دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی ابریشم الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برایت محمد ابن سیرین محمد راتب النابلسی منوچهر مطیعی تهرانی

🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ابریشم 🧶

خواب هایی که در آنها لباس و پارچه های ابریشمی دیده میشود اصولاً به ثروت و جاه و مقامی تعبیر می شود که از راه حلال به دست آمده و پایدار و ماندگار می باشد. از زمان های قدیم تا کنون نخ های ابریشم و پارچه هایی که از آن بافته می شد، جزو کالاهای گران و بسیار ارزشمند محسوب می گردید. به طوری که تنها اشخاص ثروتمند توانایی خرید و استفاده از آن را داشته و با آن به دوختن لباس اقدام می کردند. حتی پارچه های ابریشمی در لیست اقلامی بود که برای اهدای پیش کشی و تحفه به امرا و حکما ارزانی می شد. لذا برای آشنایی با تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ابریشم بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت محمد ابن سیرین

اگر وسیله ای ابریشمی داشت و آن را گم کرده بود، یعنی ضرر و زیانی متوجه او می شود.‌

به تن داشتن لباس از جنس ابریشم برای خانمها در خواب بسیار خوش یمن و مبارک تعبیر شده ولی چنین لباسی برای آقایان نیکو شمرده نمی شود.

اگر در خواب ببیند ابریشم خامی که به او تعلق داشت، خراب شده و یا از بین رفته بود، به این معناست که احتمالا خسارتی به او وارد می شود.

چنانچه خانومی در خواب مشاهده کرد به روش ریسیدن، به نخ ریسی ابریشم مشغول بود، یعنی در واقعیت کار عالی و فوق‌العاده‌ای را انجام داده و به نتیجه می رساند. ولی نخ ریسی ابریشم برای آقایان تعبیر نیکویی ندارد.

به اعتقاد ابن سیرین مشاهده ابریشم در خواب اشخاص اندیشمند و مراجع تقلید پسندیده و نیکو نبوده و به معنای اغوا و نوآوری در دین شمرده می شود. در عین حال معنای دیگر آن همسری عفیف و پاکدامن بوده و همچنین پول و مال زیادی که به او خواهد رسید.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ابریشم پخته در خواب بر ابریشم خام ارجحیت دارد، چرا که تعبیر نیکویی از آن برمی‌آید. به تن داشتن لباسی از جنس ابریشم همانطور که در واقعیت جلوه و جلای خاصی به تن و چهره داشته و بر زیبایی می افزاید، پوشیدن آن در خواب نیز به معنای شکوه و ابهتی است که به انسان می‌دهد.

اگر آقایی در خواب دید لباس ابریشمی بر کم دارد، تعبیر آن نکوهیده بوده و پسندیده نیست و ممکن است مورد افترا و توهین قرار گرفته و یا دیگران به استهزا و خفت او بپردازند.

در خواب داشتن حجم بسیاری از ابریشم تعبیر به مال و ثروت فراوان می شود. به طور کلی دارا بودن ابریشم به منزله نفع و سود بسیاری است که به او میرسد. در صورتی که ابریشم در خواب به رنگ زرد بود، بیانگر بیماری بوده که به آن مبتلا می شود. اگر ابریشم به رنگ قرمز و یا سفید بود، نشان دهنده گشایش در کارها و شرایط و اتفاقات نیکوست که در زندگی با آن مواجه می شود.

چنانچه در رویا شخصی لباسی ابریشمین به شما اهدا کند، به این معناست که خانومی بر زندگیتان وارد می شود. اگر کسی که هدیه را به شما داد، از دوستان و یا شناخته شده بود، یعنی منفعتی بسیار وسوسه انگیز عایدتان می شود.

دیدن اینکه در خواب لباس ابریشمی را از کسی به امانت بگیرید، تعبیر مذمومی داشته و مورد پسند نیست.

هنگامی که در خواب مشاهده کنید جا نمازی که بر روی آن نماز می خوانید از جنس ابریشم بود، یعنی شما در رفتار بسیار اهل خدعه و تقلب بوده و در انجام امورات دینی خلوص نیت ندارید.

پیدا کردن ابریشم در خواب، به منزله بد عهدی و پیمان شکنی می باشد. و اگر مشاهده کنید با نخ پشمی در حال بافتن چیزی هستید، یعنی ارثی عایدتان می شود.

به روایت دانیال نبی

چنانچه در خواب ببینید کلاهی از جنس ابریشم بر سر دارید، بدانید که تعبیر آن خواب نیکو بوده و منتظر وقوع شرایط خوشحال کننده باشید.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

هنگامی که در خواب مشاهده کنید ردا و لباسی از جنس دیبا و یا ابریشم بر تن کرده اید، تعبیر به این معناست که در دنیا حشمت و مال و منال زیادی کسب کرده و به دولت و سعادت می رسید.

به روایت خالد بن علی العنبری

مشاهده ابریشم در خواب تعبیر به عشق پاک و محبت بی حد و حصر می شود.

تعبیر دیگری که برای دیدن ابریشم در رویا بیان می شود، به منزله ازدواج و تشکیل خانواده با دختری نجیب و شایسته می باشد.

پوشیدن لباس از جنس دیبا حریر و ابریشمی در خواب برای خانوم ها، بیانگر خوشبختی و منزلت بوده ولی چنین لباسی برای آقایان به معنای بدیمنی و ناخشنودی می باشد.

به روایت جابر مغربی

هنگامی که در خواب ببینید جانمازی از جنس ابریشم دارید، تعبیر به این معناست که طاعات و عباداتی که انجام میدهید و یا نمازی که به پا می دارید با تزویر و دورویی همراه بوده و به هیچ وجه خوشنودی و رضایت خدا مدنظرتان نیست. این امر به منزله سستی ایمان و باورهای دینی و مذهبی در ذهن شماست.

چنانچه مشاهده کند بستری که از جنس ابریشمی داشته با بستری از جنس کرباس تعویض نمود، تعبیر به آن است که از زنی با خصوصیات بی عفت و ناپاک که در همسری او بود، جدا شده و خانمی نجیب و شایسته را به همسری اختیار می کند.

زمانی که در رویا ببینید شلواری که بر تن دارید از جنس ابریشم و یا ابریشم خام بوده است، به این معناست که شما خانومی بسیار عشرت طلب و تن پرور به همسری انتخاب می کنید.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید پیراهنی که بر تن دارید از جنس ابریشم بود، تعبیر به آن است که به حشمت و جاه و مقام دست یافته ولی اعتقاد و باورهای دینی شما دچار خسران و زیان می گردد.

زمانی که ببینید لباس تان در عوض ابریشم از جنس پنبه، پشم و یا کتان دوخته شده است، تعبیر خوبی ندارد زیرا نشان دهنده بد عهدی و پیمان شکنی می باشد.

به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که لباس ابریشمی بر تن دارید، تعبیر به این معناست که با افراد جدیدی آشنا شده و معاشرت می نمایید. به حدی که ارتباط دوستی صمیمانه و عمیق میانتان شکل گرفته و به اهداف بلند پروازه ای که در سر دارید، دست می یابید.

زمانی که دوشیزه‌ای در خواب پارچه ای ابریشمی به سبک سنتی ببینند، مفهوم آن چنین است که نسبت به پیشینه و خانواده خود تعصب بسیاری دارد. همچنین ممکن است فردی متمول ولی کهنسال از او درخواست ازدواج نماید.

اینکه ابریشم را به صورت مندرس، دریده و آلوده در خواب بیند، به منزله آن است که اعتبار و آبرویی که نیاکان و پدران او از خود به جا گذاشته بودند، به بدنامی و فضاحت می کشاند.

به روایت لیلا برایت

از نظر لیلا برایت تعبیر دیدن ابریشم در خواب، نشان دهنده رسیدن به نیکبختی و آسایش مطلق در زندگی است.

اگر ببینید که شما در کار تولید و ایجاد ابریشم هستید، به این معناست که دوستان و اطرافیان تان در امور مربوط به شما بسیار به یاری و حمایت تان پرداخته و همیشه به شما متعهد و پای بند هستند.

ابریشم مصنوعی در رویا، به منزله اقبال بلند و فرصت های عالی است که موجب ترقی و پیشرفت شما در امور می شود.

به روایت محمد راتب النابلسی

محمد راتب النابلسی در کتابی که در خصوص تعبیر خواب به نام معطر سازی العنام تالیف نموده است، بیان کرده تعبیر دیدن ابریشم در خواب به منزله عشق و محبتی عمیق میان دو انسان هست، چه زمانی که ابریشم را همچون لباسی بر تن نموده و یا صرفاً ابریشم را به خواب ببیند.

اگر حاکم و یا شاهزاده ای بلند مرتبه چنین خوابی را ببیند، معنایی در خصوص طغیان، گردنکشی و یا پوچی و هرزگی دارد.

زمانی که در خواب دیده شود کسانی که از این دنیا لخت بر بسته و فوت نموده اند لباس ابریشمی پوشیده اند، تعبیر به اخباری خوش در مورد آخرت و جهان ماورایی می شود..

به روایت کارل گوستاو یونگ

یونگ معتقد است تعبیر به تن کردن لباس از جنس ابریشم در خواب، به منزله اعتبار و نفوذی است که شما در میان جامعه و اطرافیان داشته و هیچ وقت از سطح متوسط و میانی جامعه به پایین نخواهید آمد.

کتاب سرزمین رویاها

اتو کردن لباس ابریشمی:

یعنی از جایی که گمان ندارید، راه نجاتی برایتان رسیده و موجب گشایش در امور می شود.

تعبیر دیگری که برای اتو کردن لباس ابریشم در خواب بیان شده است، بیانگر اخباری که به طور غیر منتظره و به یکباره شنیده و از آن مطلع می شوید.

تعبیر خواب ابریشم بر‌ اساس موضوع آن 📋

به طور کلی تعبیر ابریشم در خواب و رویا بشارتی در خصوص رسیدن به پول و ثروت فراوان، آسایش و دولتمندی را خبر می دهد. همچنین نشان دهنده جهشی عظیم و پیشرفتی گسترده در همه ابعاد زندگی خواب بیننده است.

دیدن ابریشم در خواب یک انسان معمولی و سطح متوسط در جامعه، بیانگر صحت و درستی رفتار و شیوه ای است که او در زندگی پیاده می کند.

لباس ابریشمی در تن یک عالم

زمانی که یک عالم اندیشمند و یا مرجع تقلید در خواب دیده شود که لباس ابریشمی بر تن دارد، به معنای تاییدی در رفتار و منش او متناسب با دانشش در جامعه و به پیشگاه الهی می باشد. همچنین معنای دیگر آن آمال و آرزوهایی است که به زودی جامعه عمل می پوشد. ولی در صورتی که او با گفتار و رفتار موجب شیوع و افزایش نوآوری و بدعت در دین شده بود، این خواب به منزله زنگ خطری است که به بیننده خواب در مورد پیروی از این شخص هشدار می دهد.

ابریشم در خواب جوان با تحصیلات

زمانی که جوانی با تحصیلات عالیه و دانشگاهی ابریشم را در خواب بیند، تعبیر به منزله بشارتی جهت تشکیل زندگی و ازدواجی فرخنده با همسری زیبا و متشخص می باشد.

ابریشم در خواب زن متاهل

تعبیر دیدن ابریشم در خواب یک خانم متاهل نشان دهنده وجود زنی پاکدامن و خدا شناس بوده و همچنین تاییدی بر درستی و رفتار خواب بیننده قلمداد می شود.

در صورتی که خانمی در رویا ابریشم را در قالب لباسی به تن داشت، به منزله پایان یافتن دوران سختی و غم هایی است که او در زندگی در حال مقابله با آنها بوده و رسیدن ایامی سرشار از شادکامی و آسایش می باشد. و اگر آن لباس ابریشمی مزین به رنگهای زیبا بود، تاکیدی بر این مدعاست.

دیدن ابریشم در خواب یک خانم متاهل، به معنای در امان ماندن از از سختی ها، تحت حفظ و مراقبت بودن و داشتن روزی و برکت زیاد می باشد. اگر ببیند با ابریشم در حال بافتن پارچه ای بود، به منزله شروع به کار در پست عالی با حقوق و مزایای دلخواه قلمداد می شود. در صورتی که ابریشم به رنگ سفید، سبز و یا صورتی بود به معنای آسایش، آرامش و خیالی راحت تعبیر می شود.

چنانچه خانوم متاهل در رویا ببیند که همسرش لباسی از جنس ابریشم به او هدیه کرد، به مفهوم روزی فراخ و مال فراوانی است که خدا به واسطه او در زندگی جاری می کند. به ویژه اگر آن لباس با طلا و نقره مزین شده و آراسته گردیده بود.

اگر خانمی در خواب ببیند در حال بافتن پارچه ابریشمی بود، بیانگر اخبار شادی بخشی است که به گوش او میرسد. چنانچه آن پارچه را به مانند لباسی بر تن نمود به منزله رسیدن به سعادت، نیک بختی و اجابت حاجات و آرزوهای او می باشد.

ابریشم در خواب دختر مجرد

هنگامی که دختر مجردی در خواب ببیند که لباسی از جنس ابریشم بر تن دارد، تعبیر نشان دهنده رسیدن به آرزوها و رویاهایی است که مدت ها در سر پرورانده که این آرزو می‌تواند ازدواج مبارک و پیوندی فرخنده تعبیر شود.

چنانچه لباس ابریشمی در خواب به رنگ سفید بود به معنای سعادت و نیک بختی است که در زندگی هم نشین ایام و لحظاتش می شود.

زمانی که دوشیزه ای در رویا مشاهده کند از فردی که مورد شناس بوده پارچه ای به جنس ابریشم دریافت می کند، چنین معنایی دارد که فرصتی بزرگ و موقعیتی عالی در زندگی به او روی می آورد.

ابریشم در خواب زن باردار

اگر در خواب دیده شود خانوم بارداری لباس ابریشم پوشیده بود، تعبیر به منزله در امان بودن از خطرات و اجتناب از از سختی ها می باشد همچنین زایمانی سهل و راحت و تولدی سالم برای مادر و فرزند را مژده می دهد.

ابریشم در خواب آقایان

دیدن ابریشم در خواب آقایان، بیان کننده پول های فراوان و سود زیادی است که دریافت کرده و همچنین کسی که به تجارت مشغول بوده و یا جزو بازاریان محسوب می شود، این خواب سرمایه گذاری پرسود و منفعت بر روی پروژهای عظیم را خبر می دهد. خواب ابریشم برای مرد متعهد به معنای روزی کثیر و آرامش روحی و فکری در کانون گرم خانواده و زندگی می باشد.

نخ و پارچه ابریشم

از نظر برخی مفسر و معبر، تعبیر دیدن نخ و پارچه از جنس ابریشم در خواب به معنای قرار گرفتن در شرایطی است که با هنجارهای قانونی و جامعه تعارض داشته و یا نشان دهنده شغلی نامتعارف و یا انجام کارهایی که بر خلاف اعتقادات و باورها بوده باشد.

هنگامی که در خواب نخ و یا پارچه ابریشمی را دیده و یا اقدام به خرید آن نمایید به این معناست که از در انجام امور احساسات و عواطف تان را به طور کامل نادیده گرفته و صرفاً از روی منطق و محاسبات مسائل را می سنجید. چنین امری موجب می‌شود که با اشخاص نامناسب حشر و نشر داشته و اقدام به کارهای نسنجیده و غیرقانونی نمایید. لازم است که به ندای قلب خودتان گوش فرا داده و وارد روابط زشت و نامتجانس صرفاً جهت منفعت طلبی نشوید.

خوابی که در آن ببینید اقدام به فروش نخ و پارچه ابریشمی می نمایید، به منزله وجه نقدی است که خیلی سهل و راحت برای شما مهیا می شود. این مبلغ ممکن است نتیجه یک شرط بندی و یا جایزه ای است که از برنده شدن در بازی عایدتان می شود.

در مواردی که در ذیل بیان می شود خوابی که در آن نخ و پارچه ابریشمی مشاهده شود نشانگر تغییر و تحولات مثبت و خوبی است که در زندگی به وقوع می پیوندد:

– زمانی که شما از نگاه کردن و یا به تن کردن یک لباسی از جنس ابریشم احساس شعف و شادی داشته باشید.

– هنگامی که ابریشم طبیعی را در خواب نظاره کنید.

– اگر در رویا برای خرید ابریشم مبلغی پول سرمایه گذاری کنید.

– چنانچه بدانید که در حال گام برداشتن بر روی جاده ابریشم هستید.‌

نخ و پارچه ابریشم مصنوعی

معمولاً تعبیری که برای دیدن نخ و پارچه ابریشم مصنوعی و یا حتی خریدن آن در خواب بیان می شوند، به منزله بدعهدی و پیمان شکنی می باشد.‌

زمانی که در خواب ببینید با پارچه ای از ابریشم مصنوعی در حال دوختن لباسی هستید، یعنی در یک دورهمی یا جشنی حاضر شده و اطرافیان شما را در بر می گیرند.‌

اگر دیدید که لباس ابریشم مصنوعی را با خود از جایی به جای دیگر می برید، به این معناست که بهتر است تا شما و رفتارتان توسط خانواده تحسین و تمجید شود، تا از این طریق اعتماد به نفس خود را افزایش داده و عزت نفس بالایی به دست آورید.

چنانچه در خواب ببینید شما را در میان پارچه ی ابریشم مصنوعی پیچیده‌اند، به معنای مال و مکنت فراوان و ثروت زیادی است که به شما خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید لباسی که بر تن دوست شماست از نخ و پارچه ابریشم مصنوعی دوخته شده، نشان دهنده رشک و غبطه ای است که نسبت به شما احساس کرده و به این ترتیب موجب دلخوری و ناراحتی میانتان می شود.

لباس ابریشمی

اصولاً تعبیر دیدن لباسی به جنس ابریشم در خواب، به این معناست که احتمالاً فرزندی از آن خانواده از مدرسه و یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و یا اینکه شخصی از خانواده در کار و حرفه خود پیشرفت و ترقی نماید‌. همچنین ممکن است بیانگر یک دورهمی خانوادگی که به طور صمیمانه جهت برنامه ریزی و مشورت برای رسیدن به اهداف مشخصی بوده باشد. تعابیر دیگری که در خصوص مشاهده لباس با پارچه ابریشمی در خواب بیان می شود، نشان دهنده حنا که جهت مراسمات عروسی استفاده می شود.

همچنین به معنای تصمیمی که مرد خانواده جهت ملحق شدن به ارتش اتخاذ نموده و سفری را به این منظور انجام می دهد. در برخی مواقع دیدن نخ و پارچه ابریشمی در خواب به منزله شروعی جدید و دوباره که در هر زمینه ای می توان در نظر گرفت، برای بیننده خواب تلقی شود.

تعابیری که برای نخ و پارچه ابریشمی بیان شد، از طرفی می‌تواند در لباسی که از آن دوخته و تهیه می‌شود نیز ارتباط مستقیمی در معنای آن داشته باشد. تعبیری که برای مشاهده یک روسری تهیه شده از نخ و پارچه ابریشمی بیان می شود، به منزله عهدیست که شما با شخصی بسته و این بیانگر شروع بک پیمان و عمل به آن است.

مقنعه با نقاب ابریشمی

مشاهده مقنعه ای که به نقاب ابریشمی آراسته است، به معنای یک دورهمی بزرگ و یا جشن و میهمانی در قالب عروسی باشد که در آن میهمانانی از راه دور و نزدیک به آن دعوت شده‌اند.

لباس خواب ابریشمی

تعبیر دیدن لباس راحتی و یا لباس خواب از جنس ابریشم در خواب، احتمالا نمایانگر مردی است که می تواند پدر یا همسر خانواده باشد و اقدام به اعمال ناپسند و زشتی می نماید. به همین دلیل در میان اعضای خانواده بی اعتبار گشته و ارزشی برای او قائل نیستند.

شال ابریشمی

دیدن شالی ابریشمین در خواب به معنای دختری است که به تازگی با آن آشنا شده و معاشرت می نماید. همچنین به معنای معالجه ای است که بر روی اشخاص بیمار انجام می شود.

کراوات ابریشمی

دیدن کراوات ابریشمی در خواب، به این معناست که از اسارت و قید و بندی که در آن گرفتار بوده رها خواهد شد. این رهایی می تواند نجات از نیش و کنایه اطرافیان و مردم بوده و یا حتی زندانی که در آن گرفتار شده است قلمداد شود.

پیراهن ابریشمی

اگر در خواب پیراهن ابریشمی را ببینید، نشان دهنده دعوت رسمی در مجلسی به صرف شام خواهد بود. این دورهمی شرایط حضور در محیطی دلنشین را برای شما میسر کرده، هرچند از مصاحبت با برخی افراد اجتناب می کنید.

چادر یا روپوش ابریشمی

زمانی که در خواب چادر و یا روپوشی به جنس ابریشم ببینید، تعبیر آن در خصوص تغییراتی است که می‌تواند در قالب رنگ کردن دیوارهای منزل و یا تعویض دکوراسیون و اسباب خانه در نظر گرفت.

جوراب ابریشمی

به پا داشتن جوراب هایی ابریشمی در خواب، نمایانگر حس قدرشناسی در وجود شما بوده و زمانی که مورد لطف و محبت دیگران قرار گرفته، صمیمانه تشکر و سپاس خود را به آنها بیان می‌کنید. و البته در همه حال شاکر و سپاسگزار خدای بزرگ در زندگی هستید.

پرده ابریشمی

اگر در خواب یک پرده ابریشمی را ببینید که در منزل آن را آویخته اید، تعبیر به این معناست که شما به علت معاشرت و گذراندن وقت تان با افراد سبک سر و نامتعارف، رفتار و باورهای صحیح خود را فراموش کرده و اقدام به رفتارهای شنیع و دور از ادب می نمایید. چنین رفتارهایی شما را به یک فرد خشن و مهاجم تبدیل کرده است.

جانماز ابریشمی

چنانچه جانمازی از جنس ابریشم در خواب ببینید، مفهوم آن چنین است که صاحب شغل و منصب عالی شده و دعاهای به شما به درگاه الهی پذیرفته می شود. همچنین بیانگر شادی و خوشحالی است که از طرف شما به یک انسان نیازمند می رسد.

فرش ابریشمی

تعبیر دیدن فرش ابریشم در خواب بیانگر هدیه و تحفه ای است که از جانب شخص و یا اشخاصی به شما می رسد. گاها ممکن است به معنای نتیجه و یا راهکاری باشد که کسب کرده اید، ولی در واقعیت از آن شما نیست.

اگر در خواب ببینید که با نخ ابریشمی در حال بافتن قالی هستید مفهوم آن چنین است که به طور اتفاقی با دختری جوان و زیبا آشنا شده و با ایشان معاشرت می نمایید. پس از مدتی این آشنایی منجر به ازدواجی مبارک گردیده و زندگی مشترک را با یکدیگر آغاز می کنید.

طناب ابریشمی

چنانچه ببینید طنابی از جنس ابریشم و یا نخی ابریشمی در اختیار شماست، به معنای مسیر بلند و پرنشیب و فراز است که لازم است شما برای رسیدن به اهداف مد نظرتان از آن عبور کرده و پشتکار لازم را در این زمینه داشته باشید تا به موفقیت دست یابید.

دیدن دستمال ابریشمی در خواب، به منزله پولی است که شما با اجاره دادن محلی که متعلق به شماست عایدتان می شود. همچنین ممکن است با انجام کاری ویژه و منحصر به فرد در حرفه و شغلی که به آن مشغول هستید، مستحق پاداش شده و سود بسیاری از این راه دریافت کنید.

کاغذ ابریشمی

هنگامی که در خواب ببینید بر روی برگه ای از کاغذ ابریشمی مطلبی را یادداشت می کنید، تعبیر بدین معناست که ممکن است مطالب ناخوشایندی در خصوص یک نفر به گوشتان برسد و این موضوع موجب تغییر دیدگاه تان نسبت به شخصیت او شود.

ابریشم قرمز رنگ

اگر در خواب دیده شود لباسی ابریشمی به رنگ قرمز پوشیده شده، مفهومی در خصوص کسالت و بیماری دارد که به آن دچار می شود.

ابریشم سبز رنگ

مشاهده ابریشم در خواب نمادی از اقتدار، عظمت و حشمت در دارایی محسوب می شود. در صورتی که به رنگ سبز بود نشان دهنده اعتقاد و ایمان قلبی در انسان می باشد.

تعبیری که برای این خواب بیان می شود چنین مفهومی دارد، زمانی که در انجام کارها خشنودی و رضایت خدا را در اولویت قرار دهید، متعاقباً دولت و ثروت بسیاری نیز در زندگی کسب می کنید.

ابریشم سفید رنگ

به اعتقاد محمد ابن سیرین تعبیر خواب ابریشم سفید، به این معناست که سود و منفعتی شامل حال او می شود.

ابریشم زرد رنگ

به اعتقاد محمد ابن سیرین تعبیر خواب ابریشم زرد، به منزله احساس نگرانی از ابتلا به بیماری و یا شرایط خاص بوده است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق انار جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی درخت کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی میوه

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب انار 🔴

معبرین معتقدند که ظاهر انار در تفسیر و تعبیر خواب وابسته به آن، نقش اساسی و تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. انار میوه‌ای سرخ رنگ و پر فایده‌ای می‌باشد که از لحاظ خواص بی‌شمار و انکارناپذیری که داراست، چه در قدیم و چه در زمان حال، مورد توجه همگان قرار گرفته و ارزش بسیاری یافته است. به همین دلیل بعضی این میوه را، میوه‌ای بهشتی نامیده و تعبیر خواب‌های مرتبط با آن را خجسته و مبارک می‌دانند. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انار بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

✍️دیدن انار شیرین و خوش طعم در خواب از نظر این معبر دارای سه تعبیر متفاوت می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب در شغل خویش پیشرفت نموده و در از لحاظ کاری در جایگاهی قرار می‌گیرد که سود و منفعت بسیار عایدش شده و ثروت و مال فراوانی را در زندگی، خواهد اندوخت. همچنین می‌تواند به معنای حریص بودن و زیاده خواه بودن فرد بیننده، در امور مالی باشد. که برای رسیدن به مقام و منصب و دست به دامن اعمال ناپسند و راه‌های نادرست شده و از آن طریق، دارایی و مکنت فراوانی را به چنگ خواهد آورد.

تعبیر دوّم:

نشانگر وجود زنی پاک‌دامن و درست‌کار در زندگی صاحب خواب می‌باشد. این زن می‌تواند یکی از نزدیکان، دوستان و یا فردی ناشناس باشد که به‌زودی در زندگی‌اش وارد شده و او می‌تواند از همدلی، محبّت و کمک‌های بی دریغش بهره‌مند شود. به‌علاوه با آمدن این زن، مشکلات به ظاهر حل‌ناشدنی به طرز معجزه‌آسایی رفع گردیده و برکت و نعمت در زندگی صاحب خواب جاری خواهد گشت.

تعبیر سوّم:

نمایانگر هجرت و سفری پر روزی می‌باشد. فرد بیننده اوضاع معیشتی‌اش با رفتن و عزیمت به منطقه و یا شهری آباد‌تر بهبود یافته و به لطف خدا دگرگون خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که انار ترش مزه‌ای را میل می‌نمایید حاکی از این است که در دوره‌ی زمانی کوتاهی از زندگی، گرفتار اتفاقات ناگوار و پیشامد‌های اندوه‌آوری می‌شوید که امید به خداوند و ایمان به او را از قلبتان بیرون کرده و روز‌های سختی انتظارتان را خواهد کشید.

از نظر دانیال نبی

✍️ اگر در فصل پاییز یا زمستان، در خواب خود مشاهده نمودید که در حال خوردن اناری قرمز با دانه‌های درشت هستید، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی تلاش‌گر با همت و طبعی بلند می‌باشید که نتایج زحماتتان را در آینده‌ای نزدیک خواهید دید و به چیزی که استحقاقش را دارید خواهید رسید.

✍️ اگر در فصلی غیر از فصل انار، در رؤیای خویش دیدید که انار میل می‌نمایید تعبیر خوشی ندارد و معنایش این است که به دردسری دچار شده که هم زندگی شما و هم زندگی نزدیکانتان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر با توکل بر خدا، صبر و شکیبایی پیشه کنید تمام سختی‌ها به مرور زمان جایش را به آرامش و آسایش خواهد داد.

✍️ اگر در خواب درخت انار پربار و پر شاخ و برگی را دیدید، نشانگر این است که رزق و روزی‌اتان چند برابر شده و به ثروت هنگفتی می‌رسید. و یا تفسیرش این است که زنی دارای فضایل اخلاقی و با‌محبت که کار‌های نیکو و  امور خیر فراوانی را به انجام رسانده، به شما در مشکلات یاری داده و بدهی‌ها و قرض‌هایتان به لطفش پرداخت خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که در‌حال چیدن و جمع کردن انار هستید، حاکی از این است که زن و یا دختری زیبارو شما را مجذوب خود ساخته و به‌خاطر علاقه‌‌ای که به یک‌دیگر دارید، این رابطه سبب رسیدن شما به اهداف والای خود، دست‌یابی به ثروت بیشتر و تقویت بعد معنوی‌اتان خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در خواب دیدید که با اشتیاق و ولع، دانه‌های انار را در دهان گذاشته و مزه‌ی خوشایندی را احساس می‌نمایید، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حسابگر هستید که قدر و ارزش پولی را که با زحمت به‌دست آورده‌اید خوب می‌دانید، هر چند که دیگران شما را خسیس می‌نامند اما همین ویژگی سبب شده تا در این راه محتاطانه عمل کرده و از سوء استفاده‌ی افراد سودجو در امان بمانید. همچنین می‌تواند نشانگر هزار درهم پول و سکه‌ باشد که عایدتان گردیده و شما را غافلگیر خواهد نمود.

✍️ اگر در خواب دیدید که انار ترش و یا شوری را می‌خورید بیانگر این است که باید دلسوزی بیش از حد نسبت به دیگران را هر چه زود‌تر تمام کرده و توجه خود را به زندگی و مسائل پیش روی خود معطوف گردانید. غم‌خوار دیگران بودن به‌طوری که از زندگی معمول خویش باز بمانید نتیجه‌ای جز افسوس، درماندگی، غم و افسردگی برایتان به‌دنبال نخواهد داشت.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

✍️ اگر پادشاهی در رؤیای خود دید که صاحب اناری قرمز رنگ است، تفسیرش این است که حکومت خویش را گسترش داده و قلمرو‌های بسیاری را تحت تصرّف خود در خواهد آورد. همچنین نشانگر شهری تازه تأسیس است که پیشنهاد فرمانروایی و حاکمیّت آن، به زودی به او داده می‌شود که در صورت پذیرش، قدرت و نفوذش چندین برابر خواهد گشت.

✍️ اگر رئیس و یا فرمانداری در خواب دید که انار شیرینی را در اختیار دارد، نمایانگر این است که در آینده‌ای نزدیک پیشرفت در کارش حاصل گردیده و به آرزو و خواسته‌ی دیرینه‌ی خویش، که همان نظارت و ریاست روستا و یا ده می‌باشد، خواهد رسید.

✍️ اگر فرد تاجر و یا بازرگانی کار کشته، در خواب دید که انار میل می‌کند، تعبیر حاکی از این است که راه‌های ثروت به سویش گشوده شده و پولی به ارزش هزار درهم به‌طور ناگهانی نصیبش می‌شود. همچنین او این هزار درهم را صرف رونق دادن به کسب و کارش خواهد کرد.

✍️ اگر فرد مسکین، نیازمند و یا فقیر، در رؤیای خود مشاهده کرد که انار در دست دارد، نشانگر این است که به‌وسیله‌ی کمک‌های فردی غنی و ثروتمند یک و یا هزار درهم به او می‌رسد که او را شاد نموده و بخشی از گره‌های مالی‌ و نیاز‌های عمده‌ و اساسی‌اش را رفع خواهد نمود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر این معبر، انار میوه‌ای بهشتی است که از فواید آن در کتب مختلف، بسیار یاد شده. به‌طور کلی دیدن این میوه در خواب تعبیر از خبری میمون، مبارک و فرخنده برای بیننده‌ی رؤیا، خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب خویش، انار دیدید، نشانگر این است که به تعداد انار‌های موجود در خواب، ثروت به‌دست آورده و از مزایای آن بهره‌مند خواهید شد.

✍️ اگر در رؤیا، انار شیرین، تازه و نو رسیده‌ای را دیدید که خودتان در دست داشته و یا آن را از شخص دیگری دریافت می‌کنید، نمایانگر این است که با زنی خوش سیما، مهربان و دارای درک و فهمی بالا آشنا شده که کمالات را در شما به اوج خود می‌رساند و به اعتبارتان نزد همگان می‌افزاید. همچنین در کنار هم،تجربیات زیادی را کسب کرده و سبب پیشرفت یکدیگر می‌شوید و در نهایت با سعادت و خوشبختی پیمان ازدواج بسته و ازدواجی موفق خواهید داشت.

✍️ اگر در خواب، اناری را در فصل رسیدن آن مشاهده کردید، بیانگر رخ‌داد‌هایی شعف‌آور و پیروزی‌ای عظیم خواهد بود که برابر شما خوش یمن و مبارک است اما اگر در فصلی غیر از فصل انار، خواب اناری شیرین و درشتی را دیدید، تعبیرش مثبت نبوده و  به معنی اتفاقات غیر مترقبه و ناراحت‌کننده‌ای است که احساسات شما را جریحه دار خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب، اناری له شده، پلاسیده و یا گندیده‌ای را دیدید نشانگر این است که در اطرافتان افرادی بی‌فکر، نادان و ابله بسیار است که شما نباید با گذراندن زمان خود در کنار این‌گونه افراد، آبروی خود را خدشه دار کرده و به اعتبار خویش لطمه بزنید. بودن با اشخاص کوته نظر افکار شما را تخریب کرده و باعث پس رفتتان در زندگی خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که اناری را پوست گرفته، دانه‌هایش را جدا نموده و آن را به گلپر و نمک آغشته کردید، تفسیرش این است که باید بیش از پیش مواظب اطرافیان دو رو و فرصت طلب باشید. این افراد برای رسیدن به منافع شخصی خود، از شما استفاده کرده و با حیله و نیرنگ، سعی در فریب دادن شما دارند. به‌علاوه با جلب اعتمادتان قصد دارند تا از شما نردبانی ساخته و با بالا رفتن از آن، به اهداف پلید خویش دست یابند.

✍️ اگر در خواب دیدیم که برای شخصی انار دانه کرده و آن را در بشقاب، پیش رویش قرار می‌دهیم، چه آن فرد آشنا باید و چه ناشناس تعبیر این است که شما نسبت به او حسادت ورزیده و قصد کینه جویی و آسیب رساندن به او را دارید. اما باید بدانید، نیّت ناپاک و نادرست در نهایت گریبان صاحبش را گرفته و او را زمین خواهد زد. پس به‌جای توطئه نمودن علیه دیگران از اقدامات صحیح  آن‌ها الهام گرفته و روی بالا بردن شخصیّت خود، متمرکز شوید تا عاقبت بخیر گردید.

✍️ اگر تاجری در خواب دید که انار خوشمزه‌ و آبداری  را میل می‌کند، بیانگر این است که از خرید و فروش اجناسش منفعت زیادی می‌برد که اوضاع مالی‌اش را زیر و رو می‌کند و کارش رونق بسیار می‌گیرد به‌طوری‌که افراد نامدار و سرشناس قصد همکاری با او را خواهند داشت.

✍️ اگر مسافر و یا در راه مانده‌‌ای در رؤیای خویش انار شیرین و دانه درشتی را مشاهده کرد، نمایانگر این است که مسیرش را پیدا نموده و یا به دیار خویش به سلامت و با خبر‌های مسرّت بخش، باز خواهد گشت.

✍️ اگر دختر و یا پسر جوانی در خواب دید که انار در دست دارد، نشانگر این است که نیمه‌ی گمشده‌ی خود را پیدا نموده و با فردی لایق، با شخصیّت و دارای ویژگی‌های دلخواه و باب میلش، ازدواج خواهد کرد و زندگی مشترکی پر از عشق و شادی در پیش خواهند داشت.

✍️ اگر شخص بیمار و دارای ضعف جسمانی، در رؤیای خود دید که در حال جدا کردن دانه‌های انار و خوردن آن است، معنایش این است که قوای جسمانی سابق را بازیافته و سلامتش را بار دیگر به‌دست خواهد آورد.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری بدون پوست، تیره رنگ و کالی را از دست کسی می‌گیرید حاکی از این است که افراد نزدیک به شما، با خیانت‌های مکرر، خاطرتان را آزرده نموده و موجبات افسردگی و بی اعتمادی را در شما به‌وجود خواهند آورد.

از نظر خالد بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب، انار‌های خوش رنگ و رو و تازه‌ای را مشاهده کردید، تعبیر بیانگر این است که روزی شما در زندگی چند برابر شده و گره‌های عدیده‌ی مالی‌اتان رفع خواهد گشت.

✍️ اگر در رؤیای خود انار دانه درشتی را ببینید که طعمی خوش و رنگی قرمز دارد، خبر از حضور زن و یا دختر جوانی در زندگی می‌دهد که نقطه‌ی عطف زندگی شما خواهد بود.

از نظر جابر مغربی

✍️ اگر در خواب و رؤیای خویش، انار شیرینی را مشاهده نمودید در حالیکه در عالم بیداری، فصل رسیدن انار بود، تعبیر نمایانگر این است که پولی به ارزش هزار دینار و یا کمتر از آن به‌خاطر تلاش‌های بی‌شائبه و کوشش مستمر، نصیبتان می‌شود که شما را از مصائب پیش رو نجات خواهد داد و سبب ساز موقعیّت‌های پول‌ساز و ثروت آفرین در زندگی‌اتان خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که دانه‌های انار ترشی را بر دهان می‌گذارید، چه فصل رسیدن این میوه باشد و چه نه، تعبیر مبارکی ندارد و نماد گرفتاری، رنج و اندوه بزرگ برای شما خواهد بود. تغییری منفی که روزگارتان را تلخ نموده و به مشکلاتتان دامن می‌زند اما با از سر گرفتن تلاش‌های خویش می‌توانید جبران خسارت کرده و اوضاع زندگی خود را به حالت اوّل برگردانید.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر بازرگانی در‌ فصل زمستان، در خواب دید که اناری شیرین میل می‌کند، تعبیر بیانگر این است که جنسی که در حال خرید و یا فروش آن هستی در بازار رونق گرفته و سود فراوانی را عاید صاحب خواب می‌کند.

✍️ اگر مسافر و یا کسی که قصد سفر دارد در رؤیای خویش اناری دانه درشت و سرخ رنگی را دید معنایش این است که سفری مملو از اتفاقات خوب در پیش داشته که تجربیات فراوان و درس‌های بزرگی برایش به همراه خواهد داشت .

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به همراه پوست سفید داخلش به دندان گرفتید، نمایانگر این است که خداوند به شما نظر کرده و از هر لحاظ و در هر زمینه‌ای بی‌نیازتان خواهد ساخت. شما از نعمت‌های دنیوی به‌طور کامل بهره برده و در آخرت هم به جایگاهی رفیع دست خواهید یافت.

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب دیدید که از دست نامزد و یا شریک زندگی خود اناری می‌گیرید، حاکی از این است که افراد حسود در نزدیکی شما قصد بر هم زدن آرامش زندگی‌اتان را داشته و حسادتشان انگیزه‌ای برای دسیسه چینی و نیرنگ‌های پی در پی در جهت نابودی محبت، عشق و علاقه بین شما و همسرتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب خود را مشغول خوردن انار دیدید، تعبیر نشانگر این است که فردی ناپاک و مکّار ولی در عین حال زیبا و دلربا از احساسات پاک شما سوء استفاده کرده و پشت نقابی ظاهر فریبانه قصد آسیب زدن به شما را خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را از شاخه‌ای چیده و در حال خوردن آن هستید، به این معناست که شما فردی با استعداد و توانا هستید که با اتّکا بر نبوغ خویش و به عرصه رساندن خلاقیت‌هایتان، قصد پیشرفت و رسیدن به مقاطع عالی را خواهید داشت.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که انار دان شده‌ای را می‌خورید، نمایانگر این است که از تهمت‌ها و افترا‌هایی که دشمنانتان به شما روا می‌دارتد در امان مانده و از حرف‌های دروغ و گناه‌های ناکرده‌ای که عده‌ای از روی کینه و عداوت به شما نسبت می‌دهند تبرئه خواهید شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر این معبر دیدن انار در خواب سه تعبیر متفاوت را داراست.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی دارای فرزندی خوش قدم می‌شود که زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار داده  با ورودش به زندگی صاحب خواب، همه چیز را به نفع او تغییر خواهد داد.

تعبیر دوّم:

نشانگر به‌دست آوردن سلامتی و از بین  ضعف و مشکلات جسمی و روحی بیننده‌ی رؤیا می‌باشد. به‌علاوه خبر از طولانی شدن عمر صاحب خواب و زندگی سراسر نعمت و مملوء از خوشی برای او به همراه خواهد داشت.

تعبیر سوّم:

نمایانگر درگیری، جنگ و نزاع با دشمن است که صاحب خواب را در این ورطه‌ی بلا کشانیده و به خون و خونریزی منجر خواهد شد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به دو نیم تقسیم کردید، تعبیر به معنای این است که طلبکاران شما برای صاف شدن بدهی‌اشان به سراغتان آمده و با درگیری و سلب آرامش از شما و خانواده‌اتان قصد دارند تا از هر طریقی پول خود را بستانند. شما باید با احتیاط عمل نموده و با اعمال و اقدامات نامناسب آن‌ها را تحریک نکنید و با سیاست و شکیبایی طلبکاران خود را برای دادن زمان بیشتر، مجاب فرمایید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که انار میل می‌نمایید، بیانگر این است که پرنده‌ی سعادت خوشبختی بر شانه‌هایتان نشسته و شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب ظرف پر از اناری را دیدید که متعلق به شماست، حاکی از این است که ممکن است تحت تأثیر حرف‌های اطرافیان دست به انجام کار‌های بی منطق زده که نتیجه‌ای جز پشیمانی و ندامت برایتان به همراه نخواهد داشت. بهتر است پیش از ارتکاب هرگونه عملی، پیش‌بینی لازم را صورت داده و با افراد با تجربه مشورت فرمایید.

✍️ اگر در خواب، درخت اناری را ببینید، نشانگر این است که پول و ثروت به‌دست خواهید آورد و هر چقدر درخت پر بار‌تر باشد مال و اموالتان کلان‌تر می‌باشد و منفعت بیشتری کسب خواهید نمود. همچنین اسمتان در بین همگان شهرت یافته و بر احترام و اعتبارتان افزوده خواهد شد.

✍️ اگر در خواب، درخت اناری پر از گل و شکوفه را مشاهده کردید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که از زیبایی‌های کوچک اطرافتان نهایت لذت و بهره را برده، سعی می‌کنید حتی در سختی‌ها و ناهمواری‌های زندگی تمرکز و توان خود را بر روی رشد و موفقیت خود بگذارید تا انرژی‌ و وقتتان بیهوده صرف نگردد.

✍️ اگر در خواب اناری فاسد، گندیده و له شده‌ای را دیدید خبر از اتفاقات ناخوشایند، پستی‌ها و بلندی‌ها و موانع موجود در مسیر زندگی‌اتان می‌دهد که روز‌های دشواری را برای شما به همراه خواهد داشت.

از نظر معبرین غربی

✍️ اگر در خواب اناری تازه و رسیده را دیدید، تعبیر این است که بیماری و مریضی‌اتان شفا یافته و شما دوباره به زندگی عادی خویش باز خواهید گشت.

✍️ اگر در خواب انار شکسته‌ای را مشاهده کردید بیانگر این است که در زندگی مشترک و یا رابطه‌ی احساسی خود دچار مشکل گشته و بین شما و شریک عاطفی‌اتان اختلافات و بحث‌های بی‌دلیلی شکل می‌گیرد که پیوندتان سست شده و عشقتان به سردی می‌گراید. تنها راه رهایی از این اتفاقات کنار گذاشتن غرور خود و منطقی نگاه کردن به مسائل است. همچنین گفت و گو درباره‌ی موضوعات پیش آمده با افراد متخصص و کاربلد، شما را از شرّ نصایح غلط افراد حسود در امان نگه خواهد داشت.

✍️ خوردن انار در خواب نشان از خواسته‌های دنیوی شما و آرزوهای بلند پروازانه‌ای است که قصد رسیدن به آن‌ها را دارید و در راه دست‌یابی به آمال خویش، حاضر به گذشتن از چیز‌های ارزشمند زندگی‌اتان خواهید شد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که دانه‌های انار را یکی پس از دیگری بر دهان می‌گذارید، نمایانگر این است که شما بیش از اندازه به نیاز‌های جسمانی و جنسی خود اهمیّت ورزیده به‌طوری که ممکن است بدون داشتن حس دوست داشتن و عشق نسبت به فرد مقابل، با او رابطه‌ی جنسی داشته و بدون فکر کردن و در نظر داشتن عواقب عمل خویش، موقتاً در فکر برطرف نمودن نیاز سطحی‌اتات باشید.

از نظر علم روان‌شناسی

علم روانشناسی دیدن انار در خواب را نشانه‌ای از داشته‌ها و جذابیت‌های پیرامونمان می‌داند که بنا به جنسیّت افراد شدّت و میزان تمایل و کشش هر فرد متفاوت و یا مشابه خواهد بود.

✍️ اگر در خواب اناری شیرین را ببینید که در انتظار خوردنش به سر می‌برید بیانگر این است که شما به شدّت جذب افراد ثروتمند و دارا شده و از شخصیّت و عملکردشان برای خود الگویی تمام و کمال ساخته‌اید. اما باید دقت کنید تا مال و اموال کلان آن‌ها شما را از واقعیّت درونی‌اشان غافل نسازد و موجب اغوا شدن شما نگردد.

✍️ اگر در خواب دیدید که دانه‌های انار را جدا نموده و در کاسه‌ای می‌ریزید، نشانگر احتیاج شما به عشق و محبّت از سمت شریک عاطفی‌اتان می‌باشد که با توجه نمودن و برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهایتان شیرینی عشق را در نظر شما صد چندان خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید و در همان زمان، اناری را پیدا نموده و با هوس بسیار شروع به خوردنش می‌کنید، حاکی از اعتماد بنفس و عزت نفسی است که در شما نقش بسته و علّت اصلی موفقیت و پیشرفت شما خواهد بود که دیگران از درک آن عاجزند.

✍️ چیدن انار در خواب خبر از سلامتی جسمی و توان بدنی شما دارد که به مرور بهبود می‌یابد. در واقع تحمل بیماری و درد و رنج ناشی از آن، از شما فردی محکم با روحی قوی و آسیب ناپذیر خواهد ساخت.

تعبیر خواب انار بر‌ اساس موضوع آن 📋

کاشتن درخت انار

✍️ اگر در خواب دیدید که نهال اناری را در زمین کاشته و به آن رسیدگی می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که از جایی که سرمایه‌گذاری کرده بودید خبر خوش و منفعت زیادی به شما می‌رسد، وضع مالی‌اتان تغییر کرده و صاحب ثروت و سرمایه خواهید شد.

انار فاسد و گندیده

✍️ اگر در خواب انار فاسد و بد بویی را مشاهده نمودید، تعبیر بیانگر این است که از ناکامی‌ها و شکست‌های پی در پی خود، ناامید گشته و دچار یأس می‌شوید. به‌خاطر تجربیات تلخ گذشته برایتان دشوار است که از دایره‌ی امن خود بیرون رفته و دوباره به خود و توانایی‌های خود ایمان بیاورید. اما باید به یاد داشته باشد که اگر همّت نکنید و خودتان نخواهید هیچ‌کس قادر به تغییر شرایط و اوضاع زندگی شما نخواهد بود.

انار تازه و آب‌دار

✍️ اگر در خواب اناری تازه، شیرین و درشتی را دیدید نشان‌دهنده‌ی ارتباط صمیمی، ناگسستنی و ریشه‌دار با معشوقتان می‌باشد همچنین بیانگر عشق و علاقه‌ای دو طرفه و معنادار است که شما دو نفر را به‌هم پیوند زده و قلب‌هایتان را به سمت یکدیگر متمایل می‌سازد. به بیانی دیگر با عشقی روبه‌رو خواهید شد که علاوه بر تاثیر مثبتی که بر روی روح و روانتان می‌گذارد، با انگیزه دادن‌های فراوان شور زندگی را در شما زنده خواهد کرد. همچنین دیدن انار‌های آبدار در رؤیا بیانگر به‌دنیا آمدن کودکی معصوم و پاک است که خبر و مژده‌ی رسیدنش به زودی به گوش شما خواهد رسید.

درخت انار

✍️ اگر در رؤیای خویش درخت اناری را مشاهده نمودید نمایانگر ترس و واهمه‌ی شما نسبت به از دست دادن عشق و محبوبتان است. شما همواره با گوش فرا دادن به گفته‌های بی‌ارزش دیگران و اهمیت دادن به سخنان ناموثق و نادرست آن‌ها، به شریک عاطفی خود شک کرده و با بدبینی تمام او را قضاوت می‌کنید. باید حواستان باشد که منشأ این خبر چینی‌ها توسط اطرافیانتان، حسادت و رشکی می‌باشد که به شما می‌ورزند. اعتماد خود را به معشوقتان تقویت کرده و برای بهبود کیفیت رابطه‌ی خویش، اعتماد را جایگزین ترس‌های خود سازید تا مردم جرأت دخالت و دامن زدن به کوچکترین مسائل را نداشته باشند.

انار شیرین و رسیده

✍️ اگر در خواب مشغول جمع‌آوری و چیدن انار‌های رسیده، خوش‌رنگ و خوش طعم بوده و اتفاقاً در عالم بیداری هم فصل رسیدن انار از راه آمده بود، تعبیر این است که به تعداد انار‌هایی که در اختیار دارید برکت و روزی در مسیر زندگی‌اتان جاری گشته و برکت و نعمت در کسب و کارتان چندین برابر خواهد شد.

انار ترش

✍️اگر در خواب دیدید که انار ترش و یا کالی را با چاقو برش زده و شروع به خوردن آن می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی غم، اندوه، گرفتاری و رنجی است که در آینده‌ای نه چندان دور گریبانتان را گرفته و شما را دچار پشیمانی و افسردگی می‌سازد.

چیدن انار

✍️ اگر در خواب ببینید که از درخت انار، انار‌هایی مرغوب می‌چینید، تعبیر حاکی از زنی خوش سیما، دلفریب و اغواگری است که هوش و حواس را از سر شما می‌پراند و زمام و کنترل همه چیز در زندگی‌اتان را با سیاست و جذابیت فراوان و منحصر به‌فرد خویش به‌دست خواهد گرفت و شما را فرمان‌بردار و مطیع تمام و کمال خود خواهد ساخت.

نگه داشتن انار

✍️ اگر فرد بی‌کار و بدون شغلی در خواب دید که اناری را نزد خود نگه داشته است، بیانگر این است که به‌زودی از سمت شخص و یا اشخاصی، کاری پر روزی و مناسب به او پیشنهاد شده و یا با کمک‌های فردی پر نفوذ به استخدام اداره و یا شرکتی دولتی در می‌آید که برایش خوش یمن بوده و مسیر‌های جدیدی را پیش پایش می‌گشاید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به منظور دادن و تقدیم نمودن به شخصی، پیش خود نگه داشته‌اید، تعبیر نشانگر این است که شما فردی هستید که برای محقق نمودن خواسته‌های خویش عطشی سوزان داشته و تمایل شدیدی به پیشرفت و ارتقا پست و مقام خود دارید. در نهایت تمام تلاش‌هایتان به ثمر نشسته و با یاری پروردگار به آن‌چه استحقاقش را دارید رسیده و شیرینی همّت بلند خود را خواهید چشید.

✍️اگر در خواب مشاهده کردید که ظرف اناری را از شخصی گرفته، و پیش خود به امانت نگه می‌دارید نمایانگر این است که اداره‌ی یک شهر و یا یک منطقه‌ی خارج از شهر را، عهده‌دار خواهید شد.

✍️ نگه داشتن انار در دست خویش، نشان‌دهنده‌ی اعتماد شما به توانایی و قابلیّت‌های فردی‌اتان می‌باشد که از آن‌ها در مسیر درست استفاده نموده و به جایگاه رفیعی در زندگی خواهید رسید.

پاشیده شدن آب انار بر روی لباس

✍️ اگر در خواب دیدید که آب انار به‌طور ناگهانی بر روی لباس‌هایتان پاشیده و آن را لک نمود، معنایش این است که شما فردی عجول هستید که مرتباً بدنبال نتایج زود بازده و زود هنگام می‌باشید در حالی‌که صبر ، کلید موفقیت شما در کار و در تمام ابعاد زندگی است. بهتر است در تصمیمات مهم، تنها به هوش و ذکاوت خود تکیه نکنید بلکه در راستای بهره‌گیری از تجربیات افراد کاردان، تلاش ورزیده تا در نهایت نتیجه‌ی مورد نظرتان حاصل گردد و از مواهب بی‌شمار آن بهره‌مند شوید.

انار شکسته

✍️ اگر در خواب انار شکسته و یا ترک خورده‌ای را دیدید، تعبیر نشانگر این است که زندگی مشترکتان متزلزل گردیده و رابطه‌ی شما و همسرتان در‌حال فروپاشی می‌باشد. جنگ و دعوا بین شما دو نفر به حدی بالا می‌گیرد که به جدایی و طلاق فکر کرده و تصمیمات جدی‌ و محکی را در این خصوص، اتخاذ می‌نمایید. هرچند این فاصله و متارکه شاید در ابتدا سخت به‌نظر برسد اما پایان خوشی در انتظارتان خواهد بود که به صلاح شما و طرف مقابلتان است.

تعارف نمودن انار

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به شخصی که مرده و فته گردیده تعارف می‌کنید و او انار را از شما می‌گیرد، معنایش این است که زنی نجیب، وفادار و مهربان نصیبتان شده و یا به همسری شما در می‌آید که پیوند عاطفی عمیقی بین شما شکل گرفته و دوست داشتنتان بر پایه‌ی عقل و منطق می‌باشد. این ازدواج نه تنها برای شما و معشوقتان بلکه برای اطرافیان و نزدیکانتان نیز، شادکامی و خوشی به همراه خواهد داشت.

انار سفید

✍️ اگر در خواب و رؤیا دیدید که انار سفیدی را میل نموده، در‌حالی‌که در عالم بیداری هم، فصل رسیدن این میوه‌ی بهشتی است، تعبیر افزون شدن مال و دارایی و رسیدن به ثروتی هنگفت می‌باشد. همچنین اگر بازرگان و یا تاجر هستید، تقاضا برای دریافت اجناستان چندین برابر شده در نتیجه عرضه‌ی شما نیز نسبت به گذشته بالا و بالاتر می‌رود. همین امر موجب تغییرات مثبت در کسب و کار و افزایش اعتبار و شهرت شما میان مردم خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که کسی انار سفیدی به شما داده و تقدیم نمود، نشانگر این است که از سمت آن فرد، به او آسیبی وارد می‌گردد و رنج بسیاری را متحمّل خواهد شد.

✍️ اگر مسافری در رؤیای خود مشاهده کرد که انارهای سفیدی در اختیار دارد، نمایانگر این است که سفری لذت بخش در پیش دارد که خوش یمن و مبارک بوده و آغازگر مسیری نوظهور به‌سوی موفقیت و نیک‌بختی خواهد بود.

دیدن انار توسط زن باردار

✍️ اگر زن حامله ای در خواب انار گرد و شیرینی را مشاهده کرد، تعبیر بیانگر این است که خانواده‌ی او از آرامش نسبی برخوردارند که همین ثبات و آسایش باعث محکم شدن روابط اعضای خانواده و تقویت احساس امنیت میان آن‌ها خواهد شد. همچنین به معنای این است فرزند این زن، مایه‌ی رحمت و برکت خانواده خواهد بود.

✍️ اگر زن بارداری در خواب دید که دانه‌های قرمز رنگ انار را در دهانش می‌گذارد نشانگر زندگی مرفه و وضعیت و شرایط اقتصادی مناسب و معقولی است که در زندگی او غالب است.

✍️ اگر زن بارداری در رؤیای خویش درخت اناری را مشاهده کرد، نمایانگر این است که فرزندش را زود‌تر از موعد مقرّر و با سلامت کامل به‌دنیا می‌آورد. اما همه چیز به‌خیر گذشته و زایمان به راحتی و با نهایت دقّت انجام خواهد یافت.

✍️ اگر زن بارداری در خواب ببیند که انار شیرینی را در اختیار دارد تفسیرش این است که او برای تولّد فرزندش بی‌نهایت خوشحال بوده و از تصمیم خود برای فرزند‌آوری راضی و خرسند است.

✍️ اگر زن حامله‌ای در خواب انار ترشی را مشاهده کرد، نشان‌دهنده‌ی این است که درون او آشفته و مملوء از تنش و اضطراب است. او نسبت به آینده‌ی فرزندش نگران بوده و تمام دغدغه فکری‌اش سلامت و سعادت او می‌باشد.

دیدن انار توسط فرد مجرد

✍️ اگر دختر و پسر جوان یا مجردی در خواب دید که مشغول خوردن انار است، تعبیر بیانگر این است که او موفقیت‌های تحصیلی و کاری زیادی را کسب نموده و افتخارات عدیده‌ای را می‌آفریند. همچنین با دستیابی به دست‌آورد‌های ارزشمند خویش باعث سربلندی خانواده و نزدیکانش خواهد شد.

✍️ اگر شخص مجردی در خواب درختی پر از انار‌های نارس را مشاهده نمود نشان‌دهنده‌ی این است که اخلاق پسندیده و صحیح او سبب خواهد شد تا مورد توجه و محبت مردم قرار گرفته و روابط کارآمد و مؤثری را ایجاد نماید. به‌علاوه این فرد در زمینه‌ی ازدواج نیز همسر شایسته‌ای را برگزیده و با نهایت وفاداری، تعهد و از خود گذشتگی، عشقش را فدای او خواهد کرد.

✍️ اگر دختر مجردی در خواب دید که دانه‌های انار را جدا نموده و در بشقابی می‌ریزد، نمایانگر این است که این دختر از کمبود توجه و کمبود محبت رنج برده و همیشه خود را فردی متزلزل و بی‌ارزش می‌داند. فردی با این اندازه احساسات متغیر و مشکلات روحی باید بیش از پیش توسط نزدیکانش جدی گرفته شود تا به مرور زمان بهبود یابد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق ب باران جابر مغربی جی. اچ. میلر دانیال نبی لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان


تعبیر خواب باران🌧️

باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت و رزق و روزی برای شماست. در ادامه تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان را برای شما گردآوری کرده ایم.

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان

تعبیر خواب ضعیف شدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی👨

اگر شما در فصل بارندگی و یا به هنگامی که مردم به باران احتیاج دارند، خواب باران دیدید، تعبیر این خواب بسیار نیکو تر خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که روز اول ماه و یا روز اول سال بود و باران می بارید، یعنی این ماه و یا این سال بیش از قبل نعمت بار و با خیر و برکت خواهد بود.

اگر دیدید که فقط در یک مکان و یک قسمت باران شدید می بارید و بقیه نواحی خشک بود و باران نمی بارید، تعبیر این خواب این است که مردم آنجا به مصیبت و گرفتاری خواهند افتاد و بیماری شیوع پیدا خواهد کرد.

اگر دیدید که باران تیره و به رنگ سیاه، و همچنین با شدت می بارید، یعنی که شما دچار بیماری خواهید شد و ممکن است این بیماری بر شما غالب شده و جان شما را بگیرد.

اگر در خواب دیدید که همه جای زمین یک نواخت خیس شده و باران بر همه جا می بارید، این خواب یعنی که خداوند شما را مورد لطف و مرحمت الهی خود قرار خواهد داد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ… _ و او کسی است که بعد از نومیدی خلق برایشان باران می‌فرستد… (شوری-۲۸).

اگر در خواب دیدید که باران بسیار ریز و آرام فقط در یک قسمت و منطقه می بارید، این خواب به این معناست که مردم آنجا خیر و برکت و نعمت فراوان به دست خواهد آورد.

از نظر جابر مغربی👨

اگر در فصل باران خواب دیدید که آب به مقدار کافی و بسیار زیاد وجود داشت، این خواب تعبیرش این است که این سال، سال بسیار با خیر و برکت و پر از نعمت خواهد بود.

اگر در خواب آسمان را ابری و بارانی به همراه رعد دیدید، تعبیرش این است که شما از نفرین پدر و مادر خود می ترسید و یا اینکه در خطر نفرین از سمت آنها و یا شخص دیگری هستید. اگر همراه با رعد در آسمان برق و صاعقه نیز دیدید، این عذاب ها شدت بیشتری خواهند داشت.

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن باران در خواب ۱۲ تعبیر دارد:

۱- رحمت و لطف خداوند است. باران در خواب از این خبر می دهد که مورد عطوفت و نعمت های خداوند قرار می گیرید.

۲- برکت و نعمت است. اگر خواب باران دیدید یکی از تعابیرش افزایش نعمت و برکت، رزق و روزی در زندگی شماست.

۳- کمک خواستن و پیش حاکم و قاضی رفتن می باشد. شما برای حل یک مسأله در زندگی خود از کسی تقاضای کمک و رسیدگی خواهید کرد.

۴- رنج کشیدن و درگیر یک بیماری شدن است. پس مراقب سلامتی خود باشید.

۵- دچار یک مصیبت و گرفتاری شدن است. یک بلای ناگهانی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

۶- جنگ و خصومت است. ممکن است با شخصی درگیر شوید و این درگیری به جنگ و دشمنی ختم شود.

۷- ریخته شدن خون است. این خون می تواند نتیجه یک دعوا و درگیری باشد و یا می تواند اشاره به ریختن خون با هدف قربانی کردن و نذر باشد.

۸- فتنه و آشوب است. شخصی اطراف شما قصد بهم ریختن اوضاع را دارد حواستان را بسیار جمع کنید.

۹- قحطی و خشک سالی است.

۱۰- در امان بودن و مصونیت است. اگر از چیزی ترس و واهمه دارید، این احساس شما کاملا بی مورد است زیرا که خداوند شما را حفظ خواهد کرد.

۱۱- کفر و ناسپاسی است. در هر شرایطی شاکر خداوند باشید زیرا که حکمتی در سختی ها نهفته می باشد.

۱۲- دروغ و پنهان کاری است. ممکن است خود شما و یا اطرافیان سعی در مخفی کردن چیزی داشته باشید.

اگر دیدید که فصل باران نبود ولی باران می بارید، تعبیرش این است که در آن مکانی که بارش باران را دیدید، آشوب و فتنه برپا خواهد شد.

امام صادق نیز باران همراه با رعد و برق را برکت و خیر و نعمت فراوان می دانند.

از نظر محمد ابن سیرین👳

ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید که باران و طوفان سنگینی بر سر مردم می بارید، به معنای این است که مرگ ناگهانی و غیر منتظره در آن منطقه زیاد خواهد شد.

اگر دیدید باران بسیار شدید و سهمگین بود به طوری که در جوی ها سیلاب راه افتاده بود اما به شما آسیبی نرسید، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام مورد خشم و دشمنی قرار خواهید گرفت ولی شما از شر و ظلم این فرد خلاص خواهید شد.

اگر آسمان را بارانی همراه با رعد و برق دیدید، تعبیر آن این است که مردم ترس و هراس کمتری را احساس خواهند کرد و برکت و نعمت زیاد تر خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که هر قطره باران با صدا و آهنگ همراه است، این خواب به شما می گوید که مقام و مرتبه شما نزد مردم بالاتر خواهد رفت و به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.

اگر در خواب دیدید که از بدنه و درهای خانه ای مثل باران آب پاک بر زمین می ریخت، تعبیرش این است که به مقدار آبی که بر زمین میریخت، صاحب این خانه به مال و نعمت و دارایی دست پیدا خواهد کرد. اگر صاحب این خانه خود شما بودید پس تعبیرش برای خود شخص شماست.

اگر در خواب دیدید که آسمان کاملا صاف و بدون ابر است ولی باران باریده و از ناوان ها آب میریخت، این خواب یعنی خداوند مردمان آنجا را مورد لطف و رحمت خود قرار خواهد داد؛ ولی اگر هوا را ابری دیدید و آب از ناودان ها میریختف یعنی برعکس مردم گرفتار بلا و فتنه و خسارت خواهند شد.

اگر در عالم خواب زیر باران ایستاده بودید و بر سر شما باران می بارید، تعبیر این خواب به این معناست که شما به مسافرت خواهید رفت و این سفر برای شما بسیار سود و منفعت به همراه خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید که با آب باران وضو می گرفتید و مسح سر می کشیدید، این خواب به شما می گوید که خداوند شما را از شر بدی ها و دشمنان حفظ خواهد کرد و ترس و اضطراب را از شما دور می کند.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

اگر در خواب دیدید که از آسمان مار و عقرب و یا سنگ می بارید، این خواب نشانه این است که این سرزمین و منطقه را عذاب و بلا فرا خواهد گرفت.

اگر دیدید ریگ و یا خاک می بارید، تعبیر این خواب خوب است ولی اگر زیاد باشد تعبیرش برعکس بد و منفی خواهد بود.

اگر دیدید از آسمان به جای باران عسل می بارید، نماد نعمت و غنیمت در آن شهر و سرزمین خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که از آب پاک و زلال باران می نوشیدید، یعنی به همان مقدار رفاه و آسایش به دست خواهید آورد؛ ولی اگر این آب تیره و غیر قابل نوشیدن بود، یعنی به همان مقدار آب، شما گرفتار عذاب و بیماری خواهید شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

اگر دیدید که از آسمان به جای قطرات باران، سنگ می بارید، این خواب نشان از یک عذاب الهی، گرفتاری و مصیبت سخت و سنگین است. همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم (حجر-۷۴).

اگر دیدید به جای آب از آسمان آتش می بارید، یعنی از سمت پادشاهان و صاحبان مقام در آن مکان بلا و مصیبت، اشوب و فتنه، جنگ و خونریزی به پا خواهد شد.

اگر دیدید از آسمان گندم و جو بر زمین می ریخت، این خواب تعبیرش بسیار نیکو خواهد بود و به این معناست که این سرزمین و شهر از نعمت های متنوع و بسیار زیادی بهره مند خواهد شد و مردمان این منطقه در امنیت و آرامش همراه با روزی و رزق بسیار زندگی خواهند کرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

باران در عالم حقیقی و در زندگی عادی ما، یک نعمت بزرگ الهی است که موجب خیر و برکت برای ماست. دیدن باران در خواب نیز به جز چندین مورد استثناء، همین تعبیر را دارد.

تعدادی از معبران قدیمی و سنتی باران را نماد غم و اندوه می دانند.

خانم ایتانوس، معبر یونانی، عقیده داشت که باران یک نعمت و مرحمت از سمت خداوند است، مخصوصا اگر در خواب دیدید که زیر باران ایستاده بودید.

باران در خواب شما اگر ریز و آرام، و لذت بخش بود به خصوص اگر در خود فصل باران چنین خوابی ببینید، این خواب بسیار نیکو و مثبت خواهد بود و خبر از نعمت و روزی فراوان، شادمانی و تندرستی می دهد.

اگر در خواب مشغول تماشای بارش باران بودید به شرطی که باران یکسان بر همه جا می بارید، این خواب تعبیرش بسیار نیکو و مثبت است.

اگر در خواب دیدید که مثلا پشت پنجره ایستاده بودید و بارش باران را تماشا می کردید و باران هم در همه جای زمین یکنواخت می بارید، خوب است ولی اگر در همین حالت دیدید که فقط در خانه شما باران می بارد و خانه های دیگر و کوچه خشک است، تعبیرش خوب نیست چون این باران که فقط برای شما می باریده است، خبر از یک اندوه و غم بزرگ می دهد. در این حالت پس بسیار مراقب سلامتی و تندرستی خود و خانواده تان باشید.

اگر در خواب باران بسیار تند و شدید و حالت سیل داشت، این خواب هم تعبیر خوبی ندارد. باران با قطرات درشت و سنگین، به طوری که در خواب حس می کردید که به سر و صورت شما می خورد، این خواب از یک اتفاق و حادثه بد و غیر منتظره خبر می دهد.
باران شدید بر سر ریختن، خواب خوبی نیست.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید اما رنگ قطرات آن تیره بود و یا اینکه به رنگ طبیعی خودش نبود، این خواب به شما از یک بیماری و مشکل جسمانی خبر می دهد. اگر در خواب شخص دیگر را زیر باران دیدید تعبیرش به آن فرد است که بیمار خواهد شد.

باران بی موقع و خارج از فصل نیز تعبیر مثبتی ندارد. برای مثال اگر در هوای گرم تابستان که از شدت گرما، کولر روشن می کنید و یا در حیاط می خوابید. این خواب در این مواقع خبر از یک مصیبت و اندوه بزرگ می دهد؛ مخصوصا اگر در خواب دیدید که بر محله و یا شهر می بارید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما با آب بارانی که در ناودان و یا گودالی جمع شده بود، دست و صورت می شستید، این خواب بسیار خوب و مثبت است و به شما از یک خوش شانسی و خوشبختی در زمان نزدیک خبر می دهد.

از این خواب نیکوتر، خوابی که در آن با آب باران در حال وضو گرفتن باشید! معبران در این باره نوشته اند که اگر چنین خوابی دیدید به زیارت حج و یا یکی از اعتاب مقدس خواهید رفت. به طور کلی این خواب نماد ایمن بودن و نجات یافتن از نگرانی و نا امیدی است؛ اگر مقداری از این آب را نیز نوشیدید، یعنی به دینداری خواهید پرداخت.

اگر در خواب دیدید که باران بسیار سهمگین و با شدت زیادی می بارید به طوری که مردم از باران وحشت کرده بودند و دنبال پناهگاه می گشتند، این خواب میگوید که مردمی که در خواب دیدید دچار یک اتفاق ناگهانی و غیر منتظره خواهند شد.

اگر دیدید که باران طوری بارید که سر و بدن و لباس و کفش شما نیز خیس شد، این خواب نماد یک سفر خواهد بود که خواهید رفت و از این سفر سود و منفعت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما صدای آن را می شنیدید و از این لذت می بردید، این خواب به شما از رسیدن به شهرت و بر سر زبان افتادن خبر می دهد؛ ولی اگر از این صدا خوشتان نمی آمد، این خواب تعبیری ندارد.

اگر از آب باران نوشیدید، این خواب از پرداخت قرض و بدهکاری می گوید و و به تعبیر دیگر اگر در دین خود کوتاهی کرده اید، اکنون زمان جبران خواهد بود.

از نظر لوک اویتنهاو👨

باران در خواب نماد یک سود و استفاده مفید است. می تواند اشاره به یک سرمایه گذاری عالی داشته باشد.

باران همراه با باد شدید در خواب می تواند به شما خبر از بهبود و مساعد شدن شرایط بدهد.

باران در هوای آفتابی نیز نماد یک تغییر و تحول مثبت باشد که برای شما نیز بسیار خوشایند است.

از نظر آنلی بیتون👨

اگر در خواب دیدید که در خیابان و کوچه بودید و ناگهان باران گرفت، این خواب نشانه این است که شما از گردش و تفریح کردن بسیار لذت خواهید برد و خوشبختی و اقبال بلند در زمان نزدیک مهمان خانه شما خواهد دشد.

اگر در خواب دیدید که از ابرهای تیره و سنگین باران می بارید، این خواب نشانه این است که شما نسبت به مسئولیت ها و وظایفتان نا امید و دلسرد شده اید. شرایط هرچقدر هم سخت باشد باز خداوند کنار شما خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که ابتدای بارش باران بود و شما به دنبال یک سقف و جایگاه برای پناه گرفتن می گشتید، این خواب به شما می گوید که تمام برنامه ها و طرح هایتان به نتیجه خوبی ختم خواهند شد.

اگر در خواب از پنجره به قطرات باران نگاه می کردید، این خواب نماد پیروزی و رسیدن به ثروت و مال است.

اگر در خواب صدای ضربه های باران بر سقف را می شنیدید، این خواب نماد یک شادی و نشاط خانوادگی است و همچنین می تواند به ثروت کم اشاره داشته باشد.

اگر در خواب ببنید که در هنگام بارش باران، از سقف خانه و یا اتاق شما اب زلال و پاک چکه می کرد، تعبیرش این است که شما گرفتار لذت های دنیوی و نامشروع خواهید شد؛ اما اگر آب کثیف و گل آلود چکه می کرد، این خواب از یک تغییر مثبت در زندگیتان خبر می دهد.

اگر در خواب دیدید که داشتید به صدای باران گوش می کردید و در عین حال برای کارهای نیمه تمام خود غصه می خوردید، این خواب تعبیرش این است که شما مشغول کاری هستید که شاید برای شما لذت بخش باشد اما به دیگران خسارت و آسیب میزند.

اگر در خواب دیدید که باران بر سر دیگران می ریخت، این خواب نشان از این است که دوستانتان نسبت به شما بی اعتماد خواهند شد.

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که در خیابان قدم می زدید و لباس های شما کثیف و خیس شد، تعبیرش این است که شما بخاطر یک بی دقتی تن به یک لذت احمقانه می دهید که بخاطر این کارشما، اطرافیان نسبت به شما بدبین خواهند شد.

اگر در خواب دیدید که بر سر حیوانات در یک مزرعه باران می بارید، یعنی شما در محیط ها و جو هایی قرار خواهید گرفت که پس از مدتی نسبت به این جمع ها دلسرد و مأیوس خواهید شد.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب نماد رو به رو شدن با یک سری اتفاقات تلخ و مصیبت بار است.

از نظر جی. اچ. میلر👨

باران خبر از بهبودی و مساعد شدن زندگی شما می دهد.

اگر در خواب زیر باران ایستاده بودید و خیس شدید، این خواب یعنی از جایی که انتظار ندارید خوشحالی دارید.

اگر در خواب دیدید آفتابی بود ولی باران می بارید، این خواب می گوید که گرفتاری ها و مشکلات کنونی شما در نهایت به پایان خواهد رسید.

تعبیر خواب باران بر‌ اساس موضوع آن 📋

قدم زدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که زیر باران قدم می زدید، این خواب می تواند ناشی از غرق شدن بیش از حد در افکارتان باشد. به مسائل اطراف فکر کردن و یا کمک کردن به دیگران خوب است اما اگر بخواهید با این کار آرامش را از خود سلب کنید، می تواند حامل خسارت برای شما باشد.

رقصیدن زیر باران

اگر در خواب زیر باران در حال رقصیدن بودید، این خواب نیکو و مثبت است و نماد شادی و نشلط، و لذت بردن از زندگی است. همچنین می تواند بیانگر روحیه مهربان شماست. شما شاد بودن و کمک به دیگران را بسیار مهم می دانید.

خوابیدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که با کسی زیر باران دراز کشیدید و خوابیده بودید، این خواب از مشکلات پیش رو در زمینه عاطفی خبر میدهد.

باران همراه با طوفان

اگر در خواب باران با طوفان همراه بود، این خواب ناشی از عصبانیت و ناراحتی درباره احساسات منفی و دل آزردگی های روحی شماست.

باران همراه با رعد و برق

اگر در خواب باران همراه با طوفان شدید و رعد و برق در خواب دیدید، تعبیرش یک اتفاق و یک حادثه تلخ خواهد بود که باعث نا امید شدن شما نسبت به آینده خواهد شد. همچنین می تواند نماد ضررهای مالی و یک خشم سرکوب شده باشد. شما ذهن پریشان و بهم ریخته ای دارید، به گذشته بسیار فکر می کنید و همین عادت شما باعث نا امیدی و دلسردی شماست.

باران سنگین و شدید

بارندگی سنگین و شدید در خواب، نماد خاطرات بد و تلخ، استرس و اضطراب خواهد بود. همچنین تعبیر دیگر از این خواب می تواند خبر از یک ملاقات و دیدار در آینده بدهد. باران شدید نیز می خواهد به شما بگوید که باید به خودتان اعتماد و تکیه کنید تا به استقلال برسید. این خواب به شما یک تلنگر می زند تا بیشتر به فکر زندگی آینده خودتان باشید و دست از شادی های زودگذر بکشید.

شرجی بودن هوا همراه با باران

اگر در خواب دیدید که باران می بارید ولی هوا بسیار گرم و شرجی بود، نشانه بسیار مثبتی است. به این معناست که خبرهای بسیار خوب و عالی به شما خواهد رسید.

باران همراه با باد

اگر در خواب دیدید که باران با باد زیادی می بارید، به معنای نگرانی و دلشوره های کوچک و جزئی است. شاید شما فشار اکنون فشار زیادی را تحمل می کنید و سعی دارید که در زمان کوتاهی به اهداف خود دسترسی پیدا کنید.

باران نم نم و ریز

باران نم نم و ریز در خواب نیز بدین معناست که شما ناخواسته و بدون اینکه بفهمید باعث ضرر و آسیب رسیدن به دیگران می شوید.

آسمان ابری و باران

آسمان ابری در خواب نماد بد و منفی است. احتمال دارد با افرادی اختلاف نظر پیدا کنید و همین اختلافات کوچک به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.

باران با رنگین کمان

اگر در خواب باران با رنگین کمان دیدید، این خواب، خواب خوبی خواهد بود. این خواب به شما از روزهای خوب و شاد در راه خبر می دهد و تغییرات اساسی در زندگی شما شکل خواهد گرفت که شما را به سمت مثبت سوق خواهد داد.

خیس نشدن در باران

اگر در خواب دیدید که بر سر شما باران می بارید ولی شما اصلا خیس نشدید، این خواب به شما می گوید که مسیری انتخابی شما در زندگیتان کاملا درست و به نتایج و موفقیت های بزرگی ختم خواهد شد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی بشقاب دانیال نبی شستن شکستن ظ ظرف ظرف مسی ظروف کاسه لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف 🍽️

بعضی از معبرین معتقدند که تعبیر خواب ظرف و ظروف و هر آن‌چه در آشپزخانه به‌کار می‌آید، زن و زنانگی می‌باشد و برخی نیز بر این باورند که آشپزخانه محلّ خوردن و تأمین نیاز گرسنگی انسان است پس به همین خاطر آن را سمبل رزق و روزی و مال و ثروت می‌دانند. ظرف و ظروف از احتیاجات اساسی یک خانه به شمار می‌رود. بنابراین وجود وسایلی از قبیل کاسه، بشقاب، قابلمه، دیگ، ماهی‌تابه و غیره در آشپزخانه امری ضروری و مهم است. در متن زیر سعی شده تا با در نظر گرفتن تنوع ظروف و کارایی آن‌ها و همچنین نظر‌های معبران مختلف، تفسیر مناسبی از این خواب ارائه گردد. پس در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در خواب دیدید که درون یک ظرف کاسه‌، چیزی می‌خورید، تعبیر بیانگر این است که شما فردی هستید که انسانیّت و درستی را سرلوحه‌ی اعمال خود قرار داده و در موقعیّت‌های حساس تلاش می‌کنید تا با وجود تمام سختی‌ها، باز هم راه پاکی را پیموده و دست به انجام کار‌های ناپسند نمی‌زنید. همچنین در امور مالی و برطرف نمودن نیاز‌های اقتصادی خود و خانواده‌اتان، همچنان به اصول اخلاقی پایبند بوده و با همّت بلند خویش، روزی حلال کسب می‌نمایید. خداوند نیز به همین خاطر،سرمایه و مال شما را پر برکت ساخته و به زندگی‌اتان نظر خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب کاسه‌ای تهی را مشاهده نمودید، نشانگر این است که برای مدّتی در زندگی شخصی خود دچار مشکلات و معضلات فراوان شده و افسردگی و ناامیدی وجودتان را فرامی‌گیرد اما برای در امان ماندن از رویداد‌های ناگوار بهتر است خود را برای هر اتفاقی آماده نموده و در مقابل ناهمواری‌ها منعطف‌تر باشید.

✍️ اگر در رؤیای خویش، کاسه‌‌ی مطلّا و یا نقره اندودی را دیدید که مملوء از غذا‌ها و خوردنی‌های متنوع بود، نشان‌دهنده‌ی این است که شما به مشکلات مالی‌ای بر‌می‌خورید که موجب می‌شود تا محتاج کمک دیگران شده و از آن‌ها درخواست پول کرده و یا زندگی خود را با مال حرام و نادرست سپری کنید. شاید در ابتدا این راه‌ها مؤثر واقع شود اما در آینده نتیجه‌ی خوبی در انتظارتان نخواهد بود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

✍️ اگر در خواب ظرف و ظروف مسی را مشاهده نمودید، تعبیر این است که خدمتکار جدیدی را به استخدام خود در آورده و امور مهمتان را به او می‌سپارید. این خدمتکار که می‌تواند بانویی جوان باشد، فرد قابل اعتمادیست که در زمان کوتاهی با او صمیمی گشته و همچنین محرم اسرارتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که درون لیوان و یا در کاسه‌ای آب می‌نوشید حاکی از این می‌باشد که در میهمانی بزرگی شرکت می‌کنید که مجلس بزم و شادی است. در این جشن مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادات کاری بسیار پر سودی به شما داده می‌شود که در صورت پذیرفتن آن، وضعیّت مالی‌اتان دگرگون شده و ثروت انبوهی عایدتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب قابلمه و یا دیگی را ببینید که روی شعله‌ی آتش است و غذا داخل آن در حال پخته شدن می‌باشد، بیانگر این است که از محلّ سکونت خود دور گشته و راهی سفری دور و دراز خواهید شد. این سفر آغازگر ورود برکت فراوان در زندگی‌اتان خواهد بود.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که برایتان قابلمه آوردند و یا آن را به شما سپردند، نمایانگر این است که مسافری در راه دارید که به زودی رفع دلتنگی حاصل می‌شود و او برای مدّت نسبتاً طولانی در کنار شما اقامت می‌گزیند.

✍️ اگر در خواب دیدید که درون قابلمه یا دیگی در حال غذا خوردن هستید، نشانگر این است که از شخصی که برایتان بسیار عزیز و قابل احترام است سوغات و یا هدیه‌ای ارزشمند دریافت کرده و از این بابت مسرور خواهید گشت.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که همسرتان، دو و یا چند قابلمه را پر از غذا می‌کند، تعبیرش این است که به امید خدا و در آینده‌ای نزدیک فرزندی سالم و نیک به شما عطا خواهد شد. با پا گذاشتن این نوزاد در زندگی‌اتان، اتفاقاتی خوش و غیر‌مترقّبه شما را غافلگیر خواهد ساخت.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرف را چه از روی عمد و چه غیر عمد می‌شکنید، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که غم و ناراحتی از زندگی شما رخت بر بسته و جایش را به خوشی و شادمانی خواهد داد. افرادی در زندگی شما قدم خواهند گذاشت که به رشد شخصی‌اتان کمک بسیار خواهند کرد.

✍️ اگر در خواب بشقابی پر از خوراکی را مشاهده کردید نمایانگر این است که در جمعی احضار خواهید شد که خبر‌های خوشی در آن به گوش شما می‌رسانند. این اخبار مبارک، انگیزه‌ای برای قدم‌های محکم شما به‌سوی فتح قله‌های موفقیّت خواهد بود.

✍️ اگر در رؤیای خود بشقابی شکسته و یا خرد شده را به چشم دیدید، بیانگر این است که از سرمایه‌گذاری اخیر خود، سود و منفعتی فراوان برده و کارهایتان همان‌طور که پیش‌بینی‌اش را می‌کردید به سرانجام خواهند رسید.

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب دیدید که خرید و فروش ظرف های مختلف، در اندازه‌های متفاوت را برعهده دارید، تعبیر حاکی از این است که سرانجامی خوش و سرنوشتی پر از خیر و سعادت برایتان مقدّر گردیده. این پرنده‌ی خوشبختی نه تنها بر دوش شخص شما که حتی بر شانه‌ی نزدیکان و کسانی‌که با شما در ارتباط هستند نیز خواهد نشست و آن‌ها نیز از موهبات تقدیر درخشانتان بهره‌مند خواهند گشت.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید، افرادی برای هدفی مشخص و کینه‌توزی‌ای دیرینه، ظروف متعلّق به شما را می‌شکنند، تفسیرش این است که بعد از مدّت‌ها سختی و رنج اتفاقی خوشایند برایتان رخ خواهد داد که از آن شادمان گشته و دوباره امید خود را باز می‌یابید. اما بعد از اندکی مجال، همه چیز به حالت اوّل خود برگشته و داغ شما دوباره تازه خواهد شد.

✍️ اگر در خواب قفسه‌های طویل و یا کمدهایی پر از ظروفی تمیز، برّاق و درخشان را دیدید نشانگر این است که فردی مطابق با معیار‌های مورد پسند شما به دیدارتان می‌آید که مهرتان بر دل یکدیگر نشسته و پیوند عاطفی عمیقی بینتان شکل می‌گیرد. این رابطه‌ی احساسی در نهایت به ازدواجی شیرین و عاقبتی خوش ختم خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیا ظروفی را دیدید که سطح آن را گرد و غبار پوشانده بود، بیانگر این است که شما نگران آینده هستید زیرا تصمیماتی اتخاذ نمودید که نتیجه و ثمره‌اش نامشخص و نامعیّن است. این موضوع شما را ترسانده و در خصوص عملکردتان شک و ریب به دل شما می‌اندازد. بهتر است تمرکز خود را به روی نیمه‌ی پر لیوان معطوف کرده و با بزرگنمایی نکردن احتمالات منفی، دغدغه و پریشانی را از خود دور سازید.

✍️ اگر در خواب بشقاب چینی و یا شیشه‌ای را دیدید، نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های شخصیتی شماست که همگان را مجذوب خود ساخته و به فکر فرو می‌برد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به تجملی نبودن و ساده زیست بودن اشاره کرد. همچنین اهمیّت و توجه فراوانتان به جلوگیری از اسراف و صرفه‌جویی در زندگی، شما را از دیگر افراد متمایز ساخته و سبب دریافت قدردانی و احترام از مردم خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیای خویش بشقابی از جنس مس را مشاهده کردید، نمایانگر وجود دشمنانی است که شما را احاطه کرده‌اند. دشمنان حسود و بد دلی که احتمالا از نزدیکانتان هستند. این افراد قصد آسیب رساندن به شما را داشته و برای سست کردن بنیان خانواده و از هم گسستن روابط پایدار شما با عزیزانتان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

✍️ دیدن کاسه‌ی مسی در خواب به این معنی است که شما مورد اعتماد و اطمینان اشخاص زیادی هستید که آرزوی همنشینی و مصاحبت با شما را دارند. این اشخاص از افراد والا مقام و صاحب شوکت و قدرت هستند که برای رسیدن به مقاصد شوم و پیش بردن امور مهم و پر اهمیتشان به انسان کاردانی همچون شما نیازمندند. اما شما با وجود آگاهی کامل از عواقب احتمالی تصمیم خود، از همکاری با آن‌ها اجتناب نموده و با شجاعت تمام، درخواستشان را رد خواهید کرد.

از نظر دانیال نبی

✍️ اگر در خواب دیدید که پا و یا دستتان داخل ظرف مسی است، چه ظرف پر باشد و چه خالی، تعبیر نشانگر این است که فردی شب و روز به درگاه خداوند برای شما دعا می‌کند. دعای خیر این شخص سبب گردیده تا بسیاری از بلایا از شما دور گشته و عمرتان دراز، پر خیر و برکت و سرشار از خوشی گردد. همچنین به‌خاطر قلب پاک و نیّت خالصانه‌ی شما خداوند روزی و نعمت را در زندگی‌اتان دو چندان خواهد کرد.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ تعبیر دیدن ظرف مسی در خواب، بیانگر خدمت‌کاری است که در رکاب شما، به خوبی و دقیق، انجام وظیفه نموده و وفادار و دوست‌دار شما خواهد بود.

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف بر‌ اساس موضوع آن 📋

خرید و فروش ظرف و ظروف

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال خرید و فروش ظرف و ظروف خود هستید، تعبیر به این معنی است که حاصل زحمات چندین ساله‌ی خود در حوزه‌ی کسب و کارتان را دیده و تلاش‌هایتان به بار خواهد نشست. همچنین اوضاع مالی و شرایط روحی اتان نیز به‌کلی تغییر کرده و بار دیگر احساس خوشبختی خواهید کرد.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که در حال خرید ظرف و ظروف هستید و به یک‌باره ظروف از دستتان رها گردیده و می‌شکند، بیانگر این است که به‌صورت موقّتی، معضلات و مصائب لاینحل زندگی‌اتان، رفع و رجوع می‌شود اما باید احتیاط کنید زیرا دشمنانتان در آرزوی فرصتی مناسب هستند تا دوباره به شما ضربه زده و زهر خود را بریزند. همچنین نباید راز دل و اسرار زندگی خود را به راحتی در اختیار کسی بگذارید بلکه باید با شناخت بیشتر آدم‌های اطرافتان، خطر‌های احتمالی را از خود دفع کنید.

✍️ اگر زنی متأهل در خواب دید که مشغول انتخاب و خرید ظروف جدید برای خود است، نمایانگر این است که فردی از او در همه حال حمایت کرده و موجب بروز تغییرات بسیار مثبت و اساسی در زندگی‌اش می‌شود. این تغییرات و پیش‌آمد‌های موجود، نقطه‌ی عطف عمر او، در مسیر رسیدن به خوشبختی خواهد بود.

قفسه‌ای پر از ظرف و ظروف برّاق و درخشان

✍️ اگر فرد مجردی در خواب ببیند که قفسه‌ای پر از ظرف های برّاق در اختیار داشته، که در آن ظرف‌ها کنار هم با نظم و ترتیب مشخصی چیده شده باشند، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که ازدواجی موفقیّت آمیز و تحسین برانگیز خواهد داشت؛وصلتی مناسب و معقول،که توجه اغلب اطرافیان را جلب کرده و همگان را مجذوب می‌سازد. صاحب خواب بهتر است در این شرایط صدقه بدهد و از خداوند یاری طلبد، تا از چشم نظر در امان بماند.

✍️ اگر فرد متأهلی در رؤیایش ویترین‌های بزرگی را به چشم دید که ظروف مختلف در آن چیده شده بودند، نشانگر این است که روال تمام کارهایش به درستی پیش رفته و آمال و آرزوهایش به مرور زمان و با صبر و شکیبایی، یک به یک برآورده می‌شوند. به‌علاوه از عمر خویش، نهایت استفاده را در جهت به کمال رساندن شخصیتش و به جا گذاشتن اثرات مثبت و تأثیر برانگیز از خود خواهد کرد به‌طوری‌که افراد زیادی از کمک‌ها و دست‌گیری‌های او فیض خواهند برد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظروف داخل قفسه‌ی موجود در آشپزخانه‌ی‌اتان را خاک گرفته تفسیرش این است که در برهه‌ی حساسی از زندگی با گرفتن تصمیمات نادرست و انتخاب راه‌های نکوهیده، مورد سرزنش خاص و عام قرار گرفته و برای از نو ثابت کردن شخصیت خود به دوستان و اطرافیانتان و همچنین به‌منظور جبران خطاهای گذشته ، تلاش زیادی را به انجام خواهید رساند.

ظروف شکسته

✍️ اگر در خواب ظرف شکسته، لب پر و یا ظرف سوراخی را مشاهده کردید، تعبیر این است که یکی از خدمتکارانی که تازه استخدام نمودید، گرفتار بیماری‌ای سخت می‌گردد و برای رهایی از این مریضی با مرگ دسته و پنجه نرم خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرفی که پیش از این سالم بود و هیچ خط و خشی هم نداشت در‌حال حاضر دچار شکستگی و آسیب شده است، نمایانگر این است که یکی از زنان نزدیک به شما، گرفتار بلا و بیماری‌ای طاقت فرسا شده و سلامتی‌اش را برای مدّت نامعلومی از دست می‌دهد. همچنین می‌تواند بیانگر مرگ و از دست دادن زنی در خانواده و میان خویشاوندان‌اتان باشد که سبب ایجاد غم و اندوه فراوان در شما خواهد شد.

شکستن عمدی ظرف و ظروف

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی عمد ظرف را شکسته و یا باعث شکستن ظرفی می‌شوید، تعبیر بیانگر این است که با فردی آشنا و با دوستی نزدیک به اختلاف خورده و درگیری و خصومت بینتان شکل می‌گیرد. این موضوع شما را بی نهایت می‌رنجاند زیرا انتظار نداشتید که رفتاری این چنینی را از شخصی که روزی به او اعتماد کرده بودید، ببینید. این اتفاقات شما را نسبت به اطرافیان بدبین نموده و اندکی گوشه گیر و منزوی خواهید گشت.

✍️اگر در خواب مشاهده کردید که ظرفی را با میل و اختیار خود به زمین کوبانده و آن را می‌شکنید، نشان‌دهنده‌ی این است که از همسر خویش جدا گشته و رابطه‌ی احساسی‌اتان به سردی می‌گراید. همچنین می‌تواند نشانگر خیانت و عدم تعهد طرفین در زندگی مشترک باشد که به طلاق ختم خواهد شد.

شستن ظرف و ظروف

✍️ اگر پسر جوان یا مجردی در خواب خود را مشغول شستن ظرف ها دید، تعبیر بیانگر این است که با زنی برخورد می‌کند و آشنا می‌گردد که رابطه‌اشان به ازدواج ختم خواهد شد. این زن، زنی است که به امور خانه کاملا آگاه و مسلط است. همچنین زنی کدبانو، قابل و هنرمندی می‌باشد که محیط خانه را برای صاحب خواب محلّی سرشار از آرامش و آسایش خواهد کرد.

✍️ اگر دختر جوان و یا مجردی در رؤیای خویش مشاهده کرد که ظرف‌ها را با دقت و تمیز می‌شوید، نمایانگر این است که خواسته‌ها، آرزو‌ها و تمایلات سرکوب شده‌ای درونش وجود دارد که عدم بروز آن‌ها، صاحب خواب را افسرده ساخته و او را سرشار از نا‌امیدی و سرخوردگی کرده است. این دختر باید با درک شرایط روحی خود، برای درمان و بهبود وضعیتش دست به عملی کار‌آمد زده و خود را از زندان آرزو‌ها و آمالش رها سازد.

✍️ اگر زن مطلقه‌ای در خواب دید که ظرف‌ها را یکی پس از دیگری می‌شوید، نشان‌دهنده‌ی این است که مردی مهربان، خوش‌اخلاق، متعهد و وظیفه‌شناس به او علاقه پیدا کرده و از صاحب خواب تقاضای ازدواج می‌کند؛ فردی که مرتبه‌ی خانوادگی بالایی داشته و فرهنگ غنی‌ای را داراست. هر‌چه‌قدر اندازه‌ی ظروف بزرگ‌تر باشد، شانس خوشبختی و سعادت او نیز بیشتر خواهد بود و هر‌قدر ظرف کوچک‌تر باشد احتمال شکست دوباره و عدم تفاهم بیننده‌ی خواب با همسرش افزایش خواهد یافت.

✍️ اگر در خواب دیدید که با عجله ظرف می‌شویید، معنایش این است که شما باید در زندگی خود برنامه‌ای مشخص و معین داشته باشید و طبق آن برای دستیابی به مدارج بالا‌تر و کسب موفقیت بیشتر تلاش حاصل فرمایید. تنبلی و سستی در کار‌ها شما را از رقبا عقب انداخته و زندگی‌اتان را کسل کننده و دچار روزمرگی می‌کند. پس شکست‌های کذشته‌ی خود را از یاد برده و به آینده با نگرشی درست‌تر بی‌اندیشید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که ظرف‌ها را شسته و بعد خشک می‌کنید، تفسیرش این است که شما احتیاج دارید تا افکار پوسیده و سابق خود را دور انداخته و تغییراتی بنیادین و ریشه‌ای در طرز فکر و اعتقادات خود ایجاد نمایید.

✍️ اگر در خواب دیدید که به هنگام شستن ظروف، به آن‌ها آسیبی جزئی رساندید به معنای این است که شما فردی بسیار احساسی با عواطفی متغیر هستید که کوچکترین حرف و یا انتقاد از سمت دیگران شما را دلخور و اندوهگین می‌سازد. اما برای پیشرفت در زندگی باید خود را قوی‌تر کرده و انعطافتان را نسبت به نظرات دیگران بیشتر کنید تا با شناسایی عیوب خویش، آن‌ها را برطرف سازید.

✍️ دیدن شست و شوی ظروف پلاستیکی در خواب و رؤیا نشانگر این است که شما به افراد بی‌ارزشی بها می‌دهید که کوچکترین اثر مثبتی بر زندگی‌اتان نمی‌گذارند حتی سبب اتلاف وقت و انرژی‌ شما می‌شوند. بی‌توجهی و بیرون آمدن از این روابط پوچ مسیر سعادت را برایتان هموار‌تر می‌سازد و شما را به سوی انسان‌هایی فرهیخته‌تر سوق خواهد داد.

✍️ اگر در خواب دیدید که فردی شما را مجبور به شستن ظرف ها می‌کند، تعبیر بیانگر این است که آن شخص از شما طلبکار بوده و بدهی‌اتان به او مبلغ قابل توجهی می‌باشد. همچنین نمایانگر عدم توانایی و ضعف روحی شما در برابر مواجهه با این شخص است که فکرتان را مشغول ساخته و شما را می‌آزارد.

✍️ اگر مرد متأهلی در خواب ببیند که ظروف آشپزخانه را شست و شو می‌دهد نشان‌دهنده‌ی این است که صاحب خواب همسرش را در کار‌ها ‌ امورات خانه همراهی کرده و با جان و دل به او کمک می‌‌رساند. همچنین حاکی از عشق و علاقه‌ی وافر او نسبت به همسر و فرزندانش می‌باشد.

ظروف کثیف و چرک

✍️ اگر در خواب دیدید که ظروف چرک و کثیف را در روی یکدیگر تلنبار می‌کنید، تعبیر بیانگر این است که مورد تهمت دیگران قرار گرفته و به کاری که انجام ندادیم متهم می‌گردید. توهین‌ها و اهانت‌ها از سمت کسانی‌که روزی آن‌ها دوست می‌نامیدید شما را دل‌شکسته و رنجیده خاطر خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که داخل ظروف کثیف و غبار گرفته چیزی میل می‌کنید نشانگر این است که گروهی بر علیه شما دسیسه چینی کرده و قصد ضربه زدن به شما را دارند. این توطئه‌ها بالاخره طاقت شما را طاق کرده و مجبورتان خواهد ساخت تا واکنشی شدید از خود نشان دهید. اما بهتر است در این شرایط احساسات و خشم خود را کنترل کرده و سعی کنید با سیاست رفتار کنید تا بهانه و دستاویزی برای دشمنانتان فراهم نگردد. این‌گونه نقاط ضعفتان آشکار نخواهد شد و همچنان قدرت را در دست خواهید داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که شخصی به شما ظرف و ظروف چرک و کثیفی را هدیه داد و یا برایتان سوغاتی آورد، نشان‌دهنده‌ی این است که حال روحی خوبی ندارید و مدت زیادی در فکر تغییر شرایط و اوضاع روحی خود می‌باشید. این تحوّل در شما صورت نمی‌پذیرد مگر با عوض کردن نظر و ایجاد نگرش مثبت در ذهنتان. پس با شجاعت تمام بر نگرانی‌هایتان غلبه کرده و به سوی شرایط روحی بهتر گام بردارید.

ظروف چینی

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که ظروف چینی در اختیار دارید، نمایانگر این است که باید فرصت‌های پیش روی خود را مغتنم شمرده و از عمر و جوانی خود در جهت رشد، موفقیت و پیشرفت بهره گیرید همچنین وجود انسان‌های باتجربه و کارکشته و مشورت با آن‌ها از جمله امتیازاتی است که در اختیارتان قرار داده شده؛ پس کمال استفاده را از این موقعیت ببرید.

✍️ اگر در خواب به دیدید که داخل ظرف چینی و شکننده‌ای غذا میل می‌کنید، حاکی از این است که روابط شما همانند همان ظرف، احتیاج به مراقبت و مواظبت دارد تا یک‌وقت عوامل و مشکلات بیرونی سبب گسستن پیوند‌های عمیق، دوستی‌های ارزشمند و عشق و علاقه‌ی بی بدیل‌اتان نسبت به خانواده، عزیزان، همسر و دوستانتان نگردد.

ظرف شیشه‌ای یا کریستالی

✍️ اگر دختر مجردی در خواب ببیند که ظرف شیشه‌ای متعلق به اوست، تعبیر این است که صاحب خواب در سودا و آرزوی ازدواج با شخصی مناسب می‌باشد و در این راستا خداوند به او نظر کرده، فردی لایق را در مسیر زندگی‌اش قرارداده خواهد داد. همچنین خبر از نزدیک بودن وصلت و ازدواجی فرخنده می‌باشد که خوشبختی و سعادت را در پی دارد.

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال تمیز کردن ظروف کریستالی خود هستید تفسیرش است که شما فردی ساده، دل‌پاک و خوش‌فکر هستید که برای دیگران جز خیر و خوبی چیزی نمی‌خواهید. این پاکی روح شما سبب گردیده تا مردم دوستتان داشته و در مشکلات به کمک شما بشتابند.

ظرف سفالی

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرف سفالی می‌سازید، تعبیر نشانگر این است که شما مهربان هستید اما دیگران از این خوبی سوء استفاده کرده و برای رسیدن به مقاصد خویش بهره می‌برند.

✍️ اگر یک زن متأهل  در رؤیای خود مشاهده کرد که دارای یک ظرف سفالی بسیار ظریف و زیباست، بیانگر این است که به‌زودی صاحب فرزند خواهد شد و دوران حاملگی آسانی را سپری خواهد نمود.

✍️ اگر در خواب دیدید که درون ظرفی سفالی غذا می‌خورید، نمایانگر این است که در آینده صاحب فرزندان زیادی خواهید شد و خانواده‌اتان گسترش خواهد یافت.

ظروف پلاستیکی

✍️ اگر در خواب و رؤیا دیدید که جنس همه‌ی ظروف آشپزخانه‌اتان پلاستیکی می‌باشد، تعبیر این است که در برهه‌ای از زندگی نود گرفتار فقر شدید گشته و بدهکاری‌هایتان افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رفع گرسنگی و رفع باقی احتیاجات خویش از دیگران درخواست خواهید کرد. این دوره‌ی کوتاه به‌زودی سپری خواهد شد به‌شرطی‌که امید و ایمان خود را از دست نداده و ضمن یاری گرفتن از اشخاص دیگر، تلاش کنید تا دوباره زندگی خود را از سر گرفته و برای برطرف شدن مشکلاتتان بکوشید.

ظروف فلزی

دیدن ظرف فلزی در خواب سه تعبیر متفاوت دارد.

تعبیر اوّل:

نمایانگر استوار بودن بنیان خانواده‌ و عشق و محبّتی است که میان صاحب خواب و عزیزانش وجود داشته است. همچنین می‌تواند نشانگر این باشد که خانواده در زندگی این شخص در ارجحیّت بوده و اولویت او تحکیم روابط خویش، با اعضای خانواده‌اش می‌باشد.

تعبیر دوّم:

نشان‌دهنده‌ی سود و منفعتی روز افزون می‌باشد که از کار و فعالیّت بیننده‌ی رؤیا به‌دست آمده و زندگی و معاش او را تأمین می‌کند. این شخص در شغل خود پله‌های ترقی را طی نموده و به آنچه از لحاظ مالی در ذهن می‌پروراند، با همّت بلند و به مرور زمان خواهد رسید.

تعبیر سوّم:

تفسیرش این است که صاحب خواب دارای حامیانی مهربان، دل‌سوز و خدا‌شناس می‌باشد که در سختی و آسانی، شادی و غم در کنارش بوده و او را از موهبات خویش بی‌نصیب نمی‌گذارند.

ظروف مسی

✍️ اگر در خواب دیدید که مسی را می‌گدازید تا در نهایت از آن ظرف مسی بسازید، تعبیر این است که با انجام کار‌های خیر و اقدامات نیکو، گره‌ی کار فرد و یا افرادی به دست تو باز می‌شود، مشکلاتشان حل شده و از گرفتاری نجات خواهند یافت.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که ظرف و یا ظروف مسی متعلق به شماست، بیانگر این است که از راه درست و مسیری خدا‌پسندانه امرار معاش کرده و هزینه‌های خود را تأمین می‌کنید و با عرق جبین، مال حلال خود را صرف زندگی شرافت‌مندانه‌ی خویش می‌دارید.

ظروف آلومینیومی

به‌طور کلی تعبیر دیدن ظرف و ظروف آلومینیومی در خواب، ثبات، آسایش و آرامش می‌باشد.

✍️ اگر در خواب ببینید که در ظروف آلومینیومی غذا می‌خورید نشانگر این است که بعد از مدّت‌ها دست و پنجه نرم کردن با شرایط جدید و تغییرات ناگهانی، به مرور آن‌ را پذیرفته و خود را با شرایط وفق می‌دهید. این شرایط جدید، تأثیر خود را بر روی تمام مسائلتان من جمله مسائل عاطفی، مالی خواهد گذاشت.

ظروف طلایی و نقره‌ای

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرف از جنس طلا یا نقره دارید، تعبیر به معنای این است که شما فراتر از حد و توان خویش از خود توقع داشته و فشار‌ زیادی را تحمل می‌کنید. بهتر است از تظاهر کردن با چیزی که نیستید دست بردارید و خود را گرفتار دردسر‌هایی عظیم نکنید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که در ظرفی مطلّا و یا نقرا‌ندود چیزی می‌خورید و یا می‌نوشید نشانگر این است که طلبکاران شما به‌زودی برای پی گرفتن پول و سرمایه‌‌اشان به سراغتان می‌آیند تا حق خود را باز گیرند.

✍️ اگر در خواب خودتان را در‌حال شستن ظرفی از جنس نقره مشاهده کردید، نمایانگر این است که خبر به‌دنیا آمدن نوزادی خوش‌قدم و پر خیر و برکت به شما می‌سد که از شنیدنش بسیار مشعوف و شادمان خواهید گشت.

ظروف سفید رنگ

دیدن ظرف و ظروف با رنگ سفید در خواب دارای چند تعبیر است.

تعبیر اوّل:

نمایانگر این است که از جایی که فکرش را نمی‌کنید و یا از جانب فردی که او را نمی‌شناسید، ثروتی به شما تعلق گرفته و مال و اموال بسیاری به شما داده خواهد شد.

تعبیر دوّم:

بیانگر مال حلالی می‌باشد که صاحب خواب با زحمات بسیار به‌دست آورده و حتی از مال اندک ولی پر خیر و برکت خویش، بخشی از آن را هم انفاق می‌کند.

تعبیر سوّم:

به معنای خبری خجسته و مبارک و ازدواجی سراسر سعادت و خوشبختی است.

ظروف آب‌خوری

به‌طور کلی دیدن ظروف آب‌خوری در خواب نماد زن می‌باشد و به این جنس اشاره دارد.

✍️ اگر در خواب دیدید که برای برطرف نمودن عطش خویش، از داخل ظرفی آب می‌نوشید، نشان‌دهنده‌ی این است که نیمه‌ی گمشده‌ی خود را یافته و با او ازدواج خواهید کرد. فردی که با او وصلت می‌کنید دارای فضایل اخلاقی و کمالات بی‌شماری است. همچنین او با درایت و توانایی در فرزند پروری، فرزندانتان را به نیکویی تربیت خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرفی را از آب پر نموده اما به هنگام نوشیدن، آب موجود در ظرف به زمین می‌ریزد بیانگر این است که برای فرزندتان مشکلاتی ایجاد می‌شود، سلامتی‌اش در خطر افتاده و دچار بیماری‌ای سخت خواهد شد. این مرض به حدّی شدید است که احتمال مرگ فرزندتان وجود دارد اما با توکّل بر خدا در نهایت همه چیز به خیرتان رقم خواهد خورد.

بشقاب

به‌طور کلی تعبیر دیدن بشقاب در خواب رؤیا، دارایی، مال و منال و ثروت و مکنت برای صاحب خواب می‌باشد.

✍️ اگر در خواب دیدید که بشقابی را حین خوردن غذا، می‌لیسید به معنای این است که مشکلات و مصائب جدی و مهمی که مدّت‌هاست فکر شما را مشغول خود ساخته، کاملاّ حل شده و جایش را به آسایش، آرامش و خاطر جمعی خواهد داد.

✍️ اگر در خواب دیدید که بشقابی را چه عمداً و چه سهواً شکستید، بیانگر این است که ثروت زیادی در زندگی‌اتان جاری گشته و کسب و کارتان رونق خواهد گرفت.

✍️ اگر در خواب تعداد زیادی بشقاب را دیدید که در هر کجای خانه و آشپزخانه‌اتان پراکنده گشته‌اند، نشان‌دهنده‌ی این است که اعتماد بنفس و عزّت نفس شما در برخورد با آدم‌های جامعه پایین بوده و همین امر موجب دست کم گرفته شدنتان از سمت دیگر افراد خواهد شد. همچنین عدم توانایی رویارویی با موقعیت‌های جدید و چالش‌های موجود، ترس از نشان دادن استعداد‌های خود، همه و همه شما را از پیشرفت و رسیدن به جایگاهی که لیاقتش را دارید باز خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که بشقابی سالم، تمیز و زیبا در اختیار دارید تفسیرش این است که شما فردی هستید که توجه به امور خانواده برایتان ارزشمند و مهم است اما برخی اوقات از زیر بعضی مسئولیّت‌های حیاتی‌ای که بر گردنتان است شانه خالی کرده و یا به انجام رساندن آن کار را به وقتی دیگری موکول می‌کنید. این موضوع ممکن است در طولانی مدّت به سلامت رابطه‌ی خانوادگی‌اتان خدشه وارد کرده و عزیزانتان را از شما دلخور سازد.

پختن غذا در ظروف مجلل

✍️ اگر در خواب دیدید که درون ظروف لوکس، شیک و یا مجللی غذا پخته و یا سرو می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که شما فردی قناعت پیشه هستید که برای امورات مختلف زندگی حد و مرز مشخص و معینی را قائل می‌باشید. همچنین زیاده‌روی کردن در هر چیزی را مانع رسیدن به احساس حقیقی خوشبختی و دستیابی به ثبات و آرامش می‌دانید.

ظروف تمیز و زیبا

به‌طور کلی تعبیر مشاهده‌ی ظرف و ظروف تمیز در خواب حاکی از سرانجامی نیکو و روزگاری خوش برای صاحب رؤیا می‌باشد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرفی و یا ظروفی تمیز و بدون لک در اختیار داریم تفسیرش این است که شما و شریک عاطفی‌اتان رابطه‌ای بسیار محکم و سرشار از عشق و محبت با یکدیگر دارید که حاضرید در برابر تمام معضلات موجود، از هم حمایت کرده و اجازه نمی‌دهید تا پیش‌آمدهای ناگهانی و یا اشخاصی سودجو این علاقه را کمرنگ سازند.

✍️ اگر دختر جوان و مجردی در رؤیای خود مشاهده کرد که ظروف تمیز و زیبا در همه‌جای خانه و آشپزخانه‌ی پخش شدند و هرکدام در گوشه‌ای افتادند، نشانگر این است که خبری مسرّت بخش به صاحب خواب می‌رسد که سبب می‌شو تا او رخ‌داد‌های دردناک گذشته‌اش را فراموش نموده و به آینده‌ای روشن امیدوار گردد.

ظروف خالی

✍️ اگر در خواب ببینید که ظرفی خالی را در دست دارید، نشانگر این است که شما به امید چند برابر کردن سرمایه‌ی خود و دستیابی به ثروت هرچه بیشتر، کسب و کاری جدیدی یراه می‌اندازید که سود و منفعت آن‌چنانی نصیبتان نگشته و حتی احتمال دارد در این مسیر ضرر و زیان مالی نیز به شما وارد شود. به‌علاوه این خواب می‌تواند به معنای پوچ بودن و تهی بودن باور‌ها و افکار صاحب خواب باشد که با پافشاری بر روی اعتقادات، تعصبات بی‌جا و نادرست خویش نه تنها دیگران را از خود رانده بلکه چیزی در دو دنیا عایدش نخواهد گشت.

ظروف زنگ زده

✍️ اگر در خواب و رؤیای خود، ظرف و ظروف زنگ زده و رنگ و رو رفته‌ای را مشاهده نمودید، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این می‌باشد که شما فردی هستید که همیشه در زندگی به‌دنبال مقصر گشته تا خود را قربانی جلوه دهید و ناتوانی  خود در رسیدن به مقاصد و خواسته‌هایتان را از چشم دیگران می‌بینید. در حالی‌که دلیل پس‌رفت و عدم پیشرفت شما نداشتن تلاش و استمرار در انجام کار‌هایتان می‌باشد. از شکایت کردن و سرزنش اطرافیان دست برداشته و زمان خود را صرف بهبود عملکرد خویش کنید.

کمبود ظرف

✍️ اگر در خواب دیدید که حین پذیرایی از میهمان‌ها و یا هنگام آشپزی کردن، دچار کمبود ظرف و ظروف شدید، نمایانگر این است که سود دهی و درآمد زایی‌اتان برای مدّتی کاهش یافته و در خرج و مخارج خود با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه خواهید شد.

ظروف سالم و نشکن

✍️ اگر زن آبستن و بارداری در خواب و رؤیای خویش ببیند که درون ظرفی سالم و نشکن غذا می‌خورد، تعبیر بیانگر این است که  او زایمان سهل و ساده‌ای داشته و فرزندش با سلامت کامل جسمی و روحی متولد خواهد شد.

افتادن ظروف

✍️ اگر زن حامله‌ای در خواب دید که ظرفی ناخواسته از دستش رها شده و بدون هیچ آسیبی بر روی زمین می‌افتد، نمایانگر این است که به‌زودی فرزندش را به‌دنیا خواهد آورد و وضع حمل خواهد کرد.دسته‌ها
آنلی بیتون ث ثروت جابر مغربی دانیال نبی کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی

💰 تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن از نظر معبران معروف


تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن💰

ثروت و دارایی در دنیای حقیقی دغدغه همه افراد است. درست است که داشتن این نعمت باعث آسایش بیشتر و بالا رفتن مرتبه و احترام می شود، اما در تعبیر رویا و علم تعبیر ثروت زیاد داشتن، نشانه خوبی نیست و اغلب معبران آن را خوب نمی دانند.
برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: تباهی در امور دینی و آخرت، گرفتاری و مصیبت، درگیری و خصومت، فقر و تنگ دستی، خوشحالی و اقبال و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

💰 تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن از نظر معبران معروف

تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن بر اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که وضعیت مالی تان بسیار خوب شده بود و ثروت زیادی به همراه خدمت کار و خدم وحشم داشتید، تعبیرش بدین صورت است که در دنیا و زندگی دنیوی تان بسیار اوضاع خوبی خواهید داشت، اما عاقبت و زندگی اخروی تان تعریفی نخواهد داشت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در عالم رویا دیدید که بسیار ثروتمند شده اید، تعبیرش اصلا خوب نیست. دین، ایمان و اعتقادات شما از بین خواهد رفت و عاقبت و آخرت تان سیاه و تباه خواهد بود.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که لباسی گران قیمت مثل ثروتمندان به تن کرده بودید، تعبیرش این است که نسبت به جمع آوری اموال و مال اندوزی حرص و طمع زیادی خواهید داشت و روز به روز بیشتر درگیر آن خواهید شد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر خالد ابن العنبری ثروت و مال و منال در خواب، تعبیرش یا مربوط به همسر شماست و یا نشانگر نیک بودن اعمال و کردار تان است.
✍️اگر در خواب دیدید که ثروتمند شده بودید، سعی می کنید کمی قناعت پیشه کنید تا پول پس انداز کنید، چرا که ثروت مندی در واقع نیازمند صفت قناعت و پس انداز است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

پول و ثروت در عالم رویا نشانه خوبی نیست. دقیقا به همان اندازه که در دنیای واقعی عاشق و دلباخته های زیادی دارد، پس در خواب هم به همان میزان منفی است. در دنیای واقعی و بیداری هرچه ثروت زیاد تر باشد، رفاه و آسایش هم بیشتر است. همچنین ثروت کلان و زیاد می تواند نشانه ای از بزرگی و جلال یک شخص باشد. اما در عالم رویا و علم تعبیر دقیقا عکس این موضوع صدق می کند. داشتن پول و ثروت در خواب چه مقدار آن کم و چه زیاد باشد، نشانه خوبی نیست و می تواند خبر از گرفتاری و مصیبت بسیار سخت و کثیف می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که بسیار ثروتمند شدید، تعبیرش این است که یک گرفتاری و مصیبت بزرگ در راه دارید.
تنها حالتی از ثروت و پول که مثبت است، گرفتن پول از جانب یک مرده و یا جنازه است.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که بسیار ثروتمند و توانگر شده بودید، تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که مراقب رفتارتان باشید تا چیزی مهم در زندگی تان را از دست ندهید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با ثروتی غیر واقعی و افسانه ای در حال زندگی کردن هستید، این رویا نشانگر این است که برای دوره ای زندگی تان رونق خواهد گرفت و با فراوانی و شکوه بسیار زندگی خواهید کرد، اما پس از گذشت چند وعده همه چیز خراب می شود و زندگی تان سقوط می کند. فقر و تنگ دستی شما را ناامید خواهد کرد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که ثروت واقعی داشتید و به سبب آن از زندگی خوبی برخوردار بودید، تعبیرش این است که شما در آینده زندگی تان به دنبال کشف لذت های حقیقی و پایدار خواهید رفت و دل به خوشی های پوچ و زود گذر نمی بندید.
✍️اگر در خواب دیدید که به ثروت و اموال رسیدید، این رویا نشان می دهد که بخاطر تلاش زیاد و دقت بالای شما در کار هایتان، به مقام و مرتبه بسیار خوب و شایسته ای دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شما مالک و صاحب ثروت بسیار هنگفتی بودید، تعبیر رویای شما نشان می دهد که شما فردی با اراده و مصمم هستید که توانایی رو به رو شدن و مقابله کردن با تمام مشکلات زندگی تان را دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که در جمع و یا گروهی از ثروتمندان نشسته بودید، تعبیرش نشان می دهد که در موقع سختی و یا تنگ دستی تمام دوستان تان به یاری شما خواهند آمد و در این روز های دشوار در کنار شما باقی خواهند ماند.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که با مردی ثروتمند و توانگر در حال صحبت و گفت و گو هستید، این رویا نشان می دهد که به زودی با شخصی وارد یک همکاری و شراکت خواهید شد که برای شما بسیار مثبت است. این شراکت به شما کمک فراوان خواهد کرد و در راه رسیدن به آرزو هایتان کمک بسیار به شما خواهد کرد.

کتاب سرزمین رویاها📘

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است که اگر شما مجرد هستید و در خواب دیدید که ثروت و دارایی بسیار داشتید، تعبیرش برعکس است و نشانه ازدواج شما با فردی میانه و یا فقیر است.
✍️اگر شما در زندگی حقیقی هم ثروت زیادی دارید و در خواب تان هم دارایی و اموال مشاهده کردید، تعبیرش برای شما نشانه بیماری و کسالت است.
✍️اگر شما فردی هستید که به لحاظ وضعیت مالی در سطح ضعیفی هستید و در فقر به سر می برید و در خواب تان ثروت و دارایی دیدید، تعبیرش برای شما عالی است و نشان می دهد که در آینده نزدیک دارایی هنگفتی به دست شما خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که تبدیل به یک فرد ثروتمند شده بودید، تعبیرش مربوط به روابط عاطفی و احساسی شماست. یک شکست و ناکامی بزرگ در پیش دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که ارثیه بزرگی به دست شما رسید، رویای شما دو تعبیر دارد: تعبیر اول، گرفتاری و خسارت مالی و تعبیر دوم، درگیری و مشاجره سنگین است.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام اقوام شما ثروتمند شده بودند، تعبیرش نشانه حوادث و اتفاقاتی است که برای شما بسیار به یاد ماندنی است و شما را خوشحال می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ثروتمندی شما را همراهی می کرد، تعبیر رویای شما بسیار مثبت است و نشانه رسیدن به اقبال و شانس بزرگ می باشد. کامروایی برای شما دیده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که دوستان بسیار ثروتمندی داشتید، تعبیرش خوب نخواهد بود. این رویا نشان می دهد که این اشخاص تنها در صدد زیر سوال بردن شما هستند و در هر فرصتی برای خراب کردن شما کوتاهی نمی کنند.
✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اقوام تان ثروتش را به شما واگذار کرد، این رویا تعبیرش موفقیت و پیروزی در ارتباط با همه مسائل زندگی تان است.

۰
۰
رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آزادی آنلی بیتون الف دانیال نبی کارل گوستاو یونگ محمد ابن سیرین

⚖️ تعبیر خواب آزادی و آزاد شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آزادی و آزاد شدن⚖️

اگر در خواب دیدید که در جایی زندانی بودید و یا مثل برده تحت نفوذ و تسلط شخصی قرار داشتید، تعبیر رویا و خواب شما از نظر دانیال نبی بسیار عالی است. هرگونه مشکل و یا مانعی در زندگی تان وجود داشته باشد، به زودی حل خواهد شد. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: غم و اندوه، شفاعت و بهبودی، توبه و استغفار و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

⚖️ تعبیر خواب آزادی و آزاد شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آزادی و آزاد شدن بر اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر دانیال نبی اگر در خواب دیدید که آزاد شده بودید و یا کسی شما را از بند آزاد کرده بود، تعبیرش بسیار بسیار عالی است.
✍️اگر بیمار هستید، کسالت دارید و یا شخصی اطراف تان وجود دارد که بیمار است، به زودی بهبود می یابد و مجددا سلامتی اش را به دست می آورد.
✍️اگر قرض و بدهی های زیادی دارید و هیچ کس به داد شما نمی رسد، به زودی به صورت غیر قابل پیش بینی تمامی بدهی های شما پرداخت می شود و در زندگی به آرامش می رسید.
✍️اگر تا کنون توفیق به جا آوردن فرایض حج را نداشته اید، پس به زودی حج خود را به جا خواهید آورد.
✍️اگر در بند هستید و به اصطلاح بنده و برده کسی می باشید، به زودی از بند خلاص خواهید شد و دوباره آزادی قبل خود را به دست خواهید آورد.
✍️اگر در گناه غرق و بسیار معصیت کرده اید، به زودی تصمیم می گیرید توبه و استغفار کنید.
✍️اگر در زندگی دلسرد و یا ناامید و غمگین هستید، به زودی حال و احوال تان تغییر خواهد کرد و ببسیار شاد و با نشاط و انگیزه خواهید شد.
✍️اگر شما یک فرد زندانی هستید و در خواب چنین رویایی دیدید، به زودی شما را آزاد خواهند کرد.

از نظر محمد ابن سیرین👨

✍️اگر در خواب دیدید که از جایی آزاد شدید و یا شخصی را از زندان آزاد کردید، تعبیرش این است که در روز عید سعید قربان یک گوسفند را قربانی خواهید کرد.
✍️اگر شما به لحاظ جسمی کسالت دارید و مریض احوال هستید، پس این رویا به شما از بهبودی و سلامتی مجدد خبر می دهد.
✍️اگر شما در بند هستید و در خواب دیدید که آزاد شدید، تعبیرش مثبت است و نشان می دهد که خداوند تمام بدی ها و گناهان شما را می آمرزد.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که از زندان آزاد شدید، تعبیرش خوب نیست و به شما هشدار می دهد که غم و نگرانی های زیادی در انتظار شما خواهد بود. برای روز های سخت خود را آماده کنید.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر کارل یونگ اگر رویایی پیرامون آزادی و رهایی دیدید، تعبیرش ناشی از احساس محدودیتی است که در زندگی حقیقی دارید. شما در تلاش هستید که از این شرایط خود را رها سازید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار و یا اخطار هم باشد. پیامی به شما می دهد که مبادا قدرت استقلال خود را نادیده بگیرید و به توانایی هایتان شک کنید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر محمد ابن سیرین یوسف نبی

🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (خوراکی)🥛

شیر مایع خوراکی که توسط غدد پستانداران تولید می شود و غذای اصلی نوزادان را تشکیل می دهد که هنوز توانایی گوارش و هضم غذا ها را ندارند. از مرسوم ترین حیوانات که شیر آنان بسیار مقوی و لازمه برنامه غذایی امروز انسان هاست، گاو و گوسفند و بز و شتر می باشد. همچنین بسیاری از غذا ها و لبنیات از این ماده با ارزش گرفته می شود. این مایع در خواب تعابیر متفاوتی دارد، ولی اولین تعبیر که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ افزایش رزق و روزی، برکت، دارایی و ثروت است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: مشکل و مانع، ترس از دشمن، رهایی از سختی ها، شفا مریض، آزادی زندانی، ضرر و زیان سلامتی و تندرستی و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر یک حیوان حرام گوشت هستید، تعبیرش بسیار منفی است و نشانگر ناراحتی و غم و اندوه است.
اگر این حیوان از دسته حیوانات حلال گوشت بود، پس تعبیرش می تواند نشانگر به دست آوردن اموال و دارایی است.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر از یک شتر بودید، به اندازه همان مقدار که شیر دوشیدید، شخصی مثل یک رئیس و یا یک حاکم به شما اموال و دارایی خواهد بخشید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر بودید، این رویا نوید از فراوانی و روزی بیشتر در زندگی می دهد.
به طور کلی دیدن شیر (خوراکی) چه در حال دوشیدن باشید و چه در حال نوشیدن، تعبیرش بسیار نیک و مثبت می باشد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی اگر کسی شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک کودک هستید، این رویا تعبیر خوبی ندارد. به زودی راهی زندان خواهید شد و برای مدتی حبس می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر شتر نوشیدید، تعبیر این رویا مثبت و نیکوست. در اصل خواب شما نشانه عظمت، فراوانی، وفور نعمت و رفاه است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک بز ماده را دوشیدید و از شیر آن نوشیدید، تعبیرش رسیدن به ثروت و دارایی از جانب یک خانم است. همچنین ابراهیم کرمانی در جای دیگری آورده است:” نوشیدن شیر بز، نشانگر این است که زنی به شما سود و منفعت زیادی خواهد رساند.”
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر میش نوشیدید، تعبیرش منفی است. به زودی یک بیماری گریبان شما را خواهد گرفت و برای مدتی گرفتار بستر خواهید شد.
شیر خوک نوشیدن در خواب، اصلا نشانه خوبی نیست. به اندازه همان مقداری که شیر خوردید، دارایی و اموال تان را از دست خواهید داد و همچنین غم و اندوه بزرگی برایتان ایجاد خواهد شد.
✍️شیر گور خر، تعبیرش مثبت است. شیر این حیوان در خواب نشانه سزاواری و شایستگی است.
✍️شیر آهو، تعبیر بسیار خوبی دارد. رزق و روزی و برکت در زندگی تان افزایش خواهد یافت و اوضاع تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.
از نظر ابراهیم کرمانی شیر حیوانات چهارپا که در دشت و دمن چِرا می کنند، نشانه دارایی و اموال بسیار کم و ناچیز می باشد.
✍️شیر پلنگ در خواب، تعبیرش پیروزی بر دشمن و بدخواهان است. البته در این تعبیر هر دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد. هم می تواند بر پیروزی شما دلالت داشته باشد و هم بر ترس و وحشت شما از دشمن. با این حال هر چه که هست که در نهایت رفع خواهد شد.
شیر روباه، تعبیر نیکویی دارد.

✍️اگر در خواب دیدید که از شیر روباه خوردید، بیماری شما بهبود می یابد، شادی و خوشحالی های زیاد و پشت سر هم در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد، از شر غم و ناراحتی رها خواهید شد و اگر زندانی و محبوس در اطراف شماست آزاد خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در بین رود خانه ای از شیر قرار گرفته بودید، این رویا نشانگر آشوب و فتنه و بهم ریختگی است. کمی زندگی تان آشفته حال خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن غذایی بودید که با شیر درست شده بود، (مثل شیر برنج، سوپ شیر و…) تعبیرش بسیار عالی خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که پستان های شما پر از شیر شده بود، تعبیر این رویا اصلا خوب نیست و بهتر است صدقه بدهید. این خواب نشان می دهد که شما در سنین جوانی و کم سالی خواهید مرد.
✍️اگر شما یک خانم جوان سال هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر آورده بود، تعبیرش بالعکس است و برای شما نشانه عمر طولانی و با عذت است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک فرزند دختر دارید و به او شیر می دهید، تعبیر رویای دیده شده بسیار نیکو می باشد. شادی و نشاط و نعمت و رفاه به زندگی شما روانه خواهد شد. به همان مقدار که به این نوزاد شیر دادید، همان مقدار هم خوشی و آرامش پیدا خواهید کرد. این تعبیر فقط برای کسانی صحت دارد که در بیداری و زندگی حقیقی هنوز صاحب فرزند نشده باشند.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک گاو ماده را دوشیدید و از شیر آن خوردید، تعبیر این رویا از افزایش دارایی و ثروت تان خبر می دهد. اگر شما در زندگی حقیقی در بند کسی است و به اصطلاح برده محسوب می شوید و در رویای شبانه تان چنین چیزی را مشاهده کردید؛ تعبیرش برای شما رهایی و رسیدن به آزادی است. همچنین اگر شخصی هستید که هیچ جایگاهی پیش مردم ندارید و همه مرتبا شما را مسخره و یا تحقیر می کنند؛ پس این رویا برای شما هم نشانه خوبی است. تعبیرش به شما از رسیدن به مقام و جایگاه عالی و عزیز و گران قدر شدن خبر می دهد.
✍️شیر سگ در عالم رویا نشانه بدی است. امکان دارد با دشمن خود درگیر شوید و با وی به جنگ و کشمکش بپردازید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند علامتی از استرس و وحشت شدید بخاطر مسأله ای هم باشد. در هر دو حالت تعبیرش منفی است.
✍️ظرف و یا مشک شیر و ماست، مردی را نشان می دهد که بسیار نیکوکار و خَیِّر است و با اموال حلال و مشروع اقدام به به انجام کار های خیری مثل ساخت مسجد، مدرسه و سایر مکان های عمومی می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که این مشک پاره شد و یا ظرف آن شکست، تعبیرش بر قطع شدن ارتباط شما با این فرد دلالت دارد. اگر بودن این شخص در زندگی تان برایتان بسیار مهم است. پس مراقب رفتار تان با او باشید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که در بهشت بودید ولی شما را از نوشیدن شیر و نوشیدنی منع کرده بودند، تعبیرش منفی است و نشان از آن دارد که از خداوند و دین و ایمان خود فاصله خواهید گرفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّهَ… _ …بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده… (مائده-۷۲).

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

از نظر اسماعیل ابن اشعث، شیر قاطر در خواب، نشانه خوبی نخواهد بود. اگر در خواب دیدید که شیر این حیوان را دوشیدید و از آن خوردید؛ تعبیرش گرفتار شدن، مصیبت، مشقت و سختی، ترس و وحشت و اضطراب است. اتفاقاتی رخ خواهد داد که آرامش را از شما می گیرد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از دو پستان خودتان در حال شیر خوردن بودید، این رویا نشانه ای از اندوه، غم، گرفتاری، ناراحتی، سرزنش و تحقیر شدن است. مراقب اعمال و رفتارتان باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی شیر بز به شما تعارف کرد و یا نوشیدید، این رویا تعبیر نیکویی دارد. به زودی سیلی از برکت و دارایی و اموال به زندگی شما روانه خواهد شد. سپاس گزاری از لطف و محبت خداوند را فراموش نکنید.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال دوشیدن شیر یک بز ماده بودید، تعبیرش این است که اموال و دارایی یکی از دشمنان خود را تصرف خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن از شیر گاو میش بودید، تعبیرش خوب نیست. زنی وارد زندگی شما خواهد شد که سختی ها و گرفتاری های بسیاری برای شما ایجاد می کند و باعث نابودی زندگی شما می شود.
✍️شیر گوسفند در خواب، تعبیرش به دست آوردن اموال حلال و درست است.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر خوک نوشیدید، تعبیرش نشانه ای از زوال عقلی و نادانی است. تصمیمات احمقانه ای خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر فیل خوردید، تعبیرش نیکوست. به واسطه یک شخص بسیار قدرتمند و بزرگوار به دارایی و اموال دست پیدا خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر گرگ نوشیدید، تعبیر این رویا برای شما خیانت دیدن از سمت همسرتان است. بهتر است بیشتر مراقب رفتار های وی باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر (خوراکی) یک شیرِ ماده را دوشیدید، تعبیرش این است که به زودی وظیفه منشی گری و مسئول امور یک فرد قدرتمند را به شما خواهند سپرد. اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه دایه و مادر دومِ پسر یک فرد والا مقام است. شاید از سمت چنین فردی درخواست داشته باشید که از فرزندش مراقبت و برای آن مادری کنید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر بودید، تعبیرش این است که به زودی وارد محیط هایی مطلوب و موافق میل تان خواهید شد که تا مدت ها هیچ گونه استرس و اضطرابی نخواهید داشت.
✍️اگر در عالم رویا مقدار زیادی شیر دیدید، رویای شما نمادی از ثروت، دارایی، سلامتی و تندرستی است.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر خریداری می کردید و یا می فروختید، تعبیرش این است که به اموال و دارایی شما اضافه خواهد شد و ثروت تان دو چندان خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ظرف شیر را دور انداختید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما به یک باره تصمیم می گیرید فرد با ایمان و خیر خواهی شوید. علت اصلی این تصمیم هم تنها سعادت اخروی تان می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریختید، تعبیرش خوب نیست. در زندگی تان یک ضرر و زیان جزئی خواهید دید. حتی ممکن است از دست دوستان تان کمی ناراحت و دلگیر شوید و برای مدتی از آنها دور بمانید و ارتباط تان را قطع کنید.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که خالص نبود و چیزی به آن اضافه شده بود (مثل کاکائو، عسل، میوه و…)، تعبیرش منفی خواهد بود. بخاطر مشکلات کم و ناچیز زندگی تان گرفتار عذاب و رنج خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال چشیدن مقداری از شیر ترش بودید، نشان می دهد که شما فردی هستید که برای دوستان تان ارزش قائل هستید و ناراحتی و غم آنها شما را هم دلگیر خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که هرچه سعی کردید نتوانستید شیر بنوشید و حال تان بد می شد، این رویا تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که اگر مراقب چیز های با ارزش زندگی تان نباشید، خیلی راحت آنها را از دست خواهید داد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر گرم بودید، تعبیر این رویا ثروت و دارایی است. شما با تلاش و کوشش خود در نهایت به ثروت و دارایی های بسیار خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال حمام کردن بودید، تعبیرش نیکوست. از زندگی خود نهایت لذت خواهید برد و همچنین در طول حیات تان دوستان تان بسیار با ارزش و گران قدری پیدا می کنید.

برخی از دیگر معبران👴

از نظر تعبیر گری اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در پستان های شما شیر جمع شده بود، این رویا برای شما نشانه فرزند دار شدن است. به زودی خداوند به شما یک فرشته کوچک هدیه خواهد داد.
✍️اگر شما یک بانوی جوان هستید و در خواب چنین رویایی دیدید، تعبیرش برای شما طولانی شدن عمر و زندگی با عزت و احترام است.
✍️اگر شما یک آقا و مجرد هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر داشت، تعبیرش برای شما نشانه ازدواج و صاحب فرزند شدن است. اما اگر شما متأهل هستید و همسر دارید، پس به زودی صاحب ثروت بزرگی خواهید شد.
✍️اگر یک پیرزن چنین رویایی ببیند، تعبیرش فقر و تنگ دستی است. به زودی محتاج خواهد شد.
✍️اگر یک دختر خانم جوان در خواب ببیند که سینه های وی آماده شیردهی است، تعبیرش به هیچ وجه خوب نخواهد بود. عمر کوتاهی دارد و در سن کم از دنیا خواهد رفت.
✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که از سینه های شما شیر روان شده بود، تعبیر این رویا مربوط به زندگی و آینده دختر شماست. رزق و روزی و برکت برای او بیشتر خواهد شد و اموال زیادی از راه حلال به دست او خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که به جای شیر، خون روان شده بود؛ پس تعبیرش دقیقا بالعکس است و دارایی وی حرام و نامشروع می باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از پستان های خودتان شیر می خوردید، تعبیرش این است که در امور کاری و کسب و کار و شغل تان گرفتار مشکل خواهید شد و چندین ضرر و خسارت مالی برای شما دیده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که بچه شده بودید و مثل یک نوزاد در حال شیر خوردن بودید، تعبیرش اصلا خوب نیست و نشان می دهد که فعلا به هیچ کدام از اهداف و خواسته های قلبی تان دست نخواهید یافت.
از نظر یک تعبیر گر شیر هر چه تازه تر و طعم آن شیرین تر، پس در تعبیر آن نیکی و خیر و منفعت بیشتری وجود خواهد داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر تازه ای که هنوز گرم بود مقداری نوشیدید، تعبیرش اموال حلال و خداپسند است.
✍️اگر بالعکس دیدید که شیر طعم ترش و فاسدی داشت، پس تعبیرش هم برعکس است و نمادی از اموال و دارایی حرام و نامشروع است.
از نظر برخی از تعبیرگران شیر بز در خواب، از ترس، اضطراب، رعب و وحشت خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که از حیوانی در حال دوشیدن شیر بودید اما به جای شیر خون خارج می شد، تعبیرش اموال و ثروت حرام است.
شیر در خمره و یا ظرف، از زیاد شدن دارایی و ثروت تان خبر می دهد.

تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس موضوع آن 📋

✔️شیر دادن

اگر در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک نوزاد و یا کسی هستید، این رویا با روحیه و عواطف مادرانه شما در ارتباط است. اگر باردار هستید، دیدن این رویا امری طبیعی است و علت آن هم ناشی از ذوق شما برای رسیدن به نوزادتان می باشد.

✔️شیر گرم

شیر گرم و یا داغ می تواند نمادی از آرامش، رفاه و آسایش فکر و ذهن تان باشد. در حال حاضر هیچ دغدغه فکری و مشغله ای برای شما دیده نمی شود.
اگر شیر در حال جوشیدن بود، تعبیرش دقیقا برعکس می شود. چیزی و یا اتفاقی ناگوار در راه است که در اولین مرحله آرامش روحی شما را سلب خواهد کرد. در واقع به نوعی این رویا از یک خطر خبر می دهد. مراقب باشید و از انجام اعمالی که می دانید که خیری در آن وجود ندارد، پرهیز کنید.

✔️حمام شیر

اگر در خواب دیدید که بدن خود را با شیر می شستید و یا در یک وان پر از شیر در حال ریلکس کردن بودید، این رویا تصویری از قوه و نیروی ارتباطی قوی شما است. فردی بسیار اجتماعی هستید که به راحتی می توانید با هر نوع شخصیتی ارتباط برقرار کنید.

✔️شیر گاو

شیر گاو در عالم رویا نشانگر میل و تمایل درونی نسبت به انجام اعمال سخت و چالش برانگیز است. به خاطر داشتن چنین ویژگی در نهایت به پاداش خوبی دست پیدا خواهید کرد.

✔️شیر ترش و یا بد طعم

اگر در خواب از شیری نوشیدید و طعم آن بسیار بد بود، تعبیرش این است که شما فردی بسیار بی احساس و سرد مزاج هستید. اگر اکنون در رابطه هستید، پس این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب رفتارتان با شریک عاطفی تان باشید، چرا که شاید او از این اخلاق شما آزرده خاطر است ولی به علت علاقه زیاد هیچ گاه این مشکل را بازگو نکرده است. بیشتر به او توجه داشته باشید و سعی کنید مشکلات را حل کنید.

✔️شیر همراه با کاکائو

اگر در خواب شیر را به همراه کاکائو نوشیدید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان مشکلی وجود دارد و همین مشکل مانع لذت بردن شما از زندگی شده است. هر مشکلی راه حلی دارد، پس به جای تمرکز بر بدی ها و منفی ها به دنبال راه چاره برای بهبود وضع موجود باشید.

✔️شیر بز

اگر در خواب شیر بز نوشیدید، این رویا هم با مشکلات شما در ارتباط است. به خاطر هم ریختگی های زندگی تان عمیقا ناراحت هستید و مدام با خود کلنجار می روید.

✔️شیر سرد

اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن یک لیوان شیر سرد بودید، خوابی که دیده اید نشانه افزایش درآمد و یا حقوق شماست. اما این درآمد بیشتر نیازمند تلاش مضاعف و شبانه روزی شماست.

✔️شیر در حال جوشیدن

اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر روی شعله در حال جوشیدن بود، این رویا نشانه ای از رضایت و حس خوب داشتن نسبت به خودتان می باشد. همیشه تلاش می کنید که فردی مثبت اندیش باشید ولی در برخی مواقع موفق نمی شوید. به تعبیر دیگر این رویا رسیدن به هدف و یا سود، از طریق نیرنگ و فریب است. شاید قصد دارید که از طریق حیله زدن به نیت خود دست پیدا کنید.

✔️شیر خوردن نوزاد

اگر در خواب شاهد شیر خوردن یک نوزاد بودید، یکی از دوستان تان که در مدارج بالایی تحصیل کرده است باعث می شود که شما به ثروت بزرگی دست پیدا کنید. این شخص ذهن بسیار قوی در این حوزه دارد و از همین هم به شما کمک زیادی خواهد کرد.

✔️ریختن شیر

اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریخت، تعبیرش مثبت است. اگر اکنون اوضاع زندگی احساسی و ارتباط عاطفی شما رو به راه نیست، پس در آینده نزدیک یک آرامش وصف ناپذیر و هماهنگی عالی وارد زندگی تان خواهد شد و همه چیز به روال قبل باز خواهد گشت.

✔️خریدن کارتون و یا صندوق شیر

اگر در خواب یک کارتون شیر دیدید، این رویا تصویری از سخت کوشی و سخت کار کردن شما در آینده است. از اینکه سخت مشغول کار باشید، غمگین نشوید؛ چرا که در پایان با صحنه ای بسیار دل انگیز و لذت بخش رو به رو خواهید شد.

✔️استفراغ شیر

اگر در خواب دیدید که شما و یا شخص دیگری مقداری شیر استفراغ کردید و بالا آوردید، این رویا به شما تعادل و توازن را گوشزد می کند. هر چیزی به اندازه خودش باید استفاده شود و افراط در آن باعث تخریب و اثرات منفی است. در هر کاری که اکنون مشغول انجام آن هستید، تعادل را فراموش نکنید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (حیوان)🦁

شیر و یا سلطان جنگل یکی از متداول ترین حیوانات در رویا های شبانه ما است. این حیوان درنده بسیار تیز، چابک و قوی می باشد و به همین علت هم سلطان حیوانات نامیده شده است. طبق ویژگی های رفتاری و غریزی شیر، می توان برخی از تعابیر این رویا و خواب را تفسیر کرد. اولین تعبیر برای این خواب که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ قدرت و جایگاه خوب، احترام و مقام است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ترس و وحشت، خطر، هشدار، شخصی صاحب مقام و منسب، شکست دشمن، اموال و دارایی، پیروزی و موفقیت و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن شیر در عالم رویا سه تعبیر دارد:
✍️تعبیر اول، فردی را نشان می‌دهد که مقام بسیار بالایی دارد و مقام وی با یک پادشاه و حاکم برابری می‌کند.
✍️تعبیر دوم، مردی را نشان می‌دهد که از صفات شخصیتی او می‌توان به شجاع بودن و دلیری وی اشاره کرد. این فرد بسیار شجاع می باشد و از هیچ چیز باک ندارد.
✍️تعبیر سوم، نشانگر یک دشمن است. این دشمن بسیار قوی‌تر می باشد و به قدرت او از شما بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که گردن شما مثل گردن شیر شده بود، این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و تعبیرش رسیدن به قدرت و نیرو است. همچنین اشاره به امانتداری و دینداری شما هم می تواند داشته باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که پادشاهی شیری را به شما هدیه کرد، تعبیر این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که از جانب این شخص به یک مقام و منصب بسیار عالی خواهد رسید، در حدی که امکان دارد حاکمیت سرزمینی را به شما بسپارد.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار شیر شده بودید، تعبیر این رویا مثبت است و نشان می‌دهد که به احترام، قدرت، منزلت و مرتبه بسیار عالی و کاملی خواهید رسید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی شیر در عالم رویا تعبیرش مثبت می باشد. از جانب شخص صاحب مقام و بلندمرتبه سود و فایده ای به شما خواهد رسید و همچنین از جانب این شخص به احترام و بزرگی دست خواهید یافت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید و بر آن غالب و چیره شدید، تعبیر این خواب نشانگر جنگ و درگیری با دشمن تان می باشد. امکان دارد درگیری بین شما و این شخص رخ دهد اما پیروز میدان شما هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر بر شما غالب و چیره شده بود، تعبیرش بالعکس است و دشمن شما را شکست خواهد داد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر شما را دنبال می کرد اما نتوانست به شما برسد، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام و قدرتمند مثل یک حاکم و یا رئیس مورد تهدید قرار خواهید گرفت و به خاطر این تهدیدات دچار ترس و اضطراب خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال فرار و گریز از یک شیر درنده بودید ولی این شیر اصلا کاری با شما نداشت، تعبیرش خوب می باشد. در حال حاضر اگر در مورد مسأله ای ترس و دلهره دارید، قطعا رفع خواهد شد و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. نگران نباشید، چرا که در امان خواهید بود.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی شیر در عالم رویا نمادی از یک حاکم، پادشاه و یا شخصی صاحب قدرت و قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری در حال فریاد کشیدن بود، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخص صاحب قدرت و والا مقامی گرفتار ترس و استرس خواهید شد. شاید او شما را تهدید کرده باشد و یا اینکه قصد داشته باشد با زور از طریق تهدید کردن شما به هدفش برسد.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال نزدیکی و آمیزش بودید (بدین منظور که شیر با شما آمیزش کند و در واقع شما مفعول باشید)، تعبیرش این است که از جانب این شخص تحقیر و تمسخر خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت شیر می خوردید، این خواب نشانگر این است که از جانب یک شخص صاحب مقام و قدرتمند به سود و منفعت خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را در آغوش گرفته بودید، تعبیر این خواب مثبت می باشد و نشان می‌دهد که با یکی از دشمنان دیرینه و کهن خودتان صلح و سازش خواهید کرد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر محمد العنبری شیر در خواب تعبیرش حاکم و یا رئیسی را نشان می دهد که بسیار ظالم، بی انصاف، ستمکار و جاهل است. همچنین این رویا می تواند اشاره به نادانی، جهل، غرور و تکبر زیاد هم داشته باشد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی تعبیر شیر نر نشانگر پادشاه حاکم و یک فرد قدرتمند می باشد و شیر ماده همسر چنین فردی را نشان می دهد. یعنی اگر در خواب شیر ماده ببینید، زنی را نشان می‌دهد که همسر یک شخص بسیار قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را گاز گرفته بود، تعبیرش این است که دشمن باعث می‌شود شما خسارت ببینید و یا اینکه ضرر و زیانی به شما وارد بشود.
✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مثل سرِ شیر شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. شما به زودی تصمیم می گیرید که به انجام کارهای فساد، نادرست و حرام بپردازید و به سمت کارهایی گرایش پیدا خواهید کرد که اصلا در حد و شأن شما نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را بر پشت و کمر خود گذاشته بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می‌باشد و نشان می‌دهد که شما بر دشمن خود پیروز و غالب خواهید شد. (در این تعبیر منظور سواری دادن به شیر نیست، تعبیرش شکار کردن و یا حمل شیر بر کمرتان می باشد).
✍️اگر در خواب دیدید که در همراه یک شیر مشغول غذا خوردن بودید، این خواب تعبیرش این است که از اموال و دارایی شخصی مثل یک حاکم و یا پادشاه استفاده خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از پستان یک شیر ماده، شیر می دوشیدید؛ این خواب تعبیرش این است که شما منشی و مسئول امور یک شخص صاحب مقام و قدرتمند خواهید شد، اما اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود چنین چیزی را دیدید، تعبیرش برای شما نشانگر دایه و یا مادر دوم پسرِ یک شخص صاحب مقام شدن را نشان می‌دهد. شاید چنین شخصی شما را به عنوان پرستار فرزندش به خدمت بگیرد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را بغل کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما نشانگر این است که به احتمال زیاد نوازنده دربار و کاخ یک شخص صاحب مقام و یا پادشاه و حاکم خواهید شد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی حیوان شیر در خواب هم خطرناک می باشد و هم دشمنی را نشان می دهد که بسیار بی رحم و بی حساب می باشد (یعنی کارهای او حساب شده نمی باشد). اگر در زندگی واقعی تان از کسی ترس و وحشت دارید و مدام از این می‌ترسید که به شما آسیب و گزندی برساند؛ این شخص می‌تواند در رویای شبانه شما به شکل یک شیر ظاهر شود.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به شما حمله کرد و شما را مورد هجوم و حمله قرار داد، تعبیر این خواب هم به همین صورت نشانگر حادثه و حمله از جانب این شخص می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر فرار می کردید، پس تعبیرش هم نشانگر فرار کردن از خطر و تهدید است.
✍️اگر در خواب دیدید که بر شیر غالب و چیره شدید و این حیوان را کشتید و نابود کردید، تعبیر این رویا به این صورت است که بر دشمن غالب و چیره خواهید شد و همچنین از شر خطر و تهدید هم رها می‌شوید.
✍️شیر ماده در عالم رویا زنی را نشان می‌دهد که به زودی در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت و اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام و اهلی خودتان کردید، تعبیرش بدین صورت است که زنی ثروتمند و توانگر با شما آشنا خواهد شد و شما از ثروت و توانایی او سود بسیار خواهید برد.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون شیر و یا سلطان جنگل در عالم رویا نشانگر یک نیرو و قدرت بسیار عظیم و وصف ناشدنی در زندگی شما می باشد. به زودی در آینده ای نزدیک به این قدرت دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر درنده ای را اهلی و رام خودتان کرده بودید، این رویا به شما نوید از پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای می دهد. دست به هرکاری بزنید با نتایج بسیار مثبتی روبه‌رو خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را در پنجه و دست‌های خودش گرفتار و اسیر کرده بود، این رویا تعبیرش منفی است و نشان می‌دهد که شما در مقابل حملات و ضربات دشمنان بسیار بی دفاع و درمانده خواهید شد، به طوری که هیچ کس به فریاد شما نخواهد رسید و چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهید داشت.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به لحاظ سنی بسیار جوان بود، این رویا نشان می دهد که شما به نحو عاقلانه و بالغانه ای تصمیم گرفته اید که به زندگی و امور روزمره تان به طور دیگری رسیدگی کنید و طبق اولویت بندی پیش بروید. قطعاً با این کارتان سعادت و موفقیت و کامروایی را برای خود رقم خواهید زد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خوابتان شیرهای جوان سالی را دیدید، این رویا برای شما بسیار مثبت است. خواستگار هایی در زندگی‌تان دارید که هر کدام بسیار درستکار و زیبا چهره می باشند. انتخاب کردن برای شما از بین آنها بسیار سخت خواهد بود.
✍️اگر در عالم رویا غرش شیر را شنیدید، این کار به معنای یک مقام و مرتبه بسیار با ارزش می‌باشد. مقامی که دور از انتظار شما بوده است و در زمانی که اصلاً فکر نمی کنید به آن دست خواهید یافت. از این بابت خدا را سپاس گذار باشید.
✍️اگر در عالم رویا شیر ها را در قفس مشاهده کردید، تعبیرش این است که موفقیت و استقلال شما فقط بستگی به میزان مقابله و رویارویی با مخالفین و دشمنان بستگی دارد. اگر ضعیف باشید و نتوانید از ایده های تان در برابر این افراد دفاع کنید، قطعا شکست خواهید خورد و به جای موفقیت با شکست رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که مردی شیری را به سمت قفس هدایت می کرد و یا سعی داشت شیر را از قفس خارج کند، تفسیر این رویا نشان می دهد که شما از قدرت روحی و درونی بالایی برخوردار هستید. به سبب این ویژگی شخصیتی و رفتاری تان خیلی راحت می توانید از پس مشکلات و موانع برآیید و بخاطر این قدرت و توانایی تان مورد محبت و لطف از سمت اطرافیان قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری از غار بیرون آمد، تفسیر این رویا برای خانم ها بسیار شیرین می باشد. در آینده ای نه چندان دور به ثروت هنگفت و همچنین مرد مورد علاقه زندگی تان خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری روی بدن شما افتاده بود، غرش می کرد و دندان های تیزش را با غیظ و خشم سمت صورت شما نزدیک می کرد، تعبیرش منفی است. شما پس از رسیدن به قدرت و نفوذ در خطر شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. پس باید بیشتر مراقب باشید.
✍️پوست شیر در عالم رویا می تواند نشانه خوبی برای شما باشد. زندگی تان بهبود خواهد یافت و با پیشرفت های بزرگ مالی و شادی های متعدد رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شیر شده بودید، این رویا شجاعت و جسارت شما را به تصویر می کشد. فردی نیستید که هنگام رو به رو شدن با مشکلات ناامید شوید و شجاعانه در برابر ناملایمات زندگی می ایستید و آنها را حل می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید با چاقو از فرزندتان در برابر حمله شیر دفاع کنید، این رویا نشان می دهد که شما از تهدیدات دشمنان تان ترسی ندارید و در مقابل آنان با تمام توان می جنگید.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو شیری که در جنگل زندگی می کند نماد سعادت و کامیابی است. رسیدن به این سعادت و کامیابی فقط به خودتان بستگی دارد و می تواند حاصل زحمت ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که به وسیله یک شیر مورد تعقیب و دنبال شدن واقع شده بودید، تعبیر این خواب منفی می باشد و نشان می‌دهد که مورد غضب و ظلم کسی قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را کشتید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر پیروزی و موفقیت است.
پوست بدن شیر نماد ثروت و دارایی است. به زودی پولدار خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نعره و غرش می کرد، این رویا تعبیرش خطر و تهدید است. اگر مراقب نباشید در دردسر بزرگی خواهید افتاد.
✍️اگر در خواب شیر را درون یک قفس مشاهده کرده اید، تعبیرش مثبت است و به شما از شکست خوردن دشمن خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را اهلی و دست آموز خود کرده بودید، این رویا از آمدن یک دوست جدید به زندگی تان نوید می دهد. اگر این روز ها بسیار احساس تنهایی می کنید و به دنبال یک دوست هستید، پس خیلی زود وارد زندگی شما خواهد شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ حمله کردن شیر به شما در خواب، به شما یادآوری می کند که در راه بد و نادرستی قدم برداشته اید که اگر دیر متوجه شوید، بازگشت از آن غیر قابل ممکن است. به بیان دیگر شاید در زندگی حقیقی در شرایط و موقعیتی قرار دارید که بسیار آشفته و پریشان حال هستید و این اوضاع راه پیشرفت و رسیدن به اهداف تان را سد کرده است.
✍️تعبیر دیگر از این رویا می تواند به شما کمک کند که بر هیجان ها و انفعلات منفی خود غالب شوید. عموما شیر در عالم رویا قصد دارد قدرت و نیروی شما را به تصویر بکشد. فردی هستید که الگوی اطرافیان می باشید و روی آنها تدثیر به سزایی دارید؛ پس زمانی که شما در رأس مسئولیت و امور هستید بایستی بدانید دیگران شما را چگونه فردی می بینند. همیشه به یاد داشته باشید که چشم دیگران روی شماست و باید بسیار مراقب اطرافیان تان باشید.
به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار هم باشد. شاید لازم است برای مدتی تحت کنترل باشید اما باید بسیار مراقب باشید که این کنترل شدن تبدیل به یک عادت الزامی در زندگی تان نشود.
✍️شیر ماده در خواب نمادی از سماجت و سرسختی شماست. شخصیتی بسیار با اراده دارید که با وجود تمام موانع در مسیرتان باقی می مانید و موفقیت را برای خود رقم می زنید. به بیان دیگر این رویا اشاره به احساسات و عواطف و یا غریزه های مادرانه شما دارد. شدیدا از چیز ها و یا کسانی که عاشق شان هستید و به آنها علاقه مندید، مراقبت می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری شما را گاز گرفت، این رویا نشانگر وجود افراد نادرست اطراف زندگی شماست. این اشخاص تأثیر بسیار منفی و مخربی بر شخصیت و زندگی شما دارد. هرچه سریع تر به روابط اشتباه و سمی زندگی تان پایان دهید

کتاب سرزمین رویاها📚

در کتاب سرزمین رویاها برای شیر ماده و شیر نر تعابیر جداگانه ای آورده شده است:

شیر ماده

✍️اگر در خواب خود یک شیر ماده مشاهده کنید، این رویا بسیار عالی است و نماد شانس و اقبال بزرگ شماست.
✍️اگر در خواب ماده شیری را به همراه توله هایش دیدید، تعبیرش خوشبختی و سعادت را به تصویر می کشد. آینده زندگی شما بسیار روشن و دل انگیز است.
✍️اگر در خواب شاهد جنگیدن یک شیر ماده با یک شیر نر بودید، این رویا تعبیرش منفی است و نشان از بیماری، کسالت و ناراحتی دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای در حال دویدن بود، شدت بیماری گفته شده بسیار بیشتر خواهد بود. در اصل این رویا خطر یک بیماری خطرناک و غیر قابل درمان را به شما گوشزد می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ماده شیر در حال خوردن گوشت بود، تعبیر این رویا اشاره به دارایی و ثروت دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر ماده، شیر نری را کُشت، این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب اطرافیان و دوستان تنگ نظر و حسود خود باشید.
✍️اگر در خواب شاهد لحظه زایمان یک شیر ماده بودید، این خواب به شما از ثروت و دارایی بیشتر خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک سیرک شاهد هنرنمایی یک ماده شیر بودید، تعبیرش مثبت است و دوستانی را نشان می دهد که شما را بسیار دوست دارند و برای شما فداکاری های زیادی خواهند کرد.

شیر نر

✍️اگر در خواب شیر نر دیدید، این خواب نماد یک رئیس و یا حاکم می باشد. همچنین این رویا می تواند اشاره به احترام، مرتبه و مقام بسیار بالا هم داشته باشد. در هر صورت در زندگی تان به موقعیت و شرایط خوبی دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال و یا تعقیب می کرد، تعبیر این رویا منفی است. اتفاقات و موانع بسیار جدی در زندگی شما ایجاد خواهد شد.
کشتن شیر نر در خواب، نشانه خوبی است. در زندگی به نهایت موفقیت و پیروزی خواهید رسید. همچنین به زودی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل و موفق خواهید شد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیر نر دیدید، تعبیرش به این معنی می باشد که از سمت خانم ها و زن های اطراف تان مورد تعریف و تحسین و تشویق قرار خواهید گرفت. این تعریف ها می تواند به خاطر ظاهر جذاب و زیبا، اخلاق و رفتار پسندیده، موقعیت اجتماعی، شغلی و… باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب صدای غرش شیر نری را شنیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه ای از پیشزفت و ترقی است. در واقع در زمانی که شما اصلا توقع ندارید، به یک باره زندگی به نفع شما خواهد گذشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از یک شیر نر نگهداری و مراقبت می کردید، این رویا تعبیرش مثبت است و نمادی از موفقیت، شانس، سعادت و کامروایی است.
✍️اگر در خواب یک شیر نر را درون یک قفس مشاهده کردید، این خواب نشان می دهد که دشمنان اطراف شما از آزار دادن و آسیب رساندن به شما پشیمان خواهند شد.
✍️اگر در خواب تعدادی و یا چندین شیر نر مشاهده کردید، این خواب از یک سفر خارجی خبر می دهد. اگر اکنون قصد سفر کردن ندارید، به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا📚

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا شیر به یک نیرو و قدرت جسمانی و فیزیکی، عواطف و احساسات بسیار قوی و بالا، تند مزاجی و پرخاشگری و همچنین میل و امیال جسمانی تعبیر شده است. شاید شیر در خواب شما این صفات شخصیتی تان را به تصویر می کشد.

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس موضوع آن 📋

✔️شیر نر

شیر نر در عالم رویا می‌تواند به شما گوشزد کند که بایستی بر هیجان های منفی و مخرب تان غالب شوید. شیر به شما تاکید می‌کند که فراموش نکنید چقدر قوی هستید و تاثیر بسیار خوبی بر دیگران دارید. پس در واقع مهم است که شما درک کنید در راس مسئولیت ها هستید و دیگران نگاه متفاوتی نسبت به شما دارند. همچنین باید مراقب رفتارتان با اطرافیان و نزدیکان تان باشید. از سمت دیگری شاید این خواب قصد دارد به شما هشدار بدهد که نیاز است شخصی از بیرون شما را کنترل کند. مراقب باشید که کنترل کردن دیگران نسبت بر رفتار شما برای شما تبدیل به یک عادت همیشگی و دائمی نشود، چرا که در این صورت مخرب و بسیار بد خواهد بود.

✔️شیر ماده

شیر ماده در عالم رویا به این معناست که شما با تلاش و سرسختی بسیار در نهایت به موفقیت و پیروزی خواهید رسید. در این راه هرگز تسلیم نشوید و ادامه بدهید. درست است که مشکلاتی در راه شما پدیدار خواهد شد، اما به آنها توجه نکنید و فقط تمرکز بر روی هدف تان داشته باشید. همچنین شیر ماده در عالم رویا می تواند نمادی از غریزه ها و احساسات مادرانه هم باشد. شاید شما از کسانی که عاشقشان هستید و چیزهایی که برایتان مهم است مراقبت می کنید و این صفت در شما مثل حس یک مادر به فرزند و خانواده اش می باشد.

✔️شیر رام و اهلی

اگر در خواب شیری را دیدید که اصلاً خوی وحشی گری نداشت و بسیار آرام بود، این رویا راحت طلبی و تنبلی شما را به تصویر می کشد. لازم است که روش و روند زندگی تان را تغییر دهید و نحوی دیگر کارهایتان را انجام دهید. حتی می‌تواند درباره زندگی فردی و شخصی شما باشد و شاید هم نشان بدهد که وقت آن رسیده که عادت های قدیمی و مخرب تان را دور بریزید و عادت های جدید و مثبتی را جایگزین آنها کنید. زمانی را اختصاص دهید و بررسی کنید که چه عادت هایی به شما آسیب می زند و چه حالت هایی می تواند آینده شما را تضمین کند، سپس هر کدام از آنها که برای شما مناسب نیست را کنار بگذارید و به جای آن عادتی مثبت را جایگزین کنید. این کار می تواند محرک شما نسبت به هر هدف و وارد مسیر درست شدن باشد.

✔️حمله کردن شیر

اگر در عالم رویا شاهد حمله کردن شیر بودید، این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب باشید چیزی و یا شخصی باعث تخریب و نابودی شما نشود. این روند می‌تواند به این معنا باشد که شما بایستی بیشتر فکر کنید تا بفهمید این فرد چه کسی است و چگونه می‌تواند باعث نابودی شما شود و چگونه می‌تواند شما را از هدف های تان دور کند و یا اینکه باعث شود از مسیر درست منحرف شوید.

✔️شیر در حال شکار

اگر در خواب شاهد صحنه شکار کردن یک شیر بودید، این خواب پیامی برای شما دارد و قصد دارد به شما نشان دهد که به مرحله‌ای از خودکفایی و استقلال رسیده اید. در زندگی مستقل هستید و تمام وقت تان را در تنهایی و به طور مستقل سپری می کنید. در حال حاضر دقیقا افسار زندگی و سرنوشت تان تحت کنترل شما می باشد.
به تعبیر دیگر شیری که در حال تغذیه می باشد، در عالم رویا نشانگر مشکلاتی در حیطه کاری و شغلی شما می باشد. شاید شیر در رویای شما حامل این پیام است که باید وقتی با دیگران روبرو می شوید، همه چیز را با راستگویی تمام بیان کنید. تنها در این صورت می باشد که همه چیز بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت.

✔️کشتن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر را کشتید، این خواب را به شما نشان می دهد که شما برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ و مهم زندگی تان از هر سمتی تحت فشار هستید. کمی وقت بیشتری به این کار اختصاص بدهید و دقیق‌تر همه جوانب را بررسی کنید. اگر واقعا احساس می کنید که بیش از حد تحت فشار هستید و احساس خفگی دارید، پس به این کار نه بگویید. نه گفتن هیچگاه بد نخواهد بود و بیشتر مواقع حتی به نفع شما هم می باشد. نه گفتن به چیز هایی که به ضرر شما و آینده تان است، یک هنر محسوب می شود.

✔️شیر مرده

شیر مرده در عالم رویا تعبیرش بسیار مثبت و نیکو می باشد. این رویا به شما خبر می دهد که پس از روبرو شدن با چالش‌های بسیار و ایجاد شدن دردسرهای زیاد شما با موفقیت از این چالش‌ها بیرون خواهید آمد. در واقع دردسرهای متعددی در انتظار شما می باشند، اما اگر قوی باشید و خسته نشوید از پس آنها بر خواهید آمد.

✔️شیر سیاه رنگ

اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن و یال‌های آن سیاه بود، این خواب تصویری از وجود انرژی های منفی و مخرب اطراف شماست. در واقع به شما هشدار می دهد که نسبت به این انرژی های مخرب بی‌تفاوت نباشید. شخصی اطراف شماست که با استفاده از مقام و نفوذش می‌خواهد به شما و دیگران آسیب برساند. اینکه این فرد چه کسی است و چه کارهایی می تواند بکند را شما باید بفهمید.

✔️شیر سفید رنگ

اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن آن سفید رنگ بود، این خواب دقیقاً تصویری از قدرت و نفوذ شما می باشد. شاید این خواب نشان می‌دهد که اگر از نهایت قدرت، دانایی و شجاعت خود استفاده کنید، به هر آنچه که اراده کنید دست خواهید یافت.

✔️عبور شیر از مسیر شما

اگر در خواب دید که یک شیر از مسیر شما عبور کرد، تعبیرش این است که قدرت و شجاعت خودتان را تقویت کنید تا بتوانید بدون هیچ‌گونه ترس و اضطراب از آینده در مسیر درست و حقیقی قدم بردارید. اگر که شما شجاع نباشید و اجازه بدهید ترس ها بر شما غلبه کنند، زندگی تان را به مرد نابودی خواهید کشید.

✔️فرار کردن از شیر

یکی از رایج‌ترین خواب های مرتبط با حیوان شیر این است که آن شما را تحت تعقیب گذاشته باشد و شما نیز در حال فرار کردن از او باشید. در اغلب موارد شما نمی توانید از دست شیر فرار کنید و در نهایت به چنگال وی گرفتار خواهید شد. در چنین حالتی شیر می تواند نمادی از یک جنبه شخصیتی شما باشد که سعی دارید از روبرو شدن با آن فرار کنید. شاید بخشی از شخصیت شما قصد دارد زندگیتان را تغییر دهد اما شما همچنان به خاطر ترسی که دارید از روبرو شدن با آن فرار می کنید و در مسیر اشتباهی که قدم برداشته اید ادامه می دهید. این مسیر اشتباه تمام روابط شما را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین این رویا می تواند علامتی از احساس خشم، غضب و پرخاش درون شما نسبت به زندگی دیگران باشد. بسیار پرخاشگر و حسود هستید. اگر این احساسات و هیجانات را در خودتان حبس کنید و اجازه ابراز به آنها ندهید، در رویاهای شبانه شما خودشان را به شکل یک شیر نشان می‌دهند.

✔️گاز گرفتن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر جایی از بدن شما را گاز گرفت، این رویا نشان می‌دهد که افرادی دور و بر زندگی شما هستند که تاثیر بسیار مخرب و منفی بر شخصیت شما دارند. شاید اکنون زمان آن است که به روابط سمی که تاکنون جرأت تمام کردنشان را نداشتید، پایان دهید. وقتی یکبار به کسی نه بگویید، زخم هایتان به مرور زمان التیام می یابد و یاد میگیرید که چگونه یک شخصیت مستقل و با اعتماد به نفس داشته باشید.

✔️ترسیدن از شیر

اگر در عالم رویا هنگام رو به رو شدن با شیر از آن ترسیدید، تفسیرش بدین صورت است که شما از مشکلات موجود در زندگی تان آگاهی کامل دارید و باید هرچه سریع تر با آنها روبه‌رو شوید. گاهی ضمیر ناخودآگاه به شما می گوید که نمی توانید پشت درهای بسته و یا زیر ابر مخفی شوید و بایستی که دیر یا زود با مشکلات و موانع زندگیتان روبرو شدید و آنها را حل کنید.

✔️شیر از نظر مسیحیان

شیر برای مسیحیان نمادی از خداوند و پروردگار می باشد. اگر در عالم رویا اطراف شیر احساس امنیت و آرامش داشتید، این رویا می‌تواند نشانه‌ای از محفوظ بودن و مصونیت شما باشد. اگر در زندگی تان آسیب های زیادی دیده اید، پس شیر در عالم رویا می تواند نشانگر التیام زخم‌های شما باشد. شاید در این مرحله از زندگی تان از شر همه آنها حفظ و در امان باشید. همچنین شیرها نماد خوبی‌ها و نیکی‌ها و تصویری از قدرت نامحدود خداوند هستند.

✔️شیر آزاد و رها

اگر در خواب شیری را دیدید که آزاد بود این خواب دشمنی را نشان می دهد که بسیار قدرتمند می باشد.
اگر در خواب دیدید که این شیر در حال دویدن به سمت شما بود، بایستی این خواب را یک هشدار در نظر بگیرید. این هشدار درباره خطری است که از جانب این شخص برای شما خواهد شد. بهتر است مراقب باشید و غفلت و نادانی نکنید.

✔️شیر محبوس و زندانی

اگر در خواب شیری را دیدید که در قفس بود و یا زندانی شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. از اندوه، غم، ناراحتی، پریشانی و آشفته حالی خبر می‌دهد. شاید معنی این خواب برای شما یک دوره پر از ناراحتی و آشفتگی را پیش بینی می‌کند.

✔️شیر در قفس

اگر در عالم رویا شیری را در قفسی دیدید، برای شما نشانه مثبتی می باشد. شما به زودی دشمنانتان را شکست خواهید داد. به طور کلی هر کس در خواب شیر در قفس ببیند، این رویا نشانگر برداشتن موانع از زندگی ‌اش می باشد. این موانع به کمک و اراده شخص خودش حل خواهد شد.

✔️عقب نشینی شیر

اگر در خواب دیدید که شیر از مقابل شما عقب نشینی کرد، این رویا تصویری از غلبه کردن بر خطرها و آسیب های اطراف تان می باشد. شما قادر هستید که از هرگونه خطر و تهدید احتمالی جلوگیری کنید. حتی اگر این کار دل و جرات زیادی لازم داشته باشد، باز هم شما انجامش می دهید.

✔️شکار شیر

اگر در عالم رویا شاهد صحنه شکار کردن شیر بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما وارد کسب و کاری پر از ریسک و خطر خواهید شد. حتماً قبل از اینکه وارد این کار شوید، مطمئن شوید که ارزش ریسک کردن داشته باشد، چرا که ممکن است نه تنها حامل سود برای شما نباشد، بلکه باعث نابودی کسب و کارتان هم بشود.

✔️شلیک کردن به شیر

اگر در خواب دیدید که به سمت یک شیر شلیک کردید، این خواب نمادی از قدرت و شخصیت شما می باشد. تیراندازی به حیواناتی مثل شیر اثبات می‌کند که شما در درگیری‌ها و جنگ‌هایی که بین خوبی و بدی رخ می دهد، پیروز خواهید شد.

✔️پوست شیر

اگر در خواب پوست بدن شیر رو دیدید، این خواب نشانه‌ای از شادی و خوشحالی و ثروت و دارایی می‌باشد. یک دوران طلایی در زندگی شما در شرف وقوع می باشد که برای شما حامل شادمانی ها و ثروت های زیادی خواهد بود.

✔️سوار شدن بر شیر

اگر در خواب دیدید که بر پشت یک شیر سوار شده بودید، این رویا سمبلی از شجاعت و دلاوری می باشد. این خواب نشان می دهد که شما از انجام کارهایی که باید انجام بدهید ترسی ندارید، چرا که نحوه برخورد با مشکلات را بسیار خوب بلد هستید و در این حوزه مهارت ستودنی دارید.

✔️شیر ماده به همراه توله هایش

اگر در خواب شیر ماده ای را به همراه بچه هایش دیدید، این رویا تصویری از اعضای فامیل شما می باشد. خوابی که دیده اید بسیار مبارک و مثبت می باشد، به ویژه برای کسانی که قصد صاحب فرزند دار شدن دارند و یا اینکه باردار می باشند.

✔️غریدن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر غرش می کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که مردی نامناسب قصد دارد با شما وارد رابطه شود، اما این امر کاملاً نادرست می باشد و رابطه شما هم قطعا اشتباه خواهد بود. هوشیار باشید و خیلی رک و صریح به او نه بگویید.

✔️شیر جوان

اگر در خواب شیری را دیدید که از لحاظ سنی بسیار جوان به نظر می‌آمد، این خواب تصویری از یک خطر بسیار جزئی است. بهتر است این روزها احتیاط را فراموش نکنید.

✔️شیر در بیابان

اگر در عالم رویا یک شیر را در بیابان مشاهده کردید، این رویا نشان می دهد که شخصی از شما تقاضا خواهد کرد تا لطفی در حق وی انجام دهید. همچنین این رویا نشان می‌دهد که این شخص که از راه دور از شما در خواستی خواهد داشت و یا اینکه پس از مدت‌ ها به نزد شما می آید تا از شما درخواست کمکی کند.

✔️شیر در مسجد

اگر در خواب دیدید که شیری وارد مسجد شد، این خواب تعبیرش منفی است و از آسیب دیدن و در خطر بودن اعضای خانواده شما خبر می دهد. اگر که شما در خواب شاهد صحنه ای بودید که شیر از اینکه وارد مسجد شود ترس داشت، این خواب باز هم تعبیرش منفی و بد می باشد. تعبیرش بدین صورت است که افراد خانواده، دوستان نزدیک و اقوام و خویشاوندان تان از وجود یک دشمن به وحشت خواهند افتاد و برای مدتی به خاطر این وحشت از زندگی معمولی شان دور خواهند شد.

✔️شیر در خانه

اگر در عالم رویا شیری را در خانه و منزل خودتان دیدید، این خواب تعبیرش از بدتر شدن وضع و اوضاع خانه خبر می دهد و مشکلات برای چند روزی تشدید خواهد شد. این مشکلات امکان دارد در هر زمینه‌ای باشد، از مورد دزدی و سرقت قرار گرفتن تا خیانت، بیماری، طلاق، جدایی و …

✔️جنگیدن با شیر

اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید، این رویا به شما هشدار می دهد که باید خودتان را برای یک جنگ و درگیری آماده کنید و جسارت و شجاعت خودتان را تقویت کنید، چرا که اگر جسور و شجاع نباشید بازنده این میدان خواهید بود.

✔️نوشیدن شیر از پستان شیر

اگر در خواب از پستان شیر، شیر بنوشید؛ این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد و نشانگر پیروزی شما بر دشمنان و بدخواهان تان است.

✔️خوردن گوشت شیر

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت شیر بودید، این رویا به شما از رسیدن به قدرت و نفوذ خبر می دهد. قدرتی که وصف آن غیر ممکن می باشد. به تعبیر دیگر امکان دارد که در زمان های آینده از توانایی و مهارت های بسیار بی نظیر و موفقیت‌آمیزی برخوردار شوید.
در هر صورت این رویا نشانگر انرژی بسیار بالا و قدرت فوق العاده ای است که به زودی نصیب شما خواهد شد.

✔️سر و کله شیر

اگر در خواب سر و یا کله شیری را از فاصله بسیار کم مشاهده کردید، به طوری که دندان‌های آن را از نزدیکی به راحتی می‌توانستید ببینید؛ این خواب یک به هشدار و اخطار به شماست. اگر این اواخر برای رسیدن به قدرت و حاکم شدن بر چیزی تلاش می کنید، این خواب می گوید که تمام تلاش های شما با نتیجه منفی روبرو خواهد شد و در واقع برنامه هایتان نقش بر آب خواهد شد.

✔️حمله کردن به شیر با چاقو

اگر در خواب دیدید که به یک شیر با چاقو حمله کردید، این رویا به این معنی است که در آینده بسیار نزدیک شما گرفتار حیله و نیرنگ شخصی خواهید شد و شاهد رفتارهای بسیار ناعادلانه و غیر منصفانه از جانب رقبا و بدخواهان تان خواهید بود. احتمال دارد آن ها از عدم احتیاط و کم توجهی شما نسبت به برخی از جزئیات و یا توجه نکردن به مسائل مهم زندگی تان در حوزه کسب و کار سوء استفاده کنند. در واقع بهتر است بیشتر مراقب باشید و چیزی را از قلم نیندازید، چرا که یک غفلت شما باعث نابودی تان خواهد شد.

✔️نوازش کردن شیر

اگر در خواب دیدید که در حال نوازش کردن یک شیر و یا لمس کردن پوست آن با انگشتانتان بودید، این رویا تعبیر خوبی دارد. اگر در روز های گذشته و یا اخیراً با شخصی ملاقات داشته اید، این فرد در زندگی برای شما بسیار عزیز می شود و به زودی با او وارد رابطه بسیار صمیمی و نزدیک خواهید شد.

✔️آسیب دیدن توسط شیر

اگر در خواب دیدید که به خاطر ضربه و یا گاز گرفته شدن توسط شیر آسیب دیدید، این خواب نشانه‌ای از ضرر و خسارت و زیان می باشد. امکان دارد برخی از دارایی ها و اموال تان را از دست بدهید و یا این که در آینده‌ای نزدیک از خانه شما سرقت شود. در هر صورت احتیاط لازم را داشته باشید و همه پیش بینی ها را در نظر بگیرید.

✔️شیر آرام

اگر در خواب شیری را دیدید که بسیار آرام بود و اصلاً به شما کاری نداشت و یا نسبت به حضور شما بی توجه بود، این رویا نشان می دهد که شما در حال سعی و تلاش هستید که راهی پیدا کنید و خودتان را به دیگران ابراز کنید، اما هنوز مهارت ها و استعدادهای کافی برای این کار را پیدا نکرده اید. بهتر است دست از نشان دادن خودتان به دیگران بردارید و تمرکزتان را بر روی بهتر کردن زندگی تان قرار دهید. زمانی که زندگی شما عالی و بدون نقص باشد قطعاً توجه دیگران به شما جلب خواهد شد.

✔️شیر مرده و بی جان

اگر در خواب شاهد جسد یک شیر بودید، این رویا بدین معنی است که شما دوست دارید پروژه های آینده تان موفق شود اما برای این کار نیازمند پشتیبانی و انگیزه کافی خواهید بود که هیچ کدام از این موارد فعلاً در شما دیده نمی شود. پس در نهایت مسیر موفقیت شما کمی به تعویق خواهد افتاد.

✔️شیر روی یک صخره

اگر در عالم رویا شیری را بر بالای یک صخره در حال استراحت و یا خوابیده دیدید، این خواب تصویری از پیشرفت و توسعه شما در آینده خواهد بود. حتی ممکن است به این معنی هم باشد که شما در آینده ای نه چندان دور به لحاظ شغلی و کاری به درجه بسیار چشمگیری خواهید رسید و پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت. به بیان دیگر این رویا می تواند اشاره به این موضوع هم داشته باشد که شما نسبت به قبل بیشتر مورد احترام و تحسین اطرافیان تان قرار خواهید گرفت و آنها از اینکه یکی از نزدیکان شما هستند، احساس غرور خواهند کرد.

✔️شیر زخمی

اگر در خواب شیری را دیدید که جایی از بدن آن زخمی و مجروح شده بود، این رویا نشان می‌دهد که شما برای دفاع از ایده ها باورها و عقاید خودتان باید تلاش بیشتری بکنید. در هر جمعی که حضور پیدا می کنید هر کسی نظر مختص به خودش را دارد و ممکن است با نظر شما بسیار مخالف باشد و از در انتقاد وارد شود. برای اینکه بتوانید از ایده و باور خودتان دفاع کنید، بایستی بیش از پیش تلاش کنید.

✔️پنهان شدن از شیر

اگر در خواب دیدید که در حال فرار کردن و پنهان شدن از دید شیر بودید، تفسیر رویای شما بدین صورت است که در آینده دشمنان و مخالفان بسیار قدرتمندی در زندگی تان پدیدار خواهد شد. در واقع این رویا به شما توصیه می‌کند که اگر با چنین افرادی برخورد داشته اید و یا در تعامل قرار گرفته اید، به این منظور که نتوانند شما را تحت نفوذ و تأثیر خود بگیرند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهید و رفتارهای بسیار دقیق و سنجیده انجام دهید. چرا که یک اشتباه باعث می شود که به خودتان بیایید و ببینید که کاملا تحت کنترل و نفوذ آنها قرار گرفته اید و دیگر هیچ قدرتی از خودتان ندارید.

✔️غذا دادن به شیر

اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به یک شیر در قفس و یا در حیات وحش بودید، این رویا آینده‌ای بسیار لذت بخش را برای شما به تصویر می‌کشد. زندگی تان وارد مرحله بسیار خوشایندی خواهد شد و در این دوره به لحاظ روحی بسیار خوشحال و آرام خواهید بود.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی ابن عباس اسماعیل ابن اشعث امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ر ریش کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ریش👨

ریش یکی از زیبایی های صورت مردان می باشد. همانطور که معبران هم ریش را در عالم خواب و رویا را در اولین مرحله به زینت و آراستگی مردان تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ریاست و رهبری، بزرگی و شرافت، خسارت و زیان مالی، ثروت، احترام و عزت، ازدواج و تأهل و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ریش بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام صادق (ع) ریش صورت در عالم رویا ده تعبیر دارد:
✔️تعبیر اول، نشانگر خرید و فروش می باشد. شاید تصمیم بگیرید مقداری از اموال تان را به فروش بگذارید تا اموال جدیدی را برای خود خریداری کنید.
✔️تعبیر دوم، نمادی از منزلت، مرتبه، عزت و احترام می باشد. به زودی به جایگاه بسیار خوبی خواهید رسید.
✔️تعبیر سوم، نشانگر مقام و پست بسیار معتبر است. مسئولیت های بسیار بزرگی را به شما واگذار خواهند کرد و شما به خاطر این مسئولیت ها مقام بالایی پیدا می کنید.
✔️تعبیر چهارم، نشانگر ترس و وحشت و یا هیبت و شکوه می باشد. شاید تفسیرش بدین صورت باشد که شما آنقدر با باشکوه و بزرگ خواهید شد که وقتی نام تان جایی برده شود، تن و بدن دیگران را به لرزه در خواهد آورد.
✔️تعبیر پنجم، نشانگر منزلت و قدر و جاه می باشد.
✔️تعبیر ششم، خیر و برکت و نیکویی را نشان می دهد.
✔️تعبیر هفتم، نشانگر ازدواج و متاهل شدن است. به زودی شما تصمیم می گیرید که دو فرد را به ازدواج یکدیگر درآورید و در اصل شما تصمیم می گیرید که برای یک ازدواج واسطه شوید.
✔️تعبیر هشتم، نشانگر مال و اموال و دارایی های بسیار است که شما به زودی تبدیل به فردی بسیار ثروتمند خواهید شد.
✔️تعبیر نهم، نشانه فرزند دار شدن می باشد.
✔️تعبیر دهم، تکریم و گرامیداشت شما از بابت مسئله‌ای را نشان می دهد. شاید به خاطر کارِ خیرِ بزرگی که انجام می‌دهید دیگران از شما تشکر و قدردانیِ فراوان کنند.

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که موی سفید را از بین ریش های صورت تان کّندید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که با سنت پیغمبر و دستورات خداوند مخالف و مبارز هستید‌.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های تان کوتاه و کم پشت بود، این خواب تعبیرش خوب است. اگر بدهی و قرضی دارید، پرداخت‌ خواهد شد. اگر ناراحت و غمگین هستید، پس از شر غم و اندوه رها خواهید شد و خوشحالی و شادمانی دوباره به زندگی شما باز خواهد گشت.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش هایتان را تراشیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما برای اینکه بتوانید معاش خودتان را بگذرانید و مایحتاج اولیه زندگی تان را تامین کنید، اذیت و خوار و ذلیل خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ریش سر و صورت شما را زده بود، این خواب اصلاً خوب نیست. احترام و آبروی شما پیش مردم از بین خواهد رفت و دیگر هیچ کس برای شما ارزش قائل نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های تان را رنگ گذاشته بودید، این خواب نشان گر پوشش و پرده گذاشتن بر روی اعمال و رفتار تان است. شاید شما چیزی را از کسی پنهان می کنید و دوست ندارید کسی از این موضوع خبردار شود.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های شما کنده شده بود، تعبیرش هیچگاه خوب نخواهد بود. شما از احترام و ارزش خواهید افتاد و پیش بقیه خوار و حقیر خواهید شد.

از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب ریش دیدید، تعبیرش قطعا مال و اموال و ثروت برای شماست.

از نظر محمد ابن سیرین👴

از نظر محمد ابن سیرین ریش نمادی از آرایش و زینت مردان و سرپرستی، ریاست، رهبری بر یک خانه و یک منزل می باشد، همانطور که در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.
✍️اگر شما فرد مسنی هستید و در خواب دیدید که جوان شده بودید و ریش های شما دوباره مجددا سیاه رنگ شده بود، این رویا اصلاً برای شما تعبیر خوبی ندارد. به زودی شخصیت شما خرد خواهد شد و تبدیل به یک فرد بسیار پست و بی ارزش خواهید شد.
✍️اگر فرد جوانی هستید و در خواب دیدید که پیر شده بودید و ریشه های شما سفید رنگ شده بود، تعبیرش دقیقاً بالعکس قبل می باشد. در زندگی تان به عزت، بزرگی، شرافت و… خواهید رسید و در چشم دیگران بسیار شخصیت با ارزش و محترمی خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما کاملاً اندازه ای متناسب و نسبتا بلند دارد، پس تعبیر این خواب برای شما خوب است. کار سرپرستی و رهبری شما بر خانه درست خواهد شد و به جایی خواهد رسید که در خانه همه به شما احترام خواهند گذاشت و به حرف شما گوش خواهند کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که روی زمین می کشید، اصلاً تعبیرش خوب نیست. این رویا تعبیرش مرگ می باش.د به زودی از دار دنیا خواهید رفت و بهتر است که این باقی مانده کم از عمرتان را به استغفار و توبه بپردازید.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام ریش ‌های خودتان را زده بودید و یا بریده بودید، این خواب تعبیرش خوب نیست. این خواب نشان می‌دهد که یک ضرر و زیان و خسارت مالی بزرگی در انتظار شماست و به سبب این اتفاق شأن و شخصیت شما پیش مردم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. درهرصورت آبروریزی و رسوایی در پیش دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را با قیچی اصلاح کردید، این خواب نشانگر رسیدگی به وظایف و کارهای منزل می باشد. شما به عنوان یک سرپرست و رییس خانه بایستی به برخی از موارد و عوامل دوباره رسیدگی کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال رنگ کردن ریش های تان بود اما هر کار کردید ریش‌های شما رنگ نگرفت، شما فردی هستید که اصلاً دوست ندارید پنهان کاری کنید و همیشه حال و احوال زندگی تان برای همه کس عیان و آشکار می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما بسیار کم پشت و تُنُک و به اصطلاح کوسه مانند بود، این خواب تعبیرش این است که اموال و دارایی‌های شما کمتر از قبل خواهد شد و همچنین حرمت و احترام تان نیز کم می شود. حال این مسأله می‌تواند به خاطر یک اتفاق و یا به خاطر غفلت و نادانی باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که با ناخن هایتان در حال مرتب کردن ریش هایتان بودید، تعبیرش این است که شما فردی هستید که از قدرت و جایگاهتان به خوبی حفاظت می کنید و ارزش قائل هستید.

از نظر ابراهیم کرمانی👴

از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که ریش ‌های شما سیاه رنگ و یا قرمز رنگ بود، این خواب نشان می‌دهد که بخاطر اینکه شما سرپرست و رئیس یک خانه هستید، گرفتار قضاوت ها و پیش داوری های زیادی خواهید شد. افرادی از دید خودشان شما را قضاوت خواهند کرد، افرادی گله می‌کنند و افرادی به شما نصیحت های بی مورد می کنند. بهتر است نسبت به این صحبت ‌ها بی اهمیت باشید و مشغول انجام کار خودتان شوید، هیچ کس به جز خداوند صلاحیت قضاوت را ندارد.
✍️اگر دیدید که تمام ریش‌های شما سفید شده بود، این خواب تعبیرش میانه می باشد. از سویی وقار، صبر و شکیبایی و بردباری شما بیشتر از قبل خواهد شد اما از سمت دیگر غم و اندوه هم در زندگیتان افزایش خواهد یافت و این گونه می‌توان گفت که اگر صبر و شکیبایی شما بیشتر شود، حتی اگر شدت غم ها هم بیشتر شود، شما فردی صبورتر خواهید بود و بهتر می توانید با این مشکلات مبارزه کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال شانه زدن ریش های تان بودید این خواب نشان می‌دهد که شما فردی مقید هستید و همیشه زکات اموال تان را پرداخت کرده اید.
✍️اگر در خواب دیدید که علاوه بر شانه کردن ریش هایتان آنها را خوش بو هم می کردید و عطر و گلاب می زدید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی خیرخواه هستید. شاید افرادی را مشغول به کار و حرفه ای کنید و برای آنها شغلی ایجاد کنید. مردم هم از بابت این اعمال خیر و نیک از شما سپاسگزاری و تشکر خواهند کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش خود را با دندان تان کّندید و یا بریدید، این خواب تعبیرش خوب نیست. خانواده شما گرفتار ضرر و خسارت و زیان خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که بخاطر یک مرض و بیماری ریش های شما ریخته بود، این خواب تعبیرش منفی است. خطری شما را تهدید می‌کند که می‌تواند به مرگ ناگهانی منجر به شود و یا اگر هم به مرگ منجر نشود آبرو و اموال شما را در خطر نابودی و زوال قرار خواهد داد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما خیلی صاف، روشن و براق شده بودند، تعبیرش این است که سرپرستی شما بر منزل و خانواده و همچنین زینت و آرایش چهره تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

از نظر اسماعیل ابن اشعث اگر در خواب دیدید که تمام ریش های شما سفید شده بود و هیچ موی سیاهی در آن پیدا نمی شد، این خواب نشان می‌دهد که به شخصیت و منزلت شما خدشه وارد خواهد شد. شاید اتفاقی بیفتد که دیگر به مانند قبل کسی برای شما احترام قائل نباشد. حال در این اتفاق امکان دارد خودتان مقصر باشید و یا مقصر نباشید اما در هر صورت نتایج آن دامن شما را خواهد گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که همه ریش های شما را تراشیده بودند و جای این تراشیدن ها زخم شده بود، این خواب هم تعبیرش همانند قبل است. حرمت و مقام و مرتبه شما در چشم مردم کمتر از قبل خواهد شد.
✍️اگر در خواب کودک نابالغی را دیدید که ریش در آورده بود، این خواب اصلا خوب نیست. غم و اندوه بزرگی در انتظار شما می باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب نشانه غم و اندوه است. به زودی حال و روز روانی شما به هم می‌ریزد و برای چند روزی افسرده و ناراحت خواهید شد. به تعبیر دیگر شاید شما ندانسته کاری انجام بدهید که در نتیجه باعث رسوایی و بی آبرویی شما بشود.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که همسرتان ریش داشت، این خواب تعبیرش منفی است. همسر شما هیچگاه باردار نخواهد شد و شما صاحب فرزندی نمی شوید. اگر شما صاحب فرزند هستید و فرزند دارید، پس این خواب نشان می دهد که در بین تمام اقوام و خویشان شما به فردی بزرگ و سرشناس شناخته خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ریش شما را گرفته و می کشد، تعبیرش نشان می‌دهد که شخصی تمام اموال و دارایی و شما را به ارث می برد و به جای شما استفاده می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که شما ریش کسی را گرفته بودید و می کشیدید، پس تعبیرش برعکس است و شما اموال و دارایی شخصی را به ارث خواهید برد.

از نظر جابر مغربی👴

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما اندازه‌اش مثل ریش پدرتان بود، این خواب تعبیرش رسیدن ارث و میراث از جانب پدرتان به شما می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما به قدری دراز شده بود که از ناف شما هم پایین‌تر رفته بود، تعبیرش اصلاً خوب نیست .گرفتار فقر، بدهکاری، قرض، غم و اندوه و ناراحتی خواهید شد. در هر صورت شرایط زندگی شما دگرگون می شود و اصلاً شرایط مقبولی نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که دست در ریش های تان کردید و قسمتی از آن را کّندید و بر روی زمین ریختید، این خواب اصلا خوب نیست. اموال و دارایی تان را از دست خواهید داد.
✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش تان را درون چیزی گذاشتید و نگه داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که بسیار از اموال و دارایی تان نگهداری می کنید و اجازه نمی‌دهید کسی به آن ها دست درازی کند.

از نظر ابن عباس👴

از نظر ابن عباس اگر در خواب دیدید که ریش های افرادی مثل زندانی ها، دربان ها، حاجبان و یا کسانی که ترسیده اند را می تراشیدید، خواب خوب و نیکویی دیده اید، اما ✍️اگر برای ثروتمندان و جواهر فروشان و یا کسانی که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی هستند این کار را انجام می دادید، تعبیرش بسیار بد و منفی خواهد بود.

از نظر محمد العنبری👴

از نظر العنبری ریش در عالم رویا اشاره به زینت، زیبایی، عزت، احترام و ثروت و دارایی تعبیر می‌شود. به بیان دیگر می‌تواند اشاره به رفتار نیکو و شایسته و همچنین توسل و اعتقاد شدید به سنت و رفتار پیامبر داشته باشد.
✍️اگر شما در زندگی حقیقی فردی هستید که بسیار اهل گناه و معصیت می باشید، پس این رویا برای شما نشانگر توبه و استغفار و همچنین نشانه هدایت دوباره به سمت خداوند می باشد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

از نظر منوچهر مطیعی به طور کلی ریش در عالم رویا نشانه خوبی است اما به شرطی که این ریش نه کوتاه کوتاه باشد و نه بلند بلند، بلکه به اندازه و متناسب باشد. ریش در عالم رویا نمادی از احترام، حرمت، عزت و آبرو و حیثیت مرد می باشد اما اگر ریش تان را در وضعیت غیرعادی مشاهده کردید، قطعا تفسیر خوابتان خوب نخواهد بود. برای مثال اگر در خواب ببینید که یک سمت ریش شما بسیار بلند و یک طرف آن بسیار کوتاه و یا اینکه ریشه تان را به شکل مدل دار و غیر عادی قیچی کرده باشید.
اغلب معبران معتقدند که اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که به زمین کشیده می شد، این خواب نشانه مرگ می باشد و شما روزهای آخر عمرتان را سپری می کنید. همچنین ابن سیرین عقیده دارد که صاحب این خواب مرگ عادی و خوبی نخواهد داشت و در شرایط بد و أسف باری از دنیا می رود.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را شانه می زدید و به عطر و گلاب و آراسته می‌کردید، خوابتان خوب و نیکو می باشد. نشان می‌دهد که به زودی بر شان و منزلت شما افزوده خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش خودتان را کّندید و ریختید، این خواب نشانگر تلف شدن و نابودی مقداری از اموال تان می باشد.
✍️اگر شما در عالم حقیقی ریش دارید و در خواب دیدید که ریشه ندارید و ریش شما را تراشیده بودند، این خواب اصلاً خوب نیست. آبرو و حیثیت و اموال شما در خطر می باشد. امکان دارد که از جایی و یا از جانب کسی ضربه بخورید.

از نظر آنلی بیتون👴

از نظر آنلی بیتون اگردرخواب تان ریش دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با شخصی به مجادله و بحث و مخالفت خواهید پرداخت و برای اینکه بتوانید او را زمین بزنید و از پیشی بگیرید، تلاش بسیاری خواهید کرد. در این راه به خیلی چیزها را از دست خواهید داد، از جمله پول، اموال، شخصیت و جایگاه تان. به نفع تان است که مراقب باشید و قبل از اینکه با هر کسی به مجادله برخیزید، طرفتان را خوب بشناسید.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب نشان می دهد که شما در بیشتر مواقع بسیار بیهوده و بی اساس با دیگران معاشرت و رفت و آمد می کنید. بهتر است این کار سنجیده و درست باشد، چرا که اگر بی‌گدار به آب بزنید و با هر کسی نشست و برخاست کنید، ضربه‌های بزرگی خواهد خورد. از طرف دیگر این خواب می تواند نمادی از یک بیماری طولانی مدت و طاقت‌فرسا باشد و مجبور باشید برای مدت ها با این مشکل دست و پنجه نرم کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی ریش های شما را می کشد، تعبیرش این است که شما ثروت تان را می بازید و تمام اموال خود را از کف بیرون می کنید. همچنبن نشان می دهد که برای بازگردانی و جبران این ضرر دست به اعمال خطرناک و بی اساسی خواهید زد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش هایتان را شانه می زدید، تعبیرش این است که غرور، تکبر و خودخواهی بیش از اندازه شما باعث شاکی شدن دیگران شده است. در اصل آنها بخاطر این اخلاق زشت تان نسبت به شما احساس تنفر و خشم پیدا کرده اند. بهتر است در رفتار و صفت های اخلاقی تان تجدید نظر کنید.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از ریش صورت مردی تعریف می کردید، تعبیرش طلاق از همسر فعلی تان است. شما پس از متارکه ازدواج خواهید کرد اما این ازدواج اصلا خوب نیست و باز ناموفق خواهد بود.

از نظر لوک اویتنهاو👴

از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار بلند و اندازه غیرعادی داشت، این خواب اصلاً خوب نیست. تعبیرش نشانگر ناراحتی و غم و اندوه می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما خاکستری رنگ بود، این خواب نشان می دهد که شاید شما کسی را مورد تمسخر، نیشخند و افسوس خوردن قرار بدهید و به نحوی بخواهید که او را تحقیر کنید. شاید هم برعکس باشد و این شما باشید که در جمع مورد تمسخر قرار می‌گیرید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما را تراشیده بودند، این خواب نمادی از ضرر و زیان و خسارت می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما قرمز رنگ بود، این خواب نشانگر شرمساری و سرافکندگی در بین دیگران می باشد. احتمال دارد این اتفاق در اثر رفتارهای نسنجیده خودتان باشد، در هر صورت احتیاط را فراموش نکنید وگرنه بی آبرویی را برای خودتان رقم خواهید زد.
✍️اگر شما یک دختر مجرد هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش درآورده بود، این خواب برای شما مثبت می باشد. به زودی ازدواج خواهید کرد و صاحب همسر و خانواده خواهید شد.
✍️اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب دیدید که صورتتان ریش داشت، اگر باردار هستید فرزند شما پسر است. اما اگر هنوز باردار نشده اید، خداوند فرزند پسری به شما عطا خواهد کرد.
ریش کم و کوتاه نماد شکست و زوال است.

از نظر کارل گوستاو یونگ👴

از نظر یونگ ریش در عالم رویا اشاره به آگاهی، بینش و خرد شما دارد. اگر شما شخصی هستید که در دنیای واقعی ریش صورت ندارید و اصلاً دوست ندارید که ریش داشته باشید اما در خواب خود را با ریش مشاهده کردید، تعبیرش این است که شما همیشه قصد دارید خودتان را به دیگران ثابت کنید و همینطور بر عکس اگر در دنیای واقعی همیشه ریش می گذارید اما در خواب دیدید که ریش تان را زده اید و یا ریش نداشتید، تعبیرش هم بالعکس خواهد بود. شما سعی می کنید که شخصیت واقعی و رفتار واقعی تان را از چشم دیگران دور نگه دارید در واقع شما علاقه دارید که همیشه تظاهر به چیزی که نیستید کنید. این رفتاری که شما انتخاب کرده اید به هیچ کس جز خودتان ضرر نمی رساند، پس بهتر است دست از این بازی‌ها بردارید و در هر شرایطی خود واقعی تان باشید

کتاب سرزمین رویاها📘

✍️اگر در خواب دیدید که ریش داشتید، این خواب برای شما منفی است. احتمال دارد که به لحاظ مالی و رفاهی به مشکل بر بخورید و برای مدتی در مضیقه قرار بگیرید.
✍️اگر در عالم رویا مردی را دیدید که ریش ‌های آن بسیار پرپشت و زیاد بود، این خواب بسیار مثبت است. یک شانس و اقبال بزرگ برای شما در راه می باشد که در نهایت به یک موفقیت غیرمنتظره و دور از انتظار ختم خواهد شد. فقط هوشیار باشد که این موقعیت را از دست ندهید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار کوتاه بود، این رویا نمادی از پول و ثروت می باشد. اموال زیادی به دست خواهید آورد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار بلند بود، پس تعبیرش یک ثروت هنگفت و نامحدود می باشد. ثروتی که از جایی که اصلا فکرش را نمی کنید به شما خواهد رسید.
✍️اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب یک مرد ریش دار را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما در آینده نزدیک تصمیم می گیرید که شوهر و خانه تان را ترک کنید. این ترک کردن به هر دلیلی می‌تواند باشد اما شما تصمیم خودتان را خواهید گرفت.
✍️اگر شما باردار هستید و در خواب یک مرد ریش دار را دیدید، این رویا به شما خبر می دهد که فرزند شما پسر خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر خانم جوان هستید و در خواب یک مرد ریشو را دیدید، این خواب به شما از رسیدن و وصال به یار مورد علاقه تان خبر می‌دهد و به زودی شما با شخصی که بسیار او را دوست دارید، ازدواج خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال کّندن ریش های تان بودید، این رویا نمادی از تباهی، بدبختی و زوال و نابودی می باشد. در واقع زندگی شما به طور کل از هم خواهد پاشید.
✍️اگر در خواب دیدید که دیگران ریش ‌های خود را می کّندند، این خواب نشان گر ناتمام ماندن و ناکامی در امور مالی و طرح های مالی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال تراشیدن ریش های تان بودید، این رویا نمادی از ضرر و خسارت مالی است.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش یکی از نزدیکان و آشنایان تان را می بُریدید، این خواب به شما از امنیت و مصونیت در تمام امور خبر می دهد. اصلا نگران نباشید و بدون هیچ استرسی هر کاری که دوست دارید انجام بدهید. قطعا با موفقیت روبرو خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی در حال شستن ریش ‌هایش بود، این رویا تعبیرش اذیت و آزار و عذاب می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال شستن ریش هایتان بودید، این خواب به شما هشدار می دهد که احتمال دارد در طی روزهای آینده اضطراب و استرس شدید شما را فرا بگیرد پس سعی کنید که خونسردی خودتان را حفظ کنید و از تشنج و تشویش اضافی و بیهوده پرهیز کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار آراسته و قشنگ بود، این خواب به شما وعده می دهد که حتماً ایده ها و نقشه هایتان با موفقیت روبرو خواهد شد و نتیجه تمام کارهایتان را خواهید دید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما مجعد و فر بود، این خواب به شما نشان می دهد که دقیقا هر چیزی که خواستید باب میل شما پیش خواهد رفت و به تمام خواسته های تان خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شما اصلا ریش نداشتید، این خواب نمادی از یک منفعت و سود بسیار بزرگ در زمینه مالی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را کوتاه می کردید، این خواب خوب نیست و تعبیرش منفی می باشد. ضرر و زیان مالی شما را تهدید می‌کند. بهتر است پیش بینی های لازم را انجام دهید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش‌های شما ریزش داشت، این خواب تعبیرش می تواند اشاره به از دست دادن یکی از نزدیکان و آشنایان داشته باشد. اینکه این فرد دور و یا نزدیک است خیلی مشخص نیست اما یکی از آشناهای شما می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما سیاه و مشکی رنگ بود، این خواب نشانگر شانس و اقبال می باشد. این شانس بسیار امیدوارکننده است و باید نسبت به تمام کارهایتان خوش بین باشید.
✍️اگر دیدید که ریش شما حنایی رنگ بود، این خواب تعبیرش این است که برخی از مسائل باعث تحریک و وسوسه شما می شوند. بهتر است سرتان به کار خودتان باشد و اگر خودتان هم می‌دانید که مسئله ای پوچ و بیهوده است به آن توجه نکنید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما سفید رنگ بود، این رویا یک سعادت و خوشبختی وصف ناپذیر را به تصویر می‌کشد. شما در نهایت به یک خوشبختی می رسید که زبانزد خاص و عام خواهد بود.
✍️ریش قهوه‌ای رنگ تعبیرش منفی است و در واقع احتمال دارد که با یک بدبیاری و بدشانسی روبرو شوید. اگر در خواب دیدید که ریش شما جوگندمی بود، این خواب تعبیرش این است که شما نسبت به غیبت ها بد گویی ها و یاوه گویی های اطرافیان تان خیلی حساس شده اید و این موضوع شما را عذاب می دهد. اگر در جمعی و یا بحثی شما اذیت می شوید سریعا خودتان را از آنجا دور کنید.
✍️ریش خاکستری نماد یک ضرر و خسارت مالی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار کم پشت بود، تعبیر این رویا مرگ یکی از اقوام و فامیل های شما می باشد.
✍️اگر شما یک زن شوهردار هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش درآورده بود، این خواب برای شما منفی است. به زودی از همسرتان جدا خواهید شد و یک طلاق و متارکه در پیش خواهید داشت.
✍️اگر شما یک خانم مجرد هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب به شما از یک باخت و مغلوبیت خبر می‌دهد.
✍️اگر اگر شما یک خانم باردار هستند و در خواب دیدید که صورتتان ریش آورده است، این رویا کمی ناراحت کننده است. اگر مراقب نباشیداحتیاط نکنید، فرزندتان را از دست خواهید داد و یک سقط جنین خطرناک در پیش خواهید داشت.
✍️اگر شما یک زن بیوه و مطلقه هستیدد و در خواب دیدیدکه صورتتان ریش در آورده است، این خواب اصلا خوب نیست. تمام دارایی تان را طی یک جریان از دست خواهید داد و زندگی تان به مرز صفر خواهد رسید.
✍️اگر شما یک دختر جوان هستید و در خواب دیدید که صورتتان ریش در آورده است، تعبیرش برای شما مثبت می باشد. به زودی ازدواج خواهید کرد و به وصال یار می رسید.

تعبیر خواب ریش بر اساس موضوع آن 📋

✔️شانه کردن ریش پدر و برادر (برای خانم ها)

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که ریش پدر و یا برادرتان را شانه می زدید و یا اینکه با قیچی آنها را مرتب می کردید، این خواب تفسیرش این است که شما یک خواستگار از خانواده بسیار اصیل و نجیب خواهید داشت و این ازدواج انجام می گیرد. در واقع این رویا اشاره می‌کند که پدر و برادر شما برای خوشبختی تان و تهیه جهیزیه و امور رفاهی برای زندگی آینده شما بسیار تلاش خواهند کرد و از هیچ چیز دریغ نمی کنند. قدردان لطف و زحمات آنها باشید.

✔️شانه زدن ریش همسر

اگر در خواب دیدید که در حال شانه کردن ریش شوهر و همسرتان بودید و یا خواستید آنها را مرتب کنید، این رویا نشان می‌دهد که شما زنی بسیار وفادار و نجیب و با اصالت هستید.

✔️آراسته و مرتب بودن ریش صورت

اگر در خواب دیدید که ریش صورت تان را بسیار مرتب کرده بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی بسیار منظم و دقیق می باشید و در کارهای خیر و امور دنیوی تان بسیار با دقت عمل می‌کنید.

✔️کوتاه کردن ریش با قیچی

اگر در خواب دیدید که در حال کوتاه کردن ریش های صورتتان با قیچی بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که نسبت به همسر و فرزندان تان بسیار دلبستگی و وابستگی دارید و همیشه و در هر همه حال به آن توجه می کنید.

✔️بوسیدن یک زن و یا مرد ریش دار

فرقی ندارد که شما مرد باشید یا زن، اگر در خواب چنین صحنه ای را دیدید، این رویا نشانگر عزت و احترام و رسیدن به سود و منفعت مالی است.

✔️دیدن زنی با ریش

اگر در خواب زنی را دیدید که صورتش ریش داشت، این رویا تعبیرش مثبت می باشد. این خواب نمایانگر خوشبختی و سعادت است. رابطه شما با همسرتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد و آینده این رابطه روشن می باشد. اگر شما هنوز ازدواج نکرده اید پس تعبیرش تصمیم گیری برای ازدواج می باشد.

✔️ریش سیاه رنگ

اگر در خواب رنگ ریش شما سیاه رنگ بود، این رویا نشانگر هزینه‌ها و مبلغ های بزرگ می باشد. شاید برخی از هزینه های اشتباهی که قبلا کرده اید را دوباره به یاد بیاورید. مدت ها برنامه‌ریزی کرده بودید که این اتفاق را از ذهنتان پاک کنید و یا اینکه با آن کنار بیاید اما موفق نشده اید.

✔️ریش قرمز رنگ

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دید یدکه ریش تان قرمز رنگ بود، تعبیرش برای شما خوب است و نشانگر افزایش رزق و روزی در زندگیتان و رونق گرفتن کار و بار تان می باشد. با دوره‌ه ای سرشار از شانس و اقبال روبرو خواهید شد و فرصت های زیادی برای کسب درآمد آسان و حلال در پیش خواهد داشت. فقط مراقب باشید که بیش از اندازه خرج نکنید و از این فرصت به نحو احسن و مثبت استفاده کنید.
اما اگر یک زن هستید و در خواب دیدید که شما ریش قرمز رنگ در صورت داشتید، این رویا برای شما مثبت می باشد. لحظات سرشار از عشق و شور در آینده در پیش خواهید داشت. زندگی تان رونق می‌گیرد و روابط عاشقانه زیادی در پیش خواهید داشت.

✔️ریش خاکستری رنگ

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که ریش خاکستری رنگ داشتید، این رویا نشانگر افتخار، سرافرازی و بزرگی می باشد. به موفقیت ها و دستاوردهای بسیار بزرگی خواهید رسید و به همین خاطر احساس سرافرازی و رضایت خواهید کرد. همچنین باعث شایستگی شما می شوند. همیشه سعی کرده اید تا کارها و وظایف تان را به نحو احسن و صحیح انجام دهید و حداکثر توانایی ‌تان را به کار بگیرید. مطمئن باشید شخصی که ناظر بر کار شماست حتما مشاهده می‌کند و پاداش این تعهد شما را خواهد داد.
اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که ریش خاکستری رنگ داشتید، این خواب بیانگر سخت کوشی و سماجت شماست. دوست دارید که تجربه‌های خوبی را به دست بیاورید و این موضوع هم برای شما حامل و زمینه ساز اتفاقات بسیار خوبی خواهد بود. شما به خاطر همین جسارتی که دارید نسبت به اطرافیانتان برتری خواهید داشت.

✔️ریش کم پشت

اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما بسیار کم پشت بود، این رویا نشانه فقر و مضیقه مالی می‌باشد. در دوره پیش روی زندگیتان اوضاع مالی شما تعریفی نخواهد داشت و به طور قابل توجه و چشمگیری رو به زوال خواهید رفت. پس بهتر است از حالا پیش بینی کنید. این شرایط برای شما بسیار سخت و غیرقابل تحمل خواهد بود، چرا که شما عادت ندارید هزینه‌های خود را کنترل کنید و بی اساس و بی فکر خرج می کنید.
اگر شما یک خانم هستید و این خواب را دیده اید، این رویا به شما خبر می‌دهد که در این دوره سود مالی شما کمتر از دوره قبل می باشد اما پیشرفت تان در کار بیشتر خواهد شد. ناراحت نباشید چرا که حتما در جایی نتیجه کارتان را خواهید دید.

✔️ریش پرپشت و زیاد

اگر در خواب دیدید که ریشه شما بسیار پرپشت و پر شده بود، این خواب برای شما خبر از ارث و میراثی می دهد که به زودی شما می‌رسد. شاید اولش برای شما خیلی تعجب انگیز نباشد اما بیشتر از آنچه که انتظار دارید به دست شما خواهد رسید.
اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیده اید، این رویا نشان می دهد که نزدیکان و افراد خانواده تان می دانند که شما فردی باثبات و مستقل هستید و در هر شرایطی هر تصمیمی که شما بگیرید برای آنها قابل اعتماد و احترام خواهد بود.

✔️ریش بور و طلایی

اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما بور و طلایی شده بود در حالی که شما در دنیای واقعی بور و طلایی نیستید، این رویا نشانه خوبی خواهد بود. سعادت و خوشبختی در زندگی شما تضمین شده است. زمانی فرا می رسد که شما از هر آنچه که بدست آورده اید نهایت لذت را ببرید.

✔️رشد ناگهانی ریش

اگر در خواب دیدید که ریش شما به طور ناگهانی بسیار پر و بلند شده بود و در دنیای واقعی اصلا اینگونه نیست، این رویا با خبرهای بسیار خوب و دل انگیز در ارتباط است. این اخبار خوب می‌تواند از افزایش حقوق تا جایزه و پاداش عملکرد خوبتان باشد. در هر حال هر چه که هست بسیار برای شما ل