دسته‌ها
آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۴ تقویم سال ۲۰۲۴ سال ۲۰۲۴ چند شنبه است سال 2024 کی است سال ۲۰۲۴ کیه سال ۲۰۲۴ میلادی سال نو میلادی 2024

سال ۲۰۲۴ چه روزی است؟ آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی چند شنبه است


سال ۲۰۲۴ کی است؟ سال نو میلادی ۲۰۲۴ چه روزیه ؟ سال ۲۰۲۴ میلادی چند شنبه است و چندمه؟ امسال جشن سال نو میلادی ۲۰۲۴ چه تاریخیه و در چه ماهیه؟

جشن آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۴ در ایران به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

سال ۲۰۲۴ چه روزی است؟ آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی چند شنبه است

سال ۲۰۲۴ کیه

۱۱ دی ۱۴۰۲ – جشن آغاز سال نو میلادی [۲۰۲۴ January ۱]

سال ۲۰۲۴ میلادی برابر است با دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ مصادف با ۱ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی و یا ۱۸ جمادی الثانی سال ۱۴۴۵ قمری.

در کشورهایی که از گاه‌شمار (تقویم) میلادی استفاده می‌کنند، سال نو معمولاً در یکم ژانویه برگزار می‌گردد.

تاریخ آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی دوشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۲
تاریخ آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی به میلادی Monday, January 1, 2024
تاریخ آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی به قمری إثْنَان، ۱۸ جمادی الثانی ۱۴۴۵

آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی در تقویم

آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی را در عکس زیر مشخص کرده ایم:

سال ۲۰۲۴ چه روزی است؟ آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی چند شنبه است

آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی؟

سال ۲۰۲۴ میلادی برابر است با دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ مصادف با ۱ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی و یا ۱۸ جمادی الثانی سال ۱۴۴۵ قمری.

اول ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی چند شنبه است؟

روز آغازین سال ۲۰۲۴ میلادی مصادف است با دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲دسته‌ها
تاریخ روز آتش نشان 1402 تقویم روز آتش نشان ۱۴۰۲ روز آتش نشان 1402 کیه روز آتش نشانی ۱۴۰۲ روز آتش نشانی سال ۱۴۰۲ روز آتش نشانی و ایمنی ۱۴۰۲ روز ایمنی ۱۴۰۲

روز آتش نشانی ۱۴۰۲ چه روزی است؟ روز آتش نشان و ایمنی ۱۴۰۲


روز آتش نشانی ۱۴۰۲ کی است؟ روز آتش نشانی و ایمنی ۱۴۰۲ چه روزیه ؟ روز آتش نشان ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال روز آتش نشانی چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ روز آتش نشانی و ایمنی به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

روز آتش نشانی ۱۴۰۲ چه روزی است؟ روز آتش نشان و ایمنی ۱۴۰۲

روز آتش نشانی ۱۴۰۲

 • ۷ مهر ۱۴۰۲ – روز آتش نشانی و ایمنی
 • تاریخ شمسی: جمعه، ۷ مهر ۱۴۰۲
 • تاریخ میلادی: Friday, September 29, 2023
 • تاریخ قمری: الجمعه، ۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۵

تقویم مهر ۱۴۰۲

روز آتش نشانی ۱۴۰۲ چه روزی است؟ روز آتش نشان و ایمنی ۱۴۰۲

تاریخ دقیق روز آتش نشان و ایمنی ۱۴۰۲؟

جمعه، ۷ مهر ۱۴۰۲ روز آتش نشانی و ایمنی است

آیا امسال روز آتش نشانی تعطیل است؟

بله جمعه، ۷ مهر ۱۴۰۲ روز آتش نشانی و ایمنی است و تعطیل استدسته‌ها
امام محمد تقی ۱۴۰۲ تاریخ شهادت امام محمد تقی 1402 تقویم شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲ شهادت امام محمد تقی 1402 چه روزیه شهادت امام محمد تقی سال ۱۴۰۲

شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲ چه روزی است؟ شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲


شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲ کی است؟ شهادت امام محمد تقی علیه السلام ۱۴۰۲ چه روزیه ؟ شهادت امام محمد تقی (ع) ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال شهادت امام محمد تقی چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ شهادت امام محمد تقی به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲ چه روزی است؟ شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲

شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲

 • ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ – شهادت امام محمد تقی علیه السلام [۳۰ ذی القعده ۱۴۴۴]
 • تاریخ شمسی: دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲
 • تاریخ میلادی: Monday, June 19, 2023
 • تاریخ قمری: إثْنَان، ۳۰ ذی القعده ۱۴۴۴

تقویم خرداد ۱۴۰۲

شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲ چه روزی است؟ شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲

شهادت امام محمد تقی ۱۴۰۲ چه روزی است؟

دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ شهادت امام محمد تقی علیه السلام است.

آیا امسال شهادت امام محمد تقی تعطیل است؟

خیر دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ شهادت امام محمد تقی است و تعطیل رسمی نیست!دسته‌ها
تاریخ تولد امام رضا 1402 تقویم تولد امام رضا 1402 ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ولادت امام رضا امسال ۱۴۰۲ ولادت امام رضا سال ۱۴۰۲ ولادت امام رضا علیه السلام ۱۴۰۲

ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ، تاریخ تولد امام رضا ۱۴۰۲ چه روزی است


ولادت امام رضا ۱۴۰۲ و تاریخ دقیق تولد امام رضا در سال ۱۴۰۲ ؟ ولادت امام رضا ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال تولد امام رضا (ع) چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ ولادت امام رضا علیه السلام به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ، تاریخ تولد امام رضا ۱۴۰۲ چه روزی است

ولادت امام رضا ۱۴۰۲

 • ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ – ولادت امام رضا علیه السلام [۱۱ ذی القعده ۱۴۴۴]
 • تاریخ شمسی: چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 • تاریخ میلادی: Wednesday, May 31, 2023
 • تاریخ قمری: أربعاء، ۱۱ ذی القعده ۱۴۴۴

تقویم خرداد ۱۴۰۲

ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ، تاریخ تولد امام رضا ۱۴۰۲ چه روزی است

تولد امام رضا علیه السلام در سال ۱۴۰۲ کیه؟

چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ولادت امام رضا در سال ۱۴۰۲ است

آیا امسال تولد امام رضا تعطیل رسمی است؟

خیر چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ولادت امام رضا است و تعطیل رسمی نیست!دسته‌ها
تقویم روز دختر 1401 روز دختر 1401 چند شنبه روز دختر 1401 چندم است روز دختر 1401 چه تاریخی است روز دختر 1401 در ایران روز دختر 1401 کی است روز دختر 1401 کی هست روز دختر 1401 مبارک روز دختر در سال 1401 عکس تبریک روز دختر 1401 متن تبریک روز دختر 1401 ولادت حضرت معصومه 1401

روز دختر ۱۴۰۱ کی است؟ تاریخ دقیق روز دختر در سال ۱۴۰۱ چه روزیه


روز دختر ۱۴۰۱ کی است؟ تاریخ دقیق روز دختر در سال ۱۴۰۱ چه روزیه ؟ روز دختر ۱۴۰۱ چند شنبه است و چندمه؟ پیام تبریک دختر و عکس تبریک روز دختر در سال ۱۴۰۱

روز دختر ۱۴۰۱

 • ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ – ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ١ ذوالقعده ]
 • تاریخ شمسی: چهارشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
 • تاریخ میلادی: Wednesday, June 1, 2022
 • تاریخ قمری: الأربعاء‬، ١ ذوالقعده ١۴۴٣

تقویم خرداد ۱۴۰۱

روز دختر ۱۴۰۱ کی است؟ تاریخ دقیق روز دختر در سال ۱۴۰۱ چه روزیه

متن تبریک روز دختر ۱۴۰۱

روز عزیزای دل بابا
ناموس داداشا
هووی مامانا
دخی منگولا
جینگول مینگولا
صورتی پوشا
کلکسیون لاک دارا
عشق لواشکیا
جنون رژ لبیا
خوش‌تیپا
باکلاسا
پاستیل خورا
درس خونا
چراغ خونه‌ها
دخمل خوشملا مبارک
دخیای عشقولی پیشاپیش روزمون مبارک

و خداوند ناز خود را در دختر تجلی کرد
ای نازترین ناز خدا روزت مبارک

چشمه‌های مهربانی از چشمان دختران می‌جوشند و راز روشن رودها را خداوند در نگاه آنان به ودیعه گذاشته است.
ولادت حضرت معصومه علیها السلام و روز دختر مبارک باد.

عرضی ندارم دخترم. فقط یادت باشد امروز که دختری، در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی می‌آید که مادربزرگ می‌شوی. پس جدا از همه ناپاکی‌ها، تو پاک بمان! روز دختر مبارک

روز دختر ۱۴۰۱ کی است؟ تاریخ دقیق روز دختر در سال ۱۴۰۱ چه روزیهدسته‌ها
تقویم شعار در سال ۱۴۰۱ شعار سال 1401 شعار سال 1401 چه بود شعار سال 1401 چیست شعار سال 1401 رهبری شعار سال 1401 متن

شعار سال ۱۴۰۱ (سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین)


شعار سال ۱۴۰۱ ، شعار سال ۱۴۰۱ رهبری چیست؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» نام‌گذاری کردند.

شعار سال ۱۴۰۱ (سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تبریک فرارسیدن سال نو، سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری فرمودند.

در ادامه مروری بر نام‌گذاری سال‌ها از ۱۳۸۷ تاکنون را می‌خوانید:

شعار سال ۱۴۰۱ (سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین)
شعار سالدسته‌ها
امروز تاریخ تقویم

تاریخ امروز – امروز چندمه ؟


تاریخ امروز

تاریخ امروز - امروز چندمه ؟

امروز مصادف است با:

۲ مرداد ۱۴۰۰ » [۱۴۰۰/۰۵/۰۲]

۲۴ ژوئیه (July جولای) ۲۰۲۱ » [۲۰۲۱/۰۷/۲۴]

١۳ ذوالحجه ١۴۴٢ » [۱۴۴۲/۱۲/۱۳]

مناسبت های امروز:

» زادروز هنریک پونتوپیدان نویسنده دانمارکی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۱۹۱۷
» درگذشت ایزاک بشویس سینگر داستان‌نویس آمریکایی، برندهٔ جایزه نوبل ادبیات سال ۱۹۷۸

۵
۲
رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
اس ام اس تبریک روز پدر تبریک روز پدر تقویم روز پدر روز پدر ۱۴۰۱ روز پدر 1401 : روز پدر سال 1401 روز پدر سال ۱۴۰۱ روز پدر سال ۴۰۱ متن روز پدر متون زیبا

روز پدر ۱۴۰۱ / تاریخ روز پدر سال ۱۴۰۱ / متن اس ام اس تبریک روز پدر


روز پدر ۱۴۰۱ : تاریخ روز پدر سال ۱۴۰۱ / تبریک روز پدر / اس ام اس تبریک روز پدر / روز پدر سال ۴۰۱ / روز پدر ۴۰۱ / متن روز پدر

روز پدر ۱۴۰۱ : در این مطلب از نایریکا در بخش تقویم می خوانید: تاریخ روز پدر سال ۱۴۰۱ و متن تبریک و اس ام اس روز پدر.

روز پدر ۱۴۰۱ / تاریخ روز پدر سال ۱۴۰۱ / متن اس ام اس تبریک روز پدر

روز پدر ۱۴۰۱ : روز پدر سال ۱۴۰۱, روز پدر ۱۴۰۱, روز پدر سال ۱۴۰۱, تبریک روز پدر, اس ام اس تبریک روز پدر, روز پدر سال ۴۰۱, روز پدر سال ۴۰۱, متن روز پدر

«تاریخ روز پدر سال ۱۴۰۱»  ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر [ ١٣ رجب ]


پیام تبریک روز پدر سال ۱۴۰۱

بابا جونمی ، عمرمی ، قلبمی دوستت دارم
به شما افتخار می کنم
امید که سایه شما تا ابد بر سر ما باشد
پدر جان روزت مبارک

✦✦✦

فقط می توانم بگویم دوستت دارم و از دور میبوسمت

✦✦✦

پدر جان نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است
بدان که برای من بهترینی
روز پدر مبارک باد

✦✦✦

می دونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟
روز مادر طلافروشی ها شلوغ می شه
اما روز پدر جوراب فروشی ها
می دونی شباهتشون چیه ؟
پول هر دو از جیب بابا میره

✦✦✦

روز پدر ۱۴۰۱

پدرم با صمیم قلب از تو تشکر میکنم
نه به خاطر اینکه به من محبت کردی و جوانمردیم آموختی
نه به خاطر اینکه راه و رسم مردانگیم آموختی
به خاطر اینکه با آن سیلی که به من زدی
عشق و صفا و آزادگیم آموختی
پدر جان روزت مبارک

✦✦✦

پدر نام تو تکیه گاه من است
روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم

✦✦✦

این اس ام اس جهت تبریک گفتن بچه های کوچک به باباشون هست
و برای بقیه سنین توصیه نمیشود حتی شما دوست عزیز :
بابای من بهترین بابای دنیاست هی
بابای من روی سر همه باباهاست هی

✦✦✦

بابا دوست دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم

✦✦✦

بابای عزیزم
روز پدر رو بهت تبریک میگم
و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم

✦✦✦

پدر ای چراغ خونه مرد دریا مرد بارون
با تو زندگی یه باغه بی تو سرده مثل زندون
هر چی دارم از تو دارم تو بهار آرزوها
هنوزم اگه نگیری دستامو می افتم از پا

✦✦✦

ای تکیه گاه محکم من ای پدر جان
ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان
ای نام زیبایت همیشه اعتبارم
خدمت به تو در همه حال هست افتخارم

✦✦✦

اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی
روزت مبارک

✦✦✦

روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک می گم
روزت مبارک

✦✦✦

روز پدر سال ۱۴۰۱

بابا دوستت دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم
روزت مبارک

✦✦✦

پدر جان باش و با بودنت باعث بودن من باش
روزت مبارک

✦✦✦

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد
جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

✦✦✦

باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم
اما امشب همه جملات را فراموش کرده ام
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم پدرم روزت مبارک

✦✦✦

پدر عزیزم
از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد
این بال های پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

✦✦✦

بابا جون
می دونم خیلی عذابت می دم ولی جوونیه و هزار جور شیطنت
شما به بزرگیه خودت ببخش و بدون که از تموم وجودم دوستت دارم

✦✦✦

پدر جان
نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است
بدان که برای من بهترینی
روز پدر مبارک باد

✦✦✦

پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
روزت مبارک باباجون

✦✦✦

چه کسی می داند
در پس این چهره مهربان خستگیت را
پدرم دوستت دارم

✦✦✦

ای پدر ای بهترین آهنگ زیبای غزل
ای پدر ای سرزمین پای و عشق زحل
ای پدر ای مهربان سر افراز زندگی
نام جاوید تو ماند بر زمین و زندگی
پدرعزیزم روزت مبارک

✦✦✦

روز پدر سال ۱۴۰۱

پدر جان ، با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم
و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم
که فرزند انسان بزرگ و وارسته ای چون شما هستم.
پدر جان عاشقانه دوستت دارم و دستانت را میبوسم..

✦✦✦

پدرم تو معبد نوازشات
سجده های شکرمو جا میارم
غربت نگاه بارون زده امو
به طلوع دستای تو میسپارم
پدرعزیزم روزت مبارک

✦✦✦

همسر مهربانم با وجود تو، مرا به الماس ستارگان نیازی نیست
این را به آسمان بگو. تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی .
روزت مبارک باد.

✦✦✦

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود
برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود
ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است
در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود
پدرم روزت مبارک

✦✦✦

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید.
روز پدر مبارک

✦✦✦

روز پدر ۱۳۹۹

نقش پدر در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،
آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.
پدر عزیزم روزت مبارک

✦✦✦

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد
سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
لبی که زمزمه درد می کند شب و روز
به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد
پدرم روزت مبارک

✦✦✦

مهربان ترین بابای دنیا
صادقانه دوستت داریم و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنیم.

✦✦✦

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان
ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

پدرم روزت مبارک

✦✦✦

پیام تبریک روز پدر ۱۴۰۱

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی
و… بسیار سخت است … پدرم روزت مبارک . . .

✦✦✦

پدر عزیزم
از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد
این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

روز پدر مبارک

✦✦✦

آفتاب مهربانی ،سایه ی تو بر سر من ،ای که در پای تو پیچید ،ساقه ی نیلوفر من. پدرم تو آفتاب زندگی ام هستی . آفتابی که امید وارم هیچگاه غروب نکند.

روز پدر مبارک

✦✦✦

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،
نه مرگ ،
نه ترس ،
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود پدرم ؛

✦✦✦

اگر بدانی
چه کسی،کشتی زندگی را
از میان موج های سهمگین روزگار
به ساحل آرام رویاهایت
رسانده است؟
“پدرت” را می پرستی . . .
روز پدر مبارک

✦✦✦

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد
سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
لبی که زمزمه درد می کند شب و روز
به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد
پدرم روزت مبارک

✦✦✦

پیام تبریک روز پدر ۱۴۰۱

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود
برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود
ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است
در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود
پدرم روزت مبارک

✦✦✦

پدر ای وجودم از تو / قدرت و توان گرفته
ای که از دم نفسهات / هستی من جان گرفته
روز پدر مبارک

روز پدر ۱۴۰۱ : روز پدر سال ۱۴۰۱, روز پدر ۱۴۰۱, روز پدر سال ۱۴۰۱, تبریک روز پدر, اس ام اس تبریک روز پدر, روز پدر سال ۴۰۱, روز پدر سال ۴۰۱, متن روز پدردسته‌ها
اس ام اس تبریک روز زن اس ام اس تشکر از مادر زن اس ام اس روز زن پیامک روز زن ومادر تاریخ روز زن تاریخ روز زن سال 1401 تاریخ روز زن سال 401 تبریک روز جهانی زن تبریک روز جهانی زنان شاغل تبریک روز زن تبریک روز زن 1401 تبریک روز زن شاغل تبریک روز زنان خانه دار تبریک روز زنان شاغل تقویم تقویم 1401 روز زن روز زن 1401 روز زن 401 روز زن در سال 1401 سال 1401 عکس تبریک روز زن عکس تبریک روز زنان شاغل عکس نوشته تبریک روز زن عکس نوشته تبریک روز زنان شاغل متن تبریک روز زن متن تبریک روز زنان شاغل متون زیبا

روز زن ۱۴۰۱ / تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱ / روز زن در سال ۱۴۰۱ / متن تبریک روز زن


روز زن ۱۴۰۱ / تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱ / روز زن در سال ۱۴۰۱ / متن تبریک روز زن

روز زن ۱۴۰۱ : در این مطلب از نایریکا در بخش تقویم می خوانید: تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱ و متن تبریک و اس ام اس روز زن.

روز زن ۱۴۰۱ / تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱ / روز زن در سال ۱۴۰۱ / متن تبریک روز زن

روز زن ۱۴۰۱ , تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱ , روز زن در سال ۱۴۰۱ , روز زن ۴۰۱, تاریخ روز زن سال ۴۰۱ , روز زن در سال ۱۴۰۱, تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱ , روز زن در سال ۱۴۰۱ , روز زن ۱۴۰۱

تاریخ روز زن سال ۱۴۰۱

روز زن ۱۴۰۱ : ۲۳ دی ۱۴۰۱ ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر [ ٢٠ جمادی الثانیه ]


متن تبریک روز زن سال ۱۴۰۱

سهم من از زندگی دستان پر مهر تو شد / می ستایم من تو را تا آخر عمر همسرم
در میان اوج تنهایی تو با من مانده ای / تا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا همسرم
روزت مبارک

* * *
یه ضرب المثل قدیمی میگه :
عمر دست خداست ، زن وسیله است !
روز زن مبارک

* * *

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست . . .
گلها همه به نام تو مشهورند . . .
آیینه های از انعکاس نام تو می خندند و من تنها برای تو می گویم:زندگی کن تا زنده بمانم . . .
روزت مبارک

* * *

اگر زنی در چهل سالگی هنوز جوان است به این دلیل است که شوهرش او را هنوز هم عاشقانه دوست دارد . . .
تقدیم به همسری که روز به روز جوان تر میشود !

* * *

خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد
لبخند زیباى خداوند روزت مبارک !

* * *

پنهان نمیکنم ز شما ، دوست دارمت
اندازه خدا ، به خدا دوست دارمت
هرچه از زمین  و زمان خسته ام ولی
برون از تمام قید و بندها دوست دارمت
روزت مبارک

* * *

آسمان آبی چشمان تو مال من است / تا زنم پر در میان آسمانت همسرم
هر زمان تا از تمام زندگی خسته شدم / عاشقم کردی به راه زندگانی همسرم
روزت مبارک ، دوستت دارم

* * *

خوش‌ آهنگ‌ ترین نغمه‌های هستی نثار قلب خسته و صبورت . . .
روزِ به اوج نشستنت مبارک . . .

* * *

پنجره را باز میکنم ،  طلوع را میبینم و غروب را فراموش میکنم . . .
از اینکه در قلبم هستی و عشق منی افتخار میکنم . . .
روزت مبارک

جدیدترین مجموعه اس ام اس روز زن ۱۴۰۱ (تبریک روز زن ۱۴۰۱)

ای زن ، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار / ای تو بهتر از همه هستی ، به صد ره آشکار
خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی ، پر ضیا / خنده ات چون دامنِ عرش خدا ، مهدِ صفا
روزت مبارک

* * *

در ثانیه‌های بودنت می‌ مانم . . .
در فصل شکست خوردنت می‌ مانم . . .
یک سال نه ده سال چه فرقی دارد !
تا لحظه دل سپردنت می‌مانم و دوستت دارم . . .

* * *

زنان را همین بس بود یک هنر / نشینند و زایند شیران نر
زن بلا باشد بهر کاشانه ای / بی بلا هرگز مبادا خانه ای !
روز زن مبارک

* * *

زنان قبل از مادر شدن ، “ پری ”
و بعد از مادر شدن تبدیل به “ فرشته ” می شوند . . .
فرشته ی زمینی روزت مبارک

* * *

چیزی که در زن ، قلب مرا تسخیر میکند ، مهربانی اوست ، نه روی زیبایش . . .
( شکسپیر )

* * *

همسر عزیزم زن زندگی من بدان همیشه و در هر شرایط دوستت دارم. عاشقانت همه
نامی و نشانی دارند آنکه در عشق تو بی نام و نشان است منم.
روزت مبارک عزیزم . . .

* * *

کمترین آرزویم این است:
هرگز با چشمان مهربانت، نامهربانى روزگار را نبینى ناز بانو!
روزت مبارک

* * *

من زن شدم تحملی پایدار
یک دنیا از سیبی گفت که من چیدم
ولی هیچ کس نگفت نشان عشق
سیب سرخی شد که من به آدم دادم

* * *

همسر از نام تو سر شود ای همسر من
قامت سرخ لبت خوابگه بستر من
من که هر شب پیش تو قربانی و دل داده ام
من به شوق روی تو از مادر خود زاده ام . . .
روزت مبارک ، دوستت دارم

* * *
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !
“روز زن مبارک”

* * *

گویند باغبان عمری طولانی دارد

چون با گل سر و کار دارد

ولی من عمر طولانی تر از باغبان دارم

چون همسری زیباتر از گل دارم

“همسرم روزت مبارک”

* * *

زن، روشن ترین افق پیروزی، پرشکوه ترین اوج موفقیت است
بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم
“همسر عزیزم، روزت مبارک”

* * *

شاید سخت ترین رابطه
این باشد که دو انسان مغرور
عاشق هم باشند …
“روزت مبارک همسرم”

* * *

عزیزم در پناه محبتت جوانه زدم

و با نسیم صداقتت به بار نشستم

و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم

بهترین بهانه زندگیم

“روز زن مبارک”

* * *

جدیدترین مجموعه اس ام اس روز زن ۱۴۰۱ (تبریک روز زن ۱۴۰۱)

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت

که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف

و من از دور ببینم که پر از لبخند است:

چشم و دنیا و دلت !

“روزت مبارک همسرم”

* * *

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه خوشبختی‌ام را

“تقدیم به همسر عزیزم”

* * *
زن ها از عادی شدن
از تکراری شدن
از مثل روز اول نبودن
می ترسند!
زن ها را مثل روز اول دوست بدارید …

“روز زن مبارک”

* * *

دم چشمهایت گرم
با آن دوستت دارم های عاشقانه اش…
از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !

“همسرم روزت مبارک”

* * *

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد،
هیچ فاصله‌ای دور نیست،
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری
نمی تواند آن دو را از هم دور کند.
محـــــــکم ترین برهـــــان عــــــشق، اعتـــــــــماد است..

“روز زن مبارک عشق من”

* * *

جدیدترین مجموعه اس ام اس روز زن ۱۴۰۱ (تبریک روز زن ۱۴۰۱)

لحظاتی در زندگی وجود دارند که
آنقدر دلتنگ کسی می شوید که
فقط می خواهید او را از رویایتان
بر چینید و در واقعیت درآغوش بکشید
“روز زن مبارک”

* * *

امروز روز سپاس گذاری از خداوند است
زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن
تا با تمام وجود به او بگوییم
“عشق من روزت مبارک”

* * *

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است
ســـرچشمه محبت و الطاف داور است
بهر صفا و لطف خـــدا عشق مظهر است
بعد از خـدا به سجده بوَد زآنکه مادر است
“روز زن و روز مادر مبارک”

* * *

همسر عزیزم زن زندگی من بدان همیشه و در هر شرایط دوستت دارم
عاشقانت همه نامی و نشانی دارند
آنکه در عشق تو بی نام و نشان است منم
“روزت مبارک عزیزم”

* * *

زن، عنصر تابناکی است که زیر بنای فضیلت‌های انسانی
و ارزش‌های والای خلیفه‌ا… در جهان است.
“پیشاپیش روز زن مبارک”دسته‌ها
تاریخ روز مادر تاریخ روز مادر 1401 تاریخ روز مادر سال 1401 تاریخ روز مادر سال 401 تقویم روز مادر روز مادر 1401 روز مادر 401 روز مادر در سال 1401 روز مادر در سال 401 سال 401

روز مادر ۱۴۰۱ / تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ / روز مادر در سال ۱۴۰۱ / متن تبریک روز مادر


روز مادر ۱۴۰۱ / تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ / روز مادر در سال ۱۴۰۱ / متن تبریک روز مادر

روز مادر ۱۴۰۱ : در این مطلب از نایریکا در بخش تقویم می خوانید: تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ و متن تبریک و اس ام اس روز مادر.

روز مادر ۱۴۰۱ / تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ / روز مادر در سال ۱۴۰۱ / متن تبریک روز مادر

روز مادر ۴۰۱ , تاریخ روز مادر سال ۴۰۱ , روز مادر در سال ۱۴۰۱ , روز مادر ۱۴۰۱ , تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ , روز مادر ۴۰۱ , تاریخ روز مادر سال ۴۰۱ , روز مادر در سال ۱۴۰۱ , روز مادر ۱۴۰۱ , تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ , روز مادر در سال ۴۰۱

تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱

روز مادر ۱۴۰۱ : ۲۳ دی ۱۴۰۱ ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر [ ٢٠ جمادی الثانیه ]


روز مادر مبارک

مادرم ای فرشته بی بال من دوستت دارم چون بهترینی
زیباترینی، برای من محبوب‌ترینی… دوستت دارم به اندازه ستاره‌های
آسمون گل مهربان من، تو برای منی و من برای تو شکزگزار خداوند هستم
که حق انتخابت دست من نبود و خداوند بهرین را برایم انتخاب کرده است
عشق بی پایان من دوستت دارم

✦✦✦

هر چیزی توی کشور ما ایرانی و خارجی داره
هر چیزی کیفیت بد و خوب داره اما محبت مادر ایرانی و خارجی نداره
روز مادر علی الخصوص به مادرای ایرانی و فوق الخصوص ? به مادر خودم مبارک

✦✦✦

در پی گذشت سالها هنوز هم صدای قلب تو

نوازشگر روح خسته من است مادرم . . .

“روزت مبارک باد”

✦✦✦

مادرم سواد شعر ندارد …

اما خودش زیباترین شعر دنیاست …

“روز مادر مبارک”

روز مادر ۱۴۰۱

✦✦✦

تو صمیمی‌تر از آنی که دلم می‌پنداشت
دل تو با همه آینه‌ها نسبت داشت
تو همان ساده دل سبز نجیبی که خدا
در میان دل پاکت صدف آینه کاشت …

مادرم روزت مبارک”

✦✦✦

خداوندا عزیزم را تو یاری کن

پناهش باش و در حقش تو کاری کن

الهی هر چه می‌خواهد نصیبش کن

خدایا برلبش لبخندجاری کن

“روز مادر مبارک”

متن روز مادر سال ۱۴۰۱

✦✦✦

گل‌های بهشت سایبانت مادر

یک دسته ستاره ارمغانت مادر

غیر تو کسی چشم به راهم نشود

قربان نگاه مهربانت مادر

“روزت مبارک مادر

✦✦✦

تبریک روز زن به همسرم

کمترین آرزویم این است:

هرگز با چشمان مهربانت، نامهربانى روزگار را نبینى ناز بانو!

“روزت مبارک”

✦✦✦

همیشه حق با مادرهاست. هیچ کس دیگر به جز آن‌ها صادق نیست.

“روزت مبارک مادر”

✦✦✦

هیچ قهرمانی بزرگ‌تر از مادر نیست.

“روز مادر مبارک”

✦✦✦

پشت همه داستان‌های ما، مادرها هستند چون آن‌ها همان‌جایی هستند که ما آغاز شده‌ایم.

“مادر روزت مبارک”

✦✦✦

لبخند مهربان تو جان در تنم دمید
فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو
دست نوازش تو به فریاد من رسید …
مامان مهربونم فرشته زندگیم روزت مبارک

✦✦✦

مادر خوبم ، روزت مبارک
به تو سلام میکنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود
و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود
روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سر زنده باد . . .

✦✦✦

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد
به مادرم …
که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.
تو بهترین گل، میان شهر گلهایی
تو رنگ آفتابی،
شب که می رسد، مثل ستاره،
گوئیا مهتابی

مادر خوبم روزت مبارک

✦✦✦

تپش‌های دلم مادر هوای بودنت دارد
دل من تنگ دیدارست تپش بس بی رمق دارد
تو زخم دوریت کم بود؟ نمک بر زخم مرهم بود؟
بدان این فاصله ماست نمک بر زخم من دارد

تبریک روز مادر ۱۴۰۱

✦✦✦

نپرس چرا چشمای من از اشک تاره
من انتخابم با بقیه فرق داره
روزت مبارک مادر عزیزم

✦✦✦

هر وقت مادرم می خندد
پدرم زیر لب دعای تحویل سال
می خواند
خانه ی ما هر روز سه چهار مرتبه،
از تهِ دل عید است

✦✦✦

نگرد پی چیزای عادی تو وجودم

من دختر یاغی و مغرور تو بودم

گوشه‌ی پیرهن تو قآیم می‌شدم زود

دامن تو پاک‌ترین بالش من بود

هنوز پا به پام می‌ای با بی قراری

به روت نمیاری که زآنو درد داری

مامان عزیزم روزت مبارک

✦✦✦

مادر فردی نیست که به او تکیه کنیم بلکه کسی است
که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می‌سازد، روزت مادر مبارک

✦✦✦

مادرها اگه منطق داشتن مادر نمی‌شدند
نمی‌شود با منطق آن قدر عاشق بود!
روز مادر مبارک

✦✦✦

سلامتی مادری که:
هم مادر بود، هم پدر
هم مریض بود، هم سالم
هم گـرسنه بود، هم سـیر
هم خسته بود، هم سرحال
هم پـــــــیر بود، هم جـــــــوان
هم دل شکسته بود، هم دل زنده
قسمت اول هر جمله واقعیت بود…
ولی قسمت دوم هر جمله اون چیزی بود
که اون می‌خواست ما فکر کنیم اونجوریه!
مامانایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما
خلاصه میشه سلامتی همه مامانای دنیا

✦✦✦

هر کسی عطر خاصی دارد
گاهی برخی عجیب بوی خدا می‌دهند
همانند “مادر

✦✦✦

ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﻛﻪ ﺍﻡ ﺍﻣﺎﻣﺖ نمی ﺷﻮﺩ

ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﻴﻤﺒﺮ ﺭﺣﻤﺖ نمی ﺷﻮﺩ

ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻼﻳﻖ ﺣﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) یکی ﺍﺳﺖ

ﺍﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺜﺮﺕ نمی ﺷﻮﺩ

ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺎی ﻛﻔﻮ ﻋﻠﻲ (ع) ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ

ﻫﺮ ﺩﺧﺘری ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﻭﺻﻠﺖ نمی شود

ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﺏ ﻣﻬﺮﻳﻪ‌ﺍﺕ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﺍست

ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ‌ﺍی ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺣﻤﺖ نمی ﺷﻮﺩ

ولادت حضرت زهرا (س) مبارکباد.

✦✦✦

صدای پا نبود، صدای تق تقِ شکستن تو بود

غروب خسته بود، که من سرم هنوز رو دامن تو بود

به مادرم بگین هنوز خنده‌هاش روسر جهازشن

به مادرم بگین هنوز گریه هاش تو جا نمازشن

مادر – محسن چاوشی

✦✦✦

به سلامتیه مادرم بی منت بزرگم کرد
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد بی منت عمرشو به پام ریخت
بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم
بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت
بی منت لباسامو شست بی منت قربون صدقم رفت
بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد بی منت لباسامو اتو کرد
بی منت به حرفام گوش داد بی منت بهترینارو برام خواست
بی منت بوسم کرد بی منت جوونیشو به پام ریخت
بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت
بی منت دوسم داره بی منت بهت میگم مادرم

عاشقتم

اس ام اس روز مادر سال ۱۴۰۱

✦✦✦

ادیسون؛
معذرت می‌خواهم
اما چراغ اول زندگی من مادرم است

✦✦✦

تک نغمه شادی ما در جشن ولادت حضرت زهرا (س) دعای فرج مولا است

(اللهم عجل الولیک الفرج)

✦✦✦

مادر بودن یک شغل ابدی است که دستمزد آن، عشقی خالصانه است.

“روز مادر مبارک”

✦✦✦

هیچ هدیه ای هم‌تراز هدیه‌ای که مادر به فرزند خود می‌دهد نیست؛ زندگی.

“روزت مبارک همه زندگی”

✦✦✦

مادر کسی است که حرف‌های ناگفته تورا می‌داند.

“روز مادر مبارک”

✦✦✦

قلب مادر مجموعه‌ای پیچیده از عشق و احساس است.

“روزت مبارک مادر”

✦✦✦

مادر من یک لبخند ابدی در قلبم است
صدای او آرام‌بخش روح و جانم است
و
آغوش او نردبانی تا ستاره‌هاست.

“روز مادر مبارک”

روز مادر سال ۱۴۰۱

✦✦✦

اینبار “اعتراااااااف” نمیکنـــــم

“افتخاااااار” میکنــــم به داشتــــن فرشتــــه ای بنــــام:**مـــــــادر**.

“روزت مبارک”

✦✦✦

گفتم مادر..
گفت جانم…
گفتم درد دارم..
گفت دردت به جانم..
گفتم گرسنه ام..
گفت بخور از سهم نانم…
گفتم کجا بخوابم؟؟
گفت روی چشمانم…
اما یک بار نگفتم من خوبم ، من شادم،،
همیشه از درد و رنج گفتم!!
به سلامتی مادر،،
برای اینکه دیوارش از همه کوتاه تره،،
هیچ وقت نگفت من، همیشه گفت بچه هام…..
روز مادر، این گل زیبای خلقت مبارک …

✦✦✦

کسانی که تمام عمرشان را خرج محبت
به شما کردند را تنها نگذارید
مهربان مادرم روزت مبارک

✦✦✦

خونه یعنی بــوی مـــادر
خـونه یعنی بــوی نـون تـازه
خونه یعنی دربره خستگی هات
خونه یعنی گلدونای شمعدونی
خونه یعنی لب پنجره بـشینی
وقـــتی کوچـــه پر بـــارونه

✦✦✦

شعر روز مادر

شد صفحه روزگار تیره

تا دفتر من گشود مادر

از هستی من، نشانه ای نیست

خود بودن من چه بود، مادر

ناموخت مرا زمانه درسی

رندانه ام آزمود، مادر

من در یتیم و گردش چرخ

از دست توام ربود مادر

در دامن روزگارم افکند

از دامن خود چه زود مادر

حالیست مرا که گفتی نیست

گریم همه رود رود مادر

هر روز سپهر سفله داغی

بر داغ دلم فزود مادر

از اختر من شدست گویی

دریای فلک کبود مادر

این ابر منم کز آتش دل

بر چرخ شدم چو دود، مادر

با من همه بخت در ستیزاست

من خاستم، او غنود، مادر

ابریشم بخت من تهی گشت

یکباره ز تار و پود، مادر

این کودک درد آشنا را

ایکاش نزاده بود، مادر

شعریست که در غم تو، فرزند

با خون جگر سرود مادر

روز مادر سال ۱۴۰۱

✦✦✦

مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من

از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من

وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت

ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار من

پروراندی جان من با رنجهای بی شمار

کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من

خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من

من به لطفت زنده ام ای ابر باران دار من

شرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بود

جان به قربان تو ای زیباترین پندار من

قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده ای

ای که مهرت تا ابد در سینه تب دار من

درد هایم درد تو رنجم همه در جان تو

ای به دردم مرهم و ای مخزن اسرار من

هستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفت

سبز می باشم ز تو ای سبزی افکار من

سالهای عمرت افزون از هزاران سال باد

سالهای عمر من قربانی ات ای یار من

✦✦✦

من کجا بوسهٔ مادر دیدم
اشک بود آنکه ز رویم بوسید
خرم آن طفل که بودش مادر
روشن آن دیده که رویش میدید
مادرم گوهر من بود ز دهر
زاغ گیتی، گهرم را دزدید..

جز رنج ،
چه بود سهمت از این همه عشق
مظلوم ترین عاشق دنیا
” مادر”

✦✦✦

تو مرد روز های سخت و بوران زمستانی
نبینم ساده با فصل خزان سازش کنی مادر

✦✦✦

شعر کوتاه تبریک روز مادر

یاد دارم کودکی بودم خرد

با صدای گرم مادر

هر صبحدم

در میان بستری نرم و تمیز

می گشودم چشم بر نور سفید

می گشودم دل بر نور امید

یاد دارم سفره خانه ما

بوی سنت می داد

داخل خانه ما

جلوه ای زیبا داشت

از زن ایرانی

جلوه ای از یک شمع

ذره ذره می سوخت

و نداشت پرو ایی

که به آخر برسد

کودکم هوش بدار

قبر مادر اینجاست

جای مادر خالیست

دل من تنگ شده

مادرم دیگر نیست

پیامک روز مادر سال ۱۴۰۱

✦✦✦

خاک را پرسیدم

می توانی آیا

دل مادر گردی

آسمانی شوی و خرمن اخترگردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

بوستان کم دارم

در دلم گنج نهان کم دارم

این جهان را گفتم

هستی و مکان را گفتم

می توانی آیا

لفظ مادر گردی

همه رفعت را

همه عزت را

همه شوکت را

بهر یک ثانیه بستر گردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

آسمان کم دارم

اختران کم دارم

رفعت و شوکت و شان کم دارم

عزت و نام و نشان کم دارم

آن جهان را گفتم

می توانی آیا

لحظه ای دامن مادر باشی

مهد رحمت شوی و سخت معطر باشی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

باغ رنگین جنان کم دارم

آنچه در سینه مادر بود آن کم دارم

✦✦✦

تبریک روز مادر فوت شده

امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی…
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

✦✦✦

میدونی دلتنگی یعنی چی؟
دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..
ولی چند لحظه بعد …
شوری اشکهای لعنتی ، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

✦✦✦

چشم من بیا من رو یاری بکن
گونه‌هام خشکیده شد کاری بکن
غیر گریه مگه کاری می‌شه کرد
کاری از ما نمیاد زاری بکن
اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد
تا قیامت دل من گریه می‌خواد

✦✦✦

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود
اکنون بزرگ شده ام مادرم را می خواهم , نه برای گرفتن گوشه چادرش
می خواهمش که با گوشه چادرش اشکهایم را پاک کنم.
نه اینکه دلم خوش شود که می دانم نمی شود !
شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم

✦✦✦

در دو چشم تو خدا جا دارد

عشق با چشم تو معنا دارد

مادرم چشمه ی احساس تویی

عطر خوشبوی گل یاس تویی

✦✦✦

نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سَرمان نمی‌ایستد!
شعر نمی‌چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد!
نمک از نان رفته!!!
خنکی از آب………….
” ما بی‌تو فقیر شده‌ایم ” مادر….

✦✦✦

مـــادر
تمام زندگیم درد مــیکند
دلــــم نوازش های مــــادرانه میخواهد

✦✦✦

مادری که در کهنسالی با اینهمه درد و بیماری ،
وقتی می بینه هیچکس دردشو باور نداره

با خودش میگه ” حتمأ ” من خوبم “

و سعی میکنه با کمر خمیده و پای لنگش ادای آدمای سالمو در بیاره .

قدرشونو بدونیم تا وقتی هستند

زمان خیلی زود ” دیر ” میشه !!!

روز مادر سال ۱۴۰۱

✦✦✦

دغدغهء روزمره ام ، بودن توست !
نفس کشیدنت ..
ایستادنت ..
خندیدنت ..
“مــــــــــادرم”
تو باشی و خدا
دنیا برایم بس است …

✦✦✦

مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا.
آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمی‌آید.
و همه‌ی فرشتگان سکوت می‌کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند:
لالایی مادر

روز مادر سال ۱۴۰۱ : روز مادر ۱۴۰۱ / تبریک روز مادر / اس ام اس تبریک روز مادر / روز مادر سال ۴۰۱ / متن روز مادر / تبریک روز مادر سال ۱۴۰۱ / تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۱ / روز مادر در سال ۱۴۰۰ / روز مادر در سال ۴۰۱

منبع: فارس ایندکس