او به درگاه خدا دعا می کند. معنای دیگری که برای این خواب متصور است، چنین است که اگر تمایل دارید شخص متوفی در حق شما دعا کند، لازم است صدقات متعددی برای رسیدن به خیرات به او پرداخت کنید.

عده ای از معبرین خوابی که در آن شخص متوفی اقدام به آبیاری گیاهانی که در زمین کاشته شده است را بنماید، چنین بیان می کنند: مطالبی پوشیده و سربسته بر او آشکار می‌شود که مدتهای مدیدی است بصورت راز مخفی مانده است. اطلاع از این راز منفعت و خیری را برای او به ارمغان می آورد.

آبیاری زمین خشک

دیدن اینکه در زمین بی آب و علف و بدون هیچ گیاهی آبیاری می کنید، تعبیر به این معناست که خواسته‌ای که برای رسیدن به آن مدتها تلاش کرده اید، به اجابت می رسد. هر چند ممکن است که مدتی تحقق آن در واقعیت به تاخیر بیفتد، ولی در نهایت انجام می شود.

صرفا مشاهده آبیاری کردن زمین در رویا، به معنای آن است که بر شرایط ناخوشایند و سختی که مدت‌هاست در زندگی شما ایجاد شده و منجر به افسردگی و ناراحتی و اختلالات فکری در شما شده است، فائق آمده و همه چیز به نفع شما تغییر می کند.

اگر کسی که مدت های طولانی فاقد شغل بوده در خواب دید که زمین خشکی را آبیاری می نماید، به مفهوم شانس و فرصت مناسبی است که در سر راه او قرار گرفته و شرایط ایجاد شغل و حرفه را برای او فراهم می نماید. به این ترتیب درآمد خوبی را کسب کرده و به مال فراوانی دست می یابد.

خانم هایی که قبلاً ازدواج کرده و به دلایلی هم اکنون فاقد همسر و مجرد هستند، چنانچه خواب ببینند در حال آبیاری هستند، به منزله تشکیل زندگی و ازدواج با شخص مناسبی است که با پشت سر گذاشتن دوران عزلت و گوشه نشینی به یکباره اتفاق می افتاد.

ابن کثیر از مورخان معاصر این گونه بیان می کند:

اگر شخصی که از نظر عاطفی و احساسی دچار کمبود بوده، در خواب مشاهده کند که در حال آبیاری می باشد،تعبیر به منزله بهبود شرایط فکری و احساسی او بوده که در نتیجه آن به ورود شخص جدید در زندگی و پایان آمدن این تنهایی منجر می شود.

اگر خانم بارداری که در این دوران، به ناراحتی و مشکلات جسمی و روحی دچار گشته، بطوری که سلامتی او به خطر بیافتد. در رویا ببیند که مشغول آبیاری می باشد، تعبیرش اینگونه است که این ناراحتی و دردهایی که او را فراگرفته، پایان یافته و به سلامتی فرزند خود را به دنیا می آورد.

آبیاری درختان توسط افراد مجرد

نابلسی مفسر سوری معتقد است:

اگر دختری که تاکنون ازدواج نکرده در خواب ببیند که در حال آب دادن و آبیاری به گیاهانی که متعلق به اوست بوده، تعبیر به این معناست که مردی سالم و صالح وارد زندگی او شده و این آشنایی به ازدواجی فرخنده می‌انجامد و زندگی سرشار از مسرت و امنیت را حاصل می کند.

چنانچه دختری مشغول آبیاری در خواب بود مفهوم آن چنین است که در اجتماع به شهرت و محبوبیت رسیده که در همه محافل او را به نیکی یاد می کنند.

هنگامی که دختری جوان در رویا مشاهده کند تعدادی درخت در حال آبیاری هستند، بیانگر آن است که در حیطه شغلی و تخصصی به نتایج چشمگیری رسیده و موفق می شود.

اگر دختری که در محیط کاری با موانع و مشکلاتی روبرو گشته و با همکاران خود دچار اختلاف نظر گردیده، در خواب ببیند که به آبیاری درختی می پردازد، تعبیرش اینگونه است که این شرایط و ناهنجاری‌ها به زودی به اتمام رسیده و شرایط به نفع او تغییر میکند.

زمانی که دختری در خواب مشاهده کرد در حال آبیاری درخت بود، به این معناست که دوستان نابابی که گرد او را گرفته اند، از او جدا شده و به آرامش می رسد.

آبیاری خاک

دیدن اینکه در خواب به آبیاری خاک اقدام کنند، تعبیر به منزله ایده هایی است که جهت توسعه کسب و کار ارائه کرده و با پیاده سازی آنها و سعی و کوشش وافی به درآمد مطلوب و خوب خواهد رسید.

اگر ببینید درون آبی که در حال آبیاری است به مقداری گرد و غبار آغشته بود، یعنی مورد مغفرت الهی قرار گرفته و از گناهان گذشته پاک شده است.

چنان چه خانومی که در زندگی متاهلی خود دچار عدم تفاهم و اختلاف نظر با همسر خود شده است خواب آبیاری را ببیند، به این معناست که این موانع و مشکلات پایان گرفته و صلح آرامش در زندگی مشترک برقرار می شود.

اگر خانم حامله ای در خواب مشاهده کند که در میان آبی که در حال آبیاری است خاک نیز آغشته بود، چنان معنایی دارد که در هنگام وضع حمل دچار سختی و ضعفی می‌شود که فارغ شدن را مشکل می‌کند. بهتر است با پرداخت صدقه به خدا توکل کرده تا مادر و نوزاد به سلامت از آن عبور کنند.دسته‌ها
آنلی بیتون ابر ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربی دانیال نبی محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

☁️ تعبیر خواب ابر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ابر ☁️

بطور کلی آنچه معبرین از مشاهده ابر در خواب و رویا بیان کرده اند، تعبیر به آمال و آرزوهایی است که خواب بیننده رویای آن را در سر پرورانده و به اهداف کوچک و بزرگی به زندگی بدل گشته اند. همچنین ابرها در خواب به منزله تدبر و تفکری است که شخص در زندگی واقعی داشته و نمایانگر درک عمیقی است که در هنگام مواجهه با موانع و مسائل از خود بروز می دهد. هنگامی که کسی در خواب ابرها را ببیند، به معنای میزان اعتقاد و ایمانی است که در وجود اوست.‌ اینکه ابرها را در خواب ببینید، سمبلی از میزان شفقت و عنایتی است که خداوند بزرگ در زندگی جاری می کند. چنین بصیرتی موجب افزایش برکت و رحمت الهی در همه ابعاد زندگانی می شود. همچنین مشاهده ابرها در رویا بیانگر عقل فهیم، حکمت و اندیشه اشخاص در واقعیت می باشد.

برای آشنایی کامل با تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

☁️ تعبیر خواب ابر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ابر بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت امام جعفر صادق (ع)

ایشان دیدن ابر در خواب را به ۹ قسم تعبیر می کنند:

یکم: به معنای حکمت و دلیلی است که در پس وقوع و انجام امری نهفته است.

دوم: به منزله برعهده گرفتن مدیریت مجموعه یا عده‌ای از افراد می باشد.

سوم: تعبیر به رسیدن به جایگاه رفیع پادشاهی و فرماندهی حکومت می باشد.

چهارم: بیانگر بخشش، مهربانی و رحمت الهی در زندگی است.

پنجم: نشان دهنده زهد، تقوا و پرهیزکاری خواب بیننده است که به آن پایبند بوده و عمل می نماید.

ششم: به معنای رنج و عذابی است که موجب اندوه و سختی می شود.

هفتم: به منزله هشداری است که از وقوع خشکسالی و قحطی خبر می دهد.

هشتم: بیانگر وقوع بلیه و آسیبی بزرگ از جانب خداوند می باشد

نهم: نشان دهنده شورش و بلوایی است که در جامعه بروز می کند.

به روایت محمد ابن سیرین

چنانچه در خواب ببیند که ابر در میان آسمان در حال حرکت هستند، تعبیر به این معناست که با دانشمندان و اشخاص فرهیخته آشنایی و معاشرت پیدا می کند. در صورتی که این خواب را حاکم یک جامعه یا امیر کشور ببیند، تعبیر به آن است که اشخاصی را به عنوان نماینده رسمی به نقاط مختلف کشور و شهرهای تحت سرپرستی خود راهی می کند.

اگر در خواب دید که ابر را در بر گرفته و به همراه خود به زمین آورد، به منزله آن است که در کسب و کار و شغلی که در دست دارد پیشرفت شایانی کرده و به دولت و اعتبار می رسد.

هنگامی که در رویا ببیند در جایگاهی که ایستاده بود سایه بر او قرار داشت تعبیر آن چنین است، سالی که پیش رو دارد سرشار از اتفاقات مبارک و فرخنده ای است که رونق و ثروت فراوانی بر زندگی و کسب و کار او وارد میشود.

زمانی که در خواب مشاهده کند ابر را همچون پارچه ای دوخته و لباسی بر تن نمود، به این معناست در تحصیل علم و دانش چنان همت گمارده و به حکمت و دانایی میرسد که عالمی چون او یافت نشود.

اگر ببیند که همه دنیا را ابرهایی بدون باران و خشک فرا گرفت، خواب نیکو و مبارکی نبوده و بهتر است صدقه ای برای دفع شر آن بپردازد.
در حالت کلی به روایت ابن سیرین دیدن ابرها در خواب، به منزله بصیرت و روشن بینی ویژه ای است که خیرات بسیاری را به ارمغان می آورد.

به روایت جابر مغربی

چنانچه در خواب ابر را ببیند که از آن باران می بارد، تعبیر به منزله عنایت و رحمت الهی بوده که بر او نازل می شود.

اگر دیدید که در خواب ابر را همچون خوراکی می خورد به این معناست که در آمد و روزی که به او میرسد به سبب فرزانگی و دانایی است که به کار می بندد.

زمانی که در رویا ابر سیاهی را ببیند که در بالای منطقه معینی از زمین قرار دارد، بیانگر غضب و قهر الهی بر مردم آن سرزمین می باشد. به هر میزان که فاصله آن ابر به زمین کمتر باشد، بلای الهی در زمان نزدیک تری صورت می گیرد.

هنگامی که مشاهده کند بارانی که از ابر می بارید، مقداری از آن می نوشد، به همان میزان نعمت و برکاتی در زندگی دریافت می‌کند. در صورتی که ببینند به همراه ابر باران و رعد شدیدی جریان داشت به معنای بیم و نگرانی از رفتاری است که والدین و پدر و مادرش در قبال او انجام داده و یا واکنشی که جمعی از مردم و مسلمانان نشان می دهند.

چنانچه به همراه رعد، برق نیز جریان داشته باشد این بلا و گرفتاری سخت تر و مشکل تر خواهد بود و همچنین در صورتی که صاعقه نیز از آن ساطع شود به معنای عذاب بزرگتری است که نازل می شود.

اگر دید در داخل منزل و مکانی که همیشه در آنجا می نشیند ابری پهن شده بود، به این معناست که خانواده و فرزندانش با تحصیل علم و دانش و کسب فرزانگی و دانایی بر کمبودها و استیصال حاکم بر زندگی غلبه کرده و پیشرفت و ترقی می یابند.

اگر ببینید که ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و روی آن را پوشاند، تعبیر آن چنین است که احوال ناخوشایندی بر پادشاه زمان گذشته و او را پریشان و آشفته خاطر نموده است. علی الخصوص زمانیکه خورشید در کسوف قرار گرفته و به رنگ سیاه در آمده بود.

اگر در خواب ببینید که هوا صاف و روشن بوده ولی به یکباره ابرها چنان هوا را دگرگون و ظلمانی می کنند که رنگ آسمان تاریک می شود، به مفهوم بروز بلاهای سخت و ناگهانی است که باعث ازدیاد مرگ و میر مردم آن سرزمین می گردد.

چنانچه ببینید که امواج خروشان با ارتفاع بسیار بلند از میان دریا برخواسته و ابرهای تیره عالم را تیره و تار کرده اند، به این معناست که مردم آن سرزمین دچار گمراهی شدید شده و گناهانی سخت و نابخشودنی مرتکب میشوند.

همانطور خداوند در قرآن مجید سوره نور آیه ۴۰ می فرماید: … مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ… _ … (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد… .

به روایت اسماعیل ابن اشعث

تعبیر مشاهده ی ابر به رنگ سیاه در خواب، به معنای اندوه نگرانی و مصائب سختی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

ابری که درخواب با باران همراه بوده، به منزله رونق، نعمت و فراوانی می باشد. البته گاها چنین ابری تعبیر به مشکل و پریشانی نیز می شود.

همچنین ابری که ببینید از ساحل دریا به جانب شما می آید که در زبان عربی به نام گندم خطاب می شود، به منزله رسیدن مال یا پولی به رایگان و راحت بوده و به هر میزان ابر بزرگتر باشد، مقدار مال بیشتر خواهد بود.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر معبرین و مفسرین اسلامی دیدن ابر در خواب، تعبیر به حکما و افراد فرهیخته در جامعه می شود. گرفتن ابر نیز به تعمیم آنچه بیان شد، مفهومی در خصوص تمایل و رغبت به ازدواج و پیوند با شخصی تحصیلکرده و عالم داشته و یا حشر و نشر و معاشرت با چنین فرد با اشخاصی دارد. در عین حال به معنای رسیدن و کسب هرآنچه که آرزو و خواسته بوده ولی در حال حاضر مالک آن نیستیم، خواهیم رسید.

چنانچه کسی در خواب ببیند که قسمتی از ابر را جدا کرده و مانند خوراکی آن را میل کرده و یا در جیب و میان لباس خود مخفی نمود، چنین مفهومی دارد که میزان درک، شعور و علم او افزایش می یابد.

همچنین ممکن است مال یا ثروتی به او برسد که شخص بانفوذی مسبب و واسطه آن شود.

اگر ببینید که ابری از سمت دریا به جانب شما حرکت کرد، یعنی مال و ثروتی بدون هیچ زحمت و به راحتی عایدتان می شود. این مال به یکباره و از جایی که حتی به ذهنتان هم خطور نمی کرده، برایتان مهیا می شود.

در خواب دیدن ابری که خشک بوده و باران زا نیست نیکو نیست. علی الخصوص زمانی که رنگ آن تیره و کدر بوده و وسعت آن بسیار باشد.
دیدن ابری که به رنگ قرمز و نیلگون باشد، از گرفتاری و شرایط سخت خبر می دهد.

به روایت دانیال نبی

هنگامی که در خواب ببینید در زیر ابری به رنگ سفید و بارانی ایستاده اید، تعبیر به این معناست که به لطف و عنایت خداوند متعال دانش و فرزانگی به او اعطا می شود که خیر و منفعت آن به مردم و خلق الله خواهد رسید.

ولی اگر ببیند که ابری به رنگ زرد و بارانی در بالای سر او قرار دارد، نشان دهنده کسالت و بیماری است که به آن مبتلا می شود. گروهی از مفسرین درخصوص خواب مذکور، معتقدند که خانمی به عنوان همسر به زندگی او وارد می شود که موجب پریشان حالی و اندوه او می شود.

چنانچه ببیند که ابری به رنگ نیلگون در بالای سر او است، یعنی دچار گرفتاری و شرایط سختی می شود که رنج و درد بر او وارد می شود. این تعبیر برگرفته از آیات قرآنی است که در آن به اقوامی اشاره دارد که خداوند با فرستادن ابری به رنگ سرخ نزول بلا را به ایشان هشدار داده است.

اگر در رویا ببینید که برفراز ابری به رنگ سبز قرار دارید، مفهوم آن چنین است که به اندازه مدتی که بر آن بوده اید، حکومت و فرمانروایی می کنید.

چنانچه ببیند که ابری از بالای سرش عبور می کند، یعنی با شخصی والا مقام که شهرت و محبوبیت بسیاری دارد آشنا شده و معاشرت می کند. در نتیجه به آنچه که مد نظر او در این معاشرت بوده دست یافته و حاصل می شود.

اگر ببیند که تکه های ابری را که جدا شده جمع آوری نموده و آنها را خورد، به این معناست که در میان دانشمندان و افراد فرهیخته به جایگاه و منزلتی دست می یابد.‌ همچنین به مهارتی بی نظیر در اندیشه و خرد خواهد رسید.

دیدن ابر نیلگون در خواب به منزله گرفتاری و آسیب می باشد.

ابر به رنگ سبز به منزله خشنودی، شکوه، منزلت و حاکمیت بیان می شود.

چنانچه ابری به رنگ سیاه باشد، به معنای قهر و غضب الهی بوده و شرایط نامساعدی را همراه دارد.

اگر ابری صرفاً با برق نمایان بود، بیانگر خشم و عذاب الهی است که نازل می شود.

در صورتی که ابر، رعد هم از خود ساطع نمود، نشان دهنده ترس و نگرانی است که بروز می کند.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند که در میان ابر ها قسمت هایی از آن را جمع آوری نموده و اقدام به خوردن آن نمود، تعبیر بدین معناست که به تحصیل علم و دانش پرداخته و چنان به این امر همت گمارد که به درجات بالای علمی دست می یابد. در میان دانشمندان و فقهای ردیف اول صاحب کرسی شده و در علوم و فنون ممتاز می شود.

از دیدگاه آنلی بیتون

زمانی که در خواب ببینید از پس ابر هایی به رنگ سفید، امواج فروزان آفتاب درافشانی می کند، تعبیر به این معناست که پس از طی مدت های مدید و پشت سر گذاشتن شرایط سخت و ناهموار، سرانجام این دوران به پایان رسیده و خوشبختی و شادکامی همنشین ایامتان میشود.

اگر در رویا مشاهده کنید که در لابلای ابرها ستارگان کوچک و بزرگی نورافشانی میکنند، مفهوم آن چنین است که اوقاتی شاد و دلپذیر هرچند کوچک و گذرا در پیش دارید و احتمالاً موفقیتهای ریز و درشتی نصیبتان می شود.

چنانچه دیدید آسمان مملو از ابر هایی به رنگ تیره و سیاه بود، به منزله شرایط ناخوشایند و سختی است که در نتیجه عدم مدیریت و تدبیر صحیح بر زندگیتان وارد می شود.

تعبیر خواب ابر بر‌ اساس موضوع آن 📋

عموما تعبیر مشاهده ابر در رویا و خواب، سمبلی از آرزوها و امیالی است که شخص اغلب آنها را در سر پرورانده و بهشان فکر می کند. در تعابیر از آنها به اعتقاد، ایمان و یقین نیز یاد می شود.

علی الخصوص زمانی که ابرها در کنار انوار درخشان خورشید نمایان شوند، بیانگر آن است که لازم است دقت و کنترل مضاعفی بر برنامه ها و اصول خود داشته باشید تا سرانجام به نتیجه خوبی منتهی شود. در عین حال چنین خوابی تحولاتی دلنشین و خوشایند را خبر می دهند.

ابرو و مه

هنگامی که در خواب مشاهده کنید جایی که در آن قرار دادید پوشیده از مه فراوان بوده و در فاصله ناچیزی با ابر ها هستید، تعبیر به این معناست که شما از اعتماد به نفس خیلی پایین رنج برده و توانایی ها و مهارت هایی که در وجودتان هست را نادیده میگیرید. بدین سبب در انجام امورات تان با مشکلاتی مواجه شده و نمی توانید آنها را به سرانجام برسانید.

ابر بزرگ

تعبیر دیدن ابر های بزرگ در خواب، به منزله انتخاب های مهمی است که به تصمیمات بزرگی در زندگی منجر می شوند. شما دارای شخصیتی بلند پرواز هستید که همیشه برای رسیدن به اهدافتان گام های بلند و حساب شده ای را برمی دارید.

چرخش ابر

زمانی که در خواب ببینید ابرها در میان آسمان به طور ناهماهنگ در حال حرکت و چرخش به دور خود هستند، به این معناست که شما با شک و تردید به امورات و اهدافتان نگریسته و از صحت برنامه ها و اهدافتان اطمینان ندارید. به همین ‌دلیل سرگشته، پریشان و بی هدف در زندگی درجا میزنید.

ابر و خورشید

اگر در خواب ببینید که تکه های ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و مانع تابش نور خورشید شده بودند، تعبیر به این معناست که شما بسیار کم اراده بوده و عزت نفس پایینی دارید. به طوری که در مواجهه با کوچکترین مانعی به سرعت دلسردی و یاس شما را فرا گرفته و آن را رها می کنید. بهتر است به خودتان، قابلیت ها و مهارت هایی که در وجودتان هست اعتماد کرده و با سعی و تلاش مستمر به انجام امور بپردازید.

هنگامی که در رویا مشاهده کنید، با تابش انوار خورشید از لابه لای ابرها مناظر دل انگیز و فوق العاده ای نمایان بود، یعنی عشقی پاک و زیبا در زندگیتان جاری شده و ایامتان به شادکامی و لذت سرشار می شود.

پرواز روی ابر

زمانی که در خواب ببینید در ارتفاعی بالاتر از ابر ها در حال پرواز بودید، تعبیر به آن است که شما قابلیتهای ماورایی و حس ششم خیلی قوی دارید و قادر هستید ادراکات خاصی در این زمینه دریافت کنید.

شما این توانایی را دارید که ایده های بزرگی را در سر پرورانده و به پروژه های موفقی تبدیل کنید. در عین حال خوش اخلاقی و شفقت از صفات خوبی است که به آن زیبنده بوده و محبوب دلها هستید.

ابر بزرگ

تعبیر مشاهده ابر های با جثه عظیم در خواب، به منزله تصمیمات اساسی و مهمی است که شما در زندگی اتخاذ کرده و در نتیجه آن تغییر و تحولات اساسی در مسیر زندگی شما رخ می دهد و در جهت پیشرفت و ترقی سوق پیدا میکنید.

شما با تغییر باورها و اهدافی که در زندگی تعیین نموده اید، زندگی ایده آل و فوق العاده ای را برای خود و خانواده مهیا کرده و عشقی در روابطتان جاری می شود که اشتیاق و دلگرمی را برایتان به ارمغان می آورد.

حرکت ابر

چنانچه در خواب ابر هایی را در حال حرکت ببینید، تعبیر بیانگر نهاد پر انرژی و فعالی است که در درون تان وجود دارد. چنین چیزی همواره شما را به تکاپو و تحرک وا داشته و بدین ترتیب شرایط جدید و فرصت های خاصی خاصی را برای خود مهیا می‌کنید.

ابر سفید

زمانی که ابرهایی به رنگ سفید در رویا دیدید، چنین تعبیری دارد که شما از لحاظ فکری و شخصیت به کمال رسیده و با افکار مثبت و الهی سعی در ارتقای ذهن و چشم انداز خود نسبت به هستی و زندگی می نمایید. خواب مذکور را می توان به منزله پیامی جهت هوشیاری باطن و توجه به ناخودآگاه قلمداد کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی در خواب دید در زیر ابر سفیدی که از آن باران می بارد ایستاده است، تعبیر به این معناست که بزودی شاهد اتفاقات خوشایند، اوقاتی دلنشین و ارتقاء سطح علمی و فکری در زندگی اش خواهد بود.

زمانی که در خواب مشاهده کنید ابرهایی به رنگ سفید در حال نزدیک شدن به شما هستند، تعبیر به اضطراب و دلهره ای است که از موضوعی در ذهن شما رخنه کرده است.

چنانچه خانمی که دارای همسر و زندگیست ابرهای سفیدی را در خواب ببیند، بیانگر وقوع بارداری ناخواسته ای است که از آن مطلع می شوند.

اگر خانمی که فرزندی را باردار است در خواب ابرهای سفیدی را ببیند، مفهوم آن چنین است که وضع حملی راحت و خیلی سریع خواهد داشت.

زمانی که در خواب ببینید ابرهای سفید با فاصله زیادی از شما قرار دارند، زندگی زیبایی را به شما نوید می دهد. چرا که معاش و روزی فراوان و بی حد و حصری برایتان جاری می شود.

دانیال نبی گوید:

هنگامی که کسی در رویا ببیند در زیر ابر سفیدی در حال بارش قرار دارد، تعبیر آن چنین است که به لطف و مرحمت خدای متعال چشمه ای از معرفت و دانش در وجود او می تراود که مردم نیز از خیر و منفعت آن بهره می برند.

ابر سیاه

اینکه ببینید در خواب ابر هایی به رنگ سیاه و حامل باد و طوفان های عظیم قرار دارد، تعبیر به منزله موانع، شرایط سخت و ناهمواری است که مدت هاست به مقابله با آنها پرداخته و سعی در رتق و فتح آن نموده‌اید.

شما به انحاء مختلف و از دیدگاه های متفاوتی موضوع را بررسی کرده و به دنبال راه حلی برای باز کردن گره کور آن بوده اید. بهتر است مدتی در افکار، احوال و رفتارهای خود دقیق شده و در آرامش به تحلیل عملکرد تان بپردازید.

چنانچه اجحافی در حق کسی داشته اید سعی کنید تا در صلح و صفا رضایت او را جلب کرده و در صورتی که شخصی حق شما را پایمال نموده آرامش خود را حفظ کرده و واکنش سریع از خود نشان ندهید.

از نظر منوچهر مطیعی

مشاهده ابر سیاه مبارک نبوده و مفهومی در خصوص قهر و غضب الهی خواهد داشت. زمانی که ابر سیاه صرفاً با برق همراه بود، به منزله نزول عذاب الهی بر آن دیار می باشد. ولی اگر ابر توأم با تندر و آذرخش مشاهده شد، بیانگر ترس و رعبی است که در مردم آن سرزمین بروز نموده است.

چنان چه خانومی که صاحب همسر و زندگی است در خواب ابر سیاهی ببیند، تعبیر بیانگر احساس ناامنی و نگرانی است که او از شرایط پیش رو دارد.

معنای دیگری که برای این خواب متصور است، به مفهوم زندگی سرشار از بحث، ناراحتی، اختلاف و عدم امنیت در مواجهه با همسر و زندگی خانوادگی می باشد.

چنانچه ابر سیاه سرشار از باران بود، این خواب معنای زیبایی دارد. چرا که نشان دهنده محو شدن سختی ها و و ناراحتی هایی است که در حال حاضر عرصه را تنگ نموده است و پس از آن دوران آسایش و خوشی فرا می رسد.

معنای دیگری که برای دیدن ابر سیاه در رویا بیان می شود، به منزله بارداری و تولد فرزند می باشد که قطعا خدا بر همه چیز آگاه و بیناست.

ابر زرد

منوچهر مطیعی تهرانی:

تعبیر ابر زرد در خواب و رویا به منزله کسالت و ناخوشی می باشد. برخی از مفسرین اینگونه بیان کرده‌اند که خانمی به عنوان همسر وارد زندگی خواب بیننده می شود که او و زندگی اش را متحمل آسیب و سختی می کند. چنانچه آن شخص متأهل بود به طرق دیگری ضرر و زیان هایی را به او تحمیل می‌کند.

دانیال نبی گوید:

اگر کسی در خواب دید که در زیر ابر زرد ایستاده بود، یعنی به مرضی مبتلا می شود. معنای دیگر آن خانمی است که خسارات و ضرر هایی را بر او وارد کرده و موجب اندوه و ناراحتی می شود.‌

ابر سبز

منوچهر مطیعی گوید:

تعبیر دیدن ابر سبز در خواب به منزله طراوت و زندگی تازه است که سرشار از جاه و جلال، منصب و داشتن خانه ای چون کاخ می باشد.‌

دانیال نبی بیان می کند:

اگر در رویا دید که بر بالای ابری به رنگ سبز تمام قد ایستاده بود، تعبیر به آن است که به همان اندازه حکومت و ریاست شهر یا کشوری را در دست میگیرد.

خوردن ابر

تعبیر خوردن ابر در خواب از جمله خواب های نیکویی است که آینده ای زیبا سرشار از اتفاقات خیر و سعادتمندی را به ما نوید می دهد. اگر کسی در خواب دید که در حال ابر خوردن می باشد، به معنای اطلاعات سازنده و علم پرفایده ای است که آموزش دیده و از آن بهره می برد.

معنای دیگر چنین خوابی، رسیدن به پول زیاد و مال فراوان تعبیر می شود که به راحتی به دست او میرسد.‌

چنانچه در خواب دیدید غذا می خورید و ابرها را بر فراز خود مشاهده کردید، بیان کننده مهارت و قابلیت هایی است که شما در وجودتان داشته و به نحو احسنت از آن استفاده می‌کنید. بدین ترتیب مطابق با جمله «فایده ی علم به عمل آن است» شما نیز از دانش خود بهره گرفته و لذت می برید.‌

افتادن ابرها روی زمین

اگر در رویا ببینید که ابرها در قطعات کوچک بر روی زمین می بارند، به معنای بارانی است که بر زمین نازل می شود.

هنگامی که ببینید همراه با بارش تکه های ابر بر روی زمین، حشراتی همچون عقرب، یا تکه هایی از سنگ و یا شراره هایی از آتش نیز فرود می آیند، به منزله مواجهه با مسائل ناخوشایند و منفوری است که همه از آن روی گردانده اند. خواب مذکور به منزله هشداری است که فاجعه و آسیبی در آن سرزمین و دیار خبر می دهد که شرایط سختی را با خود به همراه دارد.

هنگامی که ببینید تکه های ابر در کنار عقرب ها یا هر موجود سمی و آسیب زننده دیگری بر روی زمین قرار می گیرند، نشان دهنده وقوع یک نبرد و نزاع بزرگ می باشد.

خانه ای بر روی ابرها

اگر در خواب ببینید که خانه ای بر روی ابر ها به شما تعلق دارد، تعبیر چنین مفهومی دارد شما انسان مقاوم و با اراده هستید که با وجود موانع و مشکلاتی که مواجه می شوید از خواسته ها و اهداف تان دست نکشیده و برای آنها تلاش می کنید. این سعی و تلاش وافر به شادکامی و موفقیت بدل می شود.

ساخت خانه ای بالای ابر

زمانی که در رویا ببینید در حال بنای خانه ای بر فراز ابرها هستید، خبر از رویدادهای شیرین و خوش یمنی می دهد که برایتان اتفاق می افتد. شما منزلت و ارج و قربی در میان خانواده و دوستانتان کسب کرده و عزت می یابید.

اگر خانه ای به شکل عمارت بر بالای ابرها ببینید که متعلق به شماست، به این معناست که شما تشکیل خانواده داده و ازدواجی مبارک و پربرکت انجام می دهید.

معنای دیگر چنین خوابی به منزله انجام رفتارهای شایسته و اخلاق پسندیده ای است که به آن پرداخته و تبحر و تخصصی که در شغل و حرفه شما را متمایز نموده است.

اگر در خواب عمارت و بنای عظیمی را بر روی ابر ها مشاهده کنید، تعبیر احتمالاً به منزله سفری است که شما به آن عازم می شوید.‌

تبدیل شدن شخصی به ابر

اگر در خواب مشاهده کنید شخصی تبدیل به ابر شد، تعبیر زیبایی دارد که نشان دهنده نیکبختی و سعادتی است که در زندگی روی نمایان می کند.

چنانچه در خواب ببینید خودتان به ابر تغییر شکل داده و همچون باران بر سر و روی مردم می بارید، بیان کننده میزان سخاوت و دست و دلبازی است که شما در زندگی از خود نشان داده و انجام می دهید.

تعبیر دیگر چنین خوابی به این معناست که احتمالا در آینده در جایگاهی همچون روحانی دلسوز و معتمد شهر و یا حاکمی دلسوز قرار خواهید گرفت.

تعبیر دیگری که برای خواب مذکور متصور است، به معنای آن است که خواب بیننده در اکثر مواقع در حال یاری و کمک به مردم بوده و در حال خدمت رسانی به عموم جامعه می باشد و به همین سبب محبوبیتی نزد خدا یافته است.دسته‌ها
آفتاب آنلی بیتون ابراهیم کرمانى اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربى خ خورشید دانیال نبی زیگموند فروید کارل گوستاو یونگ کتاب نفایس الفنون لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین یوسف نبی

☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب خورشید و آفتاب ☀️

هنگامی که در خواب خورشید و آفتاب دیده شود، تعبیر اصولا به معنای معجزه ای عظیم بوده که در شرف وقوع است و یا تحولاتی بنیادین و مثبت که در زندگی نمایان می شود. بزرگترین ستاره منظومه شمسی، خورشید نام دارد که در مرکز آن واقع شده است. تمام ستاره ها و سیارات واقع در این منظومه، در حرکت دوار به دور آن گردش می کنند. عظمت و انرژی بی نهایتی که خورشید برای گرم کردن کره زمین تولید می کند، موجب تقدس و محبوبیت آن در میان بشر گشته است.‌

☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب خورشید و آفتاب بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت دانیال نبی

دانیال نبی در خصوص تعبیر دیدن خورشید در خواب اینگونه بیان می کند: مشاهده خورشید در رویا به منزله رسیدن به جایگاه سلطان و یا حاکمی مقتدر بیان می شود.

هنگامی که ببیند خورشید را از آسمان گرفت و یا تحت سلطه و اختیار خود درآورد، به این معناست که به مقام پادشاهی کشور رسیده و یا فرمانروای سرزمینی می شود. همچنین ممکن است در جایگاهی به مصاحبت و محبوبیت سلطان درآید.

به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن خورشید در خواب به معنای نشستن در مقام پادشاهی مملکت بوده و رویت ماه، تعبیر به جایگاه وزارت بیان شده است. همچنین مشاهده سیاره زهره یعنی به همسری پادشاه درآمده و سیاره عطارد تعبیر به آن است که در معیت پادشاه، شغل کتابت اختیار می کند. دیدن سیاره مریخ در رویا، یعنی از جانب سلطان به درجه شوالیه نایل گردیده و ستارگان اطراف به منزله سپاه و لشکریان تحت اختیار تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید که خورشید به لرزه درآمد، به مفهوم خسران و زیانی است که به پادشاه و دستگاه حکومتی او وارد می شود.

به روایت جابر مغربى

دیدن خورشید در خواب تعبیر به پدر خانواده و ماه نشان دهنده جایگاه مادر بوده و ستاره های آسمان به منزله ارتش تحت امر سلطان می باشد.

چنانچه در رویا بر روی خورشید و ماه کمبود و نقصی مشاهده کنید، اشاره به پدر و مادر خانواده می نماید.

اگر در خواب ببیند که خورشید بصورت درخشان و بسیار تمیز طلوع کرده و در منزل او به جولان درآمد، مفهوم آن چنین است که از میان اقوام و بستگان دختری را برای همسری انتخاب کرده و ازدواج می کند.

اگر در خواب دید که از میان اسطرلاب (ترازوی آفتاب) نظاره گر خورشید بود، تعبیر به آن است که از جانب سلطان و یا اشخاص بانفوذ حمایت شده و فرصت بی نظیری برای ترقی و پیشرفت نصیبش می شود.

به روایت زیگموند فروید

در طول تاریخ معبربن و مفسرین بنام در خصوص مشاهده خورشید در خواب، تعبیر یکسان و مشابهی ارائه داشته اند و تنها اختلافات جزئی موجب وجه تمایز آن ها گردیده است.

به طور مثال برخی از آنها دیدن خورشید را در خواب به منزله حاکم و سلطان دانسته و بعضی دیگر به معنای پدر و مادر در خانواده تفسیر نموده اند.

فروید نیز که از نظریه پردازان و مفسرین معاصر بوده و در کتابی که با موضوع تعبیر خواب تالیف نموده است، عنوان کرده که وجود پادشاه در خواب با جلوه خورشید نمایان می شود.‌ با دلیل و برهانی که استناد نموده دیدن خورشید در رویا به معنای پدر و مادر بوده و در عین حال به عنوان سلطان و حاکم مطلق نیز تعبیر می شود.

به روایت اسماعیل ابن اشعث

چنانچه کسی در خواب دید که بر روی آسمان قرار و نظاره گر آفتاب بوده و پس از آن روی خود را از خورشید بر می تابد، تعبیر مفهوم آن چنین است که در ابتدا عقیده و باوری به وجود خداوند نداشته و پس از آن به درگاه الهی ایمان آورده و مسلمان می شود. ولی متاسفانه مجددا ایمان او سست شده و به جرگه کافران می پیوندد.

اگر در خواب ببینید که خورشید در حال گفتگو و مصاحبت با شماست، بدانید که رتبه و جایگاهی بلند مرتبه از جانب سلطان به شما ارائه شده و بر مسند قدرت می نشینید.

اگر در خواب دیدید که آفتاب در حال جنبش و تکان های سریع بود، تعبیر آن است که سلطان و شاه آن سرزمین به طور ناگهانی و غیر مترقبه دچار گرفتاری و اندوهی شدید خواهد شد.

به روایت یوسف نبی

هنگامی که خورشید و ماه و ستارگان را در کنار بکدیگر در خواب مشاهده کنید، تعبیر به این معناست که از جانب اقوام و بستگان مورد عزت و احترام قرار می گیرد. همچنین تعبیر دیگر آن تولد فرزندی با طالع و اقبال برای او بوده که بسیار خوش قدم و مبارک می باشد.

زنانی که در رویا خورشید را به تنهایی ببینید، یعنی منفعت و سود چشمگیری از جانب سلطان به او عطا می شود.

قرآن مجید در سوره یوسف به تفسیر خوابی را که حضرت یوسف در کودکی در خصوص دیدن خورشید برای پدر بزرگوارشان حضرت یعقوب تعریف می کند، اینگونه بیان می کند:

«[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند» « آیه ۴ »

«پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید» « آیه ۹۹ »

«و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است» « آیه ۱۰۰ »

به روایت آنلی بیتون

چنانچه در خواب ببینید که خورشید از میان ابرها نمایان است، تعبیر به آن است که شرایط سخت، موانع و مشکلاتی که با آن دست به گریبان بوده و مدتهاست برای رفع آنها تلاش کرده اید، رو به پایان بوده و ایامی شاد با نیک بختی آغوش خود را برای شما گشوده است.

به روایت لوک اویتنهاو

زمانی که در خواب خورشید را بسیار درخشنده و تابناک مشاهده کنید، تعبیر از این است که در اجرای امور و پروژه هایی که برای آنها برنامه ریزی نموده اید، به موفقیت رسیده و کامیاب می شوید. به موجب آن پیشرفت فوق العاده ای در همه ابعاد زندگی داشته و به ثروت بسیاری دست میابید.
اگر در رویا خورشید را در حالت گرفتگی و کسوف ببینید، به معنای ضعف و اهمالی است که به فاصله کوتاهی برطرف می شود.

چنانچه خورشید را بسیار پر حرارت و با گرمای زیاد در خواب ببینید، تعبیر به مسیر صعب و ناهمواری است که برای اهداف تان در پیش دارید.‌

به روایت ابراهیم کرمانى

هنگامی که در خواب ببینی بر روی آفتاب قسمتی به رنگ سیاه بود، تعبیر بیانگر سرگرم بودن شاه مملکت با خوش گذرانی و تفریحات بوده است.

زمانی که درخواب ببیند از خورشید هیچ نوری ساطع نشده و زمین را تاریکی فرا گرفته بود، به معنای عزل و خلع ید فرمانروای آن سرزمین از مقام و جایگاهش بوده و کنار گذاشته می شود.

اگر ببینید که حفره ای عظیم در میان آسمان پدید آمد. به طوری که خورشید در آن وارد شده و محو گردید، نشان دهنده مرگ سلطان بوده که دار فانی را وداع می گوید و مردم آن دیار دچار پریشانی شده و به سوگ می نشینند.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

از دیدگاه امام صادق مشاهده خورشید و آفتاب در خواب و رویا ۸ تعبیر بیان می شود:

یکم: به معنای حاکم و فرمانروا می باشد.

دوم: تعبیر به پادشاهی مقتدر و با عظمت می شود.

سوم: اشاره به سالار و مهتر در زندگی و یا حیطه کاری می نماید.

چهارم: بعنوان دلیلی برای تولد فرزندان جدید مطرح می شود.

پنجم: به برقراری عدل و انصاف از جانب سلطان لاله دارد.

ششم: به معنای خیر و سود کثیری که بر قشر ضعیف و کم درآمد جامعه می رسد.

هفتم: اگر خواب بیننده مرد بود یعنی ازدواج کرده و صاحب همسر می شود و چنانچه رویابین خانم بود یعنی به همسری مردی درمی آید.

هشتم: انجام اموری که خیر و نیکو بوده و سرانجام خوبی دارد.

اگر در خواب ببیند که به جانب آفتاب سجده نمود، یعنی مورد لطف و عنایت پادشاه قرار گرفته و از نزدیکان و ملوکان درگاه سلطان گردد. به موجب آن پیشرفتی عظیم در زندگی بدست آورد. در آن سرزمین عدالت و داد از جانب حاکم برقرار شده و همه مردم بطور یکسان از آن بهره مند هستند.‌ در صورتی که انوار خورشید را در رویا دیدید، تأویلی کاملا متفاوت و عکس آنچه شرح داده شد، دارد.

به روایت کارل گوستاو یونگ

یونگ دیدن آفتاب را در خواب به عنوان سمبلی از مصالحه، سازش و آرامش خیال، نیت پاک، بصیرت و آگاهی قلمداد می کند. در واقع خورشید نشانی از قدرت آفرینش الهی در هستی می باشد. خوابی که در آن خورشید نمایان باشد اصولاً به خیر و نیکی تعبیر می شود به ویژه زمانی که بسیار درخشان و تابناک باشد.

اگر در خواب انوار خورشید را به گونه‌ای ببینید که نگاهها را به سمت خود جلب کرده، به معنای روبرو شدن با مشکل و موضوعی بصورت حاد و نگران کننده می باشد. البته رویای دیدن خورشید همواره تعبیر نیکو و خیری دارد ولی هر گونه ناهمگونی و غیر متعارف بودن در شکل ظاهری و یا تشعشع آن تعبیر به بی ثباتی و اختلال در امورات زندگانی میشود.

کتاب نفایس الفنون

در کتاب نفایس الفنون که به قلم شمس الدین محمد آملی از دانشمندان شیعه در قرن هشتم به رشته تحریر درآمده، تعبیر دیدن آفتاب در خواب و رویا به معنای پادشاه و شخصی بزرگ و برجسته قلمداد شده، همچنین تشعشع انوار آفتاب بر روی خانه ها تعبیر به الطفات و توجه یا اضطراب و غضب سلطان گشته که مردم جامعه را در برمی گیرد.

برخی از مفسرین معتقدند تلألو و پرتو خورشیدی که در خواب بر روی دیوار و سطوح بیرونی منزل مشاهده کنید، به مفهوم وجود خانومی صاحب نام و مشهور می باشد که به زندگیتان وارد می شود. چنانچه خواب بیننده شخص جوانی بود، این خواب به منزله شروع یک عشق پاک و ازدواج فرخنده و مبارک تعبیر می شود.

اگر ببینید که آفتاب در زیر ابر پنهان شده و موجب تاریک شدن محیط گشته بود، چنین مفهومی دارد که مسئله ای در زندگی شما موجب پریشانی خاطر و نگرانی تان می شود.

تعبیر خواب خورشید و آفتاب بر‌ اساس موضوع آن 📋

در برخی تفاسیر خورشید را به پادشاهی قدرتمند و بی همتا معنا می کنند. چرا که در میان همه سیارات و ستارگان موجود در کهکشان، خورشید بعنوان نورانی ترین و مشعشع ترین ستاره شناخته شده که انرژی بی حد و حصری از خود ساطع می کند. همچنین خورشید بیان کننده اقتدار و نظم حکومت در کشورهای پهناور و با ثبات می باشد. معنای دیگر خورشید نشان دهنده میزان اعتبار، توانایی و تاثیر خواب بیننده در واقعیت میان جامعه و اطرافیان را مشخص می کند.

البته در مواردی همچون خواب حضرت یوسف که در قرآن بیان شده، از خورشید و ماه و یازده ستاره ای که در مقابلش سجده نمودند، خورشید به معنای شأن و عظمت پدر، ماه در مقام مادر و یازده ستاره در جایگاه برادرانش تعبیر و محقق شد. در الفاظ عربی تعبیری که برای خورشید بیان می شود به آهنگ و نوع ادای کلمه ارتباط مستقیم دارد. در صورتی که طبق دستور زبان عرب این کلمه مونث باشد به معنای خانم و اگر در دسته کلمات مذکر بوده مفهومی در قالب مرد و یا فرزند پسر ارایه می دهد.

خورشید در خواب خانم متاهل

چنانچه خانم متاهلی خواب خورشید ببیند، تعبیر به حمایت و پشتوانه ای است که شوهرش در زندگی از او می نماید. همچنین خورشید در خواب آقایان به وجود همسری شایسته و نجیب در زندگی اشاره می کند. همانند همسران پادشاه که دارای جایگاهی ویژه و عالیقدر بوده و یا همسر رییس جمهور. عموما زمانی که یک آقا آفتاب را در خواب مشاهده کند تعبیر به همسر یا دختر و در نهایت مادرش در زندگی می باشد. اغلب شعرای عرب در اشعار و قصاید خود، زیبایی و دلفریبی زنان را به تلألو خورشید تشبیه می کنند.

خورشید گرفتگی

چگونه در خواب مشاهده کنید به دلایلی خورشید دچار گرفتگی گشته و انوار آن به طور مستقیم مشاهده نمی شود. یا اینکه تکه ابری در مقابل آن قرار گرفته و یا ممکن است گرد و غبار غلیظی در مسیر آن بوده به طوری که خورشید دیده نمی شد، همچنین ممکن است حالت لرزان در حال حرکت و پیچ و تاب های نامنظم بوده، چنین مواردی می تواند تعبیر از وقوع اتفاقات سخت و بروز شرایط ناهموار دهد که ممکن است ابتلا به مرض و بیماری صعب و یا گرفتاری و اندوهی شدید تعبیر شود. بهتر است پیشاپیش با توکل به خدا و پرداخت صدقه سنگین همچون ذبح قربانی اثرات آن را دفع نمود.

خورشید سیاه

زمانی که در خواب ببینید خورشید به طور ناگهانی و بدون گرفتگی به رنگ سیاه درآمد، تعبیر نشان دهنده بی دادگری، عصیان شدید و فتنه ای عظیم بوده که در کنار سنت ستیزی و انحراف موجبات ناامنی و فساد را در جامعه فراهم می کند.

خورشید در دست

اگر کسی در خواب ببیند که خورشید را در یکی از دستان خود گرفته، یا در خواب اینگونه با خود اندیشیده که خورشید را تصاحب نموده و یا مالک آن شده است، همچنین رویایی که ببیند خورشید بر دامن او قرار داشته و به موجب آن اقدام به روشن نمودن مسیر راه و یا منزلش می نماید، کلیه موارد فوق به منزله قدرت نفوذ و جایگاهی است که در گذشته از طرف خواب بیننده رد شده و مقبول او نبوده است. همچنین معنای دیگری که برای خواب مذکور بیان می‌شود وضع حمل خانومی باردار و تولد نوزاد می باشد.

مشاهده خورشید در رویا، سمبلی از شعف، شوق و میزان انگیزه شخص خواب بیننده درجهت رسیدن به خواسته ها و آرزوهایی است که موجب سرور و خوشحالی را برای او فراهم می کند.

بهتر است بدانید دیدن آفتاب در خواب به منزل پیامی است که شما را از صحت و درستی ایده ها و برنامه های تان مطمئن کرده و به اجرا و پیاده سازی آنها فرا می خواند.

خورشید درخشان و نورانی

اگر در خواب اتاقی را ببینید که پرتو انوار آفتاب در آن تابیده و بسیار درخشان و نورانی گشته حتی اگر اتاق خالی باشد، تعبیر بیان کننده ازدواجی مبارک و فرخنده و شروع زندگی مشترک توأم با عشق و آرامش و داشتن درک و احترام متقابل می باشد.
چنانچه در خواب ببینید در حالی که باران در حال بارش بود انوار خورشید از میان آن تابیده و جلوه گر بود، به معنای اختلافات سطحی و زودگذر در یک ارتباط عاطفی و احساسی می باشد که با متانت و آرامش رفع می شود. همچنین معنای دیگر این رویا نشان دهنده یاس و ناامیدی است که به آن دچار شده و یا در شرایطی واقع شود که مورد توهین و خفت قرار بگیرد.

در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گرفتن

زمانی که در رویا و خواب ببینید در معرض تابش مستقیم و سوزان خورشید قرار گرفته و تمدد اعصاب می کنید، تعبیر چنین است که در آینده ای نزدیک عازم سفر شده و با خاطری آسوده و نهایت آرامش به تفریح و گردش پرداخته و شادی و نشاط بر ایامتان حاکم شود.
هنگامی که در خواب متوجه شوید به یکباره تمایل بسیاری به خوردن و بلع آفتاب دارید، بدانید که به زودی باردار شده و صاحب فرزندی می شوید.

خورشید بعد از تندباد و کولاک

اگر ببینید تندباد و کولاک شدیدی که در حال وزیدن بود، به آرامی فرونشسته و تابش خورشید فضا را نورانی میکند، به این معناست که اختلافی سخت و عمیق در زندگی خانوادگی برای تان بروز می کند. ولی سرانجام به صلح و آشتی منجر شده و محبت و عشقی عمیق بر اوقات و زندگیتان مستولی می شود.

عینک آفتابی برای جلوگیری از نور خورشید

وقتی که در خواب ببینید به علت قرار گرفتن در زیر تابش انوار خورشید عینک آفتابی بر چهره زدید، تعبیر به معنای اینکه به رفتار و گفتار اطرافیان اعتمادی نداشته و به دیده تردید آنها را قضاوت می کنید.

خورشید و آب

چنانچه در خواب به هر نحوی خورشید و آب را با هم مشاهده کنید، به منزله نویدی است که از نیک بختی، سعادت و خشنودی که بر زندگی تان حاکم شده خبر می دهد. شما به همه امور و ابعاد زندگی تان تسلط کافی داشته و همه چیز بر وفق مرادتان پیش می رود. بدین ترتیب با طیب خاطر و عزت نفسی که درخود سراغ دارید برای اهداف تان برنامه ریزی و تلاش می کنید.

منفجر شدن خورشید

خوابی که در آن دیده شود خورشید در آن به قلیان در آمده و فوران می کند، در بیان یونک به مفهوم رابطه ای است که آسیب دیده و به پایان خود نزدیک می‌شود و یا موضوعی که به خاتمه می رسد. که به موجب آن خرابی و خسران بسیاری از حهات فکری، روانی و مالی در زندگی به حا می گذارد.

پرستش خورشید

کرمانی بیان میکند:

چنانچه در رویا مشاهده کردید در حال پرستش آفتاب بودید، یعنی از مقربان و مصاحبان درگاه سلطان می شوید.

حضرت صادق علیه‌السلام می فرمایند:

زمانی که در خواب ببینید به درگاه خورشید سجده نمودید، یعنی شاه الطاف و عنایات خود را شامل حالتان می کند. ولی در صورتی که این سجده به جانب تشعشعات و انوار آفتاب بود، مفهومی کاملاً عکس و مخالف آنچه گفته شد دارد.

دیدن خود فرد به صورت خورشید

در کتاب نفایس الفنون اینگونه آمده:

هنگامی که کسی در خواب ببیند خورشید را در اختیار گرفته و صاحب و مالک آن گشته است، تعبیر آن چنین است که عزت، دولت و سعادتی بسیار در زندگی کسب می‌کند. ایده آل زمانی است که شخص در رویا خودش را مشاهده کند که در قالب آفتاب و به شکل آن درآمده و همچون خورشید پرتو افکنی می کند.

دانیال نبی بیان می کند:

چنانچه در رویا دیدید که به شکل خورشید درآمدید، به هر اندازه که از جسم و جثه خورشید تبدیل شدید، به حکومت رسیده و پادشاهی می کنید. ولی چنانچه در این حد و شرایط نبودید، به میزان خودتان اقتدار کسب کرده و به ارزش و اعتباری والا می رسید.

زمانی که ببینید در محل استقرار خورشید و جایگاه همیشگی آن قرار دارید، یعنی به تخت سلطنت نشسته و حکمرانی می کنید.

نبرد با خورشید

در کتاب نفایس الفنون آمده:

اگر در خواب ببینید که با خورشید وارد جنگ شده و نبردی بین تان رخ میدهد، تعبیر یعنی با شخص یا گروهی که بسیار مقتدر و بانفوذ هستند، دچار اختلاف شده که به درگیری و نزاع منجر می شود. در صورتی که مشاهده کردید آفتاب با ظاهری بی رنگ نمودار گشته و در جای همیشگی در آسمان نبود، به این معناست که در واقعیت طرف مقابل دعوا که بسیار توانا و قدرتمند بود، به او نیازمند می شود.

دانیال نبی می گوید:

هنگامی که در رویا ببیند در حال نزاع و نبرد با خورشید بود، به مفهوم کینه توزی و خشمی است که سلطان نسبت به او پیدا می کند.

ابراهیم کرمانی معتقد است:

دیدن اینکه دو خورشید در خواب باهم به نزاع پرداخته و جنگ می کنند، به معنای نبرد و نفاقی است که بین دو پادشاه صورت می گیرد.

گرفتن خورشید

دانیال نبی می گوید:

چنانچه در رویا و خواب مشاهده کنید خورشید را از میان آسمان در دست گرفته و تصاحب نمودید، تعبیر مفهوم آن چنین است که به جایگاهی رفیع و منزلتی کثیر دست یافته و همچنین ممکن است از مقربان و مصاحبان درگاه سلطان شوید.

در صورتی که ببینید از جایگاهی به جز آسمان خورشیدی به دست آورده و مالک شدید که هیچ نور و حرارتی از خود ساطع نمی کند و در عین حال تاریک و ظلمانی هم بوده به این معناست که پریشانی و رنجی که در زندگی شما را می‌آزارد به اتمام رسیده و به آرامش می رسید.

جابر مغربى اینگونه بیان می کند:

زمانی که در خواب ببینید خورشید، ماه و ستاره ها در یکجا گرد آمده و شما تمامی آنها را تصاحب کردید، تعبیر آن چنین است که فرمانروای مطلق دنیا شده و همه انسانها تحت سیطره و فرمان شما درمی‌آیند.

اگر در رویا دیدید خورشید، ماه و همه ستاره ها را در بر گرفتید ولی نه تنها نوری از خود نداشته، بلکه دارای ظاهری تاریک و ظلمانی هستند، چنین مفهومی دارد که گرفتاری بزرگ و شرایط سختی بر شما حاکم می شود.

هنگامی که در خواب ببینید ریسمانی که یک سر آن به خورشید متصل گشته و سر دیگر آن بر روی زمین معلق بود، در دست دارید، تعبیر آن اعتبار، جلال و شکوهی است که از جانب قدرت برتر همچون پادشاه به شما ارزانی می شود.‌ ولی در صورتی که ببینید ریسمان گسسته شد، به معنای خلع شدن از جایگاه رفیع و از دست رفتن ارزش و اعتبار تلقی می شود.

طلوع و غروب خورشید

برخی از معبرین معتقدند مشاهده طلوع خورشید در خواب به معنای اجابت خواسته ها و محقق شدن اهداف و آرزوها در زندگی بیان می شود. ولی غروب خورشید معنایی کاملاً متضاد و عکس آنچه گفته شد، در بر دارد.

جابر مغربی در این خصوص بیان کرده:

چنانچه دیدید خورشید کاملا شفاف و با درخشندگی بسیار طلوع نمود و انوار او به خانه شما پرتو افکند، نشان دهنده ازدواج و وصلتی است که شما با خانمی از خویشان و اطرافیان خود خواهید داشت.

آنلی بیتون گوید:

اگر در خواب طلوع خورشید را بسیار مشعشع و نورانی ببینید، یعنی در آینده ای نزدیک ایامی سرشار از کامیابی و نیکبختی انتظار شما را می کشد.

زمانی که در خواب خورشید را به وقت ظهر مشاهده کنید، تعبیر آن به تحقق آمال و اهدافی است که دنبال کرده و در نتیجه دولت و خوشبختی بی نهایت بر زندگیتان حاکم می شود.

اینکه غروب خورشید را در خواب ببینید، مفهومی در خصوص بهره بردن از ثمره زندگی و رسیدن به حد کمال نعمت و بهجت را خبر می دهد. همچنین مفهوم دیگر غروب خورشید، به منزله دقت و احتیاط بیشتر در امورات و زندگی می باشد.

اگر در خواب خورشید را در حالت کسوف مشاهده کنید، به معنای بروز شرایطی صعب و پر فراز و نشیب در زندگی است. خوشبختانه این دوران هم با سرافرازی به پایان رسیده و شما با ترقی به شرایط مطلوب و مناسبی می رسید.

از نظر لوک اویتنهاو:

دیدن طلوع آفتاب در رویا نشان دهنده زندگی ملایم و دلنشین می باشد.

آفتاب گرفتن

کارل گوستاو یونگ می گوید:

هنگامی که در خواب ببینید در مقابل تابش امواج مستقیم آفتاب قرار گرفته و رنگ پوستتان تغییر کرده و برنزه شد، تعبیر به معنای تمایلات و نیازهای اولیه هر انسانی است که خدا در وجود او به ودیعه نهاده است. همچنین معنای دیگر آن پشتکار و ثابت قدم بودن در رسیدن به اهداف تعبیر می شود.

چنانچه در خواب ببینید شخص دیگری در مقابل افتاب قرار گرفته و در اثر تابش نور خورشید رنگ پوست او به برنزه تبدیل شد، یعنی ابعادی از رفتار و کردار آن شخص در نظر شما مقبول و پسندیده نبوده و تصدیق نمی کنید.

همچنین تفسیر دیگری که برای تغییر رنگ پوست در مقابل آفتاب و برنزه شدن بیان می شود به معنای بلوغ و رشد فکری بوده به طوری که اشتباهات و رویدادهایی که در گذشته بر شما پیش آمده موجبات کمال و ترقی شما شده و پر امید برای آینده ای بهتر تلاش میکنید.

خورشید سرخ

اگر خورشید را در خواب به رنگ سرخ ببینید، تعبیر نشان دهنده اضطراب و دلهره ای است که به آن دچار می شوید. در عین حال تفسیر دیگر آن چنین بوده که رفتار و کردار ناپسندی که در خفا و با تزویر و ریا انجام نموده برملا شده و انگشت نمای خاص و عام می شود. در این شرایط همه اعتبار و دارایی اش به باد فنا می رود‌.

همچنین این خواب به منزله مواجه شدن با عواقب سخت و ناخوشایند خطاها و اشتباهاتی است که در گذشته انجام داده و پیامد آن نه تنها خود شخص بلکه اطرافیان را هم به آن دچار کرده و گریزی از آن نیست. لازم است تا مسئولیت آن را به عهده گرفته و تبعات آن را بپذیرد. معنای دیگر آن ریسک و نگرانی است که در امور شغلی و کاری با آن مواجه گشته و ممکن است با شرایط سختی روبرو شوید.

دو خورشید در آسمان

اگر در خواب دو خورشید را همزمان در آسمان مشاهده کنید، به معنای حریفی است که قصد دارد تا شما را از میدان به در کند. لازم است تا در جنبه های مختلف زندگی تان هوشیارانه عمل کرده تا این حریف را که از اقتدار و نفوذ بسیاری برخوردار است با تدبیر و احتیاط کنار زنید.

چند خورشید در آسمان

هنگامی که در رویا چند آفتاب را در آسمان ببینید که در حال پرتو افکنی هستند، اشاره به بروز شرایط تعجب آور و اتفاقات قریب‌الوقوعی است که با آن مواجه می شوید.

خورشید روی زمین

چنین خوابی از دو منظر قابل بررسی می باشد.‌

تعبیر اول:

زمانی است که در خواب به یکباره و بدون هیچ حادثه ای خورشید را ببینید که بر روی زمین قرار گرفته است، که به معنای ابتلا به کسالت و بیماری بوده و یا بروز مسأله ای موجب اندوه و پریشانی در زندگی شود.

تعبیر دوم:

اگر مشاهده کنید که آفتاب بطور ناگهانی بر روی زمین ساقط شد، تعبیر به بروز رویدادی ناخوشایند دارد.

تعبیر کلمه خورشید

چنانچه در خواب ورق کاغذی را ببینید که بر روی آن کلمه خورشید نگاشته شده بود، تعبیر به معنای اطلاع از موضوعاتی است که موجب خرسندی و خوشحالی شما را فراهم می کند.

اما در صورتی که این کلمه بر روی پوست دباغی شده حیوانات و یا تکه چوبی درج شده بود به منزله شنیدن خبر ناخوشایند می باشد.

همچنین زمانی که کلمه خورشید یا آفتاب را در میان متن نامه ای مشاهده کنید، به معنای رویارویی و قرار گرفتن در کنار شخصی است که قلبا به او علاقه داشته و دوستش دارید.‌

خورشید در روز

هنگامی که در خواب ببینید در روزی که بسیار دمای هوا بالا بوده و گرمای زیادی در محیط هست، شما به نظاره آفتاب نشستید، این خواب به کیفیت ارتباطات شما با دوستان و اطرافیان تان اشاره دارد. همچنین بیانگر جسارت، شهامت و سطح بالای کمالات شماست.

کم شدن نور خورشید

چنانچه در رویا ببینید به تدریج نور خورشید در حال کم شدن بوده و رو به خاموشی می رود، بدانید که شرایط سخت و حادی در مقابلتان نمود پیدا کرده که موجب نگرانی و اندوه شما می شود.

انفجار خورشید

زمانی که ببینید آفتاب از درون به قلیان درآمده و مواد آن به بیرون فوران کردند، تعبیر به این معناست که رویدادهای غیر مترقبه ای در زمینه کسب و کار و شغل و حرفه شما رخ می دهد.

خورشید و ماه

چنانچه در خواب خورشید و ماه را توامان در آسمان مشاهده کردید، تعبیر به این معناست که شما به دلیل حسن خلق و گشاده رویی، شهرت و محبوبیت بسیاری در میان اطرافیان و مردم کسب می نید.

خورشید و ابر

زمانی که ببینید تعدادی ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و مانع تابش آن می شدند، به منزله هشداری است که از بروز یک مخمصه و گرفتاری خبر می دهد.‌

خورشید در شب

اگر در خواب ببینید که خورشید در آسمان شب ظاهر شد، به منزله عشقی است که در گذشته در زندگیتان بوده و پایان پذیرفته، و هم اکنون مجددا با پیشنهادی خوب سعی دارد که شروعی دوباره با شما داشته باشد.‌ این ارتباط آغازی برای روابط دلنشین و زندگی سرشار از شادکامی می باشد‌.

بطور کلی مشاهده خورشید در هنگام شب، به معنای امید و جانی دوباره در بحبوحه مشکلات و درگیری هایی است که با آن دست به گریبان هستید. در حقیقت شما انرژی مضاعفی را دریافت کرده و بدون توقف به راهتان ادامه می دهید.

انعکاس نور خورشید

هنگامی که در رویا مشاهده کنید با تشعشع انوار خورشید که بر چهره شما منعکس شده از خواب برمی خیزید، به این معناست که شخص مقتدر و با نفوذی با حمایت خود، به یاری تان شتافته و از موانع و ناهمواری هایی که در مقابلتان قد علم نموده سربلند بیرون می کشد.

خورشید سیاه

اگر در خواب آفتاب را به رنگ تیره و سیاه مشاهده کنید، تعبیر به معنای پایان و سرآمدن عمر شخصی از بستگان و اطرافیانتان می باشد. همچنین مفهوم دیگر آن دوگانگی شخصیت، بی ثباتی در تصمیم و عدم استقلال در عقیده و نظر بوده که ریشه در رخدادهای تلخ گذشته دارد.

نگاه به خورشید

چنانچه در خواب ببینید مستقیما به خورشید چشم دوخته و به آن نگاه می کنید، تعبیر آن چنین است که در واقعیت با شرایط سختی مواجه می شوید. این شرایط نتیجه اختلاف میان شما و شخصی از اطرافیانتان بوده که منجر به از دست رفتن اعتماد و اطمینانی است که در مدت سالها مراوده حاصل گشته بود.‌ شما به هرآنچه که از شخصیت، رفتار و منش آن شخص باور داشته اید با شک و تردید نگریسته، گویی که تا کنون او را نشناخته اید. بر اعصاب خود مسلط شوید تا به دور از خشم تصمیمات صحیحی اتخاذ کنید.‌دسته‌ها
آشپز آشپزی آنلی بیتون الف پختن جابر مغربی خالد بن علی العنبری غذا کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویا کتاب مقدس لوک اویتنهاو لیلا برایت محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🍳 تعبیر خواب آشپزی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آشپزی 🍳

به‌طور کلی آشپزی کردن نماد زن و خصلت‌های زنانه می‌باشد. زیرا معمولا در بین اعضای خانواده، بانوی خانه مسئولیت و وظیفه‌ی مدیریت آشپزخانه و پختن غذا برای همسر و فرزندان را به‌عهده دارد امّا تعبیر این خواب و دیدن آن در عالم رؤیا، بسته به آن‌که پخت و پز غذا در چه مکانی انجام شده و غذای مورد طبخ چیست، صورت می‌گیرد. همچنین توجه به ابزار و امکانات موجود برای آشپزی کردن نیز، نقش مؤثری در آشکار گشتن معنای خواب خواهد داشت. برای دانستن هر چه بیشتر در خصوص تفسیر این خواب با تاروت رنگی همراه باشید.

🍳 تعبیر خواب آشپزی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آشپزی بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب ببینید که در حال آشپزی و سرخ کردن گوشت و یا در حال استفاده از آن حین آشپزی هستید، تعبیر بیانگر این است که از سمت دوستان و نزدیکان مسئولیّتِ انجام کار و وظیفه‌ای به شما محوّل می‌گردد، که به محض مطلع گردیدن از آن شاد شده و احساسی سراسر سرور و نشاط را تجربه خواهید کرد. زیرا این فعالیّت‌ها در جهت بهبود کیفیت زندگی شما و اطرافیان می‌باشد و رضایتمندی جمعی را در پی دارد. همچنین ضمن حرکت در این مسیر، معجزات فراوانی در زندگی‌تان رخ می‌دهد که اوضاع مالی، اقتصادی و روابط شما را دگرگون خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب شخص دیگری را حین آشپزی ببینید که در حال سرخ کردن و یا کباب کردن گوشت در آشپزخانه می‌باشد، نمایانگر این است که شما فردی مغرور بوده که همیشه دیگران را مقصر اصلی مشکلات خود دانسته و هیچ‌گاه انگشت اتهام را سمت خود نمی‌گیرید. گویا اطرافیان مسئول حل نمودن مشکلات شخصی‌تان بوده و باید در رکاب شما خدمت کنند. این نظر خودخواهانه و خودبینانه‌ و توقعات بی‌جا و بیش از حدّتان از مردم، سبب گردیده تا دوستان و آشنایان از مصاحبت با شما شدیداً خودداری کرده و تنهایی و انزوا نصیبتان گردد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که در حال آشپزی هستید، چیزی را بر روی آتش و حرارت کباب کرده و همزمان میل می‌نمایید، نشانگر این است که اخبار بدی به گوشتان می‌رسد و یا پیشامدی ناگوار شما را شوکه و اندوهگین می‌سازد. اما این ناراحتی و غم موقّتی بوده و به‌زودی از زندگی‌تان رخت بر می‌بندد. پس با توکّل به خدا این دوره‌ی حساس را به سلامت پشت سر گذاشته و دوباره به زندگی عادی خود باز خواهید گشت.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که در آشپزخانه‌ی شخصی دیگر ، چه شناس باشد و چه ناشناس، زیر دیگی پر از محتویات گوشت را روشن نموده و در امور آشپزی به صاحب آشپزخانه کمک می‌نمایید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در امور خیر برای رفع مشکلات یک زن شرکت کرده، به او کمک رسانده و یا با اقدامات خود، آن زن را به منافع و مقاصدش نزدیک‌تر می‌سازید. بازتاب محبّت‌های بی دریغ شما در آینده‌ای نزدیک به خودتان باز‌ گشته و لطف خدا را شامل حالتان خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب ببینید که مشغول آشپزی در دیگی خالی هستید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که با مشکل مالی رو‌به‌رو می‌شوید که شما را مقروض دیگران ساخته و آبرو و اعتبارتان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اتفاق مصلحتی‌ است که در آن به خوبی می‌توانید دوست خود را از دشمن تشخیص داده و افراد منفعت طلبی که در لباس دوستی نزدیکتان گردیده و قصد سودجویی و بهره‌وری دارند را به آسانی بشناسید.

✍️ اگر زنی در رؤیای خویش، خود را در حال آشپزی ببینید تفسیرش این است که صاحب خواب برای گذران زندگی و رویارویی با مسائل خود، حامی‌، راهنما و تکیه‌گاهی نداشته و احساس تنهایی، بی‌کسی و طرد شدگی او را کلافه کرده است. همچنین به معنای این است که این زن باید بیشتر توجه خود را بر روی تربیت، پرورش و مراقبت از فرزند و یا فرزندانش معطوف سازد تا خدایی نکرده آسیبی به روح و روانشان وارد نگشته و نیاز‌های عاطفی‌اشان تأمین گردد. زیرا غفلت از فرزندان، نتایج جبران ناپذیری را به‌جای گذاشته که جز پشیمانی چیزی به همراه نخواهد داشت.

✍️ اگر در خواب آشپزی را در آشپزخانه مشاهده کردید، بیانگر این است که در زمانی‌که فکرش را نمی‌کنید و همه چیز روی روال خود پیش می‌رود، به ناگهان اتفاق و پیشامدی ناگوار شما را دچار سردرگمی نموده و تحوّلاتی ناشناخته را در زندگی‌تان ایجاد می‌نماید. که در ابتدا خو گرفتن با این تغییرات و عادت کردن به آن‌ها شما را دچار بحران کرده ولی در ادامه سود و منفعتی قابل ملاحظه را عایدتان خواهد ساخت و بر تجربیات گران‌بارتان نیز خواهد افزود.

✍️ اگر در رؤیا ببینید که در آشپزخانه‌ای بزرگ و دارای امکاناتی عالی در حال آشپزی کردن می‌باشید، نشانگر این است که در مجلس شادی و پایکوبی دعوت شده و با دوستان قدیمی خود ملاقات می‌کنید. که این دیدار مسیر‌های جدیدی را پیش رویتان پدیدار کرده و شما را به مقاصد و اهدافتان نزدیک‌تر خواهد ساخت. به‌علاوه این خواب می‌تواند به معنای دریافت هدیه‌ای بزرگ و ارزشمند از سوی کسی باشد که به شدّت به او علاقه داشته و دوستش دارید.

از نظر لوک اویتنهاو

✍️ اگر در خواب خود را حین آشپزی کردن ببینید، تعبیر بیانگر این است که به یک میهمانی خانوادگی دعوت می‌شوید که روحیه‌تان به شدت تغییر کرده و بهبود می‌یابد. دیدار عزیزان و اشخاصی که نسبت به آن‌ها محبت دارید، شما را نسبت به زندگی امیدوار ساخته و به افکار نابسامان‌تان سامان خواهد بخشید.

✍️ اگر در رؤیای خویش خود را به‌عنوان آشپز ببینید، نشان‌دهنده‌ی بعد پنهانی وجود شماست که در قبال خود و دیگران شدیداً احساس مسئولیت نموده و با اقدامات لازم سعی در جلب رضایت عزیزان و آشنایان دارید. اما باید توجه داشته باشید که خودتان نیز دارای نیازهای جسمی، روحی و روانی هستید و نباید با صرف نمودن بیش از اندازه‌ی وقتتان به برطرف کردن احتیاجات دیگران، از نیاز‌های حیاتی خویش غافل بمانید. همچنین اجازه ندهید تا حمایت همه جانبه‌ی شما از بعضی افراد، آن‌ها را دچار سوء تفاهم کرده و موجبات سوء استفاده از شما را فراهم آورد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که در حال پختن پلو هستید و یا افرادی را دیدید که مشغول پخت و پز و آشپزی با استفاده از برنج هستند، تعبیر نمایانگر این است که به اهداف اقتصادی و مالی‌ای که برای خود تعیین نمودید می‌رسید و کیفیت زندگی خود را با استفاده از ثروت حاصل از کسب و کار خویش، بهبود می‌بخشید. همچنین با دستیابی به مال و منال کافی، دست دیگران را گرفته و برای رفع مشکلاتشان دست به عمل خواهید زد. به همین خاطر برکت و نعمت، روز به روز در زندگی‌تان افزوده می‌گردد و دعای خیر مردم همیشه پشت سرتان خواهد بود.

✍️ اگر در خواب دیدید که مشغول پختن سمنو هستید، بیان‌کننده‌ی این است که شما فردی زحمت‌کش و پرتلاش هستید که حتی در زمان نیازمندی دستتان را جلوی هیچکس دراز نمی‌کنید.همچنین پولی که به‌دست می‌آورید از راه درست و حلال می‌باشد و به هیچ وجه حاضر نیستید تا برای منافع شخصی خود بر روی انسانیت و ارزش‌های اخلاقی خویش پا بگذارید. همین امر سبب گردیده تا دل‌های مردم با شما همراه گشته و اعتمادشان به شما جلب گردد.

از نظر جابر مغربی

✍️ اگر در خواب ببینید که در حال آشپزی بوده و یک یا چند نوع ماده‌‌ی غذایی را بر روی حرارت و بخار گاز و یا آتش برشته نموده و با اشتیاق از آن می‌خورید، تعبیر بیانگر این است که افرادی که شما را در گذشته رنجانده و سبب اندوه، گرفتاری و سیه‌روزی شما گشتند نزد شما آمده و ابراز پشیمانی و ندامت می‌کنند. به‌علاوه درصدد جبران خطاهای خویش بر‌آمده و آنچه را که روزی حق مسلّم‌تان بوده به شما باز پس خواهند داد.

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که غذایی خوش‌طعم، لذیذ و خوشمزه‌ای را پخته و آماده می‌سازید، نشان‌دهنده‌ی این است که از سمت فردی قدرت‌مند و صاحب جلال و شوکت به شما سود و منفعتی بی‌شمار می‌رسد که جایگاهتان را بالا برده و مال و دارایی‌تان را چند برابر خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب ببینید که غذای بی‌مزه، بد‌ بو و بی‌رنگ و رویی را می‌پزید، نشانگر این است که از سوی فردی والا مقام و دارای ثروت و مکنتی مثال زدنی، آسیب، ضرر و زیانی قابل توجّه و احتمالاً جبران‌ناپذیر به شما وارد می‌شود که ضربه‌ای بس سنگین و مهلک خواهد بود.

✍️ اگر در خواب در حال آشپزی و پخت و پز و درست کردن حلوا بودید، تعبیر حاکی از این است که شما فردی مهربان با صفات اخلاقی پسندیده و قابل ستایش هستید که دیگران از حسن رفتارتان بسیار تعریف به عمل می‌آورند و از طرق مختلف محبّت و صمیمیّت خود را به شما اظهار داشته و ابراز می‌کنند.

✍️ اگر در رؤیا و خواب، خود را در لباس آشپزی ببینید که کبابی را با حرارت و گرمای آتش مغز پخت کرده و یا سرخ می‌کنید همچنین حین فراهم کردن آن، کمی از کباب را میل می‌نمایید، تفسیرش این است که گرفتار بلا و مصیبتی موقّتی خواهی گشت که برای مدّتی شما را از لحاظ روحی ضعیف ساخته و قدرت انجام کار‌ها را از شما می‌گیرد اما طاقت خود را بالا برده و امیدتان را به خداوند از دست ندهید که دس از شب تیره، خورشید خواهد دمید، مشکلاتتان یکی پس از دیگر به طرز معجزه‌آسایی حل شده و نعمت‌هایتان روز افزون خواهند گشت.

✍️ اگر در خواب ببینید که به قصد آشپزی، زیر دیگ و یا قابلمه‌ای پر از گوشت و یا هر نوع ماده‌ی غذایی‌ داخل آن را روشن کرده و مراهم پخت و پز را به انجام می‌رسانید در حالی‌که کد‌ بانوی آن آشپزخانه شخص دیگریست، نمایانگر این است که شما ترغیب به انجام کار و فعالیّتی می‌گردید که ثمره‌‌ای سراسر خیر داشته و  کدبانوی آن آشپزخانه نیز در ماحصل و سود و منفعت آن، با شما شریک خواهد بود.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که برای پخت و پز، زیر دیگی کاملا خالی و تهی از هرگونه غذا و خوراکی‌‌ای را روشن می‌کنید، به معنای این است که در مسیر پیشرفت و ترقی خود اندکی عجله و شتاب می‌کنید که این تعجیل و بلند پروازی‌های همیشگی‌تان نه تنها سرعت دست یافتن به مقاصدتان را بیشتر نخواهد ساخت، بلکه سبب پس‌رفت، شکست و در ادامه افسردگی و غم و اندوه شما خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب کسی را حین آشپزی مشاهده کنید، چه آشنا باشد و چه غریبه، تعبیر نشانه‌ی این است باید بیش از پیش روی قدرت خودتان حساب کنید و به‌طور کامل  در ابعاد مختلف زندگی استقلال خویش را حفظ کرده و فارغ از سرزنش و خود خوری‌های بی‌جا و بی‌مورد، از اشتباهات و گناهانتان درس عبرت گیرید و به حس عذاب وجدان و ناامیدی خود غلبه کنید.

از نظر کارل گوستاو یونگ

✍️ اگر در عالم رؤیا خود را در جایگاه آشپز و در حال آشپزی دیدید، تعبیر نمایانگر این است که شما محتاج توجه و محبّت دیگران هستید. کمبود عاطفی شما را رنج داده و از اعتماد بنفس اندکی برخوردار می‌باشید. پس برای تأیید گرفتن از دیگران و مورد پذیرش افراد واقع گشتن، حاضر هستید دست به انجام کار‌هایی شرم‌آور و به‌دور از شأن انسانی بزنید تا برای لحظه‌ای احساس دوست داشته شدن به شما دست دهد. اما غافل از آن‌که رفتار اغراق آمیزتان، سبب بهره‌کشی دیگران از شما شده و صدمه‌ای بس جدی به روح و روان شما وارد خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب ببینید که در امر آشپزی به مشکل خورده و از پیش‌برد مراحل آن عاجز گشتید، تفسیرش این است که شما در زندگی و در راه رسیدن به اهداف، با موانع و دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اید. اما هیچ‌گاه تسلیم سختی‌ها نگشته و شکست را بخشی از پیروزی می‌دانید. در نتیجه با به بن‌بست رسیدن در کار، از خود ضعف نشان نمی‌دهید و با قدرت بیشتر بر‌ خواسته تا بار دیگر توانایی‌ها و استعداد‌هایتان را شکوفا سازید و تجربیات جدیدی را در باقی‌مانده‌ی عمر خویش رقم بزنید.

از نظر لیلا برایت

✍️  اگر در خواب آشپزی را حین پختن غذا دیدید، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک، غم و اندوه گذشته از زندگی شما رخت بر بسته و جایش را به شادی، امید و نیک‌بختی می‌دهد. زیرا آرامش همیشه بعد از طوفان حاکم شده، خورشید رفته رفته طلوع خواهد کرد و با درخشش تمام قسمت‌های تاریک وجودتان روشن خواهد ساخت.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که آشپزی را به‌خاطر دست‌پخت نامناسبش اخراج می‌کنید، بیان‌کننده‌ی این است که باید بیش از پیش مواظب مال و ثروت خویش باشید. به‌علاوه از افراد متظاهر و سودجویی که در لباس دوستی وارد شده و احتمال دارد تا از پشت به شما خنجر زنند، دوری کنید. بسیاری از اطرافیان شما به‌واسطه دستیابی به مکنت و قدرت به شما نزدیک می‌شوند و در نهایت برای به چنگ آوردن دارایی‌هایتان به حقه‌بازی و فریب‌کاری روی می‌آورند.

✍️ اگر در خواب خود را به‌عنوان آشپز مشاهده کردید، تفسیرش این است که ثمره‌ی تلاش‌ و کوشش بی‌اندازه‌ی خود را به‌زودی دیده و پس از آزمون و خطاهای بسیار و کسب تجربیّاتی ارزنده در آخر به آنچه آرزویش را داشتید رسیده و همای سعادت بر روی شانه‌هایتان خواهد نشست.

از نظر خالد‌ بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب خویش مرده‌ای را حین آشپزی و پختن غذایی بسیار لذیذ، خوش‌رنگ و رو و خوش‌بو مشاهده کنید، تعبیر معنایش این است که به حاجاتی مدّت‌هاست در دل دارید و برای برآورده کردنشان  به درگاه خداوند تضرّع می‌جویید، رسیده و آمال و آرزوهایتان محقّق خواهد گشت. این اتفاق مبارک، شما را بیش از پیش به زندگی امیدوار ساخته و انگیزه‌ای برای دستیابی به موفقیّت‌های بزرگ‌تر خواهد بود.

✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت گوسفند را پخته و آن را برای خوردن آماده می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی هستید که مال حرام در زندگی‌تان جایگاهی نداشته و از کسب و کار حلال خویش، روزی خود را به‌دست می‌آورید. به همین خاطر خداوند به سفره‌تان برکت بخشیده، نعمات بسیاری را در زندگی‌تان جاری ساخته رزقتان را روزافزون خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب آشپزی را دیدید که با تجهیزات کامل و وسایل پخت و پز در حال آشپزی کردن می‌باشد، بیان‌کننده‌ی این است که معضلات مالی، عاطفی و جسمی شما به امید خدا رفع گشته و پس از گذراندن دوره‌ای سخت، به زندگی عادی باز خواهید گشت. در واقع بدهی‌هایتان یکی پس از دیگری پرداخت شده، روابطتان با اطرافیان بهبود یافته و بالاخره قوای بدنی و سلامت جسمی خود را به‌دست خواهید آورد.

از نظر کتاب سرزمین رویا

✍️ اگر در خواب دیدید که در آشپزی خود از آرد استفاده می‌کنید، تعبیر بیانگر این می‌باشد که شما دوستی نزدیک، به ظاهر قابل اعتماد و موجّه دارید که او را همراه و همیار همیشگی و رفیق شفیق خود می‌دانید. اما بروز یک پیشامد ناگهانی و اتفاقی مترقبّه سبب دلخوری و جدایی شما از هم گشته که به شدّت ناامید و دلواپستان می‌سازد. همچنین احساس تنهایی، انزوا و افسردگی برای مدّتی گریبانتان را خواهد گرفت.

✍️ اگر در رؤیا خود را در آشپزخانه‌ای مجهز مشغول آشپزی دیدید نشانگر این است که افراد حسود و سودجو اطراف شما بسیارند که تلاش می‌کنند با بدنام کردن و بدگویی کردن در غیابتان وجهه، اعتبار و شهرت چندین و چند ساله‌ی شما را لکّه‌دار کنند. اما بالاخره دستشان رو می‌شود و خودشان در دامی که برای شما پهن کردند گرفتار خواهند شد.

✍️ اگر در خواب ببینید که داخل آشپزخانه‌ای بدون امکانات در حال آشپزی و آماده کردن غذا هستید، بیان‌کننده‌ی این است که پولی هنگفت از جایی نامعلوم و نامشخّص به دستتان خواهد رسید که ممکن است شما را وسوسه کرده و وادار به انجام اعمال ناشایست سازد. اما این دارایی و ثروت مدّت زیادی در زندگی‌تان دوام نمی‌آورد و از به‌راحتی از دستتان خواهد رفت.

✍️ اگر در رؤیا، از آتشی شعله‌ور موجود در آشپزخانه برای آشپزی کردن استفاده کنید، تفسیرش این است که احتمال دارد به‌زودی خدمتکار، نوکر و ندیمه‌ی خود را به دلایل شخصی مرخص نموده و فرد دیگری را جایگزینش سازید.

✍️ اگر در خواب دیدید که با اجاق گاز در حال پختن غذا برای تشریفات و میهمانی هستید حاکی از این است که درگیر مسئله‌ای مهم و اساسی می‌شوید که بسیار جدال برانگیز و تنش‌زا می‌باشد. این فشار‌ و استرس فراتر از حدّ تحمّلتان بوده و شما را بسیار می‌آزارد. به همین‌ خاطر ذهن خود را از افکار منفی پاک نموده و با کمتر فکر کردن به بخش‌های غیرقابل‌حلِ موضوعات، بیشتر بر روی داشته‌های خویش تمرکز کنید تا از حواشی حاصل از آن دور مانده و به آسیب روحی کمتری دچار شوید.

از نظر کتاب مقدّس

✍️ اگر در خواب ببینید که آشپزی کرده و غذایی را طبخ می‌کنید، تعبیر بیانگر این است که شما به سلامت جسمی خود اهمیّت نداده و مواد غذایی نامناسبی را مصرف می‌کنید. این خوراکی‌ها فاقد ارزش غذایی بوده و ضعف بدنی‌تان را بیشتر خواهد کرد. سعی کنید تا با مصرف کردن موادّ مغذی و مقوی به بهبود سلامت جسمانی خویش کمک کنید و از ابتلا به بیماری‌های مزمن دور بمانید.

تعبیر خواب آشپزی بر‌ اساس موضوع آن 📋

آشپزخانه شلوغ و کثیف

✍️ اگر در خواب ببینید که بعد از آشپزی، آشپزخانه و یا مطبخ شلوغ، نامرتّب و کثیف به‌نظر می‌آید و ظرف و ظروف بسیاری روی هم انباشته شده که به شدّت نیاز به شست‌و‌شو دارند، تعبیر نشانگر این است که شما روز‌های سختی را می‌گذرانید و توسط دیگران و حتی نزدیکانتان به‌خاطر انجام کار درست که ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شده باشد بارها مورد مؤاخذه قرار گرفته‌اید. همچنین در اکثر اوقات منطق، فهم و درایت شما مانع واکنش احساسی نسبت به مسائل گشته و این موضوع برخلاف خواست عزیزانتان است. زیرا کارهای اشتباه و غلط‌شان را بدون در نظر گرفتن روابط، به آن‌ها تذکّر داده و سعی در اجرایی کردن عدالت دارید. هر چند در این میان عدّه‌ای تلاش می‌کنند تا با بدگویی پشت سرتان و حقه‌ب