دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی ابریشم الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برایت محمد ابن سیرین محمد راتب النابلسی منوچهر مطیعی تهرانی

🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ابریشم 🧶

خواب هایی که در آنها لباس و پارچه های ابریشمی دیده میشود اصولاً به ثروت و جاه و مقامی تعبیر می شود که از راه حلال به دست آمده و پایدار و ماندگار می باشد. از زمان های قدیم تا کنون نخ های ابریشم و پارچه هایی که از آن بافته می شد، جزو کالاهای گران و بسیار ارزشمند محسوب می گردید. به طوری که تنها اشخاص ثروتمند توانایی خرید و استفاده از آن را داشته و با آن به دوختن لباس اقدام می کردند. حتی پارچه های ابریشمی در لیست اقلامی بود که برای اهدای پیش کشی و تحفه به امرا و حکما ارزانی می شد. لذا برای آشنایی با تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ابریشم بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت محمد ابن سیرین

اگر وسیله ای ابریشمی داشت و آن را گم کرده بود، یعنی ضرر و زیانی متوجه او می شود.‌

به تن داشتن لباس از جنس ابریشم برای خانمها در خواب بسیار خوش یمن و مبارک تعبیر شده ولی چنین لباسی برای آقایان نیکو شمرده نمی شود.

اگر در خواب ببیند ابریشم خامی که به او تعلق داشت، خراب شده و یا از بین رفته بود، به این معناست که احتمالا خسارتی به او وارد می شود.

چنانچه خانومی در خواب مشاهده کرد به روش ریسیدن، به نخ ریسی ابریشم مشغول بود، یعنی در واقعیت کار عالی و فوق‌العاده‌ای را انجام داده و به نتیجه می رساند. ولی نخ ریسی ابریشم برای آقایان تعبیر نیکویی ندارد.

به اعتقاد ابن سیرین مشاهده ابریشم در خواب اشخاص اندیشمند و مراجع تقلید پسندیده و نیکو نبوده و به معنای اغوا و نوآوری در دین شمرده می شود. در عین حال معنای دیگر آن همسری عفیف و پاکدامن بوده و همچنین پول و مال زیادی که به او خواهد رسید.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ابریشم پخته در خواب بر ابریشم خام ارجحیت دارد، چرا که تعبیر نیکویی از آن برمی‌آید. به تن داشتن لباسی از جنس ابریشم همانطور که در واقعیت جلوه و جلای خاصی به تن و چهره داشته و بر زیبایی می افزاید، پوشیدن آن در خواب نیز به معنای شکوه و ابهتی است که به انسان می‌دهد.

اگر آقایی در خواب دید لباس ابریشمی بر کم دارد، تعبیر آن نکوهیده بوده و پسندیده نیست و ممکن است مورد افترا و توهین قرار گرفته و یا دیگران به استهزا و خفت او بپردازند.

در خواب داشتن حجم بسیاری از ابریشم تعبیر به مال و ثروت فراوان می شود. به طور کلی دارا بودن ابریشم به منزله نفع و سود بسیاری است که به او میرسد. در صورتی که ابریشم در خواب به رنگ زرد بود، بیانگر بیماری بوده که به آن مبتلا می شود. اگر ابریشم به رنگ قرمز و یا سفید بود، نشان دهنده گشایش در کارها و شرایط و اتفاقات نیکوست که در زندگی با آن مواجه می شود.

چنانچه در رویا شخصی لباسی ابریشمین به شما اهدا کند، به این معناست که خانومی بر زندگیتان وارد می شود. اگر کسی که هدیه را به شما داد، از دوستان و یا شناخته شده بود، یعنی منفعتی بسیار وسوسه انگیز عایدتان می شود.

دیدن اینکه در خواب لباس ابریشمی را از کسی به امانت بگیرید، تعبیر مذمومی داشته و مورد پسند نیست.

هنگامی که در خواب مشاهده کنید جا نمازی که بر روی آن نماز می خوانید از جنس ابریشم بود، یعنی شما در رفتار بسیار اهل خدعه و تقلب بوده و در انجام امورات دینی خلوص نیت ندارید.

پیدا کردن ابریشم در خواب، به منزله بد عهدی و پیمان شکنی می باشد. و اگر مشاهده کنید با نخ پشمی در حال بافتن چیزی هستید، یعنی ارثی عایدتان می شود.

به روایت دانیال نبی

چنانچه در خواب ببینید کلاهی از جنس ابریشم بر سر دارید، بدانید که تعبیر آن خواب نیکو بوده و منتظر وقوع شرایط خوشحال کننده باشید.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

هنگامی که در خواب مشاهده کنید ردا و لباسی از جنس دیبا و یا ابریشم بر تن کرده اید، تعبیر به این معناست که در دنیا حشمت و مال و منال زیادی کسب کرده و به دولت و سعادت می رسید.

به روایت خالد بن علی العنبری

مشاهده ابریشم در خواب تعبیر به عشق پاک و محبت بی حد و حصر می شود.

تعبیر دیگری که برای دیدن ابریشم در رویا بیان می شود، به منزله ازدواج و تشکیل خانواده با دختری نجیب و شایسته می باشد.

پوشیدن لباس از جنس دیبا حریر و ابریشمی در خواب برای خانوم ها، بیانگر خوشبختی و منزلت بوده ولی چنین لباسی برای آقایان به معنای بدیمنی و ناخشنودی می باشد.

به روایت جابر مغربی

هنگامی که در خواب ببینید جانمازی از جنس ابریشم دارید، تعبیر به این معناست که طاعات و عباداتی که انجام میدهید و یا نمازی که به پا می دارید با تزویر و دورویی همراه بوده و به هیچ وجه خوشنودی و رضایت خدا مدنظرتان نیست. این امر به منزله سستی ایمان و باورهای دینی و مذهبی در ذهن شماست.

چنانچه مشاهده کند بستری که از جنس ابریشمی داشته با بستری از جنس کرباس تعویض نمود، تعبیر به آن است که از زنی با خصوصیات بی عفت و ناپاک که در همسری او بود، جدا شده و خانمی نجیب و شایسته را به همسری اختیار می کند.

زمانی که در رویا ببینید شلواری که بر تن دارید از جنس ابریشم و یا ابریشم خام بوده است، به این معناست که شما خانومی بسیار عشرت طلب و تن پرور به همسری انتخاب می کنید.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید پیراهنی که بر تن دارید از جنس ابریشم بود، تعبیر به آن است که به حشمت و جاه و مقام دست یافته ولی اعتقاد و باورهای دینی شما دچار خسران و زیان می گردد.

زمانی که ببینید لباس تان در عوض ابریشم از جنس پنبه، پشم و یا کتان دوخته شده است، تعبیر خوبی ندارد زیرا نشان دهنده بد عهدی و پیمان شکنی می باشد.

به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که لباس ابریشمی بر تن دارید، تعبیر به این معناست که با افراد جدیدی آشنا شده و معاشرت می نمایید. به حدی که ارتباط دوستی صمیمانه و عمیق میانتان شکل گرفته و به اهداف بلند پروازه ای که در سر دارید، دست می یابید.

زمانی که دوشیزه‌ای در خواب پارچه ای ابریشمی به سبک سنتی ببینند، مفهوم آن چنین است که نسبت به پیشینه و خانواده خود تعصب بسیاری دارد. همچنین ممکن است فردی متمول ولی کهنسال از او درخواست ازدواج نماید.

اینکه ابریشم را به صورت مندرس، دریده و آلوده در خواب بیند، به منزله آن است که اعتبار و آبرویی که نیاکان و پدران او از خود به جا گذاشته بودند، به بدنامی و فضاحت می کشاند.

به روایت لیلا برایت

از نظر لیلا برایت تعبیر دیدن ابریشم در خواب، نشان دهنده رسیدن به نیکبختی و آسایش مطلق در زندگی است.

اگر ببینید که شما در کار تولید و ایجاد ابریشم هستید، به این معناست که دوستان و اطرافیان تان در امور مربوط به شما بسیار به یاری و حمایت تان پرداخته و همیشه به شما متعهد و پای بند هستند.

ابریشم مصنوعی در رویا، به منزله اقبال بلند و فرصت های عالی است که موجب ترقی و پیشرفت شما در امور می شود.

به روایت محمد راتب النابلسی

محمد راتب النابلسی در کتابی که در خصوص تعبیر خواب به نام معطر سازی العنام تالیف نموده است، بیان کرده تعبیر دیدن ابریشم در خواب به منزله عشق و محبتی عمیق میان دو انسان هست، چه زمانی که ابریشم را همچون لباسی بر تن نموده و یا صرفاً ابریشم را به خواب ببیند.

اگر حاکم و یا شاهزاده ای بلند مرتبه چنین خوابی را ببیند، معنایی در خصوص طغیان، گردنکشی و یا پوچی و هرزگی دارد.

زمانی که در خواب دیده شود کسانی که از این دنیا لخت بر بسته و فوت نموده اند لباس ابریشمی پوشیده اند، تعبیر به اخباری خوش در مورد آخرت و جهان ماورایی می شود..

به روایت کارل گوستاو یونگ

یونگ معتقد است تعبیر به تن کردن لباس از جنس ابریشم در خواب، به منزله اعتبار و نفوذی است که شما در میان جامعه و اطرافیان داشته و هیچ وقت از سطح متوسط و میانی جامعه به پایین نخواهید آمد.

کتاب سرزمین رویاها

اتو کردن لباس ابریشمی:

یعنی از جایی که گمان ندارید، راه نجاتی برایتان رسیده و موجب گشایش در امور می شود.

تعبیر دیگری که برای اتو کردن لباس ابریشم در خواب بیان شده است، بیانگر اخباری که به طور غیر منتظره و به یکباره شنیده و از آن مطلع می شوید.

تعبیر خواب ابریشم بر‌ اساس موضوع آن 📋

به طور کلی تعبیر ابریشم در خواب و رویا بشارتی در خصوص رسیدن به پول و ثروت فراوان، آسایش و دولتمندی را خبر می دهد. همچنین نشان دهنده جهشی عظیم و پیشرفتی گسترده در همه ابعاد زندگی خواب بیننده است.

دیدن ابریشم در خواب یک انسان معمولی و سطح متوسط در جامعه، بیانگر صحت و درستی رفتار و شیوه ای است که او در زندگی پیاده می کند.

لباس ابریشمی در تن یک عالم

زمانی که یک عالم اندیشمند و یا مرجع تقلید در خواب دیده شود که لباس ابریشمی بر تن دارد، به معنای تاییدی در رفتار و منش او متناسب با دانشش در جامعه و به پیشگاه الهی می باشد. همچنین معنای دیگر آن آمال و آرزوهایی است که به زودی جامعه عمل می پوشد. ولی در صورتی که او با گفتار و رفتار موجب شیوع و افزایش نوآوری و بدعت در دین شده بود، این خواب به منزله زنگ خطری است که به بیننده خواب در مورد پیروی از این شخص هشدار می دهد.

ابریشم در خواب جوان با تحصیلات

زمانی که جوانی با تحصیلات عالیه و دانشگاهی ابریشم را در خواب بیند، تعبیر به منزله بشارتی جهت تشکیل زندگی و ازدواجی فرخنده با همسری زیبا و متشخص می باشد.

ابریشم در خواب زن متاهل

تعبیر دیدن ابریشم در خواب یک خانم متاهل نشان دهنده وجود زنی پاکدامن و خدا شناس بوده و همچنین تاییدی بر درستی و رفتار خواب بیننده قلمداد می شود.

در صورتی که خانمی در رویا ابریشم را در قالب لباسی به تن داشت، به منزله پایان یافتن دوران سختی و غم هایی است که او در زندگی در حال مقابله با آنها بوده و رسیدن ایامی سرشار از شادکامی و آسایش می باشد. و اگر آن لباس ابریشمی مزین به رنگهای زیبا بود، تاکیدی بر این مدعاست.

دیدن ابریشم در خواب یک خانم متاهل، به معنای در امان ماندن از از سختی ها، تحت حفظ و مراقبت بودن و داشتن روزی و برکت زیاد می باشد. اگر ببیند با ابریشم در حال بافتن پارچه ای بود، به منزله شروع به کار در پست عالی با حقوق و مزایای دلخواه قلمداد می شود. در صورتی که ابریشم به رنگ سفید، سبز و یا صورتی بود به معنای آسایش، آرامش و خیالی راحت تعبیر می شود.

چنانچه خانوم متاهل در رویا ببیند که همسرش لباسی از جنس ابریشم به او هدیه کرد، به مفهوم روزی فراخ و مال فراوانی است که خدا به واسطه او در زندگی جاری می کند. به ویژه اگر آن لباس با طلا و نقره مزین شده و آراسته گردیده بود.

اگر خانمی در خواب ببیند در حال بافتن پارچه ابریشمی بود، بیانگر اخبار شادی بخشی است که به گوش او میرسد. چنانچه آن پارچه را به مانند لباسی بر تن نمود به منزله رسیدن به سعادت، نیک بختی و اجابت حاجات و آرزوهای او می باشد.

ابریشم در خواب دختر مجرد

هنگامی که دختر مجردی در خواب ببیند که لباسی از جنس ابریشم بر تن دارد، تعبیر نشان دهنده رسیدن به آرزوها و رویاهایی است که مدت ها در سر پرورانده که این آرزو می‌تواند ازدواج مبارک و پیوندی فرخنده تعبیر شود.

چنانچه لباس ابریشمی در خواب به رنگ سفید بود به معنای سعادت و نیک بختی است که در زندگی هم نشین ایام و لحظاتش می شود.

زمانی که دوشیزه ای در رویا مشاهده کند از فردی که مورد شناس بوده پارچه ای به جنس ابریشم دریافت می کند، چنین معنایی دارد که فرصتی بزرگ و موقعیتی عالی در زندگی به او روی می آورد.

ابریشم در خواب زن باردار

اگر در خواب دیده شود خانوم بارداری لباس ابریشم پوشیده بود، تعبیر به منزله در امان بودن از خطرات و اجتناب از از سختی ها می باشد همچنین زایمانی سهل و راحت و تولدی سالم برای مادر و فرزند را مژده می دهد.

ابریشم در خواب آقایان

دیدن ابریشم در خواب آقایان، بیان کننده پول های فراوان و سود زیادی است که دریافت کرده و همچنین کسی که به تجارت مشغول بوده و یا جزو بازاریان محسوب می شود، این خواب سرمایه گذاری پرسود و منفعت بر روی پروژهای عظیم را خبر می دهد. خواب ابریشم برای مرد متعهد به معنای روزی کثیر و آرامش روحی و فکری در کانون گرم خانواده و زندگی می باشد.

نخ و پارچه ابریشم

از نظر برخی مفسر و معبر، تعبیر دیدن نخ و پارچه از جنس ابریشم در خواب به معنای قرار گرفتن در شرایطی است که با هنجارهای قانونی و جامعه تعارض داشته و یا نشان دهنده شغلی نامتعارف و یا انجام کارهایی که بر خلاف اعتقادات و باورها بوده باشد.

هنگامی که در خواب نخ و یا پارچه ابریشمی را دیده و یا اقدام به خرید آن نمایید به این معناست که از در انجام امور احساسات و عواطف تان را به طور کامل نادیده گرفته و صرفاً از روی منطق و محاسبات مسائل را می سنجید. چنین امری موجب می‌شود که با اشخاص نامناسب حشر و نشر داشته و اقدام به کارهای نسنجیده و غیرقانونی نمایید. لازم است که به ندای قلب خودتان گوش فرا داده و وارد روابط زشت و نامتجانس صرفاً جهت منفعت طلبی نشوید.

خوابی که در آن ببینید اقدام به فروش نخ و پارچه ابریشمی می نمایید، به منزله وجه نقدی است که خیلی سهل و راحت برای شما مهیا می شود. این مبلغ ممکن است نتیجه یک شرط بندی و یا جایزه ای است که از برنده شدن در بازی عایدتان می شود.

در مواردی که در ذیل بیان می شود خوابی که در آن نخ و پارچه ابریشمی مشاهده شود نشانگر تغییر و تحولات مثبت و خوبی است که در زندگی به وقوع می پیوندد:

– زمانی که شما از نگاه کردن و یا به تن کردن یک لباسی از جنس ابریشم احساس شعف و شادی داشته باشید.

– هنگامی که ابریشم طبیعی را در خواب نظاره کنید.

– اگر در رویا برای خرید ابریشم مبلغی پول سرمایه گذاری کنید.

– چنانچه بدانید که در حال گام برداشتن بر روی جاده ابریشم هستید.‌

نخ و پارچه ابریشم مصنوعی

معمولاً تعبیری که برای دیدن نخ و پارچه ابریشم مصنوعی و یا حتی خریدن آن در خواب بیان می شوند، به منزله بدعهدی و پیمان شکنی می باشد.‌

زمانی که در خواب ببینید با پارچه ای از ابریشم مصنوعی در حال دوختن لباسی هستید، یعنی در یک دورهمی یا جشنی حاضر شده و اطرافیان شما را در بر می گیرند.‌

اگر دیدید که لباس ابریشم مصنوعی را با خود از جایی به جای دیگر می برید، به این معناست که بهتر است تا شما و رفتارتان توسط خانواده تحسین و تمجید شود، تا از این طریق اعتماد به نفس خود را افزایش داده و عزت نفس بالایی به دست آورید.

چنانچه در خواب ببینید شما را در میان پارچه ی ابریشم مصنوعی پیچیده‌اند، به معنای مال و مکنت فراوان و ثروت زیادی است که به شما خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید لباسی که بر تن دوست شماست از نخ و پارچه ابریشم مصنوعی دوخته شده، نشان دهنده رشک و غبطه ای است که نسبت به شما احساس کرده و به این ترتیب موجب دلخوری و ناراحتی میانتان می شود.

لباس ابریشمی

اصولاً تعبیر دیدن لباسی به جنس ابریشم در خواب، به این معناست که احتمالاً فرزندی از آن خانواده از مدرسه و یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و یا اینکه شخصی از خانواده در کار و حرفه خود پیشرفت و ترقی نماید‌. همچنین ممکن است بیانگر یک دورهمی خانوادگی که به طور صمیمانه جهت برنامه ریزی و مشورت برای رسیدن به اهداف مشخصی بوده باشد. تعابیر دیگری که در خصوص مشاهده لباس با پارچه ابریشمی در خواب بیان می شود، نشان دهنده حنا که جهت مراسمات عروسی استفاده می شود.

همچنین به معنای تصمیمی که مرد خانواده جهت ملحق شدن به ارتش اتخاذ نموده و سفری را به این منظور انجام می دهد. در برخی مواقع دیدن نخ و پارچه ابریشمی در خواب به منزله شروعی جدید و دوباره که در هر زمینه ای می توان در نظر گرفت، برای بیننده خواب تلقی شود.

تعابیری که برای نخ و پارچه ابریشمی بیان شد، از طرفی می‌تواند در لباسی که از آن دوخته و تهیه می‌شود نیز ارتباط مستقیمی در معنای آن داشته باشد. تعبیری که برای مشاهده یک روسری تهیه شده از نخ و پارچه ابریشمی بیان می شود، به منزله عهدیست که شما با شخصی بسته و این بیانگر شروع بک پیمان و عمل به آن است.

مقنعه با نقاب ابریشمی

مشاهده مقنعه ای که به نقاب ابریشمی آراسته است، به معنای یک دورهمی بزرگ و یا جشن و میهمانی در قالب عروسی باشد که در آن میهمانانی از راه دور و نزدیک به آن دعوت شده‌اند.

لباس خواب ابریشمی

تعبیر دیدن لباس راحتی و یا لباس خواب از جنس ابریشم در خواب، احتمالا نمایانگر مردی است که می تواند پدر یا همسر خانواده باشد و اقدام به اعمال ناپسند و زشتی می نماید. به همین دلیل در میان اعضای خانواده بی اعتبار گشته و ارزشی برای او قائل نیستند.

شال ابریشمی

دیدن شالی ابریشمین در خواب به معنای دختری است که به تازگی با آن آشنا شده و معاشرت می نماید. همچنین به معنای معالجه ای است که بر روی اشخاص بیمار انجام می شود.

کراوات ابریشمی

دیدن کراوات ابریشمی در خواب، به این معناست که از اسارت و قید و بندی که در آن گرفتار بوده رها خواهد شد. این رهایی می تواند نجات از نیش و کنایه اطرافیان و مردم بوده و یا حتی زندانی که در آن گرفتار شده است قلمداد شود.

پیراهن ابریشمی

اگر در خواب پیراهن ابریشمی را ببینید، نشان دهنده دعوت رسمی در مجلسی به صرف شام خواهد بود. این دورهمی شرایط حضور در محیطی دلنشین را برای شما میسر کرده، هرچند از مصاحبت با برخی افراد اجتناب می کنید.

چادر یا روپوش ابریشمی

زمانی که در خواب چادر و یا روپوشی به جنس ابریشم ببینید، تعبیر آن در خصوص تغییراتی است که می‌تواند در قالب رنگ کردن دیوارهای منزل و یا تعویض دکوراسیون و اسباب خانه در نظر گرفت.

جوراب ابریشمی

به پا داشتن جوراب هایی ابریشمی در خواب، نمایانگر حس قدرشناسی در وجود شما بوده و زمانی که مورد لطف و محبت دیگران قرار گرفته، صمیمانه تشکر و سپاس خود را به آنها بیان می‌کنید. و البته در همه حال شاکر و سپاسگزار خدای بزرگ در زندگی هستید.

پرده ابریشمی

اگر در خواب یک پرده ابریشمی را ببینید که در منزل آن را آویخته اید، تعبیر به این معناست که شما به علت معاشرت و گذراندن وقت تان با افراد سبک سر و نامتعارف، رفتار و باورهای صحیح خود را فراموش کرده و اقدام به رفتارهای شنیع و دور از ادب می نمایید. چنین رفتارهایی شما را به یک فرد خشن و مهاجم تبدیل کرده است.

جانماز ابریشمی

چنانچه جانمازی از جنس ابریشم در خواب ببینید، مفهوم آن چنین است که صاحب شغل و منصب عالی شده و دعاهای به شما به درگاه الهی پذیرفته می شود. همچنین بیانگر شادی و خوشحالی است که از طرف شما به یک انسان نیازمند می رسد.

فرش ابریشمی

تعبیر دیدن فرش ابریشم در خواب بیانگر هدیه و تحفه ای است که از جانب شخص و یا اشخاصی به شما می رسد. گاها ممکن است به معنای نتیجه و یا راهکاری باشد که کسب کرده اید، ولی در واقعیت از آن شما نیست.

اگر در خواب ببینید که با نخ ابریشمی در حال بافتن قالی هستید مفهوم آن چنین است که به طور اتفاقی با دختری جوان و زیبا آشنا شده و با ایشان معاشرت می نمایید. پس از مدتی این آشنایی منجر به ازدواجی مبارک گردیده و زندگی مشترک را با یکدیگر آغاز می کنید.

طناب ابریشمی

چنانچه ببینید طنابی از جنس ابریشم و یا نخی ابریشمی در اختیار شماست، به معنای مسیر بلند و پرنشیب و فراز است که لازم است شما برای رسیدن به اهداف مد نظرتان از آن عبور کرده و پشتکار لازم را در این زمینه داشته باشید تا به موفقیت دست یابید.

دیدن دستمال ابریشمی در خواب، به منزله پولی است که شما با اجاره دادن محلی که متعلق به شماست عایدتان می شود. همچنین ممکن است با انجام کاری ویژه و منحصر به فرد در حرفه و شغلی که به آن مشغول هستید، مستحق پاداش شده و سود بسیاری از این راه دریافت کنید.

کاغذ ابریشمی

هنگامی که در خواب ببینید بر روی برگه ای از کاغذ ابریشمی مطلبی را یادداشت می کنید، تعبیر بدین معناست که ممکن است مطالب ناخوشایندی در خصوص یک نفر به گوشتان برسد و این موضوع موجب تغییر دیدگاه تان نسبت به شخصیت او شود.

ابریشم قرمز رنگ

اگر در خواب دیده شود لباسی ابریشمی به رنگ قرمز پوشیده شده، مفهومی در خصوص کسالت و بیماری دارد که به آن دچار می شود.

ابریشم سبز رنگ

مشاهده ابریشم در خواب نمادی از اقتدار، عظمت و حشمت در دارایی محسوب می شود. در صورتی که به رنگ سبز بود نشان دهنده اعتقاد و ایمان قلبی در انسان می باشد.

تعبیری که برای این خواب بیان می شود چنین مفهومی دارد، زمانی که در انجام کارها خشنودی و رضایت خدا را در اولویت قرار دهید، متعاقباً دولت و ثروت بسیاری نیز در زندگی کسب می کنید.

ابریشم سفید رنگ

به اعتقاد محمد ابن سیرین تعبیر خواب ابریشم سفید، به این معناست که سود و منفعتی شامل حال او می شود.

ابریشم زرد رنگ

به اعتقاد محمد ابن سیرین تعبیر خواب ابریشم زرد، به منزله احساس نگرانی از ابتلا به بیماری و یا شرایط خاص بوده است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق انار جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی درخت کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی میوه

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب انار 🔴

معبرین معتقدند که ظاهر انار در تفسیر و تعبیر خواب وابسته به آن، نقش اساسی و تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. انار میوه‌ای سرخ رنگ و پر فایده‌ای می‌باشد که از لحاظ خواص بی‌شمار و انکارناپذیری که داراست، چه در قدیم و چه در زمان حال، مورد توجه همگان قرار گرفته و ارزش بسیاری یافته است. به همین دلیل بعضی این میوه را، میوه‌ای بهشتی نامیده و تعبیر خواب‌های مرتبط با آن را خجسته و مبارک می‌دانند. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انار بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

✍️دیدن انار شیرین و خوش طعم در خواب از نظر این معبر دارای سه تعبیر متفاوت می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب در شغل خویش پیشرفت نموده و در از لحاظ کاری در جایگاهی قرار می‌گیرد که سود و منفعت بسیار عایدش شده و ثروت و مال فراوانی را در زندگی، خواهد اندوخت. همچنین می‌تواند به معنای حریص بودن و زیاده خواه بودن فرد بیننده، در امور مالی باشد. که برای رسیدن به مقام و منصب و دست به دامن اعمال ناپسند و راه‌های نادرست شده و از آن طریق، دارایی و مکنت فراوانی را به چنگ خواهد آورد.

تعبیر دوّم:

نشانگر وجود زنی پاک‌دامن و درست‌کار در زندگی صاحب خواب می‌باشد. این زن می‌تواند یکی از نزدیکان، دوستان و یا فردی ناشناس باشد که به‌زودی در زندگی‌اش وارد شده و او می‌تواند از همدلی، محبّت و کمک‌های بی دریغش بهره‌مند شود. به‌علاوه با آمدن این زن، مشکلات به ظاهر حل‌ناشدنی به طرز معجزه‌آسایی رفع گردیده و برکت و نعمت در زندگی صاحب خواب جاری خواهد گشت.

تعبیر سوّم:

نمایانگر هجرت و سفری پر روزی می‌باشد. فرد بیننده اوضاع معیشتی‌اش با رفتن و عزیمت به منطقه و یا شهری آباد‌تر بهبود یافته و به لطف خدا دگرگون خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که انار ترش مزه‌ای را میل می‌نمایید حاکی از این است که در دوره‌ی زمانی کوتاهی از زندگی، گرفتار اتفاقات ناگوار و پیشامد‌های اندوه‌آوری می‌شوید که امید به خداوند و ایمان به او را از قلبتان بیرون کرده و روز‌های سختی انتظارتان را خواهد کشید.

از نظر دانیال نبی

✍️ اگر در فصل پاییز یا زمستان، در خواب خود مشاهده نمودید که در حال خوردن اناری قرمز با دانه‌های درشت هستید، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی تلاش‌گر با همت و طبعی بلند می‌باشید که نتایج زحماتتان را در آینده‌ای نزدیک خواهید دید و به چیزی که استحقاقش را دارید خواهید رسید.

✍️ اگر در فصلی غیر از فصل انار، در رؤیای خویش دیدید که انار میل می‌نمایید تعبیر خوشی ندارد و معنایش این است که به دردسری دچار شده که هم زندگی شما و هم زندگی نزدیکانتان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر با توکل بر خدا، صبر و شکیبایی پیشه کنید تمام سختی‌ها به مرور زمان جایش را به آرامش و آسایش خواهد داد.

✍️ اگر در خواب درخت انار پربار و پر شاخ و برگی را دیدید، نشانگر این است که رزق و روزی‌اتان چند برابر شده و به ثروت هنگفتی می‌رسید. و یا تفسیرش این است که زنی دارای فضایل اخلاقی و با‌محبت که کار‌های نیکو و  امور خیر فراوانی را به انجام رسانده، به شما در مشکلات یاری داده و بدهی‌ها و قرض‌هایتان به لطفش پرداخت خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که در‌حال چیدن و جمع کردن انار هستید، حاکی از این است که زن و یا دختری زیبارو شما را مجذوب خود ساخته و به‌خاطر علاقه‌‌ای که به یک‌دیگر دارید، این رابطه سبب رسیدن شما به اهداف والای خود، دست‌یابی به ثروت بیشتر و تقویت بعد معنوی‌اتان خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در خواب دیدید که با اشتیاق و ولع، دانه‌های انار را در دهان گذاشته و مزه‌ی خوشایندی را احساس می‌نمایید، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حسابگر هستید که قدر و ارزش پولی را که با زحمت به‌دست آورده‌اید خوب می‌دانید، هر چند که دیگران شما را خسیس می‌نامند اما همین ویژگی سبب شده تا در این راه محتاطانه عمل کرده و از سوء استفاده‌ی افراد سودجو در امان بمانید. همچنین می‌تواند نشانگر هزار درهم پول و سکه‌ باشد که عایدتان گردیده و شما را غافلگیر خواهد نمود.

✍️ اگر در خواب دیدید که انار ترش و یا شوری را می‌خورید بیانگر این است که باید دلسوزی بیش از حد نسبت به دیگران را هر چه زود‌تر تمام کرده و توجه خود را به زندگی و مسائل پیش روی خود معطوف گردانید. غم‌خوار دیگران بودن به‌طوری که از زندگی معمول خویش باز بمانید نتیجه‌ای جز افسوس، درماندگی، غم و افسردگی برایتان به‌دنبال نخواهد داشت.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

✍️ اگر پادشاهی در رؤیای خود دید که صاحب اناری قرمز رنگ است، تفسیرش این است که حکومت خویش را گسترش داده و قلمرو‌های بسیاری را تحت تصرّف خود در خواهد آورد. همچنین نشانگر شهری تازه تأسیس است که پیشنهاد فرمانروایی و حاکمیّت آن، به زودی به او داده می‌شود که در صورت پذیرش، قدرت و نفوذش چندین برابر خواهد گشت.

✍️ اگر رئیس و یا فرمانداری در خواب دید که انار شیرینی را در اختیار دارد، نمایانگر این است که در آینده‌ای نزدیک پیشرفت در کارش حاصل گردیده و به آرزو و خواسته‌ی دیرینه‌ی خویش، که همان نظارت و ریاست روستا و یا ده می‌باشد، خواهد رسید.

✍️ اگر فرد تاجر و یا بازرگانی کار کشته، در خواب دید که انار میل می‌کند، تعبیر حاکی از این است که راه‌های ثروت به سویش گشوده شده و پولی به ارزش هزار درهم به‌طور ناگهانی نصیبش می‌شود. همچنین او این هزار درهم را صرف رونق دادن به کسب و کارش خواهد کرد.

✍️ اگر فرد مسکین، نیازمند و یا فقیر، در رؤیای خود مشاهده کرد که انار در دست دارد، نشانگر این است که به‌وسیله‌ی کمک‌های فردی غنی و ثروتمند یک و یا هزار درهم به او می‌رسد که او را شاد نموده و بخشی از گره‌های مالی‌ و نیاز‌های عمده‌ و اساسی‌اش را رفع خواهد نمود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر این معبر، انار میوه‌ای بهشتی است که از فواید آن در کتب مختلف، بسیار یاد شده. به‌طور کلی دیدن این میوه در خواب تعبیر از خبری میمون، مبارک و فرخنده برای بیننده‌ی رؤیا، خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب خویش، انار دیدید، نشانگر این است که به تعداد انار‌های موجود در خواب، ثروت به‌دست آورده و از مزایای آن بهره‌مند خواهید شد.

✍️ اگر در رؤیا، انار شیرین، تازه و نو رسیده‌ای را دیدید که خودتان در دست داشته و یا آن را از شخص دیگری دریافت می‌کنید، نمایانگر این است که با زنی خوش سیما، مهربان و دارای درک و فهمی بالا آشنا شده که کمالات را در شما به اوج خود می‌رساند و به اعتبارتان نزد همگان می‌افزاید. همچنین در کنار هم،تجربیات زیادی را کسب کرده و سبب پیشرفت یکدیگر می‌شوید و در نهایت با سعادت و خوشبختی پیمان ازدواج بسته و ازدواجی موفق خواهید داشت.

✍️ اگر در خواب، اناری را در فصل رسیدن آن مشاهده کردید، بیانگر رخ‌داد‌هایی شعف‌آور و پیروزی‌ای عظیم خواهد بود که برابر شما خوش یمن و مبارک است اما اگر در فصلی غیر از فصل انار، خواب اناری شیرین و درشتی را دیدید، تعبیرش مثبت نبوده و  به معنی اتفاقات غیر مترقبه و ناراحت‌کننده‌ای است که احساسات شما را جریحه دار خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب، اناری له شده، پلاسیده و یا گندیده‌ای را دیدید نشانگر این است که در اطرافتان افرادی بی‌فکر، نادان و ابله بسیار است که شما نباید با گذراندن زمان خود در کنار این‌گونه افراد، آبروی خود را خدشه دار کرده و به اعتبار خویش لطمه بزنید. بودن با اشخاص کوته نظر افکار شما را تخریب کرده و باعث پس رفتتان در زندگی خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که اناری را پوست گرفته، دانه‌هایش را جدا نموده و آن را به گلپر و نمک آغشته کردید، تفسیرش این است که باید بیش از پیش مواظب اطرافیان دو رو و فرصت طلب باشید. این افراد برای رسیدن به منافع شخصی خود، از شما استفاده کرده و با حیله و نیرنگ، سعی در فریب دادن شما دارند. به‌علاوه با جلب اعتمادتان قصد دارند تا از شما نردبانی ساخته و با بالا رفتن از آن، به اهداف پلید خویش دست یابند.

✍️ اگر در خواب دیدیم که برای شخصی انار دانه کرده و آن را در بشقاب، پیش رویش قرار می‌دهیم، چه آن فرد آشنا باید و چه ناشناس تعبیر این است که شما نسبت به او حسادت ورزیده و قصد کینه جویی و آسیب رساندن به او را دارید. اما باید بدانید، نیّت ناپاک و نادرست در نهایت گریبان صاحبش را گرفته و او را زمین خواهد زد. پس به‌جای توطئه نمودن علیه دیگران از اقدامات صحیح  آن‌ها الهام گرفته و روی بالا بردن شخصیّت خود، متمرکز شوید تا عاقبت بخیر گردید.

✍️ اگر تاجری در خواب دید که انار خوشمزه‌ و آبداری  را میل می‌کند، بیانگر این است که از خرید و فروش اجناسش منفعت زیادی می‌برد که اوضاع مالی‌اش را زیر و رو می‌کند و کارش رونق بسیار می‌گیرد به‌طوری‌که افراد نامدار و سرشناس قصد همکاری با او را خواهند داشت.

✍️ اگر مسافر و یا در راه مانده‌‌ای در رؤیای خویش انار شیرین و دانه درشتی را مشاهده کرد، نمایانگر این است که مسیرش را پیدا نموده و یا به دیار خویش به سلامت و با خبر‌های مسرّت بخش، باز خواهد گشت.

✍️ اگر دختر و یا پسر جوانی در خواب دید که انار در دست دارد، نشانگر این است که نیمه‌ی گمشده‌ی خود را پیدا نموده و با فردی لایق، با شخصیّت و دارای ویژگی‌های دلخواه و باب میلش، ازدواج خواهد کرد و زندگی مشترکی پر از عشق و شادی در پیش خواهند داشت.

✍️ اگر شخص بیمار و دارای ضعف جسمانی، در رؤیای خود دید که در حال جدا کردن دانه‌های انار و خوردن آن است، معنایش این است که قوای جسمانی سابق را بازیافته و سلامتش را بار دیگر به‌دست خواهد آورد.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری بدون پوست، تیره رنگ و کالی را از دست کسی می‌گیرید حاکی از این است که افراد نزدیک به شما، با خیانت‌های مکرر، خاطرتان را آزرده نموده و موجبات افسردگی و بی اعتمادی را در شما به‌وجود خواهند آورد.

از نظر خالد بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب، انار‌های خوش رنگ و رو و تازه‌ای را مشاهده کردید، تعبیر بیانگر این است که روزی شما در زندگی چند برابر شده و گره‌های عدیده‌ی مالی‌اتان رفع خواهد گشت.

✍️ اگر در رؤیای خود انار دانه درشتی را ببینید که طعمی خوش و رنگی قرمز دارد، خبر از حضور زن و یا دختر جوانی در زندگی می‌دهد که نقطه‌ی عطف زندگی شما خواهد بود.

از نظر جابر مغربی

✍️ اگر در خواب و رؤیای خویش، انار شیرینی را مشاهده نمودید در حالیکه در عالم بیداری، فصل رسیدن انار بود، تعبیر نمایانگر این است که پولی به ارزش هزار دینار و یا کمتر از آن به‌خاطر تلاش‌های بی‌شائبه و کوشش مستمر، نصیبتان می‌شود که شما را از مصائب پیش رو نجات خواهد داد و سبب ساز موقعیّت‌های پول‌ساز و ثروت آفرین در زندگی‌اتان خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که دانه‌های انار ترشی را بر دهان می‌گذارید، چه فصل رسیدن این میوه باشد و چه نه، تعبیر مبارکی ندارد و نماد گرفتاری، رنج و اندوه بزرگ برای شما خواهد بود. تغییری منفی که روزگارتان را تلخ نموده و به مشکلاتتان دامن می‌زند اما با از سر گرفتن تلاش‌های خویش می‌توانید جبران خسارت کرده و اوضاع زندگی خود را به حالت اوّل برگردانید.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر بازرگانی در‌ فصل زمستان، در خواب دید که اناری شیرین میل می‌کند، تعبیر بیانگر این است که جنسی که در حال خرید و یا فروش آن هستی در بازار رونق گرفته و سود فراوانی را عاید صاحب خواب می‌کند.

✍️ اگر مسافر و یا کسی که قصد سفر دارد در رؤیای خویش اناری دانه درشت و سرخ رنگی را دید معنایش این است که سفری مملو از اتفاقات خوب در پیش داشته که تجربیات فراوان و درس‌های بزرگی برایش به همراه خواهد داشت .

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به همراه پوست سفید داخلش به دندان گرفتید، نمایانگر این است که خداوند به شما نظر کرده و از هر لحاظ و در هر زمینه‌ای بی‌نیازتان خواهد ساخت. شما از نعمت‌های دنیوی به‌طور کامل بهره برده و در آخرت هم به جایگاهی رفیع دست خواهید یافت.

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب دیدید که از دست نامزد و یا شریک زندگی خود اناری می‌گیرید، حاکی از این است که افراد حسود در نزدیکی شما قصد بر هم زدن آرامش زندگی‌اتان را داشته و حسادتشان انگیزه‌ای برای دسیسه چینی و نیرنگ‌های پی در پی در جهت نابودی محبت، عشق و علاقه بین شما و همسرتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب خود را مشغول خوردن انار دیدید، تعبیر نشانگر این است که فردی ناپاک و مکّار ولی در عین حال زیبا و دلربا از احساسات پاک شما سوء استفاده کرده و پشت نقابی ظاهر فریبانه قصد آسیب زدن به شما را خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را از شاخه‌ای چیده و در حال خوردن آن هستید، به این معناست که شما فردی با استعداد و توانا هستید که با اتّکا بر نبوغ خویش و به عرصه رساندن خلاقیت‌هایتان، قصد پیشرفت و رسیدن به مقاطع عالی را خواهید داشت.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که انار دان شده‌ای را می‌خورید، نمایانگر این است که از تهمت‌ها و افترا‌هایی که دشمنانتان به شما روا می‌دارتد در امان مانده و از حرف‌های دروغ و گناه‌های ناکرده‌ای که عده‌ای از روی کینه و عداوت به شما نسبت می‌دهند تبرئه خواهید شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر این معبر دیدن انار در خواب سه تعبیر متفاوت را داراست.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی دارای فرزندی خوش قدم می‌شود که زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار داده  با ورودش به زندگی صاحب خواب، همه چیز را به نفع او تغییر خواهد داد.

تعبیر دوّم:

نشانگر به‌دست آوردن سلامتی و از بین  ضعف و مشکلات جسمی و روحی بیننده‌ی رؤیا می‌باشد. به‌علاوه خبر از طولانی شدن عمر صاحب خواب و زندگی سراسر نعمت و مملوء از خوشی برای او به همراه خواهد داشت.

تعبیر سوّم:

نمایانگر درگیری، جنگ و نزاع با دشمن است که صاحب خواب را در این ورطه‌ی بلا کشانیده و به خون و خونریزی منجر خواهد شد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به دو نیم تقسیم کردید، تعبیر به معنای این است که طلبکاران شما برای صاف شدن بدهی‌اشان به سراغتان آمده و با درگیری و سلب آرامش از شما و خانواده‌اتان قصد دارند تا از هر طریقی پول خود را بستانند. شما باید با احتیاط عمل نموده و با اعمال و اقدامات نامناسب آن‌ها را تحریک نکنید و با سیاست و شکیبایی طلبکاران خود را برای دادن زمان بیشتر، مجاب فرمایید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که انار میل می‌نمایید، بیانگر این است که پرنده‌ی سعادت خوشبختی بر شانه‌هایتان نشسته و شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب ظرف پر از اناری را دیدید که متعلق به شماست، حاکی از این است که ممکن است تحت تأثیر حرف‌های اطرافیان دست به انجام کار‌های بی منطق زده که نتیجه‌ای جز پشیمانی و ندامت برایتان به همراه نخواهد داشت. بهتر است پیش از ارتکاب هرگونه عملی، پیش‌بینی لازم را صورت داده و با افراد با تجربه مشورت فرمایید.

✍️ اگر در خواب، درخت اناری را ببینید، نشانگر این است که پول و ثروت به‌دست خواهید آورد و هر چقدر درخت پر بار‌تر باشد مال و اموالتان کلان‌تر می‌باشد و منفعت بیشتری کسب خواهید نمود. همچنین اسمتان در بین همگان شهرت یافته و بر احترام و اعتبارتان افزوده خواهد شد.

✍️ اگر در خواب، درخت اناری پر از گل و شکوفه را مشاهده کردید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که از زیبایی‌های کوچک اطرافتان نهایت لذت و بهره را برده، سعی می‌کنید حتی در سختی‌ها و ناهمواری‌های زندگی تمرکز و توان خود را بر روی رشد و موفقیت خود بگذارید تا انرژی‌ و وقتتان بیهوده صرف نگردد.

✍️ اگر در خواب اناری فاسد، گندیده و له شده‌ای را دیدید خبر از اتفاقات ناخوشایند، پستی‌ها و بلندی‌ها و موانع موجود در مسیر زندگی‌اتان می‌دهد که روز‌های دشواری را برای شما به همراه خواهد داشت.

از نظر معبرین غربی

✍️ اگر در خواب اناری تازه و رسیده را دیدید، تعبیر این است که بیماری و مریضی‌اتان شفا یافته و شما دوباره به زندگی عادی خویش باز خواهید گشت.

✍️ اگر در خواب انار شکسته‌ای را مشاهده کردید بیانگر این است که در زندگی مشترک و یا رابطه‌ی احساسی خود دچار مشکل گشته و بین شما و شریک عاطفی‌اتان اختلافات و بحث‌های بی‌دلیلی شکل می‌گیرد که پیوندتان سست شده و عشقتان به سردی می‌گراید. تنها راه رهایی از این اتفاقات کنار گذاشتن غرور خود و منطقی نگاه کردن به مسائل است. همچنین گفت و گو درباره‌ی موضوعات پیش آمده با افراد متخصص و کاربلد، شما را از شرّ نصایح غلط افراد حسود در امان نگه خواهد داشت.

✍️ خوردن انار در خواب نشان از خواسته‌های دنیوی شما و آرزوهای بلند پروازانه‌ای است که قصد رسیدن به آن‌ها را دارید و در راه دست‌یابی به آمال خویش، حاضر به گذشتن از چیز‌های ارزشمند زندگی‌اتان خواهید شد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که دانه‌های انار را یکی پس از دیگری بر دهان می‌گذارید، نمایانگر این است که شما بیش از اندازه به نیاز‌های جسمانی و جنسی خود اهمیّت ورزیده به‌طوری که ممکن است بدون داشتن حس دوست داشتن و عشق نسبت به فرد مقابل، با او رابطه‌ی جنسی داشته و بدون فکر کردن و در نظر داشتن عواقب عمل خویش، موقتاً در فکر برطرف نمودن نیاز سطحی‌اتات باشید.

از نظر علم روان‌شناسی

علم روانشناسی دیدن انار در خواب را نشانه‌ای از داشته‌ها و جذابیت‌های پیرامونمان می‌داند که بنا به جنسیّت افراد شدّت و میزان تمایل و کشش هر فرد متفاوت و یا مشابه خواهد بود.

✍️ اگر در خواب اناری شیرین را ببینید که در انتظار خوردنش به سر می‌برید بیانگر این است که شما به شدّت جذب افراد ثروتمند و دارا شده و از شخصیّت و عملکردشان برای خود الگویی تمام و کمال ساخته‌اید. اما باید دقت کنید تا مال و اموال کلان آن‌ها شما را از واقعیّت درونی‌اشان غافل نسازد و موجب اغوا شدن شما نگردد.

✍️ اگر در خواب دیدید که دانه‌های انار را جدا نموده و در کاسه‌ای می‌ریزید، نشانگر احتیاج شما به عشق و محبّت از سمت شریک عاطفی‌اتان می‌باشد که با توجه نمودن و برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهایتان شیرینی عشق را در نظر شما صد چندان خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید و در همان زمان، اناری را پیدا نموده و با هوس بسیار شروع به خوردنش می‌کنید، حاکی از اعتماد بنفس و عزت نفسی است که در شما نقش بسته و علّت اصلی موفقیت و پیشرفت شما خواهد بود که دیگران از درک آن عاجزند.

✍️ چیدن انار در خواب خبر از سلامتی جسمی و توان بدنی شما دارد که به مرور بهبود می‌یابد. در واقع تحمل بیماری و درد و رنج ناشی از آن، از شما فردی محکم با روحی قوی و آسیب ناپذیر خواهد ساخت.

تعبیر خواب انار بر‌ اساس موضوع آن 📋

کاشتن درخت انار

✍️ اگر در خواب دیدید که نهال اناری را در زمین کاشته و به آن رسیدگی می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که از جایی که سرمایه‌گذاری کرده بودید خبر خوش و منفعت زیادی به شما می‌رسد، وضع مالی‌اتان تغییر کرده و صاحب ثروت و سرمایه خواهید شد.

انار فاسد و گندیده

✍️ اگر در خواب انار فاسد و بد بویی را مشاهده نمودید، تعبیر بیانگر این است که از ناکامی‌ها و شکست‌های پی در پی خود، ناامید گشته و دچار یأس می‌شوید. به‌خاطر تجربیات تلخ گذشته برایتان دشوار است که از دایره‌ی امن خود بیرون رفته و دوباره به خود و توانایی‌های خود ایمان بیاورید. اما باید به یاد داشته باشد که اگر همّت نکنید و خودتان نخواهید هیچ‌کس قادر به تغییر شرایط و اوضاع زندگی شما نخواهد بود.

انار تازه و آب‌دار

✍️ اگر در خواب اناری تازه، شیرین و درشتی را دیدید نشان‌دهنده‌ی ارتباط صمیمی، ناگسستنی و ریشه‌دار با معشوقتان می‌باشد همچنین بیانگر عشق و علاقه‌ای دو طرفه و معنادار است که شما دو نفر را به‌هم پیوند زده و قلب‌هایتان را به سمت یکدیگر متمایل می‌سازد. به بیانی دیگر با عشقی روبه‌رو خواهید شد که علاوه بر تاثیر مثبتی که بر روی روح و روانتان می‌گذارد، با انگیزه دادن‌های فراوان شور زندگی را در شما زنده خواهد کرد. همچنین دیدن انار‌های آبدار در رؤیا بیانگر به‌دنیا آمدن کودکی معصوم و پاک است که خبر و مژده‌ی رسیدنش به زودی به گوش شما خواهد رسید.

درخت انار

✍️ اگر در رؤیای خویش درخت اناری را مشاهده نمودید نمایانگر ترس و واهمه‌ی شما نسبت به از دست دادن عشق و محبوبتان است. شما همواره با گوش فرا دادن به گفته‌های بی‌ارزش دیگران و اهمیت دادن به سخنان ناموثق و نادرست آن‌ها، به شریک عاطفی خود شک کرده و با بدبینی تمام او را قضاوت می‌کنید. باید حواستان باشد که منشأ این خبر چینی‌ها توسط اطرافیانتان، حسادت و رشکی می‌باشد که به شما می‌ورزند. اعتماد خود را به معشوقتان تقویت کرده و برای بهبود کیفیت رابطه‌ی خویش، اعتماد را جایگزین ترس‌های خود سازید تا مردم جرأت دخالت و دامن زدن به کوچکترین مسائل را نداشته باشند.

انار شیرین و رسیده

✍️ اگر در خواب مشغول جمع‌آوری و چیدن انار‌های رسیده، خوش‌رنگ و خوش طعم بوده و اتفاقاً در عالم بیداری هم فصل رسیدن انار از راه آمده بود، تعبیر این است که به تعداد انار‌هایی که در اختیار دارید برکت و روزی در مسیر زندگی‌اتان جاری گشته و برکت و نعمت در کسب و کارتان چندین برابر خواهد شد.

انار ترش

✍️اگر در خواب دیدید که انار ترش و یا کالی را با چاقو برش زده و شروع به خوردن آن می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی غم، اندوه، گرفتاری و رنجی است که در آینده‌ای نه چندان دور گریبانتان را گرفته و شما را دچار پشیمانی و افسردگی می‌سازد.

چیدن انار

✍️ اگر در خواب ببینید که از درخت انار، انار‌هایی مرغوب می‌چینید، تعبیر حاکی از زنی خوش سیما، دلفریب و اغواگری است که هوش و حواس را از سر شما می‌پراند و زمام و کنترل همه چیز در زندگی‌اتان را با سیاست و جذابیت فراوان و منحصر به‌فرد خویش به‌دست خواهد گرفت و شما را فرمان‌بردار و مطیع تمام و کمال خود خواهد ساخت.

نگه داشتن انار

✍️ اگر فرد بی‌کار و بدون شغلی در خواب دید که اناری را نزد خود نگه داشته است، بیانگر این است که به‌زودی از سمت شخص و یا اشخاصی، کاری پر روزی و مناسب به او پیشنهاد شده و یا با کمک‌های فردی پر نفوذ به استخدام اداره و یا شرکتی دولتی در می‌آید که برایش خوش یمن بوده و مسیر‌های جدیدی را پیش پایش می‌گشاید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به منظور دادن و تقدیم نمودن به شخصی، پیش خود نگه داشته‌اید، تعبیر نشانگر این است که شما فردی هستید که برای محقق نمودن خواسته‌های خویش عطشی سوزان داشته و تمایل شدیدی به پیشرفت و ارتقا پست و مقام خود دارید. در نهایت تمام تلاش‌هایتان به ثمر نشسته و با یاری پروردگار به آن‌چه استحقاقش را دارید رسیده و شیرینی همّت بلند خود را خواهید چشید.

✍️اگر در خواب مشاهده کردید که ظرف اناری را از شخصی گرفته، و پیش خود به امانت نگه می‌دارید نمایانگر این است که اداره‌ی یک شهر و یا یک منطقه‌ی خارج از شهر را، عهده‌دار خواهید شد.

✍️ نگه داشتن انار در دست خویش، نشان‌دهنده‌ی اعتماد شما به توانایی و قابلیّت‌های فردی‌اتان می‌باشد که از آن‌ها در مسیر درست استفاده نموده و به جایگاه رفیعی در زندگی خواهید رسید.

پاشیده شدن آب انار بر روی لباس

✍️ اگر در خواب دیدید که آب انار به‌طور ناگهانی بر روی لباس‌هایتان پاشیده و آن را لک نمود، معنایش این است که شما فردی عجول هستید که مرتباً بدنبال نتایج زود بازده و زود هنگام می‌باشید در حالی‌که صبر ، کلید موفقیت شما در کار و در تمام ابعاد زندگی است. بهتر است در تصمیمات مهم، تنها به هوش و ذکاوت خود تکیه نکنید بلکه در راستای بهره‌گیری از تجربیات افراد کاردان، تلاش ورزیده تا در نهایت نتیجه‌ی مورد نظرتان حاصل گردد و از مواهب بی‌شمار آن بهره‌مند شوید.

انار شکسته

✍️ اگر در خواب انار شکسته و یا ترک خورده‌ای را دیدید، تعبیر نشانگر این است که زندگی مشترکتان متزلزل گردیده و رابطه‌ی شما و همسرتان در‌حال فروپاشی می‌باشد. جنگ و دعوا بین شما دو نفر به حدی بالا می‌گیرد که به جدایی و طلاق فکر کرده و تصمیمات جدی‌ و محکی را در این خصوص، اتخاذ می‌نمایید. هرچند این فاصله و متارکه شاید در ابتدا سخت به‌نظر برسد اما پایان خوشی در انتظارتان خواهد بود که به صلاح شما و طرف مقابلتان است.

تعارف نمودن انار

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به شخصی که مرده و فته گردیده تعارف می‌کنید و او انار را از شما می‌گیرد، معنایش این است که زنی نجیب، وفادار و مهربان نصیبتان شده و یا به همسری شما در می‌آید که پیوند عاطفی عمیقی بین شما شکل گرفته و دوست داشتنتان بر پایه‌ی عقل و منطق می‌باشد. این ازدواج نه تنها برای شما و معشوقتان بلکه برای اطرافیان و نزدیکانتان نیز، شادکامی و خوشی به همراه خواهد داشت.

انار سفید

✍️ اگر در خواب و رؤیا دیدید که انار سفیدی را میل نموده، در‌حالی‌که در عالم بیداری هم، فصل رسیدن این میوه‌ی بهشتی است، تعبیر افزون شدن مال و دارایی و رسیدن به ثروتی هنگفت می‌باشد. همچنین اگر بازرگان و یا تاجر هستید، تقاضا برای دریافت اجناستان چندین برابر شده در نتیجه عرضه‌ی شما نیز نسبت به گذشته بالا و بالاتر می‌رود. همین امر موجب تغییرات مثبت در کسب و کار و افزایش اعتبار و شهرت شما میان مردم خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که کسی انار سفیدی به شما داده و تقدیم نمود، نشانگر این است که از سمت آن فرد، به او آسیبی وارد می‌گردد و رنج بسیاری را متحمّل خواهد شد.

✍️ اگر مسافری در رؤیای خود مشاهده کرد که انارهای سفیدی در اختیار دارد، نمایانگر این است که سفری لذت بخش در پیش دارد که خوش یمن و مبارک بوده و آغازگر مسیری نوظهور به‌سوی موفقیت و نیک‌بختی خواهد بود.

دیدن انار توسط زن باردار

✍️ اگر زن حامله ای در خواب انار گرد و شیرینی را مشاهده کرد، تعبیر بیانگر این است که خانواده‌ی او از آرامش نسبی برخوردارند که همین ثبات و آسایش باعث محکم شدن روابط اعضای خانواده و تقویت احساس امنیت میان آن‌ها خواهد شد. همچنین به معنای این است فرزند این زن، مایه‌ی رحمت و برکت خانواده خواهد بود.

✍️ اگر زن بارداری در خواب دید که دانه‌های قرمز رنگ انار را در دهانش می‌گذارد نشانگر زندگی مرفه و وضعیت و شرایط اقتصادی مناسب و معقولی است که در زندگی او غالب است.

✍️ اگر زن بارداری در رؤیای خویش درخت اناری را مشاهده کرد، نمایانگر این است که فرزندش را زود‌تر از موعد مقرّر و با سلامت کامل به‌دنیا می‌آورد. اما همه چیز به‌خیر گذشته و زایمان به راحتی و با نهایت دقّت انجام خواهد یافت.

✍️ اگر زن بارداری در خواب ببیند که انار شیرینی را در اختیار دارد تفسیرش این است که او برای تولّد فرزندش بی‌نهایت خوشحال بوده و از تصمیم خود برای فرزند‌آوری راضی و خرسند است.

✍️ اگر زن حامله‌ای در خواب انار ترشی را مشاهده کرد، نشان‌دهنده‌ی این است که درون او آشفته و مملوء از تنش و اضطراب است. او نسبت به آینده‌ی فرزندش نگران بوده و تمام دغدغه فکری‌اش سلامت و سعادت او می‌باشد.

دیدن انار توسط فرد مجرد

✍️ اگر دختر و پسر جوان یا مجردی در خواب دید که مشغول خوردن انار است، تعبیر بیانگر این است که او موفقیت‌های تحصیلی و کاری زیادی را کسب نموده و افتخارات عدیده‌ای را می‌آفریند. همچنین با دستیابی به دست‌آورد‌های ارزشمند خویش باعث سربلندی خانواده و نزدیکانش خواهد شد.

✍️ اگر شخص مجردی در خواب درختی پر از انار‌های نارس را مشاهده نمود نشان‌دهنده‌ی این است که اخلاق پسندیده و صحیح او سبب خواهد شد تا مورد توجه و محبت مردم قرار گرفته و روابط کارآمد و مؤثری را ایجاد نماید. به‌علاوه این فرد در زمینه‌ی ازدواج نیز همسر شایسته‌ای را برگزیده و با نهایت وفاداری، تعهد و از خود گذشتگی، عشقش را فدای او خواهد کرد.

✍️ اگر دختر مجردی در خواب دید که دانه‌های انار را جدا نموده و در بشقابی می‌ریزد، نمایانگر این است که این دختر از کمبود توجه و کمبود محبت رنج برده و همیشه خود را فردی متزلزل و بی‌ارزش می‌داند. فردی با این اندازه احساسات متغیر و مشکلات روحی باید بیش از پیش توسط نزدیکانش جدی گرفته شود تا به مرور زمان بهبود یابد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق ب باران جابر مغربی جی. اچ. میلر دانیال نبی لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان


تعبیر خواب باران🌧️

باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت و رزق و روزی برای شماست. در ادامه تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان را برای شما گردآوری کرده ایم.

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان

تعبیر خواب ضعیف شدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی👨

اگر شما در فصل بارندگی و یا به هنگامی که مردم به باران احتیاج دارند، خواب باران دیدید، تعبیر این خواب بسیار نیکو تر خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که روز اول ماه و یا روز اول سال بود و باران می بارید، یعنی این ماه و یا این سال بیش از قبل نعمت بار و با خیر و برکت خواهد بود.

اگر دیدید که فقط در یک مکان و یک قسمت باران شدید می بارید و بقیه نواحی خشک بود و باران نمی بارید، تعبیر این خواب این است که مردم آنجا به مصیبت و گرفتاری خواهند افتاد و بیماری شیوع پیدا خواهد کرد.

اگر دیدید که باران تیره و به رنگ سیاه، و همچنین با شدت می بارید، یعنی که شما دچار بیماری خواهید شد و ممکن است این بیماری بر شما غالب شده و جان شما را بگیرد.

اگر در خواب دیدید که همه جای زمین یک نواخت خیس شده و باران بر همه جا می بارید، این خواب یعنی که خداوند شما را مورد لطف و مرحمت الهی خود قرار خواهد داد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ… _ و او کسی است که بعد از نومیدی خلق برایشان باران می‌فرستد… (شوری-۲۸).

اگر در خواب دیدید که باران بسیار ریز و آرام فقط در یک قسمت و منطقه می بارید، این خواب به این معناست که مردم آنجا خیر و برکت و نعمت فراوان به دست خواهد آورد.

از نظر جابر مغربی👨

اگر در فصل باران خواب دیدید که آب به مقدار کافی و بسیار زیاد وجود داشت، این خواب تعبیرش این است که این سال، سال بسیار با خیر و برکت و پر از نعمت خواهد بود.

اگر در خواب آسمان را ابری و بارانی به همراه رعد دیدید، تعبیرش این است که شما از نفرین پدر و مادر خود می ترسید و یا اینکه در خطر نفرین از سمت آنها و یا شخص دیگری هستید. اگر همراه با رعد در آسمان برق و صاعقه نیز دیدید، این عذاب ها شدت بیشتری خواهند داشت.

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن باران در خواب ۱۲ تعبیر دارد:

۱- رحمت و لطف خداوند است. باران در خواب از این خبر می دهد که مورد عطوفت و نعمت های خداوند قرار می گیرید.

۲- برکت و نعمت است. اگر خواب باران دیدید یکی از تعابیرش افزایش نعمت و برکت، رزق و روزی در زندگی شماست.

۳- کمک خواستن و پیش حاکم و قاضی رفتن می باشد. شما برای حل یک مسأله در زندگی خود از کسی تقاضای کمک و رسیدگی خواهید کرد.

۴- رنج کشیدن و درگیر یک بیماری شدن است. پس مراقب سلامتی خود باشید.

۵- دچار یک مصیبت و گرفتاری شدن است. یک بلای ناگهانی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

۶- جنگ و خصومت است. ممکن است با شخصی درگیر شوید و این درگیری به جنگ و دشمنی ختم شود.

۷- ریخته شدن خون است. این خون می تواند نتیجه یک دعوا و درگیری باشد و یا می تواند اشاره به ریختن خون با هدف قربانی کردن و نذر باشد.

۸- فتنه و آشوب است. شخصی اطراف شما قصد بهم ریختن اوضاع را دارد حواستان را بسیار جمع کنید.

۹- قحطی و خشک سالی است.

۱۰- در امان بودن و مصونیت است. اگر از چیزی ترس و واهمه دارید، این احساس شما کاملا بی مورد است زیرا که خداوند شما را حفظ خواهد کرد.

۱۱- کفر و ناسپاسی است. در هر شرایطی شاکر خداوند باشید زیرا که حکمتی در سختی ها نهفته می باشد.

۱۲- دروغ و پنهان کاری است. ممکن است خود شما و یا اطرافیان سعی در مخفی کردن چیزی داشته باشید.

اگر دیدید که فصل باران نبود ولی باران می بارید، تعبیرش این است که در آن مکانی که بارش باران را دیدید، آشوب و فتنه برپا خواهد شد.

امام صادق نیز باران همراه با رعد و برق را برکت و خیر و نعمت فراوان می دانند.

از نظر محمد ابن سیرین👳

ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید که باران و طوفان سنگینی بر سر مردم می بارید، به معنای این است که مرگ ناگهانی و غیر منتظره در آن منطقه زیاد خواهد شد.

اگر دیدید باران بسیار شدید و سهمگین بود به طوری که در جوی ها سیلاب راه افتاده بود اما به شما آسیبی نرسید، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام مورد خشم و دشمنی قرار خواهید گرفت ولی شما از شر و ظلم این فرد خلاص خواهید شد.

اگر آسمان را بارانی همراه با رعد و برق دیدید، تعبیر آن این است که مردم ترس و هراس کمتری را احساس خواهند کرد و برکت و نعمت زیاد تر خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که هر قطره باران با صدا و آهنگ همراه است، این خواب به شما می گوید که مقام و مرتبه شما نزد مردم بالاتر خواهد رفت و به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.

اگر در خواب دیدید که از بدنه و درهای خانه ای مثل باران آب پاک بر زمین می ریخت، تعبیرش این است که به مقدار آبی که بر زمین میریخت، صاحب این خانه به مال و نعمت و دارایی دست پیدا خواهد کرد. اگر صاحب این خانه خود شما بودید پس تعبیرش برای خود شخص شماست.

اگر در خواب دیدید که آسمان کاملا صاف و بدون ابر است ولی باران باریده و از ناوان ها آب میریخت، این خواب یعنی خداوند مردمان آنجا را مورد لطف و رحمت خود قرار خواهد داد؛ ولی اگر هوا را ابری دیدید و آب از ناودان ها میریختف یعنی برعکس مردم گرفتار بلا و فتنه و خسارت خواهند شد.

اگر در عالم خواب زیر باران ایستاده بودید و بر سر شما باران می بارید، تعبیر این خواب به این معناست که شما به مسافرت خواهید رفت و این سفر برای شما بسیار سود و منفعت به همراه خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید که با آب باران وضو می گرفتید و مسح سر می کشیدید، این خواب به شما می گوید که خداوند شما را از شر بدی ها و دشمنان حفظ خواهد کرد و ترس و اضطراب را از شما دور می کند.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

اگر در خواب دیدید که از آسمان مار و عقرب و یا سنگ می بارید، این خواب نشانه این است که این سرزمین و منطقه را عذاب و بلا فرا خواهد گرفت.

اگر دیدید ریگ و یا خاک می بارید، تعبیر این خواب خوب است ولی اگر زیاد باشد تعبیرش برعکس بد و منفی خواهد بود.

اگر دیدید از آسمان به جای باران عسل می بارید، نماد نعمت و غنیمت در آن شهر و سرزمین خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که از آب پاک و زلال باران می نوشیدید، یعنی به همان مقدار رفاه و آسایش به دست خواهید آورد؛ ولی اگر این آب تیره و غیر قابل نوشیدن بود، یعنی به همان مقدار آب، شما گرفتار عذاب و بیماری خواهید شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

اگر دیدید که از آسمان به جای قطرات باران، سنگ می بارید، این خواب نشان از یک عذاب الهی، گرفتاری و مصیبت سخت و سنگین است. همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم (حجر-۷۴).

اگر دیدید به جای آب از آسمان آتش می بارید، یعنی از سمت پادشاهان و صاحبان مقام در آن مکان بلا و مصیبت، اشوب و فتنه، جنگ و خونریزی به پا خواهد شد.

اگر دیدید از آسمان گندم و جو بر زمین می ریخت، این خواب تعبیرش بسیار نیکو خواهد بود و به این معناست که این سرزمین و شهر از نعمت های متنوع و بسیار زیادی بهره مند خواهد شد و مردمان این منطقه در امنیت و آرامش همراه با روزی و رزق بسیار زندگی خواهند کرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

باران در عالم حقیقی و در زندگی عادی ما، یک نعمت بزرگ الهی است که موجب خیر و برکت برای ماست. دیدن باران در خواب نیز به جز چندین مورد استثناء، همین تعبیر را دارد.

تعدادی از معبران قدیمی و سنتی باران را نماد غم و اندوه می دانند.

خانم ایتانوس، معبر یونانی، عقیده داشت که باران یک نعمت و مرحمت از سمت خداوند است، مخصوصا اگر در خواب دیدید که زیر باران ایستاده بودید.

باران در خواب شما اگر ریز و آرام، و لذت بخش بود به خصوص اگر در خود فصل باران چنین خوابی ببینید، این خواب بسیار نیکو و مثبت خواهد بود و خبر از نعمت و روزی فراوان، شادمانی و تندرستی می دهد.

اگر در خواب مشغول تماشای بارش باران بودید به شرطی که باران یکسان بر همه جا می بارید، این خواب تعبیرش بسیار نیکو و مثبت است.

اگر در خواب دیدید که مثلا پشت پنجره ایستاده بودید و بارش باران را تماشا می کردید و باران هم در همه جای زمین یکنواخت می بارید، خوب است ولی اگر در همین حالت دیدید که فقط در خانه شما باران می بارد و خانه های دیگر و کوچه خشک است، تعبیرش خوب نیست چون این باران که فقط برای شما می باریده است، خبر از یک اندوه و غم بزرگ می دهد. در این حالت پس بسیار مراقب سلامتی و تندرستی خود و خانواده تان باشید.

اگر در خواب باران بسیار تند و شدید و حالت سیل داشت، این خواب هم تعبیر خوبی ندارد. باران با قطرات درشت و سنگین، به طوری که در خواب حس می کردید که به سر و صورت شما می خورد، این خواب از یک اتفاق و حادثه بد و غیر منتظره خبر می دهد.
باران شدید بر سر ریختن، خواب خوبی نیست.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید اما رنگ قطرات آن تیره بود و یا اینکه به رنگ طبیعی خودش نبود، این خواب به شما از یک بیماری و مشکل جسمانی خبر می دهد. اگر در خواب شخص دیگر را زیر باران دیدید تعبیرش به آن فرد است که بیمار خواهد شد.

باران بی موقع و خارج از فصل نیز تعبیر مثبتی ندارد. برای مثال اگر در هوای گرم تابستان که از شدت گرما، کولر روشن می کنید و یا در حیاط می خوابید. این خواب در این مواقع خبر از یک مصیبت و اندوه بزرگ می دهد؛ مخصوصا اگر در خواب دیدید که بر محله و یا شهر می بارید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما با آب بارانی که در ناودان و یا گودالی جمع شده بود، دست و صورت می شستید، این خواب بسیار خوب و مثبت است و به شما از یک خوش شانسی و خوشبختی در زمان نزدیک خبر می دهد.

از این خواب نیکوتر، خوابی که در آن با آب باران در حال وضو گرفتن باشید! معبران در این باره نوشته اند که اگر چنین خوابی دیدید به زیارت حج و یا یکی از اعتاب مقدس خواهید رفت. به طور کلی این خواب نماد ایمن بودن و نجات یافتن از نگرانی و نا امیدی است؛ اگر مقداری از این آب را نیز نوشیدید، یعنی به دینداری خواهید پرداخت.

اگر در خواب دیدید که باران بسیار سهمگین و با شدت زیادی می بارید به طوری که مردم از باران وحشت کرده بودند و دنبال پناهگاه می گشتند، این خواب میگوید که مردمی که در خواب دیدید دچار یک اتفاق ناگهانی و غیر منتظره خواهند شد.

اگر دیدید که باران طوری بارید که سر و بدن و لباس و کفش شما نیز خیس شد، این خواب نماد یک سفر خواهد بود که خواهید رفت و از این سفر سود و منفعت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما صدای آن را می شنیدید و از این لذت می بردید، این خواب به شما از رسیدن به شهرت و بر سر زبان افتادن خبر می دهد؛ ولی اگر از این صدا خوشتان نمی آمد، این خواب تعبیری ندارد.

اگر از آب باران نوشیدید، این خواب از پرداخت قرض و بدهکاری می گوید و و به تعبیر دیگر اگر در دین خود کوتاهی کرده اید، اکنون زمان جبران خواهد بود.

از نظر لوک اویتنهاو👨

باران در خواب نماد یک سود و استفاده مفید است. می تواند اشاره به یک سرمایه گذاری عالی داشته باشد.

باران همراه با باد شدید در خواب می تواند به شما خبر از بهبود و مساعد شدن شرایط بدهد.

باران در هوای آفتابی نیز نماد یک تغییر و تحول مثبت باشد که برای شما نیز بسیار خوشایند است.

از نظر آنلی بیتون👨

اگر در خواب دیدید که در خیابان و کوچه بودید و ناگهان باران گرفت، این خواب نشانه این است که شما از گردش و تفریح کردن بسیار لذت خواهید برد و خوشبختی و اقبال بلند در زمان نزدیک مهمان خانه شما خواهد دشد.

اگر در خواب دیدید که از ابرهای تیره و سنگین باران می بارید، این خواب نشانه این است که شما نسبت به مسئولیت ها و وظایفتان نا امید و دلسرد شده اید. شرایط هرچقدر هم سخت باشد باز خداوند کنار شما خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که ابتدای بارش باران بود و شما به دنبال یک سقف و جایگاه برای پناه گرفتن می گشتید، این خواب به شما می گوید که تمام برنامه ها و طرح هایتان به نتیجه خوبی ختم خواهند شد.

اگر در خواب از پنجره به قطرات باران نگاه می کردید، این خواب نماد پیروزی و رسیدن به ثروت و مال است.

اگر در خواب صدای ضربه های باران بر سقف را می شنیدید، این خواب نماد یک شادی و نشاط خانوادگی است و همچنین می تواند به ثروت کم اشاره داشته باشد.

اگر در خواب ببنید که در هنگام بارش باران، از سقف خانه و یا اتاق شما اب زلال و پاک چکه می کرد، تعبیرش این است که شما گرفتار لذت های دنیوی و نامشروع خواهید شد؛ اما اگر آب کثیف و گل آلود چکه می کرد، این خواب از یک تغییر مثبت در زندگیتان خبر می دهد.

اگر در خواب دیدید که داشتید به صدای باران گوش می کردید و در عین حال برای کارهای نیمه تمام خود غصه می خوردید، این خواب تعبیرش این است که شما مشغول کاری هستید که شاید برای شما لذت بخش باشد اما به دیگران خسارت و آسیب میزند.

اگر در خواب دیدید که باران بر سر دیگران می ریخت، این خواب نشان از این است که دوستانتان نسبت به شما بی اعتماد خواهند شد.

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که در خیابان قدم می زدید و لباس های شما کثیف و خیس شد، تعبیرش این است که شما بخاطر یک بی دقتی تن به یک لذت احمقانه می دهید که بخاطر این کارشما، اطرافیان نسبت به شما بدبین خواهند شد.

اگر در خواب دیدید که بر سر حیوانات در یک مزرعه باران می بارید، یعنی شما در محیط ها و جو هایی قرار خواهید گرفت که پس از مدتی نسبت به این جمع ها دلسرد و مأیوس خواهید شد.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب نماد رو به رو شدن با یک سری اتفاقات تلخ و مصیبت بار است.

از نظر جی. اچ. میلر👨

باران خبر از بهبودی و مساعد شدن زندگی شما می دهد.

اگر در خواب زیر باران ایستاده بودید و خیس شدید، این خواب یعنی از جایی که انتظار ندارید خوشحالی دارید.

اگر در خواب دیدید آفتابی بود ولی باران می بارید، این خواب می گوید که گرفتاری ها و مشکلات کنونی شما در نهایت به پایان خواهد رسید.

تعبیر خواب باران بر‌ اساس موضوع آن 📋

قدم زدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که زیر باران قدم می زدید، این خواب می تواند ناشی از غرق شدن بیش از حد در افکارتان باشد. به مسائل اطراف فکر کردن و یا کمک کردن به دیگران خوب است اما اگر بخواهید با این کار آرامش را از خود سلب کنید، می تواند حامل خسارت برای شما باشد.

رقصیدن زیر باران

اگر در خواب زیر باران در حال رقصیدن بودید، این خواب نیکو و مثبت است و نماد شادی و نشلط، و لذت بردن از زندگی است. همچنین می تواند بیانگر روحیه مهربان شماست. شما شاد بودن و کمک به دیگران را بسیار مهم می دانید.

خوابیدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که با کسی زیر باران دراز کشیدید و خوابیده بودید، این خواب از مشکلات پیش رو در زمینه عاطفی خبر میدهد.

باران همراه با طوفان

اگر در خواب باران با طوفان همراه بود، این خواب ناشی از عصبانیت و ناراحتی درباره احساسات منفی و دل آزردگی های روحی شماست.

باران همراه با رعد و برق

اگر در خواب باران همراه با طوفان شدید و رعد و برق در خواب دیدید، تعبیرش یک اتفاق و یک حادثه تلخ خواهد بود که باعث نا امید شدن شما نسبت به آینده خواهد شد. همچنین می تواند نماد ضررهای مالی و یک خشم سرکوب شده باشد. شما ذهن پریشان و بهم ریخته ای دارید، به گذشته بسیار فکر می کنید و همین عادت شما باعث نا امیدی و دلسردی شماست.

باران سنگین و شدید

بارندگی سنگین و شدید در خواب، نماد خاطرات بد و تلخ، استرس و اضطراب خواهد بود. همچنین تعبیر دیگر از این خواب می تواند خبر از یک ملاقات و دیدار در آینده بدهد. باران شدید نیز می خواهد به شما بگوید که باید به خودتان اعتماد و تکیه کنید تا به استقلال برسید. این خواب به شما یک تلنگر می زند تا بیشتر به فکر زندگی آینده خودتان باشید و دست از شادی های زودگذر بکشید.

شرجی بودن هوا همراه با باران

اگر در خواب دیدید که باران می بارید ولی هوا بسیار گرم و شرجی بود، نشانه بسیار مثبتی است. به این معناست که خبرهای بسیار خوب و عالی به شما خواهد رسید.

باران همراه با باد

اگر در خواب دیدید که باران با باد زیادی می بارید، به معنای نگرانی و دلشوره های کوچک و جزئی است. شاید شما فشار اکنون فشار زیادی را تحمل می کنید و سعی دارید که در زمان کوتاهی به اهداف خود دسترسی پیدا کنید.

باران نم نم و ریز

باران نم نم و ریز در خواب نیز بدین معناست که شما ناخواسته و بدون اینکه بفهمید باعث ضرر و آسیب رسیدن به دیگران می شوید.

آسمان ابری و باران

آسمان ابری در خواب نماد بد و منفی است. احتمال دارد با افرادی اختلاف نظر پیدا کنید و همین اختلافات کوچک به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.

باران با رنگین کمان

اگر در خواب باران با رنگین کمان دیدید، این خواب، خواب خوبی خواهد بود. این خواب به شما از روزهای خوب و شاد در راه خبر می دهد و تغییرات اساسی در زندگی شما شکل خواهد گرفت که شما را به سمت مثبت سوق خواهد داد.

خیس نشدن در باران

اگر در خواب دیدید که بر سر شما باران می بارید ولی شما اصلا خیس نشدید، این خواب به شما می گوید که مسیری انتخابی شما در زندگیتان کاملا درست و به نتایج و موفقیت های بزرگی ختم خواهد شد.دسته‌ها
آنلی بیتون آهو ابراهیم کرمانی الف امام صادق جابر مغربی شکار علامه طباطبایی کارل گوستاو یونگ لیلا برات محمد ابن سیرین

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آهو 🦌

معبران به علّت فریبندگی و برازندگی آهو، او را نماد زن، زنانگی دانسته و خواب آهو را بر این اساس تعبیر و تفسیر می‌کنند. آهو حیوانی زیبا، مسحور‌کننده و چابک است که دارای ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد و ظرافتی مثال زدنی می‌باشد. برای دانستن معانی بیشتر این خوا،در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آهو بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

دیدن آهو در خواب به اعتقاد این امام بزرگوار، دارای چهار تعبیر متفاوت و مجزا می‌باشد.

تعبیر اوّل:

نماد زن، زنانگی، کنیز یا همسر است. بیننده‌ی رؤیا یا زنی را به استخدام خود در آورده، مالک و صاحب اختیارش خواهد شد و یا با دوشیزه‌ای جوان وصلت کرده و او را به همسری بر می‌گزیند.

تعبیر دوّم:

نمایانگر فرزندی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور  خداوند به صاحب خواب عطا نموده و به زندگی‌اش شادی و برکت خواهد بخشید.

تعبیر سوّم:

بیانگر استفاده‌ی ابزاری از زنان ث، کام‌جویی و رفع نیاز‌های جسمانی و تجربه کردن لذّت‌های نفسانی توسط مشاهده‌گر و صاحب رؤیا می‌باشد.

از نظر محمد ابن سیرین

به‌طور کلی تعبیر دیدن آهو در خواب از نظر این معبر حامل پیامی خوش و بخت و اقبالی نیکو می‌باشد. همچنین رؤیای آهو، نماد موفقیّت، رشد و پیشرفت برای صاحب خواب خواهد بود.

✍️ اگر در خواب ببینید که بدون آن‌که به شکار آهو رفته باشید، آهویی را در اختیار داشته و در دام گرفتارش ساختید، بیانگر این است که  به‌زودی همسری برگزیده و با او ازدواج می‌کنید و یا نشانگر خدمتکار زن و یا برده‌ایست که مالک و صاحب آن شما خواهید بوذ.

✍️ اگر در خواب ببینید که عازم شکار گشته و در آن‌جا آهویی را صید نمودید، نشان‌دهنده‌ی این است که از شخصی هدیه‌ای ارزشمند دریافت کرده و یا دستاوردی بزرگ و عظیم نصیبتان خواهد شد. به‌همین خاطر مورد توجه مفرط دیگران قرار گرفته و برخی به غنایم شما حسادت خواهند ورزید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که آهویی نحیف و لاغر اندام در خانه‌ی شما جان داد و مرد، حاکی از این است که زنی از نزدیکان، خویشاوندان، دوستان و آشنایان به قصد زیان رساندن به شما، انتقام جویی و بر اساس کدورت‌هایی عمیق، دست به انجام کار‌هایی ناپسند و زشت بر علیه شما می‌زند. این موضوع شما را بسیار اندوهگین کرده و سبب افسردگی شما خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی را به‌وسیله‌ی سلاح جنگی مانند تیر و یا موارد دیگری همچون سنگ، زخمی کرده و به او آسیبی شدید وارد نمودید، معنایش این است که به زنی آشنا یا ناشناس از سر حسادت و بخل ورزی تهمت زده و در غیابش به بدگویی او مشغول می‌گردید. سخنان ناروایی را به آن زن نسبت داده و آبرو و شرفش را لکه‌دار می‌سازید. اما فراموش نکنید که حقیقت بالاخره روشن می‌شود و مردم روزی انگشت اتهام را به سمت خودتان نشانه خواهند گرفت.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی را به چنگ آوردید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که زن زیبارو و دل‌فریبی را به‌عنوان مستخدم به خانه‌ی خویش آورده و از او کار خواهد کشید. همچنین کنیز مذکور، فرمانبردار و اطاعت کننده‌ی بی چون و چرای شما بوده و از دستوراتتان اطاعت خواهد کرد.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که گلوی آهویی را با جسمی برنده و تیر می‌برید، بیانگر این است که با دختری جوان رابطه‌ی جنسی برقرار نموده و دوشیزگی‌اش را از بین خواهید برد.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که پوست، گوشت آهویی را به دندان گرفته و می‌خورید، نمایانگر این است که با زنی بی‌گناه، معصوم و بی‌دفاع برای لذت‌جویی، رابطه‌ی جنسی نامشروع خواهید داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که مشغول جدا نمودن و کندن پوست آهو از بدنش هستید، نشان‌دهنده‌ی این است که وارث زنی بسیار خوش‌چهره و جذاب می‌شوید که از آن طریق مال و منال و ثروت و مکنت فراوانی عایدتان خواهد شد. همین امر باعث می‌شود تا زندگی شخصی‌اتان به یک‌باره متحوّل گشته و رفاه و آسایش را برای شما و نزدیکانتان فراهم شود.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که سبب مرگ آهویی تیز پا گشتید، حاکی از این است که از طرف همسر، خواهر و یا مادر خود، خبری ناراحت کننده و اندوهناک به گوشتان می‌رسد و یا اتفاق و حادثه‌ای تلخ و ناخوشایند برای اشخاص مذکور رخ می‌دهد که سبب نگرانی، دلواپسی و اضطراب شما خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که شیر آهویی را نوشیده و آن را سر می‌کشید، تعبیر این است که خداوند به رزق و روزی شما برکت بخشیده و کسب و کارتان رونق فراوان خواهد گرفت. همچنین بیانگر پیشرفت، ارتقا و ترقّی در حوزه‌ی شغلی و مالی می‌باشد که برای شما دستاوردی بزرگ و ارزشمند محسوب می‌گردد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که بچه‌ آهویی معصوم در کنار مادر و یا والدینش ایستاده، تفسیرش این است که شما و اعضای خانواده‌اتان بعد از طی کردن دوره‌ای سخت و دشوار و رفع و رجوع نمودن اختلافات شدیدِ موجود در بین افراد خانه، دوستی، عشق و صمیمیّت را با تمام وجود تجربه کرده، جمعی گرم و پرشور داشته و مهر و محبتتان نسبت به یک‌دیگر بیشتر خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که مادر بچه آهویی را به دام انداخته و او را صید نمودید، بیان‌کننده‌ی این است که باید در انجام امور احتیاط بیشتری را به‌کاربگیرید تا کسی از شما رنجیده خاطر نگشته و موجبات کینه، دشمنی و ستیز با افراد را فراهم نسازید زیرا درگیر شدن با موضوعات و مسائل بی‌اهمیت و حاشیه‌ای شما را از مقاصد اصلی خود باز خواهد داشت و با شکستن قلب مردم، حزن آن‌ها گریبان‌گیرتان شده و باعث گرفتاری، بلا و مصیبت در زندگی‌اتان خواهد بود.

✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی بچه‌سال در بندی گرفتار بود و شما او را فراری داده و زندگی‌اش را نجات می‌دهید، بیانگر این است که شما فردی خیرخواه، مهربان و خدا شناس هستید که دلسوزی برای خلق را از وظایف و تکالیف خود می‌دانید. پس به‌خاطر همین ویژگی، روح پاک و بی‌آلایش‌‌اتان، خداوند بیش از پیش حامی شما گشته و با بارانی از نعمت و ثروت زندگی‌اتان را آباد خواهد ساخت.

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب آهو را آزاد و رها ببینید که در حال دویدن به این و آن سو می‌باشد، تعبیر بیانگر این است که شما در موقعیّت حساسی در زندگی قرار گرفتید که باید درباره‌ی مسئله‌ای حیاتی تصمیمی کارساز و درست اتخاذ نمایید و در صورت بروز اشتباه و خطا، فرصت‌های عظیم خویش را از دست داده و باید مسیر طولانی‌تر و سخت‌تری را بپیمایید. بهتر از خود را از امور حاشیه‌ای دور ساخته و تمام تمرکز و توجه خود را روی انتخاب راهکاری درخور و متناسب گذاشته تا پشیمان نگردید.

✍️ اگر در رؤیای خویش آهویی را ببینید که رام گشته و در کنجی آرام گرفته است، نشانگر این است که شما رابطه‌ی بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با فرزندان خود دارید و این موضوع موجب گردیده تا آن‌ها هیچ مسئله‌ای را پنهان نکرده و مشکلاتشان را با شما در میان بگذارند. این اعتماد متقابل و صمیمیّت، محیط خانه را گرم نمودن و اوقات خوشی را برای اعضای خانواده رقم خواهد زد.

✍️ اگر در خواب مشاهده نمودید که آهویی را به دام انداختید و به بند کشیدید،نشانگر این است که در کاری سرمایه‌گذاری کرده و یا بخشی از مال خود را صرف انجام کاری می‌کنید که درنهایت ثروت و دارایی‌اتان دو چندان گشته و سود و منفعت بسیاری نصیب شما خواهد شد.

✍️ اگر در خواب ببینید که آهویی را سلاح گرم و تفنگ شکار نمودید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما باید اراده‌ی خود را تقویت کرده و به‌دنبال انگیزه‌ای لازم برای رشد و پیشرفت، و بروز توانایی‌ها خویش باشید. استعداد‌ها و مهارت‌های شما زیاد بوده و لایق بهترین‌ها هستید، حیف است با کم‌کاری، تنبلی و کاهلی از ظرفیت‌های وجودی‌اتان بی‌بهره مانده و به آن‌چه شایستگی‌اش را دارید دست نیابید.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که آهویی را شمار نموده و بلافاصله از کرده‌ی خود پشیمان  و نادم می‌شوید نمایانگر این است که شما از شغل خویش رضایت نداشته و به آن علاقه‌مند نیستید به‌علاوه احساس می‌کنید این شغل از لحاظ مالی آن‌طور که باید شما را تأمین نکرده و درآمدش کمتر از حدّ معمول است. بنابراین ممکن است تصمیم بگیرید تا از شغل فعلی خود خارج گشته و کسب و کاری مطابق به علایق و سلایق خود، آغاز نمایید.

✍️ اگر در خواب دیدید که قصد شکار آهویی را داشتید اما آهو با سرعت از شما فرار کرده و ناپدید شد، نشانگر این است که باید از لحظات عمر خویش استفاده کرده و وقت خود را غنیمت بشمارید. زیرا جوانی دوره‌ی آزمون و خطا، آگاهی و کسب دانش بوده و تلف نمودن آن موجب از دست رفتن بزرگ‌ترین شانس زندگی‌اتان خواهد شد.

از نظر جابر مغربی

✍️ اگر در خواب خود دیدید که بچه آهو را به شما داده و یا خود آن را به دام انداختید، تعبیر حاکی از این است که به‌زودی خداوند فرزندی سالم و نیک، از کنیز و یا ندیمه‌‌‌ای به شما عطا خواهد کرد که زندگی‌اتان با ورود این طفل، رنگ تازه‌ای به خود گرفته و روزگار روی خوشش را به شما نشان خواهد داد.

از نظر لیلا برات

این معبر معتقد است که تعبیر دیدن آهو در خواب بسیار خوش یمن و مبارک بوده و نماد موفقیّت، سعادت،خوشبختی و خوش اقبالی می‌باشد.

✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که بچه‌آهویی با اشتیاق و خود خواسته، شروع به دویدن نموده و به سمت شما می‌آید بیانگر این است که خبرهای خوشحال کننده و غافلگیر‌ کننده‌ای از طریق اطرافیان به گوشتان می‌رسد که تأثیر مثبتی در بهبود شرایط روحی و فکری‌ خودتان داشته و به شما انگیزه‌ و امید می‌بخشد. همچنین به معنای اتفاقاتی می‌باشد که مسیر‌های تازه‌ای را برایتان آشکار کرده و نقطه‌ی عطف زندگی‌اتان خواهد بود.

✍️ اگر زن آبستن و یا بارداری در رؤیای خود بچه‌ آهویی را ببیند نشانگر این است که فرزندی زیبا، خوش‌قلب، پر انرژی، شاد و از لحاظ روحی و جسمی سلامت را به‌دنیا خواهد آورد که رقم زننده‌ی روز‌هایی خوش برای والدینش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی کوچک و کم سن و سال را شکار کردید نشان‌دهنده‌ی این است که افرادی در زندگی ناگهان به شما پشت می‌کنند و خصومتشان نسبت به شما را ابراز می‌دارند. پیش‌آمد‌های غیر مترقبه و غیر قابل پیش‌بینی آغاز به رخ دادن می‌کنند و برای مدّتی احساس می‌کنید که همه چیز به ضرر شما پیش می‌رود. اما همچنان امید و ایمان خود را حفظ کرده و هرگز تسلیم تند باد‌های زندگی نگردید زیرا درست زمانی‌که مشکلات به اوج خود میر‌سند، آرامش بعد از طوفان از همیشه به شما نزدیک‌تر خواهد بود.

✍️ اگر در رؤیا ببینید که آهویی طفل را در آغوش گرفته، به او محبت ورزیده و او را نوازش می‌کنید، تفسیرش این است که شخصی که به او علاقه‌مند بوده و عاشقش هستید به احساسات شما واکنش نشان داده و عشق متقابل خود را ابراز می‌دارد. به این ترتیب گرمی و صمیمیّت بین شما بیشتر شده و رابطه‌اتان عمیق‌تر می‌گردد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر یونگ آهو نماد زن و صفات ذاتی مربوط به او همچون بخشش، شکیبایی، مهربانی، ظرافت و لطافت می‌باشد.

✍️ اگر در خواب آهوی بالغی را مشاهده کنید نمایانگر این است که شما انسان ساده‌لوح و زود باوری هستید که روی قول‌ها و وعده‌های توخالی اشخاص، بدون شناخت کافی اعتماد و اطمینان ورزیده و از هیچ کمکی در حق آن‌ها فروگذار نمی‌کنید. افراد حیله‌گر، منفعت طلب و حقّه‌باز هم از این رفتارتان سوء استفاده‌ی بی‌جا نموده و با دروغ‌های بی سر و ته قصد فریب شما را خواهند داشت.

✍️ اگر در رؤیای خویش آهویی سیاه رنگ و یا تیره رنگی را ببینید نشانگر این است که شما به‌عنوان یک زن به خود ایمان نداشته و در ذهنتان تصویری ضعیف از خویش ساخته‌اید که سبب کاهش عزت نفس و اعتماد به‌نفس شما گردیده است. با بی ارزش دانستن خود و فراموش کردن گوهر درونی‌اتان دیگران نیز به شما احترام نگذاشته و اعتمادشان به شما را از دست خواهند داد.

✍️ اگر در خواب بچه آهویی بسیار کوچک را دیدید که با چابکی حرکت می‌کرد نشان‌دهنده‌ی این است که شما دوستانی متعهد، رازدار و با کمالاتی دارید که به‌ فکرتان بوده و به شما علاقه‌مندند. همچنین همنشینی با این افراد تأثیرات خوب و مثبتی روی شخصیّتتان گذاشته و به زندگی شما جهتی درست و مناسب خواهد داد.

از نظر علامه طباطبایی

✍️ اگر در خواب خود مشاهده کردید که در جایی اطراف محلّ زندگی‌اتان، آهو با بدن زخمی، جراحاتی عمیق و خونریزیِ شدید جلوی راهتان قرار گرفته و یا به یک‌دیگر برخورد نمودید، تعبیر بیانگر این این که مشکل و مسئله‌ای برای یکی از اعضای خانواده پیش میاید که سبب ناراحتی و اندوه باقی اعضاء می‌شود. در نتیجه تمام اهالی خانه دست به دست هم می‌دهند تا برای رفع و رجوع این مسئله‌ی مهم، راهکاری ارائه داده و چاره‌ای بی‌اندیشند.

تعبیر خواب آهو بر‌ اساس موضوع آن 📋

حمله آهو

✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی به سمت شما حمله‌ور میشود و موجب مجروحیّتتان می‌گردد، بیانگر این است که شما به جای تمرکز روی موفقیّت، رشد و ترقی خویش، تمام توجه و حواس خود را به عواملی که ممکن است مانع و سدّ راه زندگی و خوشبختی شما باشند گذاشته‌اید. همچنین با برآورد کردن احتمالات منفی و شناسایی دشمنان و بدخواهان اتان قصد دارید زمینه‌های پیشرفت خود را بیش از پیش فراهم آورده و به این پروسه سرعت ببخشید. در حالی‌که همین امور شما را از اهداف اصلی دور نموده و به حاشیه خواهد برد. بنابراین به‌جای نگاه مردن به پشت سر به مقابل خود چشم دوخته و خیال‌بافی بیهوده نکنید.

✍️ اگر در خواب خویش ببینید که آهو بالغی به شما حمله‌ور گشته و شما با تمام توان خود از او می‌گریزید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که کینه‌ای قدیمی و کدورت دیرینه نسبت به شخص و با اشخاصی در دل می‌پرورانید و منتظر زمانی مناسب برای انتقام‌جویی هستید اما باید بدانید که هر‌قدر نسبت به فرد و یا موضوعی خشم و نفرت به خرج دهید در نهایت خودتان متضرر گشته و آتش این کینه‌جویی و کدورت زندگی شما را هم خواهد سوزاند.

آهو در جنگل

✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که آهو در جنگل گمگشته و سرگردان است، تعبیر نشانگر این است که شما آرزو‌های دور و درازی در سر می‌پرورانید و فردی آینده‌نگر، با درایت و با انگیزه هستید که برای به‌دست آوردن جایگاه دلخواهتان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنید. به همین علّت آدم‌هایی مرتبط با زمینه‌ی شغلی و کسب و کار دلخواهتان به سمت شما جذب شده که می‌توانید با ملاقات کردن و معاشرت با آن‌ها تجربیات ارزشمندی را کسب نموده و به‌وسیله‌ی پند‌ها و توصیه‌های کارآمدشان، پیشرفتی چشمگیر در حوزه‌های گوناگون زندگی‌اتان را شاهد باشید.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که بچه‌ آهویی آشفته در جنگل به‌دنبال مادر خویش می‌گردد، نمایانگر این است که شما مدّت طولانی‌ای را صرف کار کردن و کسب تجربه نمودید و حالا زمان استراحت و ایجاد وقفه‌ای نسبتاً طولانی  در این مسیر، فرا رسیده تا با فاصله گرفتن از کار مفرط و بیش از اندازه و دور گشتن از شلوغی و ازدحام به جسم و روح خود رسیدگی کرده و آرامش را به آن برگردانید تا با توان و انرژی بیشتر به زندگی باز گردید.

✍️ اگر در خواب ببینید که آهویی در جنگل توسط شکارچی، شکار گشته، نشان‌دهنده‌ی این است که شما نرسیدن به آمال و آرزوهای خود را تقصیر دیگران و موقعیّت نامناسبِ گذشته‌ی خویش می‌اندازید فقط برای آن‌که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و از عذاب وجدان در قبال کوتاهی‌ها و قصور خود رهایی یابید. تا زمانی‌که خودتان را مسئول و مقصّر اشتباهاتتان ندانید و گناه خود را نپذیرید، هیچ‌وقت نخواهید توانست به موفقیت دست یابید.

آهوی شاخ‌دار

✍️ اگر در رؤیای خود آهویی شاخ‌دار را ببینید معنایش این است که شما اعتقاد دارید که ادامه‌ی زندگی انسان وابسته به وجود شخصیست که به او علاقه‌مند بوده و عاشقش می‌باشد. بنابراین دائماً در جست‌و‌جوی معشوق واقعی‌اتان در تکاپو می‌باشید و اعتقاد دارید که پیش از دیدار و ملاقات با او زندگی پوچ و بی‌هدف بوده و بعد از شروع رابطه، لذّت حقیقی آغاز می‌گردد. این طرز فکرتان طرز فکری سمّی و خطرناک است که شما را وابسته به دیگران ساخته و استقلالتان را از شما خواهد ربود. بنابراین برای دستیابی به اهداف، خود را ملزم به داشتن معشوق و همراه ندانید، بلکه دست روی زانوهای خود گذاشته و خودتان رقم زننده‌ی سرنوشت خویش باشید.

شکار آهو

✍️اگر در خواب دیدید که آهو را شکار می‌کنید، تعبیر حاکی از این است که نباید در زندگی به هر شخصی اعتماد کرده، او را محرم راز خود دانسته و اسرار و موضوعات خصوصی و شخصی‌اتان را با او در میان بگذارید. زیرا افرادی هستند که به‌خاطر نداشتن توانایی‌ها، امکانات، منابع و موقعیّت مشابه شما، احساس عقب ماندگی کرده و حسادت در وجودشان شعله‌ور می‌شود. در نتیجه به‌دنبال غصب جایگاه و مرتبه‌ی شما بوده، از شکست‌اتان خوشحال و از پیروزی و موفقیّت‌هایتان خشمگین و اندوهگین خواهند شد. احتیاط و توجه به ذات اطرافیان و مورد آزمایش قرار دادن آن‌ها یکی از راهکار‌های جلوگیری از فجایع مذکور می‌باشد.

کشتن آهو

✍️ اگر در خواب خود دیدید که آهویی را کشته یا سرش را از تنش جدا نمودید، تعبیر این است که توجه به لذت‌های مادی و دل‌خوشی‌ها دنیوی به قدری شما را مسحور خود ساخته که برای تجربه‌ی بی حد و مرز آن حاضر هستید تا انسانیّت و ارزش‌های انسانی را پایمال کرده و آن‌ها را کاملاً نادیده بگیرید. همچنین با قربانی کردن دیگران قصد دارید اهداف شخصی‌اتان را محقق سازید. اما به یاد داشته باشید که این جهان، جهانی است که هر عملی بازتاب مشخصی را داراست پس بدون شک بازخورد تمام بدی‌ها، آزار رساندن‌ها، حق کشی‌ها و بی‌موالاتی‌های خود را خواهید دید.

فرار آهو

✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که آهو از دست شما گریزان است، تعبیر نشانگر این است که شما به شدّت حسرت فرصت‌ها‌ی رفته‌ی خود را می‌خورید و دائماً در حال سرکوفت زدن و سرزنش خویش می‌باشید. زمان رفته دیگر بازگشتی ندارد پس گذشته را رها کرده  و با هوش و ذکاوت، موقعیّت‌های ناب  پیش رو را دریابید. هنوز شانس پیشرفت، توان ر‌ویارویی با مسائل و فرصت کافی برای شما وجود داشته و همه چیز به تصمیم شما بستگی خواهد داشت که چه‌قدر آینده‌ و اتفاقات درخشانش برایتان اهمیّت دارد.

آهوی مرده

✍️ اگر در خواب آهو مرده را دیدید، تعبیر این است که شما فردی بسیار حساس در اتخاذ تصمیمات مهم خود هستید اما در بعضی مواقع این حساسیّت افزایش یافته و به وسواس مبدّل می‌شود که به‌جای آن‌که به در تصمیم‌گیری‌ها، بینش درست بخشیده و شما را به سوی انتخاب مناسب سوق دهد، وقتتان در شک، تردید و دوراهی‌های بیهوده تلف نموده و اعتماد به‌نفسِ عمل کردن به ایده‌های نوین از شما می‌گیرد. همین امر سبب می‌شود تا به‌جای پیشرفت، پسرفت در امورات‌اتان حاصل گردیده، تنش و اضطراب بالایی را تجربه کنید.

تلف شدن آهو

✍️ اگر در رؤیا ببینید که شاهد تلف شدن و جان دادن آهویی هستید، بیانگر این است که خبر‌های ناخوشایند و ناراحت‌کننده‌ای در خصوص مرگ یکی از عزیزان من جمله همسر، مادر، پدر و دیگر اعضای خانواده، خویشاوندان و یا دوستان به گوشتان می‌رسد که این داغ، برای مدّتی شدیداً ذهنتان را به‌هم ریخته و روحیه‌اتان را تضعیف می‌نماید.

شیر آهو

✍️ اگر در خواب دیدید که شیر آهویی را می‌خورید حاکی از این است که در کاری سرمایه‌گذاری کرده، کسب و کاری جدید را آغاز نموده و یا رتبه و جایگاهتان در زمینه شغلی ترفیع می‌یابد که تمام این‌ها سبب افزایش میزان حقوق شما شده و بارانی از ثروت و نعمت از طریق پیشرفت و ترقیِ کاری بر زندگی‌اتان باریده و موجب تحولات اساسی در معیشت شما و خانواده‌اتان خواهد شد.

خرید آهو

✍️ اگر زنی در خواب و رؤیای خویش دید که آهو و یا پوست آهو آن را از بازار می‌خرد، تعبیر نمایانگر این است که این زن به تجملّت، و اشیاء زینتی علاقه‌ی وافری داشته و برای آن‌که احساس ارزشمندی، زیبایی و خاص بودن داشته باشد، از خرید هر نوع طلا، جواهر، زیور آلات و لباس‌های قیمتی دریغ نکرده و در مجامع دارایی خود را به عرصه‌ی ظهور خواهد رساند.

اهلی کردن آهو

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که در حال رام کردن و اهلی نمودن آهویی هستید، معنایش این است که با زنی خوش چهره، زیبارو، جذاب و فریبا آشنا گشته و بعد از بررسی و زیر نظر گرفتن او، با یک‌دیگر وصلت خواهید کرد. زنی که علاوه بر جمالات و ویژگی‌های ظاهری، دارای فضایل اخلاقی و کمالات بوده، به زندگی شما رنگ تازه‌ای بخشیده و به همه چیز سر و سامان خواهد داد.

✍️ اگر در خواب ببینید که یک دامداری پر از آهو اهلی و رام شده در اختیار دارید و به نوعی مالک و صاحبش هستید، تعبیر بیانگر این است که مسیر‌های جدید و در عین حال هموار که انتهایش سراسر خوشبختی، سعادت و نیک‌روزی‌ بوده، مقابل‌ شما پدیدار گشته و پیش رفتن در آن، شرایط دلخواه و مطلوبی را که همیشه آرزویش را داشتید و برایش تلاش کرده‌اید را فراهم خواهد آورد.

✍️ اگر در خواب دیدید که آهوی اهلی‌ای دارید که از شما دوری جسته و گریزان است، نشانگر این است که شما فردی هستید که اخلاقی تند و زبانی تیز دارید. این خصلت شما شاید در برخورد با افراد سودجو و منفعت طلبی که قصد سوء استفاده از شما را دارند مناسب و کارساز باشد و آن‌ها را از شما دور سازد اما در برابر عزیزان، دوستان و همکارانتان بسیار زننده و ناپسند است. کردار شما باید به نحوی باشد که روابط مهم در زندگی شخصی و خصوصی‌اتان حفظ گردیده و از طرفی نشان‌دهنده‌ی سیاست کاری‌ِِ مناسب شما در برخورد با همکاران و شریکان‌اتان باشد. اگر اصلاحات لازم را در رفتار خود صورت ندهید همه افراد از شما فاصله گرفته، هم در زمینه‌ی شغلی و در زمینه‌ی خانوادگی با مشکلاتی جدّی روبه‌رو گشته و شکست بدی خواهید خورد.

غذا دادن به آهو

✍️ اگر در خواب دیدید که به آهو نحیف غذا می‌دهید، تعبیر نشانگر این است که شما بیش از حد دلسوز و در فکر دیگران هستید به همین‌خاطر از مسائل مهم خویش غافل شده و خود را تمامً وقف حل نمودن و چاره اندیشیدن برای رفع و رجوع مشکلات دیگران کرده‌اید. اما این‌کار سبب آسیب رساندن و متضرر گشتن‌ شما شده و شرایط را برای سوء استفاده‌ی افراد کم ظرفیت و کم جنبه فراهم می‌کند. بنابراین با رعایت اعتدال در امور هم شاهد پیشرفت خود بوده و هم زمینه‌ی کمک به دیگران را ایجاد خواهید کرد.

✍️ اگر در خواب و رؤیا ببینید که شخص دیگری به آهو غذا می‌دهد، تعبیرش این است که شما در زندگی با فردی جدید ملاقات نموده و آشنا می‌شوید که با راهنمایی‌ها و توصیه‌های ارزشمند خویش، سبب بالا بردن جایگاهتان گشته و از شما فردی قوی، محکم و پخته خواهد ساخت. این شخص می‌تواند کسی باشد که در آینده تشکیل زندگی مشترک با او ممکن و محتمل خواهد بود.

گوشت آهو

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که گوشت آهویی را با ولع و لذّتی وصف ناشدنی به دندان گرفته و میل می‌کنید، بیان‌کننده‌ی این است که شما فردی لذّت جو و کام طلب بوده و دارای نفسی سرکش و هوس‌هایی شهوت‌آمیز هستید و مایلید تا برای تجربه‌ی خوشی‌های لحظه‌ای و زودگذر بهای زیادی پرداخته تا بتوانید از آن بهره‌ی کافی و وافی را ببرید.

✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت آهو را می‌کوبید، تعبیر نشانگر این است که شما از زندگی کسالت‌بار خود خسته شده و دچار روزمرگی گشته‌اید. به همین خاطر به‌دنبال تنوع و انجام کار‌هایی هستید که تاکنون انجام نداده و یا قادر به انجام آن‌ها نبودید. دنبال کردن فعالیّتی جدید و یا یادگیری مهارتی نو، شما را از احساس کرختی خارج کرده و حس زندگی و انگیزه‌ی لازم را بار دیگر به شما خواهد بخشید. همچنین سفر کردن به مکان‌های نادیده، ساختن خاطرات و تجربیاتی هیجان‌انگیز، آشنایی با افراد مختلف در رفع کسالت شما بسیار مؤثر و کار‌ساز خواهد بود.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که گوشت آهویی را به منظور خوردن، کباب می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی خوش‌فکر و منطقی هستید که در مسیر زندگی اهداف و خواسته‌های خود را تعیین نموده و برای رسیدن و دستیابی به آن‌ها برنامه‌ریزی لازم را صورت می‌دهید. همچنین شما همیشه و در هر کجا، به‌دنبال بهبود سطح کیفی زندگی خود بوده و در کار فردی دلسوز و تلاش‌گر می‌باشید.

کندن پوست آهو

✍️ اگر مردی در رؤیای خویش ببیند که در حال کندن پوست آهو و یا خوردن آن می‌باشد، بیانگر این است که با زنی ناشناس آشنا شده و با او رابطه‌ی نامشروعی را شکل خواهد داد. ورود این زن به زندگی او با دردسر‌هایی عظیم، مشکلات و معضلاتی پیچیده و سختی‌ها و ناهمواری‌های زیاد همراه خواهد بود.

✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت و پوست آهو را جدا نموده و آن را میل می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک زنی مسبب حل شدن و رفع و رجوع گشتن مشکلات‌ مالی و اقتصادی شما می‌شود و از ثروت و دارایی‌اش بخش زیادی را به شما بخشیده و یا شما را وارث خود قرار خواهد داد. به این‌گونه مال و منال زیادی نصیبتان شده و غنی و ثروتمند خواهید شد.

آهوی زخمی

✍️ اگر در رؤیای خود ببینید که آهویی زخمی در کنجی افتاده، نمایانگر این می‌باشد که شما در زندگی تنش، ناراحتی و فشار زیادی را متحمل می‌شوید که روح و روانتان را آسیب پذیر کرده و شما را حساس نموده است. از این رو کوچک‌ترین اتفاقات تحت تأثیر قرارتان داده و شما را آشفته و رنجور خواهد ساخت.

آهو در قفس

✍️ اکر در خواب آهویی را در قفس، محبوس دیدید، نشانگر این است که شما خودتان را در زندانی از باورهای غلط، محدودیّت‌های خیالی و موانع ذهنی حبس کرده و اجازه خروج  و عبور از این چهارچوب را به خودتان نمی‌دهید. در واقع با محدود کردن و دیوار کشیدن بین خود و آرزوهایتان به اصلی‌ترین دشمن خویش تبدیل شده‌اید. اما برای نجات یافتن از این اوضاع، باید توهّمات و تفکرات پوسیده‌ی خود را دور ریخته و بر احساس ترس و اضطراب غلبه کنید. غل و زنجیر را از دست و پایتان باز کرده و آزادانه به خود اجازه پرواز و تجربه کردن بدهید زیرا شما لایق بهترین‌ها هستید.

دیدن آهو توسط زن متأهل

✍️ اگر زن متأهل و شوهر داری در خواب آهویی چابک، سالم و تیزپایی را مشاهده کرد، بیانگر این است که نه تنها در حوزه‌ی شغلی، بلکه در رابطه‌ی عاطفی خود نیز خوشبختی را تجربه نموده و از برکات و نعمات خداوند بهره‌مند خواهد گشت.

دیدن آهو توسط  مرد متأهل

✍️ تعبیر دیدن آهو در خواب توسط مرد متأهل به معنای این است که مژده و اخبار خوشی را در ارتباط با هدفی که مدت‌هاست بر روی آن تمرکز نموده، وقت گذاشته و خیال‌پردازی کرده به گوشش می‌رسد. این خبر خوش، برای مرد امید بخش بوده و زمینه‌ی موفقیّت‌های بعدی‌اش را فراهم خواهد ساخت.

دیدن آهو توسط زن باردار

✍️ اگر زن حامله و بارداری در خواب خویش بچه آهو را ببیند، تعبیر نمایانگر این است که خداوند به او فرزندی سالم، صالح، زیبارو با قلبی آکنده از مهربانی را عطا می‌کند که برای والدینش سربلندی و افتخاراتی عظیم می‌آفریند. همچین نشانگر این است که به امید خدا زایمان این زن به سهولت صورت خواهد گرفت و خطری او و فرزندش را تهدید نخواهد کرد.

دیدن آهو توسط زن جوان و مجرد

✍️ اگر زن جوان و مجردی در خواب ببیند که آهویی متعلّق به اوست، بیان‌کننده‌ی این است که فردی صاحب خواب را عمیقاً دوست داشته و مخفیانه او را در نظر دارد اما هنوز شجاعت و جرئت بروز احساسات، عواطف و عشقش را به او پیدا نکرده است.

✍️ اگر در رؤیای خود ببینید که آهویی او را دنبال می‌کند، تفسیرش این است که این زن با مردی لایق، شایسته، متعهد و عاشق ازدواج می‌کند که علاقه‌اشان متقابل بوده و در کنار یک‌دیگر به آرامش و خوشبختی خواهند رسید.

دیدن آهو توسط مرد جوان و مجرد

✍️ اگر مرد جوان و مجردی در خواب دید که آهو سالم، چابک و زیبا در اختیار دارد، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که این مرد، مردی با اعتماد به‌نفس است که شخصیّتی والا داشته و با تمام وجود از زمان خود برای ساختن آینده‌ای مطلوب تلاش‌می‌کند. همچنین خانواده و اطرافیان او هم از  مواهب نتایج و افتخارات ارزشمندش بهره‌مند شده و موجب سربلندی و غرور آن‌ها خواهد شد.

✍️ اگر پسری کم سن و سال و در آستانه‌ی جوانی، در رؤیای خود ببیند که آهویی از او می‌گریزد، بیانگر این است که به‌زودی پیش‌آمدی غیر مترقبه صاحب خواب را در تنگنا قرار داده و موجب می‌گردد تا روز‌های سرشار از خوشی و آرامش او به دورانی سخت و دشوار تبدیل گردد و مرد جوان را با مشکلات و بحران‌هایی جدید روبه‌رو خواهد کرد.

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسم امام صادق ث ثبت نام جابر مغربی علامه همدانی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی ن

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن📝

اگر در خواب ثبت نام کردن و نوشتن را مشاهده کردیم چه تعبیر دارد؟ ثبت نام کردن واژه ای است که معمولا با شنیدن آن به یاد مدرسه و دانشگاه می افتیم؛ چیزی را به نام خود ثبت کردن یا ثبت سند نیز از کار های اداری محسوب می شود.

خواب یکی از نشانه های خداست و از گذشته تا کنون در ادیان مختلف حتی در اسلام هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مثلا در سوره یوسف، خداوند بار ها از طریق خواب، پیامی را به حضرت یوسف می رساند.

ما در سایت تاروت رنگی جامع ترین تعبیر خواب ثبت نام کردن را برای شما فراهم کرده ایم. پس با ما همراه شوید.

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

طبق گفته ایشان اگر شخصی در خواب ببیند برای سفر زیارتی ثبت نام می کند و در حال آماده شدن است؛ تعبیر به این معنی است که خداوند به بیننده خواب فرزندانی شایسته و نیکو عطا خواهد کرد.

البته اگر بیننده خواب یا یکی از نزدیکان و دوستانش در بستر بیماری باشد و این خواب را ببیند، تفسیر این خواب این است که به زودی به لطف خدا بهبود پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که چیزی می نویسید، این خواب چهار معنا دارد:

اول: نویسندگی و نوشتن متن در خواب به معنای خیر و نیکویی است که در آینده نصیب شما خواهد شد.

دوم: به معنای برکت و سود مالی است که بدست خواهید آورد.

سوم: به معنای رسیدن به هدف است؛ اما به وسیله فریب دیگران آنچه می خواستید به دست خواهید آورد.

چهارم: از دیگر تعابیر این خواب میتواند نشانه دهنده بر کناری و خلع شما از مقامتان است.

به طور کلی تعبیر نام‌ها و اسم ‌های نیکویی مثل: ابوالفضل، ابوالخیر، ابوسعد و… نشانه های خیر و نیکویی می‌باشد، ولی نام‌های بدی مثل ابوجهل و ابولهب و…. تعبیرش شر و فساد است.

از نظر محمد ابن سیرین

به طور کلی اگر در خواب برای امر نیکو می خواهید ثبت نام بکنید، تعبیر این خواب به معنای حاجت روایی و برآورده شدن آرزوی شماست.

ثبت نام برای سفر های زیارتی مانند حج و کربلا در خواب تعبیر نیکویی دارد و اگر شما یا نزدیکانتان بیمار شده باشید، این خواب به معنای بهبودی است.

اگر در خواب دیدید که قصد ثبت نام برای سفر به کربلا دارید و خود را در میان جمعی از زیارت کنندگان دیدید تعبیرش آن است که با حمایت اطرافیان خود از کشمکش ها و سختی های زندگی خلاصی می یابید.

اگر در خواب ببینید که متنی می نویسید؛ معنی خواب این است که به شما خیر و منفعت خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید نام خودتان را عوض کرده‌ و نام جدیدی که ثبت کرده اید، بهتر از قبلی می‌باشد، مثلاً نظیر اسم‌های: محمد و احمد و سعید و صالح و زهرا و فاطمه و… بروی خودت گذاشته‌ای، تعبیرش خیر است، ولی اگر نام جدید تو بدتر از قبلی باشد، نظیر اسم ابو جهل و شمر و… تعبیر خوبی ندارد و باید مراقب اعمال خود باشید.

البته اگر در خواب دیدید که با رنگ قرمز می نوسید معنی خواب این است که به خوش گذرانی، عیش و نوش، و بیهوده گذراندن زندگی در دنیا مشغول خواهید شد؛ توصیه ما این است که سعی کنید در زندگی برای خود هدف تعیین کنید و برای آن تلاش کنید تا به کمال برسید. به یاد داشته باشید میل به تن پروری در همه انسان ها وجود دارد، اما انسان بودن این است که از قدرت اراده و اختیار استفاده کنید و سعی کنید انسان مفیدی باشید، این کار با برنامه ریزی منطقی و تلاش امکانپذیر است.

اگر در خواب دیدید که با رنگ سبز می نوسید معنی خواب این خواهد شد که در دنیا خوشنام می شوید؛ و از شما به نیکویی یاد خواهند کرد؛ خوش به سعادت شما.

اگر در خواب دیدید که با طلا یا نقره می نوسید معنی خواب این است که از پادشاه یا شخص بزرگی به تو خیر و منفعت خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که با رنگ زرد می نویسید معنی خواب این است که بیمار خواهید شد. سعی کنید به سلامتی خود بیش تر اهمیت بدهید.

اگر کسی خواب بیند که نام خود را روی دیوار خیابان می نویسد، چند حالت دارد:

اول: نشان دهنده وجود اشتباهاتی است که مرتکب شده و مجازات خواهد شد.

دوم: در آینده برخی اتفاقات جدید تری رخ خواهد داد.

سوم: نشانه های سعادت و نیکویی که بیننده خواب در آینده با آن مواجه خواهد شد.

همچنین اگر زن بارداری خواب ببیند که نام خود را بر روی دیوار می نویسد؛ ممکن است به این نشانه باشد که او دختری را به دنیا خواهد آورد که ویژگی های خودش را خواهد داشت.

اگر دختر مجردی خواب ببیند نام شخصی را روی دیوار می نویسد نشانه عشق بین آن شخص و دختر است.

اگر کسی در خواب ببیند که نام خود را می نویسد و کاغذ ها و مدارک را امضا می کند، چهار حالت دارد:

اول: این نشان می دهد که او می تواند به اهدافی که همیشه در سر داشته برسد.

دوم: همچنین ممکن است نشانه ای از شخصیت قوی بیننده خواب باشد که قادر به تصمیم گیری در شرایط تعیین کننده است.

سوم: این خواب ممکن است به برخی تغییراتی اشاره داشته باشد که در حال حاضر در زندگی تجربه می کند.

چهارم: به این نشانه باشد که نیاز ها بدون هیچگونه بحث و دعوا یا زجر و خستگی بر طرف شده است یا خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که نام خود را در کف خیابان می نویسد، احتمالا به این نشانه باشد که او مرتکب گناهانی شده است.

اگر یک جوان مجرد چه دختر چه پسر در خواب نام خود را در آسمان نوشته باشد، احتمالا نشان دهنده تحقق خواسته هایی است که او غیر ممکن میدانست.

اگر زن متاهلی خواب ببیند نام خود را در آسمان می نویسد، این خواب نشانه های خوشبختی و دستیابی به اهداف است.

اگر کسی در خواب ببیند که نام خود را روی سنگ قبری می نویسد؛ بستگی به دست خطی که می نویسد تعبیر می شود اگر دست حط زیبایی بود نشانه ی رزق و روزی و رفع نگرانی ها است.

اگر دست خط زیبایی نبود احتمالا نشان دهنده مشکلات و نگرانی های شخصی است.

اگر در خواب ببینید شیشۀ سفیدی دارید و نام شما روی آن ثبت شده است، یـعـنـی از نظر دینی و دنیوی بهره‌مند خواهی شد و به خواسته‌ های خود خواهی رسید.‌‌‌‌‌

اگر در خواب دیدید که نام خود را عوض کرده‌ای، چنانچه نام جدید تو بهتر از قبلی می‌باشد، مثلاً نظیر اسم‌های: محمد و احمد و سعید و صالح و… برای خودت انتخاب کردی، تعبیرش خیر است، ولی اگر نام جدید تو بدتر از قبلی باشد، تعبیرش فساد و بدی می‌باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند که یک کاغذ را امضا می کند، این یک نشانه امیدوار کننده است مثل اشاره به ازدواج یک جوان مجرد یا به دست آوردن مقداری ثروت به عنوان سهم ارث در آینده پس احتمالا آن شخص ازدواج خواهد کرد یا به ثروت می رسد.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال امضا و ثبت قرارداد کاری است؛ چند تعبیر وجود دارد:

اول: ذهن او بسیار درگیر امور مالی و کاری است.

دوم: به این معنی است که فرد قادر است به اهداف خود برسد.

سوم: همچنین می تواند به این معنی باشد که فرصت خوب شغلی در آینده نصیب وی خواهد شد.

اگر شخصی در خواب ببیند قرارداد خرید خانه ای را ثبت و امضا می کند؛ می تواند به معنی برخی تغییرات مثبت در آینده باشد یا به معنی رفتن به خانه جدید در آبنده ای نزدیک باشد.

اگر نام زنی را در خواب ببینید به معنی زنی زیبا و درستکار است که در زندگی با او رو به رو خواهید شد. اگر زن متاهلی این خواب را ببیند تعبیرش این است که باید در زندگی قناعت داشته باشد؛ اگر دختر جوانی این خواب را ببیند؛ به این معنی است که آن شخصی که این نام را دارد دارای خصوصیات خوب و مثبت است.

از نظر آنلی بیتون

تعبیر ثبت نام و یا نام نویسی در خواب به گفته آنلی بیتون به عهده گرفتن مسئولیتی است که پایان رساندن این مسئولیت به وسیله شما انجام نخواهد گرفت.

اگر کسی در خواب ببیند که با اسمی جعلی می خواهد در جایی ثبت نام کند؛ نشانه مرتکب شدن گناهی است که در آینده درگیری‌های ذهنی زیادی را برای بیننده خواب در پی خواهد داشت.

اگر شخصی خواب ببیند که پس از اتمام تحصیلات خود بار دیگر در حال ثبت نام در مدرسه یا دانشگاه است، سه حالت دارد:

اول: نشانه آن است که احتمالا در کار پسندیده ای امتیاز خواهد گرفت.

دوم: نشانه آن است که این شخص خود را در مقابل درخواست‌هایی که از او می‌شود ناتوان خواهد دید؛ یعنی قادر به پاسخگویی به درخواست های دیگران نخواهد شد.

سوم: نشانگر این است که در حال بدست آوردن شغل مناسبی است و از این بابت احساس خوشحالی دارد.

اگر در خواب ببینید که شخصی دیگر که احتمال دارد غریبه یا آشنا باشد؛ در جایی ثبت نام میکند یا، فقط نام خود را در دفتر ثبت می کند، به این معنا است که شما کاری را انجام خواهید داد که دیگران انجام می دهند؛ یعنی به اصطلاح همرنگ جماعت خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که اختراعی کرده اید و آن را به نام خود ثبت کرده اید؛ دو حالت دارد:

اول: معنی خواب شما این است که در هر کاری که به شما واگذار می شود کوشا هستید و تلاش شما باعث موفقیت و پیروزی می شود.

دوم: احتمال دارد که در اثر بیماری مقداری ناخوش بشوید.

اگر در خواب دیدید که اختراعی کرده اید اما نمی توانید آن را به نام خود ثبت کنید یعنی به اصطلاح نمی توانید حق ثبت اختراع خود را محفوظ بدارید معنی خواب شما این است که در انجام کارها موفق می شوید، اما به تلاش بیش تری نیاز دارید.

اگر در خواب دیدید که حق ثبت اختراع را از کسی خریداری می کنید؛ معنی خواب شما رفتن به سفری خسته کننده و بی ثمر است.

اگر در خواب دیدید که ماشین ثبت نام کرده اید؛ نمادی از تغییر و تحول در زندگی شما است.

تلاش برای سوار شدن ماشین مورد علاقه اتان در خواب نشانگر کوششی است که برای رسیدن به آرزو ها و اهداف در زندگی دارید.

دیدن اسناد و مدارک و دفتر ثبت اسناد یا عقد نامه در خواب، علامت آن است که اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد که نقشه های شما را برای ثروتمند شدن؛ به هم می ریزد.

اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید، دو حالت دارد که بسته به حس و حال شما در خواب تعبیر متفاوتی دارند:

اول: علامت آن است که علی رغم تلاشهای شرورانه ی بد خواهان علیه شما، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد و دشمنانتان نزد آنها خوار و خفیف می شوند.

دوم: علامت آن است که برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیلی برای خود انتخاب کنید.

امضاء هر گونه مدرک و سندی در خواب نشانه وقوع رویدادهایی نامطلوب است.

اگر دختر بالغ و جوانی خواب دیده باشد که در محضرخانه، دفترخانه و یا مکانی دیگر اقدام به امضاء عقدنامه کرده است، تعبیر خواب این است که یک اتفاق خاص و البته شادی ساز در زندگی اش رخ خواهد داد، اغلب تصور می کنند با دیدن چنین رویایی باید منتظر شنیدن خبر یک ازدواج و یا وصلت کردن با فرد مورد علاقه باشند ولی اینطور نیست.

اگر کسی در خواب ببیند که متنی می نویسد، علامت آن است که مرتکب اشتباهی خواهد شد و در اثر این رفتار نادرست نزد دیگران شرمسار می گردد و شاید مجبور شود به دادگاه برود.

از نظر لیلا برات

اگر در خواب برای ماشین ثبت نام کرده و آن را خریداری کردید، نشانه‌ی این اسـت کـه در کارهای خود موفق می شوید. اگر در خواب ماشین اتان آسیب دید بـه معنای ان اسـت کـه آسیب‌ی مالی بـه شـما میرسد.

اگر در خواب شخصی را در حال نوشتن ببینید، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انجام کارهای خود داشته باشید.

از نظر کارل گوستاو یونگ

ثبت نام برای خریدن ماشین در خوابت نشان دهنده تعهد شما نسبت به تصمیم مهمی است که در زندگی گرفته اید.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شخص بیننده در خواب ببیند که در حال ثبت نام سفر به کربلا است، می تواند بیانگر این باشد که زندگی او را پر از نعمت و خوشی خواهد شد زیرا همواره در کار هایش اول خدا را در نظر می گیرد.

از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب قصد ثبت نام و سفر به هریک از مکان های زیارتی خوب و پسندیده است. اگر در خواب دیدید قصد سفر به کربلا را دارید معنی اش آن است که در راستای رسیدن به اهدافتان قدم های بزرگی برمی دارید.

اگر دختر مجرد و جوانی در خواب ببیند که برای سفر به کربلا ثبت نام می کند؛ مفهومش آن است که از فریب و نیرنگی که اطرافش را احاطه کرده نجات خواهد یافت.

اگر در خواب ببینید نام شما عوض شده است و شما را با نام‌های خوبی مثل: محمد و محمود و سعید و صالح و علی و… صدا می‌زنند، یـعـنـی در مورد شما به خوبی و نیکی صحبت و یاد خواهند کرد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینید نام شما را با نام‌هایی بد صدا می‌زنند، یعنی مردم به بدی از شما یاد خواهند کرد.

اگر در خواب ببینید که از قرآن و یا اسم های خدا می نویسید؛ معنی خواب شما خیر و برکت و رزق و روزی است.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

اگر کسی خواب بیند که برای زیارت کربلا ثبت نام کرده و با هواپیما عازم سفر به کربلا است، تعبیرش آن است که از فقر و تنگ دستی رهایی می یابد.

در تفسیر دیگری از این کتاب تعبیر خواب ثبت نام کردن برای زیارت اماکن مذهبی با هواپیما؛ نشان دهنده اوج گرفتن شهرت و اعتبار بیننده خواب در آینده نزدیک است.

اگر در خواب ببینید که یک سند را ثبت و امضا می کنید؛ به این معنا است که خطری شما را تهدید میکند.

اگر در خواب ببینید که قبلا یک سند را ثبت و امضا کرده اید؛ به معنی ضرر مالی است که احتمالا در آینده برای شما اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که شما و کسی دیگر با هم سندی را ثبت و امضا می کنید؛ به این معنی است که مدتی بعد علاقه و محبت شخص با ارزشی از شما سلب خواهد شد.

از نظر جابر مغربی

اگر در خواب ببینید که نام شما روی لوح ثبت شده است، دو تعبیر دارد:

اول: به معنی دفع بلا و گرفتاری است.

دوم: راهی سفر آخرت می شوید.

از نظر علامه همدانی

اگر خواب ببینید که یکی از نزدیکان خودتان که یقین دارید مرده است مشغول ثبت و امضاء کردن عقدنامه می باشد به این معنی است که دیر یا زود صاحب همسری مهربان و دلسوز، با صفاتی مثبت خواهید شد و در واقع به همان کسی که آرزویش را داشتید خواهید رسید و از ادامه ی زندگی احساس لذت و شادی خواهید کرد، البته اگر در خواب ببینید که فرد مرده عقدنامه ای مربوط به خودتان را مهر و امضاء میکند؛ بیانگر دوام طولانی زندگی زنانشویی و وفاداری در زندگی است.

از نظر معبران غربی

اگر در خواب دیدید که قصد دارید به دیدار انسان بزرگی بروید و برای این اتفاق کاری مانند ثبت نام کردن انجام داده اید؛ به این معنی است که در زندگی واقعی تصمیم و نیتی دارید که بسیار تحسین بر انگیز و قابل ستایش است.

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن بر‌ اساس موضوع آن 📋

کسی دیگر شما را ثبت نام میکند

تعبیر خواب کسی نام شما را در دفتر ثبت نام می کند، نشانه آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند.

ثبت نام در دانشگاه

ممکن است در آینده اتفاقی ناراحت کننده برای شما رخ بدهد.

ثبت نام ماشین

اگر در خواب دیدید که قصد دارید ماشین جدیدی بخرید و ثبت نام کنید،  تعبیر این است که می خواهید در زندگی تغییرات مهمی داشته باشید و از یکنواختی خسته شده اید.

به طور کلی اگر در خواب ببینید که ماشین یا هر وسیله ای نقلیه را می خرید می تواند بیانگر این باشد که هدفتان را درست انتخاب کردید و باید تمام تلاشتان را بکنید که به نهایت هدفتان برسید و اگر این راه را ادامه بدهید نتیجه های فوق العاده خوبی مثل ثروت زیاد بدست خواهید آورد. چرا که دیدن ماشین در خواب، نشان از عزت و جلال دارد؛ به بیان ساده تر بزگی و مقام را نشان می دهد.

ثبت نام سفر زیارتی

اگر در خواب دیدید که برای زیارت ثبت نام کرده اید، اینکه این سفر زیارتی به کجاست اصلا مهم نیست، تعبیر دیدن این خواب نشانه های خوب و نیکویی خواهد داشت.

تعبیر دیگر این خواب این است که اهدافی که در زندگی انتخاب کردید درست است.

همچنین اگر خواب دیدید که پس از ثبت نام به زیارت رفته اید و در حال زیارت هستید؛ به این معنی است که از درد رنج رها شده اید و به حاجات خود خواهید رسید.

برخی از معبران عقیده دارند که دیدن این خواب می تواند بیانگر این باشد که بیننده خواب به واسطه نیت های خیری که در زندگی دارد و می خواهد به آنها عمل کند؛ مال و ثروت زیادی نصیبش خواهد شد.

همچنین می تواند بیانگر این باشد که اتفاق خوب و شیرینی برای بیننده خواب یا خانواده اش می افتد که بسیار او را خوشحال می کند.

نوشتن یا ثبت کردن اسم روی کاغذ

اگر در خواب دیدید که اسم خود را در کاغذی می نویسید به اندازه بزرگی کاغذ به موفقیت می رسید؛ یعنی اگر در خواب کاغذی که اسم خود را در آن ثبت می کنید به نظرتان بزرگ آمد، به این معنی است که موفق خواهی شد.

ثبت نام برای سفر به مشهد

بدون تردید کسی که خواب دیده است به مشهد مقدس سفر کرده است؛ حس و حال بسیار خوب همراه با آرامش خواهد داشت. از تعابیر این خواب میتوان به این موارد اشاره کرد:

برآورده شدن ناگهانی بعضی از حاجات، شفا یافتن بیماری های ناعلاج، از بین رفتن مشکل خاص، شفای بیمار، سفر به مشهد در آینده ای نزدیک.

ثبت نام برای رفتن به جایی دیگر

تعبیر خواب ثبت نام برای رفتن به مکانی دیگر بستگی به مقصد مورد نظر دارد؛ مثلا اگر در خواب قصد سفر به جای نیکو مثل زیارتگاه را دارید، تعبیر این خواب نیز نیکوست.

ثبت و نوشتن با رنگ آبی

اگر در خواب دیدید که با رنگ آبی می نویسید معنی خواب شما این است که آرامش پیدا می کنید.

ثبت نام با نام جعلی

تعبیر خواب ثبت نام با نام جعلی، احتمالا نشانه ی مرتکب شدن به گناه است.

ثبت اختراع

اگر در خواب دیدید که اختراعی ثبت کردید، احتمالا نشان از بیماری است که با مراقبت و استراحت برطرف خواهد شد.

ثبت شعر و یا افسانه

اگر در خواب دیدید که شعر و یا افسانه می نویسید؛ معنی خواب شما این است که در حال حاضر یا در آینده نزدیک، از دنیای آخرت غافل می شوید و مشغول دنیای فانی می شوید. اما به یاد داشته باشید که به گفته پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، زندگی کوتاه در این دنیا چیزی به جز بازی و سرگرمی نیست و زندگی حقیقی و جاودان شما بعد از مرگ خواهد بود پس انسان عاقل هرگز به خاطر لذت های زود گذر دنیوی، سعادت بعد از مرگ و دنیای آخرت خود را از بین نمی برد.

ثبت قرآن و دعا

اگر در خواب ببینید که قرآن، دعا، صلوات یا کتاب توحیدی و… می نویسید؛ معنی خواب شما خیر و برکت و سود و منفعتی است که در اثر کار های پسندیده شما، نصیبتان خواهد شد.

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ث ثروت جابر مغربی دانیال نبی کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی

💰 تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن از نظر معبران معروف


تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن💰

ثروت و دارایی در دنیای حقیقی دغدغه همه افراد است. درست است که داشتن این نعمت باعث آسایش بیشتر و بالا رفتن مرتبه و احترام می شود، اما در تعبیر رویا و علم تعبیر ثروت زیاد داشتن، نشانه خوبی نیست و اغلب معبران آن را خوب نمی دانند.
برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: تباهی در امور دینی و آخرت، گرفتاری و مصیبت، درگیری و خصومت، فقر و تنگ دستی، خوشحالی و اقبال و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

💰 تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن از نظر معبران معروف

تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن بر اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که وضعیت مالی تان بسیار خوب شده بود و ثروت زیادی به همراه خدمت کار و خدم وحشم داشتید، تعبیرش بدین صورت است که در دنیا و زندگی دنیوی تان بسیار اوضاع خوبی خواهید داشت، اما عاقبت و زندگی اخروی تان تعریفی نخواهد داشت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در عالم رویا دیدید که بسیار ثروتمند شده اید، تعبیرش اصلا خوب نیست. دین، ایمان و اعتقادات شما از بین خواهد رفت و عاقبت و آخرت تان سیاه و تباه خواهد بود.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که لباسی گران قیمت مثل ثروتمندان به تن کرده بودید، تعبیرش این است که نسبت به جمع آوری اموال و مال اندوزی حرص و طمع زیادی خواهید داشت و روز به روز بیشتر درگیر آن خواهید شد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر خالد ابن العنبری ثروت و مال و منال در خواب، تعبیرش یا مربوط به همسر شماست و یا نشانگر نیک بودن اعمال و کردار تان است.
✍️اگر در خواب دیدید که ثروتمند شده بودید، سعی می کنید کمی قناعت پیشه کنید تا پول پس انداز کنید، چرا که ثروت مندی در واقع نیازمند صفت قناعت و پس انداز است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

پول و ثروت در عالم رویا نشانه خوبی نیست. دقیقا به همان اندازه که در دنیای واقعی عاشق و دلباخته های زیادی دارد، پس در خواب هم به همان میزان منفی است. در دنیای واقعی و بیداری هرچه ثروت زیاد تر باشد، رفاه و آسایش هم بیشتر است. همچنین ثروت کلان و زیاد می تواند نشانه ای از بزرگی و جلال یک شخص باشد. اما در عالم رویا و علم تعبیر دقیقا عکس این موضوع صدق می کند. داشتن پول و ثروت در خواب چه مقدار آن کم و چه زیاد باشد، نشانه خوبی نیست و می تواند خبر از گرفتاری و مصیبت بسیار سخت و کثیف می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که بسیار ثروتمند شدید، تعبیرش این است که یک گرفتاری و مصیبت بزرگ در راه دارید.
تنها حالتی از ثروت و پول که مثبت است، گرفتن پول از جانب یک مرده و یا جنازه است.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که بسیار ثروتمند و توانگر شده بودید، تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که مراقب رفتارتان باشید تا چیزی مهم در زندگی تان را از دست ندهید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با ثروتی غیر واقعی و افسانه ای در حال زندگی کردن هستید، این رویا نشانگر این است که برای دوره ای زندگی تان رونق خواهد گرفت و با فراوانی و شکوه بسیار زندگی خواهید کرد، اما پس از گذشت چند وعده همه چیز خراب می شود و زندگی تان سقوط می کند. فقر و تنگ دستی شما را ناامید خواهد کرد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که ثروت واقعی داشتید و به سبب آن از زندگی خوبی برخوردار بودید، تعبیرش این است که شما در آینده زندگی تان به دنبال کشف لذت های حقیقی و پایدار خواهید رفت و دل به خوشی های پوچ و زود گذر نمی بندید.
✍️اگر در خواب دیدید که به ثروت و اموال رسیدید، این رویا نشان می دهد که بخاطر تلاش زیاد و دقت بالای شما در کار هایتان، به مقام و مرتبه بسیار خوب و شایسته ای دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شما مالک و صاحب ثروت بسیار هنگفتی بودید، تعبیر رویای شما نشان می دهد که شما فردی با اراده و مصمم هستید که توانایی رو به رو شدن و مقابله کردن با تمام مشکلات زندگی تان را دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که در جمع و یا گروهی از ثروتمندان نشسته بودید، تعبیرش نشان می دهد که در موقع سختی و یا تنگ دستی تمام دوستان تان به یاری شما خواهند آمد و در این روز های دشوار در کنار شما باقی خواهند ماند.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که با مردی ثروتمند و توانگر در حال صحبت و گفت و گو هستید، این رویا نشان می دهد که به زودی با شخصی وارد یک همکاری و شراکت خواهید شد که برای شما بسیار مثبت است. این شراکت به شما کمک فراوان خواهد کرد و در راه رسیدن به آرزو هایتان کمک بسیار به شما خواهد کرد.

کتاب سرزمین رویاها📘

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است که اگر شما مجرد هستید و در خواب دیدید که ثروت و دارایی بسیار داشتید، تعبیرش برعکس است و نشانه ازدواج شما با فردی میانه و یا فقیر است.
✍️اگر شما در زندگی حقیقی هم ثروت زیادی دارید و در خواب تان هم دارایی و اموال مشاهده کردید، تعبیرش برای شما نشانه بیماری و کسالت است.
✍️اگر شما فردی هستید که به لحاظ وضعیت مالی در سطح ضعیفی هستید و در فقر به سر می برید و در خواب تان ثروت و دارایی دیدید، تعبیرش برای شما عالی است و نشان می دهد که در آینده نزدیک دارایی هنگفتی به دست شما خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که تبدیل به یک فرد ثروتمند شده بودید، تعبیرش مربوط به روابط عاطفی و احساسی شماست. یک شکست و ناکامی بزرگ در پیش دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که ارثیه بزرگی به دست شما رسید، رویای شما دو تعبیر دارد: تعبیر اول، گرفتاری و خسارت مالی و تعبیر دوم، درگیری و مشاجره سنگین است.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام اقوام شما ثروتمند شده بودند، تعبیرش نشانه حوادث و اتفاقاتی است که برای شما بسیار به یاد ماندنی است و شما را خوشحال می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ثروتمندی شما را همراهی می کرد، تعبیر رویای شما بسیار مثبت است و نشانه رسیدن به اقبال و شانس بزرگ می باشد. کامروایی برای شما دیده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که دوستان بسیار ثروتمندی داشتید، تعبیرش خوب نخواهد بود. این رویا نشان می دهد که این اشخاص تنها در صدد زیر سوال بردن شما هستند و در هر فرصتی برای خراب کردن شما کوتاهی نمی کنند.
✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اقوام تان ثروتش را به شما واگذار کرد، این رویا تعبیرش موفقیت و پیروزی در ارتباط با همه مسائل زندگی تان است.

۰
۰
رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی جابر مغربی ص صابون کارل گوستاو یونگ لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی

🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب صابون🛀

صابون ماده ای شیمیایی برای پاک کردن لباس و یا دست و صورت و بدن انسان می باشد. همان گونه که این ماده برای تمیزی و پاک شدن از آلودگی است، در خواب هم تعبیرش استغفار و توبه از انجام گناه می باشد. برخی معبران نیز عقیده دارند که آلودگی تعبیرش غم و اندوه است و چون صابون ماده ای برای پاک کردن چرک و کثیفی، پس تعبیرش می تواند فرج و گشایش و رهایی از غم و اندوه باشد. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: اموال حرام، ناکامی، رهایی از غم، وام و بدهی، آزاد شدن از زندان، شفاعت و بهبودی مریض و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب صابون بر اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که لباس تان با صابون می شستید، این رویا نشانه ای از توبه و استغفار از انجام گناه و کار های ناپسند است.

✍️اگر در خواب دیدید که لباس شخص دیگری را با صابون می شستید، تعبیرش باز هم توبه می باشد اما در این رویا شما سعی می کنید کسی را از انجام گناه و معصیت باز دارید و باعث توبه کردن او خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که تکه ای از یک صابون را خوردید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان اموال حرام و نامشروع وجود دارد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صابون داشتید و لباس هایتان را با آن صابون ها می شستید، تعبیر این رویا ناکامی در رسیدن به آرزو ها و نیت های قلبی است.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی خریداری کردن صابون در عالم رویا از فروختن آن بهتر است.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر العنبری اگر در خواب دیدید که با صابون لباس هایتان را می شستید، این رویا بسیار نیکوست. اگر بیمار هستید و یا شخصی اطراف شما بیمار شده است، این رویا نوید از شفاعت و بهبودی می دهد. اگر گناه های بسیار کرده اید، پس تعبیرش یا توبه و استغفار است و یا مورد لطف و رحمت خداوند قرار می گیرید و تمام قرض ها و بدهی هایتان را پرداخت خواهید کرد.
✍️به تعبیر دیگر می توان گفت صابون در خواب علامتی از رفع و رهایی از غم و اندوه است؛ زیرا صابون ماده ای است برای از بین بردن کثیفی ها و آلودگی هاست و همان طور که می دانید آلودگی و کثیفی در خواب، نماد غصه و اندوه است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی صابون رویاهای شبانه در نمادی از رهایی و پاک شدن از شر هر گونه وام، قرض، مشکل و مسأله مهم است.
✍️اگر کسی که محکوم، متهم و یا محبوس و زندانی است در رویای خود دیده باشد که در حال شستن لباس هایش و یا بدن خویش با صابون است، تعبیر این رویا برای این شخص نشانه ای از آزادی و رهایی و مبرا شدن از تهمت و افترا است. اگر متهم است، اتهامی که به او نسبت داده اند، رفع خواهد شد. اگر محکوم می باشد، حکمی که برای او صادر شده، لغو خواهد شد. اگر هم زندانی است، به زودی آزاد خواهد شد.
✍️اگر کسی که در عالم واقعی بدهی و قرض بسیار دارد، در خواب خود صابون ببیند؛ تعبیرش پرداخت بدهی و ادای دین است. تمامی قرض های این شخص پرداخت خواهد شد و در زندگی اش به آرامش و آسودگی خواهد رسید.
طبق گفته های بالا پس اگر شخصی هم بیمار است و یا اطرافش بیماری وجود دارد، در خواب ببیند که در حال شست و شوی لباس یا بدن خود با صابون است؛ تعبیرش برای وی هم شفاعت و بهبودی و رهایی از بیماری است و دوباره سلامتی اش را به دست خواهد آورد.پ
هر کسی در زندگی اش می داند چه رفتاری دارد و خودش آگاه است که فرد صالح و مومنی است و یا برعکس انسانی پلید و بد کردار!
✍️اگر شما فردی بد کردار و دور شده از خداوند هستید و در خواب دیدید که دست و صورت تان را با صابون می شستید، تعبیرش برای شما علامتی از توبه و استغفار و بازگشت به سوی خداست. شما با خود و خدای خود عهد می کنید که از انجام کار های ناپسند دست بردارید.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخص دیگری در حال شستن لباس هایتان با صابون بود، تعبیرش این است که این فرد باعث رهایی شما از تنگ دستی و عاجزی خواهد شد و همچنان باعث پاک و مبرا شدن شما از هر گونه ناپاکی خواهد شد. البته نکته ای را در باب این تعبیر بایستی ذکر کرد که شرایط و موقعیت شما در حال حاضر می تواند بر این تعبیر تأثیر گذار باشد.
در آخر اگر بخواهیم تعبیر صابون را به طور کلی بیان کنیم، صابون در خواب نشانه ای بدی نیست.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صابون بودید، تعبیرش ربا خواری و به دست آوردن اموال حرام و نامشروع می باشد.
شیاف صابون نیز تعبیرش نشانگر تصمیم به انجام فساد و امور غیر اخلاقی است.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون هستید، این رویا تعبیرش نشان گر گرفتار شدن به دام و نیرنگ افراد نادرست است. شاید ناخواسته و از روی نادانی با این افراد درگیر شوید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون صابون در عالم رویا تعبیرش موفقیت و کامیابی در امور زندگی و همچنین پرداختن به تفریح، فراغت و سرگرمی و وقت گذرانی با دوستان است.
اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که در حال درست کردن کف با صابون بودید، تعبیرش نشان می دهد که به زودی در یک حرفه کاری و یا هنری به یک مهارت و استعداد بسیار عالی دست خواهید یافت.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو صابون در رویا های شبانه نشانه غم، اندوه، ناراحتی و غصه می باشد. برای چند روزی زندگی تان مطابق میل نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که صابون خریداری کردید، تصمیم می گیرید که به کار ها و برنامه های زندگی تان یک نظم و ترتیب ببخشید.
✍️اگر در خواب دیدید که از صابون برای کاری استفاده می کردید، این رویا نشانگر منطق ها و الگو های خطرناک و مضر می باشد. در زندگی شخصی تان مرز هایی برای خود تعیین کرده اید که حامل خطر و مشکل های بسیار می باشند.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ زمانی که صابون در رویای شما پدیدار می شود، قصد دارد به شما یادآوری کند که اکنون زمان پاک کردن ذهن و احساسات تان از خاطرات و تجربیات تلخ گذشته است. به بیان دیگر این رویا نشانگر این است که شما از نظر عاطفی و احساسی احساس ناپاکی و آلوده بودن و یا گناه کار بودن دارید و در تلاش هستید تا از شر این احساس و شرمساری از نفس تان رها شوید. شاید راه حل این باشد که به برخی از مسائل که روحتان را تحت آزار و اذیت قرار داده اند اعتراف کنید و با آنها رو به رو شوید. سعی کنید کنار بیایید و کمتر بر آنها تمرکز کنید.

تعبیر خواب صابون بر اساس موضوع آن 📋

✔️صابون مایع

اگر در عالم رویا صابونی را مشاهده کردید که حالت مایع داشت، این خواب نشان می‌دهد که شخصی اطراف شماست که در زندگی اش به مشاوره و همراهی تان نیاز دارد. سعی کنید که نسبت به او بی توجه نباشید و در حد توان تان به او کمک کنید تا دوباره مسیر زندگی اش را پیدا کند. این شخص به گمراهی و سردرگمی گرفتار شده است و نمی تواند درست تصمیم بگیرد.

✔️صابون سفید رنگ

اگر در خواب صابونی سفید رنگ دیدید، این خواب به شما هشدار می دهد که قبل از این که به جایی برسید که بسیار دیر شده باشد، از مسیر اشتباهی که پیش گرفته‌اید بازگردید و دوباره سعی کنید که در راه درست قدم بردارید. این راه برای شما چیزی جز نابودی و سقوط به همراه نخواهد داشت.

✔️صابون صورتی رنگ

اگر در خواب صابون صورتی رنگی را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با دیگران به تفاهم و یک نظر واحد رسیده اید و با کسی اختلاف ‌نظر و بگو مگو ندارید. شاید هم سعی می کنید که به ایده ها و نظرات دیگران احترام بگذارید و کامل به آنها گوش دهید و همچنین از تک روی و تصمیم انفرادی هم پرهیز می کنید و همیشه سعی دارید که از نظرات دیگران هم در زندگی تان استفاده کنید.

✔️صابون سبز رنگ

صابون سبز رنگ در عالم رویا نشان می‌دهد که شما تمایل دارید که به راهنمایی ها و مشاوره های دیگران کامل گوش کنید. این ویژگی شما بسیار عالی است و باعث می شود که از اشتباهات و خطرات احتمالی جلوگیری کنید. در واقع باعث می‌شود که شما کاری را انجام ندهید که در آخر به ضرر شما تمام شود.

✔️صابون سیاه رنگ

تعبیر این رویا نشانگر این موضوع است که دیگران سعی می‌کنند از شما مشاوره و راهنمایی بگیرند ولی شما توانایی این کار را ندارید و برعکس باعث گمراهی بیشتر آنها خواهید شد. شاید شما از این رفتار و روند سود می برید اما متوجه باشید که مشاوره اشتباه و راهنمایی نادرست باعث نابودی دیگران و برای شما هم نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. اگر در این زمینه تخصص کافی را ندارید، بهتر است کسی را اذیت نکنید و از همان ابتدا به او بگویید که به سراغ شخص دیگری برود.

✔️جا صابونی

اگر در خواب جاصابونی را مشاهده کردید، این خواب باز هم نشان می‌دهد که دوستانی و اقوامی اطراف شما هستند که در انتظار راهنمایی ها و مشاوره های شما هستند. شاید شما از نظر آنها فردی هستید که تجربه‌های زیادی در زمینه مد نظر آن ها دارید و دوست دارند که نظرات شما را نیز در این زمینه بدانند. پس اگر چنین شخصی از شما تقاضا دارد، بهتر است به وی بی‌توجه نباشید و به آن کمک کنید تا وارد مسیر درست شوند.

✔️شستن دست ها با صابون

اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستید و زیر بار قبول کردن مسئولیت‌های خودتان نمی روید. شاید نمی‌خواهید پروژه و طرحی را شروع کنید و یا تمام کنید. شاید فکر می‌کنید دنیا و روزمرگی‌های زندگی برای شما جالب نیستند و در این مرحله از زندگی تان به دنبال درآمد و ثروت نیستید. این را بدانید که شما در همه مراحل زندگیتان باید کار و تلاش کنید تا محتاج و درگیر کسی نباشید. این گونه فکر کردن و بیخیال بودن به ضرر شما تمام می شود.

✔️شستن سر و صورت

اگر در خواب دیدید که در حال شستن سر و صورت تان با صابون بودیدف این خواب نشان می دهد که شما طی روزهای اخیر متوجه یکی از اشتباهات زندگیتان شده اید و از این بابت بسیار احساس پشیمانی و ندامت دارید. قصد دارد که خودتان را اصلاح کنید تا دوباره مجدداً این اشتباه و خطا را تکرار نکنید.

✔️صابون زدن به بدن

اگر در خواب دیدید که در حال شستن بدن تان با صابون بودید، این رویا تعبیرش منفی است و وضعیت بسیار بد و ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد. در این دوره به هر روشی سعی می کنید که از این وضعیت خلاص شوید. دیگران نیز شما را بسیار قضاوت و پیش داوری خواهند کرد و این قضاوت‌ها باعث ناراحتی و آزرده خاطری شما خواهد شد. از این بابت احساس گناه خواهید کرد و حتی باعث می شود که از خودتان و شخصیت تان متنفر شوید. بهتر است قبل از اینکه کاری انجام دهید، جوانب آن را به طور کامل بررسی کنید.

✔️کف و حباب صابون

اگر در خواب شاهد کف و حباب صابون بودید، این رویا نماد خوشایندی می باشد. اشاره به سرگرمی‌ها، وقت‌گذرانی ها و شادی های فرزندتان دارد. در هر صورت این خواب می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما باید هر مشکلی که اکنون دارید و یا در گذشته تجربه کرده اید را به فراموشی بسپارید و مثل بچه ها از زندگی تان نهایت لذت را ببرید و غصه هیچ چیز را نخورید. این خواب به این معنا نیست که کاملاً بیخیال همه چیز باشید اما به خود سخت نگیرید و بدانید که زندگی در جریان می باشد.

✔️آب صابون

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فرصتی پیدا کرده اید تا در این زمان با خودتان خلوت کنید و تجربیات تلخ گذشته را از ذهن تان پاک کنید و از بین ببرید. شاید این فرصت جدید و تازه برای شما ایجاد شده است تا بتوانید زندگی تان را مجدداً شروع کنید و داستان حیات تان را از نو بنویسید. در این مرحله از زندگی اگر زرنگ باشید می‌توانید آینده بهتری را برای خودتان رقم بزنید.

✔️خوردن صابون

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن تکه های صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما کنترل خودتان را به طور کلی از دست داده و در برابر مشکلات، سختی ها، ناملایمات و بی عدالتی های زندگی بسیار کم طاقت و عجول شده اید. در واقع از این وضعیت به تنگ آمده و خسته شده اید و دوست دارید که نسبت به این شرایط اقدامی انجام بدهید.
اگر در خواب دیدید که درحال خوردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب اشاره به تصمیمات بسیار آگاهانه و منطقی در زندگی شما داشته و نشان می دهد هدف شما پاک کردن و رها شدن از شر چیزی است که تا کنون شما را بسیار آزار داده است. برای مثال امکان دارد تصمیم گرفته باشید که عادت بدی مثل سیگار کشیدن و یا اعتیاد را ترک کنید و زندگی سالمی برای خودتان درست کنید. با این حال هر تصمیمی که گرفته اید، راه سختی پیش روی شماست و بدانید که در این راه دشواری های بسیاری را تجربه خواهید کرد. ناامید نشوید و ادامه بدهید، زیرا که نتیجه تلاش تان را خواهید گرفت.

✔️خریدن صابون

اگر در خواب دیدید که در حال خریدن صابون بودید، این رویا به شما هشدار و اخطار می‌دهد. این اخطار بیشتر در حوزه امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می باشد. سعی کنید اگر قصد کاری در این حیطه دارید قبل از آن آگاهی خود را بیشتر کنید و با فکر و تمرکز بسیار بالا تصمیم بگیرید، چرا که اگر تصمیم اشتباهی بگیرید زندگی شما به طور کلی از هم خواهد پاشید و عواقب غیرقابل جبرانی را برای خود رقم خواهید زد.

✔️ساخت صابون

اگر در خواب دیدید که خودتان در حال ساختن و درست کردن صابون بودید، این خواب نشانه این است که شما فکر می کنید توانایی و مهارت این را دارید که بتوانید در حل کردن مشکلات دیگران دخیل باشید و یا اینکه باعث حل کردن مشکلات آنها بشوید. بهتر است بیش از اندازه خودتان در کار دیگران دخالت نکنید و به فضای خصوصی هر کسی احترام بگذارید. اجازه بدهید که مسیر زندگیشان را خودشان انتخاب کنند و تصمیماتشان را با دانایی و آگاهی خود بگیرند.

✔️صابون معطر

صابون معطر در عالم رویا نشانه این است که اقدامات شما اثرات و عواقب طولانی مدتی پیدا کرده‌اند، به طوری که در آینده شما نیز بی تاثیر نخواهد بود. در آینده ‌ای نزدیک کارهای بسیار خوب و مثبتی انجام خواهید داد که در نهایت شما را به شکل جدیدی از شهرت و عشق خواهند رساند. در واقع زندگیتان لذت بخش تر از قبل خواهد شد.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر محمد ابن سیرین یوسف نبی

🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (خوراکی)🥛

شیر مایع خوراکی که توسط غدد پستانداران تولید می شود و غذای اصلی نوزادان را تشکیل می دهد که هنوز توانایی گوارش و هضم غذا ها را ندارند. از مرسوم ترین حیوانات که شیر آنان بسیار مقوی و لازمه برنامه غذایی امروز انسان هاست، گاو و گوسفند و بز و شتر می باشد. همچنین بسیاری از غذا ها و لبنیات از این ماده با ارزش گرفته می شود. این مایع در خواب تعابیر متفاوتی دارد، ولی اولین تعبیر که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ افزایش رزق و روزی، برکت، دارایی و ثروت است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: مشکل و مانع، ترس از دشمن، رهایی از سختی ها، شفا مریض، آزادی زندانی، ضرر و زیان سلامتی و تندرستی و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر یک حیوان حرام گوشت هستید، تعبیرش بسیار منفی است و نشانگر ناراحتی و غم و اندوه است.
اگر این حیوان از دسته حیوانات حلال گوشت بود، پس تعبیرش می تواند نشانگر به دست آوردن اموال و دارایی است.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر از یک شتر بودید، به اندازه همان مقدار که شیر دوشیدید، شخصی مثل یک رئیس و یا یک حاکم به شما اموال و دارایی خواهد بخشید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر بودید، این رویا نوید از فراوانی و روزی بیشتر در زندگی می دهد.
به طور کلی دیدن شیر (خوراکی) چه در حال دوشیدن باشید و چه در حال نوشیدن، تعبیرش بسیار نیک و مثبت می باشد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی اگر کسی شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک کودک هستید، این رویا تعبیر خوبی ندارد. به زودی راهی زندان خواهید شد و برای مدتی حبس می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر شتر نوشیدید، تعبیر این رویا مثبت و نیکوست. در اصل خواب شما نشانه عظمت، فراوانی، وفور نعمت و رفاه است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک بز ماده را دوشیدید و از شیر آن نوشیدید، تعبیرش رسیدن به ثروت و دارایی از جانب یک خانم است. همچنین ابراهیم کرمانی در جای دیگری آورده است:” نوشیدن شیر بز، نشانگر این است که زنی به شما سود و منفعت زیادی خواهد رساند.”
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر میش نوشیدید، تعبیرش منفی است. به زودی یک بیماری گریبان شما را خواهد گرفت و برای مدتی گرفتار بستر خواهید شد.
شیر خوک نوشیدن در خواب، اصلا نشانه خوبی نیست. به اندازه همان مقداری که شیر خوردید، دارایی و اموال تان را از دست خواهید داد و همچنین غم و اندوه بزرگی برایتان ایجاد خواهد شد.
✍️شیر گور خر، تعبیرش مثبت است. شیر این حیوان در خواب نشانه سزاواری و شایستگی است.
✍️شیر آهو، تعبیر بسیار خوبی دارد. رزق و روزی و برکت در زندگی تان افزایش خواهد یافت و اوضاع تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.
از نظر ابراهیم کرمانی شیر حیوانات چهارپا که در دشت و دمن چِرا می کنند، نشانه دارایی و اموال بسیار کم و ناچیز می باشد.
✍️شیر پلنگ در خواب، تعبیرش پیروزی بر دشمن و بدخواهان است. البته در این تعبیر هر دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد. هم می تواند بر پیروزی شما دلالت داشته باشد و هم بر ترس و وحشت شما از دشمن. با این حال هر چه که هست که در نهایت رفع خواهد شد.
شیر روباه، تعبیر نیکویی دارد.

✍️اگر در خواب دیدید که از شیر روباه خوردید، بیماری شما بهبود می یابد، شادی و خوشحالی های زیاد و پشت سر هم در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد، از شر غم و ناراحتی رها خواهید شد و اگر زندانی و محبوس در اطراف شماست آزاد خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در بین رود خانه ای از شیر قرار گرفته بودید، این رویا نشانگر آشوب و فتنه و بهم ریختگی است. کمی زندگی تان آشفته حال خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن غذایی بودید که با شیر درست شده بود، (مثل شیر برنج، سوپ شیر و…) تعبیرش بسیار عالی خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که پستان های شما پر از شیر شده بود، تعبیر این رویا اصلا خوب نیست و بهتر است صدقه بدهید. این خواب نشان می دهد که شما در سنین جوانی و کم سالی خواهید مرد.
✍️اگر شما یک خانم جوان سال هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر آورده بود، تعبیرش بالعکس است و برای شما نشانه عمر طولانی و با عذت است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک فرزند دختر دارید و به او شیر می دهید، تعبیر رویای دیده شده بسیار نیکو می باشد. شادی و نشاط و نعمت و رفاه به زندگی شما روانه خواهد شد. به همان مقدار که به این نوزاد شیر دادید، همان مقدار هم خوشی و آرامش پیدا خواهید کرد. این تعبیر فقط برای کسانی صحت دارد که در بیداری و زندگی حقیقی هنوز صاحب فرزند نشده باشند.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک گاو ماده را دوشیدید و از شیر آن خوردید، تعبیر این رویا از افزایش دارایی و ثروت تان خبر می دهد. اگر شما در زندگی حقیقی در بند کسی است و به اصطلاح برده محسوب می شوید و در رویای شبانه تان چنین چیزی را مشاهده کردید؛ تعبیرش برای شما رهایی و رسیدن به آزادی است. همچنین اگر شخصی هستید که هیچ جایگاهی پیش مردم ندارید و همه مرتبا شما را مسخره و یا تحقیر می کنند؛ پس این رویا برای شما هم نشانه خوبی است. تعبیرش به شما از رسیدن به مقام و جایگاه عالی و عزیز و گران قدر شدن خبر می دهد.
✍️شیر سگ در عالم رویا نشانه بدی است. امکان دارد با دشمن خود درگیر شوید و با وی به جنگ و کشمکش بپردازید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند علامتی از استرس و وحشت شدید بخاطر مسأله ای هم باشد. در هر دو حالت تعبیرش منفی است.
✍️ظرف و یا مشک شیر و ماست، مردی را نشان می دهد که بسیار نیکوکار و خَیِّر است و با اموال حلال و مشروع اقدام به به انجام کار های خیری مثل ساخت مسجد، مدرسه و سایر مکان های عمومی می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که این مشک پاره شد و یا ظرف آن شکست، تعبیرش بر قطع شدن ارتباط شما با این فرد دلالت دارد. اگر بودن این شخص در زندگی تان برایتان بسیار مهم است. پس مراقب رفتار تان با او باشید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که در بهشت بودید ولی شما را از نوشیدن شیر و نوشیدنی منع کرده بودند، تعبیرش منفی است و نشان از آن دارد که از خداوند و دین و ایمان خود فاصله خواهید گرفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّهَ… _ …بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده… (مائده-۷۲).

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

از نظر اسماعیل ابن اشعث، شیر قاطر در خواب، نشانه خوبی نخواهد بود. اگر در خواب دیدید که شیر این حیوان را دوشیدید و از آن خوردید؛ تعبیرش گرفتار شدن، مصیبت، مشقت و سختی، ترس و وحشت و اضطراب است. اتفاقاتی رخ خواهد داد که آرامش را از شما می گیرد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از دو پستان خودتان در حال شیر خوردن بودید، این رویا نشانه ای از اندوه، غم، گرفتاری، ناراحتی، سرزنش و تحقیر شدن است. مراقب اعمال و رفتارتان باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی شیر بز به شما تعارف کرد و یا نوشیدید، این رویا تعبیر نیکویی دارد. به زودی سیلی از برکت و دارایی و اموال به زندگی شما روانه خواهد شد. سپاس گزاری از لطف و محبت خداوند را فراموش نکنید.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال دوشیدن شیر یک بز ماده بودید، تعبیرش این است که اموال و دارایی یکی از دشمنان خود را تصرف خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن از شیر گاو میش بودید، تعبیرش خوب نیست. زنی وارد زندگی شما خواهد شد که سختی ها و گرفتاری های بسیاری برای شما ایجاد می کند و باعث نابودی زندگی شما می شود.
✍️شیر گوسفند در خواب، تعبیرش به دست آوردن اموال حلال و درست است.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر خوک نوشیدید، تعبیرش نشانه ای از زوال عقلی و نادانی است. تصمیمات احمقانه ای خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر فیل خوردید، تعبیرش نیکوست. به واسطه یک شخص بسیار قدرتمند و بزرگوار به دارایی و اموال دست پیدا خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر گرگ نوشیدید، تعبیر این رویا برای شما خیانت دیدن از سمت همسرتان است. بهتر است بیشتر مراقب رفتار های وی باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر (خوراکی) یک شیرِ ماده را دوشیدید، تعبیرش این است که به زودی وظیفه منشی گری و مسئول امور یک فرد قدرتمند را به شما خواهند سپرد. اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه دایه و مادر دومِ پسر یک فرد والا مقام است. شاید از سمت چنین فردی درخواست داشته باشید که از فرزندش مراقبت و برای آن مادری کنید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر بودید، تعبیرش این است که به زودی وارد محیط هایی مطلوب و موافق میل تان خواهید شد که تا مدت ها هیچ گونه استرس و اضطرابی نخواهید داشت.
✍️اگر در عالم رویا مقدار زیادی شیر دیدید، رویای شما نمادی از ثروت، دارایی، سلامتی و تندرستی است.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر خریداری می کردید و یا می فروختید، تعبیرش این است که به اموال و دارایی شما اضافه خواهد شد و ثروت تان دو چندان خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ظرف شیر را دور انداختید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما به یک باره تصمیم می گیرید فرد با ایمان و خیر خواهی شوید. علت اصلی این تصمیم هم تنها سعادت اخروی تان می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریختید، تعبیرش خوب نیست. در زندگی تان یک ضرر و زیان جزئی خواهید دید. حتی ممکن است از دست دوستان تان کمی ناراحت و دلگیر شوید و برای مدتی از آنها دور بمانید و ارتباط تان را قطع کنید.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که خالص نبود و چیزی به آن اضافه شده بود (مثل کاکائو، عسل، میوه و…)، تعبیرش منفی خواهد بود. بخاطر مشکلات کم و ناچیز زندگی تان گرفتار عذاب و رنج خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال چشیدن مقداری از شیر ترش بودید، نشان می دهد که شما فردی هستید که برای دوستان تان ارزش قائل هستید و ناراحتی و غم آنها شما را هم دلگیر خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که هرچه سعی کردید نتوانستید شیر بنوشید و حال تان بد می شد، این رویا تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که اگر مراقب چیز های با ارزش زندگی تان نباشید، خیلی راحت آنها را از دست خواهید داد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر گرم بودید، تعبیر این رویا ثروت و دارایی است. شما با تلاش و کوشش خود در نهایت به ثروت و دارایی های بسیار خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال حمام کردن بودید، تعبیرش نیکوست. از زندگی خود نهایت لذت خواهید برد و همچنین در طول حیات تان دوستان تان بسیار با ارزش و گران قدری پیدا می کنید.

برخی از دیگر معبران👴

از نظر تعبیر گری اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در پستان های شما شیر جمع شده بود، این رویا برای شما نشانه فرزند دار شدن است. به زودی خداوند به شما یک فرشته کوچک هدیه خواهد داد.
✍️اگر شما یک بانوی جوان هستید و در خواب چنین رویایی دیدید، تعبیرش برای شما طولانی شدن عمر و زندگی با عزت و احترام است.
✍️اگر شما یک آقا و مجرد هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر داشت، تعبیرش برای شما نشانه ازدواج و صاحب فرزند شدن است. اما اگر شما متأهل هستید و همسر دارید، پس به زودی صاحب ثروت بزرگی خواهید شد.
✍️اگر یک پیرزن چنین رویایی ببیند، تعبیرش فقر و تنگ دستی است. به زودی محتاج خواهد شد.
✍️اگر یک دختر خانم جوان در خواب ببیند که سینه های وی آماده شیردهی است، تعبیرش به هیچ وجه خوب نخواهد بود. عمر کوتاهی دارد و در سن کم از دنیا خواهد رفت.
✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که از سینه های شما شیر روان شده بود، تعبیر این رویا مربوط به زندگی و آینده دختر شماست. رزق و روزی و برکت برای او بیشتر خواهد شد و اموال زیادی از راه حلال به دست او خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که به جای شیر، خون روان شده بود؛ پس تعبیرش دقیقا بالعکس است و دارایی وی حرام و نامشروع می باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از پستان های خودتان شیر می خوردید، تعبیرش این است که در امور کاری و کسب و کار و شغل تان گرفتار مشکل خواهید شد و چندین ضرر و خسارت مالی برای شما دیده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که بچه شده بودید و مثل یک نوزاد در حال شیر خوردن بودید، تعبیرش اصلا خوب نیست و نشان می دهد که فعلا به هیچ کدام از اهداف و خواسته های قلبی تان دست نخواهید یافت.
از نظر یک تعبیر گر شیر هر چه تازه تر و طعم آن شیرین تر، پس در تعبیر آن نیکی و خیر و منفعت بیشتری وجود خواهد داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر تازه ای که هنوز گرم بود مقداری نوشیدید، تعبیرش اموال حلال و خداپسند است.
✍️اگر بالعکس دیدید که شیر طعم ترش و فاسدی داشت، پس تعبیرش هم برعکس است و نمادی از اموال و دارایی حرام و نامشروع است.
از نظر برخی از تعبیرگران شیر بز در خواب، از ترس، اضطراب، رعب و وحشت خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که از حیوانی در حال دوشیدن شیر بودید اما به جای شیر خون خارج می شد، تعبیرش اموال و ثروت حرام است.
شیر در خمره و یا ظرف، از زیاد شدن دارایی و ثروت تان خبر می دهد.

تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس موضوع آن 📋

✔️شیر دادن

اگر در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک نوزاد و یا کسی هستید، این رویا با روحیه و عواطف مادرانه شما در ارتباط است. اگر باردار هستید، دیدن این رویا امری طبیعی است و علت آن هم ناشی از ذوق شما برای رسیدن به نوزادتان می باشد.

✔️شیر گرم

شیر گرم و یا داغ می تواند نمادی از آرامش، رفاه و آسایش فکر و ذهن تان باشد. در حال حاضر هیچ دغدغه فکری و مشغله ای برای شما دیده نمی شود.
اگر شیر در حال جوشیدن بود، تعبیرش دقیقا برعکس می شود. چیزی و یا اتفاقی ناگوار در راه است که در اولین مرحله آرامش روحی شما را سلب خواهد کرد. در واقع به نوعی این رویا از یک خطر خبر می دهد. مراقب باشید و از انجام اعمالی که می دانید که خیری در آن وجود ندارد، پرهیز کنید.

✔️حمام شیر

اگر در خواب دیدید که بدن خود را با شیر می شستید و یا در یک وان پر از شیر در حال ریلکس کردن بودید، این رویا تصویری از قوه و نیروی ارتباطی قوی شما است. فردی بسیار اجتماعی هستید که به راحتی می توانید با هر نوع شخصیتی ارتباط برقرار کنید.

✔️شیر گاو

شیر گاو در عالم رویا نشانگر میل و تمایل درونی نسبت به انجام اعمال سخت و چالش برانگیز است. به خاطر داشتن چنین ویژگی در نهایت به پاداش خوبی دست پیدا خواهید کرد.

✔️شیر ترش و یا بد طعم

اگر در خواب از شیری نوشیدید و طعم آن بسیار بد بود، تعبیرش این است که شما فردی بسیار بی احساس و سرد مزاج هستید. اگر اکنون در رابطه هستید، پس این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب رفتارتان با شریک عاطفی تان باشید، چرا که شاید او از این اخلاق شما آزرده خاطر است ولی به علت علاقه زیاد هیچ گاه این مشکل را بازگو نکرده است. بیشتر به او توجه داشته باشید و سعی کنید مشکلات را حل کنید.

✔️شیر همراه با کاکائو

اگر در خواب شیر را به همراه کاکائو نوشیدید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان مشکلی وجود دارد و همین مشکل مانع لذت بردن شما از زندگی شده است. هر مشکلی راه حلی دارد، پس به جای تمرکز بر بدی ها و منفی ها به دنبال راه چاره برای بهبود وضع موجود باشید.

✔️شیر بز

اگر در خواب شیر بز نوشیدید، این رویا هم با مشکلات شما در ارتباط است. به خاطر هم ریختگی های زندگی تان عمیقا ناراحت هستید و مدام با خود کلنجار می روید.

✔️شیر سرد

اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن یک لیوان شیر سرد بودید، خوابی که دیده اید نشانه افزایش درآمد و یا حقوق شماست. اما این درآمد بیشتر نیازمند تلاش مضاعف و شبانه روزی شماست.

✔️شیر در حال جوشیدن

اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر روی شعله در حال جوشیدن بود، این رویا نشانه ای از رضایت و حس خوب داشتن نسبت به خودتان می باشد. همیشه تلاش می کنید که فردی مثبت اندیش باشید ولی در برخی مواقع موفق نمی شوید. به تعبیر دیگر این رویا رسیدن به هدف و یا سود، از طریق نیرنگ و فریب است. شاید قصد دارید که از طریق حیله زدن به نیت خود دست پیدا کنید.

✔️شیر خوردن نوزاد

اگر در خواب شاهد شیر خوردن یک نوزاد بودید، یکی از دوستان تان که در مدارج بالایی تحصیل کرده است باعث می شود که شما به ثروت بزرگی دست پیدا کنید. این شخص ذهن بسیار قوی در این حوزه دارد و از همین هم به شما کمک زیادی خواهد کرد.

✔️ریختن شیر

اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریخت، تعبیرش مثبت است. اگر اکنون اوضاع زندگی احساسی و ارتباط عاطفی شما رو به راه نیست، پس در آینده نزدیک یک آرامش وصف ناپذیر و هماهنگی عالی وارد زندگی تان خواهد شد و همه چیز به روال قبل باز خواهد گشت.

✔️خریدن کارتون و یا صندوق شیر

اگر در خواب یک کارتون شیر دیدید، این رویا تصویری از سخت کوشی و سخت کار کردن شما در آینده است. از اینکه سخت مشغول کار باشید، غمگین نشوید؛ چرا که در پایان با صحنه ای بسیار دل انگیز و لذت بخش رو به رو خواهید شد.

✔️استفراغ شیر

اگر در خواب دیدید که شما و یا شخص دیگری مقداری شیر استفراغ کردید و بالا آوردید، این رویا به شما تعادل و توازن را گوشزد می کند. هر چیزی به اندازه خودش باید استفاده شود و افراط در آن باعث تخریب و اثرات منفی است. در هر کاری که اکنون مشغول انجام آن هستید، تعادل را فراموش نکنید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (حیوان)🦁

شیر و یا سلطان جنگل یکی از متداول ترین حیوانات در رویا های شبانه ما است. این حیوان درنده بسیار تیز، چابک و قوی می باشد و به همین علت هم سلطان حیوانات نامیده شده است. طبق ویژگی های رفتاری و غریزی شیر، می توان برخی از تعابیر این رویا و خواب را تفسیر کرد. اولین تعبیر برای این خواب که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ قدرت و جایگاه خوب، احترام و مقام است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ترس و وحشت، خطر، هشدار، شخصی صاحب مقام و منسب، شکست دشمن، اموال و دارایی، پیروزی و موفقیت و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن شیر در عالم رویا سه تعبیر دارد:
✍️تعبیر اول، فردی را نشان می‌دهد که مقام بسیار بالایی دارد و مقام وی با یک پادشاه و حاکم برابری می‌کند.
✍️تعبیر دوم، مردی را نشان می‌دهد که از صفات شخصیتی او می‌توان به شجاع بودن و دلیری وی اشاره کرد. این فرد بسیار شجاع می باشد و از هیچ چیز باک ندارد.
✍️تعبیر سوم، نشانگر یک دشمن است. این دشمن بسیار قوی‌تر می باشد و به قدرت او از شما بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که گردن شما مثل گردن شیر شده بود، این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و تعبیرش رسیدن به قدرت و نیرو است. همچنین اشاره به امانتداری و دینداری شما هم می تواند داشته باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که پادشاهی شیری را به شما هدیه کرد، تعبیر این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که از جانب این شخص به یک مقام و منصب بسیار عالی خواهد رسید، در حدی که امکان دارد حاکمیت سرزمینی را به شما بسپارد.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار شیر شده بودید، تعبیر این رویا مثبت است و نشان می‌دهد که به احترام، قدرت، منزلت و مرتبه بسیار عالی و کاملی خواهید رسید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی شیر در عالم رویا تعبیرش مثبت می باشد. از جانب شخص صاحب مقام و بلندمرتبه سود و فایده ای به شما خواهد رسید و همچنین از جانب این شخص به احترام و بزرگی دست خواهید یافت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید و بر آن غالب و چیره شدید، تعبیر این خواب نشانگر جنگ و درگیری با دشمن تان می باشد. امکان دارد درگیری بین شما و این شخص رخ دهد اما پیروز میدان شما هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر بر شما غالب و چیره شده بود، تعبیرش بالعکس است و دشمن شما را شکست خواهد داد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر شما را دنبال می کرد اما نتوانست به شما برسد، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام و قدرتمند مثل یک حاکم و یا رئیس مورد تهدید قرار خواهید گرفت و به خاطر این تهدیدات دچار ترس و اضطراب خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال فرار و گریز از یک شیر درنده بودید ولی این شیر اصلا کاری با شما نداشت، تعبیرش خوب می باشد. در حال حاضر اگر در مورد مسأله ای ترس و دلهره دارید، قطعا رفع خواهد شد و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. نگران نباشید، چرا که در امان خواهید بود.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی شیر در عالم رویا نمادی از یک حاکم، پادشاه و یا شخصی صاحب قدرت و قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری در حال فریاد کشیدن بود، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخص صاحب قدرت و والا مقامی گرفتار ترس و استرس خواهید شد. شاید او شما را تهدید کرده باشد و یا اینکه قصد داشته باشد با زور از طریق تهدید کردن شما به هدفش برسد.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال نزدیکی و آمیزش بودید (بدین منظور که شیر با شما آمیزش کند و در واقع شما مفعول باشید)، تعبیرش این است که از جانب این شخص تحقیر و تمسخر خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت شیر می خوردید، این خواب نشانگر این است که از جانب یک شخص صاحب مقام و قدرتمند به سود و منفعت خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را در آغوش گرفته بودید، تعبیر این خواب مثبت می باشد و نشان می‌دهد که با یکی از دشمنان دیرینه و کهن خودتان صلح و سازش خواهید کرد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر محمد العنبری شیر در خواب تعبیرش حاکم و یا رئیسی را نشان می دهد که بسیار ظالم، بی انصاف، ستمکار و جاهل است. همچنین این رویا می تواند اشاره به نادانی، جهل، غرور و تکبر زیاد هم داشته باشد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی تعبیر شیر نر نشانگر پادشاه حاکم و یک فرد قدرتمند می باشد و شیر ماده همسر چنین فردی را نشان می دهد. یعنی اگر در خواب شیر ماده ببینید، زنی را نشان می‌دهد که همسر یک شخص بسیار قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را گاز گرفته بود، تعبیرش این است که دشمن باعث می‌شود شما خسارت ببینید و یا اینکه ضرر و زیانی به شما وارد بشود.
✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مثل سرِ شیر شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. شما به زودی تصمیم می گیرید که به انجام کارهای فساد، نادرست و حرام بپردازید و به سمت کارهایی گرایش پیدا خواهید کرد که اصلا در حد و شأن شما نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را بر پشت و کمر خود گذاشته بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می‌باشد و نشان می‌دهد که شما بر دشمن خود پیروز و غالب خواهید شد. (در این تعبیر منظور سواری دادن به شیر نیست، تعبیرش شکار کردن و یا حمل شیر بر کمرتان می باشد).
✍️اگر در خواب دیدید که در همراه یک شیر مشغول غذا خوردن بودید، این خواب تعبیرش این است که از اموال و دارایی شخصی مثل یک حاکم و یا پادشاه استفاده خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از پستان یک شیر ماده، شیر می دوشیدید؛ این خواب تعبیرش این است که شما منشی و مسئول امور یک شخص صاحب مقام و قدرتمند خواهید شد، اما اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود چنین چیزی را دیدید، تعبیرش برای شما نشانگر دایه و یا مادر دوم پسرِ یک شخص صاحب مقام شدن را نشان می‌دهد. شاید چنین شخصی شما را به عنوان پرستار فرزندش به خدمت بگیرد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را بغل کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما نشانگر این است که به احتمال زیاد نوازنده دربار و کاخ یک شخص صاحب مقام و یا پادشاه و حاکم خواهید شد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی حیوان شیر در خواب هم خطرناک می باشد و هم دشمنی را نشان می دهد که بسیار بی رحم و بی حساب می باشد (یعنی کارهای او حساب شده نمی باشد). اگر در زندگی واقعی تان از کسی ترس و وحشت دارید و مدام از این می‌ترسید که به شما آسیب و گزندی برساند؛ این شخص می‌تواند در رویای شبانه شما به شکل یک شیر ظاهر شود.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به شما حمله کرد و شما را مورد هجوم و حمله قرار داد، تعبیر این خواب هم به همین صورت نشانگر حادثه و حمله از جانب این شخص می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر فرار می کردید، پس تعبیرش هم نشانگر فرار کردن از خطر و تهدید است.
✍️اگر در خواب دیدید که بر شیر غالب و چیره شدید و این حیوان را کشتید و نابود کردید، تعبیر این رویا به این صورت است که بر دشمن غالب و چیره خواهید شد و همچنین از شر خطر و تهدید هم رها می‌شوید.
✍️شیر ماده در عالم رویا زنی را نشان می‌دهد که به زودی در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت و اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام و اهلی خودتان کردید، تعبیرش بدین صورت است که زنی ثروتمند و توانگر با شما آشنا خواهد شد و شما از ثروت و توانایی او سود بسیار خواهید برد.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون شیر و یا سلطان جنگل در عالم رویا نشانگر یک نیرو و قدرت بسیار عظیم و وصف ناشدنی در زندگی شما می باشد. به زودی در آینده ای نزدیک به این قدرت دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر درنده ای را اهلی و رام خودتان کرده بودید، این رویا به شما نوید از پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای می دهد. دست به هرکاری بزنید با نتایج بسیار مثبتی روبه‌رو خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را در پنجه و دست‌های خودش گرفتار و اسیر کرده بود، این رویا تعبیرش منفی است و نشان می‌دهد که شما در مقابل حملات و ضربات دشمنان بسیار بی دفاع و درمانده خواهید شد، به طوری که هیچ کس به فریاد شما نخواهد رسید و چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهید داشت.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به لحاظ سنی بسیار جوان بود، این رویا نشان می دهد که شما به نحو عاقلانه و بالغانه ای تصمیم گرفته اید که به زندگی و امور روزمره تان به طور دیگری رسیدگی کنید و طبق اولویت بندی پیش بروید. قطعاً با این کارتان سعادت و موفقیت و کامروایی را برای خود رقم خواهید زد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خوابتان شیرهای جوان سالی را دیدید، این رویا برای شما بسیار مثبت است. خواستگار هایی در زندگی‌تان دارید که هر کدام بسیار درستکار و زیبا چهره می باشند. انتخاب کردن برای شما از بین آنها بسیار سخت خواهد بود.
✍️اگر در عالم رویا غرش شیر را شنیدید، این کار به معنای یک مقام و مرتبه بسیار با ارزش می‌باشد. مقامی که دور از انتظار شما بوده است و در زمانی که اصلاً فکر نمی کنید به آن دست خواهید یافت. از این بابت خدا را سپاس گذار باشید.
✍️اگر در عالم رویا شیر ها را در قفس مشاهده کردید، تعبیرش این است که موفقیت و استقلال شما فقط بستگی به میزان مقابله و رویارویی با مخالفین و دشمنان بستگی دارد. اگر ضعیف باشید و نتوانید از ایده های تان در برابر این افراد دفاع کنید، قطعا شکست خواهید خورد و به جای موفقیت با شکست رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که مردی شیری را به سمت قفس هدایت می کرد و یا سعی داشت شیر را از قفس خارج کند، تفسیر این رویا نشان می دهد که شما از قدرت روحی و درونی بالایی برخوردار هستید. به سبب این ویژگی شخصیتی و رفتاری تان خیلی راحت می توانید از پس مشکلات و موانع برآیید و بخاطر این قدرت و توانایی تان مورد محبت و لطف از سمت اطرافیان قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری از غار بیرون آمد، تفسیر این رویا برای خانم ها بسیار شیرین می باشد. در آینده ای نه چندان دور به ثروت هنگفت و همچنین مرد مورد علاقه زندگی تان خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری روی بدن شما افتاده بود، غرش می کرد و دندان های تیزش را با غیظ و خشم سمت صورت شما نزدیک می کرد، تعبیرش منفی است. شما پس از رسیدن به قدرت و نفوذ در خطر شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. پس باید بیشتر مراقب باشید.
✍️پوست شیر در عالم رویا می تواند نشانه خوبی برای شما باشد. زندگی تان بهبود خواهد یافت و با پیشرفت های بزرگ مالی و شادی های متعدد رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شیر شده بودید، این رویا شجاعت و جسارت شما را به تصویر می کشد. فردی نیستید که هنگام رو به رو شدن با مشکلات ناامید شوید و شجاعانه در برابر ناملایمات زندگی می ایستید و آنها را حل می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید با چاقو از فرزندتان در برابر حمله شیر دفاع کنید، این رویا نشان می دهد که شما از تهدیدات دشمنان تان ترسی ندارید و در مقابل آنان با تمام توان می جنگید.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو شیری که در جنگل زندگی می کند نماد سعادت و کامیابی است. رسیدن به این سعادت و کامیابی فقط به خودتان بستگی دارد و می تواند حاصل زحمت ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که به وسیله یک شیر مورد تعقیب و دنبال شدن واقع شده بودید، تعبیر این خواب منفی می باشد و نشان می‌دهد که مورد غضب و ظلم کسی قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را کشتید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر پیروزی و موفقیت است.
پوست بدن شیر نماد ثروت و دارایی است. به زودی پولدار خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نعره و غرش می کرد، این رویا تعبیرش خطر و تهدید است. اگر مراقب نباشید در دردسر بزرگی خواهید افتاد.
✍️اگر در خواب شیر را درون یک قفس مشاهده کرده اید، تعبیرش مثبت است و به شما از شکست خوردن دشمن خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را اهلی و دست آموز خود کرده بودید، این رویا از آمدن یک دوست جدید به زندگی تان نوید می دهد. اگر این روز ها بسیار احساس تنهایی می کنید و به دنبال یک دوست هستید، پس خیلی زود وارد زندگی شما خواهد شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ حمله کردن شیر به شما در خواب، به شما یادآوری می کند که در راه بد و نادرستی قدم برداشته اید که اگر دیر متوجه شوید، بازگشت از آن غیر قابل ممکن است. به بیان دیگر شاید در زندگی حقیقی در شرایط و موقعیتی قرار دارید که بسیار آشفته و پریشان حال هستید و این اوضاع راه پیشرفت و رسیدن به اهداف تان را سد کرده است.
✍️تعبیر دیگر از این رویا می تواند به شما کمک کند که بر هیجان ها و انفعلات منفی خود غالب شوید. عموما شیر در عالم رویا قصد دارد قدرت و نیروی شما را به تصویر بکشد. فردی هستید که الگوی اطرافیان می باشید و روی آنها تدثیر به سزایی دارید؛ پس زمانی که شما در رأس مسئولیت و امور هستید بایستی بدانید دیگران شما را چگونه فردی می بینند. همیشه به یاد داشته باشید که چشم دیگران روی شماست و باید بسیار مراقب اطرافیان تان باشید.
به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار هم باشد. شاید لازم است برای مدتی تحت کنترل باشید اما باید بسیار مراقب باشید که این کنترل شدن تبدیل به یک عادت الزامی در زندگی تان نشود.
✍️شیر ماده در خواب نمادی از سماجت و سرسختی شماست. شخصیتی بسیار با اراده دارید که با وجود تمام موانع در مسیرتان باقی می مانید و موفقیت را برای خود رقم می زنید. به بیان دیگر این رویا اشاره به احساسات و عواطف و یا غریزه های مادرانه شما دارد. شدیدا از چیز ها و یا کسانی که عاشق شان هستید و به آنها علاقه مندید، مراقبت می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری شما را گاز گرفت، این رویا نشانگر وجود افراد نادرست اطراف زندگی شماست. این اشخاص تأثیر بسیار منفی و مخربی بر شخصیت و زندگی شما دارد. هرچه سریع تر به روابط اشتباه و سمی زندگی تان پایان دهید

کتاب سرزمین رویاها📚

در کتاب سرزمین رویاها برای شیر ماده و شیر نر تعابیر جداگانه ای آورده شده است:

شیر ماده

✍️اگر در خواب خود یک شیر ماده مشاهده کنید، این رویا بسیار عالی است و نماد شانس و اقبال بزرگ شماست.
✍️اگر در خواب ماده شیری را به همراه توله هایش دیدید، تعبیرش خوشبختی و سعادت را به تصویر می کشد. آینده زندگی شما بسیار روشن و دل انگیز است.
✍️اگر در خواب شاهد جنگیدن یک شیر ماده با یک شیر نر بودید، این رویا تعبیرش منفی است و نشان از بیماری، کسالت و ناراحتی دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای در حال دویدن بود، شدت بیماری گفته شده بسیار بیشتر خواهد بود. در اصل این رویا خطر یک بیماری خطرناک و غیر قابل درمان را به شما گوشزد می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ماده شیر در حال خوردن گوشت بود، تعبیر این رویا اشاره به دارایی و ثروت دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر ماده، شیر نری را کُشت، این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب اطرافیان و دوستان تنگ نظر و حسود خود باشید.
✍️اگر در خواب شاهد لحظه زایمان یک شیر ماده بودید، این خواب به شما از ثروت و دارایی بیشتر خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک سیرک شاهد هنرنمایی یک ماده شیر بودید، تعبیرش مثبت است و دوستانی را نشان می دهد که شما را بسیار دوست دارند و برای شما فداکاری های زیادی خواهند کرد.

شیر نر

✍️اگر در خواب شیر نر دیدید، این خواب نماد یک رئیس و یا حاکم می باشد. همچنین این رویا می تواند اشاره به احترام، مرتبه و مقام بسیار بالا هم داشته باشد. در هر صورت در زندگی تان به موقعیت و شرایط خوبی دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال و یا تعقیب می کرد، تعبیر این رویا منفی است. اتفاقات و موانع بسیار جدی در زندگی شما ایجاد خواهد شد.
کشتن شیر نر در خواب، نشانه خوبی است. در زندگی به نهایت موفقیت و پیروزی خواهید رسید. همچنین به زودی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل و موفق خواهید شد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیر نر دیدید، تعبیرش به این معنی می باشد که از سمت خانم ها و زن های اطراف تان مورد تعریف و تحسین و تشویق قرار خواهید گرفت. این تعریف ها می تواند به خاطر ظاهر جذاب و زیبا، اخلاق و رفتار پسندیده، موقعیت اجتماعی، شغلی و… باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب صدای غرش شیر نری را شنیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه ای از پیشزفت و ترقی است. در واقع در زمانی که شما اصلا توقع ندارید، به یک باره زندگی به نفع شما خواهد گذشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از یک شیر نر نگهداری و مراقبت می کردید، این رویا تعبیرش مثبت است و نمادی از موفقیت، شانس، سعادت و کامروایی است.
✍️اگر در خواب یک شیر نر را درون یک قفس مشاهده کردید، این خواب نشان می دهد که دشمنان اطراف شما از آزار دادن و آسیب رساندن به شما پشیمان خواهند شد.
✍️اگر در خواب تعدادی و یا چندین شیر نر مشاهده کردید، این خواب از یک سفر خارجی خبر می دهد. اگر اکنون قصد سفر کردن ندارید، به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا📚

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا شیر به یک نیرو و قدرت جسمانی و فیزیکی، عواطف و احساسات بسیار قوی و بالا، تند مزاجی و پرخاشگری و همچنین میل و امیال جسمانی تعبیر شده است. شاید شیر در خواب شما این صفات شخصیتی تان را به تصویر می کشد.

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس موضوع آن 📋

✔️شیر نر

شیر نر در عالم رویا می‌تواند به شما گوشزد کند که بایستی بر هیجان های منفی و مخرب تان غالب شوید. شیر به شما تاکید می‌کند که فراموش نکنید چقدر قوی هستید و تاثیر بسیار خوبی بر دیگران دارید. پس در واقع مهم است که شما درک کنید در راس مسئولیت ها هستید و دیگران نگاه متفاوتی نسبت به شما دارند. همچنین باید مراقب رفتارتان با اطرافیان و نزدیکان تان باشید. از سمت دیگری شاید این خواب قصد دارد به شما هشدار بدهد که نیاز است شخصی از بیرون شما را کنترل کند. مراقب باشید که کنترل کردن دیگران نسبت بر رفتار شما برای شما تبدیل به یک عادت همیشگی و دائمی نشود، چرا که در این صورت مخرب و بسیار بد خواهد بود.

✔️شیر ماده

شیر ماده در عالم رویا به این معناست که شما با تلاش و سرسختی بسیار در نهایت به موفقیت و پیروزی خواهید رسید. در این راه هرگز تسلیم نشوید و ادامه بدهید. درست است که مشکلاتی در راه شما پدیدار خواهد شد، اما به آنها توجه نکنید و فقط تمرکز بر روی هدف تان داشته باشید. همچنین شیر ماده در عالم رویا می تواند نمادی از غریزه ها و احساسات مادرانه هم باشد. شاید شما از کسانی که عاشقشان هستید و چیزهایی که برایتان مهم است مراقبت می کنید و این صفت در شما مثل حس یک مادر به فرزند و خانواده اش می باشد.

✔️شیر رام و اهلی

اگر در خواب شیری را دیدید که اصلاً خوی وحشی گری نداشت و بسیار آرام بود، این رویا راحت طلبی و تنبلی شما را به تصویر می کشد. لازم است که روش و روند زندگی تان را تغییر دهید و نحوی دیگر کارهایتان را انجام دهید. حتی می‌تواند درباره زندگی فردی و شخصی شما باشد و شاید هم نشان بدهد که وقت آن رسیده که عادت های قدیمی و مخرب تان را دور بریزید و عادت های جدید و مثبتی را جایگزین آنها کنید. زمانی را اختصاص دهید و بررسی کنید که چه عادت هایی به شما آسیب می زند و چه حالت هایی می تواند آینده شما را تضمین کند، سپس هر کدام از آنها که برای شما مناسب نیست را کنار بگذارید و به جای آن عادتی مثبت را جایگزین کنید. این کار می تواند محرک شما نسبت به هر هدف و وارد مسیر درست شدن باشد.

✔️حمله کردن شیر

اگر در عالم رویا شاهد حمله کردن شیر بودید، این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب باشید چیزی و یا شخصی باعث تخریب و نابودی شما نشود. این روند می‌تواند به این معنا باشد که شما بایستی بیشتر فکر کنید تا بفهمید این فرد چه کسی است و چگونه می‌تواند باعث نابودی شما شود و چگونه می‌تواند شما را از هدف های تان دور کند و یا اینکه باعث شود از مسیر درست منحرف شوید.

✔️شیر در حال شکار

اگر در خواب شاهد صحنه شکار کردن یک شیر بودید، این خواب پیامی برای شما دارد و قصد دارد به شما نشان دهد که به مرحله‌ای از خودکفایی و استقلال رسیده اید. در زندگی مستقل هستید و تمام وقت تان را در تنهایی و به طور مستقل سپری می کنید. در حال حاضر دقیقا افسار زندگی و سرنوشت تان تحت کنترل شما می باشد.
به تعبیر دیگر شیری که در حال تغذیه می باشد، در عالم رویا نشانگر مشکلاتی در حیطه کاری و شغلی شما می باشد. شاید شیر در رویای شما حامل این پیام است که باید وقتی با دیگران روبرو می شوید، همه چیز را با راستگویی تمام بیان کنید. تنها در این صورت می باشد که همه چیز بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت.

✔️کشتن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر را کشتید، این خواب را به شما نشان می دهد که شما برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ و مهم زندگی تان از هر سمتی تحت فشار هستید. کمی وقت بیشتری به این کار اختصاص بدهید و دقیق‌تر همه جوانب را بررسی کنید. اگر واقعا احساس می کنید که بیش از حد تحت فشار هستید و احساس خفگی دارید، پس به این کار نه بگویید. نه گفتن هیچگاه بد نخواهد بود و بیشتر مواقع حتی به نفع شما هم می باشد. نه گفتن به چیز هایی که به ضرر شما و آینده تان است، یک هنر محسوب می شود.

✔️شیر مرده

شیر مرده در عالم رویا تعبیرش بسیار مثبت و نیکو می باشد. این رویا به شما خبر می دهد که پس از روبرو شدن با چالش‌های بسیار و ایجاد شدن دردسرهای زیاد شما با موفقیت از این چالش‌ها بیرون خواهید آمد. در واقع دردسرهای متعددی در انتظار شما می باشند، اما اگر قوی باشید و خسته نشوید از پس آنها بر خواهید آمد.

✔️شیر سیاه رنگ

اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن و یال‌های آن سیاه بود، این خواب تصویری از وجود انرژی های منفی و مخرب اطراف شماست. در واقع به شما هشدار می دهد که نسبت به این انرژی های مخرب بی‌تفاوت نباشید. شخصی اطراف شماست که با استفاده از مقام و نفوذش می‌خواهد به شما و دیگران آسیب برساند. اینکه این فرد چه کسی است و چه کارهایی می تواند بکند را شما باید بفهمید.

✔️شیر سفید رنگ

اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن آن سفید رنگ بود، این خواب دقیقاً تصویری از قدرت و نفوذ شما می باشد. شاید این خواب نشان می‌دهد که اگر از نهایت قدرت، دانایی و شجاعت خود استفاده کنید، به هر آنچه که اراده کنید دست خواهید یافت.

✔️عبور شیر از مسیر شما

اگر در خواب دید که یک شیر از مسیر شما عبور کرد، تعبیرش این است که قدرت و شجاعت خودتان را تقویت کنید تا بتوانید بدون هیچ‌گونه ترس و اضطراب از آینده در مسیر درست و حقیقی قدم بردارید. اگر که شما شجاع نباشید و اجازه بدهید ترس ها بر شما غلبه کنند، زندگی تان را به مرد نابودی خواهید کشید.

✔️فرار کردن از شیر

یکی از رایج‌ترین خواب های مرتبط با حیوان شیر این است که آن شما را تحت تعقیب گذاشته باشد و شما نیز در حال فرار کردن از او باشید. در اغلب موارد شما نمی توانید از دست شیر فرار کنید و در نهایت به چنگال وی گرفتار خواهید شد. در چنین حالتی شیر می تواند نمادی از یک جنبه شخصیتی شما باشد که سعی دارید از روبرو شدن با آن فرار کنید. شاید بخشی از شخصیت شما قصد دارد زندگیتان را تغییر دهد اما شما همچنان به خاطر ترسی که دارید از روبرو شدن با آن فرار می کنید و در مسیر اشتباهی که قدم برداشته اید ادامه می دهید. این مسیر اشتباه تمام روابط شما را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین این رویا می تواند علامتی از احساس خشم، غضب و پرخاش درون شما نسبت به زندگی دیگران باشد. بسیار پرخاشگر و حسود هستید. اگر این احساسات و هیجانات را در خودتان حبس کنید و اجازه ابراز به آنها ندهید، در رویاهای شبانه شما خودشان را به شکل یک شیر نشان می‌دهند.

✔️گاز گرفتن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر جایی از بدن شما را گاز گرفت، این رویا نشان می‌دهد که افرادی دور و بر زندگی شما هستند که تاثیر بسیار مخرب و منفی بر شخصیت شما دارند. شاید اکنون زمان آن است که به روابط سمی که تاکنون جرأت تمام کردنشان را نداشتید، پایان دهید. وقتی یکبار به کسی نه بگویید، زخم هایتان به مرور زمان التیام می یابد و یاد میگیرید که چگونه یک شخصیت مستقل و با اعتماد به نفس داشته باشید.

✔️ترسیدن از شیر

اگر در عالم رویا هنگام رو به رو شدن با شیر از آن ترسیدید، تفسیرش بدین صورت است که شما از مشکلات موجود در زندگی تان آگاهی کامل دارید و باید هرچه سریع تر با آنها روبه‌رو شوید. گاهی ضمیر ناخودآگاه به شما می گوید که نمی توانید پشت درهای بسته و یا زیر ابر مخفی شوید و بایستی که دیر یا زود با مشکلات و موانع زندگیتان روبرو شدید و آنها را حل کنید.

✔️شیر از نظر مسیحیان

شیر برای مسیحیان نمادی از خداوند و پروردگار می باشد. اگر در عالم رویا اطراف شیر احساس امنیت و آرامش داشتید، این رویا می‌تواند نشانه‌ای از محفوظ بودن و مصونیت شما باشد. اگر در زندگی تان آسیب های زیادی دیده اید، پس شیر در عالم رویا می تواند نشانگر التیام زخم‌های شما باشد. شاید در این مرحله از زندگی تان از شر همه آنها حفظ و در امان باشید. همچنین شیرها نماد خوبی‌ها و نیکی‌ها و تصویری از قدرت نامحدود خداوند هستند.

✔️شیر آزاد و رها

اگر در خواب شیری را دیدید که آزاد بود این خواب دشمنی را نشان می دهد که بسیار قدرتمند می باشد.
اگر در خواب دیدید که این شیر در حال دویدن به سمت شما بود، بایستی این خواب را یک هشدار در نظر بگیرید. این هشدار درباره خطری است که از جانب این شخص برای شما خواهد شد. بهتر است مراقب باشید و غفلت و نادانی نکنید.

✔️شیر محبوس و زندانی

اگر در خواب شیری را دیدید که در قفس بود و یا زندانی شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. از اندوه، غم، ناراحتی، پریشانی و آشفته حالی خبر می‌دهد. شاید معنی این خواب برای شما یک دوره پر از ناراحتی و آشفتگی را پیش بینی می‌کند.

✔️شیر در قفس

اگر در عالم رویا شیری را در قفسی دیدید، برای شما نشانه مثبتی می باشد. شما به زودی دشمنانتان را شکست خواهید داد. به طور کلی هر کس در خواب شیر در قفس ببیند، این رویا نشانگر برداشتن موانع از زندگی ‌اش می باشد. این موانع به کمک و اراده شخص خودش حل خواهد شد.

✔️عقب نشینی شیر

اگر در خواب دیدید که شیر از مقابل شما عقب نشینی کرد، این رویا تصویری از غلبه کردن بر خطرها و آسیب های اطراف تان می باشد. شما قادر هستید که از هرگونه خطر و تهدید احتمالی جلوگیری کنید. حتی اگر این کار دل و جرات زیادی لازم داشته باشد، باز هم شما انجامش می دهید.

✔️شکار شیر

اگر در عالم رویا شاهد صحنه شکار کردن شیر بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما وارد کسب و کاری پر از ریسک و خطر خواهید شد. حتماً قبل از اینکه وارد این کار شوید، مطمئن شوید که ارزش ریسک کردن داشته باشد، چرا که ممکن است نه تنها حامل سود برای شما نباشد، بلکه باعث نابودی کسب و کارتان هم بشود.

✔️شلیک کردن به شیر

اگر در خواب دیدید که به سمت یک شیر شلیک کردید، این خواب نمادی از قدرت و شخصیت شما می باشد. تیراندازی به حیواناتی مثل شیر اثبات می‌کند که شما در درگیری‌ها و جنگ‌هایی که بین خوبی و بدی رخ می دهد، پیروز خواهید شد.

✔️پوست شیر

اگر در خواب پوست بدن شیر رو دیدید، این خواب نشانه‌ای از شادی و خوشحالی و ثروت و دارایی می‌باشد. یک دوران طلایی در زندگی شما در شرف وقوع می باشد که برای شما حامل شادمانی ها و ثروت های زیادی خواهد بود.

✔️سوار شدن بر شیر

اگر در خواب دیدید که بر پشت یک شیر سوار شده بودید، این رویا سمبلی از شجاعت و دلاوری می باشد. این خواب نشان می دهد که شما از انجام کارهایی که باید انجام بدهید ترسی ندارید، چرا که نحوه برخورد با مشکلات را بسیار خوب بلد هستید و در این حوزه مهارت ستودنی دارید.

✔️شیر ماده به همراه توله هایش

اگر در خواب شیر ماده ای را به همراه بچه هایش دیدید، این رویا تصویری از اعضای فامیل شما می باشد. خوابی که دیده اید بسیار مبارک و مثبت می باشد، به ویژه برای کسانی که قصد صاحب فرزند دار شدن دارند و یا اینکه باردار می باشند.

✔️غریدن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر غرش می کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که مردی نامناسب قصد دارد با شما وارد رابطه شود، اما این امر کاملاً نادرست می باشد و رابطه شما هم قطعا اشتباه خواهد بود. هوشیار باشید و خیلی رک و صریح به او نه بگویید.

✔️شیر جوان

اگر در خواب شیری را دیدید که از لحاظ سنی بسیار جوان به نظر می‌آمد، این خواب تصویری از یک خطر بسیار جزئی است. بهتر است این روزها احتیاط را فراموش نکنید.

✔️شیر در بیابان

اگر در عالم رویا یک شیر را در بیابان مشاهده کردید، این رویا نشان می دهد که شخصی از شما تقاضا خواهد کرد تا لطفی در حق وی انجام دهید. همچنین این رویا نشان می‌دهد که این شخص که از راه دور از شما در خواستی خواهد داشت و یا اینکه پس از مدت‌ ها به نزد شما می آید تا از شما درخواست کمکی کند.

✔️شیر در مسجد

اگر در خواب دیدید که شیری وارد مسجد شد، این خواب تعبیرش منفی است و از آسیب دیدن و در خطر بودن اعضای خانواده شما خبر می دهد. اگر که شما در خواب شاهد صحنه ای بودید که شیر از اینکه وارد مسجد شود ترس داشت، این خواب باز هم تعبیرش منفی و بد می باشد. تعبیرش بدین صورت است که افراد خانواده، دوستان نزدیک و اقوام و خویشاوندان تان از وجود یک دشمن به وحشت خواهند افتاد و برای مدتی به خاطر این وحشت از زندگی معمولی شان دور خواهند شد.

✔️شیر در خانه

اگر در عالم رویا شیری را در خانه و منزل خودتان دیدید، این خواب تعبیرش از بدتر شدن وضع و اوضاع خانه خبر می دهد و مشکلات برای چند روزی تشدید خواهد شد. این مشکلات امکان دارد در هر زمینه‌ای باشد، از مورد دزدی و سرقت قرار گرفتن تا خیانت، بیماری، طلاق، جدایی و …

✔️جنگیدن با شیر

اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید، این رویا به شما هشدار می دهد که باید خودتان را برای یک جنگ و درگیری آماده کنید و جسارت و شجاعت خودتان را تقویت کنید، چرا که اگر جسور و شجاع نباشید بازنده این میدان خواهید بود.

✔️نوشیدن شیر از پستان شیر

اگر در خواب از پستان شیر، شیر بنوشید؛ این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد و نشانگر پیروزی شما بر دشمنان و بدخواهان تان است.

✔️خوردن گوشت شیر

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت شیر بودید، این رویا به شما از رسیدن به قدرت و نفوذ خبر می دهد. قدرتی که وصف آن غیر ممکن می باشد. به تعبیر دیگر امکان دارد که در زمان های آینده از توانایی و مهارت های بسیار بی نظیر و موفقیت‌آمیزی برخوردار شوید.
در هر صورت این رویا نشانگر انرژی بسیار بالا و قدرت فوق العاده ای است که به زودی نصیب شما خواهد شد.

✔️سر و کله شیر

اگر در خواب سر و یا کله شیری را از فاصله بسیار کم مشاهده کردید، به طوری که دندان‌های آن را از نزدیکی به راحتی می‌توانستید ببینید؛ این خواب یک به هشدار و اخطار به شماست. اگر این اواخر برای رسیدن به قدرت و حاکم شدن بر چیزی تلاش می کنید، این خواب می گوید که تمام تلاش های شما با نتیجه منفی روبرو خواهد شد و در واقع برنامه هایتان نقش بر آب خواهد شد.

✔️حمله کردن به شیر با چاقو

اگر در خواب دیدید که به یک شیر با چاقو حمله کردید، این رویا به این معنی است که در آینده بسیار نزدیک شما گرفتار حیله و نیرنگ شخصی خواهید شد و شاهد رفتارهای بسیار ناعادلانه و غیر منصفانه از جانب رقبا و بدخواهان تان خواهید بود. احتمال دارد آن ها از عدم احتیاط و کم توجهی شما نسبت به برخی از جزئیات و یا توجه نکردن به مسائل مهم زندگی تان در حوزه کسب و کار سوء استفاده کنند. در واقع بهتر است بیشتر مراقب باشید و چیزی را از قلم نیندازید، چرا که یک غفلت شما باعث نابودی تان خواهد شد.

✔️نوازش کردن شیر

اگر در خواب دیدید که در حال نوازش کردن یک شیر و یا لمس کردن پوست آن با انگشتانتان بودید، این رویا تعبیر خوبی دارد. اگر در روز های گذشته و یا اخیراً با شخصی ملاقات داشته اید، این فرد در زندگی برای شما بسیار عزیز می شود و به زودی با او وارد رابطه بسیار صمیمی و نزدیک خواهید شد.

✔️آسیب دیدن توسط شیر

اگر در خواب دیدید که به خاطر ضربه و یا گاز گرفته شدن توسط شیر آسیب دیدید، این خواب نشانه‌ای از ضرر و خسارت و زیان می باشد. امکان دارد برخی از دارایی ها و اموال تان را از دست بدهید و یا این که در آینده‌ای نزدیک از خانه شما سرقت شود. در هر صورت احتیاط لازم را داشته باشید و همه پیش بینی ها را در نظر بگیرید.

✔️شیر آرام

اگر در خواب شیری را دیدید که بسیار آرام بود و اصلاً به شما کاری نداشت و یا نسبت به حضور شما بی توجه بود، این رویا نشان می دهد که شما در حال سعی و تلاش هستید که راهی پیدا کنید و خودتان را به دیگران ابراز کنید، اما هنوز مهارت ها و استعدادهای کافی برای این کار را پیدا نکرده اید. بهتر است دست از نشان دادن خودتان به دیگران بردارید و تمرکزتان را بر روی بهتر کردن زندگی تان قرار دهید. زمانی که زندگی شما عالی و بدون نقص باشد قطعاً توجه دیگران به شما جلب خواهد شد.

✔️شیر مرده و بی جان

اگر در خواب شاهد جسد یک شیر بودید، این رویا بدین معنی است که شما دوست دارید پروژه های آینده تان موفق شود اما برای این کار نیازمند پشتیبانی و انگیزه کافی خواهید بود که هیچ کدام از این موارد فعلاً در شما دیده نمی شود. پس در نهایت مسیر موفقیت شما کمی به تعویق خواهد افتاد.

✔️شیر روی یک صخره

اگر در عالم رویا شیری را بر بالای یک صخره در حال استراحت و یا خوابیده دیدید، این خواب تصویری از پیشرفت و توسعه شما در آینده خواهد بود. حتی ممکن است به این معنی هم باشد که شما در آینده ای نه چندان دور به لحاظ شغلی و کاری به درجه بسیار چشمگیری خواهید رسید و پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت. به بیان دیگر این رویا می تواند اشاره به این موضوع هم داشته باشد که شما نسبت به قبل بیشتر مورد احترام و تحسین اطرافیان تان قرار خواهید گرفت و آنها از اینکه یکی از نزدیکان شما هستند، احساس غرور خواهند کرد.

✔️شیر زخمی

اگر در خواب شیری را دیدید که جایی از بدن آن زخمی و مجروح شده بود، این رویا نشان می‌دهد که شما برای دفاع از ایده ها باورها و عقاید خودتان باید تلاش بیشتری بکنید. در هر جمعی که حضور پیدا می کنید هر کسی نظر مختص به خودش را دارد و ممکن است با نظر شما بسیار مخالف باشد و از در انتقاد وارد شود. برای اینکه بتوانید از ایده و باور خودتان دفاع کنید، بایستی بیش از پیش تلاش کنید.

✔️پنهان شدن از شیر

اگر در خواب دیدید که در حال فرار کردن و پنهان شدن از دید شیر بودید، تفسیر رویای شما بدین صورت است که در آینده دشمنان و مخالفان بسیار قدرتمندی در زندگی تان پدیدار خواهد شد. در واقع این رویا به شما توصیه می‌کند که اگر با چنین افرادی برخورد داشته اید و یا در تعامل قرار گرفته اید، به این منظور که نتوانند شما را تحت نفوذ و تأثیر خود بگیرند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهید و رفتارهای بسیار دقیق و سنجیده انجام دهید. چرا که یک اشتباه باعث می شود که به خودتان بیایید و ببینید که کاملا تحت کنترل و نفوذ آنها قرار گرفته اید و دیگر هیچ قدرتی از خودتان ندارید.

✔️غذا دادن به شیر

اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به یک شیر در قفس و یا در حیات وحش بودید، این رویا آینده‌ای بسیار لذت بخش را برای شما به تصویر می‌کشد. زندگی تان وارد مرحله بسیار خوشایندی خواهد شد و در این دوره به لحاظ روحی بسیار خوشحال و آرام خواهید بود.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی ش شیخ طوسی شیخ مفید شیرینی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف