دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانى الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری زیگموند فروید کارل گوستاو یونگ محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🏊 تعبیر خواب استخر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب استخر 🏊

با توجه به اینکه آب اساسی ترین پارامتر و شالوده استخر بوده و مظهر پاکی و طهارت در هستی است، لذا تعبیر خواب استخر اشاره به تحولات درونی و فکری، ثروت، مال و کسب دانش و حکمت داشته و سرشار از خیر و نیکی می باشد.

عموما مشاهده استخر در خواب، نمادی از عشق و علاقه ای شدید و پر حرارت می باشد. دیدن این رویا اشاره به ارتباطی رمانتیک و عاشقانه داشته دارد که با فردی از آشنایان برقرار می شود. از دیدن استخر در رویا به عنوان خواب نیکو و خیری یاد می شود. خصوصاً چنانچه اهداف و خواسته هایی در زندگی داشته و یا شخصی مورد علاقه و مطلوبتان بوده و آرزوی رسیدن به آنها را در سر می پرورانید‌. چنانچه آن شخص دارای شخصیتی منحصر به فرد و بسیار گیرا بوده و در این زمینه تمهیداتی داشته‌اید تا نظر و علاقه او را نسبت به خود تامین کنید.

همچنین زمانی که رابطه عاشقانه و رمانتیک از جمله اولویت های شما در زندگی بوده است، دیدن این خواب اخبار مسرت بخشی را برای شما دارد. خوشبختانه شما شخصیتی هستید که دارای وجنات و حسنات بسیاری بوده، به طوری که خیلی از افراد آرزوی داشتن شما را در سر می‌پرورانند. بهتر است از ویژگی های مثبت تان استفاده نموده و با ترفندی نسبت به شخص موردعلاقه‌تان دلربایی نموده تا آغازی برای شروع رابطه تان باشد.‌

رویای استخر اصولا نشان از عواطف، حالات روحی و ذهنیات خواب بیننده دارد.

🏊 تعبیر خواب استخر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب استخر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن استخر در خواب، پدید آوردن آرزوها و تمایلات درونی انسان بوده که در جهت احتشام و بلند مرتبگی قرار دارد.‌

صرفا مشاهده استخر در رویا اصولا معنا و پیامی نداشته و در صورت داشتن آب در آن، ماهیت واقعی خود را می یابد. چرا که آب نعمت مطهری است که ذاتا زلال، روح بخش و درخشان بوده و ممکن است با هر ناپاکی کدر شده و رنگ و بوی آن تغییر کند. لذا آب موجود در استخر با

هر شکل و ظاهری که در خواب دیده شود، در بردارنده مفهوم آن رویا است.

تعبیر خواب استخر خالی که در منزل خودتان واقع گشته و از آن شما بود، به این معناست که ممکن است با موضوعی مواجه شوید کاملا عبث و بی نتیجه دنبال شده و انجام شود.

چنانچه در خواب ببینید در حال شستشوی خودتان با آب استخر و یا در ابعاد کوچکتر همچون حوض بوده و با هدف تمیزی و نظافت به آن اقدام نمودید، تعبیر به طهارت روح و جسم از هرگونه ناپاکی و کثیفی شده و به نوشته محمد ابن سیرین می توان از آن به بازگشت و توبه از تقصیر و خطا در مقابل خداوند بلند مرتبه دانست.

زمانی که در خواب مشاهده کردید در میان استخری مملو از آب زلال و درخشان در حال شنا بودید، به مفهوم گذراندن سالیان سال از زندگی، سرشار از خرمی و مسرت بوده و به سعادت می رسید. در صورتی که آب استخر را آلوده و تار ببینید، بروز مسأله ای موجب رنج و ناراحتی شما خواهد شد. چنانچه آب متعفن و گندیده بود، بیانگر ناخوشی و مرضی است که دچار می شوید.

اگر ببینی در کنار استخر گیاهی رشد نموده و یا انواع گل و گیاه بود، تعبیر به آن است که شما دست به اقدامی میزنید که اطرافیان شما نیز از آن منتفع شده و خیری شامل حالشان می شود.

هنگامی که ببینید در کنار استخر پر از آب گشت می زدید ولی به داخل آن برای شنا وارد نشدید، به منزله تردید و دودلی در افکارتان بوده که در انجام تصمیمی به قطعیت نرسیده آید.

چنانچه در خواب ببینید در میان استخری که دارای آب کثیف و انباشته از لجن و گل شنا می کنید، بیانگر کسالت و بیماری است که به آن مبتلا می شوید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

به بیان امام جعفر صادق (ع) پیشوای ششم شیعیان، مشاهده استخر در خواب بر چهار تعبیر است:

تعبیر یکم:

نشان از وجود جامعه ای است که مردم آن به یکدیگر خیر می رسانند.

تعبیر دوم:

بیانگر وارد شدن مردی متمول و ثروتمند به زندگی است.

تعبیر سوم:

به مفهوم اندوختن و ذخیره نمودن مال می باشد.

تعبیر چهارم:

اشاره به انسانی عالیقدر و اندیشمند دارد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

چنانچه استخری سرشار از آب در رویا ببینید، بیانگر لزوم توجه و موشکافی در احساسات و عواطفی است که در وجودتان انباشته شده و مجالی برای بروز نداشته اند.‌ بهتر است بیش از این به تمایلات و عواطف تان بها داده و در هر لحظه از نمود آنها لذت ببرید. همچنین معنای دیگر این خواب، اشتیاقی است که نسبت به پاکیزگی و زدودن آلودگی از خودتان دارید. قصد دارید هر آنچه بر شما گذشته کنار گذاشته و ذهنتان را درگیر آن نکنید.

در عین حال تعبیر مشاهده استخر در خواب، نشان از رسیدن به آسایش، داشتن طمانینه، حفظ جاه و جلال در رفاه می باشد. لازم است مدتی با فراغ بال به دور از دغدغه های روزمره به تعطیلات بروید.

زمانی که در رویا خودتان را مشغول شنا در داخل استخر ببینید، لازم است برای رسیدن به مفهوم خواب، عمق آن را به یاد آورید. در صورتی که در ناحیه عمیق استخر شنا میکردید، تعبیر به آن است که احساسات تان از اعماق وجود و سلول های شما برانگیخته شده، لذا از شدت بیشتری برخوردار است. خوب است با روش های مختلف و در کمال آرامش به این عواطف بپردازید.‌ ولی اگر در قسمت کم عمق استخر بودید، بیانگر شفافیت و روشنی این احساسات بوده که کار شما را راحت می کند.

خوابی که در آن ببینید داخل استخر انباشته از انواع زباله های گوناگون بود، اشاره به نوع زندگی غیر متعادلی است که در پیش گرفته و اغلب موارد زیاده روی می کنید. توصیه می شود در امورات تان اعتدال را رعایت نموده و حجم عواطف منفی و مخرب خود را کاهش دهید.
اگر استخر را کاملا خالی ببینید به این معناست که در اعماق وجودتان، احساسات سرکوب گشته و اثر و نشانه‌ای از آنها یافت نمی شود.

از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر مشاهده استخر مملو از آب شفاف در خواب، به منزله رسیدن به منفعت و نشاط می باشد.

اگر استخر محتوی ماهی های فراوانی بود، خبر از بروز وقایع اساسی و مثبت دارد.

خوابی که در آن در حال رفتن به استخر بودید، بیانگر سلامتی و صحت وجودتان است.

چنانچه استخری ببینید که دارای عمق بسیاری بود خیر بوده و به نیکی تعبیر می شود، ولی اگر از عمق کمتری برخوردار بود، به نسبت آن برکت کمتری به شما می رسد‌.

اگر استخر را با آب متعفن و آلوده ببینید، نشان از پریشانی و ناراحتی دارد.

شنا کردن در استخر، به منزله صحت جسم و رسیدن به مال کثیر می باشد. همچنین معنای دیگر آن، گذراندن روزگاری با فراغ بال و آرامش است.

زمانی که در آب تیره و تار استخر شنا میکردید، خبر از وجود موانع بر سر راه شماست.

چنانچه ببینید در میان آب استخر فرو رفته و غرق شدید، بیانگر گرفتاری و شرایط سخت می باشد.

اگر در میان آب های مواج استخر شنا می کردید، به منزله شجاعتی است که در شما موجب انجام کاری می شود.

هنگامی که بیرون از استخر ناظر شناگران داخل آن بودید، نشان از رسیدن به اهداف و خواسته هایتان می باشد.

شنا کردن در میان آب پاک و شفاف استخر، همچون غسل توبه ای است که خواب بیننده را از بدی ها و قصورات پاک کرده و با داشتن ذهن و قلبی طاهر، مهیای پذیرش و پرورش افکار و رفتار خیر و شایسته می شود. در حقیقت او با افکار و نگاهی که آلودگی ها از او زدوده شده، به استقبال روزهای آتی می رود.

از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب استخر، نشان از داشتن فرصت های استثنایی و بخت و اقبال بلند و همیشگی برای خواب بیننده است.

اگر استخر را با آبی آغشته به گل و لای ببینید، به منزله بروز اختلافات و بحث میان اهل منزل است.

از نظر جابر مغربی

اگر در خواب خودتان را در حال نوشیدن آب استخر ببینید، تعبیر اشاره به مالی دارد که از جانب مردی متمول و دولت مند به شما می رسد.

غرق شدن و یا مردن در آب استخر، اشاره به مشغول بودن به کسب و کار و حرفه ای است که همه امورات زندگی شخصی شما را احاطه نموده است.

زمانی که ببیند با شنا کردن از آب استخر خارج شده و لباس به تن نمود، بیانگر رها نمودن کسوت پادشاهی و حکومت می باشد. چنانچه کاملا عکس این موضوع را درخواب دید، یعنی همچنان در امر خلافت و حکومت باقی می ماند.

اگر در رویا ببینید به داخل آب استخر شیرجه زدید، تعبیر به آن است شما در کنکاش هستید تا به حقیقت موضوع با امری واقف گشته و پی ببرید.

از آنجا که آب ، مفهومی در قالب ذهن نیمه هوشیار و باطن انسان دارد، لذا خوابی که در بالا به آن اشاره شد را می توان تعبیر به جستجو در نهاد و ذهن نیمه هوشیار تان نیز در نظر گرفت.

از نظر ابراهیم کرمانی

چنانچه شخصی از اهل معرفت و عرفان در خواب ببیند که تن و البسه اش را در آب استخر شستشو می کرد، تعبیر به معنای انابه و بازگشت او و خانواده از خطاها و لغزش نزد خداوند بلند مرتبه دارد.‌

اگر ببیند که با شستشوی لباس در استخر، آلودگی به داخل آب منتقل شد، تعبیر به عدم استفاده از دانش و فنون بوده و یا به رفتار و ویژگی ناپسندی شهره خاص و عام می شود.

زمانی که ببیند در حال شنا در میان آب بوده و قادر به آمدن به کنار نبود، یعنی اسیر مسئله ای گشته که به راحتی خلاصی ندارد.

اگر دید که در آب دار فانی را وداع گفت، یعنی به دست دشمنان و نا اهلان نابود می شود.

از نظر خالد بن علی العنبری

اگر در خواب مشاهده کنید با آب استخر طهارت گرفته و وضو می گیرید، تعبیر به منزله پایان یافتن پریشانی و رنجی است که متحمل می شوید.

آشامیدن آب استخر، بیانگر رونق و پول و مالی است که به رویابین میرسد.

از نظر محمد ابن سیرین

اگر کسی مشاهده کند داخل استخر در میان آبی پاک و زلال شنا می کند، تعبیر نشان از عمر بلندی است که در نهایت مسرت و تندرستی خواهد داشت و سعادتمند می شود.

شنا کردن در میان آب ناصاف و تیره و تار استخر، به منزله اندوه و گرفتاری می باشد.

مشاهده چمنزار و انواع گیاهان در مجاورت استخر اخر در رویا، خبر از اقداماتی دارد که انجام داده و خیر و بهره آن نیز به خانواده و اطرافیان تان می رسد.

از نظر زیگموند فروید

از نظر فروید شیرجه زدن در خواب، به نیازها و واکنش های تن و جسم رویابین مرتبط بوده و بر گرفته از حشر و نشر و مصاحبت هایی است که با دیگران دارد.

تعبیر خواب استخر بر‌ اساس موضوع آن 📋

آب و استخر

رویای دیدن آب و استخر به منزله برقراری نیکبختی در زندگی و پول و ثروت بسیاری است که با برنامه ریزی و حرکت اصولی عایدتان می شود. این موضوع سرآغازی برای موفقیت های آتی شماست.

استخر خالی

چنانچه در خواب استخر را کاملاً خالی از آب ببینید، چنین تعبیر دارد که در موقعیت حساس و ناامیدکننده‌ای قرار دارید. چرا که با وجود تلاش هایی که انجام داده اید امورات تان طبق پیش بینی، به طور مطلوب پیش نرفته و این موضوع شما را غم زده نموده است. لازم است مجددا خودتان را بازیابی نموده و اهداف جدیدی برای خود تعیین کنید. بدین ترتیب شور و انگیزه جدیدی در شما تزریق شده که موجب تکاپو در شما می شود.

همچنین مشاهده استخر خالی از آب در رویا، به منزله سمبلی از شرایط روحی و عاطفی که در حال حاضر بر شما غالب گشته است. ممکن است در موضوعاتی به شدت بی محابا و بی پروا عمل نموده و نتیجه ای خارج از انتظار دریافت نموده اید. حتی ممکن است شکست عاطفی داشته آید که منجر به احساس بیهودگی و فرومایگی در شما شده است. در عین حال ممکن است ارتباط رمانتیک شما با شریک احساسی تان با افت و خیز های بسیاری مواجه گشته، از این رو ادامه آن را با تزلزل مواجه نموده است. لازم است کنترل افکار و احساسات تان را در دست گرفته و تکیه بر توانمندی های تان برای ادامه این زندگی زیبا که خداوند حکیم به شما هدیه نموده برنامه ریزی کنید.

زمانی که در خواب خودتان را در حال شنا در استخر بدون آب ببینید، به این معناست که سطح شناخت و آشنایی شما نسبت به محیط پیرامون تان بسیار ناچیز می باشد. فقدان آب در این رویا، اشاره به ذهنی دارد که از هر ایده و انگیزه ای برای زندگی خالی بوده و با احساس ندامت و ناامیدی از خطاهایی که شما را با شکست مواجه نموده، انباشته گردیده است.

خوابی که در آن استخر نیمه خالی ببینید، اشاره به احساسات و تمایلات شما دارد. با وجود دورانی که پشت سر گذاشته اید و شرایطی که هم اکنون در آن به سر می برید، شما را بسیار متزلزل و سست نموده است.‌ در این میان افراد سودجو از این نمد کلاهی برای خود تدارک می بینند.

شنا کردن در استخر

برخی از محققان معتقدند تعبیر دیدن خواب که در آن مشغول شنا در استخر آب باشید، هشداری است که از بروز خطر و آسیبی به شما خبر می دهد. احتمالاً شخص یا اشخاصی با برنامه های از پیش تعیین شده سعی در وارد نمودن آسیب و لطماتی به شما و شغل و حرفه تان داشته که بدین ترتیب از نفوذ و قدرت شما بکاهند.

همچنین معنای دیگر خواب مذکور به منزله شرایط سخت و تا مناسبی است که با آن مواجه می شوید. لازم است تا انجام برخی از کارهای اساسی را به زمان مناسب تری موکول نموده تا اوضاع به ثبات و امنیت برسد. احتمال آن می‌رود که پروژه ها و برنامه های کاری و حرفه شما با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردیده و حتی به شکست منجر شود. لذا اکیدا از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری جدید خودداری نموده و سعی کنید تا همه کارها طبق روال خود به آرامی طی شود. سعی کنید در ابتدا بر اعصاب، افکار و احساسات تان تسلط داشته و آرامش تان را حفظ کنید تا بدین گونه کم کم کنترل شرایط کاری نیز در دستان تان قرار بگیرد.‌

اوقاتی خوش در استخر

اگر در خواب ببینید که شرایط دلپذیر و مفرحی را در استخر گذرانده و موجب خوشحالی و نشاط شما می شود، به منزله احساس کسالت و بی رمقی است که در شما چیره شده است. کاملاً عکس آنچه در خواب مشاهده کرده اید، احساس رخوت و بی حوصلگی، توان انجام هیچ کاری را برای شما باقی نگذاشته و به تکرار مکررات خو گرفته آید. بهتر است کمی به خودتان بیایید و ابتدا از پرداختن به موضوعات مورد علاقه تان شروع کنید. اوقاتی را با دوستان به تفریح و گردش رفته تا احوال روحی تان تغییر کند. انجام کارهای مهیج را در لیست برنامه های تان جا نگذارید.‌ در پس همه آنها با تعیین هدف می توانید انگیزه و اشتیاق بسیاری برای خود تامین کنید.

در این میان اوقاتی از برنامه های تان را برای همنشینی و یا میزبانی از اهل خانواده و یا عزیزانتان اختصاص دهید، چرا که حتی با گپ و گفتی ساده و دلنشین میتوانید دلگرمی زیادی بر وجودتان حاکم کرده و انرژی مضاعفی برای حرکت فراهم کنید.

دوست نداشتن استخر

اگر در خواب دیدید که نسبت به استخر حس انزجار داشته و هیچ تمایلی به آن ندارید، تعبیر به آن است که ممکن است شخصی که نزد شما بسیار مهم و با ارزش بوده و علاقه بسیاری به او داشته‌اید، به دلایل مختلف از دست بدهید. این موضوع می تواند با مشاهده ی رفتار ناپسندی از جانب او منجر شده و یا اینکه خود راسا شما را ترک کند. احتمالاً شرایط سختی را پیش رو خواهید داشت ترس از سرزنش و ملامت کردن خودتان دست بکشید.

در عین حال تفسیر دیگر خواب مذکور، بیانگر جابجایی و یا حتی مهاجرت شخصی از نزدیکانتان بوده که موجب ایجاد فاصله مکانی زیادی خواهد شد.
این دور شدن و فاصله گرفتن می تواند از جایی که الان هستید به شهر دیگری بوده و یا حتی به مقصد کشور جدیدی باشد که بواسطه یک ماموریت کاری و یا ادامه تحصیل صورت بگیرد. ولی بدانید که به هر مدت زمانی که بیانجامد موقتی بوده و مجددا شرایط معاشرت و ارتباط فراهم می شود.

شیرجه زدن در استخر

تعبیر شیرجه زدن در استخر در خواب بیانگر بروز تغییر و تحولاتی است که زندگی خانوادگی و یا کاری شما را دستخوش تغییر نموده و با چالش هایی مواجه می کند. پس بهتر است در از همه جوانب در زندگی خود هوشیار باشید.

پیامی که از این خواب به بیننده می رسد، افزایش تمرکز و تسلط بر امور تحت سلطه بوده که بدین ترتیب توجه و مراقبت بیشتری بر کارها معطوف داشته و همچنین در امورات شخصی دقت و التفاط بیشتری نماید. بدین ترتیب در همه مسائل و موقعیت ها یکسان برخورد ننموده و گاهی با نرمش بیشتر و ملایمت آن را به نفع خود تغییر داده و برخی مواقع با بی توجهی سعی در نادیده گرفتن بازتاب منفی آن شود. با این رفتار، ذهن با آگاهی و بصیرت تا حدودی بر اوضاع و شرایط تسلط داشته و اجازه نمی دهد تا کنترل آن از دستش خارج شود.

دیدن فردی در استخر

چنانچه در خواب شخصی از آشنایان تان را داخل استخر ببینید، تعبیر به این معناست که تحولات عمده و عظیمی را خواهید داشت. احتمال بروز آن در هر بعدی از زندگی شما متصور است. امید است که بار اصلی این تغییرات جنبه مثبت و خوشایندی داشته و موجب ارتقا فکری، شخصیتی، روحی و زندگی خواب بیننده باشد. ولی آنچه مسلم است هر تغییر هر چند خوشایند، با چالش ها و پیامدهایی همراه است. پس در ابتدا ذهن تان گسترش داده و ظرفیت تان را افزایش دهید تا به نحو مطلوب از این شرایط بهره ببرید.

این تغییرات نه تنها خودتان را شامل شده بلکه خانواده و اطرافیان تان هم در بر می گیرد. گاها دید جدیدتری از اشخاص پیدا کرده و حتی شیوه رفتارتان را با آنها تغییر می دهید. البته فراموش نکنید که این رویداد فرصتی است که در وهله اول به بازسازی روح و ذهنتان کمک کرده و در ادامه زندگی تان به شرایط مناسب تری صعود کند.

آب زلال و شفاف در استخر

اگر در خواب آب موجود در استخر را بسیار درخشان و پاک مشاهده کنید، بشارتی است که از پیروزی عظیم و دستیابی به خواسته ها خبر می دهد. هر امور یا موضوعی که در این شرایط برای آن اقدام کنید، صد در صد به موفقیت رسیده و سودی چشم گیر را برای تان به ارمغان می آورد. این امر نه تنها شامل پروژه های کاری و مالی بوده بلکه همه جنبه های زندگی همچون جابجایی و روابط احساسی و ازدواج را نیز در بر می گیرد.

هم اکنون همه چیز بر وفق مرادتان بوده و ستاره بخت و دولت شما را تا رسیدن قطعی به اهدافتان یاری می کند. پس از شروع نهراسید، چرا که مسیر برای صعودتان کاملا مهیا و هموار بوده و پله های ترقی را با آسانسور طی می کنید.

غرق شدن در استخر

خوابی که در آن ببینید در حال غرق شدن در میان آب استخر هستید، چنین مفهومی دارد که لازم است در معاشرت و همنشینی با اشخاص و اطرافیان بسیار محتاط بوده و دقت و مراقبت بسیاری نمایید. چرا که هر کلامی که بر زبان می آورید به انحاء مختلف ممکن است از آن بر علیه شما استفاده کنند.

در این شرایط ناخوشایند سعی کنید به هیچ وجه به تلافی فکر نکرده و در هر لحظه ادب و نزاکت خود را حفظ نمایید. چون این موضوع به شخصیت و تربیت شما باز می گردد. با توجه به اینکه اطرافیان شما را زیر ذره بین گذاشته و حرکات شما را تحت نظر دارند، تمرکز خود را بر موضوعات مثبت نهاده و از توجه به امورات منفی به شدت اجتناب کنید. سعی کنید از درون آرامش فکری و ذهنی خود را حفظ کرده تا بدین ترتیب به رفتار شما نیز تعمیم پیدا می کند. این دوران دیری نپاید و پس از آن شما می توانید برای تحقق اهداف تان تلاش کنید.

همچنین تعبیر دیگری که برای خواب غرق شدن در استخر بیان می شود، به وجود شرایط خطیر حساسی اشاره دارد که حتی ممکن است امنیت جانی و جسمی شما را به مخاطره بیندازد. ولی در صورتی که در رویا غریق به نجات شما آمد، به این معناست که حمایت خداوند به نوعی شامل حالتان گشته و از این شرایط رهایی می یابید و همه چیز بر وفق مرادتان تغییر می کند.

پر کردن استخر

هنگامی که در رویا مشاهده کنید استخری را مملو از آب می کنید، به این معناست که شما دارای استعداد بسیاری در زمینه نوآوری و مدیریت امور هستید. چرا که در شرایطی که ممکن است ظاهراً اوضاع مساعد نباشد، شما می توانید با تکیه بر مهارت و توانایی تان با هوشمندی و ذکاوت بر اوضاع تسلط یافته و موقعیت را آرام نمایید. همچنین لازم است تا در مصارف مالی دقت بیشتری نموده و از هزینه های اضافی جلوگیری نمایید.

برخی دیگر نیز این رویا را بازتابی از خصوصیات مثبت و درخشان شما قلمداد می کنند. در این میان تدبیر و درایتی که همواره در شرایط مختلف از خود بروز می دهید، موجب می شود تا منابع مالی، نقدینگی، سعی و تلاش خود را به صورت هدفمند و کاملاً سازنده هدایت کرده تا بدین وسیله به بیشترین سود و بهره وری از موقعیت‌ها نائل شوید.

استخر بزرگ

زمانی که در خواب، استخر را در ابعاد بزرگ ببینید، چنین تعبیر دارد که به زودی دیداری مهم و سرنوشت ساز با فردی مقتدر و صاحب مقام خواهید داشت. این ملاقات از جهات مهمی شرایط زندگی و حرفه ای شما را دگرگون می کند. در این میان آن شخص شما را از نکته های ظریف و مهمی آگاه میکند که نقش تعیین کننده ای در تصمیمات شما داشته و ظرفیت و نگاه شما را نسبت به مسائل افزایش می دهد.

احتمالاً این شخص به عنوان یکی از دوستان نزدیک و یا شریک کاری در زندگی شما باقی می ماند. او با حضور و اعتبارش می‌تواند قدم بزرگی در پیشرفت و ارتقاء شما داشته باشد. توصیه می شود همچون استاد احترام ویژه ای برای او قائل شده و آموزه های او را ارج نهید. همچنین سپاسگزار محبت های او در هر زمان باشید‌.

استخر با همسر سابق

اگر در رویا خودتان را به درون استخر همراه با همسر سابقتان ببینید، به این معناست که به زودی کیس احساسی جدید به زندگی تان وارد شده و یا با شخص جدیدی ازدواج می کنید. با وجودی که در خواب کیس سابقتان را دیدید ولی ایشان بعنوان سمبلی از روابط عاشقی و رمانتیک می باشد. این شخص جدید در بسیاری از ابعاد، معیارهای شما را تامین نموده و از هر نظر حامی و پشتیبان امن و مطمئنی برایتان خواهد بود.

خوشبختانه تنها چند قدم تا رسیدن به خواسته ها و آرزوهای تان باقی مانده است. با وجود فراز و نشیب بسیاری که در زندگی روبرو بوده اید، اما استقامت و ایمان شما موجب خاتمه یافتن این شرایط سخت شده و پاداش سعه صدر و امیدتان را دریافت می کنید. با ورود این شخص جدید به زندگی تان، دروازه جدیدی از نیکبختی و سعادت بر ایامتان گشوده می شود.

خانه استخر دار

زمانی که در خواب استخر را در منزل مشاهده کنید، تعبیر به مفهوم اشتیاق و تمایل شما در به اشتراک گذاشتن احساسات شادی، غم، هیجان و … با اطرافیان و خانواده بوده و آنها را ترغیب می کنید تا در کنار شما تجربه کنند.

استخر بادی

اگر استخر را از جنس بادی در خواب ببینید، تعبیر بیانگر موانع و مشکلاتی است که بطور روزمره شما را درگیر نموده است. تکرار این مسایل شما را با بدگمانی و ظن مواجه نموده و از درستی مسیر خود اطمینان ندارید.

شنا در استخر گل آلود

چنانچه در خواب ببینید در میان استخری که مملو از آب گندیده و متعفن بوده شنا می کردید، به منزله اضطراب و نگرانی تان در مسأله ای است که هنوز افشا نشده است. در صورت اطلاع دیگران از آن موضوع، اعتبار و منزلت خود را از دست می دهید.

استخر آب داغ

هنگامی که خودتان را مشغول شنا در آبی با دمای بسیار بالا و گرم در میان استخر ببینید، تعبیر به آن است که اشتیاق و تمایل بسیاری به حضور در شرایط مهیج و غیر قابل پیش بینی دارید. در صورتی که آب استخر را سرد و یخ حس کنید، بیانگر وجود شخصیت خنثی و بی احساس شماست. در اکثر مواقع لاقید و بی علاقه نسبت به همه چیز بوده و واکنشی از خودتان بروز نمی دهید.

کوسه در استخر

اگر در رویا کوسه ای را مشغول شنا در استخر ببینید، بیانگر غضب و برافروختگی درونی تان است که آن را بروز نداده اید.

ترس از استخر

هنگامی که متوجه شوید با وجودی که کاملا بر روی سکوی استخر ایستاده آید، اما ترس و واهمه شدیدی نسبت به آن دارید، به این معناست که تمایل دارید با روحیه خوب در مقابل مسایل و ناهمواری ها مقاومت کرده و تسلیم نشوید.

آموزش شنا در استخر

چنانچه در خواب تصمیم به آموزش مهارت شنا در استخر داشته اید، به منزله قصد و نیتی است که برای اعتراف و رونمایی از میزان علاقه و احساس تان در حضور پارتنرتان دارید. در عین حال بی میل نیستید که این رابطه را به حیطه امور خصوصی و جنسی وارد نمایید.

شنا در استخر سرباز

زمانی که در خواب خود را مشغول شنا در استخر سرباز ببینید، تعبیر به منزله فرصت های استثنایی است که به شما روی آورده و با تمسک به آن رویه زندگی تان متحول می شود.

استخر به رنگ آبی

اگر در خواب استخری را به رنگ آبی ببینید، بیانگر آغازی نو و ارتباطی در نهایت پاکی و به دور از تفاخر داشته که احساسات و عواطف شما را نوازش می کند.

استخر شیشه ای

چنانچه استخر را از جنس شیشه ببینید، به منزله برقراری صحت و سلامتی کامل بر جسم و روح شماست.

افراد برهنه در استخر

هنگامی که در رویا و خواب افرادی را به صورت برهنه در میان استخر مشاهده کنید، تعبیر به آن است که نسبت به خودتان رضایت کافی ندارید. در عین حال ممکن است در گذشته خبط و خطایی داشته آید که حتی از یادآوری آن احساس شرم و گناه شما را می آزارد.

استخر در لابه لای درختان جنگل

اگر در خواب استخری در لابه لای درختان انبوه جنگل ببینید، به این معناست که بطور واقع در لحظه حال زندگی می کنید. چرا که همیشه بیشترین حض و لذت را از زندگی برده و بالاترین بهره را از موقعیت‌ها دارید.

آتش در کنار استخر

زمانی که در خواب شاهد افروخته شدن آتش در جوار استخر بودید، نشان از منش خودساخته و آزادی طلبی است که دستاوردهای بسیاری برایتان داشته و به آرامش رسیده اید.

استخر در هتل

اگر هتلی را مجهز به استخر ببینید، تعبیر به این معناست که عواطف و خواسته های تان عمق چندانی در وجودتان نداشته و به سرعت نسبت به آن تغییر عقیده می دهید. بهتر است بیشتر بر روی جنبه های مثبت و خوشایند تمرکز نموده تا به همان میزان در زندگی تان سرازیر شوند.‌دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی د دانیال نبی دندان زیگموند فروید علامه مجلسی محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب دندان 🦷👄

معبران مهم ترین تعبیر دندان در خواب را به خانواده و کسانی که دوستشان دارید نسبت می دهند. زیرا همانطور که دندان ها یکی از پایه های استحکام بدن هستند، خانواده نیز یکی از مهم ترین دارایی های هر فرد می باشد. دندان یکی از مهم ترین عضوها در بدن انسان است. اگر کسی دندان نداشته باشد، مهم ترین نیاز خود یعنی نیاز به خوراک و رشد بدنی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است بمیرد. چه بسا که درست هم نمی تواند کلمات را بیان کند. پس دندان های ما به نوعی سرمایه به شمار می روند.

خواب هایی که در آن دندان مشاهده شود، تعبیر و برگرفته از احساس و تلقی انسان نسبت به خود و توانایی ها و ویژگی های جسمی و شخصیتی او داشته و تفسیر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تعبیر خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب دندان بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن دندان ها در خواب، انعکاسی از افراد تشکیل دهنده خانواده بوده که عواطف و روابط میان آنها را شفاف می کند. گروهی از محققان بر این باورند خوابی که در آن دندان هایی که در فک فوقانی قرار داشته، مشاهده شود اشاره به مردان و عناصر ذکوری است که در خانواده و بستگان می شناسید. دیدن دندان های واقع در فک تحتانی، به مفهوم خانم های خویشان و فامیل بوده، از دندان های کرسی اصولا والدین و همسر یاد شده و دندان های پیشین به فرزندان اطلاق می شود.

زمانی که شخصی در خواب دید یکی از دندانهای پیشین او از لثه جدا شده بود، به معنای ازدواج و تشکیل خانواده فردی از افراد مجرد بستگان بوده و یا ممکن است عازم سفر دوری شود.

اگر چنین خوابی درخصوص دندانهای جانبی دهان دیده شود، به مفهوم وصلت و مزدوج شدن خویشان دور تلقی می شود.

چنانچه در رویا مشاهده کند که دندانهای انتهای دهانش از دهان جدا شده بود، تعبیر به سفری است که شخصی از پیران و ریش سفیدان فامیل عازم آن گشته و یا به معنای سر آمدن زندگی او بود و از دنیا می رود.

هنگامی که در خواب ببینید دندان کنده شد و بر روی دست خودتان و یا زمین سقوط کرد ولی در کمال تعجب به هیچ گرد و خاک و با آلودگی آغشته نگردیده و واضح و عیان پیدا بود، تعبیر آن چنین است که کسی از بستگان تان به مرض و عارضه ای مبتلا شده یا ممکن است لطمه و خسارتی به او وارد شود. در خواب مذکور چنانچه دندان در اثر افتادن بر روی زمین کثیف و آلوده بود، بدانید که آن شخص دار فانی را وداع می گوید.

اگر کسی در خواب دید که دندانش فاسد شده و درد شدید بر آن عارض گشته بود، تعبیر به معنای قرار گرفتن در دام بدخواهان و دشمنان می باشد. در صورتی که فقط احساس درد در دندان داشت، بیانگر دین و وام سنگینی است که از نظر مالی او را در شرایط سختی قرار می دهد.
زمانی که در خواب دندان های خود را بسیار درخشنده و سفید ببینید، نشان از صفا، صمیمیت، برکت و دولتی است که در خانه و زندگی او جاری است.

دیدن دندان های آلوده، نامرتب و کلیه به منزله هشداری است که از مواجهه با مسائل و مشکلات عاطفی و خانوادگی حکایت می کند.

چنانچه دندان کرسی او دردناک گشته و دچار ورم و آبسه شده بود، بیانگر بحث و اختلافی است که با همسر و شریک عاطفی ایجاد می شود. اگر در خواب ببیند اقدام به کشیدن آن دندان نمود، به معنای متارکه ای است که میان آنها رخ می دهد. توجه داشته باشید که خواب مذکور و تعابیر ذکر شده برای هر دو طرف زن و شوهر، صدق می کند.

رویایی که در آن دهانی خالی از دندان مشاهده شود، به منزله فقدان مهارت و توانمندی جهت پیش برد اهداف و دستیابی به آرزوها قلمداد می شود.

اگر در خواب ببینید که دندان تان افتاد و همزمان لثه متورم و بسیار نرم بود و احساس کسالت در خود داشتید، به این معناست که براساس معانی دندانهای پیشین، جانبی و … که در بالا قید شد، شخصی از فامیل و بستگان دار فانی را وداع می گوید.

زمانی که در خواب با افرادی مواجه شوید که هیچ دندانی در دهان ندارند، آگاه باشید که بدخواهان و حسودان در تلاش برای آسیب رساندن به زندگی و شهرت شما هستند.

به روایت محمد ابن سیرین

هنگامی که در خواب ببیند دندان جلوی دهان بر کف دستش و یا بر روی زمین سقوط کرد اما هیچ گرد و خاک و کثیفی بر رویش نبود، تعبیر بشارتی بر به دنیا آمدن فرزندی در خانواده بعنوان خواهر یا برادرش است. در صورتی که دید دندان پیش او، با افتادن بر زمین کثیف و آلوده گشت، به معنای سر آمدن عمر کسی از طایفه و قوم او بوده و یا بدون هیچ خبری از میان آنها رفته و اثر و نشانی از خود به جا نگذارد.

اگر کسی در رویا مشاهده کند برخی از دندان هایش شکسته و برخی دیگر فاسد و خراب بودند، یعنی کسی از اهل خانواده و یا فامیل دچار محنتی سخت و اندوه گردد.

زمانی که ببیند دندان جلویی دهانش، لهیده و فشرده شد، بیانگر در افتادن و ایجاد درگیری با افراد شرور و نااهل می باشد.

چنانچه شاهد بود که دندان پیشینش از جا درآمد، به این معناست که یکی از بستگانش خطاب به او دشنام و کلامی زشت بر زبان آورده که بموجب آن از او دوری می کند.

هنگامی که ببیند دندان های پیشین او به تعدادی بیش از حد معمول رسیده، به مفهوم آن است که شخصی از اهل فامیل به منزلت و عزتی می رسد که درهای دولت و برکت بر او گشوده می شود.

اگر در خواب ببینید در کنار دندان جلویی و کاملا چسبیده به آن، دندان دیگری روییده، خبر از بدنیا آمدن نوزاد دختری برای اوست.

اگر در رویا دید همه دندانهای او بر روی یکدیگر سوار شده و اینگونه رشد کرده اند، به نسبت آنچه هر دندان متعلق به کدام قسمت دهان بوده به چه اشخاصی منسوب می شود، آن شخص صاحب فرزند دختری خواهد شد.

زمانی که ببیند دندان هایش از جنس آیینه بوده و یا از موادی همچون نقره، سفال و … تشکیل شده بودند، بداند که پایان عمر او نزدیک گشته و مرگ او فرا رسیده است.

چنانچه در خواب دید در میان شکم او دندان روییده بود، یعنی در آینده ای نزدیک به سزای رفتار و کردار زشتش نابود می شود. گروهی از معبربن گفته اند: افتادن دندان در خواب، نشان از بازپرداخت بدهی می دهد. همچنین عده ای آن را دلیلی بر مرگ می دانند. در عین حال از بر پایی نبرد و بساط دشمنی خبر می دهد.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب، دندان هایی که در فک بالا روییده نزدیک به چشم قرار داشته، تعبیر به عناصر ذکور بوده و دندان های پایین که بر روی چانه است نشان از مادگی دارد.

اگر در خواب دید که همه دندان هایش به یکباره در کنارش فرو ریخت، سپس تمامی آنها را در دستش گرد آورد، تعبیر به آن است که با رفتار خود اقداماتی جهت صلح و صمیمیت اقوام و بستگان انجام داده و مانع دوری و فراق آنها از خود می شود.

زمانی که در رویا عطر و بوی مطبوعی از دندان هایش استشمام کرد، بیانگر تعریف و تمجید اقوام و خویشان از او می باشد. ولی اگر بوی متعفن از دندان ها حس کرد، خبر از بدگویی خویشان از او می دهد.

هنگامی که در رویا مشاهده کند در اثر دردی که در دندان بوده و او را می آزرد، دندان را از دهان کشید، به منزله پول و مالی است که به سهولت فراهم گردیده و به او می رسد.

اگر ببیند که دندانش به رنگ تیره و سیاه درآمد، به معنای حزن و پریشانی است که به آن دچار می شود.

زمانی که دید دندان هایش ریخته و در ظرفی قدیمی قرار داده و روی آن را پوشاند، یعنی خداوند عمری طولانی به او عطا کرده است، بطوری که شاهد مرگ همه اهل فامیل و خویشانش بوده و پس از آن بمیرد.

به روایت جابر مغربی

هنگامی که کسی در خواب دید که دندانش درد گرفته و او با دستش آن را گرفت، تعبیر نشان دهنده سود مالی است که نصیبش می شود. البته ارزش این پول و مال در حدود سی درهم تا صد درهم برآورد می شود. در صورتی که دید با دست چپ آن را گرفته بود، میزان سود دریافتی

چیزی در حدود سیصد درهم تا هزار درهم می باشد. چنانچه با هر دو دست آن را گرفته بود به معنای ثروت کثیر و مال فراوانی است که از شمارش خارج بوده و به او می رسد.

اگر در خواب ببیند که از دهانش دندانی که به خون آغشته بود درآورد، شخص دیگری که آن دندان را بگیرد بهره و نصیبی می رسد ولی خودش به شرایط سختی گرفتار می شود.

زمانی که در خواب ببیند برخی از دندان هایش در دهان نبوده و اثری از آنها نبود، به تعداد آن دندان ها، بستگان و فامیل او مدتی به شهر دور و نا آشنایی می روند و به سلامت مجددا به وطن رجعت می کنند.

چنانچه در رویا ببیند همه دندان هایش به یکباره بر روی زبان او گرد آمده و مجددا در جای خود قرار گرفتند، خبر از دلخوری و کدورتی است که اقوام و بستگان نسبت به او بر زبان می آورند.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

به فرموده ایشان، خواب که در آن دندان ببینید، بر شش تعبیر تقسیم می شود:

تعبیر اول:

به معنای اعضای خانواده و خویشان و نزدیکان بوده.

تعبیر دوم:

تعبیر در رسیدن به پول و مال دارد.

تعبیر سوم:

سود و بهره ای که به راحتی فراهم می گردد.

تعبیر چهارم:

بروز مسأله و مشکلی که موجب حزن و پریشانی شود.

تعبیر پنجم:

خبر از لطمه و آسیبی است که متوجه خواب بیننده می گردد.

تعبیر ششم:

به مفهوم دوری و کناره گیری از افراد فامیل می باشد.

به روایت یوسف نبی

اگر کسی در خواب دید که دندانش افتاد، تعبیر به معنای مفارقت و دوری یکی از بستگان و اقوام او می باشد.

زمانی که هر کدام از دندان های بزرگ در خواب بشکند، خبر از بروز مسئله ای ناخوشایند و اختلاف شدیدی است که رخ می دهد.

به روایت دانیال نبی

دیدن دندان در خواب تعبیر به اهل خانواده و بستگان خواب بیننده دارد. دندان‌هایی که در فک بالا روییده اند، اشاره به مردان و دندان‌های روییده در فک پایین به معنای خانم های خانواده و فامیل بوده، دندان های جلو تعمیم به فرزندان و خواهران و برادران و یا والدین خواب بیننده داشته و دندان‌هایی که در کنار آنها بوده، نشان از عموها و فرزندان آنها داشته. در ادامه دندانهای جانبی آن که به ثنایا مشهورند، تعبیر به ریش سفید و ارشد قوم و خانواده می شود. سایر دندان ها تمثیلی از دایی ها، فرزندانشان و فامیل مادری بوده و دندان های پیشین به معنای کسانی است که نسبت فامیلی دوری با آنها برقرار می شود. برخی از مفسرین معتقدند دندان های جلویی و آنهایی که در کنار آنها قرار داشته، تعبیر به پدر مادر بوده است.

چنانچه درخواب ببیند دندان پیشین او لق بوده و به لرزه در آمد، یعنی یکی از کسانی که در بالا ذکر شد و جزو فامیل و خویشاوندان او بوده به بیماری و کسالتی مبتلا میشود.

به روایت آنلی بیتون

هنگامی که در خواب دندان هایتان را فاسد و پوسیده مشاهده کنید، تعبیر به منزله هشداری است که درخصوص سلامتی و صحت جسمی و روحی شما می دهد.

زمانی که در خواب یکی از دندان های تان را فاسد و شکسته ببینید، بدانید که با شرایط سخت و ناخوشایندی مواجه می شوید. ممکن است در خصوص پروژه ها و ایده هایی باشد که به طور نیمه‌کاره مانده و یا کسالت و مرضی جسم و ذهن شما را درگیر کرده و آرامش را از وجودتان سلب کند.

چنانچه در خواب شاهد باشید که اقدام به کشیدن دندانهای فاسد و کرم خودتان نمودید نشان از فقر و کمبود های شدید مالی است که به آن دچار می شوید.

به روایت زیگموند فروید

فروید که از روانشناسان اهل جمهوری چک بوده، درخصوص مشاهده دندان در خواب اینگونه می گوید:

این خواب بیانگر تمایلات جنسی و شهوانی است که سالها بر آن سرپوش گذاشته و نادیده گرفته شده است. احتمال دارد این اواخر شما ارتباط جدیدی را در این خصوص داشته اید که اسباب نگرانی و اضطراب تان را فراهم کرده، همچنین ممکن است روزهای آتی زمان برگزاری جشن ازدواج تان باشد که در پی آن برای اولین ارتباط جنسی تان دچار استرس شده اید. در عین حال گمان می رود این خواب برگرفته از شک و تردیدی است که درخصوص میزان قدرت جنسی و مسائل آن، افکارتان را در بر گرفته است.

تعبیر خواب دندان بر‌ اساس موضوع آن 📋

سایر تعابیری که ممکن است در خواب های متفاوتی از دندان مشاهده شود، بدین گونه تعبیر می شود:

دندان مصنوعی

چنانچه در خواب مشاهده کنید به جای دندان های خودتان، دندان مصنوعی در دهانتان قرار دارد، احتمالاً به این دلیل است که شما در هنگام رویارویی با مردم و جامعه در پس ماسک تظاهر پنهان می شوید. هر آنچه که از رفتارها، تمایلات، علایق و اعتقادات در وجود و شخصیت شما بوده با آنچه که از خود بروز می دهید اختلاف فاحشی دارد. این موضوع بر اساس آنچه سلیقه مردم و جامعه به کدام سو بوده، باعث تغییر در گرایشات و جلوه گری تان دارد. بعنوان مثال زمانی که سلیقه جمعی به سمت حجاب و اعتقادات اسلامی تمایل داشته، با وجود هیچ اعتقاد و علاقه ای در این موضوع در فکر و ذهن تان، در میان مردم و اطرافیان خود را فردی مذهبی و معتقد جلوه می دهید. البته ریشه و منشأ اصلی این دوگانگی در پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نفس شماست که از کودکی تا به حال به آن دچار هستید.

دیدن دندان مصنوعی در خواب، بیانگر اضطراب و تشویشی است که از در اثر بیم و ترس در مورد فاش شدن رازتان نزد مردم و اینکه در واقعیت چه شخصیتی دارید بروز می کند. که در پی آن وجهه و صلاحیت تان را نزد عموم از دست می دهید.

دندان حیوانی مانند سگ و گرگ

زمانی که در خواب ببینید دندان های نیش در دهانتان رشد فزاینده ای داشته و همچون دندان های حیوانات وحشی و درنده مثل گرگ و سگ شده اند، تعبیر به این معناست که شما در هنگام خشم و پرخاش زیاد، اقدام به اتخاذ تصمیمات اساسی و سرنوشت ساز می کنید که به موجب آن لطمات جبران ناپذیری به زندگی خود و اطرافیان تحمیل می کنید. لازم است تا قدری بر احساسات و رفتارتان تمرکز داشته و کنترل آنها را بدست بگیرید تا از تسلط و فرمان دادن عواطف و خشم بر خودتان بکاهید.

دندان لق

هنگامی که در رویا و خواب ببینید برخی از دندان های تان لق و متزلزل شده اند، تعبیر به آن است که شخص یا اشخاصی از افراد خانواده یا دوستان، با رفتار و گفتار خود موجب بر هم زدن فراغت و تسکین ذهن تان گشته و تشویش و بدگمانی جایگزین آن می شود. خودتان به این موضوع کاملا واقف هستید، ولی وابستگی شدیدی که در وجودتان نسبت به آنها حس می کنید، مانع از آن می شود که به این ارتباطات خاتمه دهید. این رفتار به عنوان سد بزرگی در مقابل ترقی و پیشرفت کاری و زندگی شما بوده و تا زمانیکه آنها و پشت سر نگذارید، همچنان در این رکود و پسرفت در جا میزنید.

نداشتن دندان

چنانچه در خواب مشاهده کنید که هیچ دندانی در دهانتان نبوده و همه آنها ناپدید گشته اند، احتمالاً برگرفته از آن است که در واقعیت شما احساس می کنید از اعتبار و وجهه قابل قبولی در مقابل دیگران برخوردار نبوده و رفتار و گفتار تان در نزد آنها مقبول و مورد پسند نمی باشد. شما به شدت گوشه گیر و منزوی شده و تمایلی به حضور در جمع های خانوادگی و دوستانه از خود نشان نمی دهید. به همین دلیل حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستان تان را نیز از خود رانده و ارتباط خود را با آن ها گسسته اید. ممکن است شما در مرحله گذر از دوران میانسالی به کهنسالی بوده آید که این شدت توجه را از اطرافیانتان می طلبید.

مسواک زدن دندان

زمانی که در خواب دید مشغول مسواک کردن دندان های تان هستید، بیانگر گذشته پرفراز و نشیبی است که با سختی های بسیار همراه بوده و آن را پشت سر گذاشته اید. شما سعی دارید تا بقایا و پسماندهای آن دوران را از فکر و زندگی خود کاملاً بزدایید.

در صورتیکه ببینید با مسواک زدن، از لثه های تان خون بیرون آمد، نشان از آن دارد وقایعی که قبلاً بر شما گذشته بسیار سخت و طاقت فرسا بوده که حتی ممکن است با هجران یا مرگ شخصی از نزدیکانتان همراه بوده و عرصه را بر شما تنگ نموده است. آنچه بر شما روی داده به قدری اثرات حاد و سنگینی بر ذهن، روان و قلب شما بر جای گذاشته که بسیار پریشان و دلمرده شده اید. بهتر است برای تسکین و ارتقای روحیه تان مدتی تحت نظر روانشناس باشید.

گیر کردن چیزی در بین دندان

هنگامی که در رویا مشاهده کنید در لابه لای دندان هایتان تکه های از غذا باقی مانده است، بدانید که شخص یا اشخاصی از اطرافیان سعی در ایجاد اختلال و موانع در امورات کاری و زندگی تان می نمایند. لازم است تا با چاره جویی و تدبیر صحیح در پی خنثی کردن نقشه های شوم آنها بوده تا برای همیشه دستشان از زندگی تان کوتاه شود.

اگر در خواب دندان های تان را کاملاً درخشان و پاک ببینید، به این معناست که شما مهارت بسیاری در برقراری ارتباط با افراد غریبه و آشنایان داشته و دیگران به سرعت شیفته شما می شوند. از این رو در مناسبات کاری، اجتماعی و مالی براحتی اموراتتان پیش می رود‌.

درد دندان و ریشه دندان

اینکه در خواب ببینید دندان تان درد گرفته و یا در ناحیه ریشه آن را دردناک حس کنید، تعبیر نشان از کدورت و اختلافاتی است که در ارتباطات خانوادگی و فامیلی بروز کرده است. دندان درد به تنهایی، بیانگر مسائلی است که در حیطه درون منزل رخ داده و با اعضای خانواده را درگیر نموده است.

هنگامی که در خواب، درد را در ریشه احساس کنید، چنین مفهومی دارد که شما با چالش ها و مشکلات ریز و درشت بسیاری در زندگی روبرو شده اید، که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستید. بهتر است با شخصی امین و کاردان در این خصوص مشورت نمایید.‌

افتادن دندان

زمانی که در رویا شاهد افتادن یکی از دندان های تان باشید، تعبیر نشان از موضوعی است که در گذشته منجر به رفتن و از دست دادن شخصی در زندگیتان شده است. در حقیقت این خواب احساس نیاز و میزان علاقه تان را به او متذکر می شود.

چنانچه در خواب ببینید دندان نیش شما افتاده و جای آن خالی است، به این معناست که شما در واقعیت احساس عجز و ناتوانی کرده، بطوری که حس می کنید هرآنچه که موجب اقتدار و نفوذتان بوده از دست داده و خلع سلاح شده اید.

کشیدن دندان

از جمله رویاهایی که بیشتر مردم شاهد آن هستند، در خصوص کشیدن دندان بوده است. بطور کلی این خواب حکایت از تحولات اساسی و بنیادین در زندگی شما دارد. این تغییرات ممکن است در موضوعات جابجایی در محل کار، امور شغلی و یا ارتباطات خانوادگی همچون ازدواج، تولد فرزند مشاهده گردد. چنانچه فرایند کشیدن دندان در خواب را توام با خونریزی در لثه ها و همچنین تراوش مایعاتی از عفونت و خون ابه ببینید، تعبیر به آن است که تغییراتی که با آن مواجه هستید فشار زیادی بر شما داشته و بسیار طاقت فرسا بوده است.

زمانی که خانم باردار در خواب ببیند که اقدام به کشیدن دندان نمود، هشداری برای به دنیا آمدن نوزاد در روزهای آتی را دارد. این خواب ناشی از استرس و نگرانی هایی است که خانم از دردهای زایمان و سلامتی کودک در ذهن خود به آن اندیشیده و نگران است.

چنانچه با استفاده از وسیله ای مقاوم اقدام به کشیدن دندان تان کرده و سپس آن را بیرون انداختید، بیانگر مسأله ای در ارتباط احساسی و زندگی است که به آن دچار گشته اید.‌ ممکن است برای رفع آن لازم باشد زمان بیشتری صرف نموده و اقدامات مهمتری انجام دهید.

ریختن دندان

اگر در خواب دیدید دندان ها کاملا ریخته اند، بطوری که در اثر آن خونابه جاری شد، تعبیر به این معناست که احتمالا سلامتی شما به خطر افتاده و بروز بیماری سلامتی شما را تهدید می کند. لازم است علایم کسالت را در خودتان جدی گرفته و با مراجعه به پزشک چکاپ کاملی از جسم تان انجام دهید.

چنانچه در خواب شاهد باشید که در حین خوردن غذا و خوراکی دندان های تان شروع به ریزش می کند، چنین تعبیری دارد که شما دید مثبت و امیدوار کننده ای نسبت به آیندتان نداشته و چیزی وجود ندارد که موجب دلخوشی و انگیزتان شود. این تلقی و برداشت ممکن است از قرار گرفتن در مضیقه مالی و تنگناها و یا نداشتن شغل و درآمد مناسب ایجاد شده باشد.

اگر خانمی خوابی که در بالا ذکر شد، مشاهده کند، بیانگر تلاطم های روحی و ذهنی است که موجب آشفتگی خاطر برای او گردیده است. این موضوع نشأت گرفته از اعتماد به نفس پایینی است که به آن دچار گشته و احساس نارضایتی از خود، چهره و زیبایی اش دارد. با بروز کوچکترین علایمی از بالارفتن سن همچون تار مویی که به سفیدی گراییده و یا چروکی که در اطراف چشم نمایان شده، استرس و افکار پریشان آرام و قرار را از او گرفته و اضطراب و تشویشی عمیق بر او مستولی می شود. استنباط و برداشتی که دیگران و کیس احساسی در موردش داشته باشند، توحشی عمیق را در او موجب می شود.

زمانی که در خواب ببینید دندان های شما کاملا فرو ریخته و این موضوع موجب شرمساری و خجالت شما گردیده و سعی در پنهان داشتن آن از بقیه می نمایید، تعبیر آن چنین است که به قدری عزت نفس در شما فرو ریخته که حتی شهامت رویارویی با شخصی یا هیچ جمعی را نداشته و از رویارویی با دیگران به شدت اجتناب کرده و گوشه عزلت گزیده اید، شما نگران هستید که مبادا در مقابل دیگران رفتاری از شما سر زند که مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار بگیرید.

اگر در خواب مشاهده کنید که دندان سالم تان را با دستانتان از جایش بیرون آورده و به شخص دیگری دادید، چنین مفهومی دارد که شخصی در زندگی شما از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که تلاش و اقدامات بسیاری برای جلب نظرش انجام می دهید. شما برای رسیدن به این موضوع از هیچ اقدامی فروگذار نیستید.

زمانی که در رویا ببینید همه دندان های تان به یکباره بر کف دستان تان ریختند، نشان دهنده سود کلان و بهره زیادی است که از معاملات اخیری که به تازگی انجام داده‌اید نصیبتان می شود.

چنانچه دیدید دندان های تان از جای خود کنده شده و در دهان تان قرار گرفت و شما آنها را بلعیدید، بدین معناست که در پی رفتار و عملی که مرتکب شدید، اختیار اموراتی که به شما محول گشته بود حتی موضوعات شخصی از شما سلب شده و موجب گشته تا از نظر فکری و روانی تحت فشار بوده و در مضیقه مالی قرار بگیرید.

اگر خانمی در رویا مشاهده کند که اقدام به بلعیدن دندان هایش نمود، بدانید که به همسر و شریک زندگی اش پشت پا زده و خیانتی مرتکب گشته است. هم اکنون احتمال فاش شدن این موضوع ممکن است.

فرو رفتن دندان در میان زبان

چنانچه در خواب شاهد باشید که زبانتان را گاز گرفته و یا دندان هایی که شکسته بودند درمیان زبانتان فرو رفتند، بیانگر احساس عجز و درماندگی عمیقی است که شما را فرا گرفته و امکان هر عمل و رفتاری را سلب نموده است. این موضوع ممکن است به علت رفتار و اتفاقاتی همچون خیانت و کوچک انگاشتن بوده که اخیراً از جانب همسر و یا شریک احساسی تان بروز کرده و موجب احساس حقارت و خفت شما گشته است. به طور کلی اعتماد به نفستان را از دست داده و حتی ممکن است دست به اقدام متقابل بزنید. در وهله اول بدانید که ارزش و منزلت شما بسیار بیش از آن است که انسان های فرومایه با رفتار و عملکرد خود به شما منعکس می کنند. پس خودتان را دریابید و اجازه ندهید دشمنان با وارد کردن شما در این بازیها بتوانند شخصیت تان را در سطح خودشان پایین بیاورند.

دندان درد

اگر خواب بیننده مردی باشد که در رویا احساس درد دندان هایش را مشاهده کند، تعبیر خبر از مسأله سختی است که در زندگی نمود کرده و در پی چاره جویی آن بر می آیید. بدانید که برای حل آن سعه صدر و تدبیر صحیحی لازم است.

زمانی که خواب مذکور توسط خانم باردار دیده شود، بیانگر نگرانی و اضطرابی است که از فرآیند وضع حمل و سلامت نوزاد افکار او را مغشوش نموده است.

دندان نیش

دندان های نیش که در فک پایین روییده اند، نشان دهنده فرزند دختری است که شما در زندگی دارید. خوابی که در آن ببینید دندان نیش پایینی شکسته و آسیب دیده بود، به معنای کسالت و مرضی است که دختر شما به آن مبتلا شده و سلامتی او به خطر می افتد.

افتادن دندان بالا

علامه مجلسی (ره) از مفسرین معاصر، درخصوص افتادن دندان چنین بیان می کند:

اگر در خواب ببینید دندان های بالا افتادند، تعبیر بیانگر پایان عمر شخصی از اقوام پدر و افتادن دندانی که در فک پایین قرار داشت خبر از فوت بستگان مادری دارد.

تف کردن دندان

زمانی که در خواب ببینید دندان را به همراه آب دهان به بیرون تف کرده و به زمین افتاد، تعبیر نشان از کسالت و بیماری شما می دهد.

پیدا کردن دندان

اگر در خواب دیدید که دندانی را از زمین یافتید، به معنای بشارتی در خصوص کسب سلامتی و رفع بیماری صعب العلاجی است که به آن مبتلا بودید.

افتادن دندان و خونریزی از لثه

اینکه در خواب ببینید دندان تان افتاد و در اثر آن خون از لثه بیرون زد و این حالت سبب خشنودی شما گشته بود، تعبیر به این معناست که شما پس از تلاش پیگیر و مستمر موفق به رفع مسأله و موانع بزرگی در زندگی شده اید که به خرسندی و آرامش تان منتهی گشته است.

پوسیدن دندان

خوابی که در آن ببینید دندان های تان به قطعات ریز تبدیل شده (شکسته) و آسیب دیده و پوسیده شده است، تعبیر به آن است که شما از نظر جنسی احساس ضعف و ناتوانی کرده و تصور می کنید که هیچ کشش و گرایشی برای پارتنرتان ندارید.

از دست دادن دندان

رویایی که در آن دندان تان را به هر نحوی از دست دهید، هشداری به تنزل جایگاه و حتی انفصال از حرفه و شغل شما در امور اجتماعی است. این امر به سبب سهل انگاری و نداشتن تدابیر صحیح در انجام امور اساسی و مهم زندگی شخصی و کاری تان بوده که نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و ارتقاء شما داشته است. اتخاذ تصمیم نابجایی که پیامد آن از دست دادن اموالی است که سالها برای رسیدن به آن تلاش و نیروی بسیاری صرف کرده بودید. این شرایط موجب کم شدن اعتبار و نفوذتان در بازار و عموم گشته است.

درآمدن دندان

هنگامی که در خواب شاهد درآمدن دندان های جدیدی در دهانتان باشید، به معنای همت و اراده ای است که شما به انحای مختلف جهت ارتقای فکری و شخصیتی خود داشته و در انجام آن به دریافت آموزشهای لازم مبادرت می کنید.

دندان زیبا و شکیل

اگر در رویا ردیف دندان ها را در دهانتان خیلی شکیل و آراسته ببینید، خبر از اعتماد به نفس بالایی است که موجب افزایش قدرت ریسک و هدایت صحیح افراد زیرمجموعه شما گشته و به موفقیت بالایی منجر شده است. این امر شأن و منزلت کثیری را برایتان فراهم گردیده است.

دندان شکسته

دیدن دندان شکسته و آسیب دیده در رویا، به این معناست که شما در زندگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستید که موجب تشویش افکار و آشفتگی خاطر گشته است. مدتی است که در بلاتکلیفی بوده و توانایی اتخاذ تصمیم صحیح را ندارید.

شکستن دندان توسط آسیب دیدن

چنانچه ببینید در خواب، شخصی اقدام به آسیب زدن به شما نموده که این موضوع به شکست دندان تان منجر شد، تعبیر نشان از سوی ظن و تردیدی است که به شرکای کاری و حتی به پارتنر احساسی خود دارید. نسبت به آنها احساس امنیت نداشته و نگران لطماتی هستید که ممکن است به شما وارد کنند.

شکستن یا کشیدن دندان یک شخص دیگر

اگر در خواب ببینید که دندان شخص دیگری را کشیده و یا آن را شکستید، بیانگر ضربه ای است که شما در واقعیت به زندگی کسی وارد کرده که حتی ممکن است در زمینه احساسی، اخلاقی و کاری بوده باشد. هم اکنون وجدان تان شما را آسوده نمی گذارد.‌

زمانی که در رویا ببینید اثری از دندان ها در دهانتان نیست، نشان از غم و حزنی است که بابت سوگ عزیزان و از دست رفتگان شما را فرا گرفته است.

دندان کج

اگر در خواب ببینید دندان تان بطور کج رشد کرده و روییده است، تعبیر به اضطراب و نگرانی تان از طرز تلقی و برداشت جامعه و اطرافیان در مورد خودتان بوده است. بیش از آنچه شخصیت، رفتار و طرز تفکر برای شما مهم باشد، صرفا تیپ ظاهر و لباس ارزش فزاینده ای در سنجش شما دارد.دسته‌ها
آفتاب آنلی بیتون ابراهیم کرمانى اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربى خ خورشید دانیال نبی زیگموند فروید کارل گوستاو یونگ کتاب نفایس الفنون لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین یوسف نبی

☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب خورشید و آفتاب ☀️

هنگامی که در خواب خورشید و آفتاب دیده شود، تعبیر اصولا به معنای معجزه ای عظیم بوده که در شرف وقوع است و یا تحولاتی بنیادین و مثبت که در زندگی نمایان می شود. بزرگترین ستاره منظومه شمسی، خورشید نام دارد که در مرکز آن واقع شده است. تمام ستاره ها و سیارات واقع در این منظومه، در حرکت دوار به دور آن گردش می کنند. عظمت و انرژی بی نهایتی که خورشید برای گرم کردن کره زمین تولید می کند، موجب تقدس و محبوبیت آن در میان بشر گشته است.‌

☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب خورشید و آفتاب بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت دانیال نبی

دانیال نبی در خصوص تعبیر دیدن خورشید در خواب اینگونه بیان می کند: مشاهده خورشید در رویا به منزله رسیدن به جایگاه سلطان و یا حاکمی مقتدر بیان می شود.

هنگامی که ببیند خورشید را از آسمان گرفت و یا تحت سلطه و اختیار خود درآورد، به این معناست که به مقام پادشاهی کشور رسیده و یا فرمانروای سرزمینی می شود. همچنین ممکن است در جایگاهی به مصاحبت و محبوبیت سلطان درآید.

به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن خورشید در خواب به معنای نشستن در مقام پادشاهی مملکت بوده و رویت ماه، تعبیر به جایگاه وزارت بیان شده است. همچنین مشاهده سیاره زهره یعنی به همسری پادشاه درآمده و سیاره عطارد تعبیر به آن است که در معیت پادشاه، شغل کتابت اختیار می کند. دیدن سیاره مریخ در رویا، یعنی از جانب سلطان به درجه شوالیه نایل گردیده و ستارگان اطراف به منزله سپاه و لشکریان تحت اختیار تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید که خورشید به لرزه درآمد، به مفهوم خسران و زیانی است که به پادشاه و دستگاه حکومتی او وارد می شود.

به روایت جابر مغربى

دیدن خورشید در خواب تعبیر به پدر خانواده و ماه نشان دهنده جایگاه مادر بوده و ستاره های آسمان به منزله ارتش تحت امر سلطان می باشد.

چنانچه در رویا بر روی خورشید و ماه کمبود و نقصی مشاهده کنید، اشاره به پدر و مادر خانواده می نماید.

اگر در خواب ببیند که خورشید بصورت درخشان و بسیار تمیز طلوع کرده و در منزل او به جولان درآمد، مفهوم آن چنین است که از میان اقوام و بستگان دختری را برای همسری انتخاب کرده و ازدواج می کند.

اگر در خواب دید که از میان اسطرلاب (ترازوی آفتاب) نظاره گر خورشید بود، تعبیر به آن است که از جانب سلطان و یا اشخاص بانفوذ حمایت شده و فرصت بی نظیری برای ترقی و پیشرفت نصیبش می شود.

به روایت زیگموند فروید

در طول تاریخ معبربن و مفسرین بنام در خصوص مشاهده خورشید در خواب، تعبیر یکسان و مشابهی ارائه داشته اند و تنها اختلافات جزئی موجب وجه تمایز آن ها گردیده است.

به طور مثال برخی از آنها دیدن خورشید را در خواب به منزله حاکم و سلطان دانسته و بعضی دیگر به معنای پدر و مادر در خانواده تفسیر نموده اند.

فروید نیز که از نظریه پردازان و مفسرین معاصر بوده و در کتابی که با موضوع تعبیر خواب تالیف نموده است، عنوان کرده که وجود پادشاه در خواب با جلوه خورشید نمایان می شود.‌ با دلیل و برهانی که استناد نموده دیدن خورشید در رویا به معنای پدر و مادر بوده و در عین حال به عنوان سلطان و حاکم مطلق نیز تعبیر می شود.

به روایت اسماعیل ابن اشعث

چنانچه کسی در خواب دید که بر روی آسمان قرار و نظاره گر آفتاب بوده و پس از آن روی خود را از خورشید بر می تابد، تعبیر مفهوم آن چنین است که در ابتدا عقیده و باوری به وجود خداوند نداشته و پس از آن به درگاه الهی ایمان آورده و مسلمان می شود. ولی متاسفانه مجددا ایمان او سست شده و به جرگه کافران می پیوندد.

اگر در خواب ببینید که خورشید در حال گفتگو و مصاحبت با شماست، بدانید که رتبه و جایگاهی بلند مرتبه از جانب سلطان به شما ارائه شده و بر مسند قدرت می نشینید.

اگر در خواب دیدید که آفتاب در حال جنبش و تکان های سریع بود، تعبیر آن است که سلطان و شاه آن سرزمین به طور ناگهانی و غیر مترقبه دچار گرفتاری و اندوهی شدید خواهد شد.

به روایت یوسف نبی

هنگامی که خورشید و ماه و ستارگان را در کنار بکدیگر در خواب مشاهده کنید، تعبیر به این معناست که از جانب اقوام و بستگان مورد عزت و احترام قرار می گیرد. همچنین تعبیر دیگر آن تولد فرزندی با طالع و اقبال برای او بوده که بسیار خوش قدم و مبارک می باشد.

زنانی که در رویا خورشید را به تنهایی ببینید، یعنی منفعت و سود چشمگیری از جانب سلطان به او عطا می شود.

قرآن مجید در سوره یوسف به تفسیر خوابی را که حضرت یوسف در کودکی در خصوص دیدن خورشید برای پدر بزرگوارشان حضرت یعقوب تعریف می کند، اینگونه بیان می کند:

«[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند» « آیه ۴ »

«پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید» « آیه ۹۹ »

«و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است» « آیه ۱۰۰ »

به روایت آنلی بیتون

چنانچه در خواب ببینید که خورشید از میان ابرها نمایان است، تعبیر به آن است که شرایط سخت، موانع و مشکلاتی که با آن دست به گریبان بوده و مدتهاست برای رفع آنها تلاش کرده اید، رو به پایان بوده و ایامی شاد با نیک بختی آغوش خود را برای شما گشوده است.

به روایت لوک اویتنهاو

زمانی که در خواب خورشید را بسیار درخشنده و تابناک مشاهده کنید، تعبیر از این است که در اجرای امور و پروژه هایی که برای آنها برنامه ریزی نموده اید، به موفقیت رسیده و کامیاب می شوید. به موجب آن پیشرفت فوق العاده ای در همه ابعاد زندگی داشته و به ثروت بسیاری دست میابید.
اگر در رویا خورشید را در حالت گرفتگی و کسوف ببینید، به معنای ضعف و اهمالی است که به فاصله کوتاهی برطرف می شود.

چنانچه خورشید را بسیار پر حرارت و با گرمای زیاد در خواب ببینید، تعبیر به مسیر صعب و ناهمواری است که برای اهداف تان در پیش دارید.‌

به روایت ابراهیم کرمانى

هنگامی که در خواب ببینی بر روی آفتاب قسمتی به رنگ سیاه بود، تعبیر بیانگر سرگرم بودن شاه مملکت با خوش گذرانی و تفریحات بوده است.

زمانی که درخواب ببیند از خورشید هیچ نوری ساطع نشده و زمین را تاریکی فرا گرفته بود، به معنای عزل و خلع ید فرمانروای آن سرزمین از مقام و جایگاهش بوده و کنار گذاشته می شود.

اگر ببینید که حفره ای عظیم در میان آسمان پدید آمد. به طوری که خورشید در آن وارد شده و محو گردید، نشان دهنده مرگ سلطان بوده که دار فانی را وداع می گوید و مردم آن دیار دچار پریشانی شده و به سوگ می نشینند.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

از دیدگاه امام صادق مشاهده خورشید و آفتاب در خواب و رویا ۸ تعبیر بیان می شود:

یکم: به معنای حاکم و فرمانروا می باشد.

دوم: تعبیر به پادشاهی مقتدر و با عظمت می شود.

سوم: اشاره به سالار و مهتر در زندگی و یا حیطه کاری می نماید.

چهارم: بعنوان دلیلی برای تولد فرزندان جدید مطرح می شود.

پنجم: به برقراری عدل و انصاف از جانب سلطان لاله دارد.

ششم: به معنای خیر و سود کثیری که بر قشر ضعیف و کم درآمد جامعه می رسد.

هفتم: اگر خواب بیننده مرد بود یعنی ازدواج کرده و صاحب همسر می شود و چنانچه رویابین خانم بود یعنی به همسری مردی درمی آید.

هشتم: انجام اموری که خیر و نیکو بوده و سرانجام خوبی دارد.

اگر در خواب ببیند که به جانب آفتاب سجده نمود، یعنی مورد لطف و عنایت پادشاه قرار گرفته و از نزدیکان و ملوکان درگاه سلطان گردد. به موجب آن پیشرفتی عظیم در زندگی بدست آورد. در آن سرزمین عدالت و داد از جانب حاکم برقرار شده و همه مردم بطور یکسان از آن بهره مند هستند.‌ در صورتی که انوار خورشید را در رویا دیدید، تأویلی کاملا متفاوت و عکس آنچه شرح داده شد، دارد.

به روایت کارل گوستاو یونگ

یونگ دیدن آفتاب را در خواب به عنوان سمبلی از مصالحه، سازش و آرامش خیال، نیت پاک، بصیرت و آگاهی قلمداد می کند. در واقع خورشید نشانی از قدرت آفرینش الهی در هستی می باشد. خوابی که در آن خورشید نمایان باشد اصولاً به خیر و نیکی تعبیر می شود به ویژه زمانی که بسیار درخشان و تابناک باشد.

اگر در خواب انوار خورشید را به گونه‌ای ببینید که نگاهها را به سمت خود جلب کرده، به معنای روبرو شدن با مشکل و موضوعی بصورت حاد و نگران کننده می باشد. البته رویای دیدن خورشید همواره تعبیر نیکو و خیری دارد ولی هر گونه ناهمگونی و غیر متعارف بودن در شکل ظاهری و یا تشعشع آن تعبیر به بی ثباتی و اختلال در امورات زندگانی میشود.

کتاب نفایس الفنون

در کتاب نفایس الفنون که به قلم شمس الدین محمد آملی از دانشمندان شیعه در قرن هشتم به رشته تحریر درآمده، تعبیر دیدن آفتاب در خواب و رویا به معنای پادشاه و شخصی بزرگ و برجسته قلمداد شده، همچنین تشعشع انوار آفتاب بر روی خانه ها تعبیر به الطفات و توجه یا اضطراب و غضب سلطان گشته که مردم جامعه را در برمی گیرد.

برخی از مفسرین معتقدند تلألو و پرتو خورشیدی که در خواب بر روی دیوار و سطوح بیرونی منزل مشاهده کنید، به مفهوم وجود خانومی صاحب نام و مشهور می باشد که به زندگیتان وارد می شود. چنانچه خواب بیننده شخص جوانی بود، این خواب به منزله شروع یک عشق پاک و ازدواج فرخنده و مبارک تعبیر می شود.

اگر ببینید که آفتاب در زیر ابر پنهان شده و موجب تاریک شدن محیط گشته بود، چنین مفهومی دارد که مسئله ای در زندگی شما موجب پریشانی خاطر و نگرانی تان می شود.

تعبیر خواب خورشید و آفتاب بر‌ اساس موضوع آن 📋

در برخی تفاسیر خورشید را به پادشاهی قدرتمند و بی همتا معنا می کنند. چرا که در میان همه سیارات و ستارگان موجود در کهکشان، خورشید بعنوان نورانی ترین و مشعشع ترین ستاره شناخته شده که انرژی بی حد و حصری از خود ساطع می کند. همچنین خورشید بیان کننده اقتدار و نظم حکومت در کشورهای پهناور و با ثبات می باشد. معنای دیگر خورشید نشان دهنده میزان اعتبار، توانایی و تاثیر خواب بیننده در واقعیت میان جامعه و اطرافیان را مشخص می کند.

البته در مواردی همچون خواب حضرت یوسف که در قرآن بیان شده، از خورشید و ماه و یازده ستاره ای که در مقابلش سجده نمودند، خورشید به معنای شأن و عظمت پدر، ماه در مقام مادر و یازده ستاره در جایگاه برادرانش تعبیر و محقق شد. در الفاظ عربی تعبیری که برای خورشید بیان می شود به آهنگ و نوع ادای کلمه ارتباط مستقیم دارد. در صورتی که طبق دستور زبان عرب این کلمه مونث باشد به معنای خانم و اگر در دسته کلمات مذکر بوده مفهومی در قالب مرد و یا فرزند پسر ارایه می دهد.

خورشید در خواب خانم متاهل

چنانچه خانم متاهلی خواب خورشید ببیند، تعبیر به حمایت و پشتوانه ای است که شوهرش در زندگی از او می نماید. همچنین خورشید در خواب آقایان به وجود همسری شایسته و نجیب در زندگی اشاره می کند. همانند همسران پادشاه که دارای جایگاهی ویژه و عالیقدر بوده و یا همسر رییس جمهور. عموما زمانی که یک آقا آفتاب را در خواب مشاهده کند تعبیر به همسر یا دختر و در نهایت مادرش در زندگی می باشد. اغلب شعرای عرب در اشعار و قصاید خود، زیبایی و دلفریبی زنان را به تلألو خورشید تشبیه می کنند.

خورشید گرفتگی

چگونه در خواب مشاهده کنید به دلایلی خورشید دچار گرفتگی گشته و انوار آن به طور مستقیم مشاهده نمی شود. یا اینکه تکه ابری در مقابل آن قرار گرفته و یا ممکن است گرد و غبار غلیظی در مسیر آن بوده به طوری که خورشید دیده نمی شد، همچنین ممکن است حالت لرزان در حال حرکت و پیچ و تاب های نامنظم بوده، چنین مواردی می تواند تعبیر از وقوع اتفاقات سخت و بروز شرایط ناهموار دهد که ممکن است ابتلا به مرض و بیماری صعب و یا گرفتاری و اندوهی شدید تعبیر شود. بهتر است پیشاپیش با توکل به خدا و پرداخت صدقه سنگین همچون ذبح قربانی اثرات آن را دفع نمود.

خورشید سیاه

زمانی که در خواب ببینید خورشید به طور ناگهانی و بدون گرفتگی به رنگ سیاه درآمد، تعبیر نشان دهنده بی دادگری، عصیان شدید و فتنه ای عظیم بوده که در کنار سنت ستیزی و انحراف موجبات ناامنی و فساد را در جامعه فراهم می کند.

خورشید در دست

اگر کسی در خواب ببیند که خورشید را در یکی از دستان خود گرفته، یا در خواب اینگونه با خود اندیشیده که خورشید را تصاحب نموده و یا مالک آن شده است، همچنین رویایی که ببیند خورشید بر دامن او قرار داشته و به موجب آن اقدام به روشن نمودن مسیر راه و یا منزلش می نماید، کلیه موارد فوق به منزله قدرت نفوذ و جایگاهی است که در گذشته از طرف خواب بیننده رد شده و مقبول او نبوده است. همچنین معنای دیگری که برای خواب مذکور بیان می‌شود وضع حمل خانومی باردار و تولد نوزاد می باشد.

مشاهده خورشید در رویا، سمبلی از شعف، شوق و میزان انگیزه شخص خواب بیننده درجهت رسیدن به خواسته ها و آرزوهایی است که موجب سرور و خوشحالی را برای او فراهم می کند.

بهتر است بدانید دیدن آفتاب در خواب به منزل پیامی است که شما را از صحت و درستی ایده ها و برنامه های تان مطمئن کرده و به اجرا و پیاده سازی آنها فرا می خواند.

خورشید درخشان و نورانی

اگر در خواب اتاقی را ببینید که پرتو انوار آفتاب در آن تابیده و بسیار درخشان و نورانی گشته حتی اگر اتاق خالی باشد، تعبیر بیان کننده ازدواجی مبارک و فرخنده و شروع زندگی مشترک توأم با عشق و آرامش و داشتن درک و احترام متقابل می باشد.
چنانچه در خواب ببینید در حالی که باران در حال بارش بود انوار خورشید از میان آن تابیده و جلوه گر بود، به معنای اختلافات سطحی و زودگذر در یک ارتباط عاطفی و احساسی می باشد که با متانت و آرامش رفع می شود. همچنین معنای دیگر این رویا نشان دهنده یاس و ناامیدی است که به آن دچار شده و یا در شرایطی واقع شود که مورد توهین و خفت قرار بگیرد.

در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گرفتن

زمانی که در رویا و خواب ببینید در معرض تابش مستقیم و سوزان خورشید قرار گرفته و تمدد اعصاب می کنید، تعبیر چنین است که در آینده ای نزدیک عازم سفر شده و با خاطری آسوده و نهایت آرامش به تفریح و گردش پرداخته و شادی و نشاط بر ایامتان حاکم شود.
هنگامی که در خواب متوجه شوید به یکباره تمایل بسیاری به خوردن و بلع آفتاب دارید، بدانید که به زودی باردار شده و صاحب فرزندی می شوید.

خورشید بعد از تندباد و کولاک

اگر ببینید تندباد و کولاک شدیدی که در حال وزیدن بود، به آرامی فرونشسته و تابش خورشید فضا را نورانی میکند، به این معناست که اختلافی سخت و عمیق در زندگی خانوادگی برای تان بروز می کند. ولی سرانجام به صلح و آشتی منجر شده و محبت و عشقی عمیق بر اوقات و زندگیتان مستولی می شود.

عینک آفتابی برای جلوگیری از نور خورشید

وقتی که در خواب ببینید به علت قرار گرفتن در زیر تابش انوار خورشید عینک آفتابی بر چهره زدید، تعبیر به معنای اینکه به رفتار و گفتار اطرافیان اعتمادی نداشته و به دیده تردید آنها را قضاوت می کنید.

خورشید و آب

چنانچه در خواب به هر نحوی خورشید و آب را با هم مشاهده کنید، به منزله نویدی است که از نیک بختی، سعادت و خشنودی که بر زندگی تان حاکم شده خبر می دهد. شما به همه امور و ابعاد زندگی تان تسلط کافی داشته و همه چیز بر وفق مرادتان پیش می رود. بدین ترتیب با طیب خاطر و عزت نفسی که درخود سراغ دارید برای اهداف تان برنامه ریزی و تلاش می کنید.

منفجر شدن خورشید

خوابی که در آن دیده شود خورشید در آن به قلیان در آمده و فوران می کند، در بیان یونک به مفهوم رابطه ای است که آسیب دیده و به پایان خود نزدیک می‌شود و یا موضوعی که به خاتمه می رسد. که به موجب آن خرابی و خسران بسیاری از حهات فکری، روانی و مالی در زندگی به حا می گذارد.

پرستش خورشید

کرمانی بیان میکند:

چنانچه در رویا مشاهده کردید در حال پرستش آفتاب بودید، یعنی از مقربان و مصاحبان درگاه سلطان می شوید.

حضرت صادق علیه‌السلام می فرمایند:

زمانی که در خواب ببینید به درگاه خورشید سجده نمودید، یعنی شاه الطاف و عنایات خود را شامل حالتان می کند. ولی در صورتی که این سجده به جانب تشعشعات و انوار آفتاب بود، مفهومی کاملاً عکس و مخالف آنچه گفته شد دارد.

دیدن خود فرد به صورت خورشید

در کتاب نفایس الفنون اینگونه آمده:

هنگامی که کسی در خواب ببیند خورشید را در اختیار گرفته و صاحب و مالک آن گشته است، تعبیر آن چنین است که عزت، دولت و سعادتی بسیار در زندگی کسب می‌کند. ایده آل زمانی است که شخص در رویا خودش را مشاهده کند که در قالب آفتاب و به شکل آن درآمده و همچون خورشید پرتو افکنی می کند.

دانیال نبی بیان می کند:

چنانچه در رویا دیدید که به شکل خورشید درآمدید، به هر اندازه که از جسم و جثه خورشید تبدیل شدید، به حکومت رسیده و پادشاهی می کنید. ولی چنانچه در این حد و شرایط نبودید، به میزان خودتان اقتدار کسب کرده و به ارزش و اعتباری والا می رسید.

زمانی که ببینید در محل استقرار خورشید و جایگاه همیشگی آن قرار دارید، یعنی به تخت سلطنت نشسته و حکمرانی می کنید.

نبرد با خورشید

در کتاب نفایس الفنون آمده:

اگر در خواب ببینید که با خورشید وارد جنگ شده و نبردی بین تان رخ میدهد، تعبیر یعنی با شخص یا گروهی که بسیار مقتدر و بانفوذ هستند، دچار اختلاف شده که به درگیری و نزاع منجر می شود. در صورتی که مشاهده کردید آفتاب با ظاهری بی رنگ نمودار گشته و در جای همیشگی در آسمان نبود، به این معناست که در واقعیت طرف مقابل دعوا که بسیار توانا و قدرتمند بود، به او نیازمند می شود.

دانیال نبی می گوید:

هنگامی که در رویا ببیند در حال نزاع و نبرد با خورشید بود، به مفهوم کینه توزی و خشمی است که سلطان نسبت به او پیدا می کند.

ابراهیم کرمانی معتقد است:

دیدن اینکه دو خورشید در خواب باهم به نزاع پرداخته و جنگ می کنند، به معنای نبرد و نفاقی است که بین دو پادشاه صورت می گیرد.

گرفتن خورشید

دانیال نبی می گوید:

چنانچه در رویا و خواب مشاهده کنید خورشید را از میان آسمان در دست گرفته و تصاحب نمودید، تعبیر مفهوم آن چنین است که به جایگاهی رفیع و منزلتی کثیر دست یافته و همچنین ممکن است از مقربان و مصاحبان درگاه سلطان شوید.

در صورتی که ببینید از جایگاهی به جز آسمان خورشیدی به دست آورده و مالک شدید که هیچ نور و حرارتی از خود ساطع نمی کند و در عین حال تاریک و ظلمانی هم بوده به این معناست که پریشانی و رنجی که در زندگی شما را می‌آزارد به اتمام رسیده و به آرامش می رسید.

جابر مغربى اینگونه بیان می کند:

زمانی که در خواب ببینید خورشید، ماه و ستاره ها در یکجا گرد آمده و شما تمامی آنها را تصاحب کردید، تعبیر آن چنین است که فرمانروای مطلق دنیا شده و همه انسانها تحت سیطره و فرمان شما درمی‌آیند.

اگر در رویا دیدید خورشید، ماه و همه ستاره ها را در بر گرفتید ولی نه تنها نوری از خود نداشته، بلکه دارای ظاهری تاریک و ظلمانی هستند، چنین مفهومی دارد که گرفتاری بزرگ و شرایط سختی بر شما حاکم می شود.

هنگامی که در خواب ببینید ریسمانی که یک سر آن به خورشید متصل گشته و سر دیگر آن بر روی زمین معلق بود، در دست دارید، تعبیر آن اعتبار، جلال و شکوهی است که از جانب قدرت برتر همچون پادشاه به شما ارزانی می شود.‌ ولی در صورتی که ببینید ریسمان گسسته شد، به معنای خلع شدن از جایگاه رفیع و از دست رفتن ارزش و اعتبار تلقی می شود.

طلوع و غروب خورشید

برخی از معبرین معتقدند مشاهده طلوع خورشید در خواب به معنای اجابت خواسته ها و محقق شدن اهداف و آرزوها در زندگی بیان می شود. ولی غروب خورشید معنایی کاملاً متضاد و عکس آنچه گفته شد، در بر دارد.

جابر مغربی در این خصوص بیان کرده:

چنانچه دیدید خورشید کاملا شفاف و با درخشندگی بسیار طلوع نمود و انوار او به خانه شما پرتو افکند، نشان دهنده ازدواج و وصلتی است که شما با خانمی از خویشان و اطرافیان خود خواهید داشت.

آنلی بیتون گوید:

اگر در خواب طلوع خورشید را بسیار مشعشع و نورانی ببینید، یعنی در آینده ای نزدیک ایامی سرشار از کامیابی و نیکبختی انتظار شما را می کشد.

زمانی که در خواب خورشید را به وقت ظهر مشاهده کنید، تعبیر آن به تحقق آمال و اهدافی است که دنبال کرده و در نتیجه دولت و خوشبختی بی نهایت بر زندگیتان حاکم می شود.

اینکه غروب خورشید را در خواب ببینید، مفهومی در خصوص بهره بردن از ثمره زندگی و رسیدن به حد کمال نعمت و بهجت را خبر می دهد. همچنین مفهوم دیگر غروب خورشید، به منزله دقت و احتیاط بیشتر در امورات و زندگی می باشد.

اگر در خواب خورشید را در حالت کسوف مشاهده کنید، به معنای بروز شرایطی صعب و پر فراز و نشیب در زندگی است. خوشبختانه این دوران هم با سرافرازی به پایان رسیده و شما با ترقی به شرایط مطلوب و مناسبی می رسید.

از نظر لوک اویتنهاو:

دیدن طلوع آفتاب در رویا نشان دهنده زندگی ملایم و دلنشین می باشد.

آفتاب گرفتن

کارل گوستاو یونگ می گوید:

هنگامی که در خواب ببینید در مقابل تابش امواج مستقیم آفتاب قرار گرفته و رنگ پوستتان تغییر کرده و برنزه شد، تعبیر به معنای تمایلات و نیازهای اولیه هر انسانی است که خدا در وجود او به ودیعه نهاده است. همچنین معنای دیگر آن پشتکار و ثابت قدم بودن در رسیدن به اهداف تعبیر می شود.

چنانچه در خواب ببینید شخص دیگری در مقابل افتاب قرار گرفته و در اثر تابش نور خورشید رنگ پوست او به برنزه تبدیل شد، یعنی ابعادی از رفتار و کردار آن شخص در نظر شما مقبول و پسندیده نبوده و تصدیق نمی کنید.

همچنین تفسیر دیگری که برای تغییر رنگ پوست در مقابل آفتاب و برنزه شدن بیان می شود به معنای بلوغ و رشد فکری بوده به طوری که اشتباهات و رویدادهایی که در گذشته بر شما پیش آمده موجبات کمال و ترقی شما شده و پر امید برای آینده ای بهتر تلاش میکنید.

خورشید سرخ

اگر خورشید را در خواب به رنگ سرخ ببینید، تعبیر نشان دهنده اضطراب و دلهره ای است که به آن دچار می شوید. در عین حال تفسیر دیگر آن چنین بوده که رفتار و کردار ناپسندی که در خفا و با تزویر و ریا انجام نموده برملا شده و انگشت نمای خاص و عام می شود. در این شرایط همه اعتبار و دارایی اش به باد فنا می رود‌.

همچنین این خواب به منزله مواجه شدن با عواقب سخت و ناخوشایند خطاها و اشتباهاتی است که در گذشته انجام داده و پیامد آن نه تنها خود شخص بلکه اطرافیان را هم به آن دچار کرده و گریزی از آن نیست. لازم است تا مسئولیت آن را به عهده گرفته و تبعات آن را بپذیرد. معنای دیگر آن ریسک و نگرانی است که در امور شغلی و کاری با آن مواجه گشته و ممکن است با شرایط سختی روبرو شوید.

دو خورشید در آسمان

اگر در خواب دو خورشید را همزمان در آسمان مشاهده کنید، به معنای حریفی است که قصد دارد تا شما را از میدان به در کند. لازم است تا در جنبه های مختلف زندگی تان هوشیارانه عمل کرده تا این حریف را که از اقتدار و نفوذ بسیاری برخوردار است با تدبیر و احتیاط کنار زنید.

چند خورشید در آسمان

هنگامی که در رویا چند آفتاب را در آسمان ببینید که در حال پرتو افکنی هستند، اشاره به بروز شرایط تعجب آور و اتفاقات قریب‌الوقوعی است که با آن مواجه می شوید.

خورشید روی زمین

چنین خوابی از دو منظر قابل بررسی می باشد.‌

تعبیر اول:

زمانی است که در خواب به یکباره و بدون هیچ حادثه ای خورشید را ببینید که بر روی زمین قرار گرفته است، که به معنای ابتلا به کسالت و بیماری بوده و یا بروز مسأله ای موجب اندوه و پریشانی در زندگی شود.

تعبیر دوم:

اگر مشاهده کنید که آفتاب بطور ناگهانی بر روی زمین ساقط شد، تعبیر به بروز رویدادی ناخوشایند دارد.

تعبیر کلمه خورشید

چنانچه در خواب ورق کاغذی را ببینید که بر روی آن کلمه خورشید نگاشته شده بود، تعبیر به معنای اطلاع از موضوعاتی است که موجب خرسندی و خوشحالی شما را فراهم می کند.

اما در صورتی که این کلمه بر روی پوست دباغی شده حیوانات و یا تکه چوبی درج شده بود به منزله شنیدن خبر ناخوشایند می باشد.

همچنین زمانی که کلمه خورشید یا آفتاب را در میان متن نامه ای مشاهده کنید، به معنای رویارویی و قرار گرفتن در کنار شخصی است که قلبا به او علاقه داشته و دوستش دارید.‌

خورشید در روز

هنگامی که در خواب ببینید در روزی که بسیار دمای هوا بالا بوده و گرمای زیادی در محیط هست، شما به نظاره آفتاب نشستید، این خواب به کیفیت ارتباطات شما با دوستان و اطرافیان تان اشاره دارد. همچنین بیانگر جسارت، شهامت و سطح بالای کمالات شماست.

کم شدن نور خورشید

چنانچه در رویا ببینید به تدریج نور خورشید در حال کم شدن بوده و رو به خاموشی می رود، بدانید که شرایط سخت و حادی در مقابلتان نمود پیدا کرده که موجب نگرانی و اندوه شما می شود.

انفجار خورشید

زمانی که ببینید آفتاب از درون به قلیان درآمده و مواد آن به بیرون فوران کردند، تعبیر به این معناست که رویدادهای غیر مترقبه ای در زمینه کسب و کار و شغل و حرفه شما رخ می دهد.

خورشید و ماه

چنانچه در خواب خورشید و ماه را توامان در آسمان مشاهده کردید، تعبیر به این معناست که شما به دلیل حسن خلق و گشاده رویی، شهرت و محبوبیت بسیاری در میان اطرافیان و مردم کسب می نید.

خورشید و ابر

زمانی که ببینید تعدادی ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و مانع تابش آن می شدند، به منزله هشداری است که از بروز یک مخمصه و گرفتاری خبر می دهد.‌

خورشید در شب

اگر در خواب ببینید که خورشید در آسمان شب ظاهر شد، به منزله عشقی است که در گذشته در زندگیتان بوده و پایان پذیرفته، و هم اکنون مجددا با پیشنهادی خوب سعی دارد که شروعی دوباره با شما داشته باشد.‌ این ارتباط آغازی برای روابط دلنشین و زندگی سرشار از شادکامی می باشد‌.

بطور کلی مشاهده خورشید در هنگام شب، به معنای امید و جانی دوباره در بحبوحه مشکلات و درگیری هایی است که با آن دست به گریبان هستید. در حقیقت شما انرژی مضاعفی را دریافت کرده و بدون توقف به راهتان ادامه می دهید.

انعکاس نور خورشید

هنگامی که در رویا مشاهده کنید با تشعشع انوار خورشید که بر چهره شما منعکس شده از خواب برمی خیزید، به این معناست که شخص مقتدر و با نفوذی با حمایت خود، به یاری تان شتافته و از موانع و ناهمواری هایی که در مقابلتان قد علم نموده سربلند بیرون می کشد.

خورشید سیاه

اگر در خواب آفتاب را به رنگ تیره و سیاه مشاهده کنید، تعبیر به معنای پایان و سرآمدن عمر شخصی از بستگان و اطرافیانتان می باشد. همچنین مفهوم دیگر آن دوگانگی شخصیت، بی ثباتی در تصمیم و عدم استقلال در عقیده و نظر بوده که ریشه در رخدادهای تلخ گذشته دارد.

نگاه به خورشید

چنانچه در خواب ببینید مستقیما به خورشید چشم دوخته و به آن نگاه می کنید، تعبیر آن چنین است که در واقعیت با شرایط سختی مواجه می شوید. این شرایط نتیجه اختلاف میان شما و شخصی از اطرافیانتان بوده که منجر به از دست رفتن اعتماد و اطمینانی است که در مدت سالها مراوده حاصل گشته بود.‌ شما به هرآنچه که از شخصیت، رفتار و منش آن شخص باور داشته اید با شک و تردید نگریسته، گویی که تا کنون او را نشناخته اید. بر اعصاب خود مسلط شوید تا به دور از خشم تصمیمات صحیحی اتخاذ کنید.‌