دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانى امام صادق تونی کریسپ جابر مغربی جی. اچ. میلر خالد بن علی العنبری دانیال نبی روانشناسان کارل گوستاو یونگ لوک اویتنهاو لیلا برایت م محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🐟 تعبیر خواب ماهی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ماهی 🐟

در مواردی که ماهی در خواب و رویا مشاهده می شود، بیشتر مفسرین و معبربن آن را به کسب روزی تعبیر می کنند. این روزی ممکن است در قالب وجه نقد و یا مال و املاکی باشد که به زندگی وارد می شود. لذا تعبیری که برای آن بیان می شود خیر بوده و و سمبلی از برکت و ترقی شمرده می شود. در ادامه برای مشاهده تعبیر خواب دقیق خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🐟 تعبیر خواب ماهی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ماهی بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد بن سیرین

با دیدگاه محمد بن سیرین از معبرین به نام اسلامی، زمانی که شخصی در خواب خود ماهی با جثه ای کوچک ببیند، تعبیر به این معناست که از جانب شخصی که در رتبه ای پایین تر از او قرار داشته دچار آسیب شده و خسارت می بیند.

زمانی که کسی در خواب مشاهده کرد در حال تناول گوشت ماهی بوده، چنین مفهومی دارد که عازم سفری می شود و از آن طریق اسباب و شرایطی مهیا می شود که ثروت و مال بسیاری حاصل کند.

اگر کسی در خواب دید که شخصی یک ماهی شور و خشک شده به او داد، تعبیر آن چنین است که از سمت شخص بلند مرتبه و با نفوذی مورد اجحاف قرار گرفته و ستمی به او وارد می شود.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام که در صدر معتبرترین مفسرین خواب قرار دارند، مشاهده ماهی زنده در خواب و رویا بر شش تعبیر می باشد:

اول:

به معنای کسب جایگاه بلندمرتبه وزارت در دستگاه حکومتی می باشد.

دوم:

یعنی لشکر و سپاهی به اطاعت از او در می آیند.

سوم:

بیانگر وجود دختری است که به زندگی شخص وارد می شود.

چهارم:

به منزله مالی است که به صورت رایگان و غنیمت به شخصی می رسد.

پنجم:

بروز مسئله ای موجب پریشانی و ناراحتی می شود.

ششم:

نشان دهنده خانومی به عنوان کنیز و یا خدمه جهت رسیدگی به امور شخص خواب بیننده است‌.

از نظر ابراهیم کرمانی

چنانچه شخصی در خواب دید که ماهی در مقابل او بوده و او شروع به خوردن گوشت آن می نماید، تعبیر به این معناست که با تجارتی که انجام می دهد به سود فراوانی رسیده و مال و اموال بسیاری کسب می کند.

از نظر جابر مغربی

از نظر جابر مغربی از دیگر معبربت مشهور اسلامی، دیدن ماهی تازه در رویا را به معنای مالی به صورت رایگان و غنیمت تعبیر می کند. زمانی که شخص در خواب ببیند که یک ماهی تازه در اختیار داشته، آن را پخته و تناول می کند، چنین مفهومی دارد که به یکباره ثروت و دولت بسیار کسب کرده و صاحب اموال و املاک زیادی می شود.

خوابی که در آن دیده شود ماهی را کباب و بریان نموده و خورده شد، به این معناست که چنانچه خواب بیننده فرد خداشناس و صالحی بود، اسبابی برای او مهیا می شود که جهت تحصیل دانش و علوم عازم سفر شده و به مدارج بالایی دست یابد.

ولی در صورتی که شخص رویابین انسانی پارسا و متقی نباشد، زمانی که در خواب ببیند ماهی کباب و بریان شده می خورد، به معنای ناراحتی و رنجی است که متوجه او می شود.

از نظر دانیال نبی

دانیال نبی نیز همچون اکثر معبرین تعبیر مشاهده ماهی هایی با جثه بزرگ و تازه را در خواب و رویا، نشان دهنده رسیدن به مالی که به صورت رایگان بوده و به راحتی دریافت می شود، تعبیر می کنند.

همچنین ایشان معتقد است زمانی که در خواب ببینید ماهی در دریای گرمسیر قرار داشت به معنای ابتلا به گرفتاری و بلا بوده، و دیدن ماهی در دریای سردسیر تعبیر به اتفاقات خوش و شادی بخش می شود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن ماهی در خواب بسیار پسندیده است، علی الخصوص اگر آبی که ماهی در حال شنا در آن بود صاف و زلال باشد. زمانی که در خواب مشاهده کنید بر لب ساحل دریا و یا آبگیری قرار داشته و در آن تعداد زیادی از ماهی ها در حال شنا کردن بودند، به این معناست که اتفاقات خوش و آینده ای نیکو در تقدیر شما ثبت شده که بزودی تحقق آن را در واقعیت لمس می کنید که آن برگرفته از شفافیت و پاکی آب بوده است. در صورتی که آب داخل حوضچه و یا دریا کدر و بسیار آلوده بوده و همچنان ماهی ها در آن به شنا می پرداختند، تعبیر به آن است که با وجود شرایط سخت و موانع بسیاری که در زندگی روبرو می شوید، با توکل به خدای بزرگ و تلاش و همت بلندی که از خود بروز می دهید، بر تمام مشکلات و ناهمواری های زندگی غلبه کرده و دورانی سرشار از رنج و پریشانی را پشت سر می گذارید. نهایتا در جایگاه بلند مرتبه و عالی قرار می گیرد که حقوق و مزایای بسیاری کسب کرده و امکانات خاص و ویژه ای به شما می رسد.

چنانچه در خواب ببینید آب بدبو و بسیار گندیده بود ولی در عین حال ماهی های با رنگ های قشنگ و بسیار زیبا در آن شنا می کردند، چنین مفهومی دارد که در ازای مال، مقام و ثروتی که دریافت می‌کنید، چیزهای ارزشمندی همچون سلامتی و آرامش را از دست داده و حتی ممکن است شرایط زندگی تان دگرگون شود. آب گندیده در خواب به معنای ابتلا به بیماری و یا گرفتاری های سخت همچون اسارت و توقیف قلمداد شود.

دیدن ماهی سفید در خواب به منزله نیکبختی و اقبال بلند می باشد‌.

اگر ماهی به رنگ زرد طلایی در خواب ببینید، نشان دهنده مال و ثروت فراوان در زندگی است.

زمانی که ماهی را به رنگ قرمز ببینید، نشان دهنده جلال و مرتبتی است که در واقعیت کسب می‌کنید.

هنگامی که در خواب مشاهده کنید شخصی تعدادی ماهی را که داخل تنگ شیشه ای در حال شنا کردن بودند به شما هدیه کرد، به معنای نیکی و خیری است که به شما می رسد. چرا که مورد لطف و مرحمت او قرار گرفته و موجب ترقی و بهره مندی شما از نعمات زیادی شده و با موفقیت به اهداف خود دست میابید. در صورتیکه ببینید شما به شخص دیگری ماهی دادید، یعنی او را مورد حمایت قرار داده و به مدد و یاری شما به آرزوها و اهدافش خواهد رسید.

اگر در خواب ببیند که ماهی را کاملاً درسته بلعیدید، به معنای زیاده خواهی و طمعکاری است که در وجودتان زبانه کشیده و عطش سیری ناپذیری را در وجودتان شعله ور می کند. ولی اگر پس از ماهی غذای نیز خوردید یعنی به حشمت و مال می رسید.

چنانچه در رویا ببینید که ماهی شور می خورید تفاوتی ندارد که از نوع دودی باشد و یا تازه، مفهوم آن چنین است که با شرایط سخت و ناهمواری روبرو گشته و موجب پریشانی شما می شود.

از نظر آنلی بیتون

هنگامی که در خواب ببینید ماهی در میان آب های شفاف و پاک در حال شنا بود، به این معناست که افرادی با نفوذ و معتبر شما را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده که بدین ترتیب شما پیشرفت قابل توجهی در اموراتتان خواهید داشت.
زمانی که دختر جوان در خواب ماهی را ببیند، نشان دهنده ازدواجی فرخنده با شخصی برازنده و دانا بوده و زندگی زیبایی را شروع می کنند.

خوردن ماهی در رویا نشان دهنده ارتباطات صمیمی و عمیقی است که با دوستان و اطرافیان تان برقرار می‌کنید.

اگر ماهی را به صورت مرده در خواب ببینید، چنین مفهومی دارد که به علت مواجه شدن با شرایط سخت و ناهموار در زندگی، ممکن است اعتبار و دارایی شما به خطر افتاده و یا قسمتی از آن را از دست دهید.

چنانچه در خواب ببینید اقدام به صید گربه ماهی نمودید، چنین معنایی دارد که با اطلاع از توطئه هایی که بدخواهان و حسودان در مورد شما چیده اند، دچار اضطراب و نگرانی می شوید. ولی با تکیه بر قدرت تعقل و اندیشه بر آنها چیره شده و مکر و حیله آن ها را خنثی می کنید. البته در این راه شانس خوبی نیز شما را همراهی می کند.

زمانی که در خواب ببینید برای صید ماهی داخل آب می شوید، به این معناست که با اتکا به جسارت و مهارتتان پیشرفت قابل توجهی در شغل و حرفه داشته و به ثروت و دارایی خوبی خواهید رسید.

از نظر کارل گوستاو یونگ

یونگ از جمله بزرگترین روانشناسان و مفسرین در کشور سوئیس می باشد که تحقیقات و نظرات گسترده ای را در خصوص ناخودآگاه انسان ارائه داده است. او در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ، تعبیر دیدن ماهی در خواب را به عنوان سمبلی از دیدگاه ها و تفکری که شخص رویابین در واقعیت دارد، مطرح نموده است.

اگر در خواب ماهی را ببینید که در حال شنا کردن بود، به معنای دیدگاه ها و نظراتی است که عمیقاً در اندیشه و تفکرات شما ریشه دوانده و به صورت رویا در قالب ماهی مشاهده می کنید. گرفتن ماهی در خواب، نشان دهنده دیدگاه هایی است که از مرحله ایده در ذهن به صورت عمل در رفتار بروز می کند. علی الخصوص گرفتن ماهی سفید در خواب به معنای سنجش و بازبینی عقاید روحی و روانی تان بوده که به آن می پردازید. همچنین به معنای میزان پذیرش و درکی است که شما در هنگام رویارویی با مطالب جدید و یا برخورد با مسائل و مشکلات در وجودتان جلوه می کند.

اگر خانم بارداری در خواب ماهی را ببیند که در حال شنا کردن بود، نشان دهنده شرایط بی ثبات و متغیری است که برای او ایجاد شده و یا جایگاهی که هنوز راه زیادی تا رسیدن به آن باقی مانده است.

بطور کلی خوردن ماهی در خواب به منزله میزان اعتقادات، تمایلات روانی، فرصتها، پتانسیل و قدرت، یی نیازی و توانگری، همچنین الهامات معنوی قلمداد می شود.

چنانچه در خواب ببینید که در حال خوردن ماهی پخته هستید، یعنی شما به سطح جدیدی از استفهامات معنوی و و ماورایی دست یافته، به طوری که به آموزش و تحصیل در این علوم پرداخته و تبحر می یابید.

زمانی که در رویا مشاهده کنید ماهی را تمیز و پاک می کنید، به این معناست که شما در بیان و انتقال احساسات و تمایلات تان با اطرافیان با نوعی دوگانگی مواجه گشته اید.‌ به این صورت که در اغلب موارد از بیان آن شرم داشته و اجتناب می کنید که موجب انکار و نادیده گرفتن خود واقعی تان می شود.

تیغ ماهی در خواب بیانگر نگرش و افکاری است که از دیرباز در ذهنتان به آن پرداخته و با تبدیل شدن به اعتقاد و باور در وجودتان تثبیت گشته است. با کسب دانش و تحقیق در آنها به مهارت و توانایی در آن می رسید.

اگر در خواب ببینید که ماهی کوچکی به ماهی دیگری با اندام درشت حمله کرد، تعبیر به این معنا است که هیچگاه با توجه به ظاهر مسائل به پیش داوری و قضاوت در آنها اقدام نکنید. چراکه در خیلی از اوقات پتانسیل و ظرفیت‌های اشخاص در باطن آنها به طور بالقوه وجود داشته، و تا بروز آنها برای دیگران قابل باور نیست.

هنگامی که خواب مشاهده کنید ماهی با اندام غول پیکر در حال یورش به شماست، تعبیر آن چنین است که موضوعی موجب اندوه و نگرانی خاطر شما گشته که اغلب در عوض رفع و رجوع آن، از مواجهه با آن اجتناب کرده و نادیده می گیرید. اما با گذشت زمان به یک بحران تبدیل می شود. در اصل با بی توجهی به تمایلات تان، آسایش و رفاه را از خود سلب می کنید.

زمانی که در خواب ببینید ماهی درشت جثه در تلاش برای خوردن شما بود، به مفهوم توافق میان افرادی با نفوذ برای صدمه زدن به جایگاه، اعتبار و زندگی تان می باشد. به طرق مختلف سعی می کنند از اختیارات و نفوذتان در امور تحت سلطه شما کم کنند.

اگر ببینید که راهی بازار ماهی هستید، یعنی اتفاقات شاد و خوشحال کننده در زندگی موجب سرور و سرخوشی تان می شود.

چنانچه ماهی گندیده و خرابی را در بازارماهی ببینید، نشان دهنده احساس افسردگی و نگرانی است که بر وجودتان حاکم شده ولی شما با کتمان آن از اطرافیان، وانمود می کنید که شاد و خوشحال هستید.

همچنین معنای دیگر آن چنین است، موضوعاتی که در ضمیر باطن و ناخودآگاه تان پنهان مانده، به مرور زمان به ظهور رسیده و در رفتار و گفتارتان مشهود می شود. در عین حال بیانگر تمایلاتی است که مورد علاقه شما بوده و به آن مبادرت می کنید.

از نظر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو از معبربن بنام غربی معتقد است، تعبیر دیدن ماهی به رنگ قرمز در خواب و رویا نشان دهنده پیوند ازدواجی است که با شخصی متمول و ثروتمند انجام می دهید.

دیدن ماهی با اندام درشت در رویا، به منزله احساس خشنودی و رضایت از شخص یا موضوعی می باشد.

اگر در خواب ماهی کوچکی را ببینید، یعنی در اموری که به آن می پردازید با شکست مواجه می شوید.

ماهی مرده در خواب بیانگر احساس پریشانی اصطراب و نگرانی است.

از نظر لیلا برایت

اگر در خواب ببینید ماهی را به صورت خشک می خورید، تعبیر نشان دهنده بیماری و کسالتی است که به آن دچار می شوید.

دیدن ماهی با اندام درشت در رویا، بیانگر حقوق و مزایای قابل توجهی است که از شغل و حرفه تان دریافت می کنید.

ماهی به رنگ قرمز، به منزله فرصت و شانس خوبی است که به شما می رسد.

هنگامی که ماهی قزل آلا در خواب مشاهده کنید، به معنای اقبال بلند و فرصت بی‌نظیری است که موجب پیشرفت و ترقی شما می شود.‌

اگر ماهی که در خواب ببینید از نوع کولی بود، یعنی اخبار ناخوشایندی به گوشتان میرسد.

از نظر جی. اچ. میلر

تعبیر دیدن ماهی آزاد در خواب، بشارتی است که از آینده ای موفق و پربار به شما خبر می دهد.

ماهی ساردین در رویا، هشداری است که از بروز شرایط ناخوشایند شما را مطلع می کند.

اگر در خواب ماهی به رنگ طلایی ببینید، به این معناست که ازدواج مبارک و فرخنده ای انجام می دهید که موجب خوشبختی و سعادت خواهد بود.

از نظر تونی کریسپ

از معبربن غربی در خصوص تعبیر خواب تونی کریسپ بوده است که کتاب سرزمین رویاها را در این خصوص به رشته تحریر در آورده است. از نظر ایشان دیدن ماهی در رویا چنین مفهومی دارد، هنگامی که شخص پس از مدت های مدید به احساسات درونی و تمایلاتی که مورد بی مهری قرار گرفته و نادیده گرفته شده اند، توجه نموده و اجازه بروز بدهد، پس از به عرصه رسیدن عواطف و احساسات، ادراکات تازه ای از او به قلیان درآمده و عواطف جدیدی ابراز می کند. این جریان با دیدن ماهی در خواب نمودار می شود.

خوردن ماهی در رویا به منزله ترکیب و پیوستن فهم و استنباط از موضوعات، احساس ارتباط عمیقی از هستی و آفرینش، و مجالست و مراوده با جامعه و اطرافیان بیان می شود. خوابی که در آن دیده شود انسان توسط ماهی بلعیده شد، به معنای تمایلات و رفتارهای غیر منطقی و نامتعارف بوده که در نتیجه به انکار جریانات طبیعی اجتماع و دنیا و رفتن به بی راهه قلمداد می شود.

از نظر روانشناسان

با تحقیقاتی که پژوهشگران و روانشناسان بر روی ضمیر ناخودآگاه و تاثیر آن بر خواب و رویا انجام داده‌اند، متوجه رفتارها و تحرکات بخش ناخودآگاه ذهن انسان در هنگام خواب شده‌اند، ضمیر ناخودآگاه بخشی از ذهن بوده که در حالت هوشیاری هیچ رفتار و کنش و واکنشی از خود بروز نداده، اما در واقع پایه اصلی اعتقاد، باور و رفتارهای انسان را در حالت هوشیاری تشکیل می دهد. در زمانی که خواب هستید ضمیر ناخودآگاه کنترل افکار و روح انسان را در دست گرفته و آن را جهت دهی می کند. ذهن ناخودآگاه همچون دنیایی است که اشخاص بسیاری در آن ساکن هستند و هر چه از زندگی انسان می گذرد از کودکی تا بزرگسالی به تعداد این ساکنان افزوده و بیشتر می شود. به هنگام خواب هر کدام از این اشخاص با رفتارها و اعمالی که در خواب شما انجام می دهند به مرور احساساتی همچون امید، نگرانی و خواسته ها می پردازند.

در خیلی از مواقع پیش آمده رویاهایی ببینید، که هنوز به مرحله ظهور نرسیده و حتی اندیشه آن به فکرتان نیز خطور نکرده است. به عنوان نمونه هنگامی که در خواب ماهی را ببینید به طوری که در عالم بیداری هیچ تفکری در خصوص آن نداشته و تصویر یا مسئله ای نیز در مورد آن مواجه نبوده آید.

روانشناسان حوزه روانکاوی معتقدند دیدن اشیا گوناگون در خواب در اصل به عنوان سمبل و انعکاسی از مطلب مشخصی باشد. ایشان با بررسی و سنجش هیجان و احساساتی که در خواب به انسان دست می دهد و استفاده از روش هایی همچون تداعی آزاد، سعی می‌کنند تا به تفسیر و استفهام پیام آن رویا بپردازند.

تعبیر خواب ماهی بر‌ اساس موضوع آن 📋

خوردن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی را بصورت نپخته و کاملاً خام میل می‌کنید، تعبیر به معنای نگرانی و اضطرابی است که شما از مواجهه با روزهای آتی و شرایط پیش آمده در ذهن خود دارید.

زمانی که در خواب ببینید در رستوران در حال ماهی خوردن هستید، این رویا به منزله آغازی جدید و خوش یمن است که در هر زمینه ای می توان قلمداد کرد.

در تفاسیری که برای دیدن ماهی در خواب بیان می شود، در نظر گرفتن نوع ماهی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور مثال:

خوردن ماهی سالمون به معنای آغاز ارتباط احساسی و عاشقانه در زندگی است. و یا احتمالاً شخصی از شما برای صرف یک وعده غذایی دعوت به عمل می آورد.

مشاهده ماهی از نوع خال خالی می تواند به مفهوم استارت و شروعی به یکباره قلمداد شود.

دیدن ماهی آزاد، تعبیر به فرصت های خوبی است که از جانب نزدیکان به شما ارائه شده و موجبات ترقی را فراهم می‌کند.

دیدن ماهی کاد به منزله درخواست استمداد و یاری است که نیاز به حمایت و کمک شما داشته و آن را از شما سلب می کند.

اگر در خواب ببینید که ماهی قرمز می خورید، بیانگر امکانات و آسایشی است که موجبات فراهم کردن زندگی دلخواهی برای تان می شود.

دیدن ماهی خام در حالتی که طعم دار بوده و به چاشنی های مختلفی آغشته باشد، به انواع مختلف دیده می شود. صرفاً خوردن ماهی خام در خواب به منزله بلاتکلیفی و عدم قطعیت موضوعاتی در واقعیت قلمداد می شود. در صورتی که قبل از تناول ماهی خام مشاهده کنید که به زده بود، بیانگر پیغام خوشایندی جهت غلبه بر بدخواهان و حریفان تان می باشد.

تیغ ماهی

تعبیر دیدن تیغ ماهی در خواب و رویا از افکار قدیمی و منسوخی خبر می دهد که می توانید با مطالعه و خلاقیت بر روی آنها، افکار جدیدی خلق کرده و به عنوان مسیری برای زندگی در نظر گرفت.

حمله ماهی زنده

اگر در خواب ببینید که ماهی زنده به شما حمله کرد، تعبیر بیانگر درگیری های احساسی و عاطفی است که میان شما و طرف احساسی تان رخ می دهد. و به این معناست که شما تسلطی بر احساسات و عواطف مثبت آن نداشته و اسیر آن هستید. چنانچه ببینید که جثه ماهی غول پیکر بود، یعنی از عزت نفس خیلی کمی برخوردار بوده، به طوری که در هنگام رویارویی با اشخاص دچار دوگانگی شده و با قاطعیت عمل نمی کنید.

ماهی فاسد و پوسیده

اگر کسی در خواب دید که به بازار ماهی فروش ها رفته و در آنجا ماهی های گندیده و خرابی را مشاهده کرد، تعبیر به آن است که موضوعاتی موجب رنجش خاطر و نگرانی او گشته است. به طوری که مدت های مدید مثل راز در سینه حفظ کرده و به آن فکر می کند. و ظاهر او

خلاف این مدعا نمایان بوده و بسیار سرزنده و بشاش می باشد.

ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: چنین خوابی بعنوان سمبلی از اسپرم‌های انسان بوده و باروری و یا تصمیم و اقدام در جهت داشتن فرزند را خبر می دهد.

ماهی گرفتن (ماهیگیری)

تونی کریسپ:

ماهیگیری در رویا، نشان دهنده ذهنی فعال و منعطف برای رویابین بوده که با دیدگاهی روشن و عمیق به تحلیل اطلاعات و موضوعات پرداخته و با روشن بینی و آگاهی به تبادل نظر می پردازد.

جابر مغربی:

معتقد است زمانی که در خواب ببینید ماهی صید می کنید، به این معناست که درآمد و معاش از راه درست و حلال به زندگیتان آورده به طوری که برکت و خیر آن شامل حال همه خانواده می شود.

آنلی بیتون:

بیان می کند شکار کردن گربه ماهی در خواب به منزله توطئه ها و دسیسه هایی است که بدخواهان و دشمنان برای ضربه زدن و آسیب به زندگیتان چیده اند. اما رفتار هوشیارانه و تدبیر شما موجب می‌شود تا بر آنها چیره شده و مکرشان ناکام بماند.

معنای دیگری که برای ماهیگیری بیان شده است، به منزله ی قرار گرفتن در شرایط آرامش و یا رفتن به سفری است که موجبات تمدد اعصاب و آسایش خیال را برایتان فراهم کند.‌

صید ماهی

اگر در خواب ببینید که شخصی در حال صید ماهی است نشان دهنده اهداف و برنامه هایی است که شما برای رسیدن به آن ها تلاش کرده و پیش می روید.

صید ماهی در رویا ممکن است بیانگر تمایلات و یا عواطفی باشد که مدت ها مورد بی توجهی قرار گرفته، ولی به یکباره در وجود انسان نمایان شده و بروز می کند.چنانچه ببینید شما در میان آب های یخ زده اقدام به ماهیگیری می کنید، به این معناست که قصد دارید به یک موضوع

عاطفی پایان دهید. همچنین نشان دهنده خاطرات ناخوشایند و سختی است که با بروز احساسات تلخ در ذهن تداعی می شود.

صیاد ماهی

دیدن صیاد ماهی در خواب، به منزله سرشار شدن ایام و اوقات زندگی در میان دولت و نعمات فراوانی است که به نیک بختی می انجامد. شما و زندگی تان به چنان سعادت و خوشبختی می‌رسید که تاکنون برایتان قابل وصف نبوده است.

زمانی که در خواب ببینید ماهی شکار کردبد، یعنی در کاری که انجام میدهید به پیروزی می رسید.

ناکامی در ماهیگیری

هنگامی که در خواب ببینید در گرفتن ماهی ناکام مانده و ماهی نصیبتان نشد، تعبیر یعنی احتمالاً در واقعیت کارها بر طبق میلتان پیش نمی رود.

ماهی سیاه

ماهی سیاه در آب زلال:

اگر در خواب ببینید که ماهی به رنگ سیاه در میان آبی پاک و شفاف شنا می کرد یعنی فرصتی بزرگ و پیروزی دلخواه نصیبتان می‌شود.

ماهی سیاه برای زن باردار:

زمانی که خانمی باردار ماهی سیاهی در خواب ببیند که در حال شنا در میان آب های گل آلود بود نشان دهنده ترس و واهمه‌ای است که از فرآیند زایمان و به دنیا آمدن کودکش دارد.

ماهی مرده

در خطر بودن سلامتی:

مشاهده ماهی مرده در رویا زنگ خطری است که برای سلامت روح و جسم شما نواخته شده است. بهتر است احتیاط و مراقبت بیشتری از خود داشته باشید.

رابطه عاشقانه نافرجام:

اگر شما شخص مجردی هستید و در خواب ماهی مرده دیدید، یعنی رابطه احساسی که در آن هستید دچار بحران و تلاطم شده و اختلافات و مشکلاتی میانتان بروز می کند. لازم است به چاره جویی در آن پرداخته و از تصمیمات شتابزده خودداری کنید.

آزمون‌های سخت رابطه عاطفی:

اگر شخصی که در حال حاضر رابطه عاشقانه ای را در زندگی تجربه می کند ماهی مرده ای در خواب ببیند، چنین مفهومی دارد که این ارتباط پیچ و خم‌ها و تلاطمهای بسیاری را در پی داشته، لازم است برای رسیدن به عشق صبوری پیشه کرده و در راه معشوق ثابت قدم باشید.

نافرجامی تحصیلی:

چنانچه شما مشغول به تحصیل در دانشگاه و یا مدرسه بوده و در رویا ماهی را بصورت مرده دیدید، یعنی در آموزش و تحصیل با موانعی مواجه شده و در حد مطلوب امتیاز کسب نمی کنید.

موانع زندگی:

زمانی که خانومی در خواب ماهی مرده ببیند، به این معناست که در زندگی شرایط سختی را تجربه کرده و موانع یکی پس از دیگری در مقابل او آشکار می شود. عزم راسخ و همت بلند، نقطه اتکایی است که می‌تواند برای عبور از این شرایط او را یاری کرده و به سرافرازی سوق دهد.

شکست در محل کار:

چنانچه شما به حرفه ای اشتغال داشته و ماهی مرده در خواب ببینید، یعنی در امورات شغلی تان با رکود و موانعی مواجه شده و حتی ممکن است به جایگاه پایین‌تری سقوط کنید.

مشکلات کاری:

هنگامی که آقایی ماهی مرده در خواب ببیند، به این معناست که در خطرات و آسیبی شغل و کسب و کارش را تهدید می کند. ابتدا صدقه پرداخت کرده و در معاملات محتاطانه عمل کند.

زیان و خسارت‌های زیاد:

اگر شخصی که به کار بیزینس مشغول بوده و تجارت را به صورت کلان و بین الملل انجام می دهد، ماهی مرده در خواب ببیند، احتمالاً برخی از این پروژه ها بسیار خطر پذیر بوده و منجر به از دست رفتن سرمایه و زیان مالی خواهد شد.

آنلی بیتون :

مشاهده ماهی مرده در خواب، به این معناست که بروز برخی شرایط سخت و درد آور، موجب به فنا رفتن اعتبار و مال و اموال تان می شود.

تونی کریسپ:

معتقد است دیدن ماهی مرده در دریا به منزله تمایلات و احساسات اولیه ای است که به صورت غریزی در انسان وجود داشته و متاسفانه سرکوب شده اند.

ماهی زنده

خالد بن علی العنبری:

ماهی زنده سمبل و نمادی از دختر مجردی است که در شرف ازدواج می باشد.

جابر مغربی:

چنانچه در خواب ببینید که ماهی های دریا در حال گفتگو با شما بودند، یعنی موضوعی که بر شما پنهان بوده برای تان آشکار می شود. به موجب آن راه و مسیر جدیدی برای شما نمایان شده و موجب موفقیت و نیکبختی در زندگی خواهد شد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانى امام صادق جابر مغربی دانیال نبی کارل گوستاو یونگ کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو لیلا برایت محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی ن

🍞 تعبیر خواب نان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب نان 🍞

خواب هایی که از نان دیده شود، به رزق و روزی، رونق و برکت تعبیر شده و از جمله خوابهای نیکو محسوب می شود. حال برای مشاهده تعبیر خواب کامل خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🍞 تعبیر خواب نان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب نان بر‌ اساس نظر معبر👴

ازنظر امام جعفر صادق (ع)

به بیان امام صادق (ع) دیدن نان در خواب بر چهار تعبیر می باشد:

یکم:

تعبیر به مالی است که از راه درست و حلال حاصل شده است.

دوم:

به معنای دستگاه حاکم بر جامعه تلقی می شود.

سوم:

به منزله رونق و برکتی است که بر زندگی جاری می شود.

چهارم:

نشان دهنده زندگی سرشار از شادکامی و روزی بیکران است.

ازنظر دانیال نبی

زمانی کسی در خواب ببیند تعداد زیادی نان در اختیار داشته ولی از هیچ کدام از آنها تناول نمی کند، تعبیر به منزله مسئله و حزنی است که به آن دچار می شود.

اگر شخصی در خواب مشاهده کرد که با وجود داشتن نان های بسیار توانایی خوردن آن را ندارد، نشان از پایان عمر او بوده و از دنیا می رود.

خوابی که در آن دیده شود تعداد اندکی نان حاصل کرده، بیانگر رهایی از مشکلات و به پایان آمدن اندوه و نگرانی ها در زندگی است.

ازنظر منوچهر مطیعی تهرانی

خوابی که در آن دیده شود هنوز گرمای آتش تنور از نان حس می شود، بیانگر شادکامی، مسرت و اوقاتی مفرح می باشد.

اگر در خواب ببینید شخصی نانی به شما داد، تعبیر به معنای خیر و منفعتی است که در واقعیت از او به شما خواهد رسید.

چنانچه کسی در خواب دید نانی را که بسیار مورد علاقه اوست از مقابلش برداشته و یا از او می گیرند، نشان دهنده اجحاف و پایمال شدن حق او می باشد.

دیدن نان گندم تازه در خواب، بسیار نیکو و خیر می باشد.

مشاهده نان جو در رویا، بیانگر خست و عدم تمایلی است که دارنده نان در وجودش حس می کند.

ازنظر محمد ابن سیرین

چنانچه کسی در خواب ببیند در سفره ای که مقابلش پهن است، نان هایی وجود داشته و او از آنها میل می کند، تعبیر نشان می دهد به هر میزانی که از نان ها برداشته، مالی بدون صرف هزینه به او می رسد.

اگر کسی در خواب به سگ نان بدهد، به معنای رونق بسیار و معاش کلانی است که در زندگی اش برقرار می شود.

زمانی که در خواب دیده شود مردم نان سبوس مصرف می کنند، بیانگر خشکسالی و کمیابی مواد غذایی در آن جامعه بوده بطوری که حتی قدرت خرید مردم بسیار کم شده و داد و ستد در حد ناچیز انجام می شود.

اگر کسی در خواب نان هایی را که به صورت خرده بودند میل می کرد، بداند که احتمالا آسیب و زیانی در زندگی و یا امور مالی به او وارد می شود و این خسارت به نسبت مصرف خرده نان هایی است که در رویا مصرف است.

هنگامی که شخصی در خواب دید که در حال پخت نان از تنور بوده، به این معناست که به نسبت میزان نان های که طبخ نموده معاش زیاد و حلال حاصل کرده و پیشرفت می کند.

ازنظر ابراهیم کرمانی

چنانچه در خواب دیده شود با رفتن به درب منازل، درخواست نان از آنها می نماید، تعبیر به آن است که گشایش و بهره در موضوعی نصیبش شده و اموراتش بهتر می شود.

در صورتی که شخص در رویا اقدام به تکدی نان از مقابل خانه ها نمود ولی چیزی نصیبش نشد، بیانگر ایجاد بستگی و فروماندن در کاری است که برای آن تلاش می کند ولی پیشرفتی حاصل نمی شود.

اگر در رویا ببینید در حین تناول نان دچار سکسکه شدید، بدانید که ممکن است کسالت و بیماری بر وجودتان عارض گشته و ناخشنود شوید.

ازنظر جابر مغربی

به تعبیر جابر مغربی صرفا مشاهده نان در خواب، چنین معنایی دارد که با توجه به بهای نان، شخص رویابین مبلغی معادل ۱۰ تا ۱۰۰۰ درهم کسب خواهد کرد.

اگر در خواب نان جو ببینید، بیانگر میزان توجه و مبادرت به تقوا و پارسایی شخص خواب بیننده در زندگی است.

مشاهده نان برنج در خواب، به معنای روبرو شدن با مشکلات و موانعی است که از پیش برد کارها جلوگیری کرده موجب وقفه در امور گشته است.

ازنظر لیلا برایت

دیدن نان به رنگ سفید در رویا، بشارتی بر مال کثیر و ثروت عظیمی است که حاصل می شود.

زمانی که شخصی در خواب دید در حال خوردن نانی بود که طعم شیرین و دلچسبی داشت، بداند ایامی سرشار از شادکامی و موفقیت در انتظارش است که آغوشش را به روی او گشوده است.‌

ازنظر لوک اویتنهاو

دیدن نان به تنهایی در خواب، تعبیر از پیروزی و خرسندی در زندگی می باشد.

اگر در رویا ببینید که نانی را میل کردید، یعنی از شما برای حضور در یک دورهمی یا مجلسی دعوت خواهد شد.

چنانچه در خواب ببینید نانی که به رنگ سفید بود خوردید، تعبیر به داشتن رفقا و دوستان شایسته و دلسوز برای شماست.

خوابی که در آن از نانی به رنگ سیاه خورده شود، تعبیر خوبی نداشته و نشان دهنده بدبیاری و فراز و نشیبی است که با آن مواجه می شود.

زمانی که در خواب ببینید نانی تازه در رویا میل کردید، به معنای پایان رسیدن ایام سختی و مشکلاتی است که در آن بوده‌اید.‌

خوردن نان خشکیده در خواب، به این معناست که در واقعیت بدخواهان و حسودانی در کمین رویابین هستند.

خوابی که در آن نان طبخ شود، نشان دهنده ظفر و رسیدن به اهدافی است که برای آن تلاش کرده اید.

چنانچه کسی در خواب دید نان هایی را با خود می برد، هشداری است که از بروز آسیب و لطماتی درخصوص امور کاری یا زندگی خبر می دهد.

ازنظر  آنلی بیتون

زمانی که در خواب یک نان را بطور کامل و بدون تا کردن و با فاقد پوشش ببینید، تعبیر بیانگر امساک و قناعتی است که در زندگی پیشه خود کرده اید.

مشاهده خرده های تان در رویا، به منزله بروز مشاجرات، بحث و جدل هایی است که بر سر مسائل جزئی و بی اهمیت رخ می دهد. تفسیر دیگری که از خواب مذکور برمی آید، قرار گرفتن در مخمصه ای است که برای حل آن تدبیر بسیار لازم است.

چنانچه در خواب ببینید به یکباره تکه‌ های نان در مقابل تان رو به ازدیاد می گذارد، به منزله دست یابی به توفیق و کامیابی عظیمی است که موجب تحول شگرفی در زندگی می شود.

دیدن قرص نان در رویا، نشان دهنده تمرکز و دقت نظری است که در انجام امور از خود نشان دادید تا به عالی ترین شکل انجام گردد.

اگر در خواب ببینید نانی که از غله چاودار تهیه شده، می خورید، نشان از خرسندی و رضایتی است که بطور کلی از زندگی و شرایط حاکم دارید.

ازنظر کارل گوستاو یونگ

یونگ معتقد است مشاهده نان در رویا، نشان از تمایلات و خواسته های اساسی و مهمی است که هر انسانی به آن نیازمند است. همچنین دیدن نان، به منزله رویکردهای مثبت و خصلت های انسان دوستانه ای است که هر شخص در طول زندگی به آن پرداخته و اقدام می نماید. در عین حال این رویا، به این معناست که شما با اراده ای قوی و تلاشی مستمر در جهت کنترل و تسلط بر اوضاع پیش رفته تا در رأس آن مستقر شوید.

ازنظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تونی کریسپ تعبیر خود را در خصوص دیدن نان به هنگام خواب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بدین شرح بیان کرده است:

بیانگر اتفاقات و رویدادهایی است که در زندگی از سر گذرانده است.

به منزله ابتدایی ترین نیازهای انسان از جمله خوراک، پوشاک، تامین عواطف و احساسات برای ادامه حیات قلمداد می شود.

به معنای بهره مندی از نعمت سلامت جسمی و مال و دولت فراوان می باشد.

انعکاسی از روابط و حشر و نشر خواب بیننده با اطرافیان و تمایلات وجودی او است.

زمانی که در خواب شاهد نانی باشید که هنوز طبخ نشده و در تنور قرار می دهند، تعبیر به بارداری و تولد نوزاد می شود.

تعبیر خواب نان بر‌ اساس موضوع آن📋

نانوا

خوابی که در آن دیده شود اقدام به پختن نان می کند، تعبیر به این معناست که قدرت نوآوری و ابتکار در وجود او فعال گشته و قادر است در سخت ترین شرایط با تغییر دیدگاه و نگرش، نتیجه ای مطلوب از آن فرایند بدست آورد. حتی با سرزنش و بدگویی هایی که از او می شود، آن را به

فرصت تبدیل کرده و نقاط ضعف خود را ترمیم نموده و بهبود می بخشد. بطور کلی طبخ نان در رویا، به منزله بنیان گذاری و ابداع فرایند با شرایطی جدید جهت پیش برد اهداف تلقی می شود.

محمد ابن سیرین معتقد است زمانی که شخص در خواب مشاهده کند در حال پختن نان در تنور بود، چنین مفهومی دارد که به نسبت نان های که پخت، معاش او بطور اصولی و صحیح افزایش یافته و در کسب و کار به رونق می رسد.

کارل یونگ بیان می کند دیدن نانوایی در رویا، خبر از دستاوردی عظیم و رسیدن به دولت و مکنت در زندگی دارد که سرآغاز ایامی با شادکامی و سعادت در کنار عزیزان می شود.

نان گندم و جو

خوابی که در آن نان گندم دیده شود در صورتی که آن نان تازه بود، تعبیر خیر و پر منفعتی دارد.

مشاهده نان جو در رویا، بیانگر صفات حسود و بی خیر بودن شخصی است که آن را در اختیار دارد.

دیدن نان برنج به منزله هشداری است که از مواجه شدن با موانع کوچک و برگ در امور خبر می دهد.

زمانی که در خواب نان عدس و باقلا بینید، به معنای ایجاد شرایط کمبود و فقدان مالی بوده که حزن و ناراحتی را به همراه دارد.

مشاهده نان گاورس (گاورس ارزن های ریزی است که در برنج یافت می شود) به مفهوم تقوا و پاکدامنی در زندگی بوده، همچنین این خواب تعبیر به تنگی معیشت و روزی کم است که موجب فشار و سختی می شود.

نان تمیز در خواب، تعبیر از شادکامی و سرور در زندگی حاکم بوده و موجب خرسندی و رضایت می گردد.

دیدن نان گرم و تازه در رویا، تعبیر به رونق، دولت و برکت در امورات زندگی می شود.

نان خشک در خواب، بیانگر قرار گرفتن در شرایط سخت زندگی و مضیقه مالی است.

خرده های نان (ترید)

خوابی که در آن خرده نان ها جلوه بیشتری داشته و مضمون خواب بر آن متمرکز باشد، به معنای وجود افراد بدخواه و حسودی است که همواره در کمین شما و زندگیتان بوده و مترصد فرصتی هستند که آسیبی به شما وارد کنند‌. این اشخاص می توانند کسانی را شامل شود که حتی فکرش را نمی کنید، دوست نزدیک و یا همکاری که سقوط شما موجب ترفیع او می شود.

در عین حال این خواب هشداری است که شما را به حفظ جزییات امور و برنامه های اقدامی متذکر نموده و عدم افشای آنها را خاطر نشان می کند. چنانچه در خواب شاهد بردن خرده نان ها توسط مورچه ها باشید، تعبیر مذکور تاکید بیشتری دارد.

خوردن نان

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن نان بودید، تعبیر بدین معنیست که بدانید با استقامت و اراده قوی که در وجودتان هست به جایگاهی دست می یابید که ابعاد جدیدی از توانمندی ها در شما بروز کرده و سطح جدید فکری، دریچه زیبایی از جهان را برایتان می گشاید.

معنای دیگری که برای صرف نان بیان می شود، نشان دهنده نعمت داشتن خانواده گرم و صمیمی است که محبت و یکدلی در آن موج می زند. کانون گرم خانواده شما که همه اعضای آن با دلسوزی و حمایت همه جانبه، پشتوانه ای قوی قلمداد شده و همچون نقطه قوتی موجب دلگرمی تان می شود. در این جمع همه اعضا در کلیه تصمیمات ریز و درشت سهیم بوده و برای ارتقاء و پیشرفت خانواده تلاش می کنند. در صورتی که خواب بیننده خانم باشد، تعبیر آن عدم تعادل رفتاری و احساسی است که منجر به بحث، جدل و نگرانی می شود.

قسمت کردن نان

چنانچه در رویا شما دارای نانی تازه بوده و با برش کردن آن را میان دوستان و اعضای خانواده تقسیم نمودید، به منزله ارتباطات عمیق به همراه صداقت دو جانبه ای است که شما با اطرافیانتان برقرار می کنید. این خواب بیانگر ایامی است که مملو از شادی و مهربانی در کنار عزیزان سپری می کنید. در صورتی که نان در خواب کیفیت خوبی نداشت، نشان دهنده روابطی است که قبلاً به شکست انجامیده است.

تکه کردن نان

زمانی که در خواب ببینید مشغول تکه کردن نان هستید، تعبیر به این معناست که شما از نظر عرفان و معنویت بینش عمیقی داشته و در سطوح بالایی هستید. این رویا بیانگر خاطرات شیرین، شادکامی و دستاوردهای است که در کنار دوستان و خانواده تجربه نموده و مایه مباهات تان است. در عین حال نشان دهنده استنباط صحیحی است که شما از روحیات و تمایلات خود دارید.

برش نان

اگر در خواب ببینید یک نان کامل را بوسیله ابزاری همچون چاقو یا قیچی برش دادید، به منزله ویژگی های خوب و جنبه های با ارزش رفتاری و فکری است که موجب پر رنگ شدن ارزشهای انسانی و وجودی او می شود. با یادآوری این نعمتها و هرآنچه که موجب اهتمام است به شکرانه خدای بزرگ پرداخته و برای حفظ آن ها تلاش کنید.

خمیر نان

چنانچه در خواب ببینید که خمیری را برای پخت نان مهیا نموده و یا در انتظار هستید که خمیر به تخمیر کامل برسد، تعبیر به این معناست که موقعیتی که در آن قرار داشته و یا موضوعی که برای به ثمر نشستن آن تلاش می کنید، هنوز بستر لازم برای تحقق اهداف را دارا نبوده و لازم به صرف زمان و انرژی مضاعف دارد. در عین حال ممکن است شما از نظر سطح فکر و توانمندی به درجه مطلوب نرسیده و سعی بیشتری را بطلبد.

نان پختن

خوابی که در آن دیده شود در حال پختن نان بوده و یا مرحله به مرحله بر طبق شیوه نامه اقدام به تهیه نان می کنید، چنانچه در واقعیت تحت فشار و مضیقه مالی قرار داشته و نیاز مبرم به پول دارید، به تدریج و با تاخیر برایتان فراهم گشته و کارهای تان به روال می افتد.

برخی معتقدند خواب که در آن ببینید خودتان تنها در حال آماده سازی و پخت نان بودید، تعبیر خوشایندی نداشته و احتمال مواجه شدن با اتفاقات نابهنگام را برایتان متصور است. در پی آن شرایط سخت و ناخوشایندی بر شما تحمیل شده و رنج و اندوه زیادی برایتان می گذرد.

در صورتی که شاهد باشید در کنار شخص دیگری از نزدیکان در حال تهیه نان بودید، تعبیر خیر و نیکویی دارد. این خواب بشارتی بر استحکام و ثبات مالی دارد که تا سالیان زیاد همه اعضای خانواده از فواید آن بهره مند گشته و به رونق می رسند.

نان تست

مشاهده نان تست در خواب، خبر از شرایط نوین و مطلوبی دارد که در روزهای آتی اطلاعاتی مبنی بر پیشرفت شغلی و یا تحولات مالی به شما می رسد و در اموراتتان تغییرات چشمگیر و خوبی حاصل می شود.

تُست کردن نان

چنانچه در خواب ببینید بوسیله فر یا دستگاه توستر در حال تست کردن نان بودید، چنین تعبیر دارد چنانچه در زندگی پروژه ها و برنامه های مهمی در دست اقدام دارید که قسمت اعظم اوقاتتان را به آن اختصاص داده اید، توجه داشته باشید که لازم است تلاش مضاعفی برای به ثمر نشاندن آن داشته و تمرکز بیشتری در مراحل اجرای آن نشان دهید. در عین حال معنای دیگر آن، درخصوص افزایش مهارت و توانمندی شخص خودتان است. بهتر است تا با دریافت آموزش های تخصصی و بروزرسانی قابلیتهایی که در وجودتان هست، مسیر را برای رسیدن به اهدافتان هموار کنید.

خرید نان

اگر در خواب ببینید از نانوایی یا مغازه تغذیه فروشی نان خریدید، به این معناست که شما در جایگاه لیدر و سرپرست یک مجموعه یا خانواده قرار گرفته و در جهت تامین نیازهای گروه تلاش می کنید. با توجه بیشتر به جزییات خواب و اینکه خرید نان برای چه اشخاصی بوده است، تفسیر بیشتری از آن حاصل می شود.

برخی معبرین معتقدند زمانی که در رویا اقدام به خرید نان می کنید، ممکن است در امورات محوله با برخی مسائل شخصی با هزینه هایی مواجه شوید که مجبور به پرداخت شوید. بهتر است با وسواس بیشتری برای مخارج تان برنامه ریزی کرده تا در مضبقه مالی فرار تگیرید‌.
تفسیر دیگری که برای این خواب بیان می شود، رسیدن به منفعت و سود اقتصادی است که در حرفه تان به آن دست یافته و یا به نوعی ترقی و پاداشی است که خارج از برنامه و روال کاری به شما تعلق گرفته است. در عین حال می توان آن را هدیه نفیسی قلمداد کرد که به شما داده می شود.

فروش نان

چنانچه در خواب مشاهده کنید در حال فروش نان به دیگران هستید به این معناست که سرویس هایی که از نظر کاری و حتی به طور متفرقه به اشخاص ارائه می دهید، بسیار کارساز و مفید واقع گشته و خشنودی و رضایت بسیاری را در پی داشته است. در این خواب هرچه نان ها دارای کیفیت بهتر و بالاتری باشند به همان نسبت منفعت و خیر کثیری به شما خواهد رسید.

گرفتن نان

زمانی که در خواب ببینید نانی را از شخص و یا جایی دریافت نمودید، تعبیر آن چنین است که به جایگاه و رتبه ای تکیه می زنید که از نفوذ و دولت بسیاری بهره‌مند شده و در هر شرایطی شما را به سمت پیشرفت سوق می دهد.

نان دادن به دیگران

چنانچه در خواب ببینید نانی را به رایگان به دیگران می بخشید به منزله سخاوت و طبع بلندی است که شما از آن برخوردار بوده و در کنارتان دیگران نیز خیر می برند. اگر شخص گیرنده نان برای شما آشنا و شناخته شده بود امکان دارد که او در زندگی نیاز به مساعدت و کمکی داشته و توسط شما مورد حمایت قرار گیرد.

اگر در خواب دیدید در حال نوزیع نان میان مردم به ویژه افراد نیازمند و مستمند بودید، تعبیر نیکویی داشته به بهره مندی شما از زندگی سرشار از رونق، دولت و روزگاری که همواره بر وفق مرادتان می گذرد اشاره دارد. به شکرانه خدای مهربان، درهای رحمت و سعادت بر لحظه لحظه زندگی تان گشوده بوده و در وفور نعمت و رفاه بسر می برید. در عین حال مفهوم دیگری که از آن برمی آید صحت و سلامت جسم و جان شما بوده که در نهایت توانایی و نیروی بدنی بسر می برید.

اگر در رویا تکه ای از نان را به دیگران ببخشید، بیانگر دست و دلبازی، جود و کرم شما می باشد.

نان لواش

دیدن نان هایی که از ضخامت کمتری برخوردار بوده و سطوح صاف و یکنواختی دارند در رویا همچون نان تافتون و لواش، لازم است کمی منعطف تر به مسائل و اموراتی که مواجه می شوید، نگاه کرده و با نرمش بیشتری به رفع آن بپردازید. به طور معمول بهتر است با دید بازتر و سهل گیرتری به حل و فصل موانع پرداخته و با روحیه شاد و گشاده به کارهای روزمره اقدام کنید.

نان فانتزی

تعبیر مشاهده نان فانتزی یا نان رولی در خواب، اشاره به تعصب و وجدان کاری شما در حرفه است که در آن مشغول بوده و اعتماد به نفسی که موجب طرح ایده و خلاقیت در اموری است که به آن پرداخته و باعث حرکت رو به جلو برایتان می شود. اگر نان را بصورت قرص کامل ببینید، نشان دهنده موفقیت و کامیابی است که پس از دنبال کردن برنامه ها به آن دست می یابید.

نان سفید

تعبیر دیدن نان به رنگ سفید در خواب، به منزله ورود اشخاص جدیدی در زندگی تان در قالب دوست می باشد که اوقات مسرت بخشی را در کنارشان سپری می کنید.

نان قهوه ای

اگر نان را به رنگ تیره و یا قهوه ای در رویا مشاهده کنید، به این معناست که برخی از دوستان و یا اطرافیانتان در شرایط نامساعدی به سر برده و نیاز به یاری و همدلی شما دارند. احتمالا این موضوع با درخواست کمک از جانب خودشان به شما مطرح شده و از آن مطلع می شوید.

نان و کره

چنانچه در خواب نان و کره را در کنار هم به انحای مختلف مانند لقمه و … ببینید، بیانگر کسب آموزشهای علمی و در راستای آن افزایش مهارتهای عملی و کاربردی براساس علوم مربوطه می باشد.‌ این امر مبنای اصلی شغل و حرفه شما خواهد بود.

زمانی که در خواب ببینید در حال خوردن نان و کره هستید، نشان از کسب درآمد و امرار معاش در زندگی با بهره گیری از این تکنیک ها در حرفه ای است که به آن مشغول هستید.

نان گران

اگر نانی با قیمت بالا و کیفیت عالی در خواب مشاهده کردید، خبر از فرصت خوب و پیشنهاد مطلوب در شغل و حرفه تان است که با پذیرفتن آن پیشرفت و ترقی بسیاری برایتان حاصل شده و عایدی بیشتری به شما می رسد.

نان سوخته

هنگامی که در خواب نان را به صورت سوخته ببینید، تعبیر به این معناست که شما قسمت بیشتری از وقت و روزهای تان را به کار اختصاص داده و هیچ تایم استراحت و تجدید نیرو برای خود در نظر نگرفتید. در پی آن کاملاً خود و نیازهای جسمی و روحی تان را به باد فراموشی سپرده و خستگی بر شما غالب گشته است.

تفسیر دیگری که برای این خواب بیان می شود در خصوص ارتباط احساسی و عاشقانه در زندگی است. ممکن است یک ارتباط عاطفی و احساسی میان شخص خواب بیننده و طرف مقابلش به مرز جدایی کشیده شود. این مسئله احتمالاً به دلیل سوء رفتار و اخلاقیاتی است که در این میان صورت گرفته و موجب کدورت و دلسردی شده، بدین تربیت محبت و کشش میان آنها به تحلیل رفته است. بهتر است از این تجربیات درس گرفته و با دید مثبت در جهت افزایش سطح فکری و روحی به آن بنگرید.

نان بیات

اگر در خواب نانی را ببینید که مدت بسیاری از زمان پخت آن گذشته و بیات شده است، به رابطه ای در خانواده اشاره دارد که دچار اختلاف گشته و منجر به عدم تفاهم و درک متقابل شده است. این موضوع ممکن است در ارتباط با همسر و یا فرزندان تان باشد که به دلیل قصور و کوتاهی بروز کرده است.

معنای دیگری که برای آن متصور است، به منزله زنگ خطری است که توجه شما را به امور مالی و اقتصادی جلب میکند. احتمالا تاکنون با برخی از نشانه ها و ضعف هایی که در معاملات و هزینه هایتان بروز کرده، متوجه اوضاع شده باشید. لازم است با وسواس و دقت نظر بیشتری به داد و ستدهای مالی بپردازید. در غیر این صورت ضرر و زیان بسیاری مواجه می شوید.

نان خیس

اگر در رویا نان را به صورت نم دار و مرطوب ببینید که از آن استفاده می کنید، تعبیر به معنای وجود افراد متظاهر و حیله‌گری در اطراف شماست که سعی در کارشکنی و ایجاد خلل در امورات شما دارند. با این روند در روزهای آتی با مشکلات سختی روبرو می شوید.

نان کپک زده

چنانچه در خواب نان را به شکلی ببینید که بر آن کپک نشسته و یا به رنگ سیاه درآمده باشد، بیانگر کسالتی است که شما را در بستر بیماری قرار می دهد. این موضوع در اثر کوتاهی در مراقبت های جسمی بر شما عارض گشته است.

خوردن نان کپک زده

اگر در رویا بینید که نان را به صورت کپک زده میل می کنید، چنین تعبیری دارد که در اغلب مواقع شما تمایل بسیاری به جلوه گری و خودنمایی در مقابل دیگران داشته و موجب احساس نشاط و سرزندگی در وجودتان می شود. این رفتار گاها موجب تقویت قوه تخیل در شما گشته و یا موقعیت های جدیدی را تجربه می کنید.

نان سیاه

دیدن نان به رنگ سیاه در رویا، خبر از اعمال برخی تغییر و تحولات در حیطه حرفه و کار دارد که منجر به ارتقاء و تضمین آینده شغلی برای تان شده و مزایا و منافع بسیاری در بر داشته است.

معنای دیگر این خواب، بیانگر لطمات و زیان در امور اقتصادی و شغلی است که گریبان گیر تان می شود.

نان خشک

زمانی که در خواب نان را بصورت خشکیده و سفت ببینید، تعبیر به منزله التزام در بجا آوردن امری مهم و با مسیولیت سنگین در زندگی و یا امور کاری می باشد که منجر به تحولات زیاد و خوشایند می شود.

اگر نان های خشکیده را بصورت انبوه مشاهده کنید، احتمال مواجه شدن با شرایط سخت اقتصادی و مالی را برایتان دارد. این موضوع دقت نظر و توجه خاصی را می طلبد. ممکن است حتی برای تامین معاش و خورد و خوراک با کمبود نقدینگی مواجه شده و یا محل زندگی تان را در شرایط ناهمواری تغییر دهید.

نان داغ تازه

اگر در خواب نان را به صورت گرم و تازه مشاهده کرده و یا میل کنید، به این معناست که در روزهای آتی با شخصی آشنا می شوید که بسیار خوش مشرب و متواضع بوده و با روحیه بذله گو و مبادی آدابی که دارد مورد توجه و استقبال دوستان و اطرافیان قرار می گیرد. این موضوع باعث معاشرت بیشتر شما با او گشته، بطوری که از خیلی خصوصیات رفتاری او الگوبرداری کرده تا بمانند او شوید.

تعبیر دیگری که برای مشاهده نان تازه بیان می شود، هشداری درخصوص سلامتی جسمی و روحی شماست. لازم است به هرگونه ضعف یا علامت جسمانی توجه نموده و برای کنترل نزد پزشک مراجعه فرمایید.

پوسته نان

خواب پوسته های نان (در اینجا منظور قسمت سوخاری شده برخی از نان ها مثل پوسته دور نان تست، و یا پوسته نان باگت است که نرم نیست و خرد می شود) حاکی از ناتوانی شما در تحمل سختی هایی، است که مسیر آینده تان قرار دارد. اگر به نادیده گرفتن وظایف و مسئولیت های خود ادامه دهید، این چالش ها را بسیار ترسناک تر خواهید یافت. در چنین موقعیت هایی لازم است، بزرگ شوید و مسئولیت کامل را بپذیرید.

نان شیرینی

چنانچه در خواب نانی با طعم شیرین و یا با محتویاتی لذیذ مشاهده کنید، خبر از دلنگرانی و اضطرابی دارد که فکر و ذهن شما را مشغول کرده است. این موضوع ممکن است به مفقود شدن چیز باارزشی ارتباط داشته باشد. بر خود مسلط شده و به تحلیل آن بپردازید.

مقدار زیادی نان

اگر نان را در حجم زیاد در رویا ببینید، به معنای گشوده بودن راه و داشتن قدرت انتخاب متعدد برای رسیدن به موفقیت و اهدافی است که مدنظرتان است. در حال حاضر نیز شما در شرایط ایده آلی به سر می برید و بهتر است که نهایت استفاده را از آن داشته باشید. در حقیقت این رویا انعکاس زندگی واقعی شماست.

آرد گندم برای نان

استفاده از آرد گندم برای تهیه نان، بشارتی است بر یک موفقیت پیش بینی نشده که به یکباره برای امری که مدتها برای آن تلاش کرده و به دلسردی رسیده بودید، اتفاق می افتاد.

دور انداختن نان

زمانی که در خواب ببینید نان را همچون وسیله زاید دور انداختید، تعبیر به مفهوم چشم پوشی از یک فرصت استثنایی مالی است که به شما پیشنهاد می شود. چرا که شما قدرت خطرپذیری نداشته و به همین دلیل از آن اجتناب می کنید. در حقیقت نبود انگیزه و آرزوهای بلندپروازانه

همچون مانعی در مقابل پیشرفت و ترقی شما ایستاده و از رشد اقتصادی تان جلوگیری می کند. البته شکیبایی شما در حدی نیست که صرف زمان طولانی و تلاش مستمر برای پیشبرد پروژه را پذیرا باشید.

مفهوم دیگر این خواب، ممکن است به منزله رهایی و یا از دست دادن شخصی در زندگی باشد که به او علاقه داشته و نقش پررنگی در دنیای شما ایفا می کند.

دزدیدن نان

ربودن نان در خواب تعبیر نیکویی ندارد. در اصل این عمل سمبلی از قرار گرفتن در مضیقه مالی، بروز کمبودها و لطماتی دارد که ممکن است با آن مواجه شوید. معاملات مالی بر خلاف انتظار با زیان همراه بوده و شکست سنگینی را به شما تحمیل کند. به شکرانه خدا این شرایط مدت زیادی دوام نداشته و با سعه صدر و تدبیر صحیح شما به وضعیت مطلوب می رسید.

نان و پنیر

دیدن نان به همراه پنیر در خواب، تعبیر به برخی گرایشهای نابخردانه در ذهن است که با دنبال کردن آنها به بروز رفتارهای نادرست منجر می شود. این موضوع برگرفته از عدم ثبات و تعادل در عقل و فکر می باشد. برخی بیان می کنند این رویا به منزله رشد فردی و افزایش ظرفیت وجودی از نظر معنوی و رسیدن به کمالات می باشد.

نان منجمد یا فریز شده

اگر نان را به صورت منجمد و فریز شده در خواب ببینید، یعنی شما کاملا با ادراکات معنوی و قدرت ماورایی تان هم سو بوده که این موضوع موجب سرعت بخشیدن برای سیر تکامل و رسیدن به اهداف می باشد. در عین حال ممکن است ارتباطاتی که با برخی افراد دارید شرایط جدیدی را تجربه کنید.

نان بسیار بزرگ

زمانی که در خواب نان را در ابعاد بزرگ مشاهده کنید، تعبیر خیر و خوش یمنی داشته و بیانگر تحولات عظیم مالی است که با جهش و پیشرفت چشمگیری همراه بوده و نتایج قابل توجهی در ابعاد مختلف زندگی نمایان می کند.

خواب نان کوچک

اگر نان را در شکل کوچکتر در رویا ببینید، نشان دهنده بهبود شرایط و امورات زندگی بوده و همه چیز بر وفق مرادتان پیش می رود. شما می توانید با تمرکز و تقویت اعتماد به نفس تان مسیر را برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهای تان هموار کرده و مسائل را به نفع خودتان تغییر می دهید. پس از آن نه تنها خانواده و اطرافیان به داشتن شما افتخار می کنند، بلکه شما نیز به خود می بالید‌.

نان کنجدی

دیدن نان کنجدی به منزله شعف درونی و شادی بی حد و حصری است که از دستاوردهایی که نتیجه سعی و کوشش مستمر و ایستادگی شما برای رسیدن به اهداف حاصل شده است.

نان نذری

به روایت بسیاری از مفسرین مشاهده نانی که به نیت نذر بوده، خبر از خواسته و آرمانی مهم و بزرگ می دهد که در شرف وقوع بوده و بزودی محقق می شود.دسته‌ها
آنلی بیتون جی. اچ. میلر دانیال نبی ف فندق کتاب سرزمین رویاها محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب فندق 🌰

دیدن فندق در خواب، اصولا به مال و مکنت تعبیر شده و در پی آن به رسیدن سود و منفعتی سرشار در زندگی بشارت می دهد. حال برای مطالعه دقیق تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب فندق بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن مغز فندق در خواب به منزله دریافت پول و مال می باشد.

زمانی که در خواب دید تعداد زیادی فندق در اختیارش بود، بداند که از انسان خسیس سود و بهره‌ای به او میرسد.

دیدن فندوق با تعداد زباد در خواب، اشاره به شخص تنگ نظری دارد که استثنا بر خلاف شخصیتش رفتار کرده و نفعی را به کسی رسانده است.

در واقع پوست فندق به دلیل سختی آن اشاره به شخص خسیس داشته و مغز آن به منزله مالی است که پس از از جدا شدن از پوسته از جانب انسان تنگ نظر رسیده است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر مشاهده فندق در خواب، بیانگر دارایی و برکتی است که به خیر و وفور به انسان رسیده و از آن منتفع می شود.

چنانچه در خواب ببینید فندق پوست گرفته و سپس آن را میل می کنید، تعبیر به خیر و برکتی است که نصیب شما گشته است. البته در ابتدا لازم است تا کاملاً حواشی زائد را از آن زدوده و پس از مهیا نمودن آن به بهره برداری برسانید.

پوسته فندق به منزله موانع و ناهمواری هایی است که در مسیر آسایش و رفاه شما قرار گرفته است. خوابی که در آن نسبت به پوست گرفتن فندق و سپس خوردن آن اقدام شود، بدین معناست که برای دستیابی به هدف مورد نظر، حتما شرایط را مهیا نموده و راه را هموار کند.

به طور کلی مشاهده و خوردن فندق در رویا، خوابی نیک و خوش یمن تعبیر می شود.

در کتاب نفایس الفنون تالیف شمس الدین محمد آملی درخصوص فندق و گردو تعبیری مشابه آنچه تاکنون بیان‌شده ، درج شده است. در این کتاب نیز پوسته فندق نشان از سختی های است که با خیر و نیکی در پس غلبه به آن نهان است.

از نظر آنلی بیتون

از دیدگاه ایشان تعبیر دیدن فندق در خواب، به معنای روزگاری است که با وجود فراز و نشیب بسیار، در آسایش و اطمینان خاطر سپری شده و ثمرات خوبی برای خواب بیننده خواهد داشت.

در عین حال خوابی که در آن بینید فندوق می خورید، خبر از مجالست و همنشینی لذت بخش با اشخاصی است که در آینده نزدیک به دوستان صمیمی شما بدل می شوند.

از نظر جی. اچ. میلر

شکستن فندق در رویا بیانگر مدیریت و راه اندازی امورات مختلفی است که بر عهده شما می باشد.

تعبیر مشاهده درخت فندق به منزله برافراشتن پرچم پیروزی و ظفر جهت به نتیجه رسیدن کارهایی است که برای آن تلاش می کنید.

از نظر یوسف نبی

زمانی که در خواب میوه هایی از قبیل فندق، بادام، پسته و گردو که در زمره خشکبار هستند ببینید، تعبیر به مصاحبت و گفتگو با مردی سفیدگون بود که احتمالا در این میان به بحث و جدل بیانجامد.

از نظر دانیال نبی

به گفته ایشان، دیدن درخت فندق در رویا، تمثیلی از مردی با نژاد عرب می باشد که از بسیار نسبت به اطرافیان، خانواده و … قصی القلب بوده و در اکثر مواقع اسباب عیش و نوش در مقابلش گسترده بوده و منفعت و بهره ای برای اطرافیانش ندارد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

صرفا تعبیر دیدن فندق در خواب، نشان از پیوند ازدواجی است که با نعمت و دولت همراه است.

رویای خریدن فندق، بیانگر اختلاف و بحثی است که در زمینه های مختلف رخ می دهد.

خوابی که در حال چیدن فندق از درخت باشید به منزله پایان عمر یکی از والدین و یا افراد کهنسال خانواده است.

تعبیر خواب فندق بر‌ اساس موضوع آن 📋

مشاهده فندق

تعبیر مشاهده فندق در خواب به مفهوم ایامی است که سرشار از دلگرمی، خوشحالی و برخورداری از نعمات بسیار می گذرد.

مغز فنذق

چنانچه فقط مقداری از مغز را خوردید، یعنی همزمانی سفر شما با ایام تعطیلات، مدت آن را کاهش داده و زودتر باز می گردید.

خمیر فندق

مشاهده خمیری که برگرفته از فندق باشد، خبر از تصمیم شما برای تهیه نمودن وسایل زندگی برای خانه تان دارد.

فندق چسبیده بر تنه درخت

زمانی که در خواب فندق را در حالتی که چسبیده بر تنه درخت بوده مشاهده کنید، تعبیر بشارتی است که شرایطی برای تان مهیا می شود اسبابی در حد و اندازه بزرگ و ذی قیمت برای منزل خریداری کنید.‌ در عین حال ممکن است مالک باغی پر بار و آینده دار شوید.

فندق بی شمار

چنانچه فندق را در تعداد بی شمار در خواب ببینید، به منزله وجه نقد بالایی است که در اختیارتان بوده و فرصت زمانی که به طور نامحدود برای لذت بردن و صرف آن در اختیار دارید.

دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است.

چیدن فندق

هنگامی که در خواب خودتان را نظاره کنید که در حال چیدن فندق بودید، تعبیر به این معناست که در آینده ای نزدیک هر آنچه که در زمره اهداف و آرزوهایتان قرار داشته به منصه ظهور رسیده و برایتان محقق می شود. هر اندازه که فندق ها در ابعاد بزرگ تری باشند، به همان نسبت مال و دارایی چشم گیری به شما رسیده و دولتمند می شوید.

خوردن فندق

با توجه به برخی تعبیر خوردن فندق در خواب، دلالت بر اختلاف نظراتی است که به بروز بحث با شریک زندگی و همسرتان منجر می شود. این مسئله به حدی است که شما حتی در خصوص جزئی ترین موضوعات نیز به تفاهم نرسیده و در نتیجه مشاجراتی بین تان رخ می دهد.

معنای دیگری که برای خوردن فندق در رویا بیان می شود، اشاره به عزت نفس بالایی است که خواب بیننده از آن برخوردار بوده و در انجام همه امورات اولویت و ارزش بسیاری برای وجود و شخصیت خود قائل است.

هنگامی که در خواب شاهد میل کردن فندق توسط اشخاص دیگری باشید، به منزله موقعیت های ایده آل و مطلوبی است که با بی توجهی و غفلت از دست تان رفته و افراد فرصت طلب از شما ربوده اند. آنها احتمالا رقبا و بدخواهان شما بوده اند که یارای دیدن پیشرفت تان را نداشته و بدین وسیله شرایط ترقی را برای خود مهیا می کنند.

هنگامی که در خواب ببینید فندق میخورید، به معنای آن است که به همراه خانواده و عزیزانتان عازم سفری دلپذیر خواهید شد. زمانی که متوجه شوید در رویا، با تمسک به راههای مختلف که منجر به شکستگی پوسته فقدق گردید، مغز آن را درآورده و میل نمودید، چنین تعبیری دارد که به مسافرت بلند مدتی خواهید رفت.

کاشتن درخت فندق

تعبیر خواب کاشتن درخت فندق، به مفهوم به بار نشستن تلاش هایی است که مدت های مدید با برنامه ریزی و پیگیری های مستمرانه همه وقت و انرژی تان را صرف آن نموده اید. با رسیدن به این موفقیت بالاخره دیگران به ارزش وجودی شما پی برده و به نگاههای تردید آمیزشان به شما خاتمه دادند. هم اکنون شما به جایگاه و منزلت خاصی در میان خانواده و اطرافیان رسیده، چرا که از استقامت و پایداری تان به عنوان سرمشق و الگو یاد می کنند.

زمانی که در خواب ببینید شخص دیگری درخت فندق در زمین می کاشت، چنین تعبیری دارد که انگیزه قوی و ایمان راسخ او در رسیدن به نتیجه مطلوب، شما را به بهت و حیرت وا می دارد. در حقیقت دلسردی به شما غالب گشته و لازم است که شخصی در این راه از نظر روحی و فکری شما را حمایت کند. با توجه به خواب مذکور، در نهایت این شخص به زندگی تان وارد شده و شما را به سمت اهدافتان هدایت می کند.

فندق پوست کنده

زمانی که در خواب مغز فندقی را ببینید که کاملاً پوست آن گرفته شده و یا متوجه شوید که در حال پوست گرفتن فندق هستید، بیانگر منفعت و بهره مالی است که نصیبتان می‌شود. ممکن است در یک بخت آزمایی شانس با شما یار شده و جوایز ارزنده ای نصیبتان شود. این موقعیت به منزله فرصتی است که بتوانید با مدد از آن وام های خود را تسویه نموده و به شرایط بهتری برسید.

چنانچه ببینید فندق ها توسط دیگران پوست گرفته می شد، به این معناست که اموری که برای آن سعی بسیاری نموده و به بازدهی می رسد، اطرافیان نیز از آن مستفیذ گشته و خیر آن شامل حالشان می شود. گاها ممکن است حتی آنها بر شما پیشی گرفته و حق شما را ضایع کرده و بیشتر از حق شأن دریافت کنند. این امر موجب سرخوردگی و مایوس شدن شما شده و روش تان را برای ممانعت از زیاده خواهی دیگران مورد بازبینی قرار دهید.

فندق شکستن

اگر در خواب ببینید که در حال خورد کردن مغز فندوق به قطعات کوچکتر بودید، تعبیر نشان دهنده انرژی وافر و زمان بسیاری است که برای امری مهم صرف می کنید، تا روزی که ثمره آن برایتان محقق شود. این تلاش خستگی ناپذیر و استمرار شما در کار موجب می شود که به یکباره خواسته های تان به وقوع پیوسته و اسباب رضایت و خشنودی تان را فراهم کند. با علم به این موضوع، تنها چاشنی برنامه های تان سعه صدر و استقامت شماست که به روند این جریان کمک می کند.

زمانی که مشاهده کنید اشخاص دیگر در حال آسیاب کردن فندق بودند، هشداری است که شما را به خویشتن داری در مواجهه با موضوعاتی جلب می کند که ارتباط مستقیم با زندگی شخصی و یا کاری دیگران داشته و هیچ سهمی از آن بر عهده شما نبوده است. این امر در همه مواقع صدق می کند، چه زمان های که با نیت خیر و صلح سعی در حمایت و یاری آنان داشته و چه در صورتی که برای انتخاب مسیر درست در زندگی، راهکارهای مدنظرتان را به ایشان ارایه نموده و با تنگنا و معذوریت قرار دادن آنها، عرصه را بر آنان تنگ نموده تا پیشنهادتان به اجرا برسد. با ادامه این روند وجهه و اعتبارات را در میان اطرافیان از دست می دهید.

خرید فندق

خوابی که در آن ببینید فندق خریداری نمودید، بیانگر بروز موانع و مشکلاتی است که تنها راه رفع و برطرف نمودن آن، صرف مبالغ بالا می باشد. احتمالا به علت انباشت وام ها و بدهی های تان، ابتکار عمل از شما گرفته شده و در تنگنا قرار گرفته آید. فقط در صورت تامین شدن وجه کلان برای تان قادر به ادامه فعالیت حرفه ای بوده و به آسایش می رسید.

فروش فندق

تعبیر خواب فروش فندق اشاره به آینده ای درخشان و پر ثمر برای خواب بیننده دارد. در حقیقت ایده ها و افکاری که شما برای داشتن زندگی مطلوب و موفقیت آمیز در سر می پروراند، بسیار مناسب و جامع هستند. تنها لازم است تا با آگاهی و به طور اصولی گام های تان را در این مسیر برداشته و از ناهمواری های راه هراسی به خود راه ندهید. بدین ترتیب با پشتکار و استمرار به فردی موفق و دولتمند تبدیل می شوید.

فندق شکن

از آنجا که فندق شکن وسیله ای است تا با استفاده از آن بتوان به راحتی پوسته فندق را از مغز جدا نمود، در کتاب سرزمین رویاها این گونه آورده:

دیدن فندق شکن در خواب به تنهایی خبر از بحث و اختلافی است که ممکن است با آن روبرو شوید.

چنانچه ببینید در حال استفاده از یک فندق شکن هستید، به معنای شرایط سختی است که برای مدتی در آن قرار می گیرد.

زمانی که فندق شکن را در میان دستان تان دیدید، آلارمی است که توجه شما را به افکارتان معطوف داشته که با تدبیر و بررسی بیشتری آنها را به کار گیرید.

اگر ببینید دست یا انگشتان تان در لای فندق شکن گیر کرد، به معنای نیک بختی در امور عاطفی و احساسی و رسیدن به سر منزل مقصود دارد.

سرقت فندق

اگر در خواب ببینید که در حال ربودن فندق از فرد یا جایی هستید، به منزله داشتن شخصیت لاابالی و بی قید و بندی است که به طور آشکارا در رفتار و اعمال تان مشهود بوده و موجب عدم پایبندی به هر آنچه که در خصوص آن به دیگران تعهد سپرده و مسئولیت آن بر عهده شماست.

چنانچه ببینید دیگران فندق شما را سرقت نمودند، بیانگر یأس عمیقی است که به آن دچار هستید، در نزد اطرافیان و دوستان اعتبار و ارزش خود را از دست داده‌اید که البته منشا آن خودتان هستید که با او رفتارتان به اینگونه افکار دامن زده اید. اکنون عزت نفس خود را از دست داده و وجودتان هم به ورطه فراموشی سپرده اید. بهتر است در ابتدا با روشنفکری و توجه به وجودتان افکار و شخصیت‌تان را ترمیم نموده و پس از آن به دنبال اهداف تان باشید.

هدیه دادن فندق

هنگامی که در رویا شاهد هدیه دادن فندق توسط دیگران به خودتان بودید، تعبیر آن چنین است که به علت دارا بودن شخصیت فریبنده و دلربای در وجودتان، در اکثر مواقع دیگران برای جلب نظر شما بر یکدیگر پیشی می گیرند. در این میان کسی هست که هنوز جسارت بیان مکنونات قلبی خود را در حضور شما پیدا نکرده، چرا که رغبت و توجهی از جانب شما دریافت نمی کند. توصیه می شود در رفتارتان میان رو بوده و اشخاص شایسته زندگیتان را به راحتی رها

زمانی که در خواب ببینید فندقی را به شخصی هدیه کردید، به معنای گرفتار شدن قلب شما در گروی محبت شخصی است که به او علاقه دارید. شما سعی دارید به انحاء مختلف از جمله سوپرایز و کادو دادن به ایشان، نظر و توجه او را به خود معطوف کنید.

فندق در زباله

اگر در خواب ببینید که فندق را در میان زباله ها رها نمودید، به مفهوم آن است که منابع مالی خود را در پروژه مطمئنی سرمایه گذاری نکرده‌اید. بطوری که ریسک بالایی داشته و خطر از دست رفتن آن پیش بینی می شود.

اگر در خواب ببینید که فندق توسط دیگران رها شده و دور انداخته شد، به منزله هشداری است که توجه شما را به مشورت و راهنمایی های حکیمانه اشخاص صاحب نظر نموده تا در اخذ تصمیمات اساسی و سرنوشت‌ساز زندگی صبورانه و عاقلانه به آن اندیشیده و از شتاب و عجله در آن پرهیز کنید.

کیک فندق

هنگامی که در رویا مشاهده کنید در حال تهیه کیک فندقی هستید، به این معناست که به زودی شرایط مساعد و اتفاقات خوشایندی در زندگی برای تان حاکم می شود، که در نتیجه آن اوقات خوش و دل نشینی را تجربه می‌کنید. در حقیقت این امر سرآغازی است برای داشتن زندگی ایده آلی که لیاقت و شایستگی آن را داشته و دارید.

اگر در خواب ببینید که کیک فندقی میل میکنید، بدانید که به زودی هدیه نفیس، ذی قیمت و سوپرایز بزرگی از جانب شخص مهم زندگیتان، شما را شگفت زده می کند. آن شخص عمیقاً به شما علاقه داشته و ارزش و احترام ویژه ای برای شما قائل است. این موضوع به حد بسیاری موجب لذت و خوشحالی شما می‌شود، ولی در اعماق قلبتان از صرف چنین مبلغ هنگفتی شرمسار و معذب هستید.

فندق پوسیده و گندیده

تعبیر دیدن فندق پوسیده و گندیده در خواب، خبر از خسارت و زیان مالی است که بر شما وارد می شود. احتمال می‌رود که خودروی شخصی شما دچار آسیب و خرابی شده و یا اینکه یکی از اسباب و وسایل اساسی منزل تان دچار خرابی شود. بدین ترتیب ناچار می شوید مبلغی را برای تعمیر و بازسازی آن هزینه کنید. البته با توجه به اینکه شما همواره اندوخته‌ ای برای خود کنار می‌گذارید، صرف این مبلغ پیش بین نشده، شما را تحت فشار قرار نمی دهد.

طعم دار کردن فندق

زمانی که ببینید در خواب نسبت به تفت دادن و طعم دار کردن فندق اقدام میکنید، تعبیر به آن است که شخصی از دوستان و آشنایان قدیم شما به دیدارتان می آید. او از اشخاص محبوب و مورد علاقه شما بوده و این موضوع موجب مسرت خاطر شما می شود.

چنانچه شاهد حرارت دادن و نیمه سرخ کردن فندق از جانب دیگران بودید، اشاره به تصمیم شما مبنی بر ملاقات و دیداری است که برای خوشحال کردن شخصی از دوستان و عزیزان خود گرفته اید. این دیدار تاثیر بسیاری در بهبود حال و هوای شما داشته و روحیه و انرژی مضاعفی به شما تزریق می‌کند.

فندق در خواب دختران مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که فندق می خورد، بیانگر ازدواج که با یک مرد متمول و ثروتمند خواهد داشت. در عین حال ممکن است اخبار مسرت بخشی به او برسد.

مشاهده این خواب برای یک دوشیره، به منزله وقوع تحولات عظیمی است که تغییرات اساسی در سبک زندگی او داشته و موجب پیشرفت او می شود.

زمانی که در رویا ببیند که در حال جمع کردن فندق بود، نشان از پس انداز و اندوخته ای است که از راه های صحیح و درست به آن اقدام می کند.

تفسیر دیگری که برای خواب مذکور بیان گردیده به منزله علاقه قلبی یک خانم مجرد نسبت به مرد جوانی است که مناسب و هم شأن او است.

چنانچه درخت مربوط به انواع آجیل و خشکبار همچون فندق دیده شود، خبر از آشنایی و ورود مردی تندخو و کج خلق در زندگی اوست.

دیدن درخت فندق برای دختر مجرد ممکن است، بیانگر لطمات و زیان های مالی باشد که مدت ها برای رسیدن به آن تلاش و کوشش داشته است.

فندق در خواب خانم متاهل

دیدن فندق در خواب برای خانمی که دارای همسر و زندگی است، به منزله عنایت و رحمت الهی است که موجب دستیابی به دارایی و مال می شود. همچنین برخی معبرین تعبیر آن را به سیرت نیکو و خوش خلقی در خانواده و مردم برای خانم بیننده خواب بیان کرده اند.

اگر خانوم متاهل در خواب مشغول خوردن فندق بود بیانگر صلح و آرامش این است که در زندگی مشترک با همسرش برقرار بوده و اوضاع بر وفق مرادش میچرخد.

در عین حال مشاهده ی جمع کردن فندق خبر از رسیدن به پس انداز و اندوخته ای است که به آن مبادرت می کند.

فندق در خواب خانم باردار

دیدن فندوق در خواب برای خانوم باردار، به معنای رونق در مال و برکتی است که موجب محافظت از فرزندش گردیده و به سلامتی او اشاره دارد.

برخی مفسرین معتقدند مشاهده فندق برای خانم باردار خبر از بدنیا آمدن فرزند پسری است که در شکم حمل نموده است.

خوابی که در آن فندق را در میان آجیل و خشکباری که گندیده و فاسد شده بود ببیند، تعبیر به مسائلی است که در حین بارداری و یا وضع حمل مواجه می شود.

در عین حال ممکن است بیانگر اختلافات و مسائلی باشد که در زندگی مشترک اسباب نگرانی و رنجش او را فراهم نموده است.

زمانی که خانوم باردار در رویا نظاره کند که قدرت شکستن و جدا کردن پوسته فندق را نداشته، نشان از خطری است که ممکن است او را تهدید کند.

خوردن فندق برای خانم باردار

میل کردن فندق در خواب برای خانم باردار، ممکن است به وضع حمل سخت اشاره کند. ولی با موفقیت آن را پشت سر می گذارد.

زمانی که در رویا شاهد خوردن مقدار بسیاری فندق توسط خودش بود، به منزله بنیه جسمی و نیروی بدنی است که موجب طی مراحل زایمان در نهایت سلامتی می گردد.

همچنین معنای دیگر خوردن فندق توسط ایشان، تعبیر به اتفاقات خوشایند و دلپذیری است که در زندگی با آن مواجه می شود.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانى امام صادق جابر مغربی خ خالد بن علی العنبری دانیال نبی عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی کتاب سرزمین رویاها محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🌴 تعبیر خواب خرما از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب خرما 🌴

عموما تعبیر خواب خرما، به معنای مالی است که از راه صحیح و حلال حاصل شده و پاک و خالص می باشد.

خرما همان گونه که از ارزش تغذیه خیلی زیادی برخوردار بوده، مشاهده آن در خواب نیز نویدبخش درآمد و روزی بسیاری است که به زندگی ما وارد می شود. در عین حال بیانگر رسیدن به موفقیت ها و مالی است که با کسب آن معاش زندگی در جهت عالی بهبود می یابد. حتی دیدن خرما در خواب برای افراد مجرد نیز خبر از ازدواجی نیکو و دلنشین میدهد.

صرفا دیدن خرما در خواب به تنهایی و بدون در نظر گرفتن جزئیات، بشارتی است که بر ایجاد شرایط عالی و رسیدن به مال، مکنت و دولت خبر میدهد.

به طور کلی از نظر دین اسلام و معبرین اسلامی خوابی که در آن خرما دیده شود، خیر بوده و تعبیر به نیکی می شود. البته لازم به ذکر است که خواب خرما با توجه به جزئیات خواب و شرایط خواب بیننده معانی مختلفی را در بر می گیرد. معبران و علمای بزرگ اسلامی تعبیری که برای دیدن خرما در خواب بیان می کنند به معنای کسب درجات بالای علمی، رسیدن به ثروت و دولت و همچنین داشتن جایگاه اجتماعی عالی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

🌴 تعبیر خواب خرما از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب خرما بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

خوابی که در آن خرما دیده شود تعبیر خیر و مبارکی دارد.

چنانچه در خواب ببینید که در حال خوردن خرما هستید، به این معناست که اتفاقی خوشایند برای شما روی می دهد. حتی ممکن است سود و منفعت مالی برای شما حاصل شود و یا اینکه در موقعیت خوب و عالی قرار بگیرید.
در صورتی که در رویا دیدید به شخصی خرما دادید، یعنی خیر و منفعتی از شما به او خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که در حال خیرات کردن خرما میان مردم هستید، تعبیر چنین است که به زودی سعادت و فرصتی عالی نصیبتان می شود که کیفیت زندگیتان را به طرز چشمگیری تغییر داده و تا پایان عمر برای تان باقی می ماند.

اگر در رویا دیدید که خرما می خورید ولی هسته اش را به روی زمین انداختید، به معنای خیر و بهره ای است که به راحتی و بدون زحمت به شما خواهد رسید.

چنانچه در خواب دیدید در منزلتان درخت نخلی دارید، به این معناست که همسری اختیار خواهید کرد که فرزندان سالم و صالحی برای شما به دنیا می آورد.

زمانی که مشاهده کردید خرما خریده و به منزلتان بردید، به معنای آن است که درآمد و عایدی که کسب می کنید افزایش یافته و رونق زیادی حاصل می شود.

هنگامی که ببینید نخلی را در زمین می کارید، به این مفهوم است که به دنبال زنی خوش سیرت و خوش برخورد برای همسری هستید. همچنین این خواب برای دختران و پسران مجرد تعبیر نیکویی داشته و به منزله بختی خوب و سعادتمند است که نصیبشان می شود

 از نظر محمد ابن سیرین

خوابی که در آن خرما دیده شود، تعبیر و مفهومی در خصوص دستیابی به مال و مکنتی زیاد داشته و یا از رسیدن به آرزوی قلبی خبر می دهد.

اگر در رویا دیدید که در حال خوردن خرما بودید، به این معناست که چنانچه در زندگی جویای علم و دانش هستید به معرفت و جایگاه علمی خوبی دست یافته و در صورتی که شما مشغول تجارت و معاملات بودید، ثروت زیادی بدست می آورید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که خرما خوردید سپس دانه اش را دور انداختید، تعبیر آن چنین است که چنانچه دانشجو و در حال تحصیل هستید، اصول دین را به طور کامل در زندگی به جا می آورید. و اگر در حال تجارت و کسب و کار هستید در انجام معاملات به دور از تزویر و ریا بوده و جانب امانتداری را رعایت می کنید.

هنگامی که در رویا ببیند خرما خورد، بیانگر ارثی است که به او خواهد رسید.

چنانچه کسی در خواب خرمای نرسیده و کال بخورد، نشان دهنده ارثی است که از فرزندانش به او میرسد.

زمانی که کسی مشاهده کند که در خانه و منزلش خرمای خشک بسیار انبوه و فراوان بود، به این معناست که با شخص نامدار و اسم و رسم داری ازدواج می کند. که از این پیوند سود و منفعت بسیاری به او میرسد. ولی اگر دید که خرما ریشه ای خشک شده داشت، یعنی آنها به دلایلی از یکدیگر جدا می شوند.

هنگامی که کسی در خواب ببیند که در منزل خرما به یکباره خشکید و مجدداً سبز شد، تعبیرش اینگونه است که اگر دچار بیماری و مرضی گشته به زودی شفا یافته و صحت کامل پیدا می کند.

مشاهده درخت خرما در خواب و رویا، بیانگر مردی دانا و اندیشمند می باشد. در صورتی که در خواب دید در منزل درخت خرمایی داشتید،چنین تعبیری دارد که به زودی با انسانی بزرگوار و فرهیخته آشنا شده و ارتباط عمیقی میان تان برقرار می شود.

از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن خرمای بسته بندی شده هستید، تعبیر نشان دهنده احوال پریشان و مشکلاتی است که به آن دچار می باشید.

چنانچه در رویا خرما را بر روی درختان نخل مشاهده کردید، خبر از ازدواجی مبارک و خوش یمن می دهد که به زودی انجام می شود.

از نظر امام صادق (ع)

تعبیر دیدن خرما در خواب، به معنای مال پاک و حلالی است که به شما میرسد.

اگر بسر و یا غوره خرما را در رویا مشاهده کردید، به معنای داشتن ایمان خالص و اموال و دارایی حلالی است که مالک آن هستید.

هنگامی که خرمای تازه را در خواب دیدید، به منزله اتفاق مبارک و خوشایندی است که بر شما وارد شده و یا صاحب فرزند صالح و نیکویی می شوید.

از نظر ابراهیم کرمانی

برخی از حکما معتقدند تعبیر به تنهایی دیدن خرما در خواب، به معنای رسیدن خیر و بهره و ایجاد شرایطی خوب و خوشایند است که از طرف شخصی بزرگ و صاحب مقام فراهم می شود.

اگر در خواب دیدید که در منزل خود خرماهای خیلی زیادی داشتید، به این معناست که بواسطه دارایی، اموال و املاکتان به اندازه خرماهای موجود در خانه، سود و منفعتی حاصل می شود که به ثروت و مایملکتان افزوده می شود.

اگر در رویا ببینید که شما دارای مقداری خرمای تازه هستید، چنین مفهومی دارد که به میزان خرماهایی که داشتید با تلاش و زحمت بسیار سود و منفعتی کسب می کنید و به مالتان افزوده می‌شود.

چنانچه ببینید که در حال خوردن خرمای تازه و یا خشک بودید، تعبیر چنین است که ایمان و اعتقادتان به قدری مستحکم شده و به یقین می رسد که برکات آن بر زندگی سرازیر شده و اموراتتان اصلاح می شود.

هنگامی که در خواب مشاهده کردید در حال بریدن درخت خرما بودید، به این معناست که مسئله و یا کاری که به آن مشغول هستید به سرانجام نرسیده و نیمه کاره باقی می ماند.

از نظر لیلا برایت

اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى چینید، تعبیر بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.

اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى دهید، نشانه ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى کنید.

از نظر دانیال نبی

تعبیر مشاهده درخت خرما در خواب به معنای وجود مردی عارف و فرهیخته می باشد. اگر دیدید که در منزل تان صاحب درخت خرمایی هستید، به این معناست که اسباب دیدار و آشنایی با مردی وارسته و اندیشمند فراهم شده و این رویارویی به معاشرت و دوستی صادقانه‌ای منجر می شود.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن خرما بودید:

یعنی در انجام مسئله‌ای کاری و یا مالی نیازمند کمک دیگران خواهید شد.

اگر دیدید که خرما میخرید:

به معنای وجود شخصی از جنس مخالف شماست که اعمال و رفتار تان را ستایش می کند.

چنانچه ببینید که شخص یا اشخاصی به شما خرما دادند:

بیان می کند به علت معاشرت با دوستان و اطرافیان ناباب، دچار مسائل و مشکلاتی می شوید که شما را گرفتار می کند.

اگر دیدید که شخصی به شما خرما هدیه داد:

یعنی در موقعیتی قرار می گیرید که ناخواسته عازم سفری با شرایط نامطلوب می شوید.

از نظر خالد بن علی العنبری

هنگامی که در خواب خرما فروشی را دیدید، تعبیر به معنای پول و وجه نقدی است که از راه درست و حلال کسب می کنید. تعبیر دیگر آن به معنای افزایش آگاهی و بینش شما در خصوص سنت پیامبر بزرگ اسلام اشاره می کند.

اگر کسی در خواب دید که در حال خوردن خرما بود، مفهوم آن چنین است که درآمد و روزی خالص و درستی برای او ایجاد شده و وارد زندگی‌اش می شود.

چنانچه چه کسی در رویا دید که برایش خرما می آورند تعبیر به وجود مبلغی پول است که به او میرسد. در صورتی که آن شخص به گرفتاری و مشکلی در زندگی دچار شده بود این مسئله برای او حل شده و به خوشحالی می رسد. همان گونه که خداوند بلند مرتبه در قرآن مجید

سوره مریم آیه ۲۵ اینگونه بیان می کند:

«تنه ی خرما را تکان بده تا خرمای نورس و مرغوبی بر تو ببارد [بعد از ناراحتی از زایمان]»

از نظر عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی

خوردن خرما در خواب، بیانگر صحت جسم و سلامت روح است که به خواب بیننده خبر می دهد. چنانچه کسی در خواب دیدید که در حال خوردن خرما بود به معنای ثروت و مکنت زیادی است که او صاحبش خواهد شد.

تعبیر دیگری که برای خوردن خرما در خواب بیان میکند، به مفهوم ازدیاد نسل و داشتن اولاد و فرزندانی سالم و صالح می باشد که نابلسی به این موضوع در تعبیر خواب خرما اشاره کرده است.

تعبیر خواب خرما بر‌ اساس موضوع آن 📋

خرما و مغز گردو

هنگامی که در خواب ببینید خرما به همراه مغز گردو میل میکنید، تعبیر به شرایط خوشایند و خوبی است که برای شما ایجاد شده که به موجب آن سود و بهره به شما رسیده و شاد و خوشحال می شوید. چنانچه مشاهده کردید که خرما و مغز گردو را به شخص دیگری دادید، به معنای سود و منفعتی است که از شما به او میرسد.‌ عموما مفهومی که از خواب خرما و مغز گردو استنباط می شود، تعبیر به نیکی و اتفاقات خوشایند بوده و خوشحالی است که نصیبتان می‌شود.

درخت خرما

صرفا مشاهده درخت خرما در خواب، به وجود شخصی عالم، باتقوا و فرهیخته اشاره می کند. اگر در رویا دیدید که بر روی درخت خرماهای روییده و آویخته بودند، چنین معنایی دارد که شخصی از اطرافیان و یا حتی خویشاوندان شما مبادرت به تشکیل خانواده و ازدواج می نماید. این پیوند بسیار مبارک و خوش یمن است.

چیدن خرما از درخت

اگر در خواب ببینید که در حال چیدن خرما از درخت خرما هستید، تعبیر به این معناست که در روابط احساسی با شخص مورد نظر موفق عمل کرده و شرایط بر وفق مراد تان پیش می رود.

اگر در رویا مشاهده کردید درخت خرمایی که متعلق به شماست و خشکیده بود، دوباره سبز شده و حتی میوه خرما به بار آورده است.‌ در این حالت شما اقدام به چیدن خرما از درخت می نمایید، چنین معنایی دارد که اموراتتان سر و سامان گرفته، همه نابسامانی ها و مشکلات از زندگی تان رفع می شود و معاش زیاد و روزی کثیری به شما می رسد. در صورتی که بیمار و ناتوان هستید، بهبودی حاصل شده و سلامتی جسم و روح شما را در بر میگیرد. چنانچه بدهی به مردم دارید، دین شما به ایشان ادا شده و بدهی شما پرداخت می شود.

کاشتن درخت خرما

هنگامی که در خواب خود مشاهده کردید که در میان حیاط منزل و یا در زمینی که متعلق به شماست درخت نخلی کاشتید، تعبیر به معنای وجود خانومی با ویژگیهای مثبت، طبع نیکو و خوشرو است که نقش پررنگی در ابعاد زندگی شما ایفا می‌کند. این خانم بسیار دلنشین و هنرمند بوده، سخنور و خوش گفتار است و در معاشرت لطیف و منعطف می باشد.

اینکه دختران جوان در خواب، کاشتن درخت خرما را ببینند، تعبیر بسیار مبارک و نیکویی دارد. چنانچه دختر جوانی در خواب دید که در خانه و یا در زمینش درخت خرمایی کاشت، چنین مفهومی دارد که در آینده ای نزدیک با مردی با مرام و معرفت آشنا شده و با او ازدواج می کند. در صورتی که دختری در خواب دید از درختی که بار خرما دارد، خرما چید و شروع به خوردن آن نمود، به این معناست که او آبستن شده و فرزندش را به دنیا می آورد.

چنانچه پسران مجرد و مردان جوان در خواب ببیند که درخت خرمایی در زمین کاشتند، چنین معنایی دارد که او دلباخته و علاقمند به دختری شده که این عشق و محبت به ازدواج آنها منجر می شود.

داشتن نخل در خانه

چنانچه در خواب مشاهده کنید در منزلی که در آن سکونت دارید، صاحب نخلی هستید، و یا اینکه در ملک و املاکی که از آن شماست، درخت خرما وجود دارد، تعبیر به این معناست که شما دارای همسری عاقل، فهمیده، دانا و شایسته هستید. از این پیوند شما صاحب فرزندان برومند، صالح و کاردان می شوید که خیر کثیری برای شما دارند.

در صورتی که خانومی این خواب را دید، تعبیر آن چنین است که در زندگی با همسر خود، فرزندانی سالم، پر دل و جرأت، بامعرفت، دیندار و فهیم به دنیا می آورد.

در عین حال برخی از معبرین بر این باورند که داشتن درخت خرما در محل سکونت خود، به منزله وجود برادری بخشنده و شجاع می باشد. خصوصیاتی که این شخص را از دیگران متمایز میکند این گونه است، که همچون نخل پربار و به مثابه شیر دلاور و نترس و مانند انسان‌های دیندار زاهد و پارسا می باشد. این تعبیر برای هر دو مرد و زن صاحب خانه صدق می کند.

خرمای تازه

امام صادق (ع) فرمودند:

اینکه در خواب خرمای تازه را ببینید، تعبیر به داشتن فرزند صالح و دردانه بوده که نزد شما بسیار عزیز است.

خریدن خرما

اگر در خواب دیدید که اقدام به خرید خرما نموده و سپس آن را به خانه بردید، به این معناست که درآمد شما افزایش یافته و رونق و روزی زیادی وارد زندگیتان می شود. در عین حال خواب مذکور، بیانگر بالارفتن قدرت شما در تامین نیازهای خانه و اعضای خانواده‌تان بوده و به راحتی و بدون دغدغه اقدام به رفع نیازهای نقدی و غیرنقدی آنها می نماید.

خرمای نذری

هنگامی که در رویا مشاهده کردید در حال توزیع خرماهای نذری میان مردم هستید، مفهوم آن چنین است که پول یا مال بزرگی به شما خواهد رسید که بسیار هنگفت بوده و موجب پیشرفت شما می شود.‌ همچنین خواب مذکور، به این معناست که دینی بر ذمه و گردن شماست.

این تکلیف می تواند انجام کار واجبی باشد که زمان آن گذشته، یا نذری که ادا نشده و یا تعهدی که بر عهده شما بوده و هنوز آن را به انجام نرساندید. تعبیری که برای خواب خرمای نذری بیان می کنند، خیر و مبارک است. چرا که توزیع خیرات و نذر بین مردم در خواب، نشان دهنده رونق و فراوانی است. در عین حال اشاره ای به امورات معنوی و اخلاق انسانی دارد.

غوره خرما (طلع)

تعبیر دیدن غوره خرما در خواب، به این معناست که شخص خواب بیننده در دین راسخ و ثابت قدم بوده و پول و مال پاک و حلال از راه صحیح و درست کسب می کند.

امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب غوره خرما را اینگونه بیان می کنند:

۱- صاحب فرزند شدن
۲- رسیدن به نعمت و دولت
۳- کسب مال و ثروت فراوان

اگر در خواب دیدید که غوره خرما (طلع) دارید، یعنی از شما فرزندی متولد می شود. چنانچه در رویا ببینید که در حال خوردن غوره خرما بودید، به معنای وارد شدن مال و رونق به زندگی است.

زمانی که در خواب ببینید غوره خرما به مقدار خیلی زیاد دارید و شما به تنهایی بدون اینکه کسی را در آن سهیم کنید، در حال خوردن طلع ها هستید، تعبیر به این گونه است که اموال و املاک شما با خشم و بی عدالتی مورد مصادره و قبضه پادشاه و یا دولت قرار می گیرد.

چیدن خرما با دست

جابر مغربی می‌گوید:

هنگامی که در خواب دیدید با دست در حال چیدن خرما هستید، تعبیر نشان دهنده پیوند ازدواجی است که میان شما و خانمی متمول و دولتمند انجام می شود.

برخی دیگر از معبران نیز معتقدند، این خواب به معنای کسب اموال و پول فراوان می باشد. که در این مورد به آیه ۲۵ سوره مریم در قرآن کریم استناد می کنند: «وَهُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا _ تنه درخت را سوی خود تکان بده که خرمای تازه بر تو بیفکند»
چنانچه در خواب دیدید که خرما تبدیل به انگور سیاه شد، نشان دهنده صحبت زیبایی است که از طرف انسان ریاکار بیان می شود. عده ای می گویند: بیانگر سخن سودمندی است که از زبان شخص نادان شنیده می شود.

تعبیر دیگری که برای این خواب متصور است، اینگونه است که چنانچه خواب بیننده دچار مشکل و گرفتاری بود، گره از کار او گشوده شده و شادمان می شود.

خرما خوردن در خواب دختر مجرد

هنگامی که دختری مجرد و جوان در خواب دید که در حال خوردن خرما بود، به این معناست که به زودی با مردی اصیل و صاحب مکنت و دولت ازدواج می کند.‌ میل کردن خرما در رویا برای خانم مجرد، به منزله فرصت درخشان و اقبال بلندی است که به او روی آورده و موجب موفقیت در زندگی می شود.

عموما، دیدن خرما در خواب به تنهایی برای افراد مجرد که هنوز تشکیل خانواده نداده اند، سمبلی از داشتن همسری عالی به تمام معنا، زندگی سرشار از سعادت و نیکبختی و مال فراوانی است که به وی خواهد رسید.

خرما خوردن در خواب زن متاهل

برای خانمی که ازدواج کرده و دارای همسر و زندگی می باشد، تعبیر دیدن خرما در خواب به معنای مال حلال و پاکی است که به او رسیده و داشتن زندگی سرشار از امنیت و دل خوش در کنار همسری نمونه می باشد. همچنین با توجه به این موضوع چنین خوابی برای خانم متاهل، می تواند به منزله مال و پولی باشد که از فرزندان به او می رسد.

در حالت کلی، خوابی که خانم متاهل در آن خرما ببیند، احتمالا خبر از رسیدن به موقعیت خوب و ثروت زیادی باشد که به سهولت و عاری از هر مشقتی به او می رسد. همچنین مبین ریخت و پاش و صرف پول در راه صدقه و خیرات برای اشخاص دیگر می باشد.‌

خوردن خرما در خواب زن باردار و حامله

دیدن خواب خرما برای خانم حامله و باردار، تعبیر خیر و خوش یمنی دارد که خواب بیننده با متولد شدن نوزادش، به موقعیتهای عالی رسیده و یا احتمالا پول و مالی کسب می کند.

هنگامی که خانمی در دوران بارداری خواب خرما ببینند، این خواب مفهومی نیکو و سرشار از خیرات و برکات برای خواب بیننده دارد. اولین تعبیری که برای دیدن خرما در دوران بارداری بیان شده است، نشان دهنده براورده شدن حاجات و اجابت خواسته ها می باشد.

اگر خانم باردار در خواب مشاهده کرد که در حال خوردن خرما بود، به این معناست که زایمان راحتی خواهد داشت و فرزندی که از او متولد می شود پسر می باشد.

همچنین رویایی که در آن خانم باردار در حال خوردن خرما باشد، به منزله ی فرصت و موقعیت عالی است که برای انجام امورات دلخواه برای او فراهم می‌شود.

معنای دیگری که برای مشاهده چنین خوابی متصور است، خبر از به دست آوردن مالی که حق او بوده و یا ارثی است که به او میرسد.

خرما خوردن در خواب زن مطلقه

چنانچه خانم متاهلی در رویا دید که مشغول خرما خوردن بود، به منزله بشارتی است که برای وارد شدن پول و معاش پاک و صحیح به زندگی، رسیدن به خوشبختی و سعادت، پایان یافتن دوران ناخوشایند و سخت زندگی می باشد. در عین حال چنین خوابی برای خانم مطلقه می تواند، تعبیر به ازدواج مجدد توام با نیکبختی باشد.

زمانی که خانم مطلقه در رویا دیدید که از شخصی که هیچ شناختی از او نداشته، خرما گرفته و میل می کند، به منزله تغییرات مثبتی است که در زندگی اش رخ می دهد. این امر موجب بهتر شدن اوضاع و احوال او می شود.

مواردی که بیان شد از جمله برجسته ترین مطالبی است که درخصوص خوردن خرما برای خانم مطلقه عنوان شده است.

خوردن خرما در خواب مرد

چنانچه مردی در خواب خرما ببیند، تعبیر به معنای مال کثیر و پاکی است که به او می رسد. این روزی در نتیجه انجام کار نیکی است که او از روی محبت و صدق دل اقدام به آن نموده و هم اکنون ثمره آن را در زندگی می بیند.

عموما اینکه آقایی خواب خرما را ببیند، نشان دهنده صداقت او در زندگی، عفت در رفتار، عشق خالص و ناب، وفاداری و علاقه است که به همسر و زندگی اش داشته و به آنها افتخار می کند.

درخت خرمایی ایستاده در خواب مرد

هنگامی که مردی در خواب مشاهده کرد که در مقابل درخت خرمایی ایستاده و در همان جا از درخت، خرمایی چیده و در دهان می گذارد، تعبیر چنین است که با خانمی عفیف، متمول و صاحب مکنت، پیوند زناشویی می بندد. در نتیجه این ازدواج براحتی صاحب درآمد هنگفتی خواهد شد.

بخشیدن خرما در خواب مرد

در صورتی که مردی در خواب دید در حال بخشیدن خرماها به دیگران است، مفهوم آن چنین است که در امور خیریه قدم برداشته و به دیگران کمک می کند. همچنین ممکن است یه این معناست که از مال خود در راه افراد محتاج و نیازمند خرج می کند. مطلب فوق برجسته ترین موردی است که در تعبیر خواب خوردن خرما برای آقایان ذکر شده است.

لازم به ذکر است، همه معبران و مفسران بزرگ اسلامی و غربی در این خصوص اتفاق نظر دارند که برای تعبیر هر خواب و رویا، توجه به جزییات و به یاد آوردن آنها و همچنین شرایط و نوع خواب اهمیت بسزایی داشته و معانی مختلفی را به آن تعمیم می دهند.

خرما قرمز

دیدن خرما به رنگ قرمز در خواب، ممکن است نشان دهنده بیماری خاصی باشد. در این بیماری به طور ناگهانی تعداد گلبولهای قرمز موجود در خون افزایش چشمگیری دارد. احتمالا رنگ قرمز خرما در این رویا، اشاره به گلبولهای قرمز خون دارد. همچنین معنای دیگری که برای مشاهده خرمای قرمز در خواب بیان شده، باران می باشد.

از تعابیری که برای خوردن خرما در خواب بیان شده، قرائت قرآن کریم و کسب فیوضات از احکام و اصول دین می باشد.

خرمای دفن شده

پاگر کسی در خواب خرمای دفن شده دید، دلیلی بر اندوخته مالی و وجه نقدی است که او آن را کنار گذاشته است. ولی در صورتی که در رویا دید در حال دفن خرما بود، به معنای خیانتی است که او در اموال و دارایی یتیمان نموده و به نفع خود از آنها سواستفاده می کند.
چنانچه کسی در خواب ببیند که هسته خرمایی را از خرما خارج کرد، یعنی بزودی صاحب فرزند پسری می شود.

خرمای لذیذ

اگر ببیند خرمایی که می خورد طعم و مزه خیلی لذیذ و خوشایندی داشت، تعبیر به این معناست که سخنانی حکیمانه و خوبی را خواهد شنید و در عین حال سود بی شماری نصیب او می شود. هنگامی که شخصی در خواب ناخودآگاه مزه شیرین را در دهان خود احساس کند، به مثابه اینکه خرما میل کرده باشد، یعنی در واقعیت از ایمان راسخی که دارد، معجزاتی را در زندگی تجربه می کند.

خرمای عجوزه

مشاهده خرمای عجوزه در خواب که به بهترین نوع خرما شناخته می شود، به مفهوم رسیدن بر مال و مکنتی انبوه و حلال که از راه صحیح حاصل شده، می باشد.

هدیه دادن خرما

زمانی که در خواب دیدید خرمایی که داشتید به کسی هدیه دادید، تعبیر بیان کننده محبت و علاقه ای است که به شخص خاصی داشته و آن را به او ابراز می کنید.

انباشتن و جمع آوری خرما

اگر دید که در خانه مقدار زیادی خرما انباشته بود، نشان دهنده سود و منفعتی است که به میزان خرماهای موجود در خواب بدست آورده و بر املاک و دارایی های او افزوده می شود.

خرمای بدون هسته

دیدن خرمای بدون هسته در خواب، به منزله اطاعت و فرمانبرداری از اصول دین و احکام اسلامی می باشد.

قطع شدن ریشه درخت خرما

زمانی که در رویا درخت خرمایی را دیدید که ریشه آن قطع شده بود، چنین مفهومی دارد که شخصی از اعضای خانواده به بیماری مبتلا میشود. چنانچه در آن خواب خرمای خشک سبز شده بود، به معنای غلبه بر بیماری و رسیدن به سلامتی برای آن فرد بیمار است.

بودن در خانه صاحب درخت خرما

اگر در خواب ببینید که شما در منزل صاحب درخت خرمایی هستید که مقدار زیادی خرما از آن آویزان است، به این معناست که به زودی با شخصی متمول و ثروتمند رو در رو شده و اسباب آشنایی فراهم می شود که در نتیجه آن شما سود و منفعت بسیاری از این معاشرت کسب می کنید.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی دانیال نبی س ستاره علامه مجلسی کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو لیلا برایت محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ستاره ⭐

در حالت کلی صرفاً تعبیر مشاهده ستاره در خواب به معنای رونق و قرار گرفتن در شرایط ایده آل بوده و همچنین رسیدن به رویاهای دست نیافتنی و اهداف خاص را نوید می دهد.‌ شرایط ویژه و فرصت های استثنایی در انتظار شماست که در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ نمایید شما را به زندگی لاکچری و سعادتمند میرساند.

تعبیر مشاهده ستاره در خواب، به منزله بشارتی برای داشتن آینده ای درخشان و روزهایی پر از موفقیت می باشد. عموما تعبیر کلی که برای این خواب مطرح می‌شود به معنای جهشی برای رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی بوده و قرار گرفتن در موقعیت ویژه و خاصی که می تواند همه ابعاد خانوادگی، شغلی، اجتماعی و مالی را تحت‌الشعاع قرار داده و پیشرفت و موفقیتی چشمگیر را برای شما به ارمغان بیاورد.

دیدن ستاره در رویا بیانگر نیکبختی و سعادت، داشتن امکانات مالی و رفاهی بوده و در برخی مواقع ممکن است نشان دهنده بیماری صعب العلاج و یا به پایان رسیدن عمر باشد. برای آشنایی کامل با تعبیر این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ستاره بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت محمد ابن سیرین

ستاره روشن:

چنانچه در خواب ستاره روشنی را مشاهده کردید، تعبیر نشان دهنده وجود علما و صاحب نظرانی است که در جامعه و اطراف شما وجود دارد. هرچه تعداد این ستاره های روشن بیشتر باشد، یعنی عالم های بیشتری در آن شهر و یا کشور ساکن هستند.

ستاره در خانه:

اگر در خواب ببینید که در منزلتان ستاره وجود دارد، به این معناست که فرزندان زیادی از شما متولد شده و خانواده بزرگی از نسل و ذریه شما تشکیل می شود.

ستاره در دست:

هنگامی که در خواب ببینید ستاره ای را در دستان خود گرفته اید، تعبیر آن چنین است که فرزندی از شما متولد می شود که صاحب جایگاه رفیع و منصب عالی نزد پادشاه خواهد بود.

سقوط و افتادن ستاره:

چنانچه در خواب دیدید ستاره درخشانی از آسمان بر روی زمین افتاد و نور آن به تدریج کم و کمتر شد، تعبیر آن چنین است که شخص حکیم و فرهیخته ای تحت تاثیر برخی ناملایمات و ستم هایی که بر او می شود، معدوم خواهد شد‌.

اگر در رویا ببینید که ستاره ای از آسمان سقوط کرده و بر روی سر شما فرود آمد، به معنای آن است که برحسب میزان درخشندگی و نور آن ستاره، سود و منفعتی از سمت پادشاه و حاکمان زمان به شما خواهد رسید.

در تاریخ آمده است که روزی در شهر بغداد مرد صالح و درستکاری در خواب دید که ستاره پر نوری به زمین سقوط کرد. نزد معبر رفته و خواب خود را بر او تعریف کرد و خواستار تعبیر آن شد. معبر گفت: عالمی فرزانه و یا قاضی‌القضات، دار فانی را وداع خواهد گفت. به فاصله چند روز از دیدن این خواب، ابوحنیفه که عالمی مشهور بود، از دنیا رفت.

لرزیدن ستاره ها:

اگر دیدید که ستاره ها در آسمان در حال لرزش هستند، یعنی میان سلاطین و امرا اختلافاتی بروز کرده که به موجب آن دچار اغتشاش و شورش می شوند.

محمد بن سیرین در جایی دیگر این گونه بیان می کند، اگر در رویا ستاره هایی که در گذشته برخی از مشرکان آنها را به درجه خدایی رسانده و به ستایش و پرستش آنها می پرداختند، ببیند، همچون ستاره عیوق، ستاره سهیل و ستاره اکلیل ، به این معناست که با برخی غیر مسلمانان و همچنین مشرکان هم نشینی کرده و مراوداتی خواهد داشت.

زمانی که در خواب ستاره ای را دید که هیچ اثر و نوری از خود ساطع نمیکرد، یعنی مرتکب گناه کبیره ای شده که لازم است به درگاه خدای متعال توبه نموده تا مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گیرد.‌

به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعابیری که امام جعفر صادق (ع) در خصوص دیدن ستاره در خواب بیان کرده اند، عبارتند از:

یکم: به معنای وجود افراد فرهیخته و عالم در جامعه و شهر می باشد.‌

دوم: نشان دهنده شخصیت های حکیم و دانا در جامعه است.

سوم: در خصوص شخص حاکم یا داوری است که حکمی را در اختلافات میان افراد صادر می کند.

چهارم: تعبیر در خصوص ملک و سلطانی است که در جامعه و شهر حکم رانی می کند.

پنجم: چنین رویایی اشاره به صاحب دیوان و وزرایی که دارای جایگاه رفیعی هستند، دارد.

ششم: به معنای افراد با سواد و تحصیل کرده هستند که ادراک بیشتری از سطح معمول جامعه دارند.

هفتم: نشان دهنده صندوق دار و کلیدداری است که همه منابع نقدی و غیر نقدی ها یک شهر به او سپرده میشود.

هشتم: مفهومی بر وجود انسان های مبارز و حق ستیزی است که پرچمدار اجرای عدالت در جامعه هستند.

نهم: به معنای انسان های پیرو و جویای علم و دانش است.

به روایت دانیال نبی

دیدن ستاره در خواب و رویا، به منزله رسیدن به جایگاه رفیع و منزلت اجتماعی و یا حکمران و فرمانروا می باشد. مشاهده خورشید به معنای سلطان و پادشاه بوده و دیدن ماه به مفهوم وزیران و افراد بلند مرتبه دستگاه حکومتی می باشد.

به روایت یوسف نبی

هر آنچه که یوسف نبی در خصوص دیدن ستاره در خواب و تعبیر آن مطرح نموده اند، قرآن مجید در سوره یوسف صراحتا بیان فرموده است‌ که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

هنگامی که حضرت یوسف در کودکی خوابی دید که در آن ماه، ستاره و خورشید را دیده و آن را برای پدرش حضرت یعقوب بازگو نمود، قرآن مجید در آیه ۴ سوره یوسف اینگونه بیان می کند: «یاد کن زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم، دیدم آنها برای من سجده می‏کنند»

پس از آن که سالها از دیدن خواب مذکور گذشته و حضرت یوسف به بزرگسالی رسیده بودند، ایشان در موقعیتی قرار گرفتند که تعبیر خواب شان را عیناً مشاهده کردند. طبق آیه ۹۹ سوره یوسف: «پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با امن و امان داخل مصر شوید»

آیه ۱۰۰ سوره یوسف: «و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و همه آنان پیش او به سجده درافتادند و یوسف گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان کنعان به مصر باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است»

در این خواب یوسف نبی مشاهده کرده بود که خورشید و ماه در کنار او قرار گرفته و یازده ستاره در مقابل او سجده می کنند.‌ طبق آیه فوق در سوره یوسف، پس از گذشت سالهای سال از فراقی که میان او و خانواده‌اش رخ داد، سرانجام به مشیت الهی مجدد خانواده نزد ایشان بازگشته و بنا به مفهوم آن خواب، خورشید به پدر، ماه به مادر و یازده ستاره ای که در مقابلش سجده کردند به برادرانشان تعبیر شد.

به روایت ابراهیم کرمانی

پرستیدن ستاره:

دیدن اینکه انسانها در خواب در حال پرستیدن ستاره ها باشند، به معنای ایجاد شرایطی است که در نتیجه آن دچار تباهی و فساد شده و آسیب و خسارت در واقعیت متوجه آنها می شود.

ستاره قطبی و راهنما:

اگر در خواب ستاره درخشانی که عموماً انسانها از طریق آن ها راهشان را جهت یابی کرده و مسیر شان را پیدا می‌کنند ببینید، به منزله رسیدن به حشمت، بزرگواری و همچنین سود و فایده ای است که موجب شادکامی ما در واقعیت می شود.

در دست گرفتن ستاره:

چنانچه در رویا ببینید که ستاره ها را در دست گرفته و آنها را در آستین لباس تان قرار دادید، به مفهوم ثروت و دارایی است که کسب می کنید.

جنگ ستاره ها:

زمانی که ببینید ستاره ها در حال کشمکش و جدال با یکدیگر بودند، چنین مفهومی دارد که در آن دیار و اقلیم پیکار و نبردی رخ خواهد داد.

بی نظمی ستاره ها:

اگر دیدید که ستاره ها در خواب دچار بی نظمی و بی سامانی شده و پس از آن متفرق گشته اند، یعنی حاکمان و امیران به دلایل مختلف دچار آشفتگی و بی قراری شده و به شرایط بدی گرفتار می شوند.

حرف شنوی ستاره ها از شما:

هنگامی که در خواب مشاهده کنید، تعدادی از ستارگان تابع و حرف شنوی شما شده‌اند، یعنی به جایگاه پادشاهی رسیده و دیگران از شما تبعیت میکنند.

خوردن ستاره:

زمانی که در رویا ببینید در حال خوردن ستاره ها بودید، یعنی از طرف پادشاه و حاکم شهر منفعت بزرگ و خیر کثیری به شما می رسد.

بیرون آمدن ستاره:

چنانچه ببینید که ستارگان از منزل و محل زندگی تان به بیرون می آیند، به این معناست که خداوند به شما فرزندانی عطا می کند که در آینده آنها به مقام مصاحبت پادشاه رسیده و محبوب او می شوند.

صحبت با ستاره:

هنگامی که در رویا ببینید در حال صحبت با ستارگان بودید و در این گفتگو سخنان فصیح و زیبایی رد و بدل می شد، یعنی پادشاهی که بر شما حکومت می‌کند دادگستر و حق ستان می باشد. اما چنانچه سخنانی که در این میان مطرح می‌شد، ناروا و ناخوشایند بود، یعنی پادشاه مستبد و زورگو است.

به روایت جابر مغربی

جمع شدن تمامی ستاره ها:

زمانی که در خواب ببینید تمام ستاره هایی که در آسمان هستند در یک محل جمع شده اند و شما همه آن ستارگان با نورافشانی شان را در بر گرفته و کاملا در احاطه شما هستند، تعبیر به آن است که پادشاه همه عالم خواهید شد و همه امرا و سلاطین دنیا، تحت سلطه و سیطره های شما قرار می گیرد. جهان و همه انسان های آن متعلق به هر سرزمین جغرافیایی که باشند، تحت رهبری و حکومت شما هدایت می‌شوند. در صورتی که در رویا دیدید خورشید ماه و ستاره هایی که به رنگ تیره و سیاه بودند را گرفته اید، به معنای ایجاد شرایط سخت و هولناکی است که با آن روبرو می شوید و منجر به تباهی و انهدام شما می شود.

وجود فقط یک ستاره:

هنگامی که در خواب مشاهده کنید که فقط یک ستاره در آسمان در حال نورافشانی می باشد، چنین معنایی دارد که در زندگی هر آنچه که برای آن تلاش کرده و به آن امید بسته اید به موفقیت منجر شده و پیشرفته زیادی خواهید کرد.

ستاره پشت ابر:

اگر در خواب دیدید که ابری بر روی ستاره ها قرار گرفته و روی آنها را پوشانده است، تعبیر آن چنین است که کارها و شرایط مطابق میلتان پیش نرفته و احتمالاً به نتیجه دلخواه نمی رسید.

چنانچه در خواب ببینید در میان همه ستارگان یک ستاره در مقابل شما قرار گرفت به طوری که پریشان خاطر و مضطرب بود، سپس در کنارتان افتاد، به این معناست که شما به زودی صاحب فرزندی می شوید که نزد شما بسیار ارجمند و محبوب می باشد. اگر در رویا دیدید که ستاره دولت و اقبال در منزلتان قرار دارد، تعبیر آن اینگونه است که خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا می‌کند که موجب ازدیاد نسلتان می شود.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نصب ستاره بر بدن:

هنگامی که در خواب ببینید که ستاره ای بر روی سینه خود چسبانده اید و یا این که ستاره خودش بر روی شانه شما قرار گرفته، حتی ممکن است آن را به وسیله چیزی بر روی شانه تان نصب کرده باشید، تعبیر بیان می‌کند که شما به زودی جایگاه رفیع و بلند مرتبه ای در میان عام و خاص کسب می کنید. حتی به چنان ارج و قربی می رسید که مردم با احترام از شما یاد کرده و در تجلیل و تقدیر از یکدیگر سبقت می گیرند.

بیرون آمدن ستاره:

اگر در خواب ببینید که ستاره ای از منزل شما بیرون آمد و به سمت آسمان حرکت کرد، به تدریج نور آن کم و کم رنگ تر شد، به حدی که دیگر قادر به دیدن آن نبودید. برای تعبیر آن بهتر است که در ابتدا صدقه ای کنار گذاشته، چرا که چنین خوابی عموما در خصوص پایان عمر یکی از اعضای خانواده تان خبر می دهد که دار فانی را وداع خواهد گفت.

چنانچه در رویا ببینید که ستاره ای در محل یا شهر محل سکونت شما، به شرحی که در بالا قید شد از خانه ای خارج گشته و به سمت آسمان رفت، به این معناست که شخصی از افراد مشهور و بزرگ آن منطقه که محبوبیتی ویژه در میان مردم داشت به پایان عمر خود رسیده و از دنیا می رود.

شمارش ستاره ها:

زمانی که در رویا دیدید در حال شمارش ستاره ها هستید، مفهوم آن چنین است که پروژه ای عظیم و کاری فوق العاده انجام داده و با موفقیت آن را به پایان می رسانید. بدین ترتیب به ریاست یا سرپرستی مجموعه ای رسیده و همچنین صاحب منزل و کاشانه ای لوکس می شوید که هم از نظر وسعت و هم از نظر امکانات بسیار خاص و ویژه می باشد.

داشتن ستاره:

اگر ببینید که ستاره ای را در میان دستان خود دارید، به این معناست که قطع به یقین در مسیری که پیش روی خود دارید به پیروزی و توفیق دست می‌یابید. در حقیقت آنچه که مدت هاست رویای آن را در سر پرورانده و برای رسیدن به آن تلاش می کردید، به طرز شگفت انگیزی کسب می کنید. همچنین اگر دیدید که ستاره ای در میان آسمان به تدریج از درخشندگی آن کاسته شد و محو گردید، و یا ببینید ستاره ای که متعلق به شما بود گم کرده‌اید،یعنی برنامه ها و امورات تان آنطور که انتظار دارید پیش نرفته و ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

به روایت لیلا برایت

درخشش ستاره پر نور در آسمان:

اگر در خواب ببینید که ستاره های پرنوری در آسمان می درخشند، تعبیر به این معناست که به زودی خبرهای خوشی که ممکن است در خصوص مسائل کاری، مالی و حتی زندگی تان باشد به شما خواهد رسید و این موضوع اسباب خوشحالی شما را فراهم می کند.

دیدن فقط یک ستاره:

زمانی که در خواب دیدید فقط یک ستاره در میان آسمان در حال تابیدن بوده و ستاره های دیگری در آسمان مشاهده نمی شود، به منزله موفقیت هایی است که در کار و حرفه تان کسب کرده و اسباب پیشرفت شما را فراهم می کند.

پوشیده شدن ستاره ها با ابر:

چنانچه در رویا مشاهده کنید که ابری بزرگ بر روی ستاره ها را پوشانده، به طوری که از پس ابر هیچ ستاره ای نمایان نیست، تعبیر آن چنین است که کارهایی که برای آنها تلاش می کنید ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیده و موجب یأس و نا امیدی شما شود.

به روایت علامه مجلسی

سقوط ستاره ها:

رویایی که در آن نجوم و کواکب در حال ریزش و سقوط از پهنای آسمان مشاهده شود، به مرگ حکما و بزرگان علمی و دینی معنا می شود. لذا در تاریخ اولین سال غیبت کبرای آقا صاحب الزمان به سال تناثر نجوم معروف است. چرا که در این زمان اساتید و علمای فرهیخته ای همچون کلینی صاحب کتاب کافی، علی بن بابویه قمری، سمیری آخرین سفیر حضرت حجت (علیه السّلام) و افراد برجسته دیگری دار فانی را وداع گفته و از دنیا رفتند.

به روایت آنلی بیتون

سقوط ستاره:

اگر در خواب مشاهده کردید که ستاره ای از آسمان به پایین سقوط کرده و با شما برخورد نمود، تعبیر به این معناست که خانواده و خویشاوندان تان با شرایط سخت و ناخوشایندی روبرو گشته که این موضوع موجب پریشانی و ناراحتی شما می شود.

ستاره کم نور یا قرمز رنگ:

دیدن اینکه در رویا ستارگانی با نور خیلی کم یا قرمز رنگ در آسمان قرار داشتند، مفهومی بر اتفاقات ناگوار و پیشامدهای ناخوشایندی است که ممکن است در امورات کاری و یا زندگی شما ایجاد شده و موجب مختل شدن سیر عادی زندگی می شود.

عبور شهاب سنگ از میان ستارگان:

چنانچه در خواب ببینید در پهنه آسمان از میان ستارگانی که نور افشانی می کنند، اخگر و شهابی عبور می کند، تعبیر نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل بروز برخی از پیشامدهای ناگوار و یا برخی اختلافات دچار رنج و اضطراب می شوید.

چرخیدن ستاره ها دور زمین:

اگر در خواب شاهد بودید نجوم و کواکب در حال چرخیدن به دور کره زمین هستند، چنین معنایی دارد که رویدادی سخت و ناگوار در شرف وقوع است که عموما انسانهای زیادی را درگیر میکند.

به روایت لوک اویتنهاو

ستاره درخشان:

تعبیر دیدن ستاره ای پر نور در خواب، به منزله پرنده خوشبختی است که برای بام زندگی نشسته و روزگار را سرشار از سعادت و کامیابی می کند.

ستاره کم سو:

به معنای مشکلات کوچک و بزرگی است که در مسیر دستیابی به اهداف نمایان می شود.

ستاره تیره:

مبین اختلافات و شرایط نگران کننده ای است که در چهارچوب زندگانی و خانواده بروز کرده و موجبات اندوه و پریشانی را فراهم می کند.

ستاره روشن:

دیدن ستاره ای با نور روشن، تعبیر به زندگانی ایده آل و سرشار از شادی می شود.

ستاره دنباله دار:

دیدن چنین ستاره‌ای در رویا به این معناست که یکی از نزدیکان و یا اقوام احتمالاً به پایان عمر خود نزدیک شده و مرگ او را فرا می گیرد.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

طبق آنچه در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان کرده تعبیر مشاهده ستاره در خواب به مفهوم آگاهی و رسیدن به مطالب جدیدی در خصوص آسمان ها و کهکشان بوده و همچنین مبین شرایط و الزاماتی است که به طور درنیافتنی و ناپیدا در مسیر رسیدن به اهداف و تلاشهایی که انجام می دهید، تاثیر شایانی داشته و موجبات پیشرفت و ارتقاء شما را در ابعاد مختلف زندگی فراهم می کند. به تعبیر دیگر این همان تقدیر و سرنوشت است که رویا ها و ایده آل های ما را در برگرفته و به تحقق می رساند.

در ایام پیشین به علت عدم اشراف و آگاهی مردم به نجوم و کواکب، لقب ستاره، عموماً نصیب کسانی می شد که دارای قدرت لایتناهی و منحصر به فردی بوده و در عین حال به راحتی در دسترس مردم قرار نداشتند. در گذشته این افراد اغلب در جایگاه امرا و وزرا می درخشیدند. از نظر عموم معبرین مشهور و به نام، دیدن ستاره در خواب، به سلطان و پادشاه و یا افراد حکیم و برجسته نسبت داده می شد.

تعبیر خواب ستاره بر‌ اساس موضوع آن 📋

معانی مختلفی که دیدن ستاره را شامل می شود:

دیدن ستاره در خواب، عموما بیانگر آرزوهایی است که در ذهن به آنها اندیشیده و پرورش می یابند، آسودگی خیالی که از رفاه و امکانات نشأت گرفته و آرامشی است که در زندگی جاری می شود.

ستاره در حال پرتاب شدن

خوابی که در آن ستاره ای در حال حرکت با شتاب تند دیده شود، بیانگر فرصتی عالی و اقبالی مساعد در انجام اموراتب است که در دست دارید.

مشاهده خواب مذکور موجب می‌شود آنچه که مدت‌ها برای آن زمان بندی و برنامه ریزی نموده و مستمرا تلاش میکنید، به نتیجه مطلوب رسیده و اسباب رضایت خاطر شما ایجاد شود.

ستاره دریایی

چنانچه در رویا دید که در پی یک ستاره دریایی بودید و یا آن را مشاهده کردید به این معناست که پس از سختی‌های بسیاری که برای گذران زندگی با آن روبرو گشته و تلاش‌های مستمری که در جهت رفع آن نموده اید، این دوران پر تلاطم به پایان رسیده و بر همه امورات تسلط کافی خواهید داشت.

شما اغلب عادت دارید که به طور روتین به انجام کارها پرداخته، بدون اینکه در مورد آنها فکر کرده و یا ایده و نظری در خصوص آن ارائه دهید. توصیه می شود که آرامش خود را حفظ کرده و به توانایی ها و قابلیت هایی که در وجود شما هست فکر کنید.‌ بدین ترتیب بر حسب آنچه که در آنها تبحر داشته و تخصص کافی دارید، کار متناسب با قابلیت های تان را برگزیده و به انجام آن بپردازید.

در صورتی که دیدید ستاره دریایی در حال بیرون آمدن از آب بود، چنین مفهومی دارد که کسی یا چیزی موجب نگرانی و هراس شما شده است.

ستاره برای فرد عاشق

چنانچه شخصی که دلباخته و عاشق شخص دیگر بوده در خواب و رویا یک ستاره را ببیند، به این معناست که احتمالاً مدتی میان او و معشوقش به دلایلی از دیگر فاصله گرفته و یا سردی و اختلافی بینشان صورت گیرد.

در عین حال اگر متوجه شدید که در زمان دیدن خواب احساس خوشایند و خوبی داشتید، به مفهوم رسیدن به شرایط مطلوب در زندگی و اتفاقات خوب را خبر می دهد. در امورات شخصی و خانوادگی تغییرات مثبت و خیر رخ داده و در شغل حرفه ای که به آن مشغول هستید، پیشرفت کرده و به درجات بالاتر میرسید.

برای کسی که متاهل بوده و دارای و زندگی می باشد، دیدن خوابی که در آن ستاره باشد، بیانگر فرزندی است که در آن خانواده متولد شده و یا کودکی است که به عنوان شخص جدید به جمع خانواده اضافه می شود.

لازم است که افراد متاهل کاملاً به جزئیات چنین خوابی دقت کرده تا تعبیر صحیحی از آن داشته باشند.‌

گرفتن ستاره

اگر خواب ببینید که در آن اقدام به گرفتن ستاره ها با دست نموده و پس از آن در آسمان سیر می کند، تعبیر به منزله ارثی است که به او خواهد رسید و یا نشان دهنده شخصی است که هم اکنون به عنوان وارث خانواده بوده و در آینده کنترل امور را به دست گرفته و خانواده را مدیریت می کند.

بارش شهابی

دیدن ریزش شهاب ها از آسمان در خواب، تعبیر خیر و نیکویی دارد. چنانچه در رویا مشاهده کردید که ستاره های پر نور بسیاری در آسمان می درخشند، به این معناست که در آینده نزدیک فرصتی استثنایی و اقبالی بلند به شما روی آورده و موجب تحولی عظیم در زندگیتان می شود.
همه پروژه هایی که برای آنها وقت و هزینه گذاشته و تلاش می کنید به نتایجی پر حاصل و کامیاب منجر می شود. ایده های شما مورد توجه ویژه ای در سطح عموم قرار گرفته که ثروت بسیاری را برای شما فراهم می کند. و موجب رونق و برکت بسیاری در حیطه شغل و حرفه شما می شود.

ستاره در داخل منزل

اگر در خواب ستاره را در داخل منزل ببینید، به معنای بخت و اقبالی بلند و نیکوست. به ویژه در صورتی که چنین خوابی را مرد و یا خانوم مجرد ببینند.

ستاره در میان خیابان

هنگامی که در رویا ستاره ای را در میان خیابان مشاهده کردید، به این معناست که میهمانانی به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به منزل شما می آیند که این امر اسباب تعجب شما را موجب می شود.

تعقیب توسط ستاره

چنانچه در خواب ببینید که به هر جا که قدم می گذارید و می روید، ستاره‌ای در پی شما آمده و تعقیب تان میکند، تعبیر آن چنین است که عقاید دینی و مذهبی شما، ریشه عمیقی داشته و بسیار مستحکم است. همچنین نشان دهنده فرصت درخشانی است به شما روی می آورد.

جهش و پریدن ستاره  به جانب آسمان

زمانی که در رویا مشاهده کنید ستاره ای در حال جهش و پریدن به جانب آسمان بود، چنین مفهومی دارد که شما برای سفری انتخاب می شوید که این سفر شرایط خاص و متعجب کننده ای داشته و فراتر از حد انتظار است. در عین حال خواب مذکور بیانگر میزان تمایل شما در خصوص رفتن به سفرهای فضایی و هوایی را نشان میدهد.

ستاره در زمستان یا هوای سرد

چنانچه در خواب ببینید که در سرمای بسیار سخت فصل زمستان و یا در زمانی که هوا برودت زیادی داشته، ستاره‌ای در آسمان دیده شود، احتمالاً به معنای ایجاد شرایط ناهنجار و غیر مترقبه ای است که در زندگی شما رخ می دهد. ولی به یاری خدا با سلامتی و موفقیت از این بحران عبور کرده و ختم به خیر می شود.

ستاره های زیاد با نور بسیار اندک

هنگامی که در رویا تعدادی ستاره با نورهای بسیار اندک که سوسو می زنند را ببینید، بیانگر وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی همچون طوفان، زمین لرزه و … است که به یکباره نمایان می شوند. در عین حال چنین خوابی نمایانگر دلسردی و یاس است که در اثر رویارویی با فراز و نشیب های زندگی و موانع بزرگ، در وجود شخص ایجاد می شود.

ساخت ستاره

اگر ببینید که در خواب در حال ساخت ستاره بودید، تعبیر به این معناست که شما ایده ها و افکار بزرگی برای آینده خود در سر داشته و در پی اجرای آن هستید، همچنین این خواب بیان میکند که وجود و شخصیت شما مایه مباهات و سرافرازی نزدیکان و اهل خانواده تان است. چرا که جایگاهی که در آن قرار گرفته اید، ماحصل زحمت و تلاش شرافتمندانه ای است که برای آن صرف نموده و پیشرفت کرده اید. لذا از جانب شما خیر زیادی نیز نصیب افراد خانوادتان می شود.

ستاره در خواب زن باردار

وقتی خانم بارداری در خواب ستاره ببیند، چنین تعبیری دارد که فرزندان دوقلو به دنیا می آورد. عموما حکمای شرقی دیدن چنین خوابی را بسیار نیکو و خیر می دانند که در پی آن اقبالی بلند و سعادت در انتظارتان است.

آشکار و محو شدن ستاره

اگر ببینید که ستارگان در حالت عجیب و نامتعادلی نمود داشته و مجدداً محو می شوند، به این معنا است که در آینده تغییراتی ناموزون و اتفاقاتی ناشناخته بروز می کند که شرایط را دگرگون می کند. همچنین ممکن است در بخش وسیعی از این کره خاکی تبدیل و تحولاتی به یکباره رخ دهد که نظم موجود در زندگی را به هم ریخته و شرایط جدیدی ایجاد کند.

افتادن ستاره از آسمان

چنانچه در خواب ستاره ای را در حال ریزش از آسمان دیدید، بدانید که احتمال دارد از نظر جسمی، کسالت و بیماری بر شما چیره شود. لازم است که بیش از پیش در حفظ سلامتی تان کوشا بوده و احتیاط لازم را به جا آورید.

ستاره در دست

هنگامی که در خواب خود را در شرایطی دیدید که ستاره ای در میان دستانتان قرار دارد، به این معناست که اگر در شرایط مالی سختی قرار داشته و وجوهی را به دیگران مقروض هستید، در آینده نزدیک تمام بدهی تان را پرداخت میکنید.

ستاره در آسمان

اینکه در خواب ستاره ای را در میان آسمان رویت کنید، به معنای دولت مندی و مال و مکنت ای است که کسب کرده و رو به فزونی دارد. در صورتی که حس کردید که ستاره با کم و زیاد کردن نور خود، چشمکی به شما زد بدانید که به زودی ازدواج موفقیت آمیزی داشته و به جرگه متاهلین می پیوندید.

حرف زدن با ستاره

زمانی که در خواب ببینید در حال محاوره و گفتگو با ستاره بوده و با یکدیگر سخن می گویید، بدانید که در میان اطرافیان تان شخصی وجود دارد که شما را زیر نظر داشته و قلبا به شما علاقمند می باشد. اما به دلایلی هنوز شما را در جریان مکنونات قلبی اش قرار نداده است. با کمی دقت و تفحص در اطرافتان به وجود او پی می برید.

ستاره صبح

رویت ستاره صبح در رویا که همان سیاره ناهید است، به معنای بشارتی است که در خصوص اموراتی که از اهمیت ویژه ای نزد ما برخوردار بوده خبر می دهد.

از نظر لوک اویتنهاو:

تعبیری که برای مشاهده ستاره صبح در خواب بیان می کند، شرایطی مملو از خوشی، شعف و شادی است که در زندگی جاری است.

چشمک زدن ستاره

خوابی که در آن شاهد چشمک زدن ستاره در میان آسمان باشید، به معنای تغییرات عظیم، مثبت و شگرفی است که در زندگی ایجاد شده و متعاقب آن تحولاتی در همه ابعاد رخ داده و رنگ و بوی دلنشینی به زندگی می بخشد.

ستاره در روز

اگر در خواب ببینید با وجودی که در روز به سر می‌برید اما ستاره ها برای تان قابل رویت میباشد، تعبیر اشاره به اعتقاد راسخ و یقین عمیقی دارد که در وجود شما هست. شما از جمله افراد برجسته و شاخصی هستید که اقشار مختلفی از اطرافیانتان قلبا دوست دارتان بوده و پیروی از شما را سرلوحه اعمالشان می دانند تا به این وسیله به موفقیت دست یابند.

آسمان بدون ستاره

هنگامی که در خواب مشاهده کردید هیچ ستاره ای در آسمان نبود، به این معناست که از رحمت خدا غافل شده و درهای امید را به روی خود بسته اید. به علت مواجهه با شرایط ناهمواری که مدتهاست با آن دست به گریبانید، دست از دعا و راز و نیاز با خدا شسته و یاس و ناامیدی شما را در بر گرفته است.

هشداری که خواب مذکور به شما بیان می کند چنین است که در هیچ شرایطی از رحمت الهی غافل نشده و امید و تلاش تان را برای رفع موانع بر رسیدن به اهداف از دست ندهید.

ستاه درخشان

زمانی که در خواب اختر و کواکبی فوق العاده پر نور و درخشنده در آسمان ببینید بطوری که چشم انسان را خیره می کرد، بدانید که زمان تجلی رویاها و اهدافتان در واقعیت رسیده است. در وجودتان انگیزه و شعف فراوانی به قلیان درآمده و زمینه را برای تحقق اهدافتان میسر می کند. شما در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنید.

آنلی بیتون معتقد است:

چنانچه در خواب خودتان را ببینید که صرفاً نظاره گر ستارگان پر نور و درخشنده در پهنای آسمان هستید، به معنای آن است که خوشبختانه از نظر جسمی و روحی در سلامتی کامل به سر برده و نیکبختی و سعادت در زندگی یار و همراه شما می باشد.

ریختن ستاره از آسمان

اگر در خواب ببینید که ستاره ای از آسمان سقوط کرده و بر روی سر شما فرود آمد به این معناست که صاحب طالع و اقبال بلندی هستید. چنانچه در زندگی با مانعی مواجه گشته اید، بدانید که در آینده ای نزدیک از سر راه شما برداشته می شود و در صورتی که مریض و بیمار شده اید به زودی سلامتی کامل تان را به دست می آورید.

ستاره آبی

زمانی که در خواب ستاره ای را به رنگ آبی در آسمان مشاهده کردید، تعبیر آن چنین است که به زودی فرصت های استثنایی و شانس دست نیافتنی به شما روی آورده و موجبات پیشرفت و ترقی شما را فراهم می کند.

ستاره زرد و نارنجی

اینکه در خواب ستاره هایی به رنگ زرد و نارنجی ببینید به این معناست که شما از لحاظ جسمی صحت بدنی کامل داشته و در سلامتی کامل به سر می برید. حتی اگر دچار ضعف یا بیماری بوده باشید نیز بهبودی کامل برای تان حاصل می شود.

ستاره در آسمان شب

چنانچه در خواب ببینید که شب هنگام نظاره‌گر ستارگان در میان آسمان بودید، مفهوم آن چنین است که در پس هیاهوی موانع و مشکلاتی که به طور روزمره با آنها روبه‌رو شده و سعی در رفع و رجوع آن می نمایید، به دنبال گوشه خلوتی برای اندیشیدن و کسب آرامش هستید تا در کنار تمدد اعصاب و تجدید قوا به تحلیل مسائل خود پرداخته و تجدید قوا کنید. در این حالت انگیزه از دست رفته خودتان را بازیابی کرده و با انرژی مضاعف برای رسیدن به اهدافتان تلاش می‌کنید.

اگر در خواب ببینید، ستاره ای که در پس ابر پنهان شده بود، آنگاه به تدریج از پشت آن بیرون آمده و نمایان شد، تعبیر آن چنین است که بالاخره روزگار سختی به پایان رسیده و مسائلی که مدت ها برای حل آنها تلاش می کردید و موجب شرایط سخت و طاقت فرسایی برای شما شده بود، به نتیجه مطلوب رسیده و به هر آنچه که مد نظرتان است دست می یابید.

خاموش شدن ستاره

هنگامی که در رویا ستاره بی فروغی را دیدید که هیچ نوری از خود تابش نمی کرد، بیان می کند که شخصی از آشنایان تان که ارتباط بسیار صمیمی و نزدیکی با او داشته‌اید، به پایان عمر خود نزدیک شده و دار فانی را وداع خواهد گفت.

همچنین تعبیر دیگری که برای خواب خاموش شدن ستاره متصور است، به معنای یاس و ناامیدی است که در شما غالب گشته و انگیزه کافی را برای رسیدن به اهداف و از میان برداشتن موانع را از دست داده اید.

شمردن ستاره

زمانی که در خواب ببینید به آسمان نگریسته و در حال شمارش ستارگان هستید، به منزله هشداری است که در خصوص نیت پلید افرادی به ظاهر دوست و خیرخواه ولی در باطن دشمن و حسود اطلاع می دهد. این اشخاص با قصد و نیت قبلی و به طور حساب شده قصد وارد کردن صدمات و خسارات جبران ناپذیر برای شما بوده و در صدد بر اندازی و سقوط شغل و حرفه تان هستند. لازم است تا با احتیاط و دقت بیشتری در مراودات کاری و حتی دوستانه خود عمل نموده تا بتوانید از خود و داشته های تان مراقبت کنید.

ستاره دنباله دار

چنین خوابی احتمالاً در خصوص بیماری سخت یکی از اعضای خانواده و یا اطرافیانتان را خبر می دهد که ممکن است این موضوع منجر به پایان عمر او شود.دسته‌ها
ابراهیم کرمانى اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی شیخ طوسی محمد ابن سیرین یوسف نبی

🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب امام جماعت 🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر دقیق‌تر و جزئی‌تر خواب امام جماعت به متغیر‌های گوناگونی من جمله تعداد افراد اقتدا کننده، مکان گزاردن نماز و چگونگی به جا آوردن آن بستگی دارد. امام جماعت بودن و قرار گرفتن در جایگاه پیش‌نماز، یک نوع برتری به حساب آمده و نشانه‌ی رشد معنویّت، ارتباط و تقرّبِ صاحب خواب نسبت به خداوند است. همچنین این خواب نشانگر صلاحیّت و شایستگی فرد در خصوص رهبری و حاکمیّت مردم بوده و بیانگر توانایی او در برقراری عدل و عدالت در جامعه و یا اجتماعی هرچند کوچک می‌باشد. برای آشنایی با تعبیر بیشتر با تاروت رنگی همراه باشید.

🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب امام جماعت بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب امام جماعت دارای شش تعبیر متفاوت و مجزا می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که به‌زودی به سلطنت رسیده، به جایگاه بالایی دست پیدا کرده  و یا هدایت جمع و گروهی را به دست می‌گیرد و بر آن‌ها تسلط پیدا خواهید کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که شما با زیردستان خود با عطوفت، ملایمت و مهربانی رفتار کرده و همچنین عدالت و برابری را در خصوص آن‌ها اجرا می‌کنید. این رفتار متواضعانه‌ و انسان‌پسندانه‌‌تان سبب ایجاد روابط حسنه میان شما و دیگر مردم خواهد شد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی جویای علم، دانش و معرفت بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهید کرد. به‌علاده‌خ اشتیاقتان به فراگیری موضوعات و مسائل جدید شما را در موقعیّت‌ها و شرایطی  قابل قبول در زندگی قرار خواهد داد.

تعبیر چهارم:

نمایانگر نیّت و خواست شما به انجام کار خیری می‌باشد که مدّت‌هاست درباره‌اش فکر کرده و برنامه‌ریزی نموده‌اید. در به انجام رساندن این کار وقفه نینداخته و کار نیکتان را در کمترین زمان و بدون فته وقت به مرحله‌ی اجرا درآورید؛ تا هم در این دنیا و هم در سرای آخرت بهترین‌ها نصیبتان گردد و خداوند نیز از شما خشنود باشد.

تعبیر پنجم:

بیان‌کننده‌ی مسیری روشن پیش روی شماست که با قدم گذاشتن در آن، اوضاع اقتصادی‌تان سامان یافته، روزی‌تان چند برابر گشته و سود و منفعت بسیاری به امید خدا عاید شما خواهد شد.

تعبیر ششم:

تفسیرش این است که دعای خیر مردم و کسا‌نی‌که در طول حیات خود به آن‌ها خدمت کرده‌اید همیشه پشت سرتان بوده و شما را از بلایا، سختی‌ها و مصیبت‌ها در امان می‌دارد. همچنین شما را از شر و بدی دشمنانتان حفظ کرده و نیرنگ و حقه‌شان را آشکار خواهد ساخت.

تعبیر هفتم:

اگر در خواب مشاهده کردید که امام جماعت زن بود، حاکی از این است که به افراد و انسان‌هایی که قدرتی نداشته، مظلوم و بی‌گناه بوده و احتیاج به حمایت و یاری شما دارند، کمک می‌کنید و آن‌ها را از درد و رنج می‌رهانید.

تعبیر هشتم:

اگر در رؤیای خود دیدید که امام جماعتی از سوی آسمان به زمین آمده و وظایف امام جماعت بودن برای جمعی را به عهده گرفته، معنایش این است که خداوند به شما، اطرافیان و عزیزانتان نظر کرده و از سعادت و کامیابی در زندگی بهره‌مند خواهید گشت.

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که امام جماعت جمع و یا گروهی از مردم گشته‌اید، تعبیر بیانگر این است که شما فردی خداپسند، خوش خلق و مورد اعتماد دیگران هستید به همین علّت اطرافیان رویتان حساب باز کرده و در بسیاری از مسائل از شما حرف شنوی دارند. این میزان مقبولیّت میان مردم سبب شده تا در زندگی شخصی و اجتماعی از لطف، محبّت و حمایت مردم برخوردار شوید.

اگر در رؤیای خویش ببینید که به‌عنوان پیش نماز و یا امام جماعت در داخل مدرسه و یا مسجد شناخته می‌شوید، نشانگر این است که حاکم، مدیر و مسئول آن‌جا شما را دوست داشته، برایتان احترام زیادی قائل بوده، سخنانتان را ارج نهاده و پیشنهادات و دستورات شما را به انجام خواهد رساند.

اگر در عالم خواب ببینید که امام جماعت بوده و مردم برای به جا آوردن نماز، در حال اقتدا کردن به شما هستند، تعبیر این است که در جمعی وارد می‌شوید که با سخنان، توصیه‌ها و نصایح خویش آنان را در انجام عملی مهم کمک کرده و مسیر درست را نشان ایشان خواهید داد.

اگر در خواب دیدید پشت سر شما افرادی نماز می‌خوانند که در عالم واقع، چشم از این دنیا فرو بسته و فته شده‌اند، نمایانگر این است که خبر مرگ یکی از اعضای فامیل و خویشاوندان دور به شما رسیده که شما را ناراحت کرده و به‌زودی برای عرض تسلیت، در تشییع جنازه‌اش شرکت خواهید کرد.

اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که امام جماعت جمعی بوده و نماز خود را در حالت رکوع و یا سجده به پایان می‌رسانید، بیان‌کننده‌ی این است که به خواسته‌های قلبی و آرزو‌های دنیوی خود در آینده‌ای نزدیک‌رسیده و حاجت روا خواهید گشت.

اگر در خواب دیدید که جمعیّت زیادی در حال گذاردن نماز بوده و از شما درخواست نمودند که به‌عنوان امام جماعت و پیش نماز به جمعشان وارد شوی، نشان‌دهنده‌ی این است که مقام و جایگاهتان نزد مردم والا‌تر گشته، مسئولیّت  رهبری آنان را پذیرفته و می‌کوشید تا عدالت، نظم و درستی را بین گروه مذکور، رواج دهید.

اگر در خواب ببینید که امام جماعت بوده و در حین نماز سهواً خطایی از شما صورت می‌گیرد، معنایش این است که به اندازه‌ی بزرگی خطا  و تعداد اشتباهاتتان، افرادی با وقاحت تمام حقتان را پایمال نموده و قصد دارند با بی‌عدالتی و ستم‌‌های بسیار، به زندگی شما، آبرو و اعتبارتان آسیب رسانده و خدشه وارد کنند.

از نظر شیخ طوسی

به‌طور کلی نماز خواندن پشت سر امام جماعت و اقتدا کردن به وی در خواب، تعبیر خوشی داشته و نماد سرزندگی، عاقبت به‌خیری و سرانجامی نیکو در زندگی صاحب خواب می‌باشد.

اگر در خواب ببینید که خودتان پیش نماز بوده و مردم پشت سر شما ایستاده و نماز می‌خوانند، تفسیر مبارکی نداشته و خبر از اتفاق ناگهانی و ناگواری می‌دهد که شما را رنجانده و موجب سیه‌روزی و پس‌رفت شما در عرصه‌های مختلف زندگی خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که امام جماعت گروهی از مردم شده‌اید در حالی‌که در عالم بیداری پیش نماز نبوده و نیستید، بیانگر این است که بر آن گروه تسلط پیدا کرده، نظر و اعتماد آنان را جلب نموده و امین و حامی آنان خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که  پیغمبر شما را به مقام پیش نماز و امام جماعت برگزیده است، تعبیر نمایانگر این است که به مقامی ویژه دست پیدا کرده، قدرت یافته و به فرمانروایی می‌رسید. به نحوی که همه‌ی مردم از شما اطاعت نموده و جز از امر شما فرمان نخواهند برد.

اگر در خواب فردی را به‌عنوان پیش‌نماز ببینید نشان‌دهنده‌ی این است که به هر میزان این شخص، درست‌کردار، صادق و مؤمن باشد به همان اندازه شما بین مردم ارج و قرب یافته و نامتان به نیکویی یاد خواهد شد.

اگر در عالم خواب ببینی که در حالت نشسته در حال خواندن نماز هستی و عده‌ای به‌عنوان اقدا کننده پشت شما صف می‌بندند، نشانگر این است که ممکن است گرفتار مریضی و کسالتی موقّت و چند روزه شوید که برای مدّتی کوتاه، شما را خانه‌نشین ساخته و جسمتان را آسیب‌پذیر و ضیف خواهد کرد.

اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که بر پهلوی خود نشسته و مردم در جایگاه امام جماعت پشت سر شما نماز می‌خوانند بیان‌کننده‌ی این است که شما فردی هستید که مردم شما را دوست دارند و برایتان ارزش قائل هستند. به همین خاطر زمانی‌که دار فانی را وداع گویید همان  افرادی‌که با کمک‌های خود،زندگی‌اشان را متحوّل ساخته و یا همان اشخاصی که در خواب به شما اقتدا کردند، شب اوّل قبر به نیّت‌تان نماز خوانده و از نزد خداوند برای آرامش روحتان، طلب آمرزش و مغفرت خواهند کرد.

از نظر یوسف نبی

به‌طور کلی امام جماعت جمعی بودن در خواب تعبیر خوشایند و مبارک دارد.

اگر در خواب ببینید که امام جماعت گروهی از مردم هستید چه آن مردم را در عالم بیداری بشناسید و چه به‌نظر غریبه بیایند بیانگر این است که در میان اطرافیان و نزدیکان محبوبیّت یافته، خصلت‌های شایسته و خوب شما مورد توجه دیگران بوده و نزد آن‌ها اعتبار خواهید یافت. همچنین نشانگر رفعت و سعادت در زندگی‌تان نیز می‌باشد که تا پایان عمر خویش با آبرو و درستی زیسته و به لطف الله به‌واسطه‌ی تقرّب یافتن به او، خوشبختی را در همین جهان تجربه خواهید کرد.

از نظر جابر‌ مغربی

دیدن امام جماعت در رؤیا برای صاحب خواب نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی نزدیک او با خدای خویش و محقق گشتن آرزو‌ها، خواسته‌ها و آمال اوست.

اگر در رؤیای خویش ببینید که به مقام امام جماعت نائل گشته و در حال گذاردن نماز صبح می‌باشید، نمایانگر این است عازم سفری هستید که در آن سود و منفعت زیادی نصیبتان می‌شود و یا برای انجام کاری مسافت قابل توجهی را طی نموده و مقصود خویش نزدیک خواهید گشت.

اگر در خواب دیدید که به‌عنوان امام جماعت نماز خود را در باغ و یا فضای سبز به جا می‌آورید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که از اشتباهات و اعمال ناپسند گذشته‌ی خود پشیمان و ناراضی بوده و برای جبران آن‌ها نزد خداوند توبه نموده و از او طلب مغفرت خواهید کرد.

اگر در عالم خواب خود را در لباس امام جماعت و در حال خواندن تشهّد مشاهده کردید، معنایش این است که پس از گذراندن دوره‌ی غم و افسردگی و پشت سر نهادن اتفاقات ناخوشایند، مشکلات یک به یک رفع گردیده و روزهایی سراسر آرامش، شادی و خوشبختی انتظارتان را خواهد کشید.

اگر در رؤیای خود دیدید که همه شما را در نقش امام جماعت شناخته و پشتتان نماز می‌خوانند، و شما سلام آخر خود را با دست چپ داده و نماز را به اتمام می‌رسانید، حاکی از این است که به مصائب و مصیبت‌های زندگی‌تان افزوده گشته و دردسر‌ها و گرفتاری‌هایتان نیز بزرگ‌ترمی‌شود. اما غم به دل راه ندهید زیرا که این موقعیّت موقتی بوده و اگر ایمانتان را حفظ کرده و توکل داشته باشید، از بلا و سختی کاسته خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که مقتدای مورد اعتماد جمعی هستید و نماز خود را نشسته می‌خوانید، تفسیرش این است که حسودان و دشمنان زیادی اطراف شما را فرا گرفتند که قصدشان ضربه زدن و آسیب رساندن به وجهه و آبروی شما نزد مردم می‌باشد. اگر مواظب نبوده و در اعتماد کردن به افراد احتیاط نورزید، دشمنان و بدخواهانتان به راحتی اهداف خود را پیش برده و دیروز خواهند شد.

اگر در رؤیای خود ببینید که امام جماعت هستید و در تاریکی اتاق و یا گرگ و میش صبحگاهی نماز می‌خوانید، بیانگر این است که شانس به شما رو کرده و افرادی برای حل مسائل و مشکلات شخصی زندگی‌تان به یاری شما می‌شتابند. در نتیجه با یاری و مساعدت آن‌ها دوباره همه چیز به روال خوب گذشته بازگشته و حال روحی‌تان بهبود خواهد یافت.

اگر در خواب ببینید که اپیش نماز مردم در بیت‌المقدس هستید، نشانگر این است که از طریقی که فکرش را نمی‌کنید پول، سود و منفعت زیادی را عاید خود ساخته، در کسب و کار و شغل خویش پیشرفت چشمگیری نموده، یا میراثی گران‌بها و هنگفت به شما تعلق خواهد گرفت که زندگی‌تان را متحوّل نموده و اوضاع اقتصادی‌تان را زیر و رو خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که در کنار امام جماعت و برای پشتیبانی از او، با دشمنان در حال مبارزه بوده و سخت می‌جنگید، حاکی از این است که در رهبری، فرماندهی و یا اداره‌ی ناحیه‌ای با او همراهی نموده و شریکش خواهید شد.

از نظر خالد بن علی العنبری

اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که بعد از نیّت نمودن و وضو گرفتن، برای انجام نماز در پیشگاه همگان حاضر گشته و پیش نماز می‌شوید، بیانگر این است که خداوند به شما قدرت و ثروتی می‌دهد که با استفاده از آن به مردم کمک کرده و مشکلاتشان را حل نمایید. همچنین با پرداختن به امور خیر، تأثیر مثبت و سودآوری بر وضع و شرایط موجود جامعه‌ی خویش بگذارید.

اگر در خواب خود را امام جماعتی دیدید که بعد از وضو گرفتن به‌جای ایستادن رو به قبله، به سوی دیگری نماز خوانده و یا پشت به آن می‌ایستید، معنایش این است که اطرافیان و نزدیکان‌تان را به سبب کار‌های پلشت، نهی شده و مکروه از خویش رانده و با قدرت و مکنت خود پا در مسیر‌هایی می‌گذارید که سرانجام به بدبختی و بیچارگی منتهی خواهد شد.

اگر در خواب شاهد آن بودید که پیش نماز گروهی از زنان و با دختران گشته‌اید، نشان‌دهنده‌ی این است که وظیفه و یا مسئولیّتی سنگین در خصوص کمک به افراد ضعیف‌تر از خود و حمایت بی‌شائبه از آن‌ها را پذیرفته و از آن‌ها در برابر خطرات احتمالی مواظبت خواهید کرد.

اگر در عالم رؤیا و خواب خود را امام جماعت گروهی از زنان و مردان ببینید، تعبیر این است که یا به حدی از مقبولیّت، علم و آگاهی می‌رسید که به‌عنوان قاضی مشغول به کار شده و به امور مردم رسیدگی می‌کنید و یا به‌عنوان فردی مسئول و دغدغه‌مند، میان آن‌ها داوری کرده و حق را به حق‌دار می‌رسانید.

اگر در خواب دیدید که با اشتیاق و انکیزه‌ای فراوان، پذیرفتید که امام جماعت مردم باشید، نمایانگر این است که شما فردی هستید بسیار خوش‌بیان و خوش‌برخورد که می‌تواند به‌راحتی در قلب اطرافیان نفوذ کرده و با بیانی شیوا آن‌ها را به انجام‌کارهای نیک امر نموده و از انجام کار‌های ناپسند، گناهان بزرگ و خطاهای فاحش نهی کنید. این ویژگی شما برای هدایت دیگران به‌سوی مسیر راستی و درستی بسیار مناسب بوده و لطفی از جانب خدا می‌باشد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

اگر در خواب خود را امام جماعت درست‌کار و مؤمن دیدید که به مردم خیر رسانده و دیگران او را دوست دارند، تعبیر بیانگر این است که خداوند به شما نظر کرده و در چشم مردم به بزرگی، بخشندگی و شرافت شناخته می‌شوید. همچنین به جایگاه و منزلتی رفیع دست یافته، رهبر و مقتدای جمع و گروهی خواهید گشت.

اگر در رؤیای خویش دیدید که پیش نمازی هستید که نقص‌هایش بسیار بیشتر از خصلت‌ها و ویژگی‌های رفتاری خوب اوست، نشان‌دهنده‌ی این است که به سبب بلا و مصیبتی، ثروت و اندوخته‌ی خود را از دست داده، محتاج دیگران گشته و نزد مردم مقبولیّت خود را از دست خواهید داد.

از نظر دانیال نبی

اگر در خواب دیدید که امام جماعت عده‌ای مرد گشته‌اید و بر آن‌ها امر می‌نمایید، در حالی‌که اعمال نماز را کاملاً درست و صحیح به انجام می‌رسانیذ، تعبیر حاکی از این است که به‌زودی رفعت و شوکت یافته، قدرت و نفوذ بسیاری را کسب کرده و به هدایتگری و رهبری جمعی قدرت‌مند و صاحب بزرگی و شأن، دست خواهید یافت.

اگر در رؤیای خود ببینید که پیش نماز زنان شده‌اید، معنایش این است که بر گروهی از ضعفا، دردمندان و رنجیدگان برتری یافته و حمایت از آن‌ها را به‌عهده خواهید گرفت.

دیدن خود در نقش امام جماعت همچنین به معنای پایبند بودن به فرایض‌ مذهبی، توصیه‌های گذشتگان و دستورات دین می‌باشد که با عمل به آن‌ها از شرّ آسیب‌های دنیوی در امان مانده و گرفتار غفلت و فراموشی نخواهد گشت.

تعبیر خواب امام جماعت بر‌ اساس موضوع آن 📋

امام جماعت بودن

اگر در خواب ببینید که امام جماعت مسجد، مدرسه و یا محله‌ای شده‌اید، تعبیر نشانگر صلاحیّت، امتیازات شخصیّتی‌تان می‌باشد که همیشه میان شما و اکثریّت تفاوت زیادی را ایجاد نموده و باعث می‌شود تا مردم بتوانند به راحتی روی شما حساب باز کنند و یا برای رفع مشکلاتشان با شما مشورت نمایند.

اگر در عالم رؤیا خود را در مقام امام جماعت ببینید، آن هم در شرایطی‌که اطرافیان به شما احترام گذاشته و برایتان ارزش زیادی قائل هستند، حاکی از این است که به نیکویی‌های اخلاقی، رفتار‌های منطقی و بزرگوارانه‌‌تان طی زمان افزوده گشته و تجربیات مهم زندگی از شما انسانی خود ساخته و بزرگ خواهد ساخت.

اگر در خواب دیدید که پیش نمازی منفور، بی‌ارزش نزد مردم بودید، نمایانگر این است که شما فردی خودخواه و خود رأی می‌باشید دیگران تمایلی به مصاحبت با شما نداشته و اگر بر روی رفتار و کردار خویش تجدید نظر نکنید قطعاً از سوی دیگران طرد شده و تنها خواهید ماند.

صف نماز جماعت

به‌صورت کلی دیدن صف نمازگزاران در نماز جماعت، چه شما پیش نماز و یا امام جماعت آن جمع باشید و چه عضوی از اقتدا کنندگان، تفاسیر و تعبیر سراسر خیر، نیکی و میمنت برایتان دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که افراد حسود و بی‌پروا اطرافتان را فرا گرفته‌اند و می‌خواهند تا از شما به‌عنوان پله‌ی ترقی برای رسیدن به اهدافشان استفاده نمایند. اما شما فردی با درایت و آگاه هستید که با دقّت و وسواس اشخاص نزدیک و مورد اعتمادتان را برگزیده و به افرادی‌که در لباس دوستی وارد می‌شوند اجازه‌ی نفوذ نخواهید داد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که شما فردی هستید که آداب معاشرت دانسته و مردم از همنشینی و ارتباط با شما احساس امنیت، اعتماد و نشاط می‌کنند. به‌علاوه به‌خاطر داشتن قلبی پاک و مملوء از خیرخواهی برای دیگران، خداوند شما را نزد اطرافیان محبوب نموده و آن‌ها را جذب شما خواهد کرد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی این است که شما در دوره‌ای از زندگی خود که سختی‌ها و مصائب بسیاری را متحمّل  شده بودید، از کمک به دیگران دست برنداشته و برای خوشحال کردن و راضی ساختن آنان بر مشکلات خود چشم فرو بسته و تمرکز خویش را بر روی حل نمودن و رفع مسائل مردم معطوف ساختید. حالا جواب تمام اعمال خیر و پسندیده‌تان به شما بازگشته و دعای آن اشخاص تا پایان عمرتان تضمین کننده‌ی سعادت و خوشبختی شما خواهد بود.

تعبیر چهارم:

حاکی از این است که به‌طرز معجزه‌آسایی سختی‌ها و ناهمواری‌های مسیر زندگی‌تان هموار گشته و با توکل بر خدا دوره‌ی گرفتاری، رنج و افسردگی‌تان را پشت سر خواهید گذاشت. همچنین تفسیرش می‌تواند شروعی دوباره و از سر گرفتن تصمیمات جدید در زندگی‌تان باشد که حاجات شما را برآورده خواهد ساخت.

تعبیر پنجم:

تعبیرش این است که شما فردی هستید که به پدر و مادر خود نیکی کرده. به آنان احترام گذاشته و آن‌ها را از خویش راضی ساخته‌اید. همین امر موجب شده تا روز‌ی‌ و نعمت‌هایتان در زندگی دو چندان گشته و مورد مغفرت پروردگار قرار گیرید.

امام جماعت نشسته

اگر در عالم رؤیا و خواب مشاهده کردید که در مقام امام جماعت به‌صورت نشسته نماز می‌خوانید، تعبیر بیانگر این است که شما بنده‌ی مؤمن و متوکل خداوند بوده که در حال حاضر مورد امتحان و ابتلاء از سوی او قرار گرفته‌اید تا ایمان، شکیبایی و اخلاصتان را مورد آزمایش قرار دهد. تلاش کنید تا با غرق نشدن در مصیبت‌ها و مشکلات موجود، و توجه نکردن به وسوسه‌های شیطان، از این آزمون سربلند بیرون بیایید که نتیجه‌اش سراسر خوشی و شادکامی برایتان  خواهد بود.

امام جماعت به پهلو نشسته‌

اگر در خواب و رؤیای خود دیدید که پیش نماز عده‌ای گشته و در پیشگاه آنان به پهلو نشسته و نمازتان را به جا می‌آورید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در میان مردم فردی خوش‌نام و با آبرو هستید که اگر روزی عمرتان دیگر به دنیا نباشد، افرادی‌که شاهد درستی، پاکی، مواهب و لطف بی‌کران شما در زندگی بودند، به نیّت شما نماز خوانده و خیرات خواهند کرد.

امام جماعت تنها

اگر در خواب ببینید که امام جماعت گروهی هستید اما حین نماز هیچ‌کس به شما اقتدا نکرده و پشت سرتان خالیست، تعبیر این است که والدینتان به‌خاطر مهربانی و عطوفتی که نسبت به آن‌ها روا داشته‌اید، از شما خشنود بوده و دائماً برایتان از نزد پروردگار عاقبت به‌خیری، فراخی روزی، سعادت و رحمت فراوانی را طلب می‌کنند.

امام جماعت زن‌ها

اگر در رؤیای خویش ببینید که به مقام پیش نماز نائل گشته و امام جماعت گروهی از زنان و دختران شده‌اید، حاکی از این است که پیشوا و پشتیبان عدّ‌ه‌ای می‌شوید که به حمایت شما احتیاج داشته و نیاز به مدافع دارند تا از پس سختی‌ها، احتیاجات و ناملایمات زندگی بر بیایند.

امام جماعت مرده

اگر در خواب دیدید که به‌عنوان امام جماعت برای فرد مرده‌ای نماز خوانده و او را دعا می‌کنید، تعبیر این است که در زمینه‌ی کاری، مسئولیّتی سخت و حساس از سوی فردی دارای مقام و جایگاهی ارجح به شما محوّل گشته و آن را می‌پذیرید. همچنین در خصوص به انجام رساندن این کار و هدف مهم، تمام سعی خود را به کار می‌گیرید. زیرا موفقیّت در این امر، تأثیر به‌سزایی بر روی شرایط زندگی شما خواهد داشت.

اگر در رؤیا دیدید که پیش نماز شده و تمام دستورات نماز را کاملاً صحیح و در زمان مناسب خود عملی می‌سازید، بیانگر این است که شما فردی هستید که حد و مرز خود را شناخته و به حق و حقوق خویش واقفید. این حساسیّت و اهمیّتی که برای دیگران قائل هستید باعث می‌شود تا به‌عنوان کسی که صلاحیّت سرپرستی، رهبری و یا مدیریت را دارد، در جایی مشغول به‌کار شده و به علّت رعایت اخلاقیّات به سرعت پیشرفت کنید.

اگر در خواب ببینید که در جایگاه امام جماعت و در‌ حالی‌که عدّه‌ای پشت سر شما در حال گزاردن نماز هستند، نمازتان را با بی‌دقّتی، همراه با غلط و با شتاب تمام کردید، نشانگر این است که شما برای رهبری و یا مدیریت مناسب نبوده و همچنین به آشنایی و یادگیریِ اصول و حقوق انسانی، رعایت اصل عدالت و برابری در جامعه احتیاج وافر دارید.

امام جماعت منصوب شدن توسط شخصی بزرگ

اگر در عالم خواب دیدید که از سوی فردی دارای منسب و مقام به‌عنوان امام جماعت برگزیده و معرفی گشتید، تعبیر و تفسیرش این است که افرادی‌که با شما در ارتباط بوده و شما را می‌شناسند، بیش از پیش به نیّت خیر و موهبات بی‌دریغتان نسبت به خویش پی برده و اعتمادشان بیشتر می‌گردد. این موضوع زیر بنای روابط اجتماعی‌تان را ساخته و از شما در نظر دیگران فردی شایسته، محترم و دلسوز خواهد ساخت که در هنگام مشکلات می‌توان با تمام وجود او را محرم راز دانسته و از او طلب مساعدت داشت.

اگر در عالم خواب و رؤیا دیدید که به اصرار و امر پادشاه، رهبر و یا فرمانروا امام جماعت مردم گشته‌ای، به هر اندازه‌ای که مراحل نماز را صحیح به انجام رسانده و بدون خطا پیش می‌روید، نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک رهنمود کردن مردم را به‌عهده گرفته و پیشوای آنان می‌گردید. همچنین به سبب رفتار عادلانه و متواضعانه خویش شهره‌ی خاص و عام خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که به دستور پادشاه پیش نماز مردم شده‌اید اما مراحل نماز را به‌درستی انجام نداده و دائماً مرتکب اشتباه و شک و تردید می‌شوید، در‌ حالی‌ که رو به قبله نایستاده و جهتتان به سوی دیگر است، تفسیرش این است که بر مردم حاکمیّت و قدرت می‌یابید اما با اجحاف کردن و بی‌توجهی نمودن به عدل و عدالت در خصوص مردم، خود را از چشم آن‌ها انداخته و خوار و زبور خواهید گشت.

امام جماعتی که در عالم واقعیّت پیش نماز نیست

اگر در خواب مشاهده کردید که امام جماعت هستید در حالی‌که در عالم واقع این‌طور نبوده و نیست، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که شما می‌کوشید تا برای پذیرفته شدن توسط افراد مهم و همچنین مردم خود را به آنان ثابت کرده و توانایی‌هایتان را به عرصه‌ی ظهور برسانید. نگران نباشید زیرا به‌زودی قابلیّت‌های شما دیده و شناخته شده، مورد توجّه اطرافیان قرار گرفته و از حمایت‌هایشان در جهت رشد خویش بهره‌مند خواهید شد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی د دانیال نبی دندان زیگموند فروید علامه مجلسی محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب دندان 🦷👄

معبران مهم ترین تعبیر دندان در خواب را به خانواده و کسانی که دوستشان دارید نسبت می دهند. زیرا همانطور که دندان ها یکی از پایه های استحکام بدن هستند، خانواده نیز یکی از مهم ترین دارایی های هر فرد می باشد. دندان یکی از مهم ترین عضوها در بدن انسان است. اگر کسی دندان نداشته باشد، مهم ترین نیاز خود یعنی نیاز به خوراک و رشد بدنی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است بمیرد. چه بسا که درست هم نمی تواند کلمات را بیان کند. پس دندان های ما به نوعی سرمایه به شمار می روند.

خواب هایی که در آن دندان مشاهده شود، تعبیر و برگرفته از احساس و تلقی انسان نسبت به خود و توانایی ها و ویژگی های جسمی و شخصیتی او داشته و تفسیر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تعبیر خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب دندان بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن دندان ها در خواب، انعکاسی از افراد تشکیل دهنده خانواده بوده که عواطف و روابط میان آنها را شفاف می کند. گروهی از محققان بر این باورند خوابی که در آن دندان هایی که در فک فوقانی قرار داشته، مشاهده شود اشاره به مردان و عناصر ذکوری است که در خانواده و بستگان می شناسید. دیدن دندان های واقع در فک تحتانی، به مفهوم خانم های خویشان و فامیل بوده، از دندان های کرسی اصولا والدین و همسر یاد شده و دندان های پیشین به فرزندان اطلاق می شود.

زمانی که شخصی در خواب دید یکی از دندانهای پیشین او از لثه جدا شده بود، به معنای ازدواج و تشکیل خانواده فردی از افراد مجرد بستگان بوده و یا ممکن است عازم سفر دوری شود.

اگر چنین خوابی درخصوص دندانهای جانبی دهان دیده شود، به مفهوم وصلت و مزدوج شدن خویشان دور تلقی می شود.

چنانچه در رویا مشاهده کند که دندانهای انتهای دهانش از دهان جدا شده بود، تعبیر به سفری است که شخصی از پیران و ریش سفیدان فامیل عازم آن گشته و یا به معنای سر آمدن زندگی او بود و از دنیا می رود.

هنگامی که در خواب ببینید دندان کنده شد و بر روی دست خودتان و یا زمین سقوط کرد ولی در کمال تعجب به هیچ گرد و خاک و با آلودگی آغشته نگردیده و واضح و عیان پیدا بود، تعبیر آن چنین است که کسی از بستگان تان به مرض و عارضه ای مبتلا شده یا ممکن است لطمه و خسارتی به او وارد شود. در خواب مذکور چنانچه دندان در اثر افتادن بر روی زمین کثیف و آلوده بود، بدانید که آن شخص دار فانی را وداع می گوید.

اگر کسی در خواب دید که دندانش فاسد شده و درد شدید بر آن عارض گشته بود، تعبیر به معنای قرار گرفتن در دام بدخواهان و دشمنان می باشد. در صورتی که فقط احساس درد در دندان داشت، بیانگر دین و وام سنگینی است که از نظر مالی او را در شرایط سختی قرار می دهد.
زمانی که در خواب دندان های خود را بسیار درخشنده و سفید ببینید، نشان از صفا، صمیمیت، برکت و دولتی است که در خانه و زندگی او جاری است.

دیدن دندان های آلوده، نامرتب و کلیه به منزله هشداری است که از مواجهه با مسائل و مشکلات عاطفی و خانوادگی حکایت می کند.

چنانچه دندان کرسی او دردناک گشته و دچار ورم و آبسه شده بود، بیانگر بحث و اختلافی است که با همسر و شریک عاطفی ایجاد می شود. اگر در خواب ببیند اقدام به کشیدن آن دندان نمود، به معنای متارکه ای است که میان آنها رخ می دهد. توجه داشته باشید که خواب مذکور و تعابیر ذکر شده برای هر دو طرف زن و شوهر، صدق می کند.

رویایی که در آن دهانی خالی از دندان مشاهده شود، به منزله فقدان مهارت و توانمندی جهت پیش برد اهداف و دستیابی به آرزوها قلمداد می شود.

اگر در خواب ببینید که دندان تان افتاد و همزمان لثه متورم و بسیار نرم بود و احساس کسالت در خود داشتید، به این معناست که براساس معانی دندانهای پیشین، جانبی و … که در بالا قید شد، شخصی از فامیل و بستگان دار فانی را وداع می گوید.

زمانی که در خواب با افرادی مواجه شوید که هیچ دندانی در دهان ندارند، آگاه باشید که بدخواهان و حسودان در تلاش برای آسیب رساندن به زندگی و شهرت شما هستند.

به روایت محمد ابن سیرین

هنگامی که در خواب ببیند دندان جلوی دهان بر کف دستش و یا بر روی زمین سقوط کرد اما هیچ گرد و خاک و کثیفی بر رویش نبود، تعبیر بشارتی بر به دنیا آمدن فرزندی در خانواده بعنوان خواهر یا برادرش است. در صورتی که دید دندان پیش او، با افتادن بر زمین کثیف و آلوده گشت، به معنای سر آمدن عمر کسی از طایفه و قوم او بوده و یا بدون هیچ خبری از میان آنها رفته و اثر و نشانی از خود به جا نگذارد.

اگر کسی در رویا مشاهده کند برخی از دندان هایش شکسته و برخی دیگر فاسد و خراب بودند، یعنی کسی از اهل خانواده و یا فامیل دچار محنتی سخت و اندوه گردد.

زمانی که ببیند دندان جلویی دهانش، لهیده و فشرده شد، بیانگر در افتادن و ایجاد درگیری با افراد شرور و نااهل می باشد.

چنانچه شاهد بود که دندان پیشینش از جا درآمد، به این معناست که یکی از بستگانش خطاب به او دشنام و کلامی زشت بر زبان آورده که بموجب آن از او دوری می کند.

هنگامی که ببیند دندان های پیشین او به تعدادی بیش از حد معمول رسیده، به مفهوم آن است که شخصی از اهل فامیل به منزلت و عزتی می رسد که درهای دولت و برکت بر او گشوده می شود.

اگر در خواب ببینید در کنار دندان جلویی و کاملا چسبیده به آن، دندان دیگری روییده، خبر از بدنیا آمدن نوزاد دختری برای اوست.

اگر در رویا دید همه دندانهای او بر روی یکدیگر سوار شده و اینگونه رشد کرده اند، به نسبت آنچه هر دندان متعلق به کدام قسمت دهان بوده به چه اشخاصی منسوب می شود، آن شخص صاحب فرزند دختری خواهد شد.

زمانی که ببیند دندان هایش از جنس آیینه بوده و یا از موادی همچون نقره، سفال و … تشکیل شده بودند، بداند که پایان عمر او نزدیک گشته و مرگ او فرا رسیده است.

چنانچه در خواب دید در میان شکم او دندان روییده بود، یعنی در آینده ای نزدیک به سزای رفتار و کردار زشتش نابود می شود. گروهی از معبربن گفته اند: افتادن دندان در خواب، نشان از بازپرداخت بدهی می دهد. همچنین عده ای آن را دلیلی بر مرگ می دانند. در عین حال از بر پایی نبرد و بساط دشمنی خبر می دهد.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب، دندان هایی که در فک بالا روییده نزدیک به چشم قرار داشته، تعبیر به عناصر ذکور بوده و دندان های پایین که بر روی چانه است نشان از مادگی دارد.

اگر در خواب دید که همه دندان هایش به یکباره در کنارش فرو ریخت، سپس تمامی آنها را در دستش گرد آورد، تعبیر به آن است که با رفتار خود اقداماتی جهت صلح و صمیمیت اقوام و بستگان انجام داده و مانع دوری و فراق آنها از خود می شود.

زمانی که در رویا عطر و بوی مطبوعی از دندان هایش استشمام کرد، بیانگر تعریف و تمجید اقوام و خویشان از او می باشد. ولی اگر بوی متعفن از دندان ها حس کرد، خبر از بدگویی خویشان از او می دهد.

هنگامی که در رویا مشاهده کند در اثر دردی که در دندان بوده و او را می آزرد، دندان را از دهان کشید، به منزله پول و مالی است که به سهولت فراهم گردیده و به او می رسد.

اگر ببیند که دندانش به رنگ تیره و سیاه درآمد، به معنای حزن و پریشانی است که به آن دچار می شود.

زمانی که دید دندان هایش ریخته و در ظرفی قدیمی قرار داده و روی آن را پوشاند، یعنی خداوند عمری طولانی به او عطا کرده است، بطوری که شاهد مرگ همه اهل فامیل و خویشانش بوده و پس از آن بمیرد.

به روایت جابر مغربی

هنگامی که کسی در خواب دید که دندانش درد گرفته و او با دستش آن را گرفت، تعبیر نشان دهنده سود مالی است که نصیبش می شود. البته ارزش این پول و مال در حدود سی درهم تا صد درهم برآورد می شود. در صورتی که دید با دست چپ آن را گرفته بود، میزان سود دریافتی

چیزی در حدود سیصد درهم تا هزار درهم می باشد. چنانچه با هر دو دست آن را گرفته بود به معنای ثروت کثیر و مال فراوانی است که از شمارش خارج بوده و به او می رسد.

اگر در خواب ببیند که از دهانش دندانی که به خون آغشته بود درآورد، شخص دیگری که آن دندان را بگیرد بهره و نصیبی می رسد ولی خودش به شرایط سختی گرفتار می شود.

زمانی که در خواب ببیند برخی از دندان هایش در دهان نبوده و اثری از آنها نبود، به تعداد آن دندان ها، بستگان و فامیل او مدتی به شهر دور و نا آشنایی می روند و به سلامت مجددا به وطن رجعت می کنند.

چنانچه در رویا ببیند همه دندان هایش به یکباره بر روی زبان او گرد آمده و مجددا در جای خود قرار گرفتند، خبر از دلخوری و کدورتی است که اقوام و بستگان نسبت به او بر زبان می آورند.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

به فرموده ایشان، خواب که در آن دندان ببینید، بر شش تعبیر تقسیم می شود:

تعبیر اول:

به معنای اعضای خانواده و خویشان و نزدیکان بوده.

تعبیر دوم:

تعبیر در رسیدن به پول و مال دارد.

تعبیر سوم:

سود و بهره ای که به راحتی فراهم می گردد.

تعبیر چهارم:

بروز مسأله و مشکلی که موجب حزن و پریشانی شود.

تعبیر پنجم:

خبر از لطمه و آسیبی است که متوجه خواب بیننده می گردد.

تعبیر ششم:

به مفهوم دوری و کناره گیری از افراد فامیل می باشد.

به روایت یوسف نبی

اگر کسی در خواب دید که دندانش افتاد، تعبیر به معنای مفارقت و دوری یکی از بستگان و اقوام او می باشد.

زمانی که هر کدام از دندان های بزرگ در خواب بشکند، خبر از بروز مسئله ای ناخوشایند و اختلاف شدیدی است که رخ می دهد.

به روایت دانیال نبی

دیدن دندان در خواب تعبیر به اهل خانواده و بستگان خواب بیننده دارد. دندان‌هایی که در فک بالا روییده اند، اشاره به مردان و دندان‌های روییده در فک پایین به معنای خانم های خانواده و فامیل بوده، دندان های جلو تعمیم به فرزندان و خواهران و برادران و یا والدین خواب بیننده داشته و دندان‌هایی که در کنار آنها بوده، نشان از عموها و فرزندان آنها داشته. در ادامه دندانهای جانبی آن که به ثنایا مشهورند، تعبیر به ریش سفید و ارشد قوم و خانواده می شود. سایر دندان ها تمثیلی از دایی ها، فرزندانشان و فامیل مادری بوده و دندان های پیشین به معنای کسانی است که نسبت فامیلی دوری با آنها برقرار می شود. برخی از مفسرین معتقدند دندان های جلویی و آنهایی که در کنار آنها قرار داشته، تعبیر به پدر مادر بوده است.

چنانچه درخواب ببیند دندان پیشین او لق بوده و به لرزه در آمد، یعنی یکی از کسانی که در بالا ذکر شد و جزو فامیل و خویشاوندان او بوده به بیماری و کسالتی مبتلا میشود.

به روایت آنلی بیتون

هنگامی که در خواب دندان هایتان را فاسد و پوسیده مشاهده کنید، تعبیر به منزله هشداری است که درخصوص سلامتی و صحت جسمی و روحی شما می دهد.

زمانی که در خواب یکی از دندان های تان را فاسد و شکسته ببینید، بدانید که با شرایط سخت و ناخوشایندی مواجه می شوید. ممکن است در خصوص پروژه ها و ایده هایی باشد که به طور نیمه‌کاره مانده و یا کسالت و مرضی جسم و ذهن شما را درگیر کرده و آرامش را از وجودتان سلب کند.

چنانچه در خواب شاهد باشید که اقدام به کشیدن دندانهای فاسد و کرم خودتان نمودید نشان از فقر و کمبود های شدید مالی است که به آن دچار می شوید.

به روایت زیگموند فروید

فروید که از روانشناسان اهل جمهوری چک بوده، درخصوص مشاهده دندان در خواب اینگونه می گوید:

این خواب بیانگر تمایلات جنسی و شهوانی است که سالها بر آن سرپوش گذاشته و نادیده گرفته شده است. احتمال دارد این اواخر شما ارتباط جدیدی را در این خصوص داشته اید که اسباب نگرانی و اضطراب تان را فراهم کرده، همچنین ممکن است روزهای آتی زمان برگزاری جشن ازدواج تان باشد که در پی آن برای اولین ارتباط جنسی تان دچار استرس شده اید. در عین حال گمان می رود این خواب برگرفته از شک و تردیدی است که درخصوص میزان قدرت جنسی و مسائل آن، افکارتان را در بر گرفته است.

تعبیر خواب دندان بر‌ اساس موضوع آن 📋

سایر تعابیری که ممکن است در خواب های متفاوتی از دندان مشاهده شود، بدین گونه تعبیر می شود:

دندان مصنوعی

چنانچه در خواب مشاهده کنید به جای دندان های خودتان، دندان مصنوعی در دهانتان قرار دارد، احتمالاً به این دلیل است که شما در هنگام رویارویی با مردم و جامعه در پس ماسک تظاهر پنهان می شوید. هر آنچه که از رفتارها، تمایلات، علایق و اعتقادات در وجود و شخصیت شما بوده با آنچه که از خود بروز می دهید اختلاف فاحشی دارد. این موضوع بر اساس آنچه سلیقه مردم و جامعه به کدام سو بوده، باعث تغییر در گرایشات و جلوه گری تان دارد. بعنوان مثال زمانی که سلیقه جمعی به سمت حجاب و اعتقادات اسلامی تمایل داشته، با وجود هیچ اعتقاد و علاقه ای در این موضوع در فکر و ذهن تان، در میان مردم و اطرافیان خود را فردی مذهبی و معتقد جلوه می دهید. البته ریشه و منشأ اصلی این دوگانگی در پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نفس شماست که از کودکی تا به حال به آن دچار هستید.

دیدن دندان مصنوعی در خواب، بیانگر اضطراب و تشویشی است که از در اثر بیم و ترس در مورد فاش شدن رازتان نزد مردم و اینکه در واقعیت چه شخصیتی دارید بروز می کند. که در پی آن وجهه و صلاحیت تان را نزد عموم از دست می دهید.

دندان حیوانی مانند سگ و گرگ

زمانی که در خواب ببینید دندان های نیش در دهانتان رشد فزاینده ای داشته و همچون دندان های حیوانات وحشی و درنده مثل گرگ و سگ شده اند، تعبیر به این معناست که شما در هنگام خشم و پرخاش زیاد، اقدام به اتخاذ تصمیمات اساسی و سرنوشت ساز می کنید که به موجب آن لطمات جبران ناپذیری به زندگی خود و اطرافیان تحمیل می کنید. لازم است تا قدری بر احساسات و رفتارتان تمرکز داشته و کنترل آنها را بدست بگیرید تا از تسلط و فرمان دادن عواطف و خشم بر خودتان بکاهید.

دندان لق

هنگامی که در رویا و خواب ببینید برخی از دندان های تان لق و متزلزل شده اند، تعبیر به آن است که شخص یا اشخاصی از افراد خانواده یا دوستان، با رفتار و گفتار خود موجب بر هم زدن فراغت و تسکین ذهن تان گشته و تشویش و بدگمانی جایگزین آن می شود. خودتان به این موضوع کاملا واقف هستید، ولی وابستگی شدیدی که در وجودتان نسبت به آنها حس می کنید، مانع از آن می شود که به این ارتباطات خاتمه دهید. این رفتار به عنوان سد بزرگی در مقابل ترقی و پیشرفت کاری و زندگی شما بوده و تا زمانیکه آنها و پشت سر نگذارید، همچنان در این رکود و پسرفت در جا میزنید.

نداشتن دندان

چنانچه در خواب مشاهده کنید که هیچ دندانی در دهانتان نبوده و همه آنها ناپدید گشته اند، احتمالاً برگرفته از آن است که در واقعیت شما احساس می کنید از اعتبار و وجهه قابل قبولی در مقابل دیگران برخوردار نبوده و رفتار و گفتار تان در نزد آنها مقبول و مورد پسند نمی باشد. شما به شدت گوشه گیر و منزوی شده و تمایلی به حضور در جمع های خانوادگی و دوستانه از خود نشان نمی دهید. به همین دلیل حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستان تان را نیز از خود رانده و ارتباط خود را با آن ها گسسته اید. ممکن است شما در مرحله گذر از دوران میانسالی به کهنسالی بوده آید که این شدت توجه را از اطرافیانتان می طلبید.

مسواک زدن دندان

زمانی که در خواب دید مشغول مسواک کردن دندان های تان هستید، بیانگر گذشته پرفراز و نشیبی است که با سختی های بسیار همراه بوده و آن را پشت سر گذاشته اید. شما سعی دارید تا بقایا و پسماندهای آن دوران را از فکر و زندگی خود کاملاً بزدایید.

در صورتیکه ببینید با مسواک زدن، از لثه های تان خون بیرون آمد، نشان از آن دارد وقایعی که قبلاً بر شما گذشته بسیار سخت و طاقت فرسا بوده که حتی ممکن است با هجران یا مرگ شخصی از نزدیکانتان همراه بوده و عرصه را بر شما تنگ نموده است. آنچه بر شما روی داده به قدری اثرات حاد و سنگینی بر ذهن، روان و قلب شما بر جای گذاشته که بسیار پریشان و دلمرده شده اید. بهتر است برای تسکین و ارتقای روحیه تان مدتی تحت نظر روانشناس باشید.

گیر کردن چیزی در بین دندان

هنگامی که در رویا مشاهده کنید در لابه لای دندان هایتان تکه های از غذا باقی مانده است، بدانید که شخص یا اشخاصی از اطرافیان سعی در ایجاد اختلال و موانع در امورات کاری و زندگی تان می نمایند. لازم است تا با چاره جویی و تدبیر صحیح در پی خنثی کردن نقشه های شوم آنها بوده تا برای همیشه دستشان از زندگی تان کوتاه شود.

اگر در خواب دندان های تان را کاملاً درخشان و پاک ببینید، به این معناست که شما مهارت بسیاری در برقراری ارتباط با افراد غریبه و آشنایان داشته و دیگران به سرعت شیفته شما می شوند. از این رو در مناسبات کاری، اجتماعی و مالی براحتی اموراتتان پیش می رود‌.

درد دندان و ریشه دندان

اینکه در خواب ببینید دندان تان درد گرفته و یا در ناحیه ریشه آن را دردناک حس کنید، تعبیر نشان از کدورت و اختلافاتی است که در ارتباطات خانوادگی و فامیلی بروز کرده است. دندان درد به تنهایی، بیانگر مسائلی است که در حیطه درون منزل رخ داده و با اعضای خانواده را درگیر نموده است.

هنگامی که در خواب، درد را در ریشه احساس کنید، چنین مفهومی دارد که شما با چالش ها و مشکلات ریز و درشت بسیاری در زندگی روبرو شده اید، که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستید. بهتر است با شخصی امین و کاردان در این خصوص مشورت نمایید.‌

افتادن دندان

زمانی که در رویا شاهد افتادن یکی از دندان های تان باشید، تعبیر نشان از موضوعی است که در گذشته منجر به رفتن و از دست دادن شخصی در زندگیتان شده است. در حقیقت این خواب احساس نیاز و میزان علاقه تان را به او متذکر می شود.

چنانچه در خواب ببینید دندان نیش شما افتاده و جای آن خالی است، به این معناست که شما در واقعیت احساس عجز و ناتوانی کرده، بطوری که حس می کنید هرآنچه که موجب اقتدار و نفوذتان بوده از دست داده و خلع سلاح شده اید.

کشیدن دندان

از جمله رویاهایی که بیشتر مردم شاهد آن هستند، در خصوص کشیدن دندان بوده است. بطور کلی این خواب حکایت از تحولات اساسی و بنیادین در زندگی شما دارد. این تغییرات ممکن است در موضوعات جابجایی در محل کار، امور شغلی و یا ارتباطات خانوادگی همچون ازدواج، تولد فرزند مشاهده گردد. چنانچه فرایند کشیدن دندان در خواب را توام با خونریزی در لثه ها و همچنین تراوش مایعاتی از عفونت و خون ابه ببینید، تعبیر به آن است که تغییراتی که با آن مواجه هستید فشار زیادی بر شما داشته و بسیار طاقت فرسا بوده است.

زمانی که خانم باردار در خواب ببیند که اقدام به کشیدن دندان نمود، هشداری برای به دنیا آمدن نوزاد در روزهای آتی را دارد. این خواب ناشی از استرس و نگرانی هایی است که خانم از دردهای زایمان و سلامتی کودک در ذهن خود به آن اندیشیده و نگران است.

چنانچه با استفاده از وسیله ای مقاوم اقدام به کشیدن دندان تان کرده و سپس آن را بیرون انداختید، بیانگر مسأله ای در ارتباط احساسی و زندگی است که به آن دچار گشته اید.‌ ممکن است برای رفع آن لازم باشد زمان بیشتری صرف نموده و اقدامات مهمتری انجام دهید.

ریختن دندان

اگر در خواب دیدید دندان ها کاملا ریخته اند، بطوری که در اثر آن خونابه جاری شد، تعبیر به این معناست که احتمالا سلامتی شما به خطر افتاده و بروز بیماری سلامتی شما را تهدید می کند. لازم است علایم کسالت را در خودتان جدی گرفته و با مراجعه به پزشک چکاپ کاملی از جسم تان انجام دهید.

چنانچه در خواب شاهد باشید که در حین خوردن غذا و خوراکی دندان های تان شروع به ریزش می کند، چنین تعبیری دارد که شما دید مثبت و امیدوار کننده ای نسبت به آیندتان نداشته و چیزی وجود ندارد که موجب دلخوشی و انگیزتان شود. این تلقی و برداشت ممکن است از قرار گرفتن در مضیقه مالی و تنگناها و یا نداشتن شغل و درآمد مناسب ایجاد شده باشد.

اگر خانمی خوابی که در بالا ذکر شد، مشاهده کند، بیانگر تلاطم های روحی و ذهنی است که موجب آشفتگی خاطر برای او گردیده است. این موضوع نشأت گرفته از اعتماد به نفس پایینی است که به آن دچار گشته و احساس نارضایتی از خود، چهره و زیبایی اش دارد. با بروز کوچکترین علایمی از بالارفتن سن همچون تار مویی که به سفیدی گراییده و یا چروکی که در اطراف چشم نمایان شده، استرس و افکار پریشان آرام و قرار را از او گرفته و اضطراب و تشویشی عمیق بر او مستولی می شود. استنباط و برداشتی که دیگران و کیس احساسی در موردش داشته باشند، توحشی عمیق را در او موجب می شود.

زمانی که در خواب ببینید دندان های شما کاملا فرو ریخته و این موضوع موجب شرمساری و خجالت شما گردیده و سعی در پنهان داشتن آن از بقیه می نمایید، تعبیر آن چنین است که به قدری عزت نفس در شما فرو ریخته که حتی شهامت رویارویی با شخصی یا هیچ جمعی را نداشته و از رویارویی با دیگران به شدت اجتناب کرده و گوشه عزلت گزیده اید، شما نگران هستید که مبادا در مقابل دیگران رفتاری از شما سر زند که مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار بگیرید.

اگر در خواب مشاهده کنید که دندان سالم تان را با دستانتان از جایش بیرون آورده و به شخص دیگری دادید، چنین مفهومی دارد که شخصی در زندگی شما از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که تلاش و اقدامات بسیاری برای جلب نظرش انجام می دهید. شما برای رسیدن به این موضوع از هیچ اقدامی فروگذار نیستید.

زمانی که در رویا ببینید همه دندان های تان به یکباره بر کف دستان تان ریختند، نشان دهنده سود کلان و بهره زیادی است که از معاملات اخیری که به تازگی انجام داده‌اید نصیبتان می شود.

چنانچه دیدید دندان های تان از جای خود کنده شده و در دهان تان قرار گرفت و شما آنها را بلعیدید، بدین معناست که در پی رفتار و عملی که مرتکب شدید، اختیار اموراتی که به شما محول گشته بود حتی موضوعات شخصی از شما سلب شده و موجب گشته تا از نظر فکری و روانی تحت فشار بوده و در مضیقه مالی قرار بگیرید.

اگر خانمی در رویا مشاهده کند که اقدام به بلعیدن دندان هایش نمود، بدانید که به همسر و شریک زندگی اش پشت پا زده و خیانتی مرتکب گشته است. هم اکنون احتمال فاش شدن این موضوع ممکن است.

فرو رفتن دندان در میان زبان

چنانچه در خواب شاهد باشید که زبانتان را گاز گرفته و یا دندان هایی که شکسته بودند درمیان زبانتان فرو رفتند، بیانگر احساس عجز و درماندگی عمیقی است که شما را فرا گرفته و امکان هر عمل و رفتاری را سلب نموده است. این موضوع ممکن است به علت رفتار و اتفاقاتی همچون خیانت و کوچک انگاشتن بوده که اخیراً از جانب همسر و یا شریک احساسی تان بروز کرده و موجب احساس حقارت و خفت شما گشته است. به طور کلی اعتماد به نفستان را از دست داده و حتی ممکن است دست به اقدام متقابل بزنید. در وهله اول بدانید که ارزش و منزلت شما بسیار بیش از آن است که انسان های فرومایه با رفتار و عملکرد خود به شما منعکس می کنند. پس خودتان را دریابید و اجازه ندهید دشمنان با وارد کردن شما در این بازیها بتوانند شخصیت تان را در سطح خودشان پایین بیاورند.

دندان درد

اگر خواب بیننده مردی باشد که در رویا احساس درد دندان هایش را مشاهده کند، تعبیر خبر از مسأله سختی است که در زندگی نمود کرده و در پی چاره جویی آن بر می آیید. بدانید که برای حل آن سعه صدر و تدبیر صحیحی لازم است.

زمانی که خواب مذکور توسط خانم باردار دیده شود، بیانگر نگرانی و اضطرابی است که از فرآیند وضع حمل و سلامت نوزاد افکار او را مغشوش نموده است.

دندان نیش

دندان های نیش که در فک پایین روییده اند، نشان دهنده فرزند دختری است که شما در زندگی دارید. خوابی که در آن ببینید دندان نیش پایینی شکسته و آسیب دیده بود، به معنای کسالت و مرضی است که دختر شما به آن مبتلا شده و سلامتی او به خطر می افتد.

افتادن دندان بالا

علامه مجلسی (ره) از مفسرین معاصر، درخصوص افتادن دندان چنین بیان می کند:

اگر در خواب ببینید دندان های بالا افتادند، تعبیر بیانگر پایان عمر شخصی از اقوام پدر و افتادن دندانی که در فک پایین قرار داشت خبر از فوت بستگان مادری دارد.

تف کردن دندان

زمانی که در خواب ببینید دندان را به همراه آب دهان به بیرون تف کرده و به زمین افتاد، تعبیر نشان از کسالت و بیماری شما می دهد.

پیدا کردن دندان

اگر در خواب دیدید که دندانی را از زمین یافتید، به معنای بشارتی در خصوص کسب سلامتی و رفع بیماری صعب العلاجی است که به آن مبتلا بودید.

افتادن دندان و خونریزی از لثه

اینکه در خواب ببینید دندان تان افتاد و در اثر آن خون از لثه بیرون زد و این حالت سبب خشنودی شما گشته بود، تعبیر به این معناست که شما پس از تلاش پیگیر و مستمر موفق به رفع مسأله و موانع بزرگی در زندگی شده اید که به خرسندی و آرامش تان منتهی گشته است.

پوسیدن دندان

خوابی که در آن ببینید دندان های تان به قطعات ریز تبدیل شده (شکسته) و آسیب دیده و پوسیده شده است، تعبیر به آن است که شما از نظر جنسی احساس ضعف و ناتوانی کرده و تصور می کنید که هیچ کشش و گرایشی برای پارتنرتان ندارید.

از دست دادن دندان

رویایی که در آن دندان تان را به هر نحوی از دست دهید، هشداری به تنزل جایگاه و حتی انفصال از حرفه و شغل شما در امور اجتماعی است. این امر به سبب سهل انگاری و نداشتن تدابیر صحیح در انجام امور اساسی و مهم زندگی شخصی و کاری تان بوده که نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و ارتقاء شما داشته است. اتخاذ تصمیم نابجایی که پیامد آن از دست دادن اموالی است که سالها برای رسیدن به آن تلاش و نیروی بسیاری صرف کرده بودید. این شرایط موجب کم شدن اعتبار و نفوذتان در بازار و عموم گشته است.

درآمدن دندان

هنگامی که در خواب شاهد درآمدن دندان های جدیدی در دهانتان باشید، به معنای همت و اراده ای است که شما به انحای مختلف جهت ارتقای فکری و شخصیتی خود داشته و در انجام آن به دریافت آموزشهای لازم مبادرت می کنید.

دندان زیبا و شکیل

اگر در رویا ردیف دندان ها را در دهانتان خیلی شکیل و آراسته ببینید، خبر از اعتماد به نفس بالایی است که موجب افزایش قدرت ریسک و هدایت صحیح افراد زیرمجموعه شما گشته و به موفقیت بالایی منجر شده است. این امر شأن و منزلت کثیری را برایتان فراهم گردیده است.

دندان شکسته

دیدن دندان شکسته و آسیب دیده در رویا، به این معناست که شما در زندگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستید که موجب تشویش افکار و آشفتگی خاطر گشته است. مدتی است که در بلاتکلیفی بوده و توانایی اتخاذ تصمیم صحیح را ندارید.

شکستن دندان توسط آسیب دیدن

چنانچه ببینید در خواب، شخصی اقدام به آسیب زدن به شما نموده که این موضوع به شکست دندان تان منجر شد، تعبیر نشان از سوی ظن و تردیدی است که به شرکای کاری و حتی به پارتنر احساسی خود دارید. نسبت به آنها احساس امنیت نداشته و نگران لطماتی هستید که ممکن است به شما وارد کنند.

شکستن یا کشیدن دندان یک شخص دیگر

اگر در خواب ببینید که دندان شخص دیگری را کشیده و یا آن را شکستید، بیانگر ضربه ای است که شما در واقعیت به زندگی کسی وارد کرده که حتی ممکن است در زمینه احساسی، اخلاقی و کاری بوده باشد. هم اکنون وجدان تان شما را آسوده نمی گذارد.‌

زمانی که در رویا ببینید اثری از دندان ها در دهانتان نیست، نشان از غم و حزنی است که بابت سوگ عزیزان و از دست رفتگان شما را فرا گرفته است.

دندان کج

اگر در خواب ببینید دندان تان بطور کج رشد کرده و روییده است، تعبیر به اضطراب و نگرانی تان از طرز تلقی و برداشت جامعه و اطرافیان در مورد خودتان بوده است. بیش از آنچه شخصیت، رفتار و طرز تفکر برای شما مهم باشد، صرفا تیپ ظاهر و لباس ارزش فزاینده ای در سنجش شما دارد.دسته‌ها
آب آبیاری الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی کارل گوستاو یونگ لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین

💦 تعبیر خواب آبیاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب آبیاری 💦

اگر در خواب شما آبیاری انجام و یا دیده شود، از آن رو که باعث بخشیدن جانی دوباره و احیای زندگی می شود، خوابی پر از خیر و روزی تعبیر شده و نوید بخش اتفاقاتی سراسر شادی بخش و مبارک در زندگی می باشد.

آب همان ماده حیات بخش زندگی است که همه موجودات از جمله انسان ها، گیاهان و حیوانات جهت زیستن و ادامه حیات به آن نیازمند هستند.

این ماده حیات‌بخش نه تنها برای جسم بلکه برای روح و فکر انسان نیز جلا دهنده و شفابخش می باشد به طوری که حتی نگاه کردن به امواج خروشان دریا، حرکت رودخانه ها و ریزش باران که جملگی آب هستند موجب شفای درون می شود.

از این رو برای مطالعه تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

💦 تعبیر خواب آبیاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آبیاری بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: اگر کسی در خواب دید که در حال آب دادن به خانه و کاشانه و زندگی اش بود، یعنی در تربیت فرزندانش ازذقران مدد گرفته و آنها را به حفظ قرآن تشویق می کند.

از منظر آن امام صدیق و بزرگوار، چنانچه آب دادن و آبیاری به خاک و یا باغی کوچک که حاصل ساخت دست بشر بوده و در منزل بنا شده باشد را در خواب ببینند، آن را بر ۵ قسم تعبیر می کنند:

اول: به معنای حاکمیت و ریاست در مجموعه و یا گروهی می باشد.

دوم: تعبیر به حکمت و فرزانگی و علت پیدایش می باشد.

سوم: مفهوم آن در قالب نیرنگ و فریبی است که برای نابودی افراد و متعلقاتتان بکار می برند.

چهارم: به معنای ناراحتی، رنج و مشکلی است که به دلایلی در زندگی ایجاد می شود.

پنجم: تعبیر به فرزند و یا برادری است که در شرایط مختلف به یاری شتافته و موجب روشنی دیده است.

چنانچه در رویا ببینید به باغچه ای وسیع و پوشیده شده از گل و انواع گیاهان که پلاسیده و کم آب هستند، آب می دهید. ولی متاسفانه آن گیاهان از آب سیر نشده و بالعکس خشکیده و پژمرده تر شده اند، احتمالاً به این معناست که شخصی از اعضای خانواده و یا خویشاوندان از میان تان رفته و دار فانی را وداع خواهد گفت. همچنین ممکن است خواب مذکور مفهومی در خصوص ضرر و زیان بزرگی در کار و حرفه بوده و آنچه که برای آن تلاش می کنید به نتیجه مطلوب نرسد.

اگر در خواب ببینید که به آن اندازه به خاک آب دادید که آب از میان خاک به سوی بالا فوران کرده و بر روی زمین سرریز شد، یعنی در واقعیت کارهایی را انجام میدهید که هیچکس از آنها اطلاعی نداشته و این موضوع را با کسی در میان نگذاشته اید، ولی در نهایت به نتیجه مد نظر و دلخواهتان منتهی شده و به موفقیت و پیروزی می‌رسید.‌

در صورتی که در خواب دیدید این کار را به همراه همسر و یا یکی از اعضای خانواده تان انجام دادید به این معناست که با علاقه و اراده‌ای که در این امر دارید به تدریس علوم مختلف پرداخته و به آموزش آن مشغول می شوید.

به روایت محمد ابن سیرین

دیدن اینکه در خواب در حال آبیاری باغچه ای هستید، اصولاً تعبیر به آن است که در انجام امورات دینی چنان همت گمارده اید که هم از بهره و نصیب دنیا بهره مند شده و همچنین پاداش اخروی نیز شامل حالتان می شود. در عین حال خواب مذکور می تواند به معنای کلام راستین و مصلحتی باشد که به زبان جاری می شود.

هنگامی که در رویا ببینید به قدری درختان و گل های روییده در باغچه را آبیاری می کنید که از آب سیراب و اشباع می شوند، یعنی به یاری خدا اگر در شرایط سخت و غم باری قرار داشتید، این دوران به پایان رسیده و به آرامش و نشاط دست می یابید. چنانچه از مسئله ای مضطرب و ترسان هستید به ثبات و امنیت رسیده و به پایداری می رسید.

اگر در خواب دیدید که در مقابل شما گیاهان کم آب با رنگ و روی زرد قرار داشته ولی فقط به میزان ناچیزی به آنها آب داده به طوری که تشنگی شان برطرف نمی‌شود، به این معناست که در انجام کاری به معاند و بدخواهان تان یاری رسانده و همکاری می کنید. ولی چنانچه ببینید که اشخاص دیگری چنین عملی را انجام دادند یعنی بهره و نصیب خوبی به شما رسیده و ذینفع می شوید.

به روایت جابر مغربی

تعبیر دیدن آبیاری در خواب و رویا به منزله وجود همت و اراده ای است که موجب نیروی مضاعفی در شما گشته و به واسطه آن توانایی انجام کار های صالح و خداپسندانه را پیدا می کنید. بدین ترتیب اقدام به انجام کارهایی می کنید که نه تنها موجب شادمانی و رضایت مردم گشته بلکه امنیت، آسودگی و آرامش را برای خود و دیگران مهیا می کنید.

چنانچه در خواب ببینید انسانی که فوت شده به وسیله شلنگ آب و یا آفتابه اقدام به آب دادن به باغچه و گیاهان می نماید، به معنای ضرر و زیان قابل توجهی است که اموال و یا سرمایه را هدف گرفته و به آن وارد می شود.

هنگامی که ببینید به آبیاری باغی مشغول هستید، چنین معنایی دارد که سود و منفعت مالی کسب می کنید که بواسطه آن ازدواج کرده و صاحب همسر خوبی می شوید. و یا اینکه خانمی در قالب خدمتگزار به اطاعت شما در می آید.

اگر در رویا ببینید با آبی که از قنات خارج می شود به آبیاری باغی می پردازید، مفهوم آن اینگونه است که با همسرت جماع می کنید.

به روایت کارل گوستاو یونگ

زمانی که در خواب مشاهده کنید دانه ای که در زمین کاشته و یا گیاهی را آبیاری می کنید، تعبیر آن چنین است که سلامتی کامل بر شما حاصل شده و از نظر فکری و احساسی به بلوغ کامل می رسید.

به روایت خالد بن علی العنبری

در صورتی که در خواب ببینید زمینی که به خشکسالی کامل رسیده پس از آن اقدام به آبیاری نمودند، تعبیر این خواب برای وی به این معناست که چنانچه دچار غم و مشکلی باشد، مسئله او حل شده و خوشحالی و سرور به زندگی او وارد میشود.

اگر محتاج و نیازمند بوده، به مال و ثروت رسیده و بی نیاز می شود. همچنین در صورتی که فرصت تحصیل و کسب علم از او فوت شده، به فراگیری دانش مشغول می شود. در عین حال آبیاری نمودن، به معنای اصلاح عادت های ناپسند و اخلاق ناخوشایند شخص می باشد که به خلق خوش و نیکو می رسد.

هنگامی که کسی در خواب ببیند از جوی آبی که در حال گذر است اقدام به آبیاری زمین می کند، تعبیر آن چنین است که سود و منفعت زیادی به او رسیده و صاحب زندگی سرشار از آرامش و لذت می شود.

چنانچه ببینید باغچه ای با وسعت زیاد که پوشیده شده از انواع گل، گیاه و درختان مختلف است را آبیاری می کنید و در این حالت شما سرشار از رضایت و خوشحالی از کاری که انجام می‌دهید هستید، به معنای موهبت عظیم و لطف گرانقدری است که شخص یا اشخاصی نسبت به شما انجام داده و موجب تحولات عظیمی در ابعاد مختلف زندگی تان می شود. خواب مذکور با در نظر گرفتن جزئیاتی که در آن مشاهده می‌شود تفاسیر و معانی خیر و فوق العاده خوبی دارد.

به روایت دانیال نبی

زمانی که کسی در خواب دید به وسیله جوی آب و یا رودخانه ای به آبیاری باغی پرداخت، تعبیر به معنای آن است به چنان دارایی و مکنتی می رسد که روزگار او را متحول کرده و موجب رهایی از غصه و پریشانی می شود.

ایشان می فرمایند اینکه در رویا ببینید در حال آبیاری نمودن زمین هستید و یا اینکه زمینی را مملو از آب مشاهده کنید، به معنای افزایش نعمت و رونق در زندگی تان می باشد. همچنین به چنان دولت و سعادتی دست می یابید که اوقات تان لبریز از لذت و شادکامی می شود.

به روایت لوک اویتنهاو

آب دادن به گلها در خواب و رویا، به منزله تفریح و مشغولیت هایی است که با تفنن همراه بوده و موجبات لذت شما را فراهم می کند.

به روایت معبرین غربی

معبرین غربی بر این باورند تعبیر خواب اینکه در حال آبیاری درختی هستید، به این معناست که شما اغلب در زندگی اقدام به انجام کارهای نیکو و خداپسندانه نموده که این امر موجب رفع نیاز بسیاری از نیازمندان و همچنین باز شدن گره از کار دیگران می‌شود. همچنین این گونه رفتار به خشنودی و رضایت مردم منجر شده، به قدری که همواره دیگران از آن یاد کرده و نقل مجالس می شوید.

اگر ببینید که در حال آبیاری زمین‌های کشاورزی هستید ولی هنوز محصولاتی در آن به بار نیامده است، به معنای اجرای مراحل اولیه پروژه هایی است که بر روی آن سرمایه گذاری نموده و شروع به کار می نمایید. در عین حال معنای دیگر آن در خصوص آغاز یک رابطه نو و جدید است که اقدام می نمایید.

چنانچه در رویا ببینید زمین خشک و مرده ای را که مدت های مدیدی بدون آب مانده و به خشکسالی رسیده است را آبیاری می کنید، تعبیر چنین خوابی بسیار فرخنده و نیکوست. به قدری که همه ابعاد زندگی شخصی، امور مالی، حرفه و کار، روابط اجتماعی، کسب علوم و تحصیل دانش و حتی خلق و خو و عادت های شما را تعمیم داده و به سمت تحولات مثبت و شیرین سوق می دهد. به فاصله نه چندان زیادی از دیدن این خواب، موانع و مشکلات از سر راه شما برداشته شده و به آرامش و شادی می رسید. همچنین از نظر مالی پول و دارایی بسیاری کسب کرده و این امر موجب رونق و پیشرفت شما می شود. در عین حال با تحصیل علم و دانش سطح علمی خود را افزایش داده و منجر به افزایش فضائل اخلاقی و رفتاری در شما می شود.

هنگامی که خانمی در خواب مشاهده کند که درحال آبیاری زمینی می باشد، به این معناست که در زندگی شخصی و خانوادگی خود نقش های متعددی را به بهترین شکل ایفا کرده و در هرکدام سرآمد می باشد. در درجه اول نقش یک انسان فهیم، دانا و مدبر را در کلیه امور به جا آورده، همچنین همسری دلسوز و کاردان برای شوهرش و مادری با تدبیر، آگاه و راهنمای خوبی برای فرزندانش می باشد. که در نتیجه موجب گرم شدن کانون زندگی و شعف و دلگرمی را برای تمام اعضای خانواده به ارمغان می آورد.

اگر مردی در خواب دید که به آبیاری زمین مشغول است، به معنای عزم و اراده راسخ او در رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی است که آگاهانه و با تدبیر برای خود انتخاب نموده و به سمت آنها گام برمی دارد. او با جسارت و بسیار هوشمندانه برای علایق و تمایلات خود هدف گذاری کرده و با انرژی وافر برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند. به این ترتیب آینده پرافتخاری را برای خود رقم می زند.

تعبیر خواب آبیاری بر‌ اساس موضوع آن 📋

دیدن گیاهانی که ماحصل آبیاری شما بوده و به رشد رسیده و پرورش یافته‌اند، بیانگر اعمال صالح و نیکی است که خواب بیننده نه تنها در خصوص امورات فردی انجام می دهد بلکه در سطح عام المنفعه بوده و دیگران نیز از آن بهره مند می شوند.

یکی از معبرین معاصر عرب بیان می کند، تعبیر آبیاری کردن در خواب عموماً به معنای پیشرفت و موفقیتهای بسیاری است که در حیطه تخصص کاری و مالی شخص خواب بیننده حاصل می شود.

آبیاری یونجه

اگر در خواب ببینید که یک دسته علف بسیار تازه و سرسبز از زمین چیده و در آغوش دارید که قبلاً به آبیاری آن پرداخته بودید، مفهوم آن چنین است که به میزان علف هایی که دارید منفعت کسب کرده و بهره و نصیب عایدتان می شود.

آبیاری توسط مرد

چنانچه آقایی در خواب دید در حال آبیاری گیاهانی است که در منزلشان قرار دارند، تعبیر به این معناست که به زودی همسر او باردار شده و خداوند به آنها فرزندی عطا می کند.

شخصی که در واقعیت دچار اختلاف و عدم تفاهم با همسرش گشته، به طوری که زندگی مشترک آنها با بحران و فرو ریختگی مواجه گشته باشد، اگر در خواب دیدید که به آبیاری گیاهانی تازه و سرسبز مشغول بود، یعنی در آینده ای نزدیک آشتی و صلح میان آنها برقرار شده و به تفاهم می رسند.

آبیاری گیاهان توسط مرده

چنانچه در خواب ببینید کسی که از دنیا رفته است، مشغول آبیاری می باشد، تعبیر به این معناست که آن شخص کارهای صالح و اعمال نیکی که در زمان حیاتش در زندگی انجام داده نه تنها در آخرت از خیرات و برکات آن بهره مند شده و بلکه آثار باقی آن همچنان در دنیا پایدار بوده و مردم از آن بهره مند می شود.

اگر شخص مرده ای را در خواب دیدید که در حال آبیاری دادن به گیاهان بوده در حالی که پوست روشن و سفیدی دارد، به این معناست که شخص متوفی برای او به درگاه خدا دعا می کند. معنای دیگری که برای این خواب متصور است، چنین است که اگر تمایل دارید شخص متوفی در حق شما دعا کند، لازم است صدقات متعددی برای رسیدن به خیرات به او پرداخت کنید.

عده ای از معبرین خوابی که در آن شخص متوفی اقدام به آبیاری گیاهانی که در زمین کاشته شده است را بنماید، چنین بیان می کنند: مطالبی پوشیده و سربسته بر او آشکار می‌شود که مدتهای مدیدی است بصورت راز مخفی مانده است. اطلاع از این راز منفعت و خیری را برای او به ارمغان می آورد.

آبیاری زمین خشک

دیدن اینکه در زمین بی آب و علف و بدون هیچ گیاهی آبیاری می کنید، تعبیر به این معناست که خواسته‌ای که برای رسیدن به آن مدتها تلاش کرده اید، به اجابت می رسد. هر چند ممکن است که مدتی تحقق آن در واقعیت به تاخیر بیفتد، ولی در نهایت انجام می شود.

صرفا مشاهده آبیاری کردن زمین در رویا، به معنای آن است که بر شرایط ناخوشایند و سختی که مدت‌هاست در زندگی شما ایجاد شده و منجر به افسردگی و ناراحتی و اختلالات فکری در شما شده است، فائق آمده و همه چیز به نفع شما تغییر می کند.

اگر کسی که مدت های طولانی فاقد شغل بوده در خواب دید که زمین خشکی را آبیاری می نماید، به مفهوم شانس و فرصت مناسبی است که در سر راه او قرار گرفته و شرایط ایجاد شغل و حرفه را برای او فراهم می نماید. به این ترتیب درآمد خوبی را کسب کرده و به مال فراوانی دست می یابد.

خانم هایی که قبلاً ازدواج کرده و به دلایلی هم اکنون فاقد همسر و مجرد هستند، چنانچه خواب ببینند در حال آبیاری هستند، به منزله تشکیل زندگی و ازدواج با شخص مناسبی است که با پشت سر گذاشتن دوران عزلت و گوشه نشینی به یکباره اتفاق می افتاد.

ابن کثیر از مورخان معاصر این گونه بیان می کند:

اگر شخصی که از نظر عاطفی و احساسی دچار کمبود بوده، در خواب مشاهده کند که در حال آبیاری می باشد،تعبیر به منزله بهبود شرایط فکری و احساسی او بوده که در نتیجه آن به ورود شخص جدید در زندگی و پایان آمدن این تنهایی منجر می شود.

اگر خانم بارداری که در این دوران، به ناراحتی و مشکلات جسمی و روحی دچار گشته، بطوری که سلامتی او به خطر بیافتد. در رویا ببیند که مشغول آبیاری می باشد، تعبیرش اینگونه است که این ناراحتی و دردهایی که او را فراگرفته، پایان یافته و به سلامتی فرزند خود را به دنیا می آورد.

آبیاری درختان توسط افراد مجرد

نابلسی مفسر سوری معتقد است:

اگر دختری که تاکنون ازدواج نکرده در خواب ببیند که در حال آب دادن و آبیاری به گیاهانی که متعلق به اوست بوده، تعبیر به این معناست که مردی سالم و صالح وارد زندگی او شده و این آشنایی به ازدواجی فرخنده می‌انجامد و زندگی سرشار از مسرت و امنیت را حاصل می کند.

چنانچه دختری مشغول آبیاری در خواب بود مفهوم آن چنین است که در اجتماع به شهرت و محبوبیت رسیده که در همه محافل او را به نیکی یاد می کنند.

هنگامی که دختری جوان در رویا مشاهده کند تعدادی درخت در حال آبیاری هستند، بیانگر آن است که در حیطه شغلی و تخصصی به نتایج چشمگیری رسیده و موفق می شود.

اگر دختری که در محیط کاری با موانع و مشکلاتی روبرو گشته و با همکاران خود دچار اختلاف نظر گردیده، در خواب ببیند که به آبیاری درختی می پردازد، تعبیرش اینگونه است که این شرایط و ناهنجاری‌ها به زودی به اتمام رسیده و شرایط به نفع او تغییر میکند.

زمانی که دختری در خواب مشاهده کرد در حال آبیاری درخت بود، به این معناست که دوستان نابابی که گرد او را گرفته اند، از او جدا شده و به آرامش می رسد.

آبیاری خاک

دیدن اینکه در خواب به آبیاری خاک اقدام کنند، تعبیر به منزله ایده هایی است که جهت توسعه کسب و کار ارائه کرده و با پیاده سازی آنها و سعی و کوشش وافی به درآمد مطلوب و خوب خواهد رسید.

اگر ببینید درون آبی که در حال آبیاری است به مقداری گرد و غبار آغشته بود، یعنی مورد مغفرت الهی قرار گرفته و از گناهان گذشته پاک شده است.

چنان چه خانومی که در زندگی متاهلی خود دچار عدم تفاهم و اختلاف نظر با همسر خود شده است خواب آبیاری را ببیند، به این معناست که این موانع و مشکلات پایان گرفته و صلح آرامش در زندگی مشترک برقرار می شود.

اگر خانم حامله ای در خواب مشاهده کند که در میان آبی که در حال آبیاری است خاک نیز آغشته بود، چنان معنایی دارد که در هنگام وضع حمل دچار سختی و ضعفی می‌شود که فارغ شدن را مشکل می‌کند. بهتر است با پرداخت صدقه به خدا توکل کرده تا مادر و نوزاد به سلامت از آن عبور کنند.دسته‌ها
آنلی بیتون ابر ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربی دانیال نبی محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

☁️ تعبیر خواب ابر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ابر ☁️

بطور کلی آنچه معبرین از مشاهده ابر در خواب و رویا بیان کرده اند، تعبیر به آمال و آرزوهایی است که خواب بیننده رویای آن را در سر پرورانده و به اهداف کوچک و بزرگی به زندگی بدل گشته اند. همچنین ابرها در خواب به منزله تدبر و تفکری است که شخص در زندگی واقعی داشته و نمایانگر درک عمیقی است که در هنگام مواجهه با موانع و مسائل از خود بروز می دهد. هنگامی که کسی در خواب ابرها را ببیند، به معنای میزان اعتقاد و ایمانی است که در وجود اوست.‌ اینکه ابرها را در خواب ببینید، سمبلی از میزان شفقت و عنایتی است که خداوند بزرگ در زندگی جاری می کند. چنین بصیرتی موجب افزایش برکت و رحمت الهی در همه ابعاد زندگانی می شود. همچنین مشاهده ابرها در رویا بیانگر عقل فهیم، حکمت و اندیشه اشخاص در واقعیت می باشد.

برای آشنایی کامل با تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

☁️ تعبیر خواب ابر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ابر بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت امام جعفر صادق (ع)

ایشان دیدن ابر در خواب را به ۹ قسم تعبیر می کنند:

یکم: به معنای حکمت و دلیلی است که در پس وقوع و انجام امری نهفته است.

دوم: به منزله برعهده گرفتن مدیریت مجموعه یا عده‌ای از افراد می باشد.

سوم: تعبیر به رسیدن به جایگاه رفیع پادشاهی و فرماندهی حکومت می باشد.

چهارم: بیانگر بخشش، مهربانی و رحمت الهی در زندگی است.

پنجم: نشان دهنده زهد، تقوا و پرهیزکاری خواب بیننده است که به آن پایبند بوده و عمل می نماید.

ششم: به معنای رنج و عذابی است که موجب اندوه و سختی می شود.

هفتم: به منزله هشداری است که از وقوع خشکسالی و قحطی خبر می دهد.

هشتم: بیانگر وقوع بلیه و آسیبی بزرگ از جانب خداوند می باشد

نهم: نشان دهنده شورش و بلوایی است که در جامعه بروز می کند.

به روایت محمد ابن سیرین

چنانچه در خواب ببیند که ابر در میان آسمان در حال حرکت هستند، تعبیر به این معناست که با دانشمندان و اشخاص فرهیخته آشنایی و معاشرت پیدا می کند. در صورتی که این خواب را حاکم یک جامعه یا امیر کشور ببیند، تعبیر به آن است که اشخاصی را به عنوان نماینده رسمی به نقاط مختلف کشور و شهرهای تحت سرپرستی خود راهی می کند.

اگر در خواب دید که ابر را در بر گرفته و به همراه خود به زمین آورد، به منزله آن است که در کسب و کار و شغلی که در دست دارد پیشرفت شایانی کرده و به دولت و اعتبار می رسد.

هنگامی که در رویا ببیند در جایگاهی که ایستاده بود سایه بر او قرار داشت تعبیر آن چنین است، سالی که پیش رو دارد سرشار از اتفاقات مبارک و فرخنده ای است که رونق و ثروت فراوانی بر زندگی و کسب و کار او وارد میشود.

زمانی که در خواب مشاهده کند ابر را همچون پارچه ای دوخته و لباسی بر تن نمود، به این معناست در تحصیل علم و دانش چنان همت گمارده و به حکمت و دانایی میرسد که عالمی چون او یافت نشود.

اگر ببیند که همه دنیا را ابرهایی بدون باران و خشک فرا گرفت، خواب نیکو و مبارکی نبوده و بهتر است صدقه ای برای دفع شر آن بپردازد.
در حالت کلی به روایت ابن سیرین دیدن ابرها در خواب، به منزله بصیرت و روشن بینی ویژه ای است که خیرات بسیاری را به ارمغان می آورد.

به روایت جابر مغربی

چنانچه در خواب ابر را ببیند که از آن باران می بارد، تعبیر به منزله عنایت و رحمت الهی بوده که بر او نازل می شود.

اگر دیدید که در خواب ابر را همچون خوراکی می خورد به این معناست که در آمد و روزی که به او میرسد به سبب فرزانگی و دانایی است که به کار می بندد.

زمانی که در رویا ابر سیاهی را ببیند که در بالای منطقه معینی از زمین قرار دارد، بیانگر غضب و قهر الهی بر مردم آن سرزمین می باشد. به هر میزان که فاصله آن ابر به زمین کمتر باشد، بلای الهی در زمان نزدیک تری صورت می گیرد.

هنگامی که مشاهده کند بارانی که از ابر می بارید، مقداری از آن می نوشد، به همان میزان نعمت و برکاتی در زندگی دریافت می‌کند. در صورتی که ببینند به همراه ابر باران و رعد شدیدی جریان داشت به معنای بیم و نگرانی از رفتاری است که والدین و پدر و مادرش در قبال او انجام داده و یا واکنشی که جمعی از مردم و مسلمانان نشان می دهند.

چنانچه به ه