دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق ب باران جابر مغربی جی. اچ. میلر دانیال نبی لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان


تعبیر خواب باران🌧️

باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت و رزق و روزی برای شماست. در ادامه تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان را برای شما گردآوری کرده ایم.

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان

تعبیر خواب ضعیف شدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی👨

اگر شما در فصل بارندگی و یا به هنگامی که مردم به باران احتیاج دارند، خواب باران دیدید، تعبیر این خواب بسیار نیکو تر خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که روز اول ماه و یا روز اول سال بود و باران می بارید، یعنی این ماه و یا این سال بیش از قبل نعمت بار و با خیر و برکت خواهد بود.

اگر دیدید که فقط در یک مکان و یک قسمت باران شدید می بارید و بقیه نواحی خشک بود و باران نمی بارید، تعبیر این خواب این است که مردم آنجا به مصیبت و گرفتاری خواهند افتاد و بیماری شیوع پیدا خواهد کرد.

اگر دیدید که باران تیره و به رنگ سیاه، و همچنین با شدت می بارید، یعنی که شما دچار بیماری خواهید شد و ممکن است این بیماری بر شما غالب شده و جان شما را بگیرد.

اگر در خواب دیدید که همه جای زمین یک نواخت خیس شده و باران بر همه جا می بارید، این خواب یعنی که خداوند شما را مورد لطف و مرحمت الهی خود قرار خواهد داد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ… _ و او کسی است که بعد از نومیدی خلق برایشان باران می‌فرستد… (شوری-۲۸).

اگر در خواب دیدید که باران بسیار ریز و آرام فقط در یک قسمت و منطقه می بارید، این خواب به این معناست که مردم آنجا خیر و برکت و نعمت فراوان به دست خواهد آورد.

از نظر جابر مغربی👨

اگر در فصل باران خواب دیدید که آب به مقدار کافی و بسیار زیاد وجود داشت، این خواب تعبیرش این است که این سال، سال بسیار با خیر و برکت و پر از نعمت خواهد بود.

اگر در خواب آسمان را ابری و بارانی به همراه رعد دیدید، تعبیرش این است که شما از نفرین پدر و مادر خود می ترسید و یا اینکه در خطر نفرین از سمت آنها و یا شخص دیگری هستید. اگر همراه با رعد در آسمان برق و صاعقه نیز دیدید، این عذاب ها شدت بیشتری خواهند داشت.

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن باران در خواب ۱۲ تعبیر دارد:

۱- رحمت و لطف خداوند است. باران در خواب از این خبر می دهد که مورد عطوفت و نعمت های خداوند قرار می گیرید.

۲- برکت و نعمت است. اگر خواب باران دیدید یکی از تعابیرش افزایش نعمت و برکت، رزق و روزی در زندگی شماست.

۳- کمک خواستن و پیش حاکم و قاضی رفتن می باشد. شما برای حل یک مسأله در زندگی خود از کسی تقاضای کمک و رسیدگی خواهید کرد.

۴- رنج کشیدن و درگیر یک بیماری شدن است. پس مراقب سلامتی خود باشید.

۵- دچار یک مصیبت و گرفتاری شدن است. یک بلای ناگهانی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

۶- جنگ و خصومت است. ممکن است با شخصی درگیر شوید و این درگیری به جنگ و دشمنی ختم شود.

۷- ریخته شدن خون است. این خون می تواند نتیجه یک دعوا و درگیری باشد و یا می تواند اشاره به ریختن خون با هدف قربانی کردن و نذر باشد.

۸- فتنه و آشوب است. شخصی اطراف شما قصد بهم ریختن اوضاع را دارد حواستان را بسیار جمع کنید.

۹- قحطی و خشک سالی است.

۱۰- در امان بودن و مصونیت است. اگر از چیزی ترس و واهمه دارید، این احساس شما کاملا بی مورد است زیرا که خداوند شما را حفظ خواهد کرد.

۱۱- کفر و ناسپاسی است. در هر شرایطی شاکر خداوند باشید زیرا که حکمتی در سختی ها نهفته می باشد.

۱۲- دروغ و پنهان کاری است. ممکن است خود شما و یا اطرافیان سعی در مخفی کردن چیزی داشته باشید.

اگر دیدید که فصل باران نبود ولی باران می بارید، تعبیرش این است که در آن مکانی که بارش باران را دیدید، آشوب و فتنه برپا خواهد شد.

امام صادق نیز باران همراه با رعد و برق را برکت و خیر و نعمت فراوان می دانند.

از نظر محمد ابن سیرین👳

ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید که باران و طوفان سنگینی بر سر مردم می بارید، به معنای این است که مرگ ناگهانی و غیر منتظره در آن منطقه زیاد خواهد شد.

اگر دیدید باران بسیار شدید و سهمگین بود به طوری که در جوی ها سیلاب راه افتاده بود اما به شما آسیبی نرسید، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام مورد خشم و دشمنی قرار خواهید گرفت ولی شما از شر و ظلم این فرد خلاص خواهید شد.

اگر آسمان را بارانی همراه با رعد و برق دیدید، تعبیر آن این است که مردم ترس و هراس کمتری را احساس خواهند کرد و برکت و نعمت زیاد تر خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که هر قطره باران با صدا و آهنگ همراه است، این خواب به شما می گوید که مقام و مرتبه شما نزد مردم بالاتر خواهد رفت و به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.

اگر در خواب دیدید که از بدنه و درهای خانه ای مثل باران آب پاک بر زمین می ریخت، تعبیرش این است که به مقدار آبی که بر زمین میریخت، صاحب این خانه به مال و نعمت و دارایی دست پیدا خواهد کرد. اگر صاحب این خانه خود شما بودید پس تعبیرش برای خود شخص شماست.

اگر در خواب دیدید که آسمان کاملا صاف و بدون ابر است ولی باران باریده و از ناوان ها آب میریخت، این خواب یعنی خداوند مردمان آنجا را مورد لطف و رحمت خود قرار خواهد داد؛ ولی اگر هوا را ابری دیدید و آب از ناودان ها میریختف یعنی برعکس مردم گرفتار بلا و فتنه و خسارت خواهند شد.

اگر در عالم خواب زیر باران ایستاده بودید و بر سر شما باران می بارید، تعبیر این خواب به این معناست که شما به مسافرت خواهید رفت و این سفر برای شما بسیار سود و منفعت به همراه خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید که با آب باران وضو می گرفتید و مسح سر می کشیدید، این خواب به شما می گوید که خداوند شما را از شر بدی ها و دشمنان حفظ خواهد کرد و ترس و اضطراب را از شما دور می کند.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

اگر در خواب دیدید که از آسمان مار و عقرب و یا سنگ می بارید، این خواب نشانه این است که این سرزمین و منطقه را عذاب و بلا فرا خواهد گرفت.

اگر دیدید ریگ و یا خاک می بارید، تعبیر این خواب خوب است ولی اگر زیاد باشد تعبیرش برعکس بد و منفی خواهد بود.

اگر دیدید از آسمان به جای باران عسل می بارید، نماد نعمت و غنیمت در آن شهر و سرزمین خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که از آب پاک و زلال باران می نوشیدید، یعنی به همان مقدار رفاه و آسایش به دست خواهید آورد؛ ولی اگر این آب تیره و غیر قابل نوشیدن بود، یعنی به همان مقدار آب، شما گرفتار عذاب و بیماری خواهید شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

اگر دیدید که از آسمان به جای قطرات باران، سنگ می بارید، این خواب نشان از یک عذاب الهی، گرفتاری و مصیبت سخت و سنگین است. همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم (حجر-۷۴).

اگر دیدید به جای آب از آسمان آتش می بارید، یعنی از سمت پادشاهان و صاحبان مقام در آن مکان بلا و مصیبت، اشوب و فتنه، جنگ و خونریزی به پا خواهد شد.

اگر دیدید از آسمان گندم و جو بر زمین می ریخت، این خواب تعبیرش بسیار نیکو خواهد بود و به این معناست که این سرزمین و شهر از نعمت های متنوع و بسیار زیادی بهره مند خواهد شد و مردمان این منطقه در امنیت و آرامش همراه با روزی و رزق بسیار زندگی خواهند کرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

باران در عالم حقیقی و در زندگی عادی ما، یک نعمت بزرگ الهی است که موجب خیر و برکت برای ماست. دیدن باران در خواب نیز به جز چندین مورد استثناء، همین تعبیر را دارد.

تعدادی از معبران قدیمی و سنتی باران را نماد غم و اندوه می دانند.

خانم ایتانوس، معبر یونانی، عقیده داشت که باران یک نعمت و مرحمت از سمت خداوند است، مخصوصا اگر در خواب دیدید که زیر باران ایستاده بودید.

باران در خواب شما اگر ریز و آرام، و لذت بخش بود به خصوص اگر در خود فصل باران چنین خوابی ببینید، این خواب بسیار نیکو و مثبت خواهد بود و خبر از نعمت و روزی فراوان، شادمانی و تندرستی می دهد.

اگر در خواب مشغول تماشای بارش باران بودید به شرطی که باران یکسان بر همه جا می بارید، این خواب تعبیرش بسیار نیکو و مثبت است.

اگر در خواب دیدید که مثلا پشت پنجره ایستاده بودید و بارش باران را تماشا می کردید و باران هم در همه جای زمین یکنواخت می بارید، خوب است ولی اگر در همین حالت دیدید که فقط در خانه شما باران می بارد و خانه های دیگر و کوچه خشک است، تعبیرش خوب نیست چون این باران که فقط برای شما می باریده است، خبر از یک اندوه و غم بزرگ می دهد. در این حالت پس بسیار مراقب سلامتی و تندرستی خود و خانواده تان باشید.

اگر در خواب باران بسیار تند و شدید و حالت سیل داشت، این خواب هم تعبیر خوبی ندارد. باران با قطرات درشت و سنگین، به طوری که در خواب حس می کردید که به سر و صورت شما می خورد، این خواب از یک اتفاق و حادثه بد و غیر منتظره خبر می دهد.
باران شدید بر سر ریختن، خواب خوبی نیست.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید اما رنگ قطرات آن تیره بود و یا اینکه به رنگ طبیعی خودش نبود، این خواب به شما از یک بیماری و مشکل جسمانی خبر می دهد. اگر در خواب شخص دیگر را زیر باران دیدید تعبیرش به آن فرد است که بیمار خواهد شد.

باران بی موقع و خارج از فصل نیز تعبیر مثبتی ندارد. برای مثال اگر در هوای گرم تابستان که از شدت گرما، کولر روشن می کنید و یا در حیاط می خوابید. این خواب در این مواقع خبر از یک مصیبت و اندوه بزرگ می دهد؛ مخصوصا اگر در خواب دیدید که بر محله و یا شهر می بارید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما با آب بارانی که در ناودان و یا گودالی جمع شده بود، دست و صورت می شستید، این خواب بسیار خوب و مثبت است و به شما از یک خوش شانسی و خوشبختی در زمان نزدیک خبر می دهد.

از این خواب نیکوتر، خوابی که در آن با آب باران در حال وضو گرفتن باشید! معبران در این باره نوشته اند که اگر چنین خوابی دیدید به زیارت حج و یا یکی از اعتاب مقدس خواهید رفت. به طور کلی این خواب نماد ایمن بودن و نجات یافتن از نگرانی و نا امیدی است؛ اگر مقداری از این آب را نیز نوشیدید، یعنی به دینداری خواهید پرداخت.

اگر در خواب دیدید که باران بسیار سهمگین و با شدت زیادی می بارید به طوری که مردم از باران وحشت کرده بودند و دنبال پناهگاه می گشتند، این خواب میگوید که مردمی که در خواب دیدید دچار یک اتفاق ناگهانی و غیر منتظره خواهند شد.

اگر دیدید که باران طوری بارید که سر و بدن و لباس و کفش شما نیز خیس شد، این خواب نماد یک سفر خواهد بود که خواهید رفت و از این سفر سود و منفعت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما صدای آن را می شنیدید و از این لذت می بردید، این خواب به شما از رسیدن به شهرت و بر سر زبان افتادن خبر می دهد؛ ولی اگر از این صدا خوشتان نمی آمد، این خواب تعبیری ندارد.

اگر از آب باران نوشیدید، این خواب از پرداخت قرض و بدهکاری می گوید و و به تعبیر دیگر اگر در دین خود کوتاهی کرده اید، اکنون زمان جبران خواهد بود.

از نظر لوک اویتنهاو👨

باران در خواب نماد یک سود و استفاده مفید است. می تواند اشاره به یک سرمایه گذاری عالی داشته باشد.

باران همراه با باد شدید در خواب می تواند به شما خبر از بهبود و مساعد شدن شرایط بدهد.

باران در هوای آفتابی نیز نماد یک تغییر و تحول مثبت باشد که برای شما نیز بسیار خوشایند است.

از نظر آنلی بیتون👨

اگر در خواب دیدید که در خیابان و کوچه بودید و ناگهان باران گرفت، این خواب نشانه این است که شما از گردش و تفریح کردن بسیار لذت خواهید برد و خوشبختی و اقبال بلند در زمان نزدیک مهمان خانه شما خواهد دشد.

اگر در خواب دیدید که از ابرهای تیره و سنگین باران می بارید، این خواب نشانه این است که شما نسبت به مسئولیت ها و وظایفتان نا امید و دلسرد شده اید. شرایط هرچقدر هم سخت باشد باز خداوند کنار شما خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که ابتدای بارش باران بود و شما به دنبال یک سقف و جایگاه برای پناه گرفتن می گشتید، این خواب به شما می گوید که تمام برنامه ها و طرح هایتان به نتیجه خوبی ختم خواهند شد.

اگر در خواب از پنجره به قطرات باران نگاه می کردید، این خواب نماد پیروزی و رسیدن به ثروت و مال است.

اگر در خواب صدای ضربه های باران بر سقف را می شنیدید، این خواب نماد یک شادی و نشاط خانوادگی است و همچنین می تواند به ثروت کم اشاره داشته باشد.

اگر در خواب ببنید که در هنگام بارش باران، از سقف خانه و یا اتاق شما اب زلال و پاک چکه می کرد، تعبیرش این است که شما گرفتار لذت های دنیوی و نامشروع خواهید شد؛ اما اگر آب کثیف و گل آلود چکه می کرد، این خواب از یک تغییر مثبت در زندگیتان خبر می دهد.

اگر در خواب دیدید که داشتید به صدای باران گوش می کردید و در عین حال برای کارهای نیمه تمام خود غصه می خوردید، این خواب تعبیرش این است که شما مشغول کاری هستید که شاید برای شما لذت بخش باشد اما به دیگران خسارت و آسیب میزند.

اگر در خواب دیدید که باران بر سر دیگران می ریخت، این خواب نشان از این است که دوستانتان نسبت به شما بی اعتماد خواهند شد.

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که در خیابان قدم می زدید و لباس های شما کثیف و خیس شد، تعبیرش این است که شما بخاطر یک بی دقتی تن به یک لذت احمقانه می دهید که بخاطر این کارشما، اطرافیان نسبت به شما بدبین خواهند شد.

اگر در خواب دیدید که بر سر حیوانات در یک مزرعه باران می بارید، یعنی شما در محیط ها و جو هایی قرار خواهید گرفت که پس از مدتی نسبت به این جمع ها دلسرد و مأیوس خواهید شد.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب نماد رو به رو شدن با یک سری اتفاقات تلخ و مصیبت بار است.

از نظر جی. اچ. میلر👨

باران خبر از بهبودی و مساعد شدن زندگی شما می دهد.

اگر در خواب زیر باران ایستاده بودید و خیس شدید، این خواب یعنی از جایی که انتظار ندارید خوشحالی دارید.

اگر در خواب دیدید آفتابی بود ولی باران می بارید، این خواب می گوید که گرفتاری ها و مشکلات کنونی شما در نهایت به پایان خواهد رسید.

تعبیر خواب باران بر‌ اساس موضوع آن 📋

قدم زدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که زیر باران قدم می زدید، این خواب می تواند ناشی از غرق شدن بیش از حد در افکارتان باشد. به مسائل اطراف فکر کردن و یا کمک کردن به دیگران خوب است اما اگر بخواهید با این کار آرامش را از خود سلب کنید، می تواند حامل خسارت برای شما باشد.

رقصیدن زیر باران

اگر در خواب زیر باران در حال رقصیدن بودید، این خواب نیکو و مثبت است و نماد شادی و نشلط، و لذت بردن از زندگی است. همچنین می تواند بیانگر روحیه مهربان شماست. شما شاد بودن و کمک به دیگران را بسیار مهم می دانید.

خوابیدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که با کسی زیر باران دراز کشیدید و خوابیده بودید، این خواب از مشکلات پیش رو در زمینه عاطفی خبر میدهد.

باران همراه با طوفان

اگر در خواب باران با طوفان همراه بود، این خواب ناشی از عصبانیت و ناراحتی درباره احساسات منفی و دل آزردگی های روحی شماست.

باران همراه با رعد و برق

اگر در خواب باران همراه با طوفان شدید و رعد و برق در خواب دیدید، تعبیرش یک اتفاق و یک حادثه تلخ خواهد بود که باعث نا امید شدن شما نسبت به آینده خواهد شد. همچنین می تواند نماد ضررهای مالی و یک خشم سرکوب شده باشد. شما ذهن پریشان و بهم ریخته ای دارید، به گذشته بسیار فکر می کنید و همین عادت شما باعث نا امیدی و دلسردی شماست.

باران سنگین و شدید

بارندگی سنگین و شدید در خواب، نماد خاطرات بد و تلخ، استرس و اضطراب خواهد بود. همچنین تعبیر دیگر از این خواب می تواند خبر از یک ملاقات و دیدار در آینده بدهد. باران شدید نیز می خواهد به شما بگوید که باید به خودتان اعتماد و تکیه کنید تا به استقلال برسید. این خواب به شما یک تلنگر می زند تا بیشتر به فکر زندگی آینده خودتان باشید و دست از شادی های زودگذر بکشید.

شرجی بودن هوا همراه با باران

اگر در خواب دیدید که باران می بارید ولی هوا بسیار گرم و شرجی بود، نشانه بسیار مثبتی است. به این معناست که خبرهای بسیار خوب و عالی به شما خواهد رسید.

باران همراه با باد

اگر در خواب دیدید که باران با باد زیادی می بارید، به معنای نگرانی و دلشوره های کوچک و جزئی است. شاید شما فشار اکنون فشار زیادی را تحمل می کنید و سعی دارید که در زمان کوتاهی به اهداف خود دسترسی پیدا کنید.

باران نم نم و ریز

باران نم نم و ریز در خواب نیز بدین معناست که شما ناخواسته و بدون اینکه بفهمید باعث ضرر و آسیب رسیدن به دیگران می شوید.

آسمان ابری و باران

آسمان ابری در خواب نماد بد و منفی است. احتمال دارد با افرادی اختلاف نظر پیدا کنید و همین اختلافات کوچک به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.

باران با رنگین کمان

اگر در خواب باران با رنگین کمان دیدید، این خواب، خواب خوبی خواهد بود. این خواب به شما از روزهای خوب و شاد در راه خبر می دهد و تغییرات اساسی در زندگی شما شکل خواهد گرفت که شما را به سمت مثبت سوق خواهد داد.

خیس نشدن در باران

اگر در خواب دیدید که بر سر شما باران می بارید ولی شما اصلا خیس نشدید، این خواب به شما می گوید که مسیری انتخابی شما در زندگیتان کاملا درست و به نتایج و موفقیت های بزرگی ختم خواهد شد.دسته‌ها
ابراهیم کرمانی ادوارد اشک الف امام صادق خالد بن علی العنبری شیخ طوسی غم کتاب سرزمین رویاها گ گریه لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اشک و گریه 😢

تعبیر خواب اشک و گریه، از نظر اکثر معبران  به علّت و منشأ آن بستگی داشته و تفاسیر متفاوتی را در بر می‌گیرد. اشک ریختن و گریستن راهی برای تخلیه‌ی احساسات درونی انسان و مکانیسمی دفاعی در برابر غم، اندوه و ناراحتی می‌باشد. واکنشی که فشار روحی را در وجود او تا حدی کاهش داده و سبب تسکین آلام و درد‌هایش می‌گردد. امّا جاری شدن اشک از چشمان انسان، در زمان شادی، هنگام شنیدن خبری باور نکردنی و یا داشتن تجربه‌‌ای همراه با هیجان مفرط هم، اتفاق می‌افتد. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اشک بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) معتقدند که دیدن اشک چشم و گریه در خواب، سه تعبیر مجزا و در عین حال جامع را شامل می‌شود.

تعبیر اوّل:

بیانگر شادی‌های روز‌افزون، شور و نشاط و خوشبختی و سعادت برای صاحب خواب می‌باشد که رضایتش را از زندگی بالا برده و او را قدردان و سپاس‌گزار می‌سازد.

تعبیر دوّم:

همچنین دیدن اشک در خواب، می‌تواند بسته به جزئیات رؤیا، نشانگر اتفاقات ناخوشایند و ناگهانی‌ای باشد که صاحب خواب را رنجانده، قلبش را از آزرده و روحش را از اندوه و درد سرشار خواهد کرد.

تعبیر سوّم:

نماد داشته‌های بیننده‌ی خواب، اعم از ثروت و مکنت، سلامت روحی و جسمانی، خانواده و عزیزان می‌باشد که خداوند به او ارزانی داشته و از لطف بی‌انتهایش صاحب رؤیا را غنی و بی‌نیاز خواهد ساخت.

از نظر یوسف نبی

✍️ اگر در خواب دیدید که زاری می‌کنید و اشک می‌ریزید، تعبیر نماد زنی است که در زندگی شما نقش اساسی ایفا کرده و سبب رخ دادن اتفاقات مهم برای شما خواهد شد. این زن میتواند همسر، مادر و یا خواهرتان باشد.

از نظر لوک اویتنهاو

✍️ اگر در خواب خود را دیدید که از چشمانتان اشک جاری گشته بود، تعبیر نشان‌دهنده‌ی خوشی‌های کوچک و بزرگ، لذت‌های مادی و معنوی و احساس آرامش، آسودگی و فراغت در زندگی‌اتان می‌باشد که با گرامی داشتن آن‌ها سپاس‌گزاری و در نظر داشتنشان، شما به سوی سعادت و سرانجامی نیکو سوق پیدا کرده و در این مسیر پیشرفت و موفقیّت‌های پی‌در‌پی نصیبتان خواهد گردید.

از نظر کتاب سرزمین رویا‌ها

به‌طور کلی دیدن اشک در خواب نمایانگر دشمنی، کینه‌ورزی و جنگ و جدالی می‌باشد که در نهایت به صلح و دوستی منتهی می‌شود. همچنین بیانگر پیوندی دوستانه و ارتباطی احساسی و عاطفی میان نزدیکان، بعد از دوره‌ای فاصله و دوری است که قلب‌ها را به‌هم نزدیک ساخته و محبّت‌ را جایگزین خصومت و حسادت خواهد کرد.

✍️ اکر در خواب دیدید که بر اثر رخ‌دادن اتفاقی ناخوشایند در حال گریه و زاری بوده و اشک از چشمانتان سرازیر می‌شود، تعبیر این است که از سمت کسی که گمان نمی‌برید، هدیه‌ای کوچک اما ارزشمند دریافت کرده که شما را مسرور خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب دیدید که بچه و یا بچه‌هایی در حال گریه و اشک ریختن می‌باشند، بیانگر این است که در آینده با شخصی موجّه و دارای ویژگی‌های مثبت اخلاقی ازدواج کرده که سبب ساز پیشرفت شما در ابعاد مختلف زندگی می‌شود. این وصلت در آخر به عشق و نیک‌بختی ختم خواهد گردید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که نامزد و دوست شما از موضوعی شدیداً ناراحت بوده و در‌حال گریه و زاری می‌باشد، معنایش این است که در رابطه‌ی شما و شریک احساسی‌اتان، در گذشته مشکلاتی ایجاد گردیده که در حاضر خود را بروز داده است. هر دو نفر باید سعی کنید تا این مصائب و گرفتاری‌ها را آسان ساخته و با دلگرمی و همدردی به یکدیگر آرامش و احساس خوب را منتقل کنید. این‌کار موجب می‌شود تا روحیه‌ی خویش را در مواجهه با اتفاقات به ظاهر منفی حفظ نموده و انگیزه‌ و شور زندگی در شما از بین نرود.

✍️ اگر در خواب دیدید که بستگان، آشنایان و خویشاوندان نزدیک و یا دور شما برای دلیلی نامشخّص مشغول گریه و شیون هستند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که رویدادی ناگوار برای شما پیش می‌آید که این موضوع احوالاتتان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و شما را افسرده خواهد ساخت. اما تمام این سختی‌ها و ناهمواری‌ها موقتی بوده و به مرور زمان رفع خواهد شد.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر در خواب ببینید که اشک چشمانتان بر روی صورت جاری می‌‌شود، تعبیر نمایانگر این است که به دردسر افتاده و گرفتار رنج و سختی خواهید شد. این تجربیات تلخ با خود درس‌هایی ارزنده و آموزنده‌ای را به همراه داشته که در آینده با استناد به آن‌ها و یادآوری‌اشان، می‌توانید مسیر درست را از مسیر غلط به سهولت تشخیص داده و راه سعادت را پیش بگیرید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که اشک سرد از چشمانتان بیرون می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که روزهایی مملوء از شادی و خوشحالی در پیش دارید که در آن اتفاقات باب میل‌ شما رخ داده، بر روی تصمیمات اساسی و مهم‌اتان تأثیر گذاشته و زندگی شما را به‌کلی متحوّل خواهد کرد.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در خواب دیدید که می‌گریید و یا چشمانتان لبریز از اشک می‌شود، نشانگر این است که افرادی با انجام کار‌های خیر و نیکو، بسیاری از مشکلاتتان را حل نموده و از شما در جهت بهبود کیفیت زندگی‌اتان حمایت می‌کنند. به‌علاوه این مساعدت‌ها، خوشی‌های بی‌شماری را ایجاد کرده و دلیل شادی و سرور‌‌تان خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

به‌طور کلی این معبر معتقد است که تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب نماد نعمت، ثروت، شادی و حال خوش می‌باشد. همچنین نشانه‌ی خبر‌های خیر و خوشحال‌کننده در زندگی صاحب خواب است.

✍️ اگر در خواب دیدید که برای بخشیده شدن گناهان خود به درگاه خداوند تبارک، گریه کرده و اشک فراوان می‌ریزید و یا در مجلسی حین خواندن قرآن و یا سخنرانی، شروع به گریستن می‌کنید، معنایش این است که خدا به شما نظر کرده، بدی‌ها و کرده‌های نادرست شما را بخشیده واز سمت او مورد آمرزش قرار خواهید گرفت. این بخشش، شروع تازه و نقطه‌ی عطف در زندگی‌اتان است که سرنوشت شما را تغییر خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که می‌گریید اما اشکی در چشم شما دیده نمی‌شود، بیانگر این است که در زمینه‌ی کاری و مالی دچار ضرر و زیان گردیده و بخشی از سرمایه‌اتان به باد خواهد رفت. اما نباید نگرانی به خود را داده و از فضل پروردگار ناامید شوید زیرا این خسران قابل جبران است. پس با تلاش و اتخاذ تصمیمات درست می‌توانید اقتدار گذشته‌ی خویش را بار دگر بازیابید و جایگاه سابق خود را به دست آورید.

✍️ اکر در خواب دیدید که با صدای بلند گریه سر می‌دهید و به جای اشک، از چشمانتان خون جاری می‌گردد، نشانگر این است که شما از اعمال خود در گذشته راضی نبوده  و از اقدامات خویش به کلی نادم و پشیمان می‌باشید. یادآوری اشتباهات روز‌های پیشین، شما را شدیداً آزرده خاطر می‌کند زیرا تبعات آن خطاهای کوچک و بزرگ را در زندگی اکنونتان شاهد هستید. اما برای جبران گذشته هنوز هم دیر نشده؛ کافیست به‌جای غم خوردن و ملامت کردن، از کرده‌‌های نادرست خود درس گرفته و زندگیِ تازه‌ای را از سر بگیرید.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حین گریه، اشک سرد از چشمانتان بیرون خزید، نمایانگر این است که اتفاقات اعجاب انگیزی که مدّت‌ها انتظارش را می‌کشیدید برای شما رخ می‌دهد و ثمره و پاداش تلاش‌های روز افزون خویش را بعد از دوره‌‌ای دشوار و طاقت فرسا خواهید دید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک چشمانتان، داغ و گرم بود، نشان‌دهنده‌ی رنج، اندوه، استیصال و درماندگی شما در زندگی می‌باشد. موضوعی با اهمیّت، مدت زیادیست فکرتان را مشغول خویش ساخته، و شما را بین دو راهی قرار داده است. اما در آخر ریش و قیچی در دستان شما بوده و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی خودتان هستید پس به‌جای تعلل بی‌مورد، با درایت بالا، راه مورد نظرتان را برگزیده و عواقب انتخاب‌های خویش را بپذیرید.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که مرده‌ای در‌حال اشک ریختن و زاری کردن میباشد، تفسیرش این است که این فرد که ممکن است آشنا باشد یا غریبه، در طول عمر و در زمان حیاتش به‌جای ثواب برای خویش، گناه اندوخته و در این دنیا، جزو انسان‌های ناپاک و بد سیرت بوده است.

✍️ اگر در خواب دیدید، فردی که در گذشته فته شده است از شدّت سردرد، اشک می‌ریزد و ناله‌های سوزناک از خود سر می‌دهد، نمایانگر این است که این فرد در زمان حیاتش، انسانی مغرور و متکبر بوده، که مردم و اطرافیان از گزند زبان و کردار او در امان نبودند.

✍️ اگر در خواب دیدید که مرده‌ای از شدت دندان درد و فک درد گریه کرده و اشکش سرازیر می‌شود، حاکی از این است که این شخص، در زمان حیات، با زبان، کنایات و حرف‌های بی پایه و اساس خویش، دیگران را به جان هم انداخته و موجبات عداوت، کینه و دشمنی میان مردم را فراهم کرده است. به‌علاوه با تهمت‌ها، فحش‌های رکیک و کلمات توهین آمیزش مایه‌ی رنجش و دلخوری دیگران گشته است.

✍️ اگر در رؤیای خود، شخصی را که از این جهان چشم فرو بسته است را مشاهده کردید، که از درد شدید در ناحیه‌ی شکم، شیون می‌کند و یا با اشک ریختن، از دیگران کمک طلب می‌نماید؛  بیانگر این است که، این مرده تا زمانی‌که زنده بود، بخش زیادی از مال و ثروت خود را از راه نادرست و حرام کسب نموده و به‌وسیله‌ی آن شکم خودش و زن و بچه‌اش را سیرمی‌نموده است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

به‌صورت کلی از نظر این معبر، تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب چه متعلّق به صاحب خواب باشد و چه دیگری، مبارک و خجسته بوده و نماد بهجت، مسرّت و نشاط است.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که گریه کرده و قطرات اشک بر گونه‌هایتان سرازیر می‌شود، نشانگر این است که آینده‌ای سراسر پیشرفت، ترقّی و موفقیّت در انتظارتان خواهد بود. آینده‌ی روشنی که در آن به آمال و آرزو‌های خود دست یافته و اهداف خود را به ثمر خواهید نشاند.

✍️ اگر در خواب ببینیم که شخص دیگری گریه کرده و شما اشک ریختنش را تماشا می‌کنید، نمایانگر این است که اخبار امیدوار کننده‌ای به گوشتان می‌رسد که ابهامات و شبهات شما را در ارتباط با موضوعی که مدتی طولانی ذهنتان را درگیر خود نموده، برطرف خواهد ساخت و شما را در اتخاذ تصمیم مدنظرتان، مصمّم خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب فردی شناس و یا ناشناسی را دیدید که با صدای بلند خندیده و قهقهه می‌زند، اما بلافاصله و به‌طور ناگهانی، گریه را آغاز نموده و اشک ریزان ناله و فغان سر می‌دهد، تفسیرش خوشایند نبوده و بیانگر دردسرها و گرفتاری‌هاییست که این فرد آشنا و یا نا آشنا به زودی مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آن‌ها خواهد شد. در واقع تعبیر این خواب، مرتبط با شخصی است که بیننده‌ی خواب او را در رؤیای خویش، زار و گریان مشاهده می‌کند.

از نظر خالد بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب دیدید که لباس عزا بر تن دارید و به‌خاطر مصیبت وارد شده بر شما، اشک ریخته و با صدایی بلند ضجه و گریه می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که غم و اندوه به زندگی‌اتان راه یافته، حال روحی‌اتان را بر‌هم زده و شما را برای مدّتی افسرده و گوشه‌گیر می‌سازد. چاره‌ی رهایی از آلام و درد‌هایتان، پذیرفتن سختی‌های زندگی و انعطاف در برابر تغییراتی می‌باشد که ممکن است برخلاف میل شما رخ دهد و غافلگیرتان سازد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که به‌خاطر اعمال ناپسند، اشتباهات سهوی و عمدی گذشته‌، ترس از خشم و غضب خداوند و ندامت از گناهان بزرگ و خطاهای نابخشودنی خویش، اشک می‌ریزید؛ نشان‌دهنده‌ی این است که غصه و ناراحتی از زندگی شما رخت بسته و جایش را به خوشی شادمانی خواهد داد. همچنین حاکی از این است که اتفاقات دلنشین و خوشحال‌کننده، زندگی‌اتان را کاملاً بهبود می‌بخشد و از شما انسانی با انگیزه و سرشار از شور زندگی، خواهد ساخت.

از نظر شیخ طوسی

✍️ اگر در خواب مرده‌ای را دیدید که در ابتدا می‌خندید و شاداب و پر از نشاط به‌نظر می‌آمد، اما ناگهان اشک از چشمانش سرازیر گشته و گریه و ناله سر می‌دهد، تعبیر نمایانگر این است که از سمت شخصی آشنا، خبر‌های بد و ناگواری به گوشتان می‌رسد که شنیدنش از لحاظ روحی شما را ناخوش می‌کند. به‌علاوه این حجم از غم و اندوه، روحیه‌اتان را به‌کلی از بین برده و رابطه‌اتان با اطرافیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که شاهد و ناظر اشک ریختن فردی می‌باشید که مدت‌هاست چشم از دنیا فرو بسته، معنایش این است که به لطف خدا فردی وارد زندگی شما می‌شود که اکثر مشکلات و گره‌های زندگی‌اتان به دستان او باز می‌شود به‌علاوه با برطرف شدن مشکلات اساسی، زندگی روی خوشش را همچون سابق به شما نشان خواهد داد.

از نظر ادوارد

✍️ اگر در خواب دیدید که یکی از اعضای خانواده‌اتان، همچون مادر، پدر، خواهر و یا برادری که از دنیا رفته و فته نموده در حال گریه و اشک ریختن بود، تعبیر نمایانگر این است که شما و یا یکی اطرافیان نزدیکتان احتمالاً در آینده‌ی نه‌چندان دور دچار بیماری و کسالتی موقّتی می‌شوید که در روز‌های آتی خطر از سر شما گذشته و دوباره به سلامت جسمانی خویش بر خواهید گشت و قوّت خود را بار دیگر باز خواهید یافت.

از نظر معبرین غربی

معبرین غربی بر این باورند که دیدن اشک چشم در خواب بیانگر احساس شعف، ابتهاج و سرخوشی برای صاحب خواب می‌باشد همچنین مشاهده کردن عملِ گریه کردن و اشک ریختن در رؤیا، نشان‌دهنده‌ی لزوم پاک کردن قلب از آلایشات و صفات منفی می‌باشد که روح انسان را صیقل داده و وجودش را عاری از حسادت، کینه، نفرت و قساوت می‌سازذ.

✍️ اگر در خواب دیدید که حین گریه و زاری نمودن، اشک داغ و گرمی از چشمانتان جاری گشت، تعبیر نشانگر این است، آرامش و سعادت زندگی شما توسط اشخاص نزدیک و به ظاهر معتمد، مورد تهدید قرار گرفته و رویارویی با حقایق تلخ و مشخص شدن چهره‌ی واقعی افراد دورو و متظاهر شما را دچار غم و ناراحتی ساخته و نظرتان را نسبت به جهان پیرامون و آدم‌های اطراف، به کلی تغییر خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیای خویش، افرادی را مشاهده کردید که در حال اشک ریختن و زار زدن بودند، تفسیرش این است که باید تغییراتی اساسی و بنیادین در رفتار و کردارتان ایجاد نمایید زیرا دیگران از نوع برخورد شما دچار سوء تفاهم گشته، رنجیده خاطر می‌شوند. زیرا نمی‌دانند که  آنچه می‌گویید شوخی و مزاحی بیش نیست. برای جلوگیری از بر هم خوردن روابط مهم زندگی‌اتان، کمی جدّی تر به مسائل نگاه کرده و از هر موضوعی به‌عنوان بهانه و دستاویزی برای خوش بودن و خندیدن استفاده نکنید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک‌های رنگین در اَشکالی غیر معمول از چشمانتان بیرون چکید، نمایانگر این است که شما بعد از تلاش‌های مستمر و کسب موفقیّت‌ها و تجارب کوچک و بزرگ، به آن‌چه سزاوار و لایقش هستید، خواهید رسید. اما برای تداوم داشتن و ثابت قدم ماندن در مسیر پیشرفت و ترقّی باید سنجیده رفتار نموده، تکبّر را کنار گذاشته و از خطاها و شکست‌های گذشته‌اتان درس زندگی بیاموزید.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که از شدّت درد و التهاب زخم و جراحات ایجاد شده بر روی بدنتان اشک می‌ریزید، نشان‌دهنده‌ی این است که در برهه‌ای از زندگی، دچار مشکلات مالی شده و برای رفع و رجوع آن مجبور می‌شوید از طریق قرض گرفتن  و تقاضای وام‌هایی سنگین، کمبود‌های اقتصادی خود و خانواده‌اتان را برطرف سازید. معضلات مالی و سختی‌های حاصل از آن، به رابطه‌ی شما با عزیزانتان خدشه وارد نموده و آن‌ها را از شما دور خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب خود را خندان دیدید و به یک‌باره از مسئله‌ای مستأصل گشته و با صدایی رسا، گریه سر دادید، معنایش این است که شما نگران از دست رفتن لحظه‌ها و گذر شتابان عمر خود هستید. پیر شدن و فرسوده گشتن که بخشی از طبیعت انسان است شما را اندوهگین و مضطرب می‌سازد. اما بهتر است به جای آن‌که تمام تمرکز و حواس خود را بر روی لحظه‌های از دست رفته بگذارید، موقتی بودن و پایدار نماندن جهان مادی را دریافته و آن را بپذیرید، اعتدال را در امور خویش در رأس کار‌های خود قرار دهید و از کهولت سن نهراسید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که به‌خاطر غم از دست دادن یکی از عزیزانتان بغضتان شکسته و صورتتان از اشک پر می‌شود، بیانگر این است که، عمر شخص فته شده، در عالم بیداری زیاد گشته و سعادت و خوشبختی نصیبش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که به علت وجود مسئله‌ای نهان که فقط خودتان از آن مطلّعید گریه می کنید، تعبیر حاکی از این است که عمر اتفاقات بد و ناخوشایند در زندگی شما به سر می‌رسد و لحظاتی شیرین و ناب جایگزینش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که مشغول زار زدن بودید اما هیچ اشکی از چشمانتان سرازیر نگشت، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی درونگرا هستید که تمام اندوه، رنج و نارضایتی خود را درون خویش پنهان می‌دارید زیرا فکر می‌کنید تنها خود می‌توانید غم‌‌هایتان را تسلی بخشید. اما باید در نظر داشته باشید که تحمّل سختی‌ها به تنهایی و حل نمودن مسائل بدون مساعدت دیگران در نقطه‌ای از زندگی، شما را خسته و فرسوده خواهد کرد. پس بهتر این است که روی افراد مناسب حساب کرده و آن‌ها را محرم راز خویش بدارید.

تعبیر خواب اشک بر‌ اساس موضوع آن 📋

اشک ریختن برای مرده

✍️ اگر در خواب دیدید که برای مردن شخصی اشک می‌ریزید و گریه می کنید که در عالم بیداری زنده است، تعبیر نشانگر این است که آن فرد عمری طولانی و پر برکت داشته و سلامتی، شادی، ثروت و موفقیت در زندگی‌اش جریان خواهد داشت. همچنین این خواب می‌تواند بیانگر محبوبیّت فرد مذکور،میان دوستان و اطرافیان و خویشاوندانش باشد که همیشه برای سعادت و عاقبت به‌خیری او دعا کرده، همه‌جا از او حمایت و پشتیبانی نموده، از خوشحالی‌اش خرسند گشته و از غم او اندوهگین خواهند شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال گریستن بالای قبر کسی بودید که در عالم بیداری نیز در قید حیات نیست، تعبیرش این است که گناهان و معصیّت‌های فرد فته شده، به کلی پاک گشته و از سوی خداوند مورد آمرزش قرار خواهد گرفت. همچنین بیان‌کننده‌ی جایگاه و مرتبه‌ی بالای او در بهشت، به‌واسطه‌ی طهارت نفس و پاکی قلبش می‌باشد.

اشک ریختن دختر

✍️ اگر در خواب دیدید که دختری که می‌شناسید، برای شما و یا در حضور شما اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر بیانگر این است که از مواهب و نعمت‌های دنیوی خداوند در طول زندگی خویش بهره مند گشته در حالی‌که با اعمال درست و کار‌های پسندیده، ثواب اخروی نیر کسب می‌نمایید. به‌عبارتی شما فردی هستید که هم دنیای خود را آباد کرده و هم از دنیای آخرت غافل نخواهید بود.

✍️ اگر در خواب دیدید که دختری ناشناس برای شما گریه کرده شدیداً اشک می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی هستید که با خود و جهان پیرامونتان در صلح بوده‌اید، به همین خاطر جهان هستی نیز در جهت تمایلات و خواسته‌های شما عمل نموده و نیک بختی، شادی و رضایت را حاکم بر زندگی‌اتان خواهد کرد.

اشک شادی و شوق

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی شادمانی، اشک ریختید و گریه کردید، تعبیر نمایانگر این است که به علّت مشکلات ناگهانی و مصیبت‌های متعدّدی که بر سر راهتان قرار می‌گیرد، پروسه‌ی پیشرفت در کار و در امور شخصی زندگی‌اتان دچار وقفه گردیده و این مسئله شما را دچار تنش و اضطراب خواهد کرد.

✍️ اگر در رؤیای خویش افرادی را مشاهده کردید که از شادی، می‌گریند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که پیش‌آمد‌های مثبت و شگفت‌آوری برایتان رخ می‌دهد که موجب ایجاد تحوّلی شگرف و تغییراتی آشکار در زندگی شما شده و دستاورد‌های عظیمی را عایدتان خواهد ساخت. همچنین نشانگر وجود عزیزانی حمایت‌گر و دلسوز اطراف شماست که در زمان بلایا، سختی‌ها و ناهمواری‌ها، به شما انگیزه و انرژی لازم را انتقال داده و امید را در قلبتان زنده خواهند کرد.

بغض و اشک

✍️ اگر در خواب دیدید که بغض در گلو دارید اما گریه نمی‌کنید و اشک‌هایتان را فرو می‌خورید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که تمایل دارید با مسائل و مشکلات زندگی به تنهایی رو‌به‌رو شوید. کمک گرفتن از دیگران برایتان سخت و غیر قابل تحمل بوده و احساس بی‌ارزشی و ناتوانی را درون شما ایجاد می‌نماید. به‌علاوه اگر در اتفاقی خوشحال‌کننده و مبارک برایتان رخ دهد باز هم از بروز احساسات خود هراسان بوده و با مخفی نمودن شادی خویش، سعی دارید تا احساس امنیت داشته و لذّت و سرورتان را با کسی شریک نشوید.

اشک خون‌آلود

اشک و گریه خونین در خواب دارای چند تعبیر متفاوت می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر پشیمانی از گذشته و پیدا کردن راهی برای جبران خطاهای مربوط به صاحب خواب می‌باشد.

تعبیر دوّم:

نشانگر مشکلاتی است که صاحب خواب مدّت‌هاست که حل نمودن و برطرف کردن آن‌ها را به تعویق انداخته و با بی‌توجهی به مسائل جدّی زندگی، آن‌ها را پیچیده‌تر ساخته است و حالا زمان مناسب برای صاحب خواب فراهم آمده تا با بررسی مجدد و رفع و رجوع مشکلات پیشین، به سهل‌انگاری‌های خویش پایان بخشد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی است که بیننده‌ی رؤیا در روزمره‌ی خویش با آن‌ها مواجه گشته و احساساتش را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اشک ریختن حیوانات

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حیوان خانگی شما در حال اشک ریختن و گریه کردن می‌باشد، تعبیر نمایانگر این است که اخباری ناخوشایند از حادثه‌ای ناگوار را به گوشتان می‌رسانند. حادثه‌ای غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی که همه چیز را بر ضررتان تغییر داده و دل‌زدگی و ناامیدی را بر شما غالب خواهد ساخت.

اشک ریختن مرده

✍️ اگر در رؤیا، مرده‌ای را دیدید که از موضوعی ناراحت بوده و اشک در چشمانش حلقه می‌زند، حاکی از این است که شما فکر می‌کنید تنها هستید و افراد کمی درکتان می‌کنند. هر‌قدر تعداد آدم‌های موجود در اطرافتان افزایش می‌یابد این احساس رخوت در شما پررنگ‌تر می‌گردد. همچنین شما به علت اختلاف نظر با دوستانتان از بیان کردن و ابراز نمودن نظرات واقعی خویش، می‌هراسید و خیال می‌کنید که آن‌ها با آگاه شدن از تفاوت‌ها، شما را ترک خواهند کرد.

اشک ریختن کودک

به‌طور کلی تعبیر دیدن کودکی غرق در اشک و گریه در خواب بیانگر اتفاقی نامبارک، بدشگون و نحس می‌باشد که زندگی بیننده‌ی رؤیا را به تنگنا کشانده و آرزوهایش را تباه خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب دیدید کودکی را در حال اشک ریختن و گریه کردن دیدید، معنایش این است که از سمت دوستانتان چه در زمینه‌ی شغلی و چه در زمینه‌ی شخصی، آسیب دیده و متضرر خواهید شد. همچنین نشانگر این است که دلسوزی و محبّت افراطی شما به دیگران موجبات سوء استفاده و بهره‌گیری‌های مالی را از سوی آن‌ها برایتان به‌وجود آورده و احساس قربانی بودن را درونتان ایجاد می‌کند . دقّت در انتخاب دوستان صمیمی، مشخص کننده‌ی ارزش و اعتبار شما در مسیر رشد و پیشرفتتان خواهد بود پس در این زمینه احتیاط لازم را اعمال فرمایید تا در آینده نادم و پشیمان نگردید.

اشک ریختن هیستریکی و عصبی

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی هیجان و یا از روی اضطراب بیش از حد، شروع به اشک ریختن و گریه کردن می‌کنید، تعبیر نمایانگر این است که باید خشم و احساسات فرو خورده‌ی خود را رها کرده و از بند محدودیت‌های سخت و چهارچوب‌های بی‌رحمانه‌ای که خودتان برای خویش تعیین نمودید آزاد شوید. سلامت روحی شما مستقیماً به رفتار‌هایی که از خود بروز می‌دهید مرتبط است پس با سرکوب نمودن احساسات متنوع خود، به روانتان آسیب نرسانید.

اشک ریختن با صدای بلند

اشک ریختن و یا گریه کردن در خواب با صدای بلند دو تعبیر متفاوت دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر فرصت و موقعیّت شغلی جدید و مناسبی است که در صورت پذیرفتن و مغتنم شمردن آن، آینده‌ای بسیار درخشان و مثال زدنی در انتظارتان می‌باشد. این شرایط کاری بی‌نظیر، تجربیات کافی را در اختیارتان قرار داده و ثروت و مال شما را چندین برابر خواهد ساخت.

تعبیر دوّم:

نشانگر ایجاد رابطه‌ی عاطفی‌ای عالی و پیدا کردن نیمه‌ی گمشده‌اتان است. اگر هنوز همسر مورد نظرتان را نیافتید، به‌زودی شخصی وارد زندگی‌اتان می‌شود که بخش اعظمی از خصوصیات دلخواه شما را در خود دارد. شما و شریک احساسی‌اتان پیوندی عمیق و لحظاتی سرشار از آرامش را تجربه نموده و در کنار یک‌دیگر سرانجام و پایانی پر از خیر، سعادت و نیکویی خواهید داشت.

اشک ریختن مادر

✍️ اگر در خواب دیدید که مادرتان از موضوعی بسیار ناراحت بوده و در حال گریه کردن می‌باشد، تعبیر بسیار نامبارک و ناخوشایند دارد و نشان‌دهنده‌ی بلا و مصیبتی می‌باشد که گریبان زندگی‌اتان را گرفته و شما را سرخورده و سردرگم می‌سازد. این سختی و دشواری می‌تواند مربوط  ورشکستگی کسب و کار شما و مشکلات مالی عدیده‌ای باشد که شما را نگران ساخته و یا نشانه‌ای از بروز بیماری و کسالت و از دست رفتن سلامت جسمانی و عقلانی باشد. به‌علاوه مصیبت مذکور شامل مرگ و از دست رفتن یکی از عزیزان یا به هم خوردن رابطه‌ی دوستانه و احساسی شما نیز خواهد بود. بنابراین بازم است صدقه دهید و بر خدا توکّل کنید تا صبر و شکیبایی‌اتان بیشتر شود و از آسیب این اتفاقات در امان بمانید.

اشک ریختن پدر

✍️ اگر در رؤیای خویش پدرتان را در حال گریه و زاری دیدید، نمایانگر این است که حوادثی تلخ و اندوهناک گریبان شما را گرفته و زندگی سابقتان را دچار مشکل می‌کند. همچنین این اتفاقات غیر معمول و تغییرات ناگهانی شما را شوکه نموده و شرایط روحی‌اتان را وخیم‌تر می‌سازد. باید به خود زمان کافی دهید تا با این تحوّلات کنار آمده و اقدامات درست را در ادامه‌ی مسیر، به‌کار بگیرید. فراموش نکنید که دست کم نگرفتن توانایی‌های خود و تلاش و کوشش در راه پیش‌رفت کلید اصلی موفقیّت و سربلندی شما خواهد بود.

اشک ریختن همسر

✍️ اگر رؤیای خویش، مشاهده کردید که از چشمان همسرتان اشک سرازیر می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در زندگی فردی ریسک پذیر و با اعتماد بنفس هستید که بعضی اوقات این ویژگی‌ها موجب ایجاد غرور و تکبّر در شما گشته و این موضوع همسرتان را آزرده خاطر می‌سازد. همچنین بهتر است بدانید که پیروزی بر چالش‌های موجود در زندگی، احتیاج به تعامل و همکاری دو طرفه داشته و نیازمند مشورت و هم‌دلی می‌باشد. پس با در نظر گرفتن رأی و نظر شریک عاطفی‌اتان او را ارج نهید و بار تمام مسئولیّت‌ها را به تنهایی بر دوش نکشید زیرا ارزش نهادن به نظر‌های یک‌دیگر و همکاری متقابل، مهر و محبّت بین اشخاص را افزایش داده و عشق را صد چندان خواهد کرد.

اشک ریختن خودتان به همراه فردی دیگر

خواب اشک ریختن و گریه کردن به همراه یک فرد دیگر نماد جشن، اخبار خوش و پایکوبی می‌باشد و دارای چند تعبیر متفاوت است.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی و در آینده‌ای نه چندان دور، صاحب فرزندی نیکو خواهد شد که با ورودش به زندگی او، خیر و برکت را بیش از پیش نصیبش خواهد کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر نامزدی، ازدواج و یا وصلتی خجسته می‌باشد که دو طرف عاشقانه به یک‌دیگر علاقه‌مند بوده و برای بهبود زندگی‌اشان از هیچ چیزی فروگذار نخواهند کرد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی ترقّی و پیشرفت قابل توجّه در کسب و کار بیننده‌ی رؤیا می‌باشد که جایگاه مالی او را ارتقا و به نامش شهرت و اعتبار خواهد بخشید.

اشک ریختن فردی ناشناس

✍️ اگر در خواب دیدید که فرد غریبه و ناشناسی مقابلتان اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر حاکی از است که دشمنان شما از روی حسادت و عداوتی دیرین، دست به دست هم داده تا برای شما دسیسه چینی نموده و توطئه‌های بی‌رحمانه‌ای را ترتیب دهند. از جنگ و ستیز با این‌گونه آدم‌ها اجتناب کنید و با سیاست و تدبیر خویش، راهی مناسب و در خور شرایط، برای پاسخ به نقشه‌های مکار‌آمیزشان پیدا کنید تا هم وجهه‌ی خود را در برابر دیگران حفظ نمایید و هم آرامش زندگی شخصی‌اتان را بر‌هم نزنید.

تسلی دادن فرد، هنگام اشک ریختن

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که شخص گریان و اندوهگینی را آرام کرده و با او همدلی می‌نمایید، بیانگر این است که کمک کردن و یاری نمودن دیگران در اولویت کار‌های شما قرار دارد. احساس مفید بودن و تلاش برای رفع و رجوع معضلات افراد جزوی از عادات شما در زندگی بوده و همچنان هم هست. به‌علاوه نتایج اعمال خیّرانه و خدا پسندانه‌اتان به زودی به شما در این دنیا عطا می‌شود و در نهایت ثمره‌ی نوع دوستی خود را خواهید دید.

اشک ریختن از فرط تنهایی

✍️ اگر در خواب دیدید که به‌خاطر ترس از تنها ماندن یا به علّت احساس تنهایی مفرط، اشک می‌ریزید و گریه می کنید، تعبیر نمایانگر این است که شما نیازمند آشنا شدن و معاشرت با آدم‌های جدید و شخصیّت‌هایی متفاوت هستید تا از حالت روزمرگی و کسالت خارج شده و ویژگی‌های فردی خود را در اجتماع و میان مردم کشف کنید.

اشک ریختن از فرط دوری و دلتنگی

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که از روی غم و اندوهِ دوری از شخصی در عذاب بوده و اشک می‌ریزید، بیان‌کننده‌ی این است که شما باید وابستگی‌اتان به افراد را کم کرده و با حفظ استقلال خویش، شخصیّتی محکم و آسیب ناپذیری بسازید که هیچ‌کس قادر به تخریب کردن و زیان رساند به آن نباشد.

اشک ریختن بدون گریه کردن

خواب اشک ریختن بدون گریه دو تعبیر مجزا دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب، بعد از گذراندن زمانی سخت و طاقت‌فرسا و طی نمودن دوره‌ای اندوه و ناراحتی، آرامش را احساس کرده و درد‌های روحی‌اش تسکین می‌یابد. همچنین با حاصل شدن بهبودی در او، عزمش را برای تلاشی دوباره و به‌دست آوردن و رسیدن به خواسته‌ها و اهدافش جزم خواهد کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که صاحب خواب در اطرافش اشخاصی هستند که به او حسادت ورزیده و سعی دارند تا با زیر سؤال بردن هویّت فردی، اعتبار شخصی و اصل و نسب او، بیننده‌ی رؤیا را از سر راه خود کنار زده و با دستیابی به جایگاه و محبوبیّتش، به مقاصد شوم خود برسند.

اشک سرد

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک سرد از چشمانتان جاری گشت، نشان‌دهنده‌ی این است که به‌زودی برای مشکلات به ظاهر لاینحل خویش، راه‌حلی کارآمد و اساسی یافته و ضرر و زیان موجود در گذشته‌ را جبران خواهید کرد. همچنین وجود انسان‌هایی آگاه با بینشی درست در کنارتان بی‌تأثیر نبوده و سبب قرار دادن شما در مسیر رؤیاهایتان خواهد شد.

اشک داغ

✍️ اگر در رؤیای‌ خود مشاهده کردید که در حین گریستن، اشک داغ از چشمانتان فرو می‌ریزد، حاکی از این است که رنج‌های زندگی شخصیت  شما را آب دیده و پخته ساخته است. این سختی‌ها بخشی از گذشته‌ی شما را در بر دارند در نتیجه فرار و انکار نمودن اتفاقات پیشین، منجر به رهایی از آن‌ها نخواهد شد. بلکه افتخار کردن به خودتان و پذیرش تجربیات تلخ و شیرین زندگی است که از شما فردی قوی و محکم خواهد ساخت.

حلقه زدن اشک در چشم

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک در چشمانتان حلقه زده ولی از آن فرو نریخت، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حساب‌گر و تیز‌بین در امور مالی هستید. آینده‌نگری شما سبب شده تا بخشی از ثروت و مال خویش را پس‌انداز نموده و در روز مبادا آن را به‌کار بگیرید. همچنین علاقه مندی شما به کار‌های خیر باعث شده است تا مبلغی را صرف کمک کردن به انسان‌های نیازمند و فقیر کرده و مسائل دینی را میان مردم گسترش و ترویج دهید.

اشک ریختن، هنگام دیدن نور خورشید یا آتش

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که با نگریستن به نور خورشید و یا شعله‌های آتش، اشک از دیدگانتان فرو ریخت، بیان کننده‌ی آرزوهای دور و درازی است که به دلایل مختلف از دست یافتن به آن‌ها باز ماندید. آمال و مقاصدی ارزشمند که تلاش دوباره برای تصاحبشان را بیهوده و پوچ ندانسته و زندگی خود را در گرو رسیدن به آن می‌دانید.دسته‌ها
ص صدف کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین

🐚 تعبیر خواب صدف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب صدف🐚

صدف یکی از جانداران آبزی و نرم تن می باشد. در درون برخی از این صدف ها مروارید نهفته است که ارزش بسیار بالایی دارد و خود یک کالای تجاری گران قیمت است. اصولا وقتی کنار دریا قدم می زنید، صدف های کوچک بسیار زیبایی را می بینید.
صدف در عالم رویا و خواب نمادی از خوشبختی و موفقیت است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: خدمتکار، اراده قوی، اخبار بد، شانس و اقبال، پول و ثروت، آرامش، فرزند و نوزاد و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🐚 تعبیر خواب صدف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب صدف بر اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک صدف در دست داشتید، تعبیر این رویا نشانه یک خدمتکار و یک چاکر است.
✍️اگر در خواب دیدید که صدفی داشتید ولی آن را از دست دادید و یا گم کردید، تعبیرش فرار کردن و یا عدم خدمت این شخص است.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب خود صدف مشاهده کردید، تعبیرش منفی است و نشانه رسیدن خبر های بد و منفی از دوستان دور می باشد. خونسردی خود را حفظ کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن صدف از کنار آب بودید، تعبیر این رویا نشانه ای از پشتکار و اراده قوی شماست. به راحتی می توانید همه موانع و مشکلات را از سر راه خود بردارید و ادامه دهید.
✍️اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صدف خالی داشتید، تعبیرش خوب نیست و نشانه ای از ضرر و خسارت است.
✍️اگر در خواب صدف های پر از مروارید دیدید، تعبیرش بسیار عالی است و نشانه ای از سعادت و کامروایی می باشد. آینده شما روشن است.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر کارل یونگ، صدف در عالم رویا می تواند نمادی از زیبایی و جلال، تواضع و فروتنی، ثروت و دارایی، خرد و آگاهی باشد.
به تعبیر دیگر زمانی که صدف در رویای شبانه شما ظاهر می شود، نشان می دهد که شما برای کنار گذاشتن دیگران بسیار خود را آزار می دهید و تا مدت ها بابت آن عذاب وجدان دارید. این رفتار بسیار اشتباه است. شما بابت قطع ارتباط تان به کسی جواب پس نمی دهید و مختار هستید. پس عذاب وجدان برای کنار گذاشتن انسان های سمی کاملا غلط است.
پوست صدف در خواب، تعبیرش خوب نیست و می تواند نمایه ای از ناامیدی و سر شکستگی های مالی داشته باشد.

کتاب سرزمین رویاها📗

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که صدف در خواب، می تواند نمادی از شانس، اقبال و سعادت و خوشبختی است. زندگی خوبی خواهید داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن صدف بودید، تعبیرش مثبت است و به شما خبر از به دست آوردن ثروت و پول فراوان می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صدف بودید، تعبیرش این است که کار بسیار سخت و مشکلی در پیش خواهید داشت. پس باید روی استعداد های خود بیشتر کار کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در بازاری بودید و صدف های زیادی برای فروش آماده شده بودند، تعبیر رویای شما در واقع نشانه ای از تعداد فرزندان تان در زندگی حقیقی است. در طول زندگی تان فرزندان زیادی خواهید داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن صدف بودید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شخصی بسیار عاشق و دلباخته شماست. این فرد حاضر است همه چیز را فدای شما کند، پس فرصتی به او بدهید تا خودش را اثبات کند.
✍️اگر در خواب دیدید که صدفی به کسی هدیه کردید، این رویا ناشی از ضعف جسارت و جرأت شماست. اگر دوست دارید به موفقیت و سربلندی برسید، پس این رویا به شما می گوید که موفقیت لازمه داشتن جسارت قوی است.

از نظر معبرین غربی📚

از نظر معبرین غربی، صدف در عالم رویا، سمبلی از سکون و ایستایی، مشکوک و رمز آلود بودن، زیبایی و دل نشینی های پنهانی است. در برخی دیگر از تعابیر صدف را سمبلی از بدن و جسم انسان پنداشته اند که در وجود و درون خودش گوهر و مروارید نگهداری می کند.
✍️اگر در خواب تان صدف دیده اید، این رویا نشان می دهد که شخصیت و کردار شما با سختی ها و ناراحتی هایی که می بینید و از آنها گذر می کنید، شکل خواهد گرفت. تمام اتفاقات در زندگی شما بی دلیل نیستند و هر کدام قصد دارند نکته ای بیاموزند.
در برخی از موارد صدف را به روابط جنسی و غریزه شهوانی هم تعبیر کرده اند. البته این تعبیر بیشتر شامل خانم ها و جنس مونث می شود.
حتی صدف ها می توانند نشانگر مدیتیشن و پاک سازی، درون و روح و حتی تغییرات و دگرگونی ها هم باشند و به دلیل مرواریدی که در درون خود نگاه می دارد، سمبلی از زیبایی، جلال، فروتنی، تواضع، دارایی و ثروت، سیاست و درایت محسوب می شود.
✍️اگر در عالم رویا تعداد زیادی صدف اطراف خود مشاهده کردید، تعبیرش مثبت است و نشان می دهد که شما از زندگی خوب و آرامی برخوردارید و همچنین خداوند فرزندان زیادی به شما عطا خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال فروختن صدف بودید، باز هم تعبیرش عالی است. یک موفقیت و سربلندی بزرگ و چشم گیر در حیطه کاری، عشقی، احساسی در پیش خواهید داشت. امکان دارد عشق تان تا ابد ماندگار و پایدار باشد و یا اینکه روابط تان به نحو احسن پیش برود.

تعبیر خواب صدف بر اساس موضوع آن 📋

✔️خوردن صدف

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صدف هستید، تعبیرش این است که به زودی عاشق و دلباخته کسی خواهید شد و این فرد تمام نیاز های احساسی، عاطفی و جنسی شما را رفع خواهد کرد.

✔️صدف خام

اگر در خواب تان صدف تازه و خامی را دیدید، این رویا سمبلی از میل و غریزه جنسی شماست. پیامی به شما می دهد که در وعده های نزدیک به آرزو هایتان خواهید رسید و اوج لذت و رضایتمندی را تجربه خواهید کرد.

✔️مروارید در صدف

اگر در خواب صدفی را دیدید که مروارید در آن داشت، این رویا نشانه ای از خصوصی ترین و شخصی ترین خواسته ی شماست. اصلا دوست ندارید درباره آن با کسی صحبت کنید و دوست دارید تا پایان عمر این راز را در قلب خود مخفی کنید.

✔️صدف فاسد و یا خراب شده

اگر در خواب صدفی را دیدید که فاسد و یا خراب شده بود، تعبیرش نشان می دهد که شما به انجام کار بسیار مضر و ناپسندی معتاد شده اید و نمی توانید آن را ترک کنید. باید نسبت به مسائل شخصی و رفتار تان دقت بیشتری به خرج بدهید. نیاز های جنسی خود را به خوبی مدیریت کنید تا در آینده با مشکل رو به رو نشوید.

✔️شستن صدف

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صدف داشتید و در حال شستن آنها بودید، در وعده های نزدیک حسی جدید و نو را در خودتان پیدا خواهید کرد. این حس می تواند یک حس جنسی باشد که تا کنون آن را تجربه نکرده بودید و برای شما بسیار لذت بخش باشد.

✔️سخت باز شدن صدف

اگر در خواب دیدید که سعی داشتید در صدفی را باز کنید ولی به سختی باز می شد، تعبیر این رویا اشاره به درون گرایی شما دارد. در ابراز احساسات بسیار مشکل دارید و این کار برایتان خیلی سخت است. سعی کنید بیشتر احساس درونی تان را بیان کنید تا از این طریق دیگران هم بیشتر شما را بشناسند و احساس راحتی کنند.

✔️پوست صدف

اگر در خواب پوست صدفی را دیدید، این رویا تعبیرش منفی است. در مورد امور مالی تان با ناامیدی ها و سرشکستگی های زیادی رو به رو خواهید شد. شاید هم اکنون مدتی است که با این مسائل درگیر شده اید و غصه بسیار می خورید. امیدتان را از دست ندهید و بدانید که خداوند در هر زمینه ای شما را تنها نخواهد گذاشت.

✔️صدف شکسته

اگر در خواب صدفی را دیدید که قسمتی از آن شکسته بود، این رویا سمبلی از وعده ها و قول های پوچ و دروغ است. شاید این شما هستید که با دیگران اینگونه رفتار می کنید و یا از سمت دوستان تان این رفتار ها را دیده باشید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی جابر مغربی ص صابون کارل گوستاو یونگ لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی

🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب صابون🛀

صابون ماده ای شیمیایی برای پاک کردن لباس و یا دست و صورت و بدن انسان می باشد. همان گونه که این ماده برای تمیزی و پاک شدن از آلودگی است، در خواب هم تعبیرش استغفار و توبه از انجام گناه می باشد. برخی معبران نیز عقیده دارند که آلودگی تعبیرش غم و اندوه است و چون صابون ماده ای برای پاک کردن چرک و کثیفی، پس تعبیرش می تواند فرج و گشایش و رهایی از غم و اندوه باشد. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: اموال حرام، ناکامی، رهایی از غم، وام و بدهی، آزاد شدن از زندان، شفاعت و بهبودی مریض و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب صابون بر اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که لباس تان با صابون می شستید، این رویا نشانه ای از توبه و استغفار از انجام گناه و کار های ناپسند است.

✍️اگر در خواب دیدید که لباس شخص دیگری را با صابون می شستید، تعبیرش باز هم توبه می باشد اما در این رویا شما سعی می کنید کسی را از انجام گناه و معصیت باز دارید و باعث توبه کردن او خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که تکه ای از یک صابون را خوردید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان اموال حرام و نامشروع وجود دارد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صابون داشتید و لباس هایتان را با آن صابون ها می شستید، تعبیر این رویا ناکامی در رسیدن به آرزو ها و نیت های قلبی است.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی خریداری کردن صابون در عالم رویا از فروختن آن بهتر است.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر العنبری اگر در خواب دیدید که با صابون لباس هایتان را می شستید، این رویا بسیار نیکوست. اگر بیمار هستید و یا شخصی اطراف شما بیمار شده است، این رویا نوید از شفاعت و بهبودی می دهد. اگر گناه های بسیار کرده اید، پس تعبیرش یا توبه و استغفار است و یا مورد لطف و رحمت خداوند قرار می گیرید و تمام قرض ها و بدهی هایتان را پرداخت خواهید کرد.
✍️به تعبیر دیگر می توان گفت صابون در خواب علامتی از رفع و رهایی از غم و اندوه است؛ زیرا صابون ماده ای است برای از بین بردن کثیفی ها و آلودگی هاست و همان طور که می دانید آلودگی و کثیفی در خواب، نماد غصه و اندوه است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی صابون رویاهای شبانه در نمادی از رهایی و پاک شدن از شر هر گونه وام، قرض، مشکل و مسأله مهم است.
✍️اگر کسی که محکوم، متهم و یا محبوس و زندانی است در رویای خود دیده باشد که در حال شستن لباس هایش و یا بدن خویش با صابون است، تعبیر این رویا برای این شخص نشانه ای از آزادی و رهایی و مبرا شدن از تهمت و افترا است. اگر متهم است، اتهامی که به او نسبت داده اند، رفع خواهد شد. اگر محکوم می باشد، حکمی که برای او صادر شده، لغو خواهد شد. اگر هم زندانی است، به زودی آزاد خواهد شد.
✍️اگر کسی که در عالم واقعی بدهی و قرض بسیار دارد، در خواب خود صابون ببیند؛ تعبیرش پرداخت بدهی و ادای دین است. تمامی قرض های این شخص پرداخت خواهد شد و در زندگی اش به آرامش و آسودگی خواهد رسید.
طبق گفته های بالا پس اگر شخصی هم بیمار است و یا اطرافش بیماری وجود دارد، در خواب ببیند که در حال شست و شوی لباس یا بدن خود با صابون است؛ تعبیرش برای وی هم شفاعت و بهبودی و رهایی از بیماری است و دوباره سلامتی اش را به دست خواهد آورد.پ
هر کسی در زندگی اش می داند چه رفتاری دارد و خودش آگاه است که فرد صالح و مومنی است و یا برعکس انسانی پلید و بد کردار!
✍️اگر شما فردی بد کردار و دور شده از خداوند هستید و در خواب دیدید که دست و صورت تان را با صابون می شستید، تعبیرش برای شما علامتی از توبه و استغفار و بازگشت به سوی خداست. شما با خود و خدای خود عهد می کنید که از انجام کار های ناپسند دست بردارید.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخص دیگری در حال شستن لباس هایتان با صابون بود، تعبیرش این است که این فرد باعث رهایی شما از تنگ دستی و عاجزی خواهد شد و همچنان باعث پاک و مبرا شدن شما از هر گونه ناپاکی خواهد شد. البته نکته ای را در باب این تعبیر بایستی ذکر کرد که شرایط و موقعیت شما در حال حاضر می تواند بر این تعبیر تأثیر گذار باشد.
در آخر اگر بخواهیم تعبیر صابون را به طور کلی بیان کنیم، صابون در خواب نشانه ای بدی نیست.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صابون بودید، تعبیرش ربا خواری و به دست آوردن اموال حرام و نامشروع می باشد.
شیاف صابون نیز تعبیرش نشانگر تصمیم به انجام فساد و امور غیر اخلاقی است.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون هستید، این رویا تعبیرش نشان گر گرفتار شدن به دام و نیرنگ افراد نادرست است. شاید ناخواسته و از روی نادانی با این افراد درگیر شوید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون صابون در عالم رویا تعبیرش موفقیت و کامیابی در امور زندگی و همچنین پرداختن به تفریح، فراغت و سرگرمی و وقت گذرانی با دوستان است.
اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که در حال درست کردن کف با صابون بودید، تعبیرش نشان می دهد که به زودی در یک حرفه کاری و یا هنری به یک مهارت و استعداد بسیار عالی دست خواهید یافت.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو صابون در رویا های شبانه نشانه غم، اندوه، ناراحتی و غصه می باشد. برای چند روزی زندگی تان مطابق میل نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که صابون خریداری کردید، تصمیم می گیرید که به کار ها و برنامه های زندگی تان یک نظم و ترتیب ببخشید.
✍️اگر در خواب دیدید که از صابون برای کاری استفاده می کردید، این رویا نشانگر منطق ها و الگو های خطرناک و مضر می باشد. در زندگی شخصی تان مرز هایی برای خود تعیین کرده اید که حامل خطر و مشکل های بسیار می باشند.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ زمانی که صابون در رویای شما پدیدار می شود، قصد دارد به شما یادآوری کند که اکنون زمان پاک کردن ذهن و احساسات تان از خاطرات و تجربیات تلخ گذشته است. به بیان دیگر این رویا نشانگر این است که شما از نظر عاطفی و احساسی احساس ناپاکی و آلوده بودن و یا گناه کار بودن دارید و در تلاش هستید تا از شر این احساس و شرمساری از نفس تان رها شوید. شاید راه حل این باشد که به برخی از مسائل که روحتان را تحت آزار و اذیت قرار داده اند اعتراف کنید و با آنها رو به رو شوید. سعی کنید کنار بیایید و کمتر بر آنها تمرکز کنید.

تعبیر خواب صابون بر اساس موضوع آن 📋

✔️صابون مایع

اگر در عالم رویا صابونی را مشاهده کردید که حالت مایع داشت، این خواب نشان می‌دهد که شخصی اطراف شماست که در زندگی اش به مشاوره و همراهی تان نیاز دارد. سعی کنید که نسبت به او بی توجه نباشید و در حد توان تان به او کمک کنید تا دوباره مسیر زندگی اش را پیدا کند. این شخص به گمراهی و سردرگمی گرفتار شده است و نمی تواند درست تصمیم بگیرد.

✔️صابون سفید رنگ

اگر در خواب صابونی سفید رنگ دیدید، این خواب به شما هشدار می دهد که قبل از این که به جایی برسید که بسیار دیر شده باشد، از مسیر اشتباهی که پیش گرفته‌اید بازگردید و دوباره سعی کنید که در راه درست قدم بردارید. این راه برای شما چیزی جز نابودی و سقوط به همراه نخواهد داشت.

✔️صابون صورتی رنگ

اگر در خواب صابون صورتی رنگی را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با دیگران به تفاهم و یک نظر واحد رسیده اید و با کسی اختلاف ‌نظر و بگو مگو ندارید. شاید هم سعی می کنید که به ایده ها و نظرات دیگران احترام بگذارید و کامل به آنها گوش دهید و همچنین از تک روی و تصمیم انفرادی هم پرهیز می کنید و همیشه سعی دارید که از نظرات دیگران هم در زندگی تان استفاده کنید.

✔️صابون سبز رنگ

صابون سبز رنگ در عالم رویا نشان می‌دهد که شما تمایل دارید که به راهنمایی ها و مشاوره های دیگران کامل گوش کنید. این ویژگی شما بسیار عالی است و باعث می شود که از اشتباهات و خطرات احتمالی جلوگیری کنید. در واقع باعث می‌شود که شما کاری را انجام ندهید که در آخر به ضرر شما تمام شود.

✔️صابون سیاه رنگ

تعبیر این رویا نشانگر این موضوع است که دیگران سعی می‌کنند از شما مشاوره و راهنمایی بگیرند ولی شما توانایی این کار را ندارید و برعکس باعث گمراهی بیشتر آنها خواهید شد. شاید شما از این رفتار و روند سود می برید اما متوجه باشید که مشاوره اشتباه و راهنمایی نادرست باعث نابودی دیگران و برای شما هم نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. اگر در این زمینه تخصص کافی را ندارید، بهتر است کسی را اذیت نکنید و از همان ابتدا به او بگویید که به سراغ شخص دیگری برود.

✔️جا صابونی

اگر در خواب جاصابونی را مشاهده کردید، این خواب باز هم نشان می‌دهد که دوستانی و اقوامی اطراف شما هستند که در انتظار راهنمایی ها و مشاوره های شما هستند. شاید شما از نظر آنها فردی هستید که تجربه‌های زیادی در زمینه مد نظر آن ها دارید و دوست دارند که نظرات شما را نیز در این زمینه بدانند. پس اگر چنین شخصی از شما تقاضا دارد، بهتر است به وی بی‌توجه نباشید و به آن کمک کنید تا وارد مسیر درست شوند.

✔️شستن دست ها با صابون

اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستید و زیر بار قبول کردن مسئولیت‌های خودتان نمی روید. شاید نمی‌خواهید پروژه و طرحی را شروع کنید و یا تمام کنید. شاید فکر می‌کنید دنیا و روزمرگی‌های زندگی برای شما جالب نیستند و در این مرحله از زندگی تان به دنبال درآمد و ثروت نیستید. این را بدانید که شما در همه مراحل زندگیتان باید کار و تلاش کنید تا محتاج و درگیر کسی نباشید. این گونه فکر کردن و بیخیال بودن به ضرر شما تمام می شود.

✔️شستن سر و صورت

اگر در خواب دیدید که در حال شستن سر و صورت تان با صابون بودیدف این خواب نشان می دهد که شما طی روزهای اخیر متوجه یکی از اشتباهات زندگیتان شده اید و از این بابت بسیار احساس پشیمانی و ندامت دارید. قصد دارد که خودتان را اصلاح کنید تا دوباره مجدداً این اشتباه و خطا را تکرار نکنید.

✔️صابون زدن به بدن

اگر در خواب دیدید که در حال شستن بدن تان با صابون بودید، این رویا تعبیرش منفی است و وضعیت بسیار بد و ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد. در این دوره به هر روشی سعی می کنید که از این وضعیت خلاص شوید. دیگران نیز شما را بسیار قضاوت و پیش داوری خواهند کرد و این قضاوت‌ها باعث ناراحتی و آزرده خاطری شما خواهد شد. از این بابت احساس گناه خواهید کرد و حتی باعث می شود که از خودتان و شخصیت تان متنفر شوید. بهتر است قبل از اینکه کاری انجام دهید، جوانب آن را به طور کامل بررسی کنید.

✔️کف و حباب صابون

اگر در خواب شاهد کف و حباب صابون بودید، این رویا نماد خوشایندی می باشد. اشاره به سرگرمی‌ها، وقت‌گذرانی ها و شادی های فرزندتان دارد. در هر صورت این خواب می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما باید هر مشکلی که اکنون دارید و یا در گذشته تجربه کرده اید را به فراموشی بسپارید و مثل بچه ها از زندگی تان نهایت لذت را ببرید و غصه هیچ چیز را نخورید. این خواب به این معنا نیست که کاملاً بیخیال همه چیز باشید اما به خود سخت نگیرید و بدانید که زندگی در جریان می باشد.

✔️آب صابون

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فرصتی پیدا کرده اید تا در این زمان با خودتان خلوت کنید و تجربیات تلخ گذشته را از ذهن تان پاک کنید و از بین ببرید. شاید این فرصت جدید و تازه برای شما ایجاد شده است تا بتوانید زندگی تان را مجدداً شروع کنید و داستان حیات تان را از نو بنویسید. در این مرحله از زندگی اگر زرنگ باشید می‌توانید آینده بهتری را برای خودتان رقم بزنید.

✔️خوردن صابون

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن تکه های صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما کنترل خودتان را به طور کلی از دست داده و در برابر مشکلات، سختی ها، ناملایمات و بی عدالتی های زندگی بسیار کم طاقت و عجول شده اید. در واقع از این وضعیت به تنگ آمده و خسته شده اید و دوست دارید که نسبت به این شرایط اقدامی انجام بدهید.
اگر در خواب دیدید که درحال خوردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب اشاره به تصمیمات بسیار آگاهانه و منطقی در زندگی شما داشته و نشان می دهد هدف شما پاک کردن و رها شدن از شر چیزی است که تا کنون شما را بسیار آزار داده است. برای مثال امکان دارد تصمیم گرفته باشید که عادت بدی مثل سیگار کشیدن و یا اعتیاد را ترک کنید و زندگی سالمی برای خودتان درست کنید. با این حال هر تصمیمی که گرفته اید، راه سختی پیش روی شماست و بدانید که در این راه دشواری های بسیاری را تجربه خواهید کرد. ناامید نشوید و ادامه بدهید، زیرا که نتیجه تلاش تان را خواهید گرفت.

✔️خریدن صابون

اگر در خواب دیدید که در حال خریدن صابون بودید، این رویا به شما هشدار و اخطار می‌دهد. این اخطار بیشتر در حوزه امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می باشد. سعی کنید اگر قصد کاری در این حیطه دارید قبل از آن آگاهی خود را بیشتر کنید و با فکر و تمرکز بسیار بالا تصمیم بگیرید، چرا که اگر تصمیم اشتباهی بگیرید زندگی شما به طور کلی از هم خواهد پاشید و عواقب غیرقابل جبرانی را برای خود رقم خواهید زد.

✔️ساخت صابون

اگر در خواب دیدید که خودتان در حال ساختن و درست کردن صابون بودید، این خواب نشانه این است که شما فکر می کنید توانایی و مهارت این را دارید که بتوانید در حل کردن مشکلات دیگران دخیل باشید و یا اینکه باعث حل کردن مشکلات آنها بشوید. بهتر است بیش از اندازه خودتان در کار دیگران دخالت نکنید و به فضای خصوصی هر کسی احترام بگذارید. اجازه بدهید که مسیر زندگیشان را خودشان انتخاب کنند و تصمیماتشان را با دانایی و آگاهی خود بگیرند.

✔️صابون معطر

صابون معطر در عالم رویا نشانه این است که اقدامات شما اثرات و عواقب طولانی مدتی پیدا کرده‌اند، به طوری که در آینده شما نیز بی تاثیر نخواهد بود. در آینده ‌ای نزدیک کارهای بسیار خوب و مثبتی انجام خواهید داد که در نهایت شما را به شکل جدیدی از شهرت و عشق خواهند رساند. در واقع زندگیتان لذت بخش تر از قبل خواهد شد.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (حیوان)🦁

شیر و یا سلطان جنگل یکی از متداول ترین حیوانات در رویا های شبانه ما است. این حیوان درنده بسیار تیز، چابک و قوی می باشد و به همین علت هم سلطان حیوانات نامیده شده است. طبق ویژگی های رفتاری و غریزی شیر، می توان برخی از تعابیر این رویا و خواب را تفسیر کرد. اولین تعبیر برای این خواب که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ قدرت و جایگاه خوب، احترام و مقام است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ترس و وحشت، خطر، هشدار، شخصی صاحب مقام و منسب، شکست دشمن، اموال و دارایی، پیروزی و موفقیت و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن شیر در عالم رویا سه تعبیر دارد:
✍️تعبیر اول، فردی را نشان می‌دهد که مقام بسیار بالایی دارد و مقام وی با یک پادشاه و حاکم برابری می‌کند.
✍️تعبیر دوم، مردی را نشان می‌دهد که از صفات شخصیتی او می‌توان به شجاع بودن و دلیری وی اشاره کرد. این فرد بسیار شجاع می باشد و از هیچ چیز باک ندارد.
✍️تعبیر سوم، نشانگر یک دشمن است. این دشمن بسیار قوی‌تر می باشد و به قدرت او از شما بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که گردن شما مثل گردن شیر شده بود، این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و تعبیرش رسیدن به قدرت و نیرو است. همچنین اشاره به امانتداری و دینداری شما هم می تواند داشته باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که پادشاهی شیری را به شما هدیه کرد، تعبیر این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که از جانب این شخص به یک مقام و منصب بسیار عالی خواهد رسید، در حدی که امکان دارد حاکمیت سرزمینی را به شما بسپارد.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار شیر شده بودید، تعبیر این رویا مثبت است و نشان می‌دهد که به احترام، قدرت، منزلت و مرتبه بسیار عالی و کاملی خواهید رسید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی شیر در عالم رویا تعبیرش مثبت می باشد. از جانب شخص صاحب مقام و بلندمرتبه سود و فایده ای به شما خواهد رسید و همچنین از جانب این شخص به احترام و بزرگی دست خواهید یافت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید و بر آن غالب و چیره شدید، تعبیر این خواب نشانگر جنگ و درگیری با دشمن تان می باشد. امکان دارد درگیری بین شما و این شخص رخ دهد اما پیروز میدان شما هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر بر شما غالب و چیره شده بود، تعبیرش بالعکس است و دشمن شما را شکست خواهد داد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر شما را دنبال می کرد اما نتوانست به شما برسد، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام و قدرتمند مثل یک حاکم و یا رئیس مورد تهدید قرار خواهید گرفت و به خاطر این تهدیدات دچار ترس و اضطراب خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال فرار و گریز از یک شیر درنده بودید ولی این شیر اصلا کاری با شما نداشت، تعبیرش خوب می باشد. در حال حاضر اگر در مورد مسأله ای ترس و دلهره دارید، قطعا رفع خواهد شد و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. نگران نباشید، چرا که در امان خواهید بود.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی شیر در عالم رویا نمادی از یک حاکم، پادشاه و یا شخصی صاحب قدرت و قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری در حال فریاد کشیدن بود، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخص صاحب قدرت و والا مقامی گرفتار ترس و استرس خواهید شد. شاید او شما را تهدید کرده باشد و یا اینکه قصد داشته باشد با زور از طریق تهدید کردن شما به هدفش برسد.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال نزدیکی و آمیزش بودید (بدین منظور که شیر با شما آمیزش کند و در واقع شما مفعول باشید)، تعبیرش این است که از جانب این شخص تحقیر و تمسخر خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت شیر می خوردید، این خواب نشانگر این است که از جانب یک شخص صاحب مقام و قدرتمند به سود و منفعت خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را در آغوش گرفته بودید، تعبیر این خواب مثبت می باشد و نشان می‌دهد که با یکی از دشمنان دیرینه و کهن خودتان صلح و سازش خواهید کرد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر محمد العنبری شیر در خواب تعبیرش حاکم و یا رئیسی را نشان می دهد که بسیار ظالم، بی انصاف، ستمکار و جاهل است. همچنین این رویا می تواند اشاره به نادانی، جهل، غرور و تکبر زیاد هم داشته باشد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی تعبیر شیر نر نشانگر پادشاه حاکم و یک فرد قدرتمند می باشد و شیر ماده همسر چنین فردی را نشان می دهد. یعنی اگر در خواب شیر ماده ببینید، زنی را نشان می‌دهد که همسر یک شخص بسیار قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را گاز گرفته بود، تعبیرش این است که دشمن باعث می‌شود شما خسارت ببینید و یا اینکه ضرر و زیانی به شما وارد بشود.
✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مثل سرِ شیر شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. شما به زودی تصمیم می گیرید که به انجام کارهای فساد، نادرست و حرام بپردازید و به سمت کارهایی گرایش پیدا خواهید کرد که اصلا در حد و شأن شما نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را بر پشت و کمر خود گذاشته بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می‌باشد و نشان می‌دهد که شما بر دشمن خود پیروز و غالب خواهید شد. (در این تعبیر منظور سواری دادن به شیر نیست، تعبیرش شکار کردن و یا حمل شیر بر کمرتان می باشد).
✍️اگر در خواب دیدید که در همراه یک شیر مشغول غذا خوردن بودید، این خواب تعبیرش این است که از اموال و دارایی شخصی مثل یک حاکم و یا پادشاه استفاده خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از پستان یک شیر ماده، شیر می دوشیدید؛ این خواب تعبیرش این است که شما منشی و مسئول امور یک شخص صاحب مقام و قدرتمند خواهید شد، اما اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود چنین چیزی را دیدید، تعبیرش برای شما نشانگر دایه و یا مادر دوم پسرِ یک شخص صاحب مقام شدن را نشان می‌دهد. شاید چنین شخصی شما را به عنوان پرستار فرزندش به خدمت بگیرد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را بغل کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما نشانگر این است که به احتمال زیاد نوازنده دربار و کاخ یک شخص صاحب مقام و یا پادشاه و حاکم خواهید شد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی حیوان شیر در خواب هم خطرناک می باشد و هم دشمنی را نشان می دهد که بسیار بی رحم و بی حساب می باشد (یعنی کارهای او حساب شده نمی باشد). اگر در زندگی واقعی تان از کسی ترس و وحشت دارید و مدام از این می‌ترسید که به شما آسیب و گزندی برساند؛ این شخص می‌تواند در رویای شبانه شما به شکل یک شیر ظاهر شود.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به شما حمله کرد و شما را مورد هجوم و حمله قرار داد، تعبیر این خواب هم به همین صورت نشانگر حادثه و حمله از جانب این شخص می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر فرار می کردید، پس تعبیرش هم نشانگر فرار کردن از خطر و تهدید است.
✍️اگر در خواب دیدید که بر شیر غالب و چیره شدید و این حیوان را کشتید و نابود کردید، تعبیر این رویا به این صورت است که بر دشمن غالب و چیره خواهید شد و همچنین از شر خطر و تهدید هم رها می‌شوید.
✍️شیر ماده در عالم رویا زنی را نشان می‌دهد که به زودی در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت و اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام و اهلی خودتان کردید، تعبیرش بدین صورت است که زنی ثروتمند و توانگر با شما آشنا خواهد شد و شما از ثروت و توانایی او سود بسیار خواهید برد.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون شیر و یا سلطان جنگل در عالم رویا نشانگر یک نیرو و قدرت بسیار عظیم و وصف ناشدنی در زندگی شما می باشد. به زودی در آینده ای نزدیک به این قدرت دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر درنده ای را اهلی و رام خودتان کرده بودید، این رویا به شما نوید از پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای می دهد. دست به هرکاری بزنید با نتایج بسیار مثبتی روبه‌رو خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را در پنجه و دست‌های خودش گرفتار و اسیر کرده بود، این رویا تعبیرش منفی است و نشان می‌دهد که شما در مقابل حملات و ضربات دشمنان بسیار بی دفاع و درمانده خواهید شد، به طوری که هیچ کس به فریاد شما نخواهد رسید و چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهید داشت.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به لحاظ سنی بسیار جوان بود، این رویا نشان می دهد که شما به نحو عاقلانه و بالغانه ای تصمیم گرفته اید که به زندگی و امور روزمره تان به طور دیگری رسیدگی کنید و طبق اولویت بندی پیش بروید. قطعاً با این کارتان سعادت و موفقیت و کامروایی را برای خود رقم خواهید زد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خوابتان شیرهای جوان سالی را دیدید، این رویا برای شما بسیار مثبت است. خواستگار هایی در زندگی‌تان دارید که هر کدام بسیار درستکار و زیبا چهره می باشند. انتخاب کردن برای شما از بین آنها بسیار سخت خواهد بود.
✍️اگر در عالم رویا غرش شیر را شنیدید، این کار به معنای یک مقام و مرتبه بسیار با ارزش می‌باشد. مقامی که دور از انتظار شما بوده است و در زمانی که اصلاً فکر نمی کنید به آن دست خواهید یافت. از این بابت خدا را سپاس گذار باشید.
✍️اگر در عالم رویا شیر ها را در قفس مشاهده کردید، تعبیرش این است که موفقیت و استقلال شما فقط بستگی به میزان مقابله و رویارویی با مخالفین و دشمنان بستگی دارد. اگر ضعیف باشید و نتوانید از ایده های تان در برابر این افراد دفاع کنید، قطعا شکست خواهید خورد و به جای موفقیت با شکست رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که مردی شیری را به سمت قفس هدایت می کرد و یا سعی داشت شیر را از قفس خارج کند، تفسیر این رویا نشان می دهد که شما از قدرت روحی و درونی بالایی برخوردار هستید. به سبب این ویژگی شخصیتی و رفتاری تان خیلی راحت می توانید از پس مشکلات و موانع برآیید و بخاطر این قدرت و توانایی تان مورد محبت و لطف از سمت اطرافیان قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری از غار بیرون آمد، تفسیر این رویا برای خانم ها بسیار شیرین می باشد. در آینده ای نه چندان دور به ثروت هنگفت و همچنین مرد مورد علاقه زندگی تان خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری روی بدن شما افتاده بود، غرش می کرد و دندان های تیزش را با غیظ و خشم سمت صورت شما نزدیک می کرد، تعبیرش منفی است. شما پس از رسیدن به قدرت و نفوذ در خطر شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. پس باید بیشتر مراقب باشید.
✍️پوست شیر در عالم رویا می تواند نشانه خوبی برای شما باشد. زندگی تان بهبود خواهد یافت و با پیشرفت های بزرگ مالی و شادی های متعدد رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شیر شده بودید، این رویا شجاعت و جسارت شما را به تصویر می کشد. فردی نیستید که هنگام رو به رو شدن با مشکلات ناامید شوید و شجاعانه در برابر ناملایمات زندگی می ایستید و آنها را حل می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید با چاقو از فرزندتان در برابر حمله شیر دفاع کنید، این رویا نشان می دهد که شما از تهدیدات دشمنان تان ترسی ندارید و در مقابل آنان با تمام توان می جنگید.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو شیری که در جنگل زندگی می کند نماد سعادت و کامیابی است. رسیدن به این سعادت و کامیابی فقط به خودتان بستگی دارد و می تواند حاصل زحمت ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که به وسیله یک شیر مورد تعقیب و دنبال شدن واقع شده بودید، تعبیر این خواب منفی می باشد و نشان می‌دهد که مورد غضب و ظلم کسی قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را کشتید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر پیروزی و موفقیت است.
پوست بدن شیر نماد ثروت و دارایی است. به زودی پولدار خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نعره و غرش می کرد، این رویا تعبیرش خطر و تهدید است. اگر مراقب نباشید در دردسر بزرگی خواهید افتاد.
✍️اگر در خواب شیر را درون یک قفس مشاهده کرده اید، تعبیرش مثبت است و به شما از شکست خوردن دشمن خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را اهلی و دست آموز خود کرده بودید، این رویا از آمدن یک دوست جدید به زندگی تان نوید می دهد. اگر این روز ها بسیار احساس تنهایی می کنید و به دنبال یک دوست هستید، پس خیلی زود وارد زندگی شما خواهد شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ حمله کردن شیر به شما در خواب، به شما یادآوری می کند که در راه بد و نادرستی قدم برداشته اید که اگر دیر متوجه شوید، بازگشت از آن غیر قابل ممکن است. به بیان دیگر شاید در زندگی حقیقی در شرایط و موقعیتی قرار دارید که بسیار آشفته و پریشان حال هستید و این اوضاع راه پیشرفت و رسیدن به اهداف تان را سد کرده است.
✍️تعبیر دیگر از این رویا می تواند به شما کمک کند که بر هیجان ها و انفعلات منفی خود غالب شوید. عموما شیر در عالم رویا قصد دارد قدرت و نیروی شما را به تصویر بکشد. فردی هستید که الگوی اطرافیان می باشید و روی آنها تدثیر به سزایی دارید؛ پس زمانی که شما در رأس مسئولیت و امور هستید بایستی بدانید دیگران شما را چگونه فردی می بینند. همیشه به یاد داشته باشید که چشم دیگران روی شماست و باید بسیار مراقب اطرافیان تان باشید.
به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار هم باشد. شاید لازم است برای مدتی تحت کنترل باشید اما باید بسیار مراقب باشید که این کنترل شدن تبدیل به یک عادت الزامی در زندگی تان نشود.
✍️شیر ماده در خواب نمادی از سماجت و سرسختی شماست. شخصیتی بسیار با اراده دارید که با وجود تمام موانع در مسیرتان باقی می مانید و موفقیت را برای خود رقم می زنید. به بیان دیگر این رویا اشاره به احساسات و عواطف و یا غریزه های مادرانه شما دارد. شدیدا از چیز ها و یا کسانی که عاشق شان هستید و به آنها علاقه مندید، مراقبت می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری شما را گاز گرفت، این رویا نشانگر وجود افراد نادرست اطراف زندگی شماست. این اشخاص تأثیر بسیار منفی و مخربی بر شخصیت و زندگی شما دارد. هرچه سریع تر به روابط اشتباه و سمی زندگی تان پایان دهید

کتاب سرزمین رویاها📚

در کتاب سرزمین رویاها برای شیر ماده و شیر نر تعابیر جداگانه ای آورده شده است:

شیر ماده

✍️اگر در خواب خود یک شیر ماده مشاهده کنید، این رویا بسیار عالی است و نماد شانس و اقبال بزرگ شماست.
✍️اگر در خواب ماده شیری را به همراه توله هایش دیدید، تعبیرش خوشبختی و سعادت را به تصویر می کشد. آینده زندگی شما بسیار روشن و دل انگیز است.
✍️اگر در خواب شاهد جنگیدن یک شیر ماده با یک شیر نر بودید، این رویا تعبیرش منفی است و نشان از بیماری، کسالت و ناراحتی دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای در حال دویدن بود، شدت بیماری گفته شده بسیار بیشتر خواهد بود. در اصل این رویا خطر یک بیماری خطرناک و غیر قابل درمان را به شما گوشزد می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ماده شیر در حال خوردن گوشت بود، تعبیر این رویا اشاره به دارایی و ثروت دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر ماده، شیر نری را کُشت، این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب اطرافیان و دوستان تنگ نظر و حسود خود باشید.
✍️اگر در خواب شاهد لحظه زایمان یک شیر ماده بودید، این خواب به شما از ثروت و دارایی بیشتر خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک سیرک شاهد هنرنمایی یک ماده شیر بودید، تعبیرش مثبت است و دوستانی را نشان می دهد که شما را بسیار دوست دارند و برای شما فداکاری های زیادی خواهند کرد.

شیر نر

✍️اگر در خواب شیر نر دیدید، این خواب نماد یک رئیس و یا حاکم می باشد. همچنین این رویا می تواند اشاره به احترام، مرتبه و مقام بسیار بالا هم داشته باشد. در هر صورت در زندگی تان به موقعیت و شرایط خوبی دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال و یا تعقیب می کرد، تعبیر این رویا منفی است. اتفاقات و موانع بسیار جدی در زندگی شما ایجاد خواهد شد.
کشتن شیر نر در خواب، نشانه خوبی است. در زندگی به نهایت موفقیت و پیروزی خواهید رسید. همچنین به زودی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل و موفق خواهید شد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیر نر دیدید، تعبیرش به این معنی می باشد که از سمت خانم ها و زن های اطراف تان مورد تعریف و تحسین و تشویق قرار خواهید گرفت. این تعریف ها می تواند به خاطر ظاهر جذاب و زیبا، اخلاق و رفتار پسندیده، موقعیت اجتماعی، شغلی و… باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب صدای غرش شیر نری را شنیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه ای از پیشزفت و ترقی است. در واقع در زمانی که شما اصلا توقع ندارید، به یک باره زندگی به نفع شما خواهد گذشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از یک شیر نر نگهداری و مراقبت می کردید، این رویا تعبیرش مثبت است و نمادی از موفقیت، شانس، سعادت و کامروایی است.
✍️اگر در خواب یک شیر نر را درون یک قفس مشاهده کردید، این خواب نشان می دهد که دشمنان اطراف شما از آزار دادن و آسیب رساندن به شما پشیمان خواهند شد.
✍️اگر در خواب تعدادی و یا چندین شیر نر مشاهده کردید، این خواب از یک سفر خارجی خبر می دهد. اگر اکنون قصد سفر کردن ندارید، به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا📚

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا شیر به یک نیرو و قدرت جسمانی و فیزیکی، عواطف و احساسات بسیار قوی و بالا، تند مزاجی و پرخاشگری و همچنین میل و امیال جسمانی تعبیر شده است. شاید شیر در خواب شما این صفات شخصیتی تان را به تصویر می کشد.

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس موضوع آن 📋

✔️شیر نر

شیر نر در عالم رویا می‌تواند به شما گوشزد کند که بایستی بر هیجان های منفی و مخرب تان غالب شوید. شیر به شما تاکید می‌کند که فراموش نکنید چقدر قوی هستید و تاثیر بسیار خوبی بر دیگران دارید. پس در واقع مهم است که شما درک کنید در راس مسئولیت ها هستید و دیگران نگاه متفاوتی نسبت به شما دارند. همچنین باید مراقب رفتارتان با اطرافیان و نزدیکان تان باشید. از سمت دیگری شاید این خواب قصد دارد به شما هشدار بدهد که نیاز است شخصی از بیرون شما را کنترل کند. مراقب باشید که کنترل کردن دیگران نسبت بر رفتار شما برای شما تبدیل به یک عادت همیشگی و دائمی نشود، چرا که در این صورت مخرب و بسیار بد خواهد بود.

✔️شیر ماده

شیر ماده در عالم رویا به این معناست که شما با تلاش و سرسختی بسیار در نهایت به موفقیت و پیروزی خواهید رسید. در این راه هرگز تسلیم نشوید و ادامه بدهید. درست است که مشکلاتی در راه شما پدیدار خواهد شد، اما به آنها توجه نکنید و فقط تمرکز بر روی هدف تان داشته باشید. همچنین شیر ماده در عالم رویا می تواند نمادی از غریزه ها و احساسات مادرانه هم باشد. شاید شما از کسانی که عاشقشان هستید و چیزهایی که برایتان مهم است مراقبت می کنید و این صفت در شما مثل حس یک مادر به فرزند و خانواده اش می باشد.

✔️شیر رام و اهلی

اگر در خواب شیری را دیدید که اصلاً خوی وحشی گری نداشت و بسیار آرام بود، این رویا راحت طلبی و تنبلی شما را به تصویر می کشد. لازم است که روش و روند زندگی تان را تغییر دهید و نحوی دیگر کارهایتان را انجام دهید. حتی می‌تواند درباره زندگی فردی و شخصی شما باشد و شاید هم نشان بدهد که وقت آن رسیده که عادت های قدیمی و مخرب تان را دور بریزید و عادت های جدید و مثبتی را جایگزین آنها کنید. زمانی را اختصاص دهید و بررسی کنید که چه عادت هایی به شما آسیب می زند و چه حالت هایی می تواند آینده شما را تضمین کند، سپس هر کدام از آنها که برای شما مناسب نیست را کنار بگذارید و به جای آن عادتی مثبت را جایگزین کنید. این کار می تواند محرک شما نسبت به هر هدف و وارد مسیر درست شدن باشد.

✔️حمله کردن شیر

اگر در عالم رویا شاهد حمله کردن شیر بودید، این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب باشید چیزی و یا شخصی باعث تخریب و نابودی شما نشود. این روند می‌تواند به این معنا باشد که شما بایستی بیشتر فکر کنید تا بفهمید این فرد چه کسی است و چگونه می‌تواند باعث نابودی شما شود و چگونه می‌تواند شما را از هدف های تان دور کند و یا اینکه باعث شود از مسیر درست منحرف شوید.

✔️شیر در حال شکار

اگر در خواب شاهد صحنه شکار کردن یک شیر بودید، این خواب پیامی برای شما دارد و قصد دارد به شما نشان دهد که به مرحله‌ای از خودکفایی و استقلال رسیده اید. در زندگی مستقل هستید و تمام وقت تان را در تنهایی و به طور مستقل سپری می کنید. در حال حاضر دقیقا افسار زندگی و سرنوشت تان تحت کنترل شما می باشد.
به تعبیر دیگر شیری که در حال تغذیه می باشد، در عالم رویا نشانگر مشکلاتی در حیطه کاری و شغلی شما می باشد. شاید شیر در رویای شما حامل این پیام است که باید وقتی با دیگران روبرو می شوید، همه چیز را با راستگویی تمام بیان کنید. تنها در این صورت می باشد که همه چیز بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت.

✔️کشتن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر را کشتید، این خواب را به شما نشان می دهد که شما برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ و مهم زندگی تان از هر سمتی تحت فشار هستید. کمی وقت بیشتری به این کار اختصاص بدهید و دقیق‌تر همه جوانب را بررسی کنید. اگر واقعا احساس می کنید که بیش از حد تحت فشار هستید و احساس خفگی دارید، پس به این کار نه بگویید. نه گفتن هیچگاه بد نخواهد بود و بیشتر مواقع حتی به نفع شما هم می باشد. نه گفتن به چیز هایی که به ضرر شما و آینده تان است، یک هنر محسوب می شود.

✔️شیر مرده

شیر مرده در عالم رویا تعبیرش بسیار مثبت و نیکو می باشد. این رویا به شما خبر می دهد که پس از روبرو شدن با چالش‌های بسیار و ایجاد شدن دردسرهای زیاد شما با موفقیت از این چالش‌ها بیرون خواهید آمد. در واقع دردسرهای متعددی در انتظار شما می باشند، اما اگر قوی باشید و خسته نشوید از پس آنها بر خواهید آمد.

✔️شیر سیاه رنگ

اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن و یال‌های آن سیاه بود، این خواب تصویری از وجود انرژی های منفی و مخرب اطراف شماست. در واقع به شما هشدار می دهد که نسبت به این انرژی های مخرب بی‌تفاوت نباشید. شخصی اطراف شماست که با استفاده از مقام و نفوذش می‌خواهد به شما و دیگران آسیب برساند. اینکه این فرد چه کسی است و چه کارهایی می تواند بکند را شما باید بفهمید.

✔️شیر سفید رنگ

اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن آن سفید رنگ بود، این خواب دقیقاً تصویری از قدرت و نفوذ شما می باشد. شاید این خواب نشان می‌دهد که اگر از نهایت قدرت، دانایی و شجاعت خود استفاده کنید، به هر آنچه که اراده کنید دست خواهید یافت.

✔️عبور شیر از مسیر شما

اگر در خواب دید که یک شیر از مسیر شما عبور کرد، تعبیرش این است که قدرت و شجاعت خودتان را تقویت کنید تا بتوانید بدون هیچ‌گونه ترس و اضطراب از آینده در مسیر درست و حقیقی قدم بردارید. اگر که شما شجاع نباشید و اجازه بدهید ترس ها بر شما غلبه کنند، زندگی تان را به مرد نابودی خواهید کشید.

✔️فرار کردن از شیر

یکی از رایج‌ترین خواب های مرتبط با حیوان شیر این است که آن شما را تحت تعقیب گذاشته باشد و شما نیز در حال فرار کردن از او باشید. در اغلب موارد شما نمی توانید از دست شیر فرار کنید و در نهایت به چنگال وی گرفتار خواهید شد. در چنین حالتی شیر می تواند نمادی از یک جنبه شخصیتی شما باشد که سعی دارید از روبرو شدن با آن فرار کنید. شاید بخشی از شخصیت شما قصد دارد زندگیتان را تغییر دهد اما شما همچنان به خاطر ترسی که دارید از روبرو شدن با آن فرار می کنید و در مسیر اشتباهی که قدم برداشته اید ادامه می دهید. این مسیر اشتباه تمام روابط شما را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین این رویا می تواند علامتی از احساس خشم، غضب و پرخاش درون شما نسبت به زندگی دیگران باشد. بسیار پرخاشگر و حسود هستید. اگر این احساسات و هیجانات را در خودتان حبس کنید و اجازه ابراز به آنها ندهید، در رویاهای شبانه شما خودشان را به شکل یک شیر نشان می‌دهند.

✔️گاز گرفتن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر جایی از بدن شما را گاز گرفت، این رویا نشان می‌دهد که افرادی دور و بر زندگی شما هستند که تاثیر بسیار مخرب و منفی بر شخصیت شما دارند. شاید اکنون زمان آن است که به روابط سمی که تاکنون جرأت تمام کردنشان را نداشتید، پایان دهید. وقتی یکبار به کسی نه بگویید، زخم هایتان به مرور زمان التیام می یابد و یاد میگیرید که چگونه یک شخصیت مستقل و با اعتماد به نفس داشته باشید.

✔️ترسیدن از شیر

اگر در عالم رویا هنگام رو به رو شدن با شیر از آن ترسیدید، تفسیرش بدین صورت است که شما از مشکلات موجود در زندگی تان آگاهی کامل دارید و باید هرچه سریع تر با آنها روبه‌رو شوید. گاهی ضمیر ناخودآگاه به شما می گوید که نمی توانید پشت درهای بسته و یا زیر ابر مخفی شوید و بایستی که دیر یا زود با مشکلات و موانع زندگیتان روبرو شدید و آنها را حل کنید.

✔️شیر از نظر مسیحیان

شیر برای مسیحیان نمادی از خداوند و پروردگار می باشد. اگر در عالم رویا اطراف شیر احساس امنیت و آرامش داشتید، این رویا می‌تواند نشانه‌ای از محفوظ بودن و مصونیت شما باشد. اگر در زندگی تان آسیب های زیادی دیده اید، پس شیر در عالم رویا می تواند نشانگر التیام زخم‌های شما باشد. شاید در این مرحله از زندگی تان از شر همه آنها حفظ و در امان باشید. همچنین شیرها نماد خوبی‌ها و نیکی‌ها و تصویری از قدرت نامحدود خداوند هستند.

✔️شیر آزاد و رها

اگر در خواب شیری را دیدید که آزاد بود این خواب دشمنی را نشان می دهد که بسیار قدرتمند می باشد.
اگر در خواب دیدید که این شیر در حال دویدن به سمت شما بود، بایستی این خواب را یک هشدار در نظر بگیرید. این هشدار درباره خطری است که از جانب این شخص برای شما خواهد شد. بهتر است مراقب باشید و غفلت و نادانی نکنید.

✔️شیر محبوس و زندانی

اگر در خواب شیری را دیدید که در قفس بود و یا زندانی شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. از اندوه، غم، ناراحتی، پریشانی و آشفته حالی خبر می‌دهد. شاید معنی این خواب برای شما یک دوره پر از ناراحتی و آشفتگی را پیش بینی می‌کند.

✔️شیر در قفس

اگر در عالم رویا شیری را در قفسی دیدید، برای شما نشانه مثبتی می باشد. شما به زودی دشمنانتان را شکست خواهید داد. به طور کلی هر کس در خواب شیر در قفس ببیند، این رویا نشانگر برداشتن موانع از زندگی ‌اش می باشد. این موانع به کمک و اراده شخص خودش حل خواهد شد.

✔️عقب نشینی شیر

اگر در خواب دیدید که شیر از مقابل شما عقب نشینی کرد، این رویا تصویری از غلبه کردن بر خطرها و آسیب های اطراف تان می باشد. شما قادر هستید که از هرگونه خطر و تهدید احتمالی جلوگیری کنید. حتی اگر این کار دل و جرات زیادی لازم داشته باشد، باز هم شما انجامش می دهید.

✔️شکار شیر

اگر در عالم رویا شاهد صحنه شکار کردن شیر بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما وارد کسب و کاری پر از ریسک و خطر خواهید شد. حتماً قبل از اینکه وارد این کار شوید، مطمئن شوید که ارزش ریسک کردن داشته باشد، چرا که ممکن است نه تنها حامل سود برای شما نباشد، بلکه باعث نابودی کسب و کارتان هم بشود.

✔️شلیک کردن به شیر

اگر در خواب دیدید که به سمت یک شیر شلیک کردید، این خواب نمادی از قدرت و شخصیت شما می باشد. تیراندازی به حیواناتی مثل شیر اثبات می‌کند که شما در درگیری‌ها و جنگ‌هایی که بین خوبی و بدی رخ می دهد، پیروز خواهید شد.

✔️پوست شیر

اگر در خواب پوست بدن شیر رو دیدید، این خواب نشانه‌ای از شادی و خوشحالی و ثروت و دارایی می‌باشد. یک دوران طلایی در زندگی شما در شرف وقوع می باشد که برای شما حامل شادمانی ها و ثروت های زیادی خواهد بود.

✔️سوار شدن بر شیر

اگر در خواب دیدید که بر پشت یک شیر سوار شده بودید، این رویا سمبلی از شجاعت و دلاوری می باشد. این خواب نشان می دهد که شما از انجام کارهایی که باید انجام بدهید ترسی ندارید، چرا که نحوه برخورد با مشکلات را بسیار خوب بلد هستید و در این حوزه مهارت ستودنی دارید.

✔️شیر ماده به همراه توله هایش

اگر در خواب شیر ماده ای را به همراه بچه هایش دیدید، این رویا تصویری از اعضای فامیل شما می باشد. خوابی که دیده اید بسیار مبارک و مثبت می باشد، به ویژه برای کسانی که قصد صاحب فرزند دار شدن دارند و یا اینکه باردار می باشند.

✔️غریدن شیر

اگر در خواب دیدید که شیر غرش می کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که مردی نامناسب قصد دارد با شما وارد رابطه شود، اما این امر کاملاً نادرست می باشد و رابطه شما هم قطعا اشتباه خواهد بود. هوشیار باشید و خیلی رک و صریح به او نه بگویید.

✔️شیر جوان

اگر در خواب شیری را دیدید که از لحاظ سنی بسیار جوان به نظر می‌آمد، این خواب تصویری از یک خطر بسیار جزئی است. بهتر است این روزها احتیاط را فراموش نکنید.

✔️شیر در بیابان

اگر در عالم رویا یک شیر را در بیابان مشاهده کردید، این رویا نشان می دهد که شخصی از شما تقاضا خواهد کرد تا لطفی در حق وی انجام دهید. همچنین این رویا نشان می‌دهد که این شخص که از راه دور از شما در خواستی خواهد داشت و یا اینکه پس از مدت‌ ها به نزد شما می آید تا از شما درخواست کمکی کند.

✔️شیر در مسجد

اگر در خواب دیدید که شیری وارد مسجد شد، این خواب تعبیرش منفی است و از آسیب دیدن و در خطر بودن اعضای خانواده شما خبر می دهد. اگر که شما در خواب شاهد صحنه ای بودید که شیر از اینکه وارد مسجد شود ترس داشت، این خواب باز هم تعبیرش منفی و بد می باشد. تعبیرش بدین صورت است که افراد خانواده، دوستان نزدیک و اقوام و خویشاوندان تان از وجود یک دشمن به وحشت خواهند افتاد و برای مدتی به خاطر این وحشت از زندگی معمولی شان دور خواهند شد.

✔️شیر در خانه

اگر در عالم رویا شیری را در خانه و منزل خودتان دیدید، این خواب تعبیرش از بدتر شدن وضع و اوضاع خانه خبر می دهد و مشکلات برای چند روزی تشدید خواهد شد. این مشکلات امکان دارد در هر زمینه‌ای باشد، از مورد دزدی و سرقت قرار گرفتن تا خیانت، بیماری، طلاق، جدایی و …

✔️جنگیدن با شیر

اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید، این رویا به شما هشدار می دهد که باید خودتان را برای یک جنگ و درگیری آماده کنید و جسارت و شجاعت خودتان را تقویت کنید، چرا که اگر جسور و شجاع نباشید بازنده این میدان خواهید بود.

✔️نوشیدن شیر از پستان شیر

اگر در خواب از پستان شیر، شیر بنوشید؛ این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد و نشانگر پیروزی شما بر دشمنان و بدخواهان تان است.

✔️خوردن گوشت شیر

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت شیر بودید، این رویا به شما از رسیدن به قدرت و نفوذ خبر می دهد. قدرتی که وصف آن غیر ممکن می باشد. به تعبیر دیگر امکان دارد که در زمان های آینده از توانایی و مهارت های بسیار بی نظیر و موفقیت‌آمیزی برخوردار شوید.
در هر صورت این رویا نشانگر انرژی بسیار بالا و قدرت فوق العاده ای است که به زودی نصیب شما خواهد شد.

✔️سر و کله شیر

اگر در خواب سر و یا کله شیری را از فاصله بسیار کم مشاهده کردید، به طوری که دندان‌های آن را از نزدیکی به راحتی می‌توانستید ببینید؛ این خواب یک به هشدار و اخطار به شماست. اگر این اواخر برای رسیدن به قدرت و حاکم شدن بر چیزی تلاش می کنید، این خواب می گوید که تمام تلاش های شما با نتیجه منفی روبرو خواهد شد و در واقع برنامه هایتان نقش بر آب خواهد شد.

✔️حمله کردن به شیر با چاقو

اگر در خواب دیدید که به یک شیر با چاقو حمله کردید، این رویا به این معنی است که در آینده بسیار نزدیک شما گرفتار حیله و نیرنگ شخصی خواهید شد و شاهد رفتارهای بسیار ناعادلانه و غیر منصفانه از جانب رقبا و بدخواهان تان خواهید بود. احتمال دارد آن ها از عدم احتیاط و کم توجهی شما نسبت به برخی از جزئیات و یا توجه نکردن به مسائل مهم زندگی تان در حوزه کسب و کار سوء استفاده کنند. در واقع بهتر است بیشتر مراقب باشید و چیزی را از قلم نیندازید، چرا که یک غفلت شما باعث نابودی تان خواهد شد.

✔️نوازش کردن شیر

اگر در خواب دیدید که در حال نوازش کردن یک شیر و یا لمس کردن پوست آن با انگشتانتان بودید، این رویا تعبیر خوبی دارد. اگر در روز های گذشته و یا اخیراً با شخصی ملاقات داشته اید، این فرد در زندگی برای شما بسیار عزیز می شود و به زودی با او وارد رابطه بسیار صمیمی و نزدیک خواهید شد.

✔️آسیب دیدن توسط شیر

اگر در خواب دیدید که به خاطر ضربه و یا گاز گرفته شدن توسط شیر آسیب دیدید، این خواب نشانه‌ای از ضرر و خسارت و زیان می باشد. امکان دارد برخی از دارایی ها و اموال تان را از دست بدهید و یا این که در آینده‌ای نزدیک از خانه شما سرقت شود. در هر صورت احتیاط لازم را داشته باشید و همه پیش بینی ها را در نظر بگیرید.

✔️شیر آرام

اگر در خواب شیری را دیدید که بسیار آرام بود و اصلاً به شما کاری نداشت و یا نسبت به حضور شما بی توجه بود، این رویا نشان می دهد که شما در حال سعی و تلاش هستید که راهی پیدا کنید و خودتان را به دیگران ابراز کنید، اما هنوز مهارت ها و استعدادهای کافی برای این کار را پیدا نکرده اید. بهتر است دست از نشان دادن خودتان به دیگران بردارید و تمرکزتان را بر روی بهتر کردن زندگی تان قرار دهید. زمانی که زندگی شما عالی و بدون نقص باشد قطعاً توجه دیگران به شما جلب خواهد شد.

✔️شیر مرده و بی جان

اگر در خواب شاهد جسد یک شیر بودید، این رویا بدین معنی است که شما دوست دارید پروژه های آینده تان موفق شود اما برای این کار نیازمند پشتیبانی و انگیزه کافی خواهید بود که هیچ کدام از این موارد فعلاً در شما دیده نمی شود. پس در نهایت مسیر موفقیت شما کمی به تعویق خواهد افتاد.

✔️شیر روی یک صخره

اگر در عالم رویا شیری را بر بالای یک صخره در حال استراحت و یا خوابیده دیدید، این خواب تصویری از پیشرفت و توسعه شما در آینده خواهد بود. حتی ممکن است به این معنی هم باشد که شما در آینده ای نه چندان دور به لحاظ شغلی و کاری به درجه بسیار چشمگیری خواهید رسید و پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت. به بیان دیگر این رویا می تواند اشاره به این موضوع هم داشته باشد که شما نسبت به قبل بیشتر مورد احترام و تحسین اطرافیان تان قرار خواهید گرفت و آنها از اینکه یکی از نزدیکان شما هستند، احساس غرور خواهند کرد.

✔️شیر زخمی

اگر در خواب شیری را دیدید که جایی از بدن آن زخمی و مجروح شده بود، این رویا نشان می‌دهد که شما برای دفاع از ایده ها باورها و عقاید خودتان باید تلاش بیشتری بکنید. در هر جمعی که حضور پیدا می کنید هر کسی نظر مختص به خودش را دارد و ممکن است با نظر شما بسیار مخالف باشد و از در انتقاد وارد شود. برای اینکه بتوانید از ایده و باور خودتان دفاع کنید، بایستی بیش از پیش تلاش کنید.

✔️پنهان شدن از شیر

اگر در خواب دیدید که در حال فرار کردن و پنهان شدن از دید شیر بودید، تفسیر رویای شما بدین صورت است که در آینده دشمنان و مخالفان بسیار قدرتمندی در زندگی تان پدیدار خواهد شد. در واقع این رویا به شما توصیه می‌کند که اگر با چنین افرادی برخورد داشته اید و یا در تعامل قرار گرفته اید، به این منظور که نتوانند شما را تحت نفوذ و تأثیر خود بگیرند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهید و رفتارهای بسیار دقیق و سنجیده انجام دهید. چرا که یک اشتباه باعث می شود که به خودتان بیایید و ببینید که کاملا تحت کنترل و نفوذ آنها قرار گرفته اید و دیگر هیچ قدرتی از خودتان ندارید.

✔️غذا دادن به شیر

اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به یک شیر در قفس و یا در حیات وحش بودید، این رویا آینده‌ای بسیار لذت بخش را برای شما به تصویر می‌کشد. زندگی تان وارد مرحله بسیار خوشایندی خواهد شد و در این دوره به لحاظ روحی بسیار خوشحال و آرام خواهید بود.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق خالد اصفهانی ر رقص کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب رقص💃🕺

رقص و رقصیدن در دنیای بیداری عملی نشاط بخش است و اصولا زمانی که انسان شاد است، شروع به رقصیدن می کند. در خواب تعبیر این حرکت کاملا برعکس است و اغلب معبران رقصیدن در خواب را به غم و اندوه تعبیر کرده اند. برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: ناراحتی، کدورت، بیماری، رسوایی و بی آبرویی، کینه و دشمنی، اضطراب، شادی و نشاط و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب رقص بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام جعفر صادق (ع) رقص و پایکوبی در خواب تعبیرش منفی می باشد و دقیقاً برعکس خواب شما می‌تواند از یک و اندوه و گرفتاری خبر بدهد.
همچنین امام صادق (ع) بیان کرده اند که رقاص در عالم رویا هم تعبیرش منفی است و به شما از یک ناراحتی و کدورت خبر می دهد.

از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

از نظر یوسف نبی رقصیدن در عالم خواب و شنیدن آواز چنگ و نی و امثال این آلات، نشانگر سلامتی تندرستی و ایمنی و مصونیت در برابر خطرها می باشد.

از نظر محمد ابن سیرین👴

از نظر محمد ابن سیرین رقصیدن در عالم رویا تعبیرش از یک غم و اندوه خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که با صدای طبل و دهل در حال رقصیدن و پایکوبی بودید، این خواب تعبیرش اندوه و مصیبت می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که همراه دهل زدن نی می نواختند و شما نیز در حال رقص و پایکوبی بودید، بازهم تعبیرش می تواند از یک اندوه و ناراحتی چند روزه به شما خبر بدهد.
✍️اگر در خواب دیدید که همراه با چغانه (نوعی ساز) چنگ و نی هم می نواختند و رقص و پایکوبی بر پا بود، همچنان تعبیرش خوب نمی باشد و برای چند روزی امکان دارد درگیر مصیبت و غم و اندوه شوید.
برخی از تعبیرگران در این باره عقیده دارند که رقص نشانه ای از بیماری و کسالت است.

از نظر ابراهیم کرمانی👴

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر افرادی که در عالم واقعی بسیار می رقصند و یا به دین صوفی گرایش دارند، در خواب رقص و پای کوبی مشاهده کنند؛ تعبیرش برای آنها منفی می‌باشد و ازغم، ناراحتی و کدورت و دلشکستگی خبر می دهد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید، تعبیرش برای شما نشانگر دشمنی خصومت، کینه و درگیری می باشد. بهتر است این روزها حواستان را بیشتر جمع کنید.
✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که میرقصیدید، تعبیرش برای شما هم منفی می باشد. به زودی اتفاقی خواهد افتاد که برای شما نتیجه ای جز رسوایی و بی آبرویی در پیش نخواهد داشت. محتاط تر از قبل باشید تا به دردسر نیفتید.
✍️اگر در خواب دیدید که مهمانی شما همراه با موسیقی، چنگ و چغانه و آلات دیگر موسیقی بود و همچنین رقص و پایکوبی هم برپا بود، تعبیرش بسیار منفی است. یک مصیبت بزرگ و طاقت فرسا در انتظار شما می باشد.
✍️اگر در خواب تان رقاصه دیدید، تعبیر این خواب مردی را نشان می‌دهد که همیشه گرفتار مصیبت و درگیری می باشد و مدام در زندگی اش با دیگران جنگ و مرافعه دارد.

از نظر خالد اصفهانی👴

از نظر خالد اصفهانی اگر در خواب دیدید که مقابل شما که سرهای بریده در حال رقصیدن و پایکوبی بودند، این خواب نشان می‌دهد که یک فرد بزرگ و صاحب مقام مثل یک رئیس و سرور، گرفتار غم، ناراحتی، مصیبت و گرفتاری خواهد شد. این شخص می‌تواند هر کسی باشد، اما در هر صورت شما او را می شناسید و با وی در ارتباط هستید.

از نظر محمد العنبری👴

از نظر محمد العنبری رقص در عالم رویا تعبیرش منفی است. در واقع این خواب برعکس ماهیت لذت بخشی که دارد، به شما از یک مصیبت و گرفتاری خبر می دهد.
اگر در خواب دیدید که شما برای شخص دیگری در حال رقصیدن بودید، تعبیرش این است که شما هم در غم و مصیبت او شریک خواهید بود. خواه چه به عنوان یک همدرد و چه به عنوان یک مقصر.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

اغلب معبران رقصیدن و پای کوبیدن در عالم رویا را خوب و مثبت نمی دانند. پس رقص را می‌توان مصیب، غم، رنج و اندوه و دلشکستگی تعبیر کرده اند. رقص در عالم رویا ✍️اگر به معنای پای کوبیدن باشد، تعبیرش منفی و بد است ولی اگر منظور فقط حرکت دست ها باشد، این خواب نشانگر درخواست کردن و طلب و خواستن و احساس نیاز است. شاید به لحاظ درونی فکر می کنید که به دیگران نیاز دارید اما این نیاز خیلی شدید و حیاتی نیست ولی در هر صورت این نیاز وجود دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که افرادی به صورت گروهی و دسته جمعی در حال رقص هستند، تعبیرش هم یک غم و اندوه عمومی و همه گیر می باشد. این ناراحتی و اندوه گریبان همه افرادی که در خواب شما در حال رقصیدن بودند را خواهد گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شخص می رقصید و دیگران برای او دست می‌زدند، این خواب تعبیرش برای این فرد سخت و منفی می باشد. به زودی گرفتار مصیبت و بلایی سهمگین خواهد شد و زندگی‌اش از هم خواهید پاشید. همچنین کسانی که در عالم رویا شما در حال دست دادن بودند هم شامل این تعبیر خواهند شد و به خاطر غم و مصیبتی که دامن وی را می‌گیرد در اندوه و غم سنگینی فرو خواهند رفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ایستاده و یا نشسته بود و با حرکت دست ها در حال رقصیدن بود، این خواب تعبیرش نیازمند شدن وی می باشد. شاید اتفاقی پیش بیاید که او به دیگران نیازمند و محتاج شود. اگر در خواب دیدید که خودتان در حال رقصیدن و جست و خیز بودید، تعبیرش برای شما هم منفی است و نشانگر بلا، مصیبت و فتنه می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که نشسته بودید و یا اینکه در حالت ایستاده فقط دست هایتان را تحت عنوان رقصاندن تکان می دادید، شما به دیگران نیازمند و یا قرض دار و وامدار خواهید شد.
همچنین منوچهر مطیعی اعتقاد دارد که رقص زن در عالم رویا برای خانم ها نمادی از بدنامی، رسوایی، بی آبرویی و اتفاقات منفی می باشد. زندگی وی به جایی خواهد رسید که حتی برای ادامه زندگی اش مجبور به فرار و پنهان کردن خودش از چشم مردم باشد.
✍️اگر در خواب خودتان را در حال رقصیدن دیدید، این خواب تعبیرش نشانگر بدنامی و انگشت نما شدن در بین مردم و جامعه است. به طوری که شما بر سر زبان مردم خواهید افتاد و برای مدت‌ها سوژه دست آنها می شوید و حرف های بدی پشت سر شما زده خواهد شد.

از نظر آنلی بیتون👴

از نظر آنلی بیتون اگر شما در زندگی حقیقی تان فردی متعهد هستید و در خواب دیدید که کودکان در حال رقصیدن و پایکوبی بودند، این رویا علامت این است که شما به زودی صاحب خانه ای خواهید شد که فضای آن سرشار از نشاط و امید هم چنین فرزندانی مطیع و درست کار تربیت خواهید کرد.
✍️اگر شما جوان هستید و هنوز ازدواج نکرده اید و در خواب تان کودکانی را در حال رقص و پایکوبی دیدید، این خواب نشانگر وظایف معدود و کمی است که به شما واگذار شده ولی شما همیشه از انجام آن ها بسیار لذت می برید.
✍️اگر در خواب دیدید که سالمندان و کهنسالان در حال رقصیدن و پایکوبی هستند، این خواب می‌تواند به شما از یک زندگی بسیار بهتر در آینده خبر بدهد. زندگی که چشم‌انداز آن به به شما بیشتر از قبل احساس رضایت خواهد داد.
✍️اگر در خواب خودتان را در حال رقصیدن و پایکوبی دیدید، این خواب نمادی از خوشبختی و سعادت غیر منتظره و ناگهانی می باشد. در واقع زمانی به آن خواهید رسید که اصلاً فکرش را هم نمی کردید.
✍️اگر در خواب دیدید که شما به همراه گروهی در حال رقصیدن بودید، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که شما اطرافتان دوستان صمیمی بسیاری دارید و به خاطر وجود آنها از زندگیتان لذت بیشتری خواهید برد. اگر در خواب دیدید که دیگران به آرامی و آهستگی در حال رقصیدن بودند، تعبیرش به شما از سعادت و خوشبختی و تفاهم و سازش در محیط خانوادگی خبر می دهد. زندگی آرام و همراه با آرامش و آسایش خواهید داشت. اصلا نگران نباشید و بدانید که هیچ گاه مشکل جدی برای شما ایجاد نخواهد شد.

از نظر لوک اویتنهاو👴

از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب جنازه و یا جسدی را دیدید که در حال رقصیدن بود، این خواب تعبیرش از یک ارثیه بسیار هنگفت و کلان به شما خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال آموزش رقص بودید و یا اینکه معلم رقصی به شما آموزش رقص می‌داد، این خواب تعبیرش این است که شما فردی هستید که بسیار به عیش و نوش و خوشگذرانی علاقه مند هستید و این مسئله را به هر چیز دیگری ترجیح می دهید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال رفتن به یک سالن خالی از افراد بودید، این خواب تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر شادی و نشاط در زندگی تان است.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک سالن بسیار زیبا و مجلل در حال رقصیدن بودید، این خواب تعبیرش این است که رفتار شما بسیار عجولانه و سبکسرانه می باشد. شما روی رفتار تان هیچگونه کنترلی ندارید و در لحظه واکنش‌های بسیار هیجانی و عجولانه از خود نشان می دهید.
✍️اگر در خواب دیدید با شخصی که ظاهری جذاب داشت در حال رقصیدن بودید، این خواب تعبیرش حسادت را نشان می دهد. شاید شما هستید که به فردی حسودی می کنید و یا افرادی اطراف شما هستند که اصلاً به شما حس خوبی ندارند و به هر چیزی که در زندگی تان دارید حسادت می کنند.
✍️اگر در خواب دیدید که در میان یک عده ناشناس در حال رقصیدن بودید و حتی یکی از آنها را قبلاً ندیده بودید، این خواب تعبیرش منفی است و به شما از غم و ناراحتی و اندوه خبر می‌دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که شما در حال یادگیری رقص بودید، این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که به زودی شما عاشق شخصی خواهید شد و حاضر می‌شوید که قید همه چیز در زندگی تان را برای به دست آوردن او بزنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید و ناگهان بر زمین افتادید، این خواب به شما هشدار می دهد. باید هوشیار باشید و احساسات خودتان را کنترل کنید، چرا که اگر احساسات تان را کنترل نکنید و بیش از اندازه قلیان پیدا کند شما را دچار مشکل خواهد کرد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👴

از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما هیچ گونه محدودیتی در زندگی تان ندارید و کاملا آزاد و رها می باشید. زندگی شما همیشه در حالت تعادل و هماهنگی و توازن بوده است. رقص در عالم رویا می تواند نشانگر پوچی، بی اساسی، شادی، نشاط، شکرگزاری و سپاسگزاری و همچنین میل و تمایلات جسمی باشد. شما نیاز دارید که در دنیای واقعی و بیداری تمام نیازهای تان در این حوزه را رفع کنید و یا این ویژگی ها را ایجاد کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که شما در حال رقصیدن با شخص دیگری بودید، این خواب می‌تواند از صمیمیت احساس راحتی و اتحاد از جانب جنبه‌های غیر زنانه شما باشد. در واقع منظور ما از جنبه های غیر زنانه جنبه‌هایی از شخصیت شماست که لطافت کافی را ندارد و بیشتر شبیه برخی از جنبه‌های وجودی مردان می باشد. اگر شما یک رهبر و رئیس هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما کاملاً توانایی این را دارید که زندگی شخصی‌تان را از زندگی فردی تان دور نگه دارید و همه چیز را تحت کنترل قرار دهید. همچنین این خواب می‌تواند به این معنی باشد که شما فردی تهاجمی و عصبی هستید و همچنین شخصیت قوی و با اعتماد به نفس بالایی دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی از شما درخواست کرد تا با او برقصید، این خواب نشان می‌دهد که شما یک شخص تابع و پیرو می باشید. شاید احساس می‌کنید که شما برای اینکه یک فرد کامل و کاملاً هماهنگ به نظر بیاید به شخص دیگری نیاز دارید تا از بیرون شما را کنترل کند.
✍️اگر در خواب دیدید که شما با شریک قبلی تان که اکنون از او جدا شده اید در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما وی را همانگونه که بوده است با تمام خصوصیات بد و مثبتش به طور کامل پذیرفته بودید، اما قطع کردن این ارتباط یک تصمیم بسیار مثبت و سازنده برای شما محسوب می‌شود.
✍️اگر در خواب دیدید که شما در یک مراسم رقص شرکت می‌کردید و یا اینکه در حال رفتن به یک مراسم رقص بود، این خواب نمادی از یک جشن، پیروزی و سعی و تلاش شما برای رسیدن به شادی و نشاط می باشد. عبارتی وجود دارد به نام “رقص زندگی” که به معنای خلق، آفرینش، به وجود آمدن و هیجانی شدن و همچنین همراه شدن با چیزی است که زندگی از روی اجبار شما را وادار به انجام آن و قبول این پیشنهاد خواهد کرد، می باشد.
✍️اگر در خواب کودکانی را دیدید که در حال رقصیدن بودند، این خواب خانواده ای را نشان می دهد که بسیار شاد و خوشحال می باشند. در این خانواده هیچ مشکل حادی وجود ندارد و در صورت بروز هر گونه مشکل پشت یکدیگر را خالی نخواهند کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در کلاس رقص حضور داشتید، این خواب نشان می دهد که شما نیاز دارید خودتان را رها و آزاد کنید. همچنین ممکن است استعاره از این مسئله باشد که شما در حال سوق داده شدن به سمت یک پروژه، طرح و فرآیند جدید و یا مرحله ای جدید در زندگی تان باشید و طی این راه قدم ها و سختی های آن را یاد خواهید گرفت و برای شما آسان تر خواهد شد.

کتاب سرزمین رویاها📗

✍️اگر در خواب زنی را دیدید که در حال رقص باله بود، این خواب تعبیرش منفی می باشد و یک دردسر مصیبت و یأس و ناامیدی در پی آن برای شما در راه است. بسیار مراقب باشید و از انجام اعمالی که می‌دانید خطر به دنبال دارند خودداری کنید.
✍️اگر شما یک خانم جوان هستید و در خواب دیدید که در حال رقص باله بودید، تعبیرش این است که شما فردی بسیار متعهد و وفادار هستید و تحت هیچ شرایطی به شریک عاطفی تان خیانت نخواهید کرد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب رقص باله دیدید، تعبیرش برای شما منفی است و نشانگر شکست و خراب شدن طرح‌ها و پروژه‌های کاری تان می باشد.
✍️اگر شما یک زن مطلقه و بیوه هستید و در خواب دیدید که در حال رقص باله بودید، این خواب تعبیرش برای شما بسیار مثبت می باشد. در زمانی نزدیک با مردی بسیار ثروتمند آشنا خواهید شد که در اجتماع جایگاه خوبی دارد و ارتباط شما به ازدواج ختم خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید، تعبیر این خواب مثبت است و به شما از یک شانس و اقبال بزرگ در رابطه با مسائل عاطفی خبر می دهد.
✍️اگر در خواب اشخاص دیگری را دیدید که در حال رقصیدن بودند، باز هم ازشانس و اقبال بزرگی به شما خبر می دهد، اما این شانس و اقبال در زمینه کاری و اجتماعی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که بچه های کوچک و کودکان در حال رقصیدن بودند، این خواب تفسیر از شادی و نشاط در یک خانواده بزرگ و نسبتا پر جمعیت می‌باشد.
✍️اگر در خواب دیدید رقص دوستانتان را نگاه می کردید، این خواب اخبار خوشی را نشان می دهد که از جانب یک دوست به گوش شما خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال نگاه کردن رقص افراد غریبه و ناشناس بودید، بازهم تعبیرش مثبت می باشد و به شما از اخبار خوش خبر می دهد که به زودی به گوش شما خواهد رسید.

تعبیر خواب رقص بر اساس موضوع آن 📋

✔️رقص با مرده

اگر در خواب دیدید که همراه یک مرده در حال رقصیدن بودید، این خواب تفسیرش نشانگر سرنوشت و اخرت شماست. اگر بخواهیم دقیق‌تر این خواب را تفسیر کنیم باید بگوییم که این خواب به شما نشان می دهد که شما هم روزی از این دنیا خواهید رفت.
اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده تان که فوت شده اند در حال رقص بودید، تعبیر این خواب می‌تواند ناشی از دلتنگی زیاد شما برای این اشخاص باشد. شاید اخیرا بسیار به آن‌ها فکر می‌کنید و دلتان برای روزها و لحظه های خوشی که با آنها داشتید، بسیار تنگ شده است.

✔️رقصیدن زیر باران یا برف

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن زیر باران و یا برف بودید، رقصیدن در چنین آب و هوایی نشانگر حال و احوالاتی است که شما امکان دارد تجربه کنید. برخی از آنها مطابق میل شماست و برخی از آنها شما را عصبانی و ناراحت خواهد کرد.

✔️مدرسه یا آموزشگاه رقص

اگر در خواب مدرسه و یا آموزشگاه رقص دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما بسیار دوست دارید که به سال‌های جوانی و سال‌های پیشین زندگی خود بازگردید. اگر شما هنوز شخصی هستید که در دوران مدرسه به سر می‌برید و در خواب چنین رویایی دیدید، این خواب ناشی از نگرانی و اضطراب شما از بابت هر موضوعی می تواند باشد.

✔️همایش مربوط به رقص

اگر در خواب دیدید که در یک همایش مربوط به رقص حضور داشتید و یا اینکه قصد داشتید به آنجا بروید، این خواب تعبیرش نشانگر جشن، پایکوبی، شادی و نشاط می باشد. شما فردی هستید که برای رسیدن به شادی و خوشحالی تان تلاش بسیاری میکنید و قطعاً موفق خواهید شد. هرچه که در زندگی تان پیش می آید را راه به راحتی پذیرا هستید و به جای گله و شکایت سعی می کنید که همراه آن حرکت کنید و از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنید.

✔️تدریس و آموزش رقص

اگر در خواب دیدید که شما در حال تدریس و آموزش رقص بودید، این خواب تعبیرش این است که در زندگی تان به دوره‌ای رسیده اید که بایستی با روش‌ها و کارها و حرکت های قدیمی تان خداحافظی کنید و آنها را دور بریزید. مسائل جدیدی را فرا بگیرید. پس کلاس‌های رقصی را تصور کنید که در آن شما به درس ها و نکته های جدیدی خواهید رسید و چیزهای جدید یاد می گیرید. همچنین این کلاس‌ها می‌تواند راه‌حل‌های زیادی در مورد هر مسئله‌ای در زندگی به شما آموزش بدهد. شاید هم شما در حال حاضر مشغول یادگیری و آموختن مهارتهای جدیدی باشید. پس این خواب در به طور کلی به مهارت ها و استعدادهای جدید شما اشاره می‌کند.

✔️رقص شدن در یک باشگاه رقص

تفسیر این رویا نشان می‌دهد که شما سعی دارید با نمایش ویژگی ها و تمایلات جنسی خود به دیگران یک رابطه برای خود پیدا کنید. در واقع دوست دارید که با ویژگی‌های جنسی تان شخصی را به خود جذب کنید.

✔️تماشای مسابقه رقص

این رویا نشان می‌دهد که شما در زندگی حقیقی درگیر یک رقابت شده اید. شاید در حال جنگیدن برای یک مقام شغلی و یا ارتقاء شغلی هستید و یا اینکه دوست دارید ایده‌های نوعی که در حوزه مسائل شغلی و کسب و کارتان در ذهن خود مرور می کنید را به تایید دیگران برسانید. در اصل این خواب نشان می‌دهد که شما افکار و ایده های خودتان را برای دیگران ارائه می کنید تا از سمت آنها به تایید و توجه برسید شاید هم دوست دارید که نظر دیگران را راجع به کارهای خود بیشتر بدانید.

✔️رقص در مکانی خطرناک

اگر در خواب دیدید که در جای خطرناکی مثل وسط خیابان و یا بالای یک جای مرتفع در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما در زندگی حقیقی تان هم در شرایط خطرناکی قرار دارید در واقع زندگی واقعی تان را می توان به راه رفتن روی یخ های نازک و شکننده تشبیه کرد. یک تصمیم اشتباه شما امکان دارد که باعث شکسته شدن یخ و فرو رفتن شما در قعر آب ها شود. به عبارت دیگر بهتر است روش ها و واکنش های امن تر و بی خطر تری را برای ابراز عواطف و احساسات خود تا نسبت به دیگران به کار ببرید.

✔️رقص با غریبه و یا مردی نا آشنا

اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در حال رقصیدن با مردی غریبه بودیدف این خواب نشان می‌دهد که اگر جدیداً با فرد غریبه ای آشنا شده اید، بایستی بیشتر به ویژگی های فردی و شخصی او توجه کنید. این رقص می‌تواند دربردارنده ویژگی هایی باشد که شما هنوز در خودتان و یا شخص مقابل تان پیدا نکرده اید. وقت بیشتری به خودتان بدهید و از گرفتن هرگونه تصمیم عجولانه جلوگیری کنید.

✔️رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی

تفسیر این رویا نشان دهنده صمیمیت بین شما و پارتنر عاطفی تان است. در اصل از یک اتحاد و هماهنگی بین ابعاد زنانه و مردانه شما دو نفر خبر می‌دهد. نوع رقص شما در خواب نیز می تواند نشانگر وضعیت ارتباط شما باشد. اگر در خواب دیدید که رقصی بسیار پرشور آتشین مثل تانگو داشتید و یا رقص زیبا مثل والس، این رقص ها نشان می‌دهد که شما در ارتباط تان نگرش بسیار خوبی دارید و این رویا نشانگر سبک و علاقه شما در روابط شخصی تان است.

✔️رقص با شریک عاطفی سابق

اگردرخواب خودتان را در حال رقص کردن با همسر سابق تان دیدید، این خواب نشانگر پذیرش و درک بالای شماست. شما این فرد را همانگونه که بوده است با تمام ویژگی های فردی اش پذیرفته اید و اگر اکنون تصمیم گرفتید که از وی جدا شوید، این تصمیم بسیار سازنده و بر اساس تفکرات درستی بوده است. اصلا پشیمان نباشید و بدانید که در جای دیگر از گرفتن این تصمیم بسیار خشنود و راضی خواهید بود.

✔️رقص با حیوانات

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با حیواناتی مثل سگ، گربه، شیر و یا خرس بودید، این خواب در واقع تعبیرش افرادی را نشان می‌دهد که اطراف زندگی شما قرار دارند و حرف زدن با آنها نیز نشانگر ارتباط شما با هر یک از این افراد می باشد.

✔️رقص گروهی

اگر در خواب دیدید که گروهی از افراد در حال رقصیدن و انجام حرکات موزون و هماهنگ با یکدیگر بودند، این خواب هم ناشی از هماهنگی و توازن در زندگی حقیقی شماست. شما دوست دارید که اعضای خانواده و یا همکارانتان برای رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ باشند. در واقع شما اتحاد را بسیار دوست دارید و می دانید که همیشه کار گروهی بیشتر از کار فردی جوابگو می باشد.

✔️رقص سنتی و آئینی

اگر در خواب دیدید که شاهد رقص آیینی و سنتی بودید، این خواب نشانگر نیاز و احتیاج و شما به برقراری ارتباط با روح و درون تان می باشد. شاید مدتی است که بیش از اندازه درگیر مسائل بیرونی شده اید و وقتی را به ارتباط برقرار کردن با روح و درون تان اختصاص نداده اید.

✔️رقص بدون سَبک

اگر در خواب دیدید که بدون هیچگونه سبک خاصی در حال رقصیدن و انجام حرکات موزون بودید، این خواب نشانگر رهایی و آزادی شما از هرگونه محدودیت در زندگی واقعی تان است. تنها نکته جزئی که در ارتباط با این خواب بایستی به یاد داشته باشید، ریتم و سرعت رقص طرف شما در خواب می باشد. اگر در خواب دیدید که رقص آرام و ملایم داشتید، تعبیرش این است که شما باید قدم‌های زندگیتان را بسیار آرام و سنجیده بردارید و هم چنین حرکتی آرام و پیوسته داشته باشید. از گرفتن هرگونه تصمیم عجولانه جلوگیری کنید و سعی کنید که قبل از گرفتن هر تصمیمی جوانب آن را به خوبی بسنجید.

✔️رقصیدن با شور و حرارت

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با شور و هیجان و حرارت بودید، این خواب ناشی از جنبه‌های شهوانی و تمایلات جنسی شما می باشد. شاید بهتر است که در زندگی عاشقانه و عاطفی خود جایی را برای این ویژگی ها باز کنید. این که بخواهید به طور کلی این جنبه از وجودتان را سرکوب کنید، اصلا به نفع تان نخواهد بود. اکنون به یاد بیاورید که در طی دیدن این خواب چه اندزه با شخصی که می رقصیدید، تماس فیزیکی و بدنی داشتید و همینطور توجه کنید که تا چه اندازه این رقص نشانگر میزان تمایلات جنسی و درونی شما بوده است.

✔️رقص های کلاسیک و ملایم

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید و رفتار شما بسیار کلاسیک و رسمی بود، مثل والسبال؛ این خواب می‌تواند نشانگر بده بستان ها و گروکشی های رابطه حقیقی و واقعی شما با فردی که با او در حال رقصیدن بودید باشد.

✔️رقص باله

رقص باله در عالم رویا نمادی از اوقات خوش و دلپذیر و لذت بخش در زندگی شما می باشد.

✔️رقص های خیابانی

اگر در خواب خودتان را در حال رقص های خیابانی مثل بریک دیدید، این خواب تعبیرش این است که احتمال دارد چیزی پیش بیاید که نیاز به ثابت کردن داشته باشد. احتمال دارد که شما کارهایی را انجام بدهید که بخواهید ارزش خودتان را به تایید اطرافیان برسانید و از این طریق برتری خودتان با دیگران را نشان دهید.

✔️رقص برهنه

اگر در خواب دیدید که در حال رقص هایی از قبیل رقص های برهنه بودید، مثل رقص میله؛ این خواب با تمایلات جنسی شما در زندگی واقعی در ارتباط است. شما فردی هستید که بسیار تمایل و اشتیاق دارید و دوست دارید که همیشه جنبه جنسی‌تان بیدار و تامین شده باشد. شاید شریک عاطفی که دارید که نسبت به شما سرد باشد و شما دوست دارید که او نسبت به شما علاقه بیشتری نشان دهد.

✔️رقص تپ

رقص تپ (رقصی است که با صدای کوبیدن کفش های مخصوصی بر زمین به شکل ساز کوبه ای انجام می شود). اگر در خواب خودتان را در حال انجام چنین رقصی دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما بایستی الزاماً خلاق تر از خود قبلی تان باشید و سعی کنید که ایده ها و راه های جدیدتری را برای ابراز عقاید و نظرات خودتان پیدا کنید.

✔️رقص کودکان

اگر در خواب رقص کودکان را دیدی، این خواب نشانگر یک زندگی بسیار شاد، سرشار از نشاط و مسرت بخش می باشد.

✔️رقص نوزاد

اگر در خواب نوزادی را در حال رقصیدن دیدید، این خواب می‌تواند نشانگر تولد و ایجاد یک ایده ای نو و خلاقانه باشد، اما این مسئله کمی عجیب و غریب می باشد و در ذهن شما ابتدا کمی ناهماهنگی وجود خواهد داشت اما اگر وقت بیشتری به آن اختصاص بدهید، در نتیجه به جواب خوبی خواهید رسید.

✔️رقص طاووس

اگر در عالم رویا طاووسی را در حال رقص دیدید، این خواب نشانگر طبیعت، سرشت و ذات زیبای شما و یا کسی که اطراف شماست، می باشد. شخصیتی اطرافتان می باشد که بسیار اهل جلوه‌گری و جلب توجه است. پس این رویا می تواند اشاره به چنین فردی هم داشته باشد.

✔️رقص مار

اگر در خواب تان شاهد رقصیدن یک مار بودید، این خواب تفسیرش نشان می دهد که برخی از وسوسه ها و و نیرنگ ها در زندگی شما واقعی می باشند. اگر هوشیار نباشید به طور ناخواسته سمت مسیر های غیر اخلاقی و ناپسند کشیده خواهید شد و پس از آن برگشتن از این مسیر بسیار سخت تر خواهد بود و چه بهتر که اکنون مراقب رفتارتان باشید و سمت راه‌هایی که می دانید به نفع تان نیست، کشیده نشوید.

✔️رقص برای آقایان

برخی از تعبیرگران در این باره عقیده دارند که اگر مردی در خواب ببیند در حال رقصیدن می باشد، این رویا برای او نشانگر رهایی و آزاد شدن از شر زندان و حبس می باشد. مخصوصا اگر خودش در حین رقصیدن به پایش بند و زنجیر بسته شده باشد، تعبیرش بسیار بهتر و در نزدیک ترین وعده اتفاق خواهد افتاد.

✔️رقصیدن با لباس عروس

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با لباس عروس بودید، این خواب نشانگر شرکت کردن شما در کارهای شادی بخش و همچنین نشست و برخاست و معاشرت با دوستان صمیمی تان می باشد.
اگر در خواب دیدید که لباس عروسی شما بسیار کثیف بود، تعبیرش این است که ارتباط شما با نزدیک ترین دوست تان قطع خواهد شد.
اگر در خواب دیدید که با لباس عروس تان به آرامی می رقصیدید و آرایش صورت شما بسیار ملایم بود، پس از این خواب نشانگر خوشبختی و سعادت برای شما می باشد. آینده زندگی تان بسیار روشن است.
اگر در خواب دیدید که بسیار آرام می رقصیدید، پس بخت و اقبال به شما روی خواهد آورد. اگر در خواب دیدید که با لباس عروس می رقصیدید و آرایش غلیظی در چهره داشتید، حتماً بایستی صدقه بدهید چرا که احتمالاً یک ناراحتی و مصیبت برای شما در راه می باشد. با دادن صدقه رفع بلا کنید.

✔️رقصیدن با معشوق

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با معشوقه تان بودیدف تعبیر این خواب نشانه خوبی نخواهد بود. یک غم در دنیای واقعی در انتظار شما خواهد بود.

✔️اشتباه رقصیدن

اگر در خواب دیدید که اشتباه می رقصیدید، تعبیر این خواب نشانگر این است که شک و دودلی، نگرانی اضطراب و ترس و وحشت های درون شما می تواند در نهایت به مشکلاتی منجر شود که شما را بسیار ضعیف و ناتوان کند. سعی کنید اعتماد به نفستان را افزایش دهید و از دست از خجالتی بودن بردارید. به تعبیر دیگر شما باید هرچه سریعتر ارتباطتان را با یکی از همکارها و یا دوستانتان خاتمه دهید.

✔️آرام رقصیدن

اگر در خواب دیدید که بسیار آرام و ملایم می رقصیدید، این خواب تعبیرش دقیقاً برعکس می باشد. زندگی شما با همسر آینده تان اصلاً زندگی نرمالی نخواهد بود و هیچ چیز به خوبی پیش نخواهد رفت. احتمال اینکه به طلاق و جدایی و متارکه ختم شود بسیار بالاست و علت آن هم می تواند بیشتر مربوط به همسرتان باشد. او دوست ندارد ابراز احساسات کند و بی اهمیتی و کم توجهی را به دوست داشتن و ابراز احساسات ترجیح می‌دهد.

✔️رقصیدن در عروسی

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن در عروسی بودید، این خواب تعبیرش به رقابت با رقبای عشقی تان باز می گردد. شاید شما فردی هستید که در زندگی حقیقی تان افراد زیادی را می شناسید که به عشق شما علاقمند هستند. شاید هم احتمالا شما شخصی را دوست دارید و امکان اینکه به اون برسید، بسیار زیاد نمی باشد اما شما برای جلب توجه او دست به هرکاری می زنید و هیچ چیز برایتان ارزشی ندارد.

✔️رقصیدن با رقاصه

اگر در خواب دیدید که با یک رقاصه در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که دوستان صمیمی از دوران گذشته تان دارید و اکنون دوست دارید که با آنها مشورت کنید و به کمک آنها یک طرح و پروژه جدید را شروع کنید. همچنین این خواب می‌تواند نشانه‌ای از دعوت نامه برای یک مهمانی بسیار جالب و هیجان انگیز باشد. اینکه در این مهمانی حاضر شوید یا خیر به خودتان بستگی دارد اما اگر تصمیم بگیرید که حضور داشته باشید هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد و برعکس به شما بسیار خوش خواهد گذشت.

✔️رقص در کلوپ شبانه

اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن در کلوپ شبانه بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد اخبار خوبی به گوش شما خواهد رسید.

✔️رقصیدن مردم در خیابان

اگر در عالم رویا شاهد رقصیدن مردم در خیابان بودید، این خواب تعبیرش به برآورده شدن آرزوهای مهم شما اشاره می‌کند و در نهایت تلاش کردن هایتان به یکی از آرزوهای بسیار بسیار دوست داشتنی و مهم تان دست خواهید یافت.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق ج جابر مغربی جراحت ز زخم علامه مجلسی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی هانس کورت

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب زخم و جراحت🤕

معبران طبق اینکه زخم و جراحت شما همراه با خون بوده است یا خیر، تعبیر متفاوتی ارائه داده اند. اولین تعبیر برای این رویا خسارت، ضرر و زیان مالی است. بدن انسان ها همیشه در معرض خطر است. حتی کوچک ترین ضربه می تواند باعث ایجاد زخم و جراحت، هر چند کوچک بر بدن ما شود. اصولا وقتی اسم زخم به گوش ما می خورد، خون، چرک، درد و آسیب هم با آن تداعی می شود. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: سود و منفعت، پیروزی، اموال و دارایی، ناراحتی و اندوه، تهمت و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب زخم و جراحت بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام جعفر صادق (ع) یکی از تعابیر خواب زخم می تواند کاهش ضرر و خسارت های اموال و دارایی تان باشد. مخصوصاً اگر در خواب دیدید که از جای این زخم خون بیرون آمد و یا اینکه زخم شما خونریزی کرد و اگر زخمی همراه با خون ببینید ضرر و خسارت هایی که در زندگیتان دیده‌اید کمتر خواهد شد.
از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن زخم در عالم رویا سه تعبیردارد:
✍️تعبیر اول، نشانگر پیروزی و سربلندی می باشد. در هر مسئله‌ای که اکنون درگیر آن هستید پیروزی از آن شما خواهد بود.
✍️تعبیر دوم، رسیدن به خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد.
✍️تعبیر سوم، نیز کاهش ضرر و زیان مالی و همچنین جبران خسارت‌های وارده می باشد.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که روی بدن شما زخم‌های زیادی وجود داشت و تمام این زخم ها خونریزی داشتند، تعبیرش اصلاً خوب نمی باشد. در وعده‌های نزدیک شما ضرر و زیان و خسارت های زیادی را خواهید پرداخت و همچنین غم و اندوه زیادی گریبان شما را خواهد گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که از زبان شما خون بیرون آمده بود و بدن شما را این خون آلوده کرده بود، تعبیر این خواب به دست آوردن اموال حرام و نادرست می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که روی بدن شما زخمی وجود داشت و در محل این زخم خون و چرک جمع شده بود، تعبیرش مثبت می باشد و به شما از رسیدن به ثروت و به دست آوردن مال و اموال خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را با شمشیر زخمی کرد و از جای زخم شما خون سرازیر شد، تعبیر این خواب نشان می دهد که مردم نسبت به شما بی حرمتی خواهند کرد، اما ثواب و نیکی برای شما نوشته خواهد شد.

✍️اگر در خواب دیدید که کسی بدن شما را زخمی کرد اما اثری از خون وجود نداشت، این خواب تعبیرش پیروزی و غالب شدن برای شخص شما می باشد. همچنین به زودی به خیر و برکت و منفعت زیادی دست خواهد یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که زخم بدن شما خون و یا چرکی نداشت، تعبیرش برعکس می باشد. اموال و دارایی‌های شما کم تر خواهد شد و همچنین ضرر و زیان های بسیاری را باید پرداخت کنید.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما زخمی شده بود و همچنین جای زخم شما خونریزی داشت، اموال شما گرفتار یک نقص و کم و کاستی خواهد شد. احتمال یک ضرر و زیان بزرگ هم نشان داده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را با تیر زخمی کرده بود، این خواب نشان می دهد که شخصی با استفاده از نامه و یا فرستادن پیغام حرف بسیار تلخ و سنگینی به شما خواهد زد. در واقع این فرد درصدد به هم زدن آرامش شماست.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با کسی بودید و شما را با تیر زخمی کردند، تعبیر این خواب هم می تواند نشانگر جنگ و دشمنی با این شخص باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که در بدن شما سوراخ ایجاد شده بود و این سوراخ و یا زخم شما تازه بود و هنوز خون داشت، این خواب تعبیرش منفی است. در اموال و دارایی هایتان یک ضرر و زیان ایجاد خواهد شد و یا اینکه شخصی با زبان تند خود حرف بسیار بدی به شما خواهد زد، اما نگران نباشید که بخاطر شنیدن این حرف بد خداوند به شما ثوابی خواهد داد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که جایی از بدن شما زخم شده بود و زخم بدن شما خونریزی داشت، این خواب تعبیرش این است که شخصی در مورد شما حرفی بر اساس کذب و دروغ می گوید اما نگران نباشید، دیری نمی پاید که این دروغ معلوم می‌شود و رسوایی و شرمندگی برای این فرد خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که جای زخم شما ورم کرده بود، این خواب نشانه خوبی می‌باشد. اموال و دارایی‌های بسیار زیادی به دست خواهید آورد و از زندگی خوب و خوشی برخوردار خواهید شد، اما در ازای این خوشی از دوستان و بستگان و اقوام تان جدا خواهید ماند.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی شما را با سلاحی زخمی کرده بود، اما شما نفهمیدیید چه کسی بود و در محل زخم شما چرک زیادی جمع شده بود، این خواب تعبیرش اموال حرام و نادرست می باشد. به همان اندازه که زخم شما چرک کرده بود، اموال و دارایی حرام به دست خواهید آورد.
✍️اگر در خواب دیدید که با نیزه کسی را زخمی و مجروح کردید، این خواب تعبیرش این است که شما به شخصی ناعادلانه افترا و تهمت خواهید زد. بهتر است قبل از اینکه انگشت اتهام به سمت کسی دراز کنید، از حقیقت و حق بودن آن مسئله مطلع شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را با سلام زخم کرده بود و شما نفهمیدید که چه کسی این کار را انجام داده بود، تعبیرش برای شما خسارت و ضرر و زیان می باشد. از جانب شخصی به زحمت خواهد افتاد.
✍️اگر در خواب دیدید که روی زخم خودتان مرهم و مسکن می گذاشتید و زخم تان خیلی زود خوب شد، این خواب تعبیرش مثبت می‌باشد. شخصی باعث می‌شود که شما از جانب وی به خیر و برکت و آسایش و رفاه برسید. قدردان زحمات این شخص باشید.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر محمد العنبری اگر در خواب دیدید که شخصی زخمی شده بود اما زخم وی خون نداشت، این خواب نشان می‌دهد که یک سخن حق و راست به این شخص خواهید گفت و امکان دارد که وی از شما دل آزرده شود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

امام صادق (ع) در این باره نقل کرده اند که زخم و جراحت در عالم رویا می‌تواند نشانه‌ای از خیر برکت سود و منفعت و پیروزی و سربلندی و در تفسیر دیگری نقصان و کم و کاستی در اموال و دارایی باشد. طبق این تعبیر می توان این رویا را به این گونه تفسیر کرد که دیدن زخم و جراحت در عالم رویا قطعاً تعبیرش بد و منفی نیست اما باید ببینید که زخم شما در چه قسمتی از تن تان و ظاهر آن چگونه است، چراکه محل و حالت این زخم تفاوت هایی را در تعبیر آن ایجاد می‌کند.
✍️اگر در خواب دیدید که بدنتان زخم شده بود، نسبت به آن شخصی که بدن شما را زخم کرده بوده است پیروز و غالب خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی تن شما را مجروح کرده بود، از این شخص به شما خیر و سود و منفعت می رسد.
مرحوم مجلسی عقیده دارد که اگر کسی در خواب دید که بدنش زخم شده و یا زخم تن شخص دیگری را ببیند، تعبیرش مثبت و خوب می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما و یا بدن شخص دیگر متورم شده بود و باد کرده بود، به همان قدر که تورم و آماس دیدید به سود و منفعت خواهد رسید. همچنین مقام و مرتبه شما در جامعه ارتقا خواهد یافت.
✍️اگر دیدید که زخم بدن شما خون داشت، این خواب تعبیرش منفی است و نشانگر ضرر و زیان مالی می باشد. اگر زخم تن خون نداشته باشد، تعبیرش آزرده خاطر شدن و درد و رنج می باشد.
محمد ابن سیرین از کرمانی نقل می‌کند که اگر شما زخمی را دیدید که خون از آن می‌رفت، به همان اندازه که خون از دست داده است، زیان مالی خواهد دید.
✍️اگر زخم در ناحیه سینه شما بود، این خواب نشان می‌دهد که از جانب همسر و شریک عاطفی خود تان ناراحت و دل شکسته خواهید شد.
✍️اگر بر پشت بدن شما بود، ناراحتی از جانب یکی از دوستان تان را نشان می دهد و صدمه بزرگی از او خواهید خورد.
✍️اگر در خواب دیدید که زخم شما همراه با خون بود، تعبیر آن بستگی به نحوه بازگویی شما دارد. مثلا اگر در تعریف خواب بگویید که “زخمی دیدم که از آن خون می آمد” تعبیرش مثبت و نیکو می باشد.
از نظر امام صادق (ع) تعبیرش چیره شدن بر مشکلات و موانع در زندگیتان است. در این باره نوشته شده است که اگر در خواب بگویید “خون می آمد”، تعبیرش مال حرام می باشد و به زودی مقداری اموال و دارایی به دست خواهید آورد که از لحاظ شرعی درست نمی باشد.

از نظر علامه مجلسی👨

✍️اگر در خواب زخمی بر تن خودتان دیدید و این خون زخم همراه با خون بود، تفسیرش خسارت مالی می‌باشد که خسارت نسبتاً بزرگ و غیرقابل جبرانی هم می باشد، اما اگر زخم شما خونی نداشت، تفسیرش ناراحتی و آزردگی خاطر می باشد.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات زخم در عالم رویا می تواند نشانه این باشد که شما از بابت موضوعی بسیار ناراحت و اندوهگین خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که روی بدن کسی زخم وجود داشت، تفسیر این خواب نشان می دهد که دچار مشکل و موانع غیر قابل حلی خواهید شد.
✍️اگر در خواب بدن خودتان را زخمی دیدید، این رویا تفسیرش به ضرر و خسارت و زیان مالی اشاره می‌کند‌. به طور کلی تفسیر این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب باشید، چرا که در هر صورت تعبیر خوبی برای شما دیده نمی شود.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون زخم در عالم رویا تفسیرش دور شدن و فاصله گرفتن از افراد مورد علاقه و عزیزان زندگیتان می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از بدنتان زخم شده بود، این خواب تعبیرش این است که شما در برابر لذت های احمقانه و پوچ تسلیم خواهید شد و به همین خاطر محبوبیت خودتان را پیش دوستان و نزدیکان تان از دست خواهید داد و آنها شما را ترک می کنند.
✍️اگر در خواب دیدید که با چاقو زخمی شده بودید، تعبیرش نشانگر مشکلات خانواده است. برای مدتی درگیر مشکلات خواهد بود و فرزندان تان نیز به جای اینکه به شما کمک کنند، بیشتر به آن دامن می‌ زنند.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی را با چاقو زخمی کردید، تفسیر این رویا نشان می‌دهد که شما تغییر شخصیت خواهید داد و تبدیل به فردی منفور و ناپسند خواهید شد. هوشیار باشید و درگیر مسائل منفی نشوید تا به مسیر های بد کشیده نشوید.

✍️اگر در خواب جراحت و یا زخم دیدید، این خواب تعبیرش از یک بیماری و کسالت خبر می دهد. این بیماری بیشتر از اینکه جسم شما را به هم بریزد باعث آشفتگی فکری و روانی شما می شود.
✍️اگر در خواب پانسمان زخم دیدید، این خواب تعبیرش می‌تواند به این گونه باشد که تمام آرزوهای بلند مدت و هدف های قلبی شما تبدیل به خوش گذرانی های زودگذر و وقت تلف کردن با دیگران خواهد شد. شاید درگیر چیزهای مسخره بشوید که شما را از هدف های بلند پروازانه خودتان دور کند.
✍️اگر در خواب دیدید که یک نوزاد زخم بسیار عمیقی روی بدنش داشت، به طوری که استخوان های بدن این نوزاد پیدا بود؛ تعبیر این خواب می‌تواند بدین صورت باشد که اتفاق های بد و طاقت‌ فرسا کمتر در زندگی تان رخ خواهد داد. نگران نباشید هیچ اتفاق بدی برای شما ایجاد نخواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که زخمی روی بدنتان داشتید، این رویا نشانه ضعف می باشد. ضعفی که بیشتر مربوط به قوه جسمانی و فیزیکی شماست. شاید به خاطر کار زیاد و یا عمل سنگینی باشد که انجام می دهید به هر حال کمی از قوای جسمانی شما کم خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال پانسمان کردن زخم بدن تان بودید، این رویا نشانه این است که شما فردی هستید که از هر فرصتی برای خوشبختی تان استفاده می کنید و هیچ دلیل و بهانه ای برای دست کشیدن از تلاش نمی آورید.
✍️اگردرخواب تان زخم و جراحت روی بدن شخص دیگری دیدید، تعبیر این رویا کمی ناراحت کننده می باشد. دوستان تان آنطور که شما نسبت به آنها تعهد و وفاداری به خرج می دهید، برای شما نیستند و به زودی در حق شما یک ناعدالتی و بی‌انصافی را روا خواهند داشت.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که بدن شما زخمی بود، این خواب تفسیرش توهین، بی احترامی و شنیدن حرف هایی است که برای شما خیلی خوشایند نمی باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال بستن زخم خود بودید، تفسیرش بسیار مثبت است و در زمینه عشقی و عاطفی و احساسی به سعادت و خوشبختی خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که بدن خودتان و شخص دیگری را با انگشت زخمی کردید، تفسیرش منفی است و نشانگر ضرر و زیان و خسارت می باشد.
✍️اگر در خواب چسب زخم دیدید، این خواب نشان می‌دهد که اوضاع زندگی تان اکنون بسیار مورد پسند و رضایت بخش نیست و شما نیز از این بابت بسیار آشفته و دگرگون هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال چسباندن یک چسب زخم بر روی جراحت بدن تان هستید، این رویا خاطر نشان کمک کردن به همنوعان و نزدیکانتان می باشد. فردی هستید که بسیار به اصول انسانی مقید می باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که چسب زخمی بر بدن شما بود، این خواب نشان می دهد که کسی به اموال و حریم شخصی شما تعرض و دست درازی خواهد کرد. شما نیز سعی کنید که وی را ببخشید، چرا که از سر نادانی و غفلت از دست به چنین کاری زده است.

از نظر هانس کورت👨

از نظر هانس کورت اگر در خواب دیدید که انگشتان شما زخمی و یا کثیف شده بودند، این خواب تعبیرش منفی است و نشانگر غم و اندوه می باشد. شاید چیزی شما را تهدید می‌کند که اگر به آن توجه نکنید در نهایت باعث سرشکستگی شما خواهد شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که روی بدن شما زخمی وجود داشت، این رویا نشانگر احساسات منفی و نگرش‌های نادرستی است که باید از شر آنها خلاص شوید و یا اینکه اگر تاکنون آنها را سرکوب کرده اید اکنون وقت ابراز و بیان کردن است و دیگر نباید درون خودتان نگه دارید. قسمتی از بدن که زخم شده است را بایستی در نظر بگیرید و بررسی کنید که این عضو نماد چه چیزی است. خواب شما بیانگر این باشد که شما هنوز احساس خوبی نسبت به یک موقعیت و یک رابطه ندارید. شاید او بسیار دل شما را شکسته و رنج هایی که از او دارید الان به شما اجازه نمی‌دهد که مثل قبل با او صاف و روراست باشید. اگر در خواب دیدید که جایی از بدن شما به خاطر زخم، احساس ضعف و درد شدید داشت، این خواب می‌تواند به شما خبر بدهد که به خاطر یک مسئله ضربه بزرگی خواهید خورد و در زندگیتان ضعیف و ناتوان خواهید شد.

از نظر معبران غربی📚

از نظر معبران غربی زخم در عالم رویا می تواند نمادی از اضطراب ها، نگرانی ها و خطراتی باشد که در زندگی آینده شما ایجاد خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که دیگران تن زخمی داشتند، تفسیرش می‌تواند به استرس، نگرانی، اضطراب و درگیری های ذهنی و احساس حقارت اشاره داشته باشد. شاید شما شخصی است که به لحاظ درونی احساس کامل بودن ندارید و همیشه خودتان را سرزنش می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که زخم شما خوب شده بود، نشانگر این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات و موانع زندگی تان دوام بیاورید و برای آنها راه حلی پیدا کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی که شما دیوانه وار عاشقش هستید، زخمی شده و به خاطر این زخم بیمار شده بود، این خواب می‌تواند اشاره به یک درد روحی و روانی داشته باشد که این درد به خاطر درگیری های ذهنی شما در زندگی واقعی تان به وجود آمده است. بهتر است کمی اطراف خودتان را خلوت کنید و بیشتر به روحتان بپردازید.

کتاب سرزمین رویاها📗

✍️اگر در خواب دیدید که در حال زخم کردن انشگت تان بودید، این کار تفسیرش درگیری و مشاجره با دوستان و نزدیکان تان می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که فقط انگشت شست شما زخمی شده بود، این خواب به شما خبر می دهد که باید منتظر ضررهای بزرگی در حوزه مالی و دارایی هایتان باشید.
✍️اگر در خواب زخم و جراحت دیدید، این خواب تفسیرش این است که شما باید خیلی کار کنید و هر لحظه از زندگیتان را در حال کار کردن باشید بدون آنکه نتیجه رضایت بخش و مثبتی عاید حال تان شود. در واقع کار کردن و تلاش شما بسیار بیهوده و بدون ثمر می باشد.
✍️اگر در خواب تان زخم هایی روی پاهایتان دیدید، این خواب تفسیرش به این صورت است که شما از یک غم بزرگ در دلتان رنج می برید و هر لحظه از بابت آن دل شکسته هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که دستها و بازو های شما زخمی شده بود، این خواب نشان می‌دهد که به زودی از جانب شخصی ناراحت و آزرده خاطر خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که روی گوش و یا لبتان زخم هایی وجود داشت، این خواب تفسیرش بسیار منفی است و از یک بدبختی و گرفتاری خبر می‌دهد که زندگی شما را احاطه خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که پشت بدن شما کاملا از زخم پوشیده از شده بود، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که بر تمام دشمنان تان موفق و پیروز خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در دهان شما زخم هایی وجود داشت، این خواب تعبیرش بسیار منفی می باشد. تمام دارایی و اموال تان را طی یک جریانی از دست خواهید داد و دقیقاً به مرحله اول زندگی تان باز خواهید گشت.
✍️اگر در خواب دیدید زخمی در گلوی شما وجود داشت، این خواب تفسیرش می‌تواند به این صورت باشد که همه درگیر کارهای خودشان خواهند شد و برای مدتی از شما بی‌خبر می‌مانند.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا📘

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا زخم و جراحت را نشانه‌ای از احساساتی که آسیب دیده، توجه نشده و یا تاثیر خاصی از ضربه های گذشته شما در روح و روانتان می باشد.
✍️اگر دیدید که شخصی را زخمی کردید، این رویا نشان می‌دهد که شما به آسیب زدن به شخصی و یا نابود کردن جنبه ای از شخصیت خودتان بسیار تمایل دارید. در اصل به بخاطر راحت کردن خودتان دوست دارید چیزی را نابود کنید تا کمی آرام بگیرید.
✍️اگر در خواب دیده که یک شیء نوک تیز در بدن شما فرو رفت، تفسیراین خواب نشان می‌دهد که علاوه بر احساساتی که بسیار آسیب دیده اند، ممکن است حتی نشانه از این باشد که شما برای یک تجربه جدید و امتحان یک عشقه جدید بسیار آماده و پذیرا هستید.

تعبیر خواب زخم و جراحت بر اساس موضوع آن 📋

✔️تمیز کردن زخم

اگر در خواب دیدید که در حال تمیز کردن و درمان زخم خودتان بودید، این رویا نشان می دهد که شما قصد دارید به شخصی که در گذشته رهایش کرده اید باز گردید و این تصمیم برای شما بسیار حامل شادی و خوشحالی خواهد بود. به بیان دیگر شاید باید تصمیم بگیرید دوباره در محیطی شرکت کنید که مدت هاست به آنجا نرفته اید و با این حضور دوباره آرامش را مجددا را به خود بازگردانید.

✔️زخم باز

اگر درخواب دیدید که زخم روی بدن شما باز بود اما خونریزی نداشت، این رویا نشانگر این است که شما توسط دیگران شناسایی خواهید شد و اگر شخصیت خوب یا بدی داشته باشید، به آنها اثبات خواهد شد.

✔️زخم اندام تناسلی

اگر در خواب دیدید که اندام جنسی شما زخم شده بود، تفسیر این رویا نشان می دهد که شخصی اطراف شماست که بسیار به شما علاقه مند است و همیشه منتظر توجه از سوی شماست. اما شما اصلا به این شخص فکر هم نمی کنید و قطعا زمانی که متوجه شوید او به شما فکر می کند متعحب خواهید شد.

✔️کندن زخم

اگر در خواب دیدید که در حال کندن زخم و یا جای زخم بدن تان هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما نتیجه کاری که اکنون مشغول به آن هستید را خواهید دید و این کار با خوبی و خوشی به پایان می‌رسد.
اگر جایی که زخم را کندید خونریزی کرده بود، این خواب تعبیرش بسیار مطلوب‌تر خواهد بود و موفق و پیروز می شوید. همچنین به هر شخصی، در مورد هر کاری پیشنهاد بدهید آنها با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد.
اگر زخم خونریزی نداشت و بهبود یافته بود، این خواب نشان می‌دهد که شما به طور ناگهانی متوجه می‌شوید که درباره چیزی اشتباه فکر کرده اید و از جانب شخصی که او را ناراحت کرده بودید چه همسرتان و چه دوست تان باشد، عذرخواهی خواهید کرد.

✔️زخم روی شکم

اگر در خواب دیدید که روی شکم خودتان زخمی وجود داشت، این خواب تعبیرش بدین صورت است که شما به خاطر موفقیت های اخیر تان بسیار گیج و سر به هوا شده اید و شاید هم مستی پیروزی هنوز از سر تان نپریده باشد و به همین دلیل است که اکنون کارهای اشتباهی انجام می دهید و متوجه نمی شوید. اگر مراقب نباشید تمام موفقیت هایتان را با یک اشتباه خراب می کنید.

✔️زخم ناحیه پشت و کمر

اگر در خواب دیدید که پشت و یا روی کمر شما زخمی وجود داشت، تعبیرش نشان می دهد شخصی که به او خیانت می کنید با شما تماس خواهد گرفت و یا اینکه بعد از فهمیدن خیانت شما، در شرایط بسیار سختی رهایتان خواهد کرد.

✔️زخم روی دست و پا

اگر در خواب دیدید که زخمی روی دست و یا پای شما وجود داشت، این خواب نشان می دهد که ملکی برای شما وجود دارد که همیشه برای شما حامل پول و ثروت بوده است و یا اینکه افرادی که با آنها تجارت می کنید تلاش بسیاری برای درآمد بیشتر می کنند، پس در نتیجه شما هم از جانب آنها به سود و منفعت خواهد رسید.
اگر زخم روی دست و پای شخص دیگری مشاهده کردید، تعبیرش بدین صورت است که شما بیشتر از خودتان به این شخص سود می رسانید. در واقع بیشتر از این که تمرکز تان بر زندگی خودتان باشد به او فکر می کنید.

✔️زخم بسته شده

اگر در خواب زخمی را دیدید که روی آن بسته شده بود، این خواب نشان می‌دهد که شما هنوز کارهای خودتان را به اتمام نرسانده اید. حتی می تواند نشانه ای از حوادث گذشته باشد که دوباره به سراغ شما آمده اند و باعث آزار و بی خوابی های شبانه شما شده اند. بهتر است کمی بالغانه فکر کنید و مشکلاتی که شما را آزار می دهد را از سر راهتان بردارید. گذشته، گذشته است و فکر کردن به آن بی مورد می باشد.

✔️زخم روی دست

اگر در خواب دیدید که روی دست شما زخم یا زخم های زیادی وجود داشت، این خواب نشان می دهد که به خاطر ضربه ای که در گذشته به شما وارد شده است، توانایی برقراری ارتباط جسمی تان را از دست داده اید. اگر هم اکنون برای حل این مشکل اقدام نکنید در روابط بعدی و جدید، مشکل شما خیلی حاد تر و شدیدتر خواهد شد و ضربه های سنگینی از این بابت خواهید خورد.

✔️زخم شدن سر

اگر در خواب دیدید که سر شما زخم شده بود، این رویا یک هشدار و اخطار به شما می دهد. شما در حال ایجاد راه‌ها، روش‌ها و ایده‌های جدیدی هستید، پس در نتیجه مسئولیت‌های جدیدی هم به عهده شما خواهد بود. از این بابت ترسیده اید و فکر می کنید که از پس آنها بر نمی آید. به جای ترسیدن به خودتان اعتماد کنید و بر روی مهارت‌های فردی تان کار کنید. این رویا می تواند با زخم های گذشته شما هم در ارتباط باشد. شکست هایی که در گذشته خورده اید و یا زخم زبان‌های که از دیگران شنیده اید، باعث سلب اعتماد به نفس شما شده است و شما دیگر نمی‌توانید آنطور که باید به خودتان اعتماد کنید. آنها را رها کنید و زندگی جدیدی برای خودتان بسازید.

✔️زخم صورت

اگر در خواب صورت شما زخم شده بود، این رویا نمادی از یک احساس بسیار قوی و قدرتمند می‌باشد. احساسی که آنقدر قوی است که باعث وحشت و حتی وسواس شما شده است. این احساس می‌تواند در زمینه عشقی و یا حتی هر مسئله دیگری وجود داشته باشد.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی ابن عباس اسماعیل ابن اشعث امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ر ریش کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ریش👨

ریش یکی از زیبایی های صورت مردان می باشد. همانطور که معبران هم ریش را در عالم خواب و رویا را در اولین مرحله به زینت و آراستگی مردان تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ریاست و رهبری، بزرگی و شرافت، خسارت و زیان مالی، ثروت، احترام و عزت، ازدواج و تأهل و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ریش بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام صادق (ع) ریش صورت در عالم رویا ده تعبیر دارد:
✔️تعبیر اول، نشانگر خرید و فروش می باشد. شاید تصمیم بگیرید مقداری از اموال تان را به فروش بگذارید تا اموال جدیدی را برای خود خریداری کنید.
✔️تعبیر دوم، نمادی از منزلت، مرتبه، عزت و احترام می باشد. به زودی به جایگاه بسیار خوبی خواهید رسید.
✔️تعبیر سوم، نشانگر مقام و پست بسیار معتبر است. مسئولیت های بسیار بزرگی را به شما واگذار خواهند کرد و شما به خاطر این مسئولیت ها مقام بالایی پیدا می کنید.
✔️تعبیر چهارم، نشانگر ترس و وحشت و یا هیبت و شکوه می باشد. شاید تفسیرش بدین صورت باشد که شما آنقدر با باشکوه و بزرگ خواهید شد که وقتی نام تان جایی برده شود، تن و بدن دیگران را به لرزه در خواهد آورد.
✔️تعبیر پنجم، نشانگر منزلت و قدر و جاه می باشد.
✔️تعبیر ششم، خیر و برکت و نیکویی را نشان می دهد.
✔️تعبیر هفتم، نشانگر ازدواج و متاهل شدن است. به زودی شما تصمیم می گیرید که دو فرد را به ازدواج یکدیگر درآورید و در اصل شما تصمیم می گیرید که برای یک ازدواج واسطه شوید.
✔️تعبیر هشتم، نشانگر مال و اموال و دارایی های بسیار است که شما به زودی تبدیل به فردی بسیار ثروتمند خواهید شد.
✔️تعبیر نهم، نشانه فرزند دار شدن می باشد.
✔️تعبیر دهم، تکریم و گرامیداشت شما از بابت مسئله‌ای را نشان می دهد. شاید به خاطر کارِ خیرِ بزرگی که انجام می‌دهید دیگران از شما تشکر و قدردانیِ فراوان کنند.

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که موی سفید را از بین ریش های صورت تان کّندید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که با سنت پیغمبر و دستورات خداوند مخالف و مبارز هستید‌.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های تان کوتاه و کم پشت بود، این خواب تعبیرش خوب است. اگر بدهی و قرضی دارید، پرداخت‌ خواهد شد. اگر ناراحت و غمگین هستید، پس از شر غم و اندوه رها خواهید شد و خوشحالی و شادمانی دوباره به زندگی شما باز خواهد گشت.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش هایتان را تراشیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما برای اینکه بتوانید معاش خودتان را بگذرانید و مایحتاج اولیه زندگی تان را تامین کنید، اذیت و خوار و ذلیل خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ریش سر و صورت شما را زده بود، این خواب اصلاً خوب نیست. احترام و آبروی شما پیش مردم از بین خواهد رفت و دیگر هیچ کس برای شما ارزش قائل نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های تان را رنگ گذاشته بودید، این خواب نشان گر پوشش و پرده گذاشتن بر روی اعمال و رفتار تان است. شاید شما چیزی را از کسی پنهان می کنید و دوست ندارید کسی از این موضوع خبردار شود.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های شما کنده شده بود، تعبیرش هیچگاه خوب نخواهد بود. شما از احترام و ارزش خواهید افتاد و پیش بقیه خوار و حقیر خواهید شد.

از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب ریش دیدید، تعبیرش قطعا مال و اموال و ثروت برای شماست.

از نظر محمد ابن سیرین👴

از نظر محمد ابن سیرین ریش نمادی از آرایش و زینت مردان و سرپرستی، ریاست، رهبری بر یک خانه و یک منزل می باشد، همانطور که در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.
✍️اگر شما فرد مسنی هستید و در خواب دیدید که جوان شده بودید و ریش های شما دوباره مجددا سیاه رنگ شده بود، این رویا اصلاً برای شما تعبیر خوبی ندارد. به زودی شخصیت شما خرد خواهد شد و تبدیل به یک فرد بسیار پست و بی ارزش خواهید شد.
✍️اگر فرد جوانی هستید و در خواب دیدید که پیر شده بودید و ریشه های شما سفید رنگ شده بود، تعبیرش دقیقاً بالعکس قبل می باشد. در زندگی تان به عزت، بزرگی، شرافت و… خواهید رسید و در چشم دیگران بسیار شخصیت با ارزش و محترمی خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما کاملاً اندازه ای متناسب و نسبتا بلند دارد، پس تعبیر این خواب برای شما خوب است. کار سرپرستی و رهبری شما بر خانه درست خواهد شد و به جایی خواهد رسید که در خانه همه به شما احترام خواهند گذاشت و به حرف شما گوش خواهند کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که روی زمین می کشید، اصلاً تعبیرش خوب نیست. این رویا تعبیرش مرگ می باش.د به زودی از دار دنیا خواهید رفت و بهتر است که این باقی مانده کم از عمرتان را به استغفار و توبه بپردازید.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام ریش ‌های خودتان را زده بودید و یا بریده بودید، این خواب تعبیرش خوب نیست. این خواب نشان می‌دهد که یک ضرر و زیان و خسارت مالی بزرگی در انتظار شماست و به سبب این اتفاق شأن و شخصیت شما پیش مردم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. درهرصورت آبروریزی و رسوایی در پیش دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را با قیچی اصلاح کردید، این خواب نشانگر رسیدگی به وظایف و کارهای منزل می باشد. شما به عنوان یک سرپرست و رییس خانه بایستی به برخی از موارد و عوامل دوباره رسیدگی کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال رنگ کردن ریش های تان بود اما هر کار کردید ریش‌های شما رنگ نگرفت، شما فردی هستید که اصلاً دوست ندارید پنهان کاری کنید و همیشه حال و احوال زندگی تان برای همه کس عیان و آشکار می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما بسیار کم پشت و تُنُک و به اصطلاح کوسه مانند بود، این خواب تعبیرش این است که اموال و دارایی‌های شما کمتر از قبل خواهد شد و همچنین حرمت و احترام تان نیز کم می شود. حال این مسأله می‌تواند به خاطر یک اتفاق و یا به خاطر غفلت و نادانی باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که با ناخن هایتان در حال مرتب کردن ریش هایتان بودید، تعبیرش این است که شما فردی هستید که از قدرت و جایگاهتان به خوبی حفاظت می کنید و ارزش قائل هستید.

از نظر ابراهیم کرمانی👴

از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که ریش ‌های شما سیاه رنگ و یا قرمز رنگ بود، این خواب نشان می‌دهد که بخاطر اینکه شما سرپرست و رئیس یک خانه هستید، گرفتار قضاوت ها و پیش داوری های زیادی خواهید شد. افرادی از دید خودشان شما را قضاوت خواهند کرد، افرادی گله می‌کنند و افرادی به شما نصیحت های بی مورد می کنند. بهتر است نسبت به این صحبت ‌ها بی اهمیت باشید و مشغول انجام کار خودتان شوید، هیچ کس به جز خداوند صلاحیت قضاوت را ندارد.
✍️اگر دیدید که تمام ریش‌های شما سفید شده بود، این خواب تعبیرش میانه می باشد. از سویی وقار، صبر و شکیبایی و بردباری شما بیشتر از قبل خواهد شد اما از سمت دیگر غم و اندوه هم در زندگیتان افزایش خواهد یافت و این گونه می‌توان گفت که اگر صبر و شکیبایی شما بیشتر شود، حتی اگر شدت غم ها هم بیشتر شود، شما فردی صبورتر خواهید بود و بهتر می توانید با این مشکلات مبارزه کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال شانه زدن ریش های تان بودید این خواب نشان می‌دهد که شما فردی مقید هستید و همیشه زکات اموال تان را پرداخت کرده اید.
✍️اگر در خواب دیدید که علاوه بر شانه کردن ریش هایتان آنها را خوش بو هم می کردید و عطر و گلاب می زدید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی خیرخواه هستید. شاید افرادی را مشغول به کار و حرفه ای کنید و برای آنها شغلی ایجاد کنید. مردم هم از بابت این اعمال خیر و نیک از شما سپاسگزاری و تشکر خواهند کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش خود را با دندان تان کّندید و یا بریدید، این خواب تعبیرش خوب نیست. خانواده شما گرفتار ضرر و خسارت و زیان خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که بخاطر یک مرض و بیماری ریش های شما ریخته بود، این خواب تعبیرش منفی است. خطری شما را تهدید می‌کند که می‌تواند به مرگ ناگهانی منجر به شود و یا اگر هم به مرگ منجر نشود آبرو و اموال شما را در خطر نابودی و زوال قرار خواهد داد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما خیلی صاف، روشن و براق شده بودند، تعبیرش این است که سرپرستی شما بر منزل و خانواده و همچنین زینت و آرایش چهره تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

از نظر اسماعیل ابن اشعث اگر در خواب دیدید که تمام ریش های شما سفید شده بود و هیچ موی سیاهی در آن پیدا نمی شد، این خواب نشان می‌دهد که به شخصیت و منزلت شما خدشه وارد خواهد شد. شاید اتفاقی بیفتد که دیگر به مانند قبل کسی برای شما احترام قائل نباشد. حال در این اتفاق امکان دارد خودتان مقصر باشید و یا مقصر نباشید اما در هر صورت نتایج آن دامن شما را خواهد گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که همه ریش های شما را تراشیده بودند و جای این تراشیدن ها زخم شده بود، این خواب هم تعبیرش همانند قبل است. حرمت و مقام و مرتبه شما در چشم مردم کمتر از قبل خواهد شد.
✍️اگر در خواب کودک نابالغی را دیدید که ریش در آورده بود، این خواب اصلا خوب نیست. غم و اندوه بزرگی در انتظار شما می باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب نشانه غم و اندوه است. به زودی حال و روز روانی شما به هم می‌ریزد و برای چند روزی افسرده و ناراحت خواهید شد. به تعبیر دیگر شاید شما ندانسته کاری انجام بدهید که در نتیجه باعث رسوایی و بی آبرویی شما بشود.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که همسرتان ریش داشت، این خواب تعبیرش منفی است. همسر شما هیچگاه باردار نخواهد شد و شما صاحب فرزندی نمی شوید. اگر شما صاحب فرزند هستید و فرزند دارید، پس این خواب نشان می دهد که در بین تمام اقوام و خویشان شما به فردی بزرگ و سرشناس شناخته خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ریش شما را گرفته و می کشد، تعبیرش نشان می‌دهد که شخصی تمام اموال و دارایی و شما را به ارث می برد و به جای شما استفاده می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که شما ریش کسی را گرفته بودید و می کشیدید، پس تعبیرش برعکس است و شما اموال و دارایی شخصی را به ارث خواهید برد.

از نظر جابر مغربی👴

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما اندازه‌اش مثل ریش پدرتان بود، این خواب تعبیرش رسیدن ارث و میراث از جانب پدرتان به شما می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما به قدری دراز شده بود که از ناف شما هم پایین‌تر رفته بود، تعبیرش اصلاً خوب نیست .گرفتار فقر، بدهکاری، قرض، غم و اندوه و ناراحتی خواهید شد. در هر صورت شرایط زندگی شما دگرگون می شود و اصلاً شرایط مقبولی نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که دست در ریش های تان کردید و قسمتی از آن را کّندید و بر روی زمین ریختید، این خواب اصلا خوب نیست. اموال و دارایی تان را از دست خواهید داد.
✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش تان را درون چیزی گذاشتید و نگه داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که بسیار از اموال و دارایی تان نگهداری می کنید و اجازه نمی‌دهید کسی به آن ها دست درازی کند.

از نظر ابن عباس👴

از نظر ابن عباس اگر در خواب دیدید که ریش های افرادی مثل زندانی ها، دربان ها، حاجبان و یا کسانی که ترسیده اند را می تراشیدید، خواب خوب و نیکویی دیده اید، اما ✍️اگر برای ثروتمندان و جواهر فروشان و یا کسانی که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی هستند این کار را انجام می دادید، تعبیرش بسیار بد و منفی خواهد بود.

از نظر محمد العنبری👴

از نظر العنبری ریش در عالم رویا اشاره به زینت، زیبایی، عزت، احترام و ثروت و دارایی تعبیر می‌شود. به بیان دیگر می‌تواند اشاره به رفتار نیکو و شایسته و همچنین توسل و اعتقاد شدید به سنت و رفتار پیامبر داشته باشد.
✍️اگر شما در زندگی حقیقی فردی هستید که بسیار اهل گناه و معصیت می باشید، پس این رویا برای شما نشانگر توبه و استغفار و همچنین نشانه هدایت دوباره به سمت خداوند می باشد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

از نظر منوچهر مطیعی به طور کلی ریش در عالم رویا نشانه خوبی است اما به شرطی که این ریش نه کوتاه کوتاه باشد و نه بلند بلند، بلکه به اندازه و متناسب باشد. ریش در عالم رویا نمادی از احترام، حرمت، عزت و آبرو و حیثیت مرد می باشد اما اگر ریش تان را در وضعیت غیرعادی مشاهده کردید، قطعا تفسیر خوابتان خوب نخواهد بود. برای مثال اگر در خواب ببینید که یک سمت ریش شما بسیار بلند و یک طرف آن بسیار کوتاه و یا اینکه ریشه تان را به شکل مدل دار و غیر عادی قیچی کرده باشید.
اغلب معبران معتقدند که اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که به زمین کشیده می شد، این خواب نشانه مرگ می باشد و شما روزهای آخر عمرتان را سپری می کنید. همچنین ابن سیرین عقیده دارد که صاحب این خواب مرگ عادی و خوبی نخواهد داشت و در شرایط بد و أسف باری از دنیا می رود.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را شانه می زدید و به عطر و گلاب و آراسته می‌کردید، خوابتان خوب و نیکو می باشد. نشان می‌دهد که به زودی بر شان و منزلت شما افزوده خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش خودتان را کّندید و ریختید، این خواب نشانگر تلف شدن و نابودی مقداری از اموال تان می باشد.
✍️اگر شما در عالم حقیقی ریش دارید و در خواب دیدید که ریشه ندارید و ریش شما را تراشیده بودند، این خواب اصلاً خوب نیست. آبرو و حیثیت و اموال شما در خطر می باشد. امکان دارد که از جایی و یا از جانب کسی ضربه بخورید.

از نظر آنلی بیتون👴

از نظر آنلی بیتون اگردرخواب تان ریش دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با شخصی به مجادله و بحث و مخالفت خواهید پرداخت و برای اینکه بتوانید او را زمین بزنید و از پیشی بگیرید، تلاش بسیاری خواهید کرد. در این راه به خیلی چیزها را از دست خواهید داد، از جمله پول، اموال، شخصیت و جایگاه تان. به نفع تان است که مراقب باشید و قبل از اینکه با هر کسی به مجادله برخیزید، طرفتان را خوب بشناسید.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب نشان می دهد که شما در بیشتر مواقع بسیار بیهوده و بی اساس با دیگران معاشرت و رفت و آمد می کنید. بهتر است این کار سنجیده و درست باشد، چرا که اگر بی‌گدار به آب بزنید و با هر کسی نشست و برخاست کنید، ضربه‌های بزرگی خواهد خورد. از طرف دیگر این خواب می تواند نمادی از یک بیماری طولانی مدت و طاقت‌فرسا باشد و مجبور باشید برای مدت ها با این مشکل دست و پنجه نرم کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی ریش های شما را می کشد، تعبیرش این است که شما ثروت تان را می بازید و تمام اموال خود را از کف بیرون می کنید. همچنبن نشان می دهد که برای بازگردانی و جبران این ضرر دست به اعمال خطرناک و بی اساسی خواهید زد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش هایتان را شانه می زدید، تعبیرش این است که غرور، تکبر و خودخواهی بیش از اندازه شما باعث شاکی شدن دیگران شده است. در اصل آنها بخاطر این اخلاق زشت تان نسبت به شما احساس تنفر و خشم پیدا کرده اند. بهتر است در رفتار و صفت های اخلاقی تان تجدید نظر کنید.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از ریش صورت مردی تعریف می کردید، تعبیرش طلاق از همسر فعلی تان است. شما پس از متارکه ازدواج خواهید کرد اما این ازدواج اصلا خوب نیست و باز ناموفق خواهد بود.

از نظر لوک اویتنهاو👴

از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار بلند و اندازه غیرعادی داشت، این خواب اصلاً خوب نیست. تعبیرش نشانگر ناراحتی و غم و اندوه می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما خاکستری رنگ بود، این خواب نشان می دهد که شاید شما کسی را مورد تمسخر، نیشخند و افسوس خوردن قرار بدهید و به نحوی بخواهید که او را تحقیر کنید. شاید هم برعکس باشد و این شما باشید که در جمع مورد تمسخر قرار می‌گیرید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما را تراشیده بودند، این خواب نمادی از ضرر و زیان و خسارت می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما قرمز رنگ بود، این خواب نشانگر شرمساری و سرافکندگی در بین دیگران می باشد. احتمال دارد این اتفاق در اثر رفتارهای نسنجیده خودتان باشد، در هر صورت احتیاط را فراموش نکنید وگرنه بی آبرویی را برای خودتان رقم خواهید زد.
✍️اگر شما یک دختر مجرد هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش درآورده بود، این خواب برای شما مثبت می باشد. به زودی ازدواج خواهید کرد و صاحب همسر و خانواده خواهید شد.
✍️اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب دیدید که صورتتان ریش داشت، اگر باردار هستید فرزند شما پسر است. اما اگر هنوز باردار نشده اید، خداوند فرزند پسری به شما عطا خواهد کرد.
ریش کم و کوتاه نماد شکست و زوال است.

از نظر کارل گوستاو یونگ👴

از نظر یونگ ریش در عالم رویا اشاره به آگاهی، بینش و خرد شما دارد. اگر شما شخصی هستید که در دنیای واقعی ریش صورت ندارید و اصلاً دوست ندارید که ریش داشته باشید اما در خواب خود را با ریش مشاهده کردید، تعبیرش این است که شما همیشه قصد دارید خودتان را به دیگران ثابت کنید و همینطور بر عکس اگر در دنیای واقعی همیشه ریش می گذارید اما در خواب دیدید که ریش تان را زده اید و یا ریش نداشتید، تعبیرش هم بالعکس خواهد بود. شما سعی می کنید که شخصیت واقعی و رفتار واقعی تان را از چشم دیگران دور نگه دارید در واقع شما علاقه دارید که همیشه تظاهر به چیزی که نیستید کنید. این رفتاری که شما انتخاب کرده اید به هیچ کس جز خودتان ضرر نمی رساند، پس بهتر است دست از این بازی‌ها بردارید و در هر شرایطی خود واقعی تان باشید

کتاب سرزمین رویاها📘

✍️اگر در خواب دیدید که ریش داشتید، این خواب برای شما منفی است. احتمال دارد که به لحاظ مالی و رفاهی به مشکل بر بخورید و برای مدتی در مضیقه قرار بگیرید.
✍️اگر در عالم رویا مردی را دیدید که ریش ‌های آن بسیار پرپشت و زیاد بود، این خواب بسیار مثبت است. یک شانس و اقبال بزرگ برای شما در راه می باشد که در نهایت به یک موفقیت غیرمنتظره و دور از انتظار ختم خواهد شد. فقط هوشیار باشد که این موقعیت را از دست ندهید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار کوتاه بود، این رویا نمادی از پول و ثروت می باشد. اموال زیادی به دست خواهید آورد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار بلند بود، پس تعبیرش یک ثروت هنگفت و نامحدود می باشد. ثروتی که از جایی که اصلا فکرش را نمی کنید به شما خواهد رسید.
✍️اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب یک مرد ریش دار را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما در آینده نزدیک تصمیم می گیرید که شوهر و خانه تان را ترک کنید. این ترک کردن به هر دلیلی می‌تواند باشد اما شما تصمیم خودتان را خواهید گرفت.
✍️اگر شما باردار هستید و در خواب یک مرد ریش دار را دیدید، این رویا به شما خبر می دهد که فرزند شما پسر خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر خانم جوان هستید و در خواب یک مرد ریشو را دیدید، این خواب به شما از رسیدن و وصال به یار مورد علاقه تان خبر می‌دهد و به زودی شما با شخصی که بسیار او را دوست دارید، ازدواج خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال کّندن ریش های تان بودید، این رویا نمادی از تباهی، بدبختی و زوال و نابودی می باشد. در واقع زندگی شما به طور کل از هم خواهد پاشید.
✍️اگر در خواب دیدید که دیگران ریش ‌های خود را می کّندند، این خواب نشان گر ناتمام ماندن و ناکامی در امور مالی و طرح های مالی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال تراشیدن ریش های تان بودید، این رویا نمادی از ضرر و خسارت مالی است.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش یکی از نزدیکان و آشنایان تان را می بُریدید، این خواب به شما از امنیت و مصونیت در تمام امور خبر می دهد. اصلا نگران نباشید و بدون هیچ استرسی هر کاری که دوست دارید انجام بدهید. قطعا با موفقیت روبرو خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی در حال شستن ریش ‌هایش بود، این رویا تعبیرش اذیت و آزار و عذاب می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال شستن ریش هایتان بودید، این خواب به شما هشدار می دهد که احتمال دارد در طی روزهای آینده اضطراب و استرس شدید شما را فرا بگیرد پس سعی کنید که خونسردی خودتان را حفظ کنید و از تشنج و تشویش اضافی و بیهوده پرهیز کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار آراسته و قشنگ بود، این خواب به شما وعده می دهد که حتماً ایده ها و نقشه هایتان با موفقیت روبرو خواهد شد و نتیجه تمام کارهایتان را خواهید دید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما مجعد و فر بود، این خواب به شما نشان می دهد که دقیقا هر چیزی که خواستید باب میل شما پیش خواهد رفت و به تمام خواسته های تان خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شما اصلا ریش نداشتید، این خواب نمادی از یک منفعت و سود بسیار بزرگ در زمینه مالی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را کوتاه می کردید، این خواب خوب نیست و تعبیرش منفی می باشد. ضرر و زیان مالی شما را تهدید می‌کند. بهتر است پیش بینی های لازم را انجام دهید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش‌های شما ریزش داشت، این خواب تعبیرش می تواند اشاره به از دست دادن یکی از نزدیکان و آشنایان داشته باشد. اینکه این فرد دور و یا نزدیک است خیلی مشخص نیست اما یکی از آشناهای شما می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما سیاه و مشکی رنگ بود، این خواب نشانگر شانس و اقبال می باشد. این شانس بسیار امیدوارکننده است و باید نسبت به تمام کارهایتان خوش بین باشید.
✍️اگر دیدید که ریش شما حنایی رنگ بود، این خواب تعبیرش این است که برخی از مسائل باعث تحریک و وسوسه شما می شوند. بهتر است سرتان به کار خودتان باشد و اگر خودتان هم می‌دانید که مسئله ای پوچ و بیهوده است به آن توجه نکنید.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما سفید رنگ بود، این رویا یک سعادت و خوشبختی وصف ناپذیر را به تصویر می‌کشد. شما در نهایت به یک خوشبختی می رسید که زبانزد خاص و عام خواهد بود.
✍️ریش قهوه‌ای رنگ تعبیرش منفی است و در واقع احتمال دارد که با یک بدبیاری و بدشانسی روبرو شوید. اگر در خواب دیدید که ریش شما جوگندمی بود، این خواب تعبیرش این است که شما نسبت به غیبت ها بد گویی ها و یاوه گویی های اطرافیان تان خیلی حساس شده اید و این موضوع شما را عذاب می دهد. اگر در جمعی و یا بحثی شما اذیت می شوید سریعا خودتان را از آنجا دور کنید.
✍️ریش خاکستری نماد یک ضرر و خسارت مالی می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار کم پشت بود، تعبیر این رویا مرگ یکی از اقوام و فامیل های شما می باشد.
✍️اگر شما یک زن شوهردار هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش درآورده بود، این خواب برای شما منفی است. به زودی از همسرتان جدا خواهید شد و یک طلاق و متارکه در پیش خواهید داشت.
✍️اگر شما یک خانم مجرد هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب به شما از یک باخت و مغلوبیت خبر می‌دهد.
✍️اگر اگر شما یک خانم باردار هستند و در خواب دیدید که صورتتان ریش آورده است، این رویا کمی ناراحت کننده است. اگر مراقب نباشیداحتیاط نکنید، فرزندتان را از دست خواهید داد و یک سقط جنین خطرناک در پیش خواهید داشت.
✍️اگر شما یک زن بیوه و مطلقه هستیدد و در خواب دیدیدکه صورتتان ریش در آورده است، این خواب اصلا خوب نیست. تمام دارایی تان را طی یک جریان از دست خواهید داد و زندگی تان به مرز صفر خواهد رسید.
✍️اگر شما یک دختر جوان هستید و در خواب دیدید که صورتتان ریش در آورده است، تعبیرش برای شما مثبت می باشد. به زودی ازدواج خواهید کرد و به وصال یار می رسید.

تعبیر خواب ریش بر اساس موضوع آن 📋

✔️شانه کردن ریش پدر و برادر (برای خانم ها)

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که ریش پدر و یا برادرتان را شانه می زدید و یا اینکه با قیچی آنها را مرتب می کردید، این خواب تفسیرش این است که شما یک خواستگار از خانواده بسیار اصیل و نجیب خواهید داشت و این ازدواج انجام می گیرد. در واقع این رویا اشاره می‌کند که پدر و برادر شما برای خوشبختی تان و تهیه جهیزیه و امور رفاهی برای زندگی آینده شما بسیار تلاش خواهند کرد و از هیچ چیز دریغ نمی کنند. قدردان لطف و زحمات آنها باشید.

✔️شانه زدن ریش همسر

اگر در خواب دیدید که در حال شانه کردن ریش شوهر و همسرتان بودید و یا خواستید آنها را مرتب کنید، این رویا نشان می‌دهد که شما زنی بسیار وفادار و نجیب و با اصالت هستید.

✔️آراسته و مرتب بودن ریش صورت

اگر در خواب دیدید که ریش صورت تان را بسیار مرتب کرده بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی بسیار منظم و دقیق می باشید و در کارهای خیر و امور دنیوی تان بسیار با دقت عمل می‌کنید.

✔️کوتاه کردن ریش با قیچی

اگر در خواب دیدید که در حال کوتاه کردن ریش های صورتتان با قیچی بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که نسبت به همسر و فرزندان تان بسیار دلبستگی و وابستگی دارید و همیشه و در هر همه حال به آن توجه می کنید.

✔️بوسیدن یک زن و یا مرد ریش دار

فرقی ندارد که شما مرد باشید یا زن، اگر در خواب چنین صحنه ای را دیدید، این رویا نشانگر عزت و احترام و رسیدن به سود و منفعت مالی است.

✔️دیدن زنی با ریش

اگر در خواب زنی را دیدید که صورتش ریش داشت، این رویا تعبیرش مثبت می باشد. این خواب نمایانگر خوشبختی و سعادت است. رابطه شما با همسرتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد و آینده این رابطه روشن می باشد. اگر شما هنوز ازدواج نکرده اید پس تعبیرش تصمیم گیری برای ازدواج می باشد.

✔️ریش سیاه رنگ

اگر در خواب رنگ ریش شما سیاه رنگ بود، این رویا نشانگر هزینه‌ها و مبلغ های بزرگ می باشد. شاید برخی از هزینه های اشتباهی که قبلا کرده اید را دوباره به یاد بیاورید. مدت ها برنامه‌ریزی کرده بودید که این اتفاق را از ذهنتان پاک کنید و یا اینکه با آن کنار بیاید اما موفق نشده اید.

✔️ریش قرمز رنگ

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دید یدکه ریش تان قرمز رنگ بود، تعبیرش برای شما خوب است و نشانگر افزایش رزق و روزی در زندگیتان و رونق گرفتن کار و بار تان می باشد. با دوره‌ه ای سرشار از شانس و اقبال روبرو خواهید شد و فرصت های زیادی برای کسب درآمد آسان و حلال در پیش خواهد داشت. فقط مراقب باشید که بیش از اندازه خرج نکنید و از این فرصت به نحو احسن و مثبت استفاده کنید.
اما اگر یک زن هستید و در خواب دیدید که شما ریش قرمز رنگ در صورت داشتید، این رویا برای شما مثبت می باشد. لحظات سرشار از عشق و شور در آینده در پیش خواهید داشت. زندگی تان رونق می‌گیرد و روابط عاشقانه زیادی در پیش خواهید داشت.

✔️ریش خاکستری رنگ

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که ریش خاکستری رنگ داشتید، این رویا نشانگر افتخار، سرافرازی و بزرگی می باشد. به موفقیت ها و دستاوردهای بسیار بزرگی خواهید رسید و به همین خاطر احساس سرافرازی و رضایت خواهید کرد. همچنین باعث شایستگی شما می شوند. همیشه سعی کرده اید تا کارها و وظایف تان را به نحو احسن و صحیح انجام دهید و حداکثر توانایی ‌تان را به کار بگیرید. مطمئن باشید شخصی که ناظر بر کار شماست حتما مشاهده می‌کند و پاداش این تعهد شما را خواهد داد.
اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که ریش خاکستری رنگ داشتید، این خواب بیانگر سخت کوشی و سماجت شماست. دوست دارید که تجربه‌های خوبی را به دست بیاورید و این موضوع هم برای شما حامل و زمینه ساز اتفاقات بسیار خوبی خواهد بود. شما به خاطر همین جسارتی که دارید نسبت به اطرافیانتان برتری خواهید داشت.

✔️ریش کم پشت

اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما بسیار کم پشت بود، این رویا نشانه فقر و مضیقه مالی می‌باشد. در دوره پیش روی زندگیتان اوضاع مالی شما تعریفی نخواهد داشت و به طور قابل توجه و چشمگیری رو به زوال خواهید رفت. پس بهتر است از حالا پیش بینی کنید. این شرایط برای شما بسیار سخت و غیرقابل تحمل خواهد بود، چرا که شما عادت ندارید هزینه‌های خود را کنترل کنید و بی اساس و بی فکر خرج می کنید.
اگر شما یک خانم هستید و این خواب را دیده اید، این رویا به شما خبر می‌دهد که در این دوره سود مالی شما کمتر از دوره قبل می باشد اما پیشرفت تان در کار بیشتر خواهد شد. ناراحت نباشید چرا که حتما در جایی نتیجه کارتان را خواهید دید.

✔️ریش پرپشت و زیاد

اگر در خواب دیدید که ریشه شما بسیار پرپشت و پر شده بود، این خواب برای شما خبر از ارث و میراثی می دهد که به زودی شما می‌رسد. شاید اولش برای شما خیلی تعجب انگیز نباشد اما بیشتر از آنچه که انتظار دارید به دست شما خواهد رسید.
اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیده اید، این رویا نشان می دهد که نزدیکان و افراد خانواده تان می دانند که شما فردی باثبات و مستقل هستید و در هر شرایطی هر تصمیمی که شما بگیرید برای آنها قابل اعتماد و احترام خواهد بود.

✔️ریش بور و طلایی

اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما بور و طلایی شده بود در حالی که شما در دنیای واقعی بور و طلایی نیستید، این رویا نشانه خوبی خواهد بود. سعادت و خوشبختی در زندگی شما تضمین شده است. زمانی فرا می رسد که شما از هر آنچه که بدست آورده اید نهایت لذت را ببرید.

✔️رشد ناگهانی ریش

اگر در خواب دیدید که ریش شما به طور ناگهانی بسیار پر و بلند شده بود و در دنیای واقعی اصلا اینگونه نیست، این رویا با خبرهای بسیار خوب و دل انگیز در ارتباط است. این اخبار خوب می‌تواند از افزایش حقوق تا جایزه و پاداش عملکرد خوبتان باشد. در هر حال هر چه که هست بسیار برای شما لذت بخش و خوشحال کننده می باشد.

✔️اصلاح ریش و صورت

اگر در خواب دیدید که در حال تراشیدن ریش و صورتتان بود، این رویا یک هشدار و اخطار می باشد. این هشدار بسیار اساسی است، سپس جدی بگیرید و بدانید که مشکلات بسیار جدی برای سلامتی و جسم شما در پیش خواهد بود که باید حتماً زودتر به پزشک مراجعه کنید و برای حفظ سلامتی خود تان کوشا باشید.

✔️کشیدن ریش

اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخصی ریش تان را می کِشید، این رویا می تواند نمادی از ناامیدی، از دست دادن و ب